Skip to main content

Full text of "Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Připojena jest sbírka prostonárodních českých pořekadel"

See other formats


Google 


This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the worlďs books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was nevěr subjcct 

to copyright oř whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge thaťs often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition oř other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this projcct and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs information and to make it universally accessible and useful.  Google Book Search helps rcaders 
discovcr the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through thc full icxi of this book on the web 

at|http: //books. google .com/l 


STANFORD UNIVERSITY 
i.lBRARIES 

MAY 2f 1987NOVOČESKÁ 


BIBLIOTHÉKA 


vtdívarA 


NÁKLADEM ČESKÉHO MUSEUM. 


ČÍSLO XIV. 


PR. LAD. ČBL\KOVSKÉHO 

MUDROSLOVÍ NÁRODU SLOVANSKÉHO 

V PŘÍSLOVÍCH. 


V PRAZE, 1852. 


mudrosloví 

nArodu slovanského 


VK 

v    f 


paisiovicB. 


PftlPOJEllA JEST SBÍRKA PROSTONÁRODNÍCH ČESKÝCH 

POŘEKADEL. 


VSFOftÁDU k VYDAL 

ra. li. ČKliAMOWSMir. 


v PRAZE 1852. 

v KOMMISSÍ U FRANTIŠKA &IVNÁČE. 


I  . 


Tuk 9i»  král. 4vorni kaihtitkirHy Sjaův BobUMilt HM#t v frai* 


Přísloví o příslovích. 


Be3i npHTMH BiKa He HSxcHBemb.  Jt* 

Bez přísloví věk neproživeš. (Má ale slovo „pritča^ 
i jiný smysl, a dle toho by se vykládalo: Bez příhody [bez 
ústrku] vék neproživeš.) 

CrapaH nocjOBHiia bo bíki ne c^omhtch.  R, 
Staré přísloví věčně se nezlomí (nezruší). 

EcTii npímia Kopoqe Hoca nrHMba.  Jt. 
Jest přísloví kratší, než zobáček ptačí. 

Přísloví — napoví. Č. 

CxasRa cKjia^Ka, dícha 6u.ib, a nocjiOBHua ne 6e34i^iiaa. A. 
Pohádka smyšlenka, píseň událost, a přísloví ne ledacos. 


Hena npHnoBÍ4KH 6e3i npaB4U. Hal, 
Není přísloví bez pravdy. 


Daremné slovo  není  přísloví.  Též  takto :  Jedno slovo 
není přísloví.  6. 

r^ynaa piqb ne noc^OBíma.  A. 
Hloupá řeč není přísloví.  Jinak: 

O4HO nojie ne okojIhiib, a ObHHaro piqb ne nociOBma. /?• 
Jedno pole není okolí , a opilého řeč není přísloví. 

Přísloví jde z rozumu, a rozum za příslovím.  Č. 

Po glowie przyslowie.  P. 
Jaková hlava, takové přísloví. 


USima dobru  věc (t. přísloví, aneb vůbec užitečné na- 
il£enO najlacinějie kupíš.  C. (Rkp. 1437.) 

Moudré slovo neleží v truhlici , ale chodí po ulicí.  Č. 

Přísloví neklátí se po křoví.  Č. 

IIoc^OBHaa HO mhmo ho^bhtch.  R. 
Přísloví ne mimo se prosloví. (Nebývá bez užitku, vždy 
něco uvázne.) 


^Moudrý porozumí příslovím a slovflm moudrých.*' 

Fři9l. r, 6. 

„Neslušné v ústech bláznflv přísloví.^ 

PřUlTONl, 7. 


I. 

Bůh.  MáboženstirL  —  Přislovi  biblicki.  — 
Ďábel. — Ctnos€.  Hřicb.  Pokáni. 

Čiňme od boha počátek, a bude dobrý pořádek. Č. — 
P. Od boga poczynajmy. 

Kdo s bohem podínává, ten vSeho dokonává. P. Kto 
od boga poczyna , wszystkiego dokonywa. — Kto s bogiem 
poczyna, s tym bdg koňczy» 

Bez boha co dobře činiti nelze.  Č. 

Nejlépe o bohu mluví, kdo nemluví, ale podiveníiň 
dokládá. P. Najlepiéj o bogu mówi, kto nicmówí, lecz 
podziwieniem dokfada^ 

Bůh starý divotvorce. A Bon craput ^y40TB0pei|i. 
5. Eon» 6 crapuíl My40TB0paa'B. 

Pán bůh starý hospodář. Č. — P. Pan bóg starý gospodarx. 

Živte starý náš bůh ! — Ještéf je pán bůh živ. — JeSté 
ten bůh, který býval, d*) 

Veliký jest bůh ruský I R Be.inirb pyccKift 6on 1 (Tak 
jako v sv. písmech : Bůh israelský. Bůh Abrahamův atd.) 

Bůh bohem, a lidé Iidmi» VLr. EorB Ďoron, a jii04e 
^iio4i>xn. 

Bůh rozum lidský převyšuje. P. Bóg rozum ludzki 
przechodzi.   Pročež : 

Vše s bohem a rozumem*  CA.  Vse s bogom i razlogom. 

Ne vše na rozum , ale více na boha dáti. Č. 

Bohu říci učiniti jest.  (7. 

U boha nic není nemožného. (/• — P. Bogu nic niejest 
trudnego.  Wsžystko podobno u boga. 

Jediný bůh  bez hříchu.  A.  04HH'b  60^  óesi rpixa. 

Bůh bohat milostí. A. Eorari 6ori hr^octíh). (Pří- 
sloví toto, dí A. S. Šiškov, při vší prostotě a krátkosti zavírá 


*) An^l. God Í8 where he was. — Ťiim. ®clt ifi iicmer ber oUt. 

1* 


▼ sobě silnou myšlénku ; nebof všeliké bohatství , a byt po^et 
písku a kapek v moH převyšovalo , jest nedostatkem , Hno 
ničím u přirovnání s bohatostí a hojností milostí boží. Není 
nic bohatého pod sluncem : bohat bfih milostí !) 

U boha milosti mnoho.  R, V 6ora mbjiocth mhofo. 

BOh milostiv, a já při jeho milosti neschudnu. R. Mh- 
^ocTiBi 6orb« a a no ero umáoctm Hey6on>. 

Bůh starý davatel.  8. Eon» e craputt 4aBa^a^^. 

Dobrý otec k dětem , dobrý i bůh k lidem. Anebo : 
Ani otec k dětem, jako bůh k lidem. A. 4o6pi oreu^ 40 
"AiTeft, Aoóf-b H 6ori 40 jii04eft. Hh oreixh 40 4tTeft, kuki 
6on» 40 4i04eft. 

Bůh dal iivot, bůh dá i zdraví. A. Eon» 4a4i jrhboti, 
6orb 4acrb h 34opoBi>e. 

Bůh dal zuby« bůh dá i chleba. Č. — P. Kto dal z^by, 
da i do g^by.  (Kdo dal zuby,  dá i do huby — na zuby.)*) 

Bůh dá den» bůh dá i pokrm. A. Bon 4acn> 4eHb, 
6orb 4acn> h uumy. 

Dal pán bůh kravičku, dá také travičku. **) — Jinak: 
Jen když bůh zachová krávu, najdeme pro ni i trávu.  Č, 

Vám bůh dal, a nám slíbil A. Bani 6orx 4a^i, a 
naň nocy4H4i. 

Komu bůh slíbil, nikdy ho nemine. P. Komu bóg 
obiecaf, nigdy go niechybi. 

Bůh dá, i v okénko podá. A. Eorb 4acrL, h bi OKomKO 
no4acrb. 

Když se bohu líbí, dá i za kamny. P. Kiedy pan bóg 
zechce, i na piecu da. 

Komu bůh přeje « tomu ve snách padne; komu bůh ne- 
přeje, tomu s Itíce spadne. DLui. Komuž bog žici, tomu 
piižo spící, komuž bog něžici,  tomu padá s^žici.***)  (Zle 


*) Lil, Diewas dawe dantís, diewas át§ ir dánói. 
••) A'^iM.  eah Q^ott ť ^afel, gibt er aná^ ť Qha\tl  Zdraréjli  smysl 
má naie pH^lovf. 
iWm. Qjiriu tě (Kctt gtbt. Um gibt txé ím Ck^Ufc.  Fr. A quelques-uns 
le bien vient 9n dnrmant. 


••• . 


¥šak lenochovi na to se zpoléhajfcímu , jemuž ne toto, ale 
jiná přísloví jsou povedena.) 

Více má bůh, nežli rozdal. P. Wiecéj bóg ma, niž 
rozdal. ♦) 

Pán bůh vždycky rozdává, i když nemá komu (L hod- 
nému).  Č. 

Co bůh dá kdy, to pHjde vždy, a^f i nespéšně kráčí. Č. 

Koho pán bůh stvoH, toho neumoří. P. Kogo pan bóg 
stworzy, tego nieumorzy. 

Bůh nedává všecko dobré jednomu člověku. S. Eopb 
ue AB e^jBom-b MOBOKy caa 4o6pa. P. Nie jednemu pan bóg 
ws/.ystko da{, ale wszystkím wszystko. 

Nejednako bůh rozdáwá, jednomu hus, druhému páva. Č. 

Bůh jedny dvéře zavře , a sto jiných otvírá. S. Bon» 
aaTBopH e4fla spára , a OTBOpH CTOTHny. 

Bůh starý hospodář, ví kdy komu čeho třeba. P. Starý 
gospodarz pan bóg, wié kiedy komu czego potrzeba. 

S boží milostí dobude si Kozák štěstí. Mr. Eon» ae 
óesi HH^ocTH, KoaaRi ae 6e3i cqacTbfl. 

Komu pán bůh co dá, tgmv sv. Petr nevezme. Co bůh 
dá, to čert nevezme. Č. — Ch. Kaj bog da, to i světci né- 
otmu. 

Co bůh dá, s tím do kabele. Č. — P. Co bóg da, to 
w kobiafk^. 

Dal ti bůh štědře, užívej měrné. Č. — P. Dal ci bóg 
dary, užywajže miary. 

Lidé  se  zlostí,  ale bůh s milostí. R.  Ak>am <n> ^hxo- 

CTbK),  a  6orb  C^  MHJlOCTblO. 

Kde nahý bére? Bůh mu dává. R. Ta^ roA-h ůeperb? 
EorB emy AjBierb. 

Všudy bůh.  P. Wsz^dy pan bóg. 

Všickni  my   pod ' bohem  chodíme.   R.  Bet  mu  n04i» 

ĎOrOlťb  X04HMI. 

Bůh  vysoko,  ale  vidí  daleko.  R.  Bon  buíToko,  4a 

nUAMTh 4ÍU0R0. 


*) ?iém,  (i^ott l^at uieifi, bcun er je vcrgab. 


Bflh vysoko sedí a Široko hledí. CA. Bog visoko sedí, 
i široko gledi. 

Bflh má veliké oko. — Celý svél oko boží.  Č. 

Vidí onen, jenž mraky shání a rozptyluje. S. Bh4M 
onaft, Koft Be4pfi h oÓ^aqH. 

Před bohem nikudy nelze. Č, — Před boží vůlí ani kudy 
ani kam. S, Hcnpe4'B óora He Hoxse HHKy4i». — Hcnpe4i> 
Óoxcie BO^e hh Ky4i» hh KaHO. 

Bůh vidí, kdo koho šidí. A. EorB BH4H'rb, kto Roro 
o6ii4nTi. 

Pán bflh nespává.  //. Bog nespává. 

VÍC pán bůh, čí to kozel a čí beran. Č. — P. Wie bóg 
czyj baran, czyj kozíe?. (Dle staré bajky, když pán nesl ko- 
zelce k oběti , a uzřel sedláka svého, an nese berana, i vzav 
toho berana dal sedláku kozla. Sedlák nesmél pánu nic říci, 
a však potom řekl při oběti tato slova, a tím se potěšil, že 
páua boha žádný neoklamá. A protož i nyní, byl-Iíby kdo 
utištěn a nevinen jsa za vinného odsouzen, mflže se podobně 
tak prozřetedlností a všeho vědomostí božskou potěšiti. Čertí,) 

Tvé jsou řečí, ale jdou bohu v uši. A. Tboh ptqH, 
4a 6ory bi ymn. 

Ač nikdo nevidí, nečiň, co proti bohu a rozumu. P. 
Choč nikt niewidzi, níeczyň, czym sic bóg abo rozum br/.ydzi. 

Boj se boha , styď se lidí, nehřeš více, pán bůh vidí. C 
Co před svčlem  zde  ukryto,  bude někdy všem  očito. 

Kr.  Kar  svét  ima  zdaj  pokrito ,  bode  eiikrat  vsim  očito. 

CA. Kaj ima svét sada skrito, Uude jednoč všem očito. 

Tajné sám bflh soudí. S. O TaAuuxi cbmo 6ori» C3'4h. 

Všecky věci na čas (všeho do času), pán bůh na věky. (5. 
Bůh  pravdu  vidí,  ale  nehned  poví.  A.  Bon  opasky 

BH4HTI,   4a  He  CKOpO   CKaX^eTl. —  Bon  BU4IITb>  4a  HaMl  HO 
CKa^KCTX. 

Bflh své slrojí.  R, Borfc cboc cípoHTi. 
Opravdu má také pán bůh své. C". —  Ví  pán bůh ,  co 
činí,  P. Wié pan bóg, co czyni. 


Bflh dobře ví, proč které koze roby sráií. (Proč koho 
krotí.)  Kr,  Bog že vé,  kteri kozi rog odtrupí (odbije). 

Bflh také vzpomene na své (baď milostí, buď trestem). Č. 

Bflh nikomu dlužen neostává. S. Borb HSKomb AyiKiawh 
ae ocrae. 

Pozdě meli boží kola. Č. 

Všeckot se to domů vrátí (co dobrého, co zlého do 
svéta vysýláš).  Č. 

Když zima přijde, zvědíf čápi, co jsou v létě klektali. 
(J. Au.) 

Bflh má nohy vlněné, leč ruce železné. P. Pan bég 
naa nogi bawelniane, ale rqce dowiane. S. Y Óora cy 
Bjatne Hore, a rB03^eHe pyxe. *) Bflh dlouho shovívá, ale 
tím přísněji pak fresce. 

Bflh nevyplácí každou sobotu. 8. Bon le njafca caaae 
cyěOTB. 

Bflh není náhlív, ale pamětliv.  Č.^*^ 

Bflh dlouho shovívá, ale pak do živého ranívá. IL Bon 
AOJffO mAerhj Aa 6oja>EO 6ben« P, Me rychlý pan bég, ale 
luczny. 

Trefí bflh , kde bolí.  P.  Trafi (ugodzi) bóg, gdzíe holi. 

Bflh netrúbí, proč člověka hubí. R. Borb le Tpyóan, 
3a ^0 qejiOBÍKa ryÓHrb. S. Bon* ne xpyÓH, samro Moseia 
ryÓM. 

Lněnému seménku a pleveli stejně se děje v záboji (o- 
lejně). JETLmž. Lané semjo a neplek (pjanka) mataj so jenak 
wolenci. (Druhdy dobrých i zlých zároveň ruka Páně se dotýká.) 

Co bflh  poslal,  v$e  ti bud měkounko.  A.  Hro  6orfc 

nOCJBJtb, TO  H HJIKOHKKO. 

Co od boha, sladší jest nad med. S. IUto e 041 6ora, 
cjal>e e 041 ne^a. 

Koho bflh miluje, tuhot tresce a bičuje. Č. 
Koho bflh miluje, křížem ho navštěvuje. Č. 


*) Ah$L God cometh míth leaden feet, bot striketh wtth iron hnndi. 
**) Navoř.  \) Běos^ a^/«r,  dU.d ůhv ItiOfiOVši, 


Koho bůh miluje , toho kár^. S. Korá 6on» UHAye, 
OHora H Rapa. CSr. PřisL 3, 12.) 

Proto pán bůh dobrých tresce, aby se zlí káli. Č. — 
V podobě žertu se říká: Proto p^n biih šelem tresce, aby se 
taškáři káli. 

Rozumná hlavo, rozjímej díla boží. R. YuEBti ro^osa, 
paaÓHpaA óohclh 4ijia. 

Chval boha jak moha. Č. 

Skřivánek nízko živé, ale vysoko boha chválí. Č. ((562.) 

Chval boha měděným tělom, železným srdcem, a konop- 
nou duší. (Krásné připodobnění od zvonu vzaté, jakoby řekl: 
Chval boha stálo a setrvale, zvučným a vysokým hlasem, 
tichou a pokornou duší.) C. 

Kuřátko pije, a k nebi pohlíží. //. Kokos pije, a na 
nebo gleda. — Kokos vodu pije, a na boga gledi. (Jakoby za 
každé loknutř bohu děkovalo, a v tom smyslu jest přísloví to 
i na východě známo. Méně případně vykládá Vuk: proto že 
má se na pozoru před jestřábem.) 

Modliti se bohu pro vždy hodí se. jR. Bory HOJiirn>cfl 
Bnepe4'B npHro4HTCfl. 

Kdo se modlif nelenuje, milosti se boží nezbavuje. 
/L MojMTbca KTO ne jiiaiiTCfl, toti on 6ora mijocth ae 4h- 

niSTCH. 

Kdo prosí, ten nosí. Blk. Koft npocH, toA hoch. 

U boha modlitba a u cara služba na zmar nepřichází. 
JL 3a 6orovB Ho^HiBa a aa rocy4apeHi cjiyvóa ae npona4eTi. 

Záhy probudiv se, k bohu ubírej se. IL lIopaHte npo-: 
GHnaicfl, 4a aa 6ora XHaraftca. 

Bohu se modli, a čerta nedráždí. Mr. Bory HOJHCb, a 
4B4Ka He 4pa3HH.  Aneb: Cora óiftca, a qopra ae ratEH. 

Kdo modlitbu říká leže, bůh ho slyší dřímaje. C. 

Modli se, a zlých skutkův varuj se. Jt. Mo4HCb, a 
34UXI 4t4i Ďcperncb. 

NeštťStí u('í hledati boha. Č. — Ch. Pogibel vůči boga 
moliti. P. Do boga , gdy trwuga. Hal. Ko.in rpeaora , lo 
40 6ora. 


Dit6 nepláče, mát nerozumí. P. Dzieci^ niep^acze, 
malka niewié, czego potrzebuje. A. Amth ne iLi»qerb, a Harb 
He pasyiiierb. Mr. 4HTHHa ne n^aqe, MaTH ne ^ye. S. Aoísrb 
A^Te He san^aMe, MarH ra ce ne ciha. Bih. AoKAe ne n^aqH 
Aerero, MaltRa My bh my 4aBa 4a óosae. 

Jaká  zpovéď,  taková i modlitba.   S. KaKsa HcnoBicHy 

OBaKBa  H  HO^HTBa. 

Slza nábožného ne k zemi kane, ale do věčnosti vane. 
Kr. Solza pobožniniu ne padá na tla, v'véčnost pihtí. 

Boha vzývej, sám ruky přikládej. Č. — fi. Bory mo4hci», 
a caa^ ne njiomHCb. 

Modli se k bohu, a vesluj ku břehu. R. Bory mojhcl, 
a Kh óepery rpeÓHCb. 

Chvále boha nezahyneš, a rouhaje se neobživneš. R. 
Xaajifl Óora He norHÓBemB, a xyjui ne BOCRpecHcmb. 

Nevyprosíš-lí , nevytaješ. — Na boha nelze  s palicí. Č. 

Kostel nedělají prkna (zdi), ale prsa. R, IlepROBb ae 
Wh ópeBBBxi, a Bi peópaxi. 

Kde křesťan kosiel staví, tam čert se židem hospodu 
pristavují. Hal 4e xpncTbHHRHi uepKOBb craBRTb, raiiťB ^opr'h 
31 TKBAom RopuiHy saK^BABiOT^. Anobo : Kde pán bAh kostel 
staví, tam ďábel kapličku pristavuje. P. Gdzíe pan bóg ko- 
iciol buduje, tam diabe? kaplic§ stawi. 

Poslední ^0 chrámu bývá , kdo pod zvonicí přebývá. 
P. Ostatní do ko^^ciofa bywa , kto pod dzwunicq mieszkiwa. 
Ck. Koi je najbliže cirkve, k meši zadnji dojde. — Blizu drkve, 
dálko od boga. 

Na ranou pobožný, na velkou honosný, na nešpor opilý. 
P. Na jntrzniq nábožný, na mszq pyszny, na nieszpor pijany. 

Tak vážná mše zpívaná, jako čítaná. P. Tak wažna 
msza ipiewana, jako i czytana. 

V den svatý práce mají spáti. R, 4eHb cbhtb h 4ÍJia 
cnarb.  (V. úřad.) 

Svčf svátek a posf se v pátek, nebude tvůj statek krátck. Č. 
Kdož však se neřádi postí , říkávají : Jez doma , co máš 
(praví SY.' Tomáš), u lidí» co ti dají. 


10 

Není hHcbu v jídle , ale ve zlém díle. S. Hie rpixa 
y tjiy, sefeb y 3Ay 4*-iy. 

Toho spása pomíjí, kdo se v svátek opíjí. H To ae 
cnaceHbe, kto uhnwb bi BOCKpecenbe. Luza ale praví: Kdo se 
svátku raduje , ten do rána řaduje. R. Kto npas^HHKy pa4x, 
Torb AO CBiry uhRWb. 

Bůh ledaco nepřijímá. S. Eorb ne npHMa Koemra. 

Ne z každé ruky příjemná bobu obě(. P. Nie z každéj 
reki przyjemna bogu oliara. 

Jak ty bohu, tak bůh tobě. P. Jak Kuba bogu, tak 
bég Kubie. R, KaKOBi 40 6ora, raKOBO h on 6ora. Jfr. 
RuuŘ XTO 40 6ora« raicuft h 6ori 40 ero. 

Jak my tátovi, tak i nám táta. P. Jak my tacie, tak 
nam tata. 

Almužna nechudí. *)  R. 4Aioiaafl pyKa  ae 0CKy4'ken». 

Pravda nezneuctí, almužna neochudí, mše neopozdí. 
P. Prawda nicohydzi, jalmužna niezubožy, rosza nieopožni. 

Co chudému dáš, na lžíci ti naroste. HLui. Šiot khu- 
demu da$, na Ižicy ói narosče. CA. Kaj se siromáku da, ni 
nigdar zgubijeno. 

Jde  nouze  (t.  chud^) , otvírej  vrata.  Mr.  iUe  6'k4a, 

Ba4WHflft  BOpOTa. 

Za zdravého života dobře činiti, po smrti času nebude. Č^ 

Trhový den, hled každý svého I P. Targowy dzieií, 
pilnty každý swego. 

Lepfií jedna svíčka před sebou, než dvě za sebou. 
P. Lepsza swieczka jedna przed sobq, niž dwie za sobq. 
CMůie též o opatrností se rozumčti.) 

Svíce lidem sloužíc sama se tráví. P* áwieca ludziom 
uslugujqc sama sie trawi. 

Vinnému bíih odpouští, a car spravedlivému milost dává. 
R.  BKUOBararo  6orb npocTHrb, a npaaaro  iiapb  uomuAyerb. 

Proti bohu nic nemohu. Č, 


*)  ép. El dur limnsna nunca metigita la bolna,  Fr,  Donner ponr Díeu 
ii*appaiivrít Thomnie. 


II 

MolPe nevypiješy boha nepřeválífi (nepřevrátíš , nepfebo- 
juješ, nepřemůžeS). Č. -^ P. Trudno s bogiem walczyč. 

Nadanno se člověk chrání, pakli ho bůh neochrání. 
S. SsAyAy ce qoseKx ^ysa, aKO ra 6on> ne ysqysa. 

Jak báh ráčí, tak af kráčí.  C. 

Dobře pán bůh ví, co dělá. Č. 

Tec voda, kam pán káže. C^^ěj se vůle boží. Také v ji- 
ném smyslu: Au tec voda, kam pán káže, třeba na makovici I 
(t. j. budiž pravda, když tak pán praví, třebaf byla pouhá lež.) 
Žertem také jeden tak pravil, udělav strouhu. (^. 

Vůle boží a soud králův. R. 'Boaíí čoHCba, a cy4'i» aapeai. 

Vše se děje po vůli boží. P. Wszystko sie dzíeje wed<ag 
woli božéj. 

Af déčf prší, neb sníh věje, nech se boží vůle děje. 
//. ir dažd páde, il sněg perši, nek se božja volja verši. 

Co z nebe prší, to žádnému neškodí. Č. 

Nech sám bůh přihlíží za svou čeledí. P. Niech pan bóg 
radzi o swéj czeladzi. 

Vše ve světě se vede ne naším rozumem, ale božím 
soudem. R. Bce bi Mipt TBopHTCfl ne aamHiii ymowb^ a 6o»i»iufi 

CJ40H1». 

Ne po našem chtění, ale po božím dopuštění. JR* He no 
aamevy xotíhlio, no 6oicbio H3BO.AeHbio. — Ne jak ty volíš, 
ale jak bůh velí. R, He raKi hchbh, KaKi xoneTCfl, a KfkKb 6on, 
Be.iHrB. 

Stihne soud boží chytrého i nad pláka rychlejšího. R. (Igor.y 
Hh xnrpy, hh ropa34y,  hh nTiimo ropa34y cy^a 6oȒa ne xh- 

HVTH. 

Hoře! pomyslíš-lí; buď vůle boží! rozmyslíš-lí. R, Ho- 
43'iiaemi>, ropě; a paa^yMaemB, 6y4i» bojih 6omn. 

Puštěn koráb na vocTu, dán v ruce boží« iL Hymeai ko- 
paójib Ha B04y, 4aH% 6ory na pyKH. 

Pakli ne bůh, kdož by pomohl ? R. Ame 6u ne 6onb, 
KTO 6u BavB noMorb? 

Komu bůh pomáhá, ten vše přemáhá. P. Komu bóg po- 
Biaga, ten wssystko przemaga. 


12 

Koho chrání bůh svým átítem, nezahyne; v boji litém. Č. 
— P. Kogo bóg ma w swéj obronie , tun w zléj nawie nie- 
otonie. Anebo: W najdotkliwszéj przygodzíe, pan bóg stoji 
w odwodzie. 

Bůh přistane, i pastýře přistaví. R. BorB npHCTaHerb m 
nacTupa npHCTasHrB. 

Kde člověk nemáhá, tam bůh pomáhá. Č. — CA. Gde 
člověk neroore, onde bog pomore. 

.Bůh jen tudy povstává, když lidská pomoc ustivé* Č. 

Bůh v bezcestí cestu najíti umí. — Bůh opatři. 6. 

Bůh neopustí, kdo se naň spustí. Č. — P. Bóg nieopušci, 
kto sif naň spuáci. «  . 

Pán bůh dopouští, ale neopouští. Č, 

Kdo na boha zpoléhá, nebývá založen. R, Ha 6ora no- 
jioxcHmbCfl, ae oójiovHmbca. 

Kde nouze nejvyáSí, tam bůh nejbližSí. *) 

Chudému bůh není chudý. Aneb: Nad chudým nfechudý 
pán bůh.  P. Ubogiemu bóg nie ubogi. 

Opušténého od lidí bůh má na péči. P. Opuszczeni od 
ludzí sq w opiece u boga. 

V bídě nezoufej, v boha doufej. A. Bi 6t4t ne yHueai, 
Ha 6ora ynosaft. 

Bůh območí, bůh též osuší. A. Bon* oóMomrb, Óon ■ 
Bucjmim. 

Polekej bůže, jenom nezahubl S, YnjiamH čove, a.«H 
se yvopH. 

Když mi pán bůh dobrořečí, nedbám na zlořečenství 
lidská.  Č. 

Boha maje dím směle : nestojím o přátele. P. Boga majqc 
rzekn^ ámírle: niedbam nic o przyjaciele. 

Dokud bůh a dobří přátelé, ničeho netřeba se báti. //. Dok 
je boga i dobrieh prijateljah, donde se ništa nevalja bojati. 

Nepřítel rád by hlavu síal, ale bůh ani vlasu nedá. 
R. Bpari xoqerx toaobj caarb, a 6orB ■ aojioca ne 4acrb. 
//. Vrag bi i giavu skinuo, ali bog ni vlasa nedá. 


13 

Každý o sebe, pán bfih o všecky (starej se> Č. — 
R. 4pjrb o 4pyri, a čori a6o Bctxi. 

V boha doufej, a sam foukej. Č, — A. Ha 6ora jia4Íficii, 
a caMi HO njomaft. Jtfr. Eo3Ke noMOsn ! ,, A tu, He6o»(e, ne 4e»!H.^ 

Baba přede, bůh jí nitku vede. A. Ea6a npflAOTi, a 6on> 
et HiTKfl AaerB. 

Bůh vybírá, a človék sbírá. Blh. FocnoAHe e iraĎiipa^o, 
aMM Hané cJíiĎHpa^o. 

Člofik míní, pán bůh mění. — Člověk jikládá, bůh roz- 
kládá.— Člověk tak, bůh jinak. — Člověk myslí, pán bůh 
obmyslí. — Naše jest myšlení, ale vždy boží způsobení. Č. — 
K. MejOBtKi npe4nojiaraeTx , a čori pacno^araeri. & .^OBeK'^ 
HaM-kpaaa, a 6orb ynpaBja. //. čovek odredi-, a bog naredi. 
Čovek obraéa, a bog oberne. P. Czlowiek tak, bóg jinak. 
Czfowiek rozťzqdza, bóg stanowL Eol, Hojobíki xaKi, a 6anb 
MiaK*^. *) 

Chlap stHlí, a bůh koule nosí. Č. -^ Hal* ^o^obíki 
■ipm, a ÓHTB KyAM hochtl. P, Chlop nosí proch, a pan 
bóg kulkí. 

Kde bázfň, tu i bůh. A. Bi Kon ecTb crpaxi, bx tomi 
H óorb. Mr. ůfi crpaxi, tbmi h Óarb. 

Kdo boha zradil, komuž* len dochová víry? P, Kto boga 
zdradzil, a kogož niezdradzi ? 

Kdo nevěren bohu, nevěren také lidem. Č. 

Kdo se boha nebojí, ten se lidí nestydí. C — R, Kro 
6ora ae óOHTca, totb ■ 4i04eft ne cthaktca. (Sr. Luk. 18, 2* 
Byl soudce, kterýž se boha nebál a lidí nestyděl.) 

Co není z boha, nemá dlouhého trvání. P. Co nie z boga, 
dfugo trwaé nieraože. 

Jestli Hospodin neochrání hradu, darmo činíme stráž a 
ohradu. K Ame ae rocno4i» coxpaaHTi rpa4a, acye crpasTL m 
orpa4a. — Ame ae rocno4i» co3nK4erB 40hx, Bcye Tp74%. 
CV. Žalm 126, 1.) 


V -^Crf^ Bomo propouH, Den* disponit Angl, Man propocec,  God di«- 
poMf. fíěm. !D(t IKeafd^ tenft, ®ott Irnft atd. 


14 

S boh«ni a s poctivostí. Č. 
Bez boha co dobře činiti nelze.  Č. 
Bez boha ani přes práh noha.  A. Jifr. Beax 6ora hr ao 
nopora. 

Bez boha není stoha. P. Bez boga niemasz broga. 
Kdo s bohem, také bůh s ním.  Mr. Xto Bt óoron, to 

6on  8X  HHITB. 

Pán bůh s námi a zlé pryč.  Č. 

Za bohem-Ji půjdeš, dobrou cestu najdeš. R. 3« ĎoroMi 
noff4eoiB, 4o6p'B nyrh Hafi4euiB. 

Pán bůh napřed, a já za ním — a ty čerte vzadu tlač. Č. 

Kdo chce za bohem jíti, musí, což božího jest, činiti. 
JR. 3a 6oroMi noilTH, 6o?Ki>e h TBoprTb. . 

Kdo bohu slouží, dobrého má hospodáře. S. Ko 6ory 
c^yvH, 4o6pora HHa rocno4apa. *) 

Měj lásku k bohu, obdržíš milost mnohu. R, UmtA .iioóOBb 
Vh 6or7, 3a to no.iyqHmb ■H.focTb MHory. — Kro AWÓmrh 6ora, 
TOTi 4o6paro no^yiHrb MHoro. *•% 

Milost boží , dobré zdraví : co lepšího ? nikdo neví. 
P. £aska božn, dobré zdrowie :  cóž lepszego ? nikt niepowié. 

Na koho bůh, na toho i lidé (budf laskaví, buď n^lo* 
stiyi).  P. Na kogo bóg, na tego i ludzie.  A. Kro 6ory na- 

406eHX, TOTl H 4H)4flMl ufífnewh. 

Koho bůh miluje , toho i král naděluje. R. Koro 6ori 
MHjiyen>, Toro n rocy4api» wa.iyen». 

Kdo do nebe plije, na jeho vlastni tvář slina bije. C**) 

Vůl hází rohem prst do nebe, ana na hřbet mu padá. 
Blk. BojiOTx XBxp^fl cBCb pororB ch nipcTb aa hoďoto, a ne 
anae qc My na4a aa vbfóoTb. Hal. Bh^i rpe6e, ■ cntn ua ceóe 
uepcTb mene. 

Pán bůh psího hlasu neslyší. — Psí hlas do nebe ne- 
jde. Č. — P, Psi glos niejidzie do niebios.  Ck. Pesje lajanje 

*) Angl Ue who serveš God, has a f^ood master. 
**) Ápan,  Quien  al  cielo cscupe,  en la cara le cae.  AngJ,  Who spfti 
against hearen, it falb in his face. Aovof. O'nov fft§S t^¥ av^airor, 
ipr«c rd ftovtQarov. 


IS 

nečuje se y nebo. *^ (Nesprayedliyé prosby a žádosti bůh ne- 
yyslyšL CSroy.' Pomluya.) 

Bůh neslySf, když pes na hyézdy laje. S. IIIto naci mi 
3B%34e Jiae, to óopl ee cjjma. 

Yyslyšel-Iiby bůh pokaždé pastuchu, yšecko by stádo 
přes léto zdechlo. JHr. Kojih 6% 6ori cjyxaei qepe4HHRa, to 
3a jiíto 6% jcfl BU40x^a qepe4a. Hal. TReóu naai 6nrb nacryxa 
cjijxaBi, TO 6u Becb Toeapx Bii34iixaB'B. 

Kočičí modlitby nebe neprorážejí. Č. 

Tésná jsou dyiřka k nebi. Č. — P. Ciasna fortka do nieba. 

Ráda by duše do nebe, by jen hříchy daly. P. Rada by 
dasza do nieba, by jako przed grzechami (ale grzechy niepu- 
szczaja). R. Pa4'B 6u bt, paft, 4a rpixH ho nycxaiorB. Mr, Pa4a 
6^ Ayma y paft, Ta rpixu ae nycRaiorb. 

Široká brána do pekla. P. Szerokie wrota do piekfa. — 
Peklo yždy otevřeno ; pouštějí i o půlnocí. P. Pieklo zawsze 
otwarte ; puszczq i o pólnocy. Aneb : Wolno do piekfa , by 
chciaf o pófnocy, otworem stoj^ te przekl^t^ mocy. 

Věčná věc horoucí peklo. Č, 
Pověra jest hůl, kdo jí věří, tenté vůl.  Č, 
Nemá-li býti po bohu, nechat také není pó čertu G« skrze 
čáry a poboňky).  & 

Kdo věří v čáry, toho vezme ďábel starý. P. Kto wierzy 
w czary, tego wežmie diabel starý. 

Sen je sen, a pán bůh řídí noc i den. Ó. . — P. Sen 
mara , bóg wiara. (Sen přelud , bůh víra.) Kdo snům věří, 
stín lapá. Č. 

Co koho potkati má, toho neujde. Č. (Přísloví toto a 
následujících kolikos vztahují se na víru v osud a jisté před- 
uložení, což oyšem, béře-Ii se ve smyslu hrubého fatalismu 
na ujmu svobodné vůle, nijak schvalovati se nemůže.) 


/Vefl». Vo« á* aso monta nen an siéL VI, Raglio ď asino non airrhró 
nai ín cielo. Lit. Ssun's balaas ne eít in dangnn. Nim. ^anbe< 
eltt Sta^nqtbit fómint nic^t in bcn ^imnel. 


Co komu souzeno, lo koiK^^m neobjede (nevyhne se). 
Ur. C^ HccHoro h KOHeMi ne o6it4Cuu>. jR. Cy^eaaro h Ha kohio 
He o6%t4enii». (Zvláště o sňatku manželském se praví.)- 

Osudu svému nikdo nemůž jutecí. S, Oat* cy^euba ce ue 
MOHce yrefcH. 

Co bude, to bude, a zlébo víc než kopa nebude. Jfr. 
yjKe mo 6y4e, to 6y4e, a ÓEAbmi Konu juxa He6y4e. 

Koho bůh chrání, toho zbraň neraní. //. Koga bog čuva, 
onoga puáka nebije. 

Bůh duStí nevyňme, sama duše nevyjde. R Eorb Aymn 
ne smerb, cam 4ynia ne BUAeTb. 

Věc bohem souzená nemíjí. Č, 

Duše nejdražší zboží.  JR. 4yiuA scero 4opo9Ke. 

Suiidno člověka zahubiti! ale jak bude duši? R. AerKO 
■sryÓHmb ero ! 4a 4yuii 6y4eT'b KaKOBO ? 

Kluťš-li bližního, duši svou v základ dáváš. R. Ame 3a 
4pyra pyraemb, 4pyry Aymy cbow aojaraeuib. 

Lépe zpívati, nežli klivati. C. 

Kdo za pluhem kleje, zlé semeno seje.  Č, 

Zbožný se cti mladosti zbude.  Č. 

?o neroodi po potttt, darmo dobrým slouti, (t. naprave- 
ným, lepším než prvé. Pro hříchy a nepravosti, kteréž se 
zvláště mezi mladým lidem -na poutech páší, čas by byl, aby 
rozum a svédoml nad aištností lidskou svítězílí. Na pouti za- 
jisté, jak náš lid říká, mnohý mládenec kupuje si panenku 
tříloketní, a mnohá panna živý obrázek; jiní zas odnášejí 
z domu cibuli,  a s česnekem se navracejO- ^. 

Kdo do tebe kamenem , ty do něho chlebem. Č. — 
P. Kto na ciebie kamieniem, ty na niego chlebem. S. Ko rede 
Kaneaorb , tu itra xjrkóoni. Hai. Xto 40 reče RaneHeirb, 
TU 40 ěro KOJiaqenx. — Nemá byli následováno opak tomu 
přísloví: Kdož pelynek sype, syp ty mu hořec.  Č. 

Ovce, neposlouchající pastýře, kořisf vlku. jR. Osua, 
Hec^ymaiouiaH nacTupa, KopucTb B04Ky. 

Kolik děr, tolik věr, kolik mlynářův,  tolik měr.  Č, — 

R.  CK04bK0   Ce4l,   CT04bK0  Bipx;   CXOJIb  Mt JlbHIKOBl ,   CT04b 


ptsmon vhp%« — Bo bchkovb noABopBt CBoe nostpbe. (Kolik 
dtorŮT, tolik poyér.) 

Zajíc také nic nevěří , a jest předce živ. (PosměSně 
volnověrcům.) Č. 

Živ ^uď jak bnď, jenom boha nehněvej. R, Kairb n nnin, 
TOAXO 6ora ae rilBH. 

Nám dobře a nikomu zle, tof dle zákona iivot. R. HavB 

406pO  v HHKOHy 3^0, TO  3aK0HH0e MTbe. 

Poctivý-lis, bud mi bratře živl a( si víra tvá jakákoliv* 
S. Epan e no , Koe alpe 6uo, xaAa 6paTCKB maH h nocryna. 


Adamova léta od začátku světa. R. Aaibímobu alia ci aa- 
qajia cstia. 

Eva jablko snědla, a muži ohryzek dala.  Č. 

Evě není dobře býti samotné. Č. 

Limb stvořen, a Adam tam vhozen. R, Aa^b coTsopeai, 
■ kABWh BOAfyxewh. 

Kainovská vlídnost — Nechci já býti jemu Kainem. Č. 

Saul mezi proroky (když koho mezi těmi vidíme , kamž 
nepřináležO. Č, 

Napadl ho duch Saule proroka (t. zlobivost neb vžteklost 
ho podjala). Č, 

S Davidem hřešíme, ale nekajeme se s Davidem. Jt. Xa-* 
BMcm corptmaevB, 4a ae 4abiaciuí znencu. 

Moudrý jak Šalomoun. — Žertem o nerozumných : Moudrý 
jako Šalomounovy holenky (neb plundry). Č. 

Jidášovo políbení. Č. 

Od Herodesa k Pilátovi posýlati; Č. *) 

Jak se Petr ke dvoru dostal, lotr se z něho udělal. Č. 

Nevěřící Tomáš. Č. — S. Heslpioift Tova. 

Ubohý, bídný Lazar. Č. — P. Ležeé jak Lazarz. 

Bůh s námi, kdo proti nám. Č. — R, Kor4a 6ori no aaci, 
ansTO aa aaci. 

,Pán bůh dal, pán bůh vzal*  P.  Pan bóg dal, pan btfg 


*) Fr. RenYoyer de tkSpht á Piltte,  Fiem, Mandě da Brode a Půtl. 

2 


wzi9<. jB. Eorh 4a4i, óori» ii B^siďh. S. Eori 4^0, 6orii h jrseo. 
Blh. Bovb ro 48411, h 6orx ro se. (Job 1, 21.) ZvláStě při 
zlráté dítéte neb milého příbuzného mezi lidem se užíyá. 

Od boha důstojnost. — Komu česf, tomu éesf, (Řím. 13, 7. 
a dhrukdy le. doloŽO pastnchovi trouba •— pastýři hůl. Č. 

Srdce královo v ruce boží. Č. — R. D[apeB0 cep4Qe 
n pyKl óoxftet.  Př. 21, 1. 

Jak tě najde, tak té souditi bude. Ezech. 24, 14. 

Perel před svině nemetej. — Před svině nemáS perel 
metati, rovněf po nich co po blátu budou šlapati. Č. — S. BHcep^ 
ne Ba4fl npe4'B cbhhí opocunaTH. Mat. 7, 6. 

Kdo tlude, tomu se otevře. Č. — - Ch. Koi kuči, njemu 
se odpre.  R. To^hto h OTBepaercH.  Mat. 7, 8. 

Štědrého (ochotného) dárce pán bůh miluje. 2 Kor. 9, 7. 
Tou mocí rozhřešuje ,  jakou  sám  od druhého  přijal. 
P* Tak^ mocq rozgrzesza, jak^ sam o<l druglego ma. 

Mnoho povolaných y málo vyvolených. (Mnozí se holí, 
řídcí 8 věto* č, — R. Maoro SBaHHUXi, 4a iia^o uaěpaHfluxx. 
Mat. 22, 14. 

Cp nechcei aobé Mmémo, nečiň druhému. Č. — R. Mero 
n 4pyroii% HO juoómnb, Toro ■ cavi ho 4t^aft. Hat. 7, 12. 

Kdo jiJc činí, iak odplttu bére. Př. 12, 14 a j. 

Těžko z hodAr m kódy jíti. Ú. •— P. Trudno z god na 
gody. (Tmdno b jedn^ macierzyznq na dvroje gody.) 

Co císařovo císaři, co božího bohu, a čert af utře hubu. 
Č. Sr. Mat. 22, 21. 

Nic není skrytého, aby nebylo zjevného. Č. Mat. 10, 26 a j. 

Co bůh spojil, člověk nerozlučuj. Č. Mat 19, 6. 

Kde bolest, tu rucoi kde poklad, tu srdce. Č. Luk. 12, 34. 

Viudy koukol mezi pSenicí. — Není role bez koukole. Č. 
— P. Na jednej ziemi kqkol i pszenica roácie. (Včude zlí 
meizi dobrými, zlé s dubrým se střídá, nikdo bez hříchu nen^*^ 
5. HcMB XHTa 6e3% KyKOJia. (Sr. Mat. 13.) 

Strom po ovocí poznán býv4 č. Luk. 6, 44. 


If 

Kdo fte poTyioje, bude pon(2efi, a kdo se ponižaje, bode 
povýien. Č. Luk. 18, 14. -r- Pýcha předchází pád. Či Př. 16, 18. 
- Kde pýcha, tu i pohanění. C. Př. 11, 2.— Pydnýin ae pán 
blb protiví, pokorným dává milost svou. Č. Jak. 4, 6. 

Lépe jest slySetí: pMteli, poa«dni výše, nežli: příteli, 
dej tomuto místo. Ů. Luk. 14, 9* 

Mrvu z cizího oka vyvrhujed, á vevém břevna nevidíá. 
Jinak : Vidí$ v cizěm ocě drástu , a v svém břevna nevidíi. 
(Fbáka.) — 5. Bb4h ry^y ji^aRy, a caora 6pBHa ae Ba4H. 
Lok. 6, 41.    . 

Lékaři, ozdrav se sám I Č. Luk. 4, 23. — A. Bpaqx, 
nnijn caxaro ce6a. 

Nepotřebují zdraví lékaře. (/. Luk. 6, 31. 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. — KopáH druici 
krob, sám se v něj vložíd. Flaška. — P. Kto pod kiro dolek 
kopa, sam vreá wpadnie. A. He pot 4pyrovy (noji% 4pyroin») 
aiy, cavB Dona4eaib. Ck. Koi pod drugen jamu kopa , sam 
vn nju opade. JSTr. Kdor komur jame koplje, sam v'njo páde. 
Beci. 27, 29. (Všem téměř národům tnámé přísloví.) 

Kdo v mále se pronevěřil, pronevěří se i ve mnoze. 
P. Kto ci§ w maléj rzecz; skrzynrdzi, akrsywdzi i wwielkiéj. 
Uk. 16, 10. 

Otcova kletba vysuiuje, a matčina z kořen vyvracuje. Č. 
— & OmoBCiaa i^arsa cyumri, a MarepHHa JcopeHin. Sr. 
EccL 3, 11. 

Tvrdof jest proti ostnu se zpěčovati. Č. — JB. Tpy^HO 
iporm pona npan. Sk. A. 9, 5. (Sr. Pind. Uvň xirtgof 
hanlCw. Terent Contra stimulům oalcítrare.) 

Nikdo nemůže dvěma pánům sloošitL Č. — Ck. Ki bi rad 
dvem gospoaom složiti, nijednomu nemre vgoditi. Luk. 16, 13. 

Žádný prorok není vzácen ve vlasti své. Č. — il. Ha 
poiPDit HnsTO npopoKOiTB ae ÓusaerB. Luk. 4, 24 a j. 

Jak kdo měří, tak se mu odměřuje. Č. — DLui, S ka- 
keja fliéni ty nirii, s takeju bužo tebe zasej měrjene. Mar. 4, 24. 

Kdo meč bére, ten od meče schází. — Kdož se s mečeak ' 
rád obchodí,  ten od meče často sohodí. — Čím kdo zacUiC 

2* 


Um také schází. Č. — Ib*. Arumi iieqeirb BOéBaBi^ raxh i 
norači. Mat. 26, 52; 

Kam pán chce , Um sluha jde. — řán velí , sluha musí 
Č. Luk. 7, 8. 

Království dSlené brzo se rozpadne. Č. — A Ame nap- 
CTBO pasAt^HTCH, BCKopt pasopiTCfl. Mat. 12, 25. 

Ne to hřích, co jde do úst, ale co z úst vychází, t 
Mat 15, 11. Mar. 7, 15. 

Čím srdce jest přeplněno, tím ústa přetékají. C. Luk. C 
45 a j. 

Když slepý slepého vodí, oba v jámu upadnou. Slep; 
slepého vůdce, oba do jámy. Č. — S. Aro cjtnanx c^lnm 
B04tf, oóaABa he y va^y nacra. — CA. Kad slepec slepca vodi 
v jamu obodva opadů. — R. CiinuM cjiinovy ae BOKarai 
Mat 15, 15 a j. 

Blázna by v stoupě zopíchal , jiný nebude. Př. 27, 22. 

Slíbíš-li za přítele, utrápí tě nepřítel. Č.— R. 3a ^pyn 
nopy^unuBCH, otb He4pyra novyqnmBca. Př. 6, 1. 

Kdo nepracuje, af nejí. Č. — H Kol neée délati, na 
nejé. 2 Thes. 3, 10. 

Hoden jest dělník mzdy své. Luk. 10, 7. 

Ptáci nesejí, aniž oři, a předce syti žijí. A. IItuiu n< 
ctiorby ae opiorB, a cutu xumyn. Mat 6, 26. 

Ne všelikému slovu věř. Č. — R. He BcaKOiy cjyx: 
Blpb. Eccl. 19, 16. 

Vint) obveseluje srdce lidská. Č. — 8. Biho jrBece^flBi 
cp4iia qOBcqecKa. 2. 103, 15. 

Komáry cediti , a velbloudy požírali. Č. Mat 23, 94 
(Foéet biblických přísloví mohlf by oviem jeStě více roahojněi 
hpi; my viak na tomto skrovném uvedení toliko některýci 
mezi lidem nejběžnějších přestáváme.) 


Čert jako ďábel, oba jsta ěerna (oba |sou černí)- Ó 
tflká se též o dvou osobách, jež sobě ve špatnostech nic ne- 
ddtjL — R. OAMB-h qopn aa waoA^ 


ti 

Ténní čert ďábla, oboo iMim netřeba.  R. Bo3i>iui voprb 
4UO0jia, a o6a ue Ha4o6ini. 

Ďábel opice boží.  Č. 

Čert vždy musí svou králku provésti. Č. 

čert do vody, a bubliny z vody. R. Bet 6tcN si B04y> 
a ojaupbfl BBepxi.  (V. Právo.) 

Není tak hrozný čert, jak ho maluji. Č. — P; Nie tak 
díabel (lew) straszny, jak go maluJQ. Mr. He raKUft qopri 
(4i4i>K0) CTpamHiift, HKi MB^ioiOTb. (Bývá však toto přísloví 
nejvíce odpovědí na nevčasné hrozby, anebo pH ostříhání přeď 
néjakým nebezpečným podnikáním.) 

Mnoho má čert síly, ale málo zvůle; R, Cejioui qoprb — 
(noro y qopra cbjoi), 4a boje euy Hirb. 

Chlubil se čert, že všechen svét opanuje, a bflh mu ani 
nad sviní vAle nedal. R. Xbb^hjich qopn Bcem Bce^eRHon 
o6ja4aTi», a 6orB OHy h Ha4'B CBHHBeio bojIH ho 4ajix. 

Čert nikdy nespí. Č. — Čert nespí, a lidi svodí. CA. Vrag 
ne spi. R. BoporB (qoprb) ne 4peiMeTi. Mn Mopri ue cuHTb, 
Tli jnD4H CB04HTb.  (Buď opatru, všude na tě pokušení čeká.) 

fiíkaje amen čerta nezapudíš. R. AHHHeHi 61ca fo 
0T6y4emb. 

Čert se kadidla nebojí. Jlfr. Moprb Jia4aHy ne óohtch; 
' Ďábel se  sám o boží muky rozbije.  P.  Samo  si^ zle 
(diabef) o božq m^k^ rozbije. 

Ďábel i horami klátí, a lidmi jak věníkem (chvojO třese. 
/L 4i»flB0A H ropasi Řaqaen, a 4i04Bini qro bIhiikohi ifncerb. 

Volno čertu ve svých bahnech orati. R. BojibHO qopry 
Wh CBoen 60J10TÍ opan. 

čeri po samotách nejvíc uloví; (Člověk o samotě, na 
poušti, v klášteře žijící více pokušení mívá, než kdo mezi 
lidmi živ jest.) Také takto se praví : Zloděj v tlačenici, a čert 
po samotách nejvíc uloví. Č. 

Kde jsi chodil, satane? „Svět jsem svodil, mflj pane.^ 
P. Kfdyá bywal, szatanie? „Zwodzilem áwiat, mój panie.^ 

čert se sítí piští, a z houští střelu pouští. (Staročeského 
přísloví tohoto ze 16. století jaký vlastně smysl jest, s jistotov 


n 

udati neumfir. Snad slovem sM naráií se na sjftosí^ a*houilíni 
hojnosl bohatství se míní ? — Též toto ruské nejasno : Hofrh 
qopra nametl si porosHHHOHi pa^y. (čert čerta našel v robo- 
žovýcb kotcích.) 

Čert má mnoho cukru, a proto i břich činí aladkým.  Č. 

Čím kdo pěknější, tím čertu milejší.  Č. 

Kde ďábel více nemůže, aspoň zasmradí.  Č. 


Ctnosf v prostřední míře stojí.  C. *) 

Ctnost nezáleží v slovech, alebrž v počestném jednáni. 
R. 4o6po4'kTe.ib cocToari ae si c^oaaxi, a bi qecTHUxi 
AkABXT*. — P. z uczynku, níe z slow dobrego poznajq. 

Ctnost se s člověkem nerodí, náhodou se nenabodí, kdo 
ji hledá, v ni uhodí. P. Cnota sie s czlekiem niorodzi , tra- 
funkiem si; nienagodzi, kto jéj szuka, w ni§ ugodzi. 

Ctnosf neléhá na peci.  P. Cnota nie na piecu lega. 

Co přichází bez těžkosti, už to nemůž býti ctností. 
CKde není protivníka, tu není boje, aniž vítězství. Časem člo- 
věka nepravosti samy ostavují, a ne on nepravosti; i nepřestává 
proto činiti zlé, že zlobu nenávidí, ale že k i^inění už síly 
nestačují.)  Č. 

Ctnosf těžkostí se neleká, a v protivenstvích neheká. 
P. Cnota trudnoáci si§ niel^ka ,  i w przeciwnoáciach niest^ka. 

Ke ctnosti třeba i od dítěte dej se vésti. Č. 

Ctnosf sílu přemáhá. R. 4o6po4tTeA npeo^o^rksaeri cM.iy. 

Nejkrásněji hostí rozum se ctností. P. Gdzie rozum 
5 cnotq, dobry sklad. 

Rozum bez ctnosti jako meč v rukou Síleného. P. Rozum 
bez cnoty miecz w r^ku szalonegu. 

Ctnosf uměni fřovySiye. P. Cnota naukf przechodzi. 

Příklad lépe nežli ústa ctnosti vyučuje. 8. 4o6po4tTe.a 
npMHipoMi 60J1I aero ycrxa ce yqn. 

Ctnosf nejdražší zboží. R» 4o6po4tTe4i> scero 4opo2Be. 


H*'^ Lm/  lil medio virlas. 


\    ' a* 


Ctnost nejIepSi urozenost "ry. Cnota najwspanialsse sžla- 
ckelstwo. ň. 4o6po4tTejib aaft^yqniee nuaxeTCTBO. 

Hodnost a úřad porpuéení nalé, a ctnosf celé. P. Godnoád 
i unqd zalecenie male, a cnota ca<e. 

Ctnosf a pěknost jest milá společnost.  C. 

Ctnost a krása velmi spola svědčí, ale řídko bývají. (/.- 

Ctnost se poctoa rozmáhá, a trest zlobo přemáhá, 
ff. noqreHÍen ÚAunan Ao6fOAkrejih Boapacraen, a ajioóa 
mcaaaHieni HcqeaaeTi. 

Čím Yíce ctnost chválena bývá, tím včtfií zrflst a posita 
přijímá.  Č. . 

Za Štěstím sláva, za ctností chvála. Ó. 

Ctnost sama se chválí.  C. 

Ctnost jako havíř, zlata dobývá, a za seboa lampička 
mívá. (Ač sama blyštěti nežádá, však předce ji oslava ne- 
níne.)  Č. 

Ctnost se závisti chodí.  Č.*') 

Každá ctnost má svého hánce.  Č. 

Kdo ctnost nenávidí, a však přede ji vidí (a už to mn 
pokuta). P. Kto cnotQ nienawidzi, przeciež one widzi. 

Nedbá nic srdce ctnostné na lidské řeči zlostné. P. NiedbA 
aic serce cnotliwe na mowy ludzkie zfoáliwe. 

Ctnost a štěstí zřídka v jedné hospodě tráví. Č. 

Skryté štěstí za ctnostnými chodí. P. Skryte szcz^icie 
za cnotliitymi chodzi. 

Milejší ctnost s chudobou, nežli hřích s ozdobou. Č, 

Lepši ctnosf ve bláté, nežli hřích ve zlatě. P. Lepsza 
cnota we bfocie, niž niecnota we zlocíe. 

Ctnost nestonává. Nemoc ctnosti nevadí. P. Cnota nie- 
dioruje. Choroba cnocie níewadzi. 

Poctivost trvá na věčnost. — S poctivostí nejdál se 
dojde. Č. — Kr. Kar je pošteno, nardalje terpí. 

Kdo poctivost jednou ztratí^ tomu se víc nenavrátí. Č. 

Čifi dobře, a bude dobře. Jlfr. 4o6pe poěa, 406pe v 
ójjte. — čiň dobře, a dobrého naděj se.  R. 4t4aft 4o6po, 

*y La$. Nnnquam virtalem deserit invídia. 


a Mjm 4o6pa. — čiň jen dobfe, lepSího se dočkáš. S. Ko 
4o6po qHHH, 6o4t 40<ieKa, a ko zao uu, ropě 4oqeKa. (Sromej 
iét pozdějS{ články: Dobrý a ilý.  Svědomí.) 

Dobře čiň, co můžeš, od toho se nikdy neroznemftžeš. 
A 4o6po TBopH CR04bR0 Hoatenib , on Toro HHKor4a.He aa- 
H§Ho»emb« 

V dobrém skutku nebraň, aám k tomu si přiraň. B. 4o6po 
4l4aTb ne vimai, a^l ■ cairB ki> Tony nocnlmaíl. 

Učiniv dobré nelituj ; učiniv zlé vidy se strachuj. S. yqaHa 
Mf^pOj ae xaň ce; yuu a^o, Ha4ai ce. ň. C4'kJiaBnui 4o6po 
Re KaílCH. P. Coé uczynil dobrego, niežafuj nigdy tego. 

S dobrými skutky dobře se žije. Č. — R. C^ 4o6porB 
muTh xopomo. 

Kdo dobré čini, tomu zlé neškodí. A Kro 4o6poe Tsopirrb, 
Toro ajio HO Bpe4nTi. 

Dobře-Ii činíš, sebe obveselíš. R. 4o6poe coTBopnou*, 
ce6fl yaecejiamb. 

Ctnostného vlastí jest celý svět P. Wszystek éwiat 
ojczyzna cnotliwego. 

Jiné jest od zlého upustiti, a jiné za dobré se vzíti 
P. Jinsza przestač žle czynič; jinsza poczqé czynič dobrze. 

Po dobrém skutku vrz konce v vodu. (Ani zpomínej, 
ani se chlub.) Mr. SpoĎonu 4o6poe 4t40, raX khhiui y ao^jr. 
& Hmue 4o6po, na y B04y 6aan. 

Cislota vede k bohu človéka. R. HiCTora qejOBiaa n 
6ocy npaB04iT'&. 

Dobré srdce nehezké tváři krásy přidává. A Xy40ft povi 
4o6poe cep4ue icpacu npH4aer&» 

Pčkná duše, pékné tělo.  Č. 


llHch ďáblu smích.  Č. 
Čert za vlásek lapne, a pazourem drží.  Č. 
Hříchové  po . lidech jako  dým  po  hlavni se vlekou a 
táhnou; Č. 

Dlouhý život, mnoho hríchův. Č. 

Malé břichy hryzeme, velké oblo polykáme.  P. Male 


wíny grysiemy, wielkie calkíem polykamy. (Srov. Komáry ce- 
dine a velbloody polykáme.) 

Straiíidla v poli stojí, a mkbci proso zobaji (Ani peklem 
od hHchŮY odhroziti nelze.) P. Straszydla stojq, wroble proso 
wypijaM. 

Kde hříSníkův mnoho, těžko karaf koho. P. Gdzie grae- 
s»|Gych wiele, tnidno karaé smiele. 

HHch miluje tmu. P. Grzech skrytošci szuka. Grzcch 
ciemnoáč lubi. 

Co jest s šeptem, to jest s čertem. Č. 

Jednou v roce i to v oce. (Ač kdo málokdy co nenále- 
iitébo páše, i to povésti jeho škodí.) Č. 

Největší hříchové jsoo ti, o nichž dobří ani věřiti ne- 
chtí. Č. — P. Grzechy wielkie do wierzenia trudné. 

Někdo kyselky jedl, a někoho laskominy napadly. Mr. 
Xto iucjuhui notex, a Koro ocKOva eanajia. Podobno ono 
T písmě : Otcové jablka hryzli , a synům laskominy, (y čem 
olec. provinil, dítky druhdy za to odbývati musejí:) 

Všickni jsme z krve a z masa. CA. Vsi smo z kérvi i 
■esa. R. Bot Mhhu H31 r^uit. (Každý Mina — hlina. Hra 
fe slově my a Jfťiia.) 

Každý svou kozu dře. CA. Vsaki svu kozu dere. (Každý 
Biá nějaké vady a hříchy.) R. Y acaKaro CBott KoněKi. 

Oko nic neproviní, když se mysl nepHčiní. P. Oko nic 
aieprzewini, gdy si^ myál nieprzyczyni. 

K cizím hříchům ostrovídové oči máme , ale na své jako 
krtkové pohUdáme. Č. 

Dvakrát hřeší, kdo se hříchem honosí. P. Dwakroč 
grzeszy, kto si^ grzechu niewstydzí. S. Ko ce rptxoirb «a.iH, 
joanyn rptnu. *) 

Milé zlého počátky, leč konec žalostný. Č: ^ 

Jak se zhyzdíš jednou vadou, nesmyješ se žádnou vodou. Č. 

Nic není nad břich sladšího, a nic není nad něj hořčej- 
šího. S. Hamra c^a^e 04'B rplxa, a HiuoTa ropMÍe OAb atrá. 


*) Geminal peccttum, quein delicU non pudet.  Syrus, 


DMch sladký, a ďovék padký. R. Tptxi cjia^oicih a qeuio- 
bíitb na40Ki. 

Kolik choti, tolik hffcIiŮT. Mr. Cri^iw ciiaKy, cnubii 
■ rplxa. 

HHch zamýšlený Smakuje, a spáchaný katuje. P. Oraech 
samyilany smakuje, a popefniony katuje. 

Co teiu libo, duSi žel. Ó. — P. Co cialo lubi, to dass? 
gabi. 

HHšné slasti vedou k propasti. /?. rptxi JioÓesni 40- 
ae^yrb 40 6e34HU. 

HNch dobrovolný, pokuty hodný. P. Grzech dobrowolny, 
karania godny. — Hřích mimoTolný, prominutí hodný. P. Gnech 
nad firol^ odpuszczenia godny. 

Za hKchem pokuta v patách běží.  Č. 

HHIná radost plodí žalost.  Č, 

Starý hřích činf novou hanbu. Č. 

Nebije ani tak řemen, jako starý hřích. B. He aepsa 
ÓberB, crapoU rptxi. 

Hříchy mladosti kára bůh na staré kosti. P. Grzechy 
mlodoácí karze pan bóg na staré koéci. 

Více muk na duSi než na tělo. Č. — P. Bole duszne 
wi^ksze, niž cielesne. 

Hřích více trápí duSí než nemoc télo. P. Grzech barziéj 
trapi duszf niž choroba cialo. 

Bláto líbí se svini. (O téch, kdož do hříchu jako tmné 
do bláta lezou.) Č. 

Každý hřích svou výmluvu má.  Č. 

Petr na Pavla, a Pavel na Havla. (Každý cpe rád vinu 
na jiného.) Č. 

Nekoupím tak draho toho, čehož bych litoval mnoho.  & 

Lépe ti jest ziratif hlavu, nežli ohřeiiti (hříchem zprzniti) 
daii. 8. Bo4i TI e laryóira rjiaBy, aero cdoio orptonTi 4ymy. 

Ráj na letním východe, a my sedíme při hříšné vodě. 
A Paft aa jriiTHeM*& boctokí, a nu cmamui na emiiOHX noTOirb. 


n 

I sratf jsoa hřeiili, jen ie se odhřeSili. S. li CBen cy 
rpiHOLoi, na cy ce onerb cseTKUi. 

Lépe se jednou zardllí (stádem), nežli stokrát blednouti 
(strachem). S. Eo^t ce eAjBon nyri aaupsjítHHTH , Hero cto 
má &ii4tni. 

Lépe se krátce styděti, než dlouho želeti^  Č. 

Dosti se napravil, kdo upřímné lituje. P. Doié si§ po- 
prawi?, kto szczerze žaluje. 

Kdo se hříchu srého kaje, za pokutu se mu klade. 
P. Kto 8Íq grzechu swego kaje,  za karanie mu to si^ stáje. 

Odvykati hříchu nejlepší pokánL  Č. ' 

ffiíchu poznání , z něho povstání ; hříchu vyznání , jeho 
zahlazení. P. Grzechu poznanie, z niego powstanie; g^rzochu 
wyjawienie , jego zagladzenie. *) 

Hotové zdraví, kdo nemoc poví. P. Gotowe zdrowie, kto 
fkorubf powie. — Choroba poznaná zleczysta. 

Tajenou ránu těžko léčiti, fí. 3aKpuTyio pany jtqHTb 
ipy4«o. 

Pozdě po smrti pokání činiti. Č. — Ch. Késno se je po 
mérti za grehe kajaii. Po smérti késno se je žaluvati. (Pozdě 
bycha honiti.) 


*) An^L Confesflion of a fauU makes half amends for il. 


n. 

Dobré — xlé. TétKé napraveni zl^tao. Spolek 

— stejii^ rádo k stejn^nia. Pokrytství — les€ 

— podvod. Dobročinnost — dar. ITděčnont — 
nevděk. Ijakomstvi— Uch va— sobectví. Mar- 
notratnost* Wespra vedli vé Jméni nestálé. 

Dobré s dobrým, a dé samo. P. Dobře s dobrým, a cle 
aamó. (Smysl jest ten, ie dobré dobrému nikdy neodporuje 
a se nepříčí, ale zlé hned samo sobě.) 

Dobrý neučiní než dobře. Dobrý člověk každému se 
užiti dá.  Č, 

Dobrý-li Sáva, dobrá i jeho sláva. R. 4o6poiy Caii 
4o6pafl B c^asa. Jfr. flKUft Caea, raná ěuy h Cjiasa. 

Dobrý člověk se neleká, když áibenici vidí. P. Dobry 
csfowíek nietrwožy si^, kiedy szubienic§ widzi. — Nemilo zlo- 
ději patřiti na Šibenici. P. Nie mi{o zlodzíejowi na szubieniof 
patrzyč. 

Dobrého neboj se a zlého varuj se. A 4o6paro ho 6oic« 
a xy4aro ae iBopu. 

Kdo dobré Činí, lepSího se dočeká. //. Tko dobro čini, 
bolje dočeká.  Viz též str. 24. 

Z dobrých skutkfiv netřeba se káti. 8. Ko 4o6po qm, 
aehe ce kmtjl 

Čím se čínf dobré vice,  k tomu vždy přibývá chtíče. Č. 

Dlouho býti dobrému pracné jest  Č. 

Dobrý čím povýSenéjší, tím lidu milejSí. B. Koropul 
4o6px aaaTHOft, rorb sctirb jiio4hhi npÍHTHOft. 

Dobrota srdce jímá, násilím se nic neujímá. & 

Těžko jest dobro vídati, ale snadno poznati. 8. Texxo 
e 4o6po biaíti, a jiacio ra e noanaTH. 

Dobré nad zlým vítězí. B. 4o6po xy40 nepenoxcerB. 

Pléva zrna nepotlačí. Č. 


Zlé zlým se zbývá a dobré dobrým přibýyá. fí. Auxoe 
jĚXMWh H36uBai>TX 8 4o6poe 4o6pHMX HajKúaiorb. 

Zvykej dobrému, lak zlé na mysl nepKjde. B, yvicb 
iOĎpoMj, raiTb X74oe ea yvb ho nolUeTi. 

Každý dobrý může lepší býti.  Č. 

Dobrému  všude  dobře.  P.  Dobrému  wsz§dy  dobrze. 

R.  4o6pOHJ 8634^  406pO. 

Y poli pšenice co rok se rodí, a dobrý člověk vždycky 
(všude^ se hodí. B. B^ uoaí nmeHHiia ro40HX po4KTCfl, a 
4o6poi qejiOBtKX Bcer4a npHro4nTCfl. 

Dobré se daleko slyší, a zlé ještě dále. P. Dobré daleko 
sfychač, a zle jeszcze daléj. S. 3jio ce 4ajit nye aero 4o6po. 
4o6ap'b r4aci 4ajieK0 lue, a aao ionrb 4ajrb. Ck. Dobromu je 
daleko glas, zločestomu još dalje. — Dobré skutky hlučné 
chodí, a zlé  zvoní.  Hal 4o6pu 4Í4a mymo xo4flT^, a 34U 

MZBOBJOrb  flRl  43B0HU. 

Spíše se zlá novina potvrdí nežli dobrá. P. Rychléj siq 
dobra nowina nižlí zla odmíeni. 

Dobré se rádo zamlčí, a zlé rozhlásí. B. 4o6poe cho4- 
vnai, a xy4oe ho^ehtch. 

Od dobrého se rádo ulže, a k zlému přilže. 

Dobré se pomní dlouho, a zlé ještě déle. Č. — P. Dlugo 
ri; dobré pamifta, a zle dlužéj. Hal. 4o6pe 40Bro ca naiUTae, 
i JOĚxe me 40Bme. 

Dobré se snadno zapomíná, a zlé dlouho zpomíná. 
R. 4o6poe CRopo saóuBaeTCfl, a xy4oe 404ro noMHHTCH. iS. 
Ařceo ce 4o6po sačopaBH, a^a 340 ny^BO. 4o6po ce 6p30 
3a6opaBH. 

Kdo mě loni bil, ten i dnes mi není mil. S. Koh ho e 
iaae 6io, bh 4aBaci mh hí9 hío. 

« 

Dobru dobrá i paměf. B. 4o6poHy 4o6pafl h naiiflTi). 

Přátelské služby si připomínej, na křivdy zapomínej. 
R. 4pyv6y noMBR, a 34o6y 3a6uBaĚ. P. Kto laskaw, niezapo- 
minaj, kto nie laskaw, niespominaj. 

Dobré se samo děkuje. P. Dobré si^ samo dzí$km'e. 


Dobré gamo se chválí. Č. — Hal 4o6pe cmo ca xBajnrii, 
a 3;ioe noxBajiu nero^RO. S. 4o6po ce caio •aii. 

Na dobrou koupi netřeba kupcův pobízeli. (^. *) 

Dobrý kůň i v konici (na maštali) kupce najde. Č. — 
S. 4o6api ce ROHb i y mra^^ aa^e. 

Dobré víno i bez víchy (věnce) vypijí. Č. — P. Na dobře 
wíno wiechy  nie potrzeba.  Bal, Va^ 4o6pe dhbo, ho Tpe6a 

ft  BtXH.**) 

K dobré studánce ušlapaná cestička. Hal Ao 4o6poH 
RpHHHm cresKKa y4onTaHa. 

Zlato zlatníka najde. Č. — 8, 3ABry he ce xyioHAanH Hakl. 

Pozná se zlato i na hnojiSti. H, Snarb sojioto h aa rpasi. 
S. Saa ce ajiaro i y ^yOpery. 

Dobrý malíř nápisu neklade, Spatný musí. P. Halarz dobry 
nápisu niekfadzie, zfy musi. 

Dobro mílo odkudkoliv. — Mil statek jakýkoliv. — PHjd 
dobro odkudkoliv. (?.♦♦♦) 

Dobré i ve snách hezko.  A. 4o6po i bo chí xopomo. 

Při dobrém se nikdy nesteskne. Hal 4o6pe hikojié ae 
jTKyqiTCfl.  R. Mfloro 4o6pa ho Ha40Ry^ffrb. 

Má-li medvěd med , ví kam s ním. Ch. Ako medvěd ima 
meda, ima ga i kam děti. (Dobrému se vždy najde místo.) 

Dobrého po málu. Č. — Cukr se nejídá plnou hrstí. 
P. Nic garáciq cqkier jedzq. 

Dobré dobrým se nikdy nezkazí. — Dobrého nepttčixtň. č. 

Kdo chce užívati sladkého, musí prvé okusiti kyselého 
(hořkého). Č.f) 

Kdo se dobrým posmívá, boha na se vyzývá. P. Kto 
z dobrých szydzi, tym siq bóg brzydzi. 


*) Angt. Good wai;e makes quick mtrkel. Něm. (Bntt Saare 9rtf4ufl |l|^ 

fcibfl. 
**)  Lat.  Vino vendibili suspensa bedera  non opus.  Sfrui. Šp, El vino, 
que es bneno, no ha nienester pre^ onf ro.  Fr, Aa bon Tin ne fant 
point de boucbon. Angl, Good wine needs no boab. 
^•♦) Šp, Venga el bicn y venga por do quisier. 
f) Angl. No man beUer knowf wbat good if, than lie that hath endo- 
red otÍI. 


SI 

Dobrý člOTék brzo se slituje. & 4o6epi qoBexi CKopo ce 
pasxan. 

I dobrý časem pláče a zlý skáče. B. H 4o6poft speHeHenii 
oja^erb a xy40Ě CKa^erL. 

Dobrý i po saché kůrce tyje, a zlý ani masa nezažije. 
JL 4oópo«7 cyxapB aa nojih^y,  a ajioiiy ■ hhckoo' ho BnpoR%. 

Lépe jest n dobrého sloužiti, nežli u zlého se roditi. 
8. Bojtsath y 4o6pa 4BopHTR, aero y ajia ce p04KTi. 

Z dobroty pokoj, a ze zlého zisku muka. fí, 4o6poTa 
BOKOi, a ny^nejOtCJBO zmh no^aa. 


Bé samo se uč(. 8. 3jio ce cavo ynÉ, *} 

Na zlé netřeba tnistra. P. Na zle mistrza nie trzeba. 
R. Ha rpixB vacrepa atn. 

Zlé znáti není zlé ; ale zlé poznati a tak činiti zlé jest. Č. 

Na dobré těžko o klusáka, a na zlé rychlounek hned tu 
jest P. Do.dobrego trudno o klusaka, a do ztego jedno- 
chodniczek jak tn byt. 

Zlé zlému ruku podárá. Č. — Zlé ze zlého se snuje. 
8. Cae ce 64ho 340 mi 4pyrora caye. 

Kdo chce hada umořiti, po hlavě ho musí bíti. CA. Ki 
ée kaču umořiti, po glaví ju mora bili. (V počátku zlé dusiti.) 

Ta mySka ui lapena (ztracena), s kterou kočka pohrává. Č. 

Z mnoha zlého vol menSí; Ch, Zmed viSe zlih menSe 
žebrali je« 

Dost pelyňku hrstka ke zkažení nápoje bečky. P. Dosyč 
farid piolunu na zepsowanie beczki napoja. (Malé zlé druhdy 
velké dobré kazf.) 

Není nic tak zlého , aby se neobrátilo někdy v něco 
dobrého. Č: 

Křivého dříví (křivek) v lese nejvíce; Hal. Kpasoro 
jiepena b% jAck naftÓBjame. 

Od kozla ani srsti , ani mléka. A. On Rosjía hr mepcra, 
aa H040Ka. 


Angl, That wbicb it evU if foon Icarnt. 


Od včely poohásf med, od hada jed. Č. 

Zdi čím jdeš, io najdei. Za zlým-li pAjdeS, ilé také 
najdeS. R. .3a qtiii noi^emi, to h Haft4emb. 3a xyjmn 
noft4emi>, xy4oe h HaĚ4emb. 

Kdo sobě zlý, komu dobrý ? Č.— P. Kto koma lepszym, 
gdy sobie zly? fí. ílHOuy ee momerh 6uTh ĎJiari, rro ceM 
304%. Ch. Kojí je sebi zločest, komu bude dober 7 *) -^ ZvláSlé 
na lakomce míM; jinak též břichopáskům bývá t ústech. 

Dej zlému pokoj , dáf dva. P. Daj zlému pokoj, dač dwa. 

Nepřívolávej vlka z lesa. P. Niewywoluj wilka z lasu. 

Nepiš čerta na stěně, sám se on namaluje. Č.**^ Zlého 
nechej na pokoji; časem a místem nepHhodným šaSkovati ne* 
bezpečno. P. Niemaluj diabla na ácienie,  byč sie nieprzyáiiil. 

Nezkoušej toho, co má ocas černý (co zlý konec bére). Č. 

Nehraj kočko uhlem ; tlapku si spálíš. A. He irpalt KomKa 
yr4e]ii ; jiany o6o9Rxemi>. 

Bodláku nemačkej , sio úkole. R. Eo44aKa ae thchi, 
yK04eTi. 

NechC hada jak držíš, vždy zlé sobě utržíš. R. CK04bK0 
airkio HH 4ep»aTb, a 6t4U orb Hen »4aTb. 

Vlk i nemocný stačí na ovci. R. Bo4n h 604bH0Ě 
Ch OBiielt ynpaBHTCfl. 

Zlého se straň a jak hada chraň. R. ^yRasaro 64iD4icfl 
■ KaKi 3Hta óeperacff. 

Pijavka nechytá se vředu. R. IliflBRa Bpe4a ae HMaerea. 
CNepouštěti ac v rozepři se zlými a s luzou.) 

Do řídkého bláta neházej kamenem. Blh. Bi pt40Ri nn 
ae XBip4iitt KaMUKi. 

Kdo se s chámem nesnadí, divákům jen smích tropí. 
Kdo se s chlapem hádá, lidem v posměch se dává. Č. -«- 
R. Ci CMep40Mi ópaHHTbca, 4i04eft vaciilmvrb. 

Dobrý pes lepší než zlý člověk; EaL 4o6pbiÍ mch 
lymaiŘ aai 34Ufl M040BtKi. 

*) Lat. Qui fibi malus (nequam), cui bonni?  Fr. A nul ne peul etre 

•mi, qui de foi méme eit ennemí. 
««) Ném. Pale ben %tu\t\ niOfi auf ^ii ffiiib« 


as 

Neboj 86 čerta, ale xlého člověka. JA*. He 6iifca qopra, 
a Axoro q040BÍRa. 

- Čerta křižem , svině kyjem se zbavíS , ale ničím zlého 
člověka, fí. Orb qopra ipecroHi, orb csnibi necTOVb, a on 
iizaro qejiOBiRa EvAn ne orot^emb. 

Voda a xloba nemá st<ní. & Bo^e ■ 3jio6e WĚMUA^ aefce 
DocraiiL 

Zlý a nepravý se vodili, a oba se v jámu svalili. B. Sioft 
c% ijnmun BOjouBCh^ 4a o6a n imy mujamch. 

Kdo xlé strojí, nech se zlého bojí. IL Ki zlo goji, zla 
se nek bojL — Zlé dílo zle se platí. P. Zla robota ile 8Í9 
pfaei. 

Co zlé, láme se ve dvé« ň. Xy^oe Boer4a áornnea B4Boe. 

Samo se zlé stluče. Sama zloba kaidého na káry vezme. 
P. Samo 8Í9 zle sllucze. Sama níecnota kaidego skarze. 

Červivá jablka s stroma letL Č. 

Zléma Člověka akrátí bAh veko. ň. 3iOMy <iejiOBÍR>' se 
■pi6aBiň 6orb rtRy. 

Zlé zlým se zahání. P. Zlým zleiro zbyč. /?. .^axoe ju- 
»» .6 J»». 8. 34. ce , JTfcepJ IL Č.t.0 <..I. íxbij.. 
(KUn se klínem vyhání.) 

Zlého člověka tresce bůh skrze horSího. P. Zlego czlo- 
wieka karze btfg przez gorszego. 

Kai se lidmi, a( se nebadon tebou kázati. — Zbofný se 
fidmi káie, a hubený sám sebou. Č. 

Vlk koši platí. 8. Kypmrb zoxovb njialia. 

Koukol se musí s kořenem vypleti. 8. KyKOjib najia K3% 
Boptea mnvynaTi. 

Zlá jiskra i pole (důro) spálí , i sama znikne. Ur. 3jia 
Bczpa H no je cna^Tb, h oina Cjnane. 

Zlý člověk kdyi sám hyne, rád by celý svět zahubil. 
P.' Zly czlowiek rad by wszystkich zgubil, gdy sam ginic. 
Anebo : Kiedy zlodzieja wieszajq, rad by žeby s nim wszysl- 
kirh powíeszano. 

Psota nejdéle trvá.  Č. 

3 


á4 

Zlé býlí nejpIennřjSL Č. — P. lie síele najlepi^ 8Í9 
knewL 

Zlý peníz nepohyne. Hal. Sjut ntHASB ho nořme. 

Mráz kopřivu nespálí. Č. — Ch. Kopřiva tíd pozebe. 
Xír. Kropiva nigdar ne pozebe.*) — Hrom do kopřiv nebije. 
S. Hefce rpoirb y Konpne. Ch. Neče střela v kopřivu. Neče 
v kopřivu tresnuti. — Zlé býlí nebrzo v zem lehne. R. Amnae 
aejibe ho CKopo noĚ4erb vi sen^io. — A zase : By nebyl mráz 
na kopřivy, byl by len neplech véčné živý. P. By nie mróz 
na zle pokrzywy, byl by ten chwast wiecznie žywy. fí. Aějuí 
RpoOHBa, á Hoposi norj6jiHeTi. 

Koho má čert vzíti, netřeba ho klíti. Č. 

Ck) má viseli , neutone. Co má viseti , neutopí se , a by 
voda přes iibenici béžela. Č. — P. Co ma wisieč, nieutonie. 
n. Roij 6iiTb nortmeHy, ho 6iim jrTonjieHy. 8. Ko ce e sa 
aemajia po^io, aefce yTOajn. Ch. Kaj na vešala sudí, neée 
se vtopiti. ♦♦) 

Koho pán bůh pro ptáky chová, na tom si ryby nepo- 
chutnají. P. Kogo pan bóg ptakom obiecaf, w tém ryby nie* 
zagustuj^. 

Porodila máma — Skoda, ie hned nevzala jáma. A. Po^lua 
■ava, 4a MBAb «nro ho npi6pajia aiia. Mr. BpojmJOí laMa, ra le 
npmua i ma. 

Dobrá to byla hlava — sláva bohu, ie ji zemé vzala. 
R. 4o6pa 6ujia roioaa,  411 ciasa 6ory,  qro aei^lH optĎpaja. 

Štika umřela, ale zuby ostaly (jsou jeSté živy). P. Szczuka 
zdechla, ale z^by zostafy. R. U^ia ymepiia, a ayóu ocnumci 
Oia ayĎu xhbu). Překrásný obraz ! ačté zlý člověk — tyran 
dávno umřel, neumřeli jsou s ním tolikéž skutkové a ustano- 
vení jeho. 


*) áf. Hierba malá no k eapece U helada. Fr. A maaraife herba la 
gelée ne nnit pat. Mauvaiae herbe croU tonjonra. Nim. Unfraol 
verbirbt nid^t 

^) Lat. Quem fáta pendere Tolnnt, non nergltar andia. Angi He that 
\» born to be hanged, thall nevěr be drowned. Dém. 9)en trafarr 
ei, frni IhiQtě ffaí.  AVm. fBnf ^ángdi foli, cr|Auf» itid^t. 


Zlosti kdo strojí) světla se bojí.  & 

Tsjný cMdce, tajný škAdce.  Č. 

Zlého nejvíce ctnost ko!e v oči. P. Zfych najjwrdzíéj 
CDOta kole w oczy. 

Zlý neví, ^m se dobrý obchodí.  Č. 

Od myslí nepravých nečekej rad zdravých. R. Bi uueÁHX% 
■eqMom ne smi cobítobi 34paBux'». 

Chval psoto jak chceS, nebude nic než psota a nic 
dobrého.  Č. 

Dobrým Škodí, kdo zlým hoví. Č. — P. Kto sfym poblaža, 
dobrých uraža. B. Ao6fhm ion Bpe4BrL, kto sjuiitb noiymaer^ 
And>o : Kto sjurb nonycsaerb, lovh can 840 TBopm. P. Sobie 
szkodzi, k(o zlego swobodzi. 

Kdo zlosynAn promíjí, dobrých ubíjím B. S^OA^a (Bopa) 
BonjOBaTi, 40óparo noryónrb. 

Téžko berana s vlkem smířiti. Č. 

lij s neilachetným se ini, a jeden druhým ae dokládá. 
A. Sjhí ci ^yxaBHMi anaioTCH, 4a 4pyn na 4pyra cciumoTcau 

Loir město spálí, král ztíží je vystaví. P. Miasta zlo- 
czyAca spali, król gp ledwo' zbuduje. 

Kdyby po psí vůlí bylo, žádné by klisny na světě ne- 
bylo. Anebo: Kdyby bylo po vůli psí, nezůstalo by kobyly, 
ve yA  Č. — S. 4a 6 na nacn B0410, HH4t koba ae 6u óiuo. 

Ufinili cikána krJUem, a on nejprve svého otce oběsil. 
S. Samuo onraBíHy napciBO, na oótcio caora OTiia. 

Kdo o nebe nestojí, pekla se nebojí.  Č. 


Pes jaký do chrámu, taký z chrámu. Č* — P; Jaki pies 
do koáciola, taki z koáciofa. 

Jehla se stříbrem a zlatem iKachází, a přede vždy holá 
ostává. S. Utah xpoai 34aT0 a cpeópo np04a3H, naici cae 
orrae ro4a. 

Z vlka nebude oráč. Z vlka nebude beran , ani ze psa 
ohař. Nebude ze psa slanina , z vlka beranina. Č. — Hal. He 
6y4e BVh nca co40fliHa. 

Smaž hada jak chceS , nebude z ného úhoř. Č. 

3* 


Ze zlé kůže nemdie býti dobrý kožich. Č. 

Vlkovi mlov: nebe I on suby TyceH na tebe. Č. 

Rei tUeb piteř, a on volí kozí mater. P. Htfw wilka 
pacíerz , a on woli koziq macierz. 

Učí ylky páleřflm, a oni Tždy k ovci. Č. — P. Mów wílkq 
paden, a on: owca. 

Křti vlka , a vlk kndy do lesa. II. Kdrsti mka , a rok 
u goru. — Křti čerta, a týž čert hledí a vodu. R, Tu qopra 
KpecTM, a qoprb bx boaj rjifl4nTi. 

Když díibei byl nemocen, sliboval dobrým býti, a když 
pozdraven, dábel horSí než prvé.  Č. 

Voda úkropn není židSf. (Srnec o nenapravitelných lotiíidi 
to přijímá.) Č. 

Kdo se po sobě nepoznivá, pozná se po spolkv. C. — 
CA. Koi se po sehi nepozná, pozná so po pajdaio. *} 

Kdo s zlými obcuje, za takového držán bývá. Č. 
Z jedné číSe píli, jedno též mluvili.  R. H31 04H0ft qapu 
amo mjm, o>mo roBopa^. 

To nebyla ovce ,  co s vlkem se procházela. ^ A.  Ta ae 

OBím ,  KOTOpafl Cl BOJIKOMl DOflUa. 

S kým jsi , takový jsi. — S kým oboujeS dopoledne, ta- 
kový jsi odpoledne. S. Z% anai ca , oaairiĚ ca. C% ani trn 
40 aoABe, oaaKift ca no no^ae. 

S kým kdo postává, takým se stává. P. 6 jakim bto na- 
kládá, takim si§ stawa. 

Okolo močidla chode neujdež nádchy. C. 

Od zlých spolkův hlava holívá. Kr. Po budí lovárSiji 
rada glava boli. 

Obcování snadno vdéje zlé i dobré obyčeje. P. Obco« 
wanie snadno daje zle i dobra obyczaje. — Jak zlým tak 
dobrým obcowanie (okazyja) czyni. 

S dobrými obcuj a zlých se varuj.  Č, 

Co ▼ ohni stojí , by želáme bylo, rozpálí se. Č. 

Za včelkou na med (v kvítí), a za ovadem na vřed (hnAj). 


*) iM, Noicitnr ei fodo, qai noo cognoicítnr ex fe. Fteai. Dbne esa 
cki ť vaf, lavrii dlte 1S ch^ ť •««, 


ai 

R. 3a nwjBOi n KOAon a pa agnKOix vik maork. Anebo : 
Oiojio mejKH uůAOVh^ OROJio mymsk wbboz%. •*-• Parook hledá 
jeda a Ttelka medu. P. Paj^k jadu ssuka, ale psEozoIa mioA% 
(těl o těch užíváno , kleří rádi v řeči lapají a na (rokléeky 
jiných číhají.) — Jediné viak o úmyslech v olnosU a dobrém 
vtvnených můi platiti přísloví následnjící: 

Slunce prochází i kalné mraky, a předce se nepokálf. 
S. Cyue ipojiaaH ■ ipoai lajaaa atcTa, aja ca le OKaju. 

Lépe jest v samoté bjú , nežli spolek s zlými míti. Č. 

Jaký kdo sám jest, s takým rád obcit}e.  Č. 

TakoTý chlap, jaký torařifi.  Č. 

RoYttý rovného (druh druha) hledá. — Rovný se k rovné- 
mu hrne. (Svůj k svému rád se hrne.) -^ Naiel dmh druha. 
Stůj fTéke naSeL Č. -- P. Réwny s rtfwnym pnystoje. 
S. Hanua c^na np&uucj. II. Jednak jednakomu drago ae druží. 

Doba k dobdy rovní ksobd. 6. 

SvAj svého vždy zaiOane.  Č.    ' 

Rybák rybáka daleko na jezeru vidí. R. PuÓan pii6aiÉ 
jueKO iTB njeot BR4Brb.  Mr.  Csitt CBoaxa éa^m a34ajieKa. 

S jakým stáváS, takým ostáváS. HaU 3% aKUrB npRCraemfc, 
ranin can% ocraémb. 

Podobný podobnému se raduje. Č. — P. Równy z réwne-* 
go sif weseli. R. no4o6BUtt no/ioÓHaro ^méim. CA. Spodoben 
spodobnomu se raduje. Anebo : Jednaki jednakému rad. 
Blk. Bcaiift o6ma OHoaa, KoeTO ny npiuaqa. ALiuS. Kóždy je 
tam najradfio, džež ma runja svojeho.*) 

Svflj svého poznal, i na pivo pozval. Pod černým lesem 
potkal se čert s běsem. Bélor. Csoft caoftro no3HaBX, HHaniBO 
lOTBaBV — no4i vopauMi ^ftceirb cnOTRasi ca qoprb cx Stceai. 

S rovným nech se každý mfiří; jinak se mu zpronevěří Č. 
— Ck. S podobnoga si naj vsaki izbere; drugač se berzo 
aevere. 


■fli f andet. Fiem. Ogni nmil am sO sinúl.  Nim.  ®ldd^ uitb sleid^ 


8 beranem ovce do pára.  B.  Kapány napa OBoa. *) 

Drb se kflA 8 koaéai , ¥fll s yolem , a svině s svini. 
Mr. Henicfl (qyxaftcii) lonb ci Konéirb, bmai c% sojion, a 
CBiaa ci CBíHéio. R. Tpica xoib ci Konen. 

MoSna lotra naila á svine pylel.  Č. 

Hadr onuci vždy najde. Hadr onuci, kmet bábu pojal» (/. 

Může se hoditi ten sýr k tomu chlebu.  Č. 

Jaký hrnec, taková poklička. Hodná poklička toho hrn«*čka. 
Hrnec příhodnou pokličku našel. Dobře se ta poklička trefí 
k tomu hrnci, a sýr k chlebu atd. Č. **) 

Našla trkule mykulí. (Za trkáni drbání.) Č. 

Klín tesaři tovařiif. R, KAmn njoTHHRy TOBapuni. 

Hatláček chce míti motláčka. Č. 

Trefil joaák na jonáka. — Trefil  piitec na bubeníka.  Č. 

Trefil kupec na kramáře, a kramář na lháře. Č. 

Najde kovář uhlíře (a uhlíř kováře). Č. 

Kflže kůži povolí (vyhoví). R. Koxa kosí caapoBHTi. 
(Kůže ke kůži přilehá.) 

Vrána vedle vrány sedá, jeden druhéuui roven hledá. Č.***í 

Podobného peří ptáci k sobd se táhnou. Č. 

Každý pták drží se hejna svého. //. Svaka ptica svomu 
jatu ide. 

Labuf letí po snéhu a hus po deiti. R, AebeAk .lerm 
K% CHtry a rycb ki aomjíjd. 

Breptoun breptounu nejlépe rozumí. 8. MyraBi HyraBora 
■aft604i paaynie. 

Pes psu brat. — Pes psa nckouSe. — Pes psu blechy 
vybírá. C. — 8. Haci ncy 6parb. 

Kostka kostce nepřekáží (kostky nehyndrujc). Ó. 


*  Sp. Čada oveja con ta pareja. 

** ImI, DiiniDm pateHa operculan. Šf. No ay oMa tan fea , ^«e mm 
baile trn ceberlera. Cud. Wm wak ni kua. Nim. Aic Ux 9a^t( (Sa^f)* 
filtr Sfdil. 

^ími. GrmhHfmntoafMal.lféik«MJM|i|l|tflmMNr««^ 


Ylk vlka neraje. Č. — P. Jož to žle, kiedy wilk wilka 
irse.  Juž to gfod, kiedy wilk wilka kqsa.*) 

Vrána vráně oka nevykline. (Zloděj zloději, šibal Sibala 
nealkodf. Črt črtu oka nevykline. Tkadl.) Č. — HLiA. Rdna 
dnihej wo£i njewadrapa. Rdna rónu njedypnje. DIaA. Kar- 
irona karwoně woci něbudrapjo. P. Kmk krukowi oka níe- 
wykluje. R. Bopoirb sopony rjiaaa ae BURjiioHerb (a xon a 
iiOLi»Her&, 4a HO BuramarB). Hal, Bopoaa Boport ou ae 
BHKOo^e. CA. Vrána vrani neée oči skopati. Kr. Kdaj vraná 
Yrano piple? Aneb: Kdaj vraná vrani oči izkluje? 8. Bpaaa 
qMUu o^iio ae aa^ui. Blh, TapsaHi aa rapaarB ourt ae Ba4i.**) 

Koba koby nea(fernf. (Lotr na lotra nebude žalovati.) Č. 

NeuSpinf se saze ublím. B. YvOÁh caacea) ae noxen 
Miapanca. 

Kdo chce s vlky býti, mus( s nimi (vleky) výti. — Nelze 
jest, než s lidmi lidsky býti, a s vlky vleky výti. Č. (Za zléhof 
toho zlí mají, kdo mezi nimi rovné zlým býti nechce.) — 
EImí. Štójž 8 wjelkami hraje, ton njech s wjelkami ruje. 
i?. Cb BO^avB acHBemii, raxi a aoft no boji^bk). Hearb BOJiRana 
nib, no BO^qbM) a bÍitb. Kr. Kdor se s'volkom pajdaii, tudi 
s'njim tulili mora.***) 

Když přijdeš mezi vrány, musíS krákat jako ony. P. Kiedy 
przyjdziesz mi§dzy wrony, krakaj jak i ony. Mr. K04H B6paBca 

■BVb BOpOBU,  TO ft  XpaKaft aiTb  OBU. 

Oslové vespolek se  drbi.  (Hlupec vždy najde hlupce, 

*) 6f>  Qnaiido un lobo come ■ otro, no ay qné comer en el loto. 

VL D lupo non mngia della carne di lupo. Fiem. Luv mangia nen cara 

ďloT. Fr. La famine estbien grande, qnand les loups s^entre manfent. 

Án^ It *i a hard winter, when one wolf eala an other. Nětn, (S< mu| 

eia fhufcc Sfitnter fcis, nena tin ffialf bcn aabern fcift. 
**) AV. KoQcuMf xofcwov itéet$ ůhv fiyá/f$^ LiL Waraa waradi akkies ne 

kerta.  Ddn. IDea eene Stxaqt ^ngger iffe £)j[ft  ab ^a ben anbett. 

Sěm. 9ů ífaát íňnt itrA^t bec onbera tia Viig«b.aaf. Čud, Ei kaara 

piita kaama ailma. 
***) VI. Chi prattica con lupi, impara á knilar. Fr. H  fant hnrler ayeo 

1m lonpf.  Attgl. Who keep« company wHh wolvet, will leara lo 

kowl. iV^m. Ser aater ben Sllfen i% muf mit^entea. Ůuf. Kttf ni|M49 

knlkaa on, peab nendega nlhuna. 


kierý ho pochYáU.) Č. — IL 4jpaR'B ATpaxa m uaiin. Ajt^'^ 
MYfBsy norasaerB. 

Osel osla nejpéknéjií. Č. Osel •slu péknčjší arabského 
koně. A. OceA^b ocjy RaveTca jyqme apa6cRaro roba. 

Holič lazebníka, čert ďábla drbe. Č.*) 

Kdo často do mlýna chodí| zmoučí se.  Č. 

Vedle sachého dřeva i zelené (mokré) shoH. Č. — P. 
Mokré drzewo przy suchém zgore. 8. IIoRpaft cyxa 4pBeTa h 
ciipoBO laropa. //. Uz suho dárvo i sirovo gorí. 

Zdůvémí-li paní služku, shledá brzo v ní i druiku. 
R. He cviTaica ci pa6oio, ho csepcraerB reós cx co6or>. 

Kdo léhá mezi otruby, přichází svini pod zuby. Kdo se 
mezi plévy míchá, svine ho snědí. Č. — * P. Kto 4Í9 s plewanú 
smiessa, tego áwinie zjedzq. 8. Ko ce ci rpRaaia noxtou, 
Ba^fl Aa ra cbihI aailAy* Ch. Koi se med poseje méSa, svinje 
ga pojedu. Kr. Kdor se med otrobe mé8a, ga svinje snedó. **) 

Kdo s smolou zachází, od ní zkálen bývá. Kdo se 
s smolou obirá, zmaže se od ní; kdo s> ohněm, spálí se. Č. — 
F. Kdo si9 dotyka smo(y, zmaže sie od níéj. Kr. Kdor zfi 
smolo prime, se osmoli. ***) 

y bláto sahati , ruce si mazali. B, rpaabio MrpaTb , pyu 
saMapan. 

Kdo se psy lihá, s blechami vstává. Č. — Ch. Koi s cucki 
leže, s buhami rad stáje, f) 

Jedna ovce prašivá celé stádo nakazí. Č. — P. Jedna 
owca parszywa wszystko slado zarazí. R. Oahb napmHaa OBiia Bce 
cra^o nepenopTvrb. 8. Sina uiyrasa oraa iit^o ctbao omyra.tÝ) 


*) LěL Tonsor tonioren radit.  Fr, Un barbier rail Tautre. 
**) Lat. Se ntíaceiif f^aillis poreis rodetar iniqoif.  Něm. IBer fi^ unUt 
bit Srd^er ncnat, \tXL frcfrn bit f^nr. Araboyé řfkigf : Kdo ae tlanou 
éinf, snédf ko krávy. 

***) hi9. Korá pikkia BOhrer, aafimurtitin . 
t) Šf. Qaien con perros le echa, con pBigas se levanta. flém. Wkt fl^ 

nit ^nabea aitbttfcst, ft^t mit Sídlen anf. 
tt) Fr. Ubo brobia roifaease fiate toit le tronpeaa.  Him. (^in rdubig 

CAaf (NA bit gaair fc^tbe an. 


41 

Tícký, ale lichý. (O náboiiiém pékrfibú). Č. 

Chodí jak orečka, a trká jak beran. P. Cbodii jak 
owieezka, a Iryka jak jMiran. 

Qtčí rouno a viď srdce. S. Oave^pyHiie a sy^iie Gp4iie. 

Bradička apoštolská , a fousky ďábelské. R. Bopa^jnui 
aaocTOAciaa, a yoom 4unoACKOtt. 

Brada Jak n proroka, a ctnost jako u drába. P. Broida 
jak u proroka, a cnota jak u draba. 

Anddiský hlásek, a čertova písnička, fí. I Mr. AarejbCKli 
roiocor^ a qoproBa ^yma. 

Popředu '^blahoslavený muž,^ a poaadu ^^proč se vztekali 
pohané.'' B. CnepoAi BAémBHh UMKb, a caa^i B^CK/i^nk 
■ATdUlACA. (Začátek 1. a 2. žalmu.) 

SvatottSek leze do nebe, a čert ho drží za noho. H. IlaH- 
ipan jilaerB aa 1060, a qoprB Acpsan 3a aory. 

Pod pláštíkem ctnosti mnoho se kryje nepravosti. P. Wiele 
jich pbizczem cnoty pokrywa niecnot^. 

Bohu slouží lak, aby čerta nerozhněval. P. S<užy bogu, 
a csarta niegniewa. fí. Bory mojutcz, a Mopra ae raisaerB. 

Modlí se před kaplí, a čert mu sedí v kápí. Č. — P. Modli 
sif pod fSígart^ a ma diabla za skór^. 

Ne vSickni jsou svatí , co si otírají o kostel piaty. Ú. 

Praví, že se postí, au pieiná co jísti. BU. Toiaie, «ie 
■taa laivo 4a l4e. 

Zdráv buď , rabbi I a za plotem drábi. P. Ave, rabbí , a 
za pfolem drabi. 

Stáhni larvu, uzHá áalbu.  d 

Podvod a klam zradí sé sám. (X — Klamy jak Sídla 
v mčchu nedlouho se utají. P. Klamstwo jak szydlo w worze 
aie dlufo sif zatají. 

Nevéra (Šalba) se svému pánu do Aader vrací. C. 

Úliraost nejostřeji uiltaie.  P. Licliota Igrziéj uk^si. 
PMblebftictví má cviáitní povabnou obvC ; i tomu ta krmé 
chntná, kdo ae jí odříká. P. Pochlebst¥ro na w sobie osobliwy 
przysmak;  chociaž go kto  rzkomo  odrzuca,  przeci^ž  ono 
saakiiýe. 


42 

Kdo poslouchá pochlebníka, moudrosti se len odHká. 
P. Klo sfdcha pochleben, m^dry byč niechce. 

Kdo rád pochlebníka poslouchá, prodá své zboží bei 
pendi. P. Kto pochfebstwa fad slucha, pnseda swoje bei 
pienifdzy. 

FaleSný přítel jako kočka, zpředu líže, pozadu Škrábe, 
ií. AoTKBOŘ 4pyn» no4o6eHi Romirk, cnepeAH JunzerB a caa^i 
uapanaerb. Kr. Vari se tislih maček, které spřede liiejo, ii 
zade praskaje.*) 

Pod sladk^ým medem tráví lidé lidi jedem. C. — /?. Sjho 
■eiO BO ycrarb Hocarb, a fl4'B BCZROHy upmocim. 

Pochlebník sestřenec lhářův. P. Pochlebca Igarzn sicH 
strzeniec (ciotecznie rodzony). 

Pochlebník pod slovy, a had pod kvítím (se tají). A. 
AhCTeni* no4*b cjiosaMH, a anti uoai UBiranH. 

(Líchotnfk si myslí:) Co mám na ústech — to mné; co 
mám v srdci — to tobé. 8. Uho ycrna — neHu; mro CfMea% 

— TOÓH. 

PHliáná sladkost horií než hořkost. JI. H36iiTOvia« cjn- 
40cn nynie ropbROcn. 

Proto lichotí, že tvých peněz ebtf. /?. Bet reSa Haian, 
TBOwn 4eierb xonm. 

Kde maso, tam psi. Kr. Kjer meso,-tam psi. 

Krkavci tam létají, kde padlinu čenichají. P. Krdd si) 
tam zlatajii, gdzie ácierw jaki poczuwajii. 

Když té v oči chválí, boj se nachýliti mysli. P. Kto 
w oczy chwali, strzež si^ nachylió myáli. 

Slavíček u oběda, a vrabec krom lobéda. R. 3a óM40M^ 
cojOBeft, a nocjrb o6l4a Bopo6eft. 

Zlý člověk v oči lstí a za zády hubí. R. Sjoi qejOBin 
w% ovi AcrwTb a aa oqi ryórnn. 

EoTšl jazyk faleiníka, nežli kopí bojovníka. Č. 

Cizí obdd sladký, ale nesytý (netrvalý). R. HjmoĚ oM4^ 
cjajOBi, 4a HO apo^eai. 


• ^ 


IVAn. 4át^ Viáf 9ef iencn ita|ea, bU 9orn Mtn unb ^iatta Ira|fi. 


4f 

Kam vitr^ lam pttjf. (PřúdoY( toto dávttéj o pochlaimicích 
• fatkáKch podlé TéCrn ftléstf se apravajfcfch ažínrio se; nynf 
obyčejné o stfellén|ch a bes roiváieaf jednajfcich osobácb 
se slýchÉTtf.) Č. 

Jak dudy nadmeš, tuk hrají. P. Jak dudy nadmiesz, tak 
graj^. CBéře se y nejednom smyslu, jako o těch, kteří dle míry 
líska kiádosli panské tvářiti se um(^jí; pak o slabých hla- 
Yich j s nicbl vSe tak, jak wecpáno, se ozývá ; konečné také 
o slnibách a pracech podlé platu konaných.) 

Kdo na dvou stolicích sedí, snadno meií nima na zem 
padne. Pták na dvé větve se usaziyící na zem padne. CA. Koj 
■a dveh stolcíh sedl, lehko med nje opade. P. Pták na dwu 
drzewach chc^c sieič na ziemi^ upadá. (O člověku obojetném). ^ 

Kdo se dvoa břehův drží, oba se s ním snadno utrhnou. Č;^ 
Když ptáčka lapají, pěkné mu pískají. Č. 

Stará liška těžko se uitvati dá.*) Ližku dvakrát ne- 
olidii. Ú. — P. Starego lisa trudno ufapič. CA. Lesica se 
■eda dva puti prevaríti. 

Na liSku se musí liškou Štváti. Č. 

Kdo chce cikána chytiti , musí cikána k díře přístaviti. 
CL Koi cigána boče vloviti, mora cigána před luknju déti. 

v 

Proti každému forteli fortl^l se najde.  C 
Starého vrabce plevami  neoiidíš.  IL  Craparo aopoóba 
aa Hiuni ae npoBe4emb (le oÓwiHemb). 

Svedeš jen jednou kozu na led. EaL Paai aoay HajeAi» 
iaraará Mono. 

Oklamal-lis ty nuie včera, já tebe dnes odvečera. Č. 

Na vlka hlas, a lišky maso jedí. Č. — 8. Ha Rypsae 
sioa, a jokcmofi něco 1^. 

Nespí každý, kdo přivřené oči má. CA. Nespi vsaki, koi 
oéí zapeřte derži. ^ 

Když liška dříme , hled se kohoute !  Č. 


*) }iém. «Itc gá^fi fnb ŽM ju foJ^ea. 


44 

Spi sova, ale slípku yidí. Mr. Coirb cosa, ra i xjrpu 
6awn. (Činí se nevida, zatím má la uJima.) 

Svrbný drbného vždy najde. — Prašivý s drbavým dobře 
se srovnají. (Kdo rád pochlebnfkům , najde je.) Č. 


Kostel krásí oltář a člověka milosrdenství.  Č. 
Kdo rád z svého udělí, toho pán bůh nadélí.  Č. 
S bohem mluví, kdo činí nešťastnému dobrodiní. R. Ue- 
CMacTHOHy (y6oroMy) ujiocTb TsopaTb , ci rocno4on 6oron 

rOBOpHTb. 

Vrz chléb za záda, před sebou najdeš. A. Epocb xjA6% 
aaaaAH) a ocTaHercfl Hanepe4H. Též takto: Kan xAMi^cojík 
* Ha3a4'B , 6yAerB Bnepe4H. Kaiib aa^aqi aa Ahcrb : noi4eaib, 
aalUemb. 

Na úrok pánu bohu dává, kdo se nad chudfin smilovává. Č. 

Ví sv. Martin , zač dává pláH.  Ó. 

iStédrý groS na střechu uvrže, dva mu spadnou. Č. 

Chléb nejtužeji váže. Č. — P. Chléb najmocnléj wiiile. 

Dobrodiním člověka nejspíše získáš. P. Dobrodziejstwy 
czfeka najrychléj ujmiesz. 

Každá ruka pěkná, která dává. P. Každá r^ka pi^kna, 
która- co daje. 

Dar bývá chutnější, dává-li ho vznešenější. P. Datek 
smaczniejszy, jím go kto daje zacniej^zy. 

Boháč dává pro povést, chudý pro čest (aby octil). 
//. Od bogatca na glas, od síromaha na čas (část). 

Drahá almužna v čas nouze. JI. 4opora njiocnnia bo 
apeiu cRy>A>CTH. 

Obé dobré hus i prase. Č, 

Ne ten dá, kdo má^ ale kdo chce. Č. 

Kdo mnoho má, můž mnoho i dáti. CA. Koi vnogo ima, 
vnogo i more dáti. 

Z mnoha ruk větši pomoc. Č. — P. Z wielu njk wi^ksza 
pomoc. 

Snáze z několika měšcňv než z jednoho. Č. 


4S 

S obce po nitce, • nnhrj má koSilIni. A. Oí iripy no 
mrt, roioiy py6aiiiKa. 

Až ni pomflžeS, potom še poradíme. Č. 

Radu dovede "každý dáti, ale ne pomoc. P. Porad; každý 
da, ale pomoc irzadki. 

Yydajnéjšf jest slovo na I nežli nadil pán bůh I Ch. Boije 
je reii no, ne|^ bog ti naj pomare. 

Nadél pán bůh kapsy nenaplní. Mr. CnacHÓnrB.Bi ximemo 
ae MMMjrh. R. Cnacv6a bi xapMaHi ae kazajtl. 

Nemňže8-li mi dáti podpory, nečiň mi závory. S. Ako mm 
le Mosemfc oomoIui, hcmoé n 04>araTH. 

'   Af si hobnje, jen když damje. P. Ten niech laje, który 
daje. 

Toho tfeba chlácholiti, kdo se bráně chápe; ale kdo 
■éiee, toho netřeba. P. Tego trzeba hamowač, co síe do 
broní porywa; a co do mieszka, tego níe trzeba. 

Yfce dáfi, vétlí milost mál. HImí. Wjacy daS, trjacy 
kaady maá. 

Ochotného dárce milnje bůh. R. ^ofipoxoTaa Atreju 
jwtaii 6ore. 

Rychlá štědrota nejlepší. Č. 

Kdo pospíší, dvakrát dává. Č, — P. Dwa rázy daje, kto 
yr^o daje. Aneb : Dwakroč daje , kto rychlo , a trzyfcroč, 
klo ocbotníe daje. 8. Ko OAvaxi 4Me, ^boctpjtro 4a4e.*) 

Snadno býti štědrým, když jest z čeho. Č. — P. Szczod- 
rym lacno byó, gdy jesť z czego. 

Snadná věc býti štědrým z cizího. P. £atwie byč z cudzego 
nczodrym. — Jde-li z cizího, tehdy itii, itif/ a z vlastního 
se, ne/ P. Kiedy scudzego, tedy nu, nu! a kíedy z swego, 
tedy nie, nie! 

Kdo na cizím skoupý, z svého nikdy neudělí. P. Klo na 
cidléai fk^py, swego nigdy nieudzíeli. 


*) ImL Bít dat, qnt čito dat. (Sen,) Betieficiam egenti bis dat, quí dat 
ecleríter. fSffrJ Šp, Qnien presto da, dos rtEtB da. Fr. Quí donne 
tle, doDse denz fois. AngL He gi?es twice, that gives in a tríce. 
Nitm. mn Mh %iU, gibt Upptlt 


.A 


40 

Z cizího dávati hanba , a z vlastního <koda. JL Hj«aro 
cnuHO, a CBoero mlu. 

Málo dáti hanba, mnoho 8koda. Č. — P. Málo dné wstyd, 
a sifa lal. 5. Bejuoft rocnoAH najo Aani cpanora «, a 
HHoro acao. 

NesluSí kostel odírati a zvonici pobíjeti. P. Nie alaasaa 
koiciof odzierač a dzwonicf pob^ač. JL Hkoiu Kpncarft^ • 
iiepnui rpaóirB. O téch , kteří z velkých lichev a loopeif 
malé almužny udélojí, anebo kteří $i^atii6jifm jsou kn pro- 
spěchu na lymu hodnějších. 

Čift dobře , a věz komu. C. — P. Dobrae czyn, a wiedt 
komu. S. 3Hafty koho 4o6po maimk. Menáf váhy • jen s ob- 
mezením platné jest přísloví .- Čiň dobře, netáie se komn. (?•*) 

Dáveji kde pomoc tvá léčí, a nedej se zavésti MSI. JL 
Aapn, ^o6% c\ npifiUAD tiuo; n CMorpn, «to6i late cjow 
ae o6ojncTiJiO. 

Dobrota bez rozama posla. JL 4o6poTa 6e3% pnajna 
nycra. 

Dávej srozumem a beř s paaněti. C. 

Sám ten dar vzal,  kdo hodnéma dal. R. Aip% opasMA 

TOTV KTO AOCTOiHOny 4ZX&. ^ 

CiA dobře všem, a sobě nebod ikoden. JL Bcíh% 4e6po, 
a ce6i aa nojuj*. 

Přílišná átédrota, hotová iebrota. — Pro dobrotu m 
psotu. A 

Kdo bez míry dává, brzo se dobere. P. Bei aúary daji|e 
prudko ostatniego znajdziesz. 

Uíiík se jen ovd,  a vlci  hotoví^ JL  Ciijatcn 
oaaoR>» a bojm totobh.***) 


Bu kM y BO tmm • qnes. 

**i U BeBra<'iaa áaado accepíl. ^i áifB« á«áit.  Aacba:  Ptake 
SrisM q«i dat« «i parte arapit ,$ym.* 

* *i /> K«iiri \o«f krir. le lovp %«i«* aiaBiEefa. Am§L He ikil ■■fcw 
kiaisielf a skrrp . tlie wolf will eal kÍM. Aaa. ^ca fca ^iét fig Kl 
ri JUa:. tra ilft U:rfi>.  Aáí  ti^n aé iuai Séatc aia^i hm ftcfca 


41 

Kaidénu dobrý, tobě úf. HaL KaMOMjr 4o6pHi ce6t 
ami. — Skoda pHia dobrým býU.  Č. 

Kdo neni málem spokojen, více Qeni hoden. Kdo malé- 
ma daru nepovdéčeh, vétSího nezasluhuje. Č, 

Dali nahému kodili, a on praví, ie llusta. R. A^JOl aarony 
P76amiy , a ohi roBopm : TOjicra. Aneb : 4aK>rb rjyoonjr 
xojcn , a on rOBopan : T04crb. 

Heiká pefínka , Skoda jen že rukávův nemá. F. áwietna 
pienjnka, by r^kawa miala. (^a ty, již na každém dam 
rádi nfico vystavujL) 

Darovanému koni na auby se nedívej. — Darované krávé 
aa rohy nelUed. Č, — P. Darowanemu koniowi niepatrz^ 
wxfby. R. 4apoBaHOHy kohio vh 3y6H ae cnorpari. Jfr. 4a-' 
peaoqr Komo y'3y6u ae 4aBjaTca. Hal. Hi qyven Bu6epaTHy 
a AapoBaaony aoaeBH 3y6Ki nodapara. Kr. Darvanimu konju 
ae glej na zobe. Ch. Prikazanomn konju ni třeba lube ogledati. 
& 4apoBHone xohd ayóu ce ae rjie4ai). Též: IIoR^OBlHOft ce 
roóiua y ayée ae rje4a. IIoBjíOHy ce y o^h ae rje4a. Blk. 
Ha no4apeBO narape a^Birt ca ae rjie4arb.*) 

Dej mi raděj cos do úst živých, do mrtvých mi netřeba. 
S. 4at HH mro y acasa ycra, a y aprea aa ne Tpe6a. (Včaa 
Bouze proltaž se mi dobročinným; ne pak když nepotřebují, 
anebo po smrti.) 

Poshov, dědku, neumírej; kyselice dočekej. Mr. IIoctíí, 
xk^y, ae aaapaa; KHceiaaa 40»a4aft. — Než baba uvaří kaši, 
vypustí dědek duši. IIobu 6a6yca ane^e RHuma, a y 4'bAyci 
le 6y40 Ayma. 

Pozdě tvarůžky dávají, když lidé zubův nemají* Č. -^ 
Poidč dáno chleba zhusta, kdy už huba zubňv pusta. F. Nie 
wesas dajii chleba husto , kiedy zebów w gQbie pusto.  Dano 


*} řfowůř. *I aáoyav *nov x<*^Kovat ord Sorrta fiTJv ro pXíntjQ, L, Bqui 
dentes ínspicere donati. ^;SÍ. Hier,) Sp* A caYillo dftdo no le miren 
el diente. Fr. A cheval donné il ne faut pas regarder en la bouche. 
Ángl. You must not look a gift borsc ia the moalh. Kém. (Sinem 
Arf4|rnflřn ®aul fir^t man ni^t ind WAul. Čud. Kes aiini hobbose 
tahho walab ? I tc východních jazycích béiné pHsIoví. 


I 


chleba, gdy z^lxtw pozbyK Anebo: Dopiero koniowi owsa, 
kiedy chce jiáó do psa. Ano, neboítiku koni ovsa (opálali). 
Dávati ořech tomu, kdo zubAv nemá. Č. — A. Bosi opixoe-L, 
a syfiúBi HtTx. 

Dary oslepuji oči. Č. — P, Podarki oczy zaálepiaja 
(j^zyk wi^íq). R. H348 uaaa ociinjners. 4aptJ R aeiecTH- 
Baro yHKjocTHBtiTX. iS 4apu o<ih 38C.itn;iflBaio. (Více podobnfclr 
VÍZ: Sondce.) ' 

Kdo mi dává, uO( mf dávali. Ů. — R. Kto ^aeii, jaBan, 
yVKťb. *) 

Darem d»r se vynucuje   P. DaliiJem dalek sie wysili. 

Kdo riinlý dar chválf, k vétSíoiu pobízí, ť. Klo mafy datek 
rhwali. do wiekszego zachcca. 

Draho nekupuj, a darmo neber. B. 4oporo He itynitf, a 
japoHX ne 6epH. 

Kdo se plá, nerad dá. — Hdo chro komn něco dáti, 
nemá se ho: chce-li? pláli. — Nemocných se plávají, zdra- 
vým dávají. Č. — P. Klo pytá, nie rad daje. Cliorego pytaja, 
zdrowemu dajq. CA. Koi pita, nerad da. B. Ko nura. pajt 
He jae. — 34paBR ce ^10411 ae nuraio. Eo.ínnnii ce nuran, a 
.i^paauiiB ce jiae. ■•) 

DáT&( a prosif jest mnoho. Prof^ež : Ber rád, když dá- 
vají, d ^ Z přibývání hlava nebolí, P. Od przybylku gfowa 
nÍ4>boli.  BHoT. 0ti npaóu^ia ro^oaa ae Go4inn>. 

Pán bfih iIh) ruce, abys tiral. P. Bri^ daf řece, Žehy brať. 

Blázen dává, moudrý béPe. Blázen kdo dává, vetší kdo 
nebere. Blázen kdo dává, kdo nebéie, tlva. Č. — P. H^dry 
bíerie , a řfupi ďaje. *"•) 

Násilím se nfikomu niíco vzíti můí, dáti nemfli. ů, — PFea 
moc se niflie hráli , ale ne dáli. P. Gvraftem wziijí moírat, 
ale dač niemožeaz. (Když ntikdo dar anebo dobrou radu pK- 
j(ti nechce.) 

BUzen dá vlc než má.  V. 


■) L. Bencflciatn siiipe dire doeire cti 
•^ .<p, Muchn piede fl Ineo, mni loco p 


A 


49 

Mrtfých % chráma (s hrobu) neDaTraciýL Č. . 

Darofali jest pansky, nazpět bráti cikánsky. Jfr. 4«pye 
■an, naa^i 6epe mirairk 

Badfij sto naděliti, nei jednoho poprositi. CL Bolje je 
sto nadělili, nego jednoga poprositi. 

DaroTánek » otrhánek. Č. Kdo z darův se Sátí, bez kalhot 
dbodL Mr. no4apyHbKO óeai mraHiBi xo4aTi>. 

Zle té kaii, co na cizí mléko čeká. S, Toxro Kaun ryl^e 
■jíko qenuDfci. Běda hrnci, čeká-li na jíchu ze vsi. 8, Te^sso 
JOBi^ ■» ceja 3auHe ^eKaioha. 

Něco za něco, nic za nic. Č. *) 

Dar za dar, slova za slova. Věc za věc, řeč za řeč. Č. *^ 
— P. Wet za wet, darmo nic. 

Umřel dávno , co dával . darmo. — Darmo umřel , kup 
nastaL — Darmodej umřel, kupsobě nastal. — Darmodal umřel 
a KoQpQ nastal. — Umřel Darmodej, nastal VydřigroS. Č. — 
?. Darmowski — ; Kupniowski. 

Umřela ta slepička, co nesla zlatá vajíčka. R. YmepASi ra 
Kjpma, KOTopaa Hec4a zoaútur fuma. 

Darmo se ani boží lirob nehlídá. S. Ea4aBa ce hi 6o«ii 

rpOÓl  HO  HyB9L 

Dnes za peníze , a zejtra darmo. (Nápis na hospodách.) Č. 
Zadarmo smrt. ***) — Ale mnohem pravdivěji : Ani smrt 
udarmo.  Č. 


Lidé pro nás stromy sázeli, sázejme my též. Č. — 
P. Lodžie dla nas budowali, a my dla ludzi. 

Kdo neděkuje za málo, nepoděkuje ani za mnoho. S. Ko 
le aaa sa Majion, ho sna hh aa mhofomi aa^ajiHTH. 

Komus povinnější, tomu bud úslužnější. P. Komuá po- 
winniejszy,' temu pierwéj dogadzaj. 

Bůh žehnej tomu, kdo krmí a pojí, a dvojnásob tomu, 
kdo dobrodiní pomní. R. Cnacaóo roiy, kto nomrh 4a Kopnari, 

^) Fr, Rien pour ríen.  Piem, Gnun da nen pfr nen. 
**) L. Ret TÍf, ret porta; pro verbis verba reporta. 
***) hem. San dona 1* é mOri.  Něm. Qmfonfl ifí ber %9\>, 

4 


a B^oe TOHy, rro xrk6%-coA noMnm. --* llflo lomil dobře 
činiti', kdo pametlíY. A. Xopomo my 4o0po jriunin, rto 
noMHin. 

Zlé zlým jmenuj , a za dobré dobrým se odméňoj. 
A. ^Hxoe jiHxiurb HaauBaDTL,  a 4o6poe 4o6piarB noMnaDn. 

I pes pomnf , Iido ho krmf. Anebo : I pes pamatnje, kdo 
mu dobrotuje. A. H co6axa noMum, kto ee Kopiam. 

By ty svému psu nohu ufal,  on za tebou poběhne.  Č. 

Za dobrodiní neočekáyej podékovánf.  Č. 

Za moje žito ještě mě bito ! P. O moje žyto jeszcze mie 
bito. Aneb: Za moje žyto za žywe mi zabito. Jfr. 3a Hoe 
síto ra HeHezn m 6hto Cno6HTO). 

Nepamatuje kráva zimy, když se léta dočká. P. Niepa- 
mtfta krowa zimy, idedy sif lata doczeka. 

Po Vojně kopím v tmí.  S. Ilocjrfc 6oa Ronjier& y rpa&e. 

Svíčky netřeba než do dne.  Č, 

Strop a podlaha pekla — sama nevdéénost , a po siéoácb 
ostatní hříchy.  Č. 

Nic není mrzutějšího nad nevděčného Člověka. A. Hkn 
aa CBlTt xjnae He6jiaro4apHaro qejiOBlRa. *) 

Jedl s tebou , pil s tebou : proto ti hraje o hrdlo. A. He 
Bcnofl, HO BCRopMa, HO BH4aTB Bopors. Anebo: S^oi qeiOBin 
y Koro IcTB 4a HLorB, erb roTome n rojiOBy pBon. S. 3ao 
qOBOKi ci TOÓoirb l4e M nie, a imy ti Kona. 

Zlý člověk na kom se milosti domlouvá, toho i pomlouvá. 
A. Sjoft qe^OBlKX y Koro ujiocth opocHn, roro ■ noHOcarb. 

Vychovaný krkavec i pánu oči vyklove. P. Kruk chowany 
i panu oczy wydfubie. 

Chceš-lí nepřítele míti, učiň někomu dobře.  C. 

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění (odsloužO' <^. 

Nehřej hada za ňadry. Ó. — Jfr. He rplt ra4mii 
n naayci, 60 BKýcHTb.  Anebo : ro4yft , ro4y ft ra4ny , tb bb 

CBOB)' míD. 

Nedělej dobrého, neočekávej zlého. C. 


*) íi. Dheríi maledicta cunrU , ingnium vuiii honiinem diieris. Sfjfru$ 


-    51 

Vy]^éstaj sirotfai, tytrlmé ti očL Hal. Chomobh eiport, 
jKOiue TH o«. — Schovanec má dvojí ústa, jedněmi ji, dra- 
hami laje. BaL V cuporu jifia pora, e4HinrB ten, xpyrnoíi 
6peme. — Žít schovance, bodeS míti hánoe. S. Xpam cvpoTj 
aa CĚúw epaMOTy. (Tvrdá to a ovšem ne veskrs pravdivá pří- 
sloví. Milostivé srdce však pro některé nevděčníky nedá se 
¥ dobročinnosti mýliti , pamětlivo jsouc toho , co v následují- 
dch slovech obsaženo :) 

Za nevděčníky bůh se prokazuje vděčným. jR. 3a HO^Jia- 
rě^iíKfmsan 6ot% 6jnro4spHrB. 

Neplij v studánku, nevíš, kdy sni zase píti budeš. 
JL He njaoĚ vh kcíioacsb, iipRr04RTca B04t nHTi» (cjiy^nrrcff 
BOipnm Mcmrrb). Mr. He vumíí y B04y, 3ro4im>cfl namiTHCfl. 
fl v Tahnudě se nalézá.) 

Nevděčnému nic není vděk. Ironicky znívá takto: Ne- 
▼dětoému čiň co čiň, nic mu vděk není, by mu pak i pecky 
na hlavě tlenU (pěstí za krk dal, — by mu i na krk ílapil, — 
klíny na hlavě tesal atd.). ^• 

By jednoho až doftíma nesl, a tam ho neposadil po vAli, 
▼lecko poděkování sobě zkazil člověk.  Č, 

Lakomství hluboké moře. P. jbakomstwo gfebokie morze. 

Dal bůh mnoho, a chce se vždy více. R. A^Jn óori. 
noro, a xo^ercH fio^me. 

Čím kdo vjce má, tím více žádá. Ch. Z kem gdo vec 
ima, z lem veé zeli. S, UIto ro sumě mia, to ce Bume CTesice.^) 

Čím více statku máme, tím více ho žádáme. Č. 
Kdo nic nemá, přeje si něco,  kdo něco má,  přeje si 
všecko. Č. 

Číni kdo více pije, tím více žízní. S. UIto ko BBíme nie, 
ra mme ate^in. 

Ač žebrák syt, ale mošna není. (Ač chodec syt, ale 
aošna nesyta. Červ.)  Č **) 


*) Lit. Jft dangiaut turri, j& daagíau« norrí. 
•^ Am^l. A bcggars parse is aiways empty. 


Lakomství a ohně přikládaje neuhasM. P. Chciwoid a 
ogfnia przykfadaj^c níezgasisz. 

Děravého pytle nenapinfd, a lakomci se nedodáfi. Č. — 
Jfr. 4.p.-or<^ rtn»a He H.noB™.    . 

Bezedné kádi se nedolijei. K Be840HH0ft nnjm boaoÍ 
ae HanojiHHmb. 

Lakomci nikdy dost není, by měl v8eho světa jmění.  č. 

Ústa  plna I a  oči hladový.  K  3o6% dojohx,  a rjnaa 

r0404HH. 

Oči jáma a ruce hrábě. Mr. Ou aiia a pyRU rpa&u. 
(O tom i písmo : Peklo a zahynutí nebývají nikdy naplněna : 
nápodobně i očí lidské nenasyceny. Ph 27, 20.) 

Nenasytí se u8í slyiením , jazyk mluvením , ruce k sobě 
hrabáním a srdce žádáním. P. Uszy sfuchajqc, j^zyk mówi^c, 
r^ce do siebie gamqc, serce požqdajqc, nigdy sif nienaayci|. 

Podá8-li mu prstu, ujme tě za celou ruku. (Zní střídavě 
i takto: DáS se za prst ujíti, ujmef Za celou ruku. Ukáiel*li 
mu prst, sáhne po ruce. Dej lakomci prst, uchytí tě la roku. 
Dáfi-li prst, vezme hrsf.) Č. — Hal YKascH My na^eiib, a owh 
pyay npocHTb. Ch. Pokaze mu člověk persta, a on veé boče 
celu ruku.*) 

Jestli mu drozda dáS, za bažanta tě požádá. Č. 

Pus( psa pod stůl, poleze i na stůl. Hal IlycTH nca noM 
ctojii, owh jikae aa CTOjrb. 

Překroj pecen, a dej obě půle.  Č. 

Sytý vlk se upokojí, lakomec nikdy. A. Curoi aoirb 
cHapale HeHacuraaro qe^iOBlKa. 

Chudému se nedostává vSeličehó,  lakomci vSeho. d. ^ 

Lhář a skupec snadno se pohodnou. S. A«ismx% h cxynan 
jacHO ce noro4e. 

Dva koly do pytle špatně lezou. P. Dwa koly w jeden 
wór žle  sadzač.  (Lakomec  s lakomcem  nemůž  se  dobře 


'*) Šp, AI \illano dadlc el dědo, lomara la mano.  Angl,  Giva a cIowb 
your finger, and he '11 také your whole hand. 
^*) U Inopiae deanot pauca, aTtriliae onmia. £lfniff. 


skodnontL Jeden prý kancléř polský říkával : S každým se 
smluvím, jenom ne s lakomcem; nebof on chce a já též.) 

Mní se na lakomce; rád by sám. P. Hierzi go ?akomy; 
woUr by sam. 

Kdo zamiluje zisk, JidáSovu píseň zpívá. Č. 

Kdo miluje zlato, nenávidí sebe. R. 3o40to juoówthj ce6fl 
ryÓKTk 

Peníze kopii, čerta si koupil R. 4eHbrH roiihji, Aa qopra 
xjrmLTk 

U skoupého tolary pláčí, a u štědrého i haléře skáčí. 
B. y cxynaro fj6ja> OAaqeri, a y qHsaro a uo^ymKa czaqerB. 

Žij, peněz nezel , s přátely se vesel. R. HKmbm ae csynicfl, 

4* CTh ApyZbBMM  BeCOACfl. 

Skoupý haní cizí hostiny, a předce na ně chodí. R. CRynoi 
lyjmrh nipi qyxoft, a h4ti c^ aero ae xoqen. 

Neohryzuj kosti, nech něco i pro hosti. JL He rjion 
locreiy óeperi am rpcreft. (Žert dosti ostře lakomcův do- 
jímající.) 

A( mé jak chce lid si píSe , jen když zlato v truhle dyie. 
P. Niech mif jak chc^ ludzie piszq, gdy pieni^žki w skrzyni 
áysz^.  (Skoupý zvykl i hanbě.) 

Co mí do koho, jen když mně dobře a hřbet mfij celý. 
P. Co mi do kogo, gdy mnie blogo, gdy mój grzbiet ca?y! 
S. ApyTOií% óhULO Kaao 6ujio, aera e 4o6po. 

Skoupý život ošuměle chodí. K TRuThe CRynoe ujiane 
■ociTB xy4oe. 

Skoupý boháč jako jeho skříni; ač v ní zlato, předce 
? koutě stává. P. Skqpy bogacz jako jego skrzynia ; choó 
w Qíéj zloto, przecif w kqcie lezy. 

Skupac — hlupec. Jinde zas : Skoupý není hloupý. Oboje 
aiůi býti pravda ; přijde na to, jak se vezme. Č, — Hal. CRyniáil 
le TjynuĚ. 

Nelituj podkovníčku, aby podkovy neztratil. Mr. He aca^lft 
yzaajH, 60 nH4R0By sryÓHmb. (Skoupý aby hned jednoho 
groše naložiti nemusel, raději nápotom škoduje deset.) — Kdo 
lituje podkovníčku, zmrhá podkovu; kdo litiýe podkovy, zmrhá 


&4 

kooé;  a kdo lituje koné, zmrhá sám sebo.  Bih. Kotro 
rB0340'rb, saryĎBa noAKOB^Til^;  koííto xcajii uojCKOB^rikj m- 
ryósa kohbotti; a KOft va^n KOflbori, aaryósa ceóecM. 

Víc škoda střevíce než nohy, říká skrblík n ubohý. 
P. Szkodniéj trzewika niž nogi, mdwi skqpy i nbogi. 

Lakomý YÍce traU, než ulakotí. Č. 

Po cizím chvátil 9 a své z huby ztratil. C. — S. TpMtelu 
sehe H3ry6io h oho hsx apehe. 

Kdo chce příliš mnoho, nemívá nic. Č. 

Kdo příliš mnoho nahrabe, málo mu v ruce ostane. Č. *) 

Kdo mnoho objímá, málo v ústa líbá. P. Kto wiele obej- 
muje^ mafo šciska. (Rozumí se též o tSch, kdož jedním 
časem po mnohých naukách mysl rozptylují, mnohá řemesla 
provozují atd.) 

Neostří si fousky na cizí kousky. A. He aa^yBii yeu 
na Myade RycícH. 

Na cízf koláč očí nevy valuj , a fttsvůj pečuj. R, H* nymoš 
Koposaíí poTfc ue pasaksaft, a caoft sarleatt. JKr. Ha qysill 
Koposaft OMOíí ae* pasasjuitt (ne nopueaft) , a csift 46ail. (Bére 
se také zvláité ve smyslu : cizí Ženy nebuď žádostiv.) 

Z cizího nezbohatneš. R. HyjSMWb ue HaxHBembca. Hyuuii 
óoran ae 6y4em&. 

Lichvař duši hubí.  li Kamatnik dušu gubi. 

Lichva a lesf dělá ďáblu čest B. Amxb9í h jiecTb, AhBňOsy 

leCTB. 

Nedá sedláni božího požehnání. Č. 
Lichva jest rychlonohá a dlužníka šlohé.  P. Lichwa jest 
pr^dkonoga i dfužnikowi sroga. 

Kdo stojí o cizí, přichází o své. — Velmi rádo vlastní 
pří cizím hyne. — Kdo chce cizímu, musí svého nasaditi Ó, **) 

Komu cizie žádno, toho své mrzí. A zase: Kdo obová 
fvého, nebude žáden cizího.  Č. 

'*) Fr. Qai trop embrasfc, mal étreint. Piem, IBc()umrl fa$f, bálf fd^l9fT. 
**t t. Prif atiir 'pro]^, qni perř^rína qaMríl. 


Kdo u cizí vlnou dochásíi Bím oatřižen domA pKcháif. 

S. KO  8«  TJ^OVb ByHOH^b SOi^,  CAMl  OCTpOKeHl Bykji 40^. 

Jeden nespravedlivý grofi sto jiných % kapsy V3^hne. 
Anebo : Nespravedlivý groš (krejcar) sto spravedlivých z kfipsy 
fyhánt Č. — S. 64aH% HenpaBe4HUft HOBani cto npesoAiio 
crevenm aa có6on o^ay^e. Ck. Krivičen penea sto drogeh 
ís iepa spravi. &*. En krivičen vinař deset pravíčnih j^é, *) 

Co jednou čertu a lakomci v hrdlo přijde, toho iádný 
nevykoupí. Č. — Co skoupému do rukou padlo , to víe pro- 
padlo. R, Hio cKjmo^f vh fytm iionajo» to nce nponaio. 

Nevf lottdíj u vlka Uže. Č. 

Téiko z kamene olej vytlačiti. (Lakomce k dobrému 
skuifco pitnéti; nebof jak starý verí dí: Neaaloži ani nlatýrn^ 
by ho prosil bohem svatým.)  Č. 

Máme knnenu aliy do kUn^ sypati* G. 

Kdo je boji nouie, nerad pro bAh dává. Č, 

Kdo nerad dává , sindno výmluvu najde. CA. Koi nerad 
dt t lehko spričavanje najde. 

Žernovy samy ncjjedí, a lidem mouku dávají. & iíepHOBa 
can HO ^AHTh j a jaoAWk uyuy 4aBaDTi« (Posméiné , hdyž 
hkomec nčco daruje.) 

Tu hUUí, nebohý, co se mi nehodL Mr. Ha io6é, ne- 
tese, mo ubI leroxe. P. Na lobie, nieboie, oo mnie 
aiemoie. 

Darmo ten aboií má, kdo ho neuiWá. S. 3a jijaj wa, 
ion ne jnasa. 

Zlý pes ani sám sní, ani druhému dá. (/. — P. By pies 
aa menie^ sam go niejjé» a krowie fo nieda. A. Coóaxa hb 
eftrt lesm, cana ae ten, i xpymn (CKOvmii) ae ^aeri. 
Blk. Kyneio hhto Í4e KOKa4orB, hhto 4pyrny 4aBa. **) 

Lakomec vSem bývá zlý, sobě nejhorSi. P. iakomy 
wszystkim zly, sobin nqgorszy. ***) 


**) Fr, Comme ob ckien qpi garde du foiiL 
***) Ir. In Balfam avarofl bonu* e«(, in se peisinui. Syruš, 


M 

Ovce Tinu rostf a sktWk se posti — pro jiného. A. Osiia 
pyio pacnm a CRynoi ABBhvm Konnrb — le /ua ce6a. 

Slnipci jalto včely, med slále sbirají, až i sani vmfrajL 
Jt. £Rynue vro u^eAU, Bcer4a ne^i co6npaR>n, a noejrh ■ 
can yHipaioTi. 

Lalcomec žádmSmu dobře nečiní, leč když umře. f/. Skap 
samo kad nmre, čini dobro.*) 

Skoupý (boháč) a svinka po smrti zvěřinka. Ů. — Sk. La- 
komec je rovný sviní , len po smrti osoh (užitek) činL P. Bo* 
gacz a áwinia po émierei swiersyna. l«akomy, sk^py i éwima 
jest to po ámíerci iwierzyna. Hai. Eoraqi a cenm no CHepn 
eioma. 

Víecko tu xůstane po smrti, mňi pane. P. Wssystko iu 
zostanie po ámierci, mój panie. 

SoMinil nikomu nemil. R. Caiojnaói scaKOuy n^joo&h. 

Samoláska nemá žádného přítele. P. Hiloáč wlasna niema 
žadnego prxyjaciela. — Sobiedobrski — Malodobrski.   >»«. 

Vlastní věci posuzujeme předsudkem , ne roiumeB* 
P. Wlasne rzeczy aiTektem, nie rozumem 8i§ s^dw]. . 

Vné okáči, doma krti slepí jsme. Č, 

Se svým na světlo, s cizím do kouta, třeba rovné dobré. 
P. S swojim na czolo, s cudzym do kqta, choé dobré. 

Cizí zlé na slunce, své do stínu stavíme rádL P. Codse 
zte na sloúcu, swoje w cieníu stawíamy radzi. 

Naše bída ne jako lidská. R. Hama 6Í4a ae Raxi jnoACKaa. 
(Každý myslí , že nikoho tak nebolí , jako jej , že nikoho tak 
neitéstí se nedotýká, jako jeho samého.) 

Láska od sebe za^á. CA.  Ljubav se počimlje od sebe. 

Každý sobě nejblitfí. Č.**) 8le. Svatý Petor laje, kdo 
sebe nčprjaje. 

Každý vlastenec o svAj humenec, a vlasti fiípek. 8. Cnami 
óparaui ceón 3a yxciraKi, a Kpairai mniaink. 


*) L, Avarus, nisi cum moritur. nil rocte focit Stfr, 
**) Ir. Proximos sum egomel mihi. Ter. — Fr, Charité bien ordonaé 
conuneDfo par aoimtae. 


n 

Ktfdý chce srfm bůiMi býiL Č. 

Každý rád , kdyi gám s bláta vyleze. Č. 

PÍa«Mh aáai sobě nejprve brada ogtavfl. 8. Bor& e ce6H 
iaiiipí€ ópa^y ocrasio. 

Každý svou brada hladf. Cil. Vsaki avoja bradu ^adi. 

Odsekni tu ruku po loket, která sobě dobra' nepřeje. 
A. Oipyón (OTcim) ry pyKjr no jioxotb, ROTopaa ce6i 4o6pa 
■e xejaerk »   .   . . 

Každý hrabe uhlí ke svým vejcím. Blh. BcHROft TerjBi 
lATjieaon lan hocoboto iMiie.    ' 

Každý rád na svůj ndýn nahání vody. — Každý táhne 
voda na své kolo. Ú. — P. Každý (mfynarz) na swe kolo 
wodf ci^gnie. 8. Csarb i# cboio B04eianij boajt Haspaha. 

O té době každý sobě. Napřed sobě, potom tobě, možná-li 
sic F. ^ téj dobie každý sobie. Pierwéj sobie, potem tobie 
(drogiena), aože-lí byič. 

Nežtěká pes pro ves j ale pro sebe. & He lao naci ceja 
pa^H, nero ceóe pa4i. 

Každému ruce k sobě stojí. Anebo: K sobě ruce sklonně, 
k sobě ruce krěié. Fl. Č. — Eal. Kox^a pyxa k% co6i Kpisa. 
Pyia K0X4a n co6i ropné. 

Každé hrálKi ksobě hrabou. — Každý pod sebe hrabe. ^. 

Všude Irábě, nikde vidle. 8. Cse cy rpa6jibe, eena sijia. 
(Každý k sobě, nikdo od sebe to^ co dobrého.) 

Každý sobě žbánem a jinému střípkem rád nabírá. 
fllaii. Kéždy sebi z karbanem, druhim z džjerawcem naójera. 

Mějme spolu , co vyděláš ; viak žkoduj sám , co pro- 
děláš, a 

Co jest tvoje, to bud i moje i tvoje ; a oo jest inoje , to 
zlstad moje. S. IUto e tbo6, oho e ■ noe ■ rsoe; a nrro e 
wMj OHO e cano aoe. 

Tše rád udělám: jen nechtěj, bych něco dal, půjčil aneb 
ihbiL Anebo jak v rýmech to zní : Učiním všecko pro kaž- 
dAo, krom toho trého : Neslíbím , nepůjčím a nedám za něho 
STého.  Č. 


Až se najím, půjčím U liíoi. Č. — F. Nie w estf lyika 
po obiedzie. 

Koho aám třeba , víme hned , jak mu říkají. A. Bh KOii 
Hyaua, yitrh Toro au SHaeiii, KaKi sosyn. 

Kdo nán poiřeben, toho z paměti známe. A. Kto kohj 
Ba40éeH'B', TOn rosy h naHarerb. 

Aha ! bych yéděl ^ že má kmotra pivečko y vxal bych i 
déti s sebou. Mr. Ere ! hri óu aHaai, nio b% RyHU MiMy to6i 
■ 4tTei sa6paB'&. 

Téžké s tím obcování, kdo jen své dršce nahání. S. Kot 
caa y cno« rpjo ofce 4a crpna, ae 4pyaui ce oiflbnie. 

Hledej sobe zisku bez jiných natiskl. A. Hmn ceM npi* 
61U1, jipyrOMy ae xa^ai raóeia. 

Ne vžecko sobě jea , nech místečka i jiným. R. He ece 
MM ceóii aao atcro a amm 4pyrax'b. 

Chvále cizí večeře otvírej také sám dvéře. A. Vya»i 
oůijch aozaajiaa, 4a a can aopora otbo|nií. 


Namotratnoat jako rozéschlá nádoba: jedním koncem 
liješ a desíti teče. P. Rozrzutnoáé jak zesčhle naczynie nie- 
napelnisz: jednq stronq lejesz a dziesi^ciq pfynie. 

Meče nedávej zuřivému, svobody mladému, statku hlou- 
pému a peněz úlratnému. P. Miecza niedaj szalonema, swo- 
body mlodemu, dostatku gfupiemu a pieni^dzy utratnemu. 

Snáze jest nemíti nemévžímu, než pozbyvšímu. P. Lžéj 
niemieó niemiawssy, niž postradavirsay. 

Marnotratník jest žebrák budoucny a skupec — věčný. 
P. Mamotrawca žebrák przyszly, a skupiec wieczny. 

Chudoba marnotratnosti nejbližší dédička. ^ A. ibóuray 
yóosecTBO tjaaaúĚ HacjiAaaKi. 

Hýřil za mladu, a pod starost umírá z hladu. A. UlerojmA 
Ck aoj04y, a noAi crapocTb yaapaen» ci roiOAy- P* Z mlodu 
w tafcie , a na staroič w pfachcie. 

Začal  na  alaté,  skončil  na  bláté.  P.  Zacz^ zlotám, 
^ akonczyl bfotem. 


m 

K4o nMec trail, neoht htketem platí. C. — P. Kto mieszek 
traci, niech skorq pfací. 

Ifrliač Bapoaledy n hanlřoa do NousoTt a Chudebic táhnouti 
■rasi.  C. 

Takový nm Civol jako měsíci, nékdy piný, nékdy na 
feteoh. 8. Oimni nj 6 acnon xao aecem, qaeon nyn a 
ucon HpasaiTB. 

Kdyi mém, jen ham; nemim, Irabé nedám. HLui. Dyž 
nam , dn ham ; dyi nfanam, da tradam. 

Jednon pic a podruhé nic. — Pojednou hui, podruhé 
kal. C — jP. Dziá pic, jutro nic. 8. 4aMCi ramra, cyrpa 
imBTa. — 4Maci zoni ! xoni I a cyrpa ao ! ao ! *) 

Dnes tlusto, a zejlra pusto. Č. — P. Raz gody, drugi 
ras gfody. Hal. Kojoi icn, to maiecn! a airb csyno, 
repan j^yno. 

Dnes i tit r jíle, a zítra není Cfm hnby potHli. JR. Cero^ai 
a cpána wi nasjíki a sasŤpa m rtn ■ ry(h noMasarb. 

Roboty do soboty, a penéz do nedéle.  C, 

v 

Točná neděle ráda po mastném pondělku se ohliží. C. — 
Umí. Dobra njedžela chce mječ dobru poAdželu. 

v 

Kde se mnoho plaie děje, mnoho se plaše rozvěje.  C. 

Kdo mnoho dělí, brzo bude prositi. S. Ko moro 4'k'ia, 
ciopo lie npocHTH. 

Dobrá vflle moěnu kiUe. Č. — Kr. Dobré vole mošně 
kéle. 

Veselá myslička, prázdná kapsička. HLui. Wjeselša my- 
sEčka, prózniSa méSniCka. 

U mrhaěe vždy děravá kapsa. R. Y nora Bcer4a KapnaHU 
ipopBaiiL 

Kdo bojuje a staví, ženu, děti strojí, soudí se a hoduje: 
■ech se nouze bojí. P. Kto wojuje, buduje, žon^, dzieci 
sfrojí , ^rawuje , banUetuje : niech si^ biedy boji. 

Kde samá hostina, tam nedaleko hlady. Hal, T^e ace 
rocmm, ran rOji04> ho 4a4eR0. 


*) LoI. Weenreif pahrleeku , ohirreif ne neeka. 


Lahůdky zjednají, ie i chleba nedají Ur. Bapemu ao^ 
Be^yn, mo i xjii6a ee ^la^yn. 

Kdo fi v kniif oh vybirá , často nemá potom aýra. Cil. Koí 
ie íz jela zgizdava, veéput i kraha strada. 

Mnohý chlebem pohrdal, a snchon kůrkoa za ydék vzal. C. — 
P. Kto gardzi, jada chleb twardy. — Kdo si přílU yybírtu na- 
konec hladem nmfrá.  P. Kto przebiera, ten przymienu * 

Kdo Martinka zhusta světí, statek dýmem mu yyletL  Č. 

Co sním, propiji, toho užiji. (Heslo nerozumných mrhá- 
čův a prostopášníkův.)  C. 

Pij hrdlo, jez hrdlo, zaplatíi  hrdlo (třeba na Sibeníd). 

Jak nabyl, tak pozbyl. — Jak do61o, tajk proilo. — Jak 
pMílo , tak i odešlo. C. — P. Jak si$ zeszlo , tak si; roza- 
szlo. JL Karb npnuo, lazi n nonuo. Ur. flii DpiTem, ran 
H yreqe. flzi opiimOBi, ram níttmoBi. £r. Kakor priilo, tako 
prejšlo. CA. Kak došlo, tak přešlo. Kak dobíjeno, tak igub^eno* 
S. Kazo 40UMO, ozazo h npouuo. Blh. Kazro AOlUe, razí a 
0Ti4e. — Otb r4ÍT0 4onuo, lan z OTinuo. 

Lehce nabyl, lehce pozbyl. — Co se lehce nabude, snadno 
se to odbude. — Statek brzo shromáždéný rychle odchází a 
míjí. C — P. liiBcne nabycie, lacne odbycie. EaL 4erzo 
opituLio, 4erR0 niim^o. S. IUto ♦pumKO 6y4Be, ♦pnnzo n npo^. 

v 

Ve snách přišlo, ve snách i odešlo. C. — S. Y czy 40BU0, 
y czy H OTimjio. 

Jak nažil, tak zažil. Jak kopii, tak propil. A. Karz za- 
xzTO, razí ■ npozEZTO. Kazx zomui, razí z nponui. 

Co  na  cle vydělal,  to  na  mýtě  prodělal.  P.  Na cle 
przyszlo, na przewozie odeszlo. Ch. Kaj je na harmici dobíl,\y 
to je na malti zg^bil. 

Zle dobyto, zle odbyto. — Statek zle nabytý hůře bývá 
odbytý. Č. ~ P. Co si^ ile nab^dzie, to si^ ile odbfdzie.*) 


*) Fr, Le bien mal acqois «*en va comme il e«t veni. Anffl, BtA 

evU fpent. Ném. ttare^t (But tíjfnt ni^t gut  Ote getooanni, fo |€t« 
wzzez t j* p* 


•1 

Statek nespraTedlÍTý seiirá i spravedlÍTý. BLuí. Njeprawe 
kaMo pnwe soba zežere. 

Mnohý prodáTá draze, a chodí naše. R. Hhoí npOAaerB 
ei ÓapiDaeMi, ^a xourb aarinevb. 

Zboží ale dobyté (ale dobytý atatek) nedédf. Č. 

Neapravedliyý statek k duhu nejde (neta2í, nemá stálosti), 
K Heapane4Haa lopucn ai npoai ae ii4en. KpaAeeoe bi npoirE 
Bopy le nol4en. JKr. a Ch. Krivíčno blago nejma teka. 

Bohatí ne vždycky védf, kdo po nich dědí.  Č. 

Sknpec najde marnotratného.  C. 

Otec stýskal , a syn výskal. — Co nesluiné spoří Stýskal, 
ta atratí s hanbou Yýskal. — Co nachoval Stýskal , to pro- 
airbal Výskal. Č. *) 

Zle statku nabytého nedočká třetí koleno. Cokoliv bývá 
ale nashromáždčno, toho neužije třetí koleno. C. — Hal. Am- 
ZBl mteroix le 4ii4e rperixi pyirB. CA. Krivičnomu blagu 
tre^ odvetek naj se neveselí. S. HenpaaeAHO reiiaBO aarpefce 
BQjino ae cjasu.'^) 

Ciaí jméní sebe větší — netrvalé ; lepili spravedlivé, třeba 
anlé. li. HjrjRoe ae apouo n óo^moe, a caoe a najioe, 4a 
apaaoe. 

Nespravedlivé jméní prach. A. HenpaaeAHoe co6paHÍe npaxi. 

Tydélaný (spravedlivý) peníz stalost mívá, a vylichvený 
(aeapravedlivý) jak oheň tráví. A. Tpj40Baa (apascAHafl) 40- 
aeaan 40 aiay xaserB, a HeiipaBe4Baii npmóhuih oroeb. 

Co 9d čerta přiSlo, zas k čertu odeSlo. Č.***) 

Spravedlivé se neztratí. C. 

Statek spravedlivě nabytý ani na moři neutone. P. Spra- 
wiedliwe nabycie i na morzu nietonie. 


*) LiL K9 tewélíf sudejo diiaaadaiii*f , sudčUi prarado klykaudain*8. Šp, A 
fmůre faardador, híjo gaitador.  #V. A pere ainaaeeur filf gaipílleur. 

**) í. De male quaefitis non gaudet tertíuf haeres. Fr, Vn troisiéme hé- 
rití«r ne jouíl paa dee biem mal acquia. 

^ fK Da diable Tínt, au diable reU>urne. 


•f 


IIIv 

Pravda — sprairedllirost — lei. JaaEyk— mlée- 
ÚTOst — ttaehaTOSt. Žerty. Zdvořilost — veta 
za veta — naráženi. Kleveta — pomluva — 
pohaněni — stejni me hani a dojimaji. Sliby. 

Pravda jesl dftě boží.  Č. 

Na pravdu sIoy nemnoho. R. Ha upas^qr cjiobi ne noro. 

Pravdč netřeba mnohých  dokladflv. S.  Ilpas^ia ne rpeóa 
HHOrorb paajoniy (jinde : meBp4aHfl.) 

Pravda se sama hájí. Č. — Ch. Istína neišče zagrovora. 

Pravda líčiti netřeba. P. Prawdy zdobié nietrzeba. 

Pravda rozmyslu nepotřebuje. P. Prawda rozmysfa nie- 
potrzebuje. 

Dávnost pravdě za svědka. P. Dawnoáé iwiadek (znak) 
prawdy. 

Pravda přátely má, a£ nevždy na ulici. C. 

Těžkof se pravdě protiviti. P. Prawdzie trudno si^ prze*- 
ciwié. — Proti pravdě rozumu nestává. P. Przeciw prawdzie 
rozumu niemasz (a bóg wszystko widzi.) 

Peníze mohou mnoho, a pravda kraluje. A. Aenhvn moro 
Horyrb, a npazAa napcTByen. 

Pravda příkrá, ale zdravá. P. Prawda przykra, ale zdrowa 

S pravdou před bohem a před lidmi. — S pravdou( nám 
před boha jíti. — Pravdu mluv před bohem a před králem. Č. 

Co jest pravda, není hřích. Bilor. Díro npaB4a, to ne 
rptxv — Co pravda, to pravda.  Č, 

Upřímo nejbliž (s pravdou, poctivě, beze lsti). -* Okolo 
dále, upřímo blí£e.  Č. *) 

Kde cesta rovná, nezajížděj. Č. — JI. r4i biaíhi nyn 
opnofe, ran ae i34i no rphbohv. 


*) Nim. anale iH Der n&^ftf Ocg. 


▼ie pMňm, jediná pravda nezliyne. 8. Bce nmercii, 04Ha 
a|iaB4a ocraHeTCH. 

Pnnrdo léžko ntajití. P. Prawd§ tnidiio catajié. 

Ohně nelze upáliti, vody utopiti, vétni udusiti a pravdd 
triÉyuoiili. (C. od r. 1467, a tu už přidáno ,Jak ataM Hkali.«) 

Pravda ve vodě neutone , a v ohni neshoří. Mr. IIpaaAa 
le BTOiOTb Wh boaÍ) h ho aropm b% onrb. 

Yyjdef pravda na vrch, Jak olej nad vodu. P. Wyjdzie 
pravrda na wierach, jak oliwa na wod^. Hal. Buiue npaB^a 
■a aepxiy an oma na boa]^. 

Pravda na světlo vycházf, faleš do tmy zachází. P. Prawda 
na iwiatfo wychodzí, falsz precz w ciemnoici uchodzi. 

Pravda vždycky vftězí, pomáhá pánu i knězi.  C 

HeponAže-ii pravda , nepravda tím méně. 8. Aro npaB^a 
le lOBOxe, BpHB4a nefce noMofcn. 

Kdo pravdu zastává, vítězem ostává. CA. Koi se islini 
povdaje, on obladavao ostaje. 

Pravdu kaž, spravedKvě važ. //. Islinu traži, pravicu váži. 

Chléb - sůl jez , a pravdu řež. R, \aM% - co^b ixcb , a 
flpaB4y pixb.  Mr» Xjitói, cimb t^icB, a npas^y p'k;KB. 

Křivé (t uctivě, nehrdě) stůjme, zrovna mluvme. Blh. Rpaso 
jia CTonrB, npaso 4a roBOpnr&. 

Pfí kom pravda, odpoly má vyhráno. P. Kto przy prawdzíe, 
ten napoly ma wygranq. 

Mluv co mluv, a bez pravdy nelze. R. 4to hh rosopn, a 
ipaBAa Ha4o6aa. 

Dobré to dělo, mluviti pravdu smělo. A. 4o6poe aíjio, 
Wftmjfj roBopiTB citjio. 

y pravdě bůh pomáhá , a v nepravdě nohy podráží. /?. 
IK opnB4Í 6on novoraerB, a bi nenpaBAt OHx-^jke sananaerB. 

Anděl v pravdě pomáhá, a čert ke lži pohádá. R. Aarejii 
n upan^t noHoraeTi, a 6tc% c% jmen noAcrpeHaeri. 

T pravdě neproúětujeS (se nepřepočteS). fi. B% npaB^i 
cierB He Tepaercfl. 

Tobehodu-Ii o pravdu dbái, více vyděláš. JL Tóprylt 
ipaBjíov, 6o4Bme 6apuma 6y4erB. 


M 

Co práTO, to zdrávo. 8. Kaxo npaBO, runo 84|muío. Ch. Ktk 
právo, tak kdravo; 

Pokud ředi, potad dovéka. (Pokud kdo pravdomluven, 
potud víry hoden.) Č. 

Spravedlivá roka celý svět projde, a oSemetná hanby 
dojde. DLui. Wérna ruka páižo páes íu semju, a žložejika 
roka páižo do sroinoty.*) 

S pravdou liti, nikomu nelstftí. A. IIpaBAOio xnrbi HiKOiiy 
le HaaiTb* — Kro sa npaB4y ctoitb , totb HiKony ae nnrk 

Proti slunci neotvírej huby.  (Patrné pravdé nebuď od- 

v 

poren.)  C. 

PřiliSná hádka pravdé 8kodf. Č. — Zbytečné hádky (spory) 
pravdu hubí. P. Wzbytniem swarze prawda ginie. 

Pravda jest rosa nebeská: komu jí dáváfi, hleď, aby byla 
i nádoba hezká. Kr. Resníca je nebeSka rosa, de jo ohrániá, 
ji Obío posédo perpravlaj. 

Ten pravdu (spravedlnost) hubí, kdo se násilím na odpor 
nestaví.  CA. Koi se šili nesuprotstavi, pravdu zgubíva. 

PH kom není dobroty, při tom ani spravedlnosti. R. Brb Bon 
4o6pa Htn, Bi Ton n npaB4U najio. 

Příteli k vůli pravdy neodstupuj. P. Prawdy dla przyjaciela 
nieodstf puj.  Anebo : Prawdf nad przyjaciela przekladiy. 

Nejšlechetněji! pravda, pravdu si říci. P. Sobie prawd; 
rzec, najwspaníalsza prawda. 

Pravdu sobe huďme, spolu dobří buďme. C. 

Nejspíše opilý pravdu poví. — NejspíSe blázen a détí 
pravdu mluví. (Chceš-li tajnou véc aneb pravdu vyivédéti, 
blázen, dítě, opilý o tom umějí pověděti.) Č. — P. Pijany t 
dzieci^ rychléj prawdy powie. Hal. Uhaxm a 4tTn n uexorM 
npaB4y cxasyrb. S. 4iiia, óy^a^e h niaHi opasky roBopa. 
Ch. Detca i bedaki istinu govoriju. Kr. Otroci ino norci resníco 
govoríjo. ♦♦)  (Viz téi Opilství.) 


*) Nim. (Brníte ^anb gett bur^'#. gangc Sanb. 

ChUdnn ud foolf teU tnidi.  Bnnkardf ipeak Initii. tlém. Jtiaber 
anb 9tamn xúm bic ffift^T|cit. 


6S 

StaH iiejspíi mou4rost, détí nejfipíS povédí guravdu. (7. 

PraTda nehladi (nelíchotO- P- Prawda j|f|egfaszc2e. 

Téžko pravdu mluviti a noiiraziti. P. Prawd^ mówíč a 
■ieobrazič trudno. 

Pravdu mluvíš, mrzm^st si způsobíš, ft. IIpaB^y roBopm, 
ceM 40ca4iiTi». 

Nesnadná véc mluviti pánům pnivdu. f. Panom trudno 
prawde mówió. 

Velikým pravdu mluviti tak nesnadno jako lež. A. Bejii- 
aan npaB4y roBopHTb ae 4erqe áxm. 

Pravdo mluviti 9 pHzéfi ztratiti. R. FoBopiTb npaaiy, no- 
wfarh jsfjMÚy. 

Pravda oči kole. Č. -— P. Prawda ociy kole. Jt: IipaB4a 
rjtM KOieTi. Jfr. npaB4a om kojo. CA. Kr. Pravica oči kotje. 

Pro pravdu se lidé rádi hněvají. Č. 

PoTolnoat přátely rodí, a pravda oenáviaf plodí. Č. — 
Cl. b titta raja nazlob. *) 

Povez pravdu, probiji! (probije^) Uavq. Č. 

Kdož pravdu mluví jiui^mjiiy býváf l^luva zbita jemu. Ů. 

Kdo pravdu zvoní, bití si qhonf. P. Kto o prawdzie dzivoni, 
taki nt guz goni. 

Kdo nevděčnou pánflm pravdu bude, houslemi o hlavu 
iaíli bude. Č. — S. Ko HcraHy ry4e, ry4a40m» ra no npcrna 
(i». CA. Koj istínu guda, grudalom ga po perstih biju. — 
JL Haim nai aa ayói, a 4eiiem% xaKi ryri. 

OiUivá tválř zrcadla nemiluje. P. Szpetna twarz žwierciadla 
líalibí. S. VymBWh ^OBon ne H4e pa40 na orjie4ajio. 

Rci pravdu, a viz, kudy utečeš. S. lipaso peim, na 
rjejQril, re yreipi. 

Nevfdy se pravda hodí. 6. 

Žertem pravdu prohoditi neškodí. P, Žarlem sí^ prawdy 
faMhríé niewadzi. 

Maoho ae v avětě nevlnkuje , leč málo pravdy ohlašuje. 
ilo«rjieiaBnKt;-4a pt4R0 npcmmni. 


*) Ltf. Obfequiani amicot, yerílof oáhim parit. 


66 

Byla kdys pravda , ale užte rzí pošla ! Mr. Ey^a rojuc^ 
npaB4a, ra 3ap»aBÍ^a. 

Ne vše krása, co se líčí; ne vše pravda, co se pěkně 
mluví.  (?. 

Lepší lež ke spáse , nežli pravda k záhubě. R. Aynme 
.«03Kb KO cnaceHbH), He»e.iH npaB4a ki FHÓejiH. 

Pravdu každý chválí,  ale nekaždý ji brání. i?.  IIpasAy 

BCHROft  XBaAHTliy  4&  He  BCHKl  00  XpaHHTl. 


Lei má plitké dno. Ó. — S. Jaxw 6 o^iitro 4H0. 

Ve lži stálosti není.  li. Bo mke nocroMCTBa hítb. 

Lež (liiář) má krátké nohy, daleko neujde. Č. — S.Y 
cy KpaTKe noře.  Mr. XpoMOro nca .^erxo 4oroaiTH.  ChromAo 
psa a lháí*e snadno dohoniti.*) 

Lež, ačkoli snídá, zřídka obědvá, nikdy téměř nevečeřf. 
Ch. Laž, ako froštuklja, redko obédva , nigdar skoro neveCeija. 

Kdo včera lhal, tomu i zítra se nevěří, i?. Kro eqepacb 
co.ira.4i, Tony h saerpa ne noBipHTi. 

Lhář jen sám sobě škodí, ať ráno nebo pozdě. S. Awtiam 
yoBCKi HÁH pano, uae 4onRaHi, yBtKi e ceón niR04JUiBX. 

Lží se nevylžeš. Mr. Epexeeio ho BiuÓpemeoibCfl. 

Kdo se blátem umývá, zamaže se. (Tak také kdo se lil 
očíšfuje.) — Nenavážíš z bláta čisté vody.  C. 

Ze lži lidé neumírají, jen že potom více víry nemajL 
Mr. 3-1 ĎpexflH .iío4h ho Mpyrb, i^ ■ 4pyre an rtpu 
■eftMyTb. 

Lží ač svět projdeš, ale nazpět se nevrátíš. Mr. Epexieo 
ysecb cBtTh nepelMemb, ra Ha3a4'b ne BepHembCfl. 

Netřeba lháti, kde pěšky dojdeš, anebo na koni dojedei. 
P. Nietrzeba tam fgač, gdzie czlowiek pieszo dojdzie, albo 
na koniu dojedzie. 

Lhář má s paměti lháti. Č. — P. K<amcy dobréj pamifffí 


*) Šp. La mcniira no Uene pie«.«  l,oL Mellém ihfas kalgai, driha war  ^ 
pĚOĚbkL  čud. Wallel od Ifthhikesfed jallad. 


67 

í dowcipn predkiego potrzeba.  //. Lažljivec ne siné bití po- 
ubijWec. ♦) 

Lháti, zváti; jenom na konečky pamatovati, fí. Amemh^ 
nn jov, TOwibKO aa^oai ae 3a6uBaft. 

Kdo rád? lže, toho za přítele míti nelze, fí. Kro oxorb 
jran, roro ae al^íí sa 4pyra upnaarb. 

Mladému lháti hanebno, a starému nepotřebno. fí, HojIO- 
40iy jn*aTb apeAHO, a crapoHy HenoTpe6HO. 

Každý lhář lže na svou hlavu. Č, — Mr. Bcaki 6peme 
la CBon rojOBj. 

Lháře pán bůh káře, jestli ne mrazem, tedy provazem, 
f. tgme pan bóg karze, jeáli nie mrozem, tedy powrozem. 
Sk. Lhára pán bóh kára, jestli něrázem,  ledy provazem. 

Mladý lhář, starý zlodéj.  Č. 

Kdo lže, ten krade. Č, — P, Kto smie zelgač, ^mie 
i okraič. S. Ko pa4'b ^axce, pa4'B h Kpa4e. **) 

Zloděj u lháře rád hospodou stává. Č, — P. Zlodziéj u 
{garza rad gospod^ stawa. 

Byli jednou tři bratří: jeden lhal, druhý kradl, a třetí 
ňsel. Č. — P. Zlodziéj a klamca, dwa bracía. 

Nepravda se světem se počala, se světem i skoná, fí, He- 
■pasia CBtrom aa^a^aob, cbItoiii h KOHMnTCH. 

Lží svět živé. Mr. Epexnen obíti amse. 

Lidé lež, a my též: fí. Au>An Aoacb, a mu roarb. S. CBaiúft 
WBerb Jiaxb, na h mu ne 6o4bH. 

Lidé lež pravili'^ a my nepravdu, fí. Aíoa^ cojirajiH , 4a 
I Bi HenpaB4y exasa^i. 

Lež osáhla tvého otce syny, a nás s nimi. Mr. Epexa^a 
Tioro óaTbKa cuhh, ra n mu ai hhmh. 

Yiickni lidé nepravdou živi, a my též po ní nrpukli. 
A Bci JU>4M HeiipaB40io }KiiByT*b, a mm ne rpecayTb craib. 


*) LěU. Mendacem oportet esse memorem. Sp. Tu que mientes que 
disifte para mientes. Piem. Un bon busiárd hísOgna, cV Tabla bona 
oMn^^na. 

**) Ifén.  Oet lůgt, Ur fiefU, Čud. Kes uraiietab, se warrasUb. 

5* 


68 

Chudý člověk 9 hotovi lež.  S. Yéon uywh, roTOBa 
(často, ale ne vždycky.)  Viz Chudý. 

Z daleka přMlýio ^n^dno lháti. Č. 

Na smyšlenky slova lacino se koupi, fí. Ha bumjwkm 
C40BP KymiTca. 

Lhání inékké dflo, jazyk se vrtí, a svědkův není. R. Arůih 
miTRO, HWKi Bopo^aeTca, a CBHAiTejei Htn». 

Není kostí v jazyku > může přelhati i vladyku. Hal. HoMa 
Kocrit Bi flduui, uomh ópexam h BjiaAUui. 

Pravdy se nenajíš, lží se neudávíš. P. Prawdy si; nie- 
n^jész, IŽ9 6Í9 nieqdawisz. (Fatří toto přísloví právě mesi 
liivá.) 

Lžeš-lí, tedy tak lži, aby sám myslil, že pravda jest. 
S. Kan mro ^axcemb, ohrro jaxci, 4a 1 caiii MuaramB, 4a a 
■CTvaa. 

Hodí se k poli rež, a k řeči lež. (Říká se žertem, kdyi 
někdo lŽ9 a zhruba teše.)  A.  Kpaceo nojie poxbio,  a pi<n 

40XblO. 

Každá smyileuka  kefkt ve šperku  (s přfmastkem).  A. 
BcflRaH npi6acKa (iipiÓayrKa, CBa^aa) yopoma ci npNRpacaoi. 
I pěkně lháti jest hřích. Č. 


Jasyk tělu kotev. ň. flaim Hxy mopb. 

Malý jazýček , ale viím tikm vládne. R, Majii nuK%y 
4a Bctiii riAOWh Bjia4ien» ( — Be4«Kain> qejiOBiBOVfc maraerk). 

Jei chleba hojněji, ale mluv střídiRěji. Mr. Ho6mÁbm% 
xjitóa iixb, a ooMeHbmi roBopn. 

Jaiykem nemlaf; chceš-li, ojmi st copftr. Č.— R. Moáhb^ 
nopa — pon ro^ni. 

Mluv málo , a to dobře. Č.*} — R^ Pt4K0| 4a aino. 

Mluv kaidýi co by jej ctilo. Č. 

Co nesluší činiti , nesluší též mluviti. P. Co sie czynió 
hiefodii, to tež i mówié szkodzi. Anebo: Co žle czynič, to 
ile i ndirič. 


*) Kěrmieki, EowM nebu, ka rowsa dt. (MIut málo, ale inluv Uoliře.) 


69 

Jaký rozum (člověk), taková řeč. Č. ^ II Kakov člověk, 
takve rěči.  i?. On cjiobi nosHaeTca, kto xaKOBi.*) 

PoznáS po vřavě (řečO, co ve hlavě. P. Poznač wnet 
X movry, jakitfj kto glowy. 

Člověka po řeěi, bylinu po vůni (poznáš).  Č. 

Po chodu a po řeči poznáS člověka. Č. 

Hrnec po zviku se pozná.  Č. 

Po peH ptáka, a po řeči člověka. Č. — S. Iltliia no 
lepn, • qoBOKi ce no 6eci4i nosHae.**) 

Každý pták tak zpívá, jakž mo nos vyrof U. Č. — P. Kaidy 
pták wedlog nosa swefo ápiewa. *^*) 

Co kdo má v komoře, vydává do kuckyné.  d 

Co na mysl padne, to i na úata. S. Uho aa yn 40^, 
TO H na ycra. (Jak kdo mysli, tak i mluví.) 

Jaké srdce, takový i jaiyk. Ú^ (Jaké srdce, taková i ústa, 
i jazyk , i život. Rwač.) 

Co na srdci , lo na jazyku. Č. — P. Co na sercu, to na 
jfzyku. Co w sercu, to w lácioeh. fí. Hto aa jnrt , to n aa 
aiiBt; S. TBto m Cfjmy^ to n n caiiKy. Htt. KaaaOTO ny 
e aa cip4ueT0, raaoBa ny e 1 aa joiura. (V roiličném smyslu 
le užívá , anebo : nač kdo rád myslívá , o tom také rád mlu- 
fffá ; anebo o člověku upřímném, jehož řeči se vždy se smý- 
šfením srovnávají; anebo o tom, kdož ničeho smlčeti nemůže.) 

Co v srdci vře , v ústech kypL — Čím srdce jest na- 
dchnuto, tím ústa jsou naplněna (přetékajQ. č. — P. Czofo 
MTce pelne , tym i ústa pfynq. Ch. Od česa serdce je puno, 
mata preobfljuju; Kr. Od čígar je polno serce , rado iz ust 
vBŮoíj gré. tj 

*) Idtí. Sermo iauigo aaW est; TÍr qoalis, ttlls ei et% omMo. iSjyHis. 
**) Idtí. Ez plmnis crif « az yerbis noscitur homo. 
***) Něm. Sebenoann fi»^, mit i^st Ux e^naM getoa^^fea i|l. ČtuL Knido 
Uod, Benda knL  (Jaký pták, Uký ipév.) 
f) LmL Bz abondaitia cordis os loqailnr.  (On attenai eepAVt jera 
rjarojvn.) Fr. De 1* abondance da coenr k boaeha patle. AmgL 
What the  hearl thinks, the  inouth speakf.  Ddn. ^%ib fintit er 
fMt af, lóBet aXnatcn o^tt m€t. Něm. ffief en ba< 4^ 900 if^ gc^t 
Ut Stoab ůbn. Ůud. Uíb sttdda tAia on, asal aa kobrolab. 


70 

Co rádi činíme, to rádi mluvíme. F. Co radzi dynimy, 
to i mówimy. — Co koho těší, o tom i rád mluví. R. Hro 
Koro BecejuiTi, toti npo to n roBopHTi. 

U blázna bláznovské i řečí. R. Y AypaKu A^pauKaa h 
ptqb. *) 

Z pusté stodoly aneb vrabec aneb sova (vyletí). P. Z pustéj 
stodoly abo wrobl, abo sov^a wyleci. — Z pustéj stodoly rady 
lec^ sowy ; prosty rozum níeurodzi modrej mowy. 

Tťžko moudrému mezi blázny mluviti. S, TexcKO 6 iiy4poiiy 
ne^y óy^a^iHMa 6ect4HTH. 

r 

Bláznívá řeč nemá moudré odpovédi. C. — P. Bfazeňska 
rzecz niema odpowiedzi. GInpíe sfyszqc pytaníe, nieodpowia- 
daj na nie. Anebo jak Španiel praví : K slovům hloup^^m u8i 
hluché. 

Blázna mlčením nejlépe odbudeš. Č. — Též arabské: 
Mlčení hlupcňm nejlepší odpověď. 

Nelze tlachače jinak léčiti, leč mlčením. P. Niemasz 
plotkom lekarstwa, tylko inilczeňie. 

Hlupci ani mluviti ani mlčeti neumějí. CA. Bedaki niti 
znaju govorili, nití mučali. 

ftídka rozprávka bez jakého blázna. P. Biesiada rzadka 
bez jakiego blázna. 

K čemuž p(»klíčka , když hrnek prázdný. Mr. Ha mo ft 
noKpuuiKa, KO.ÍH ropmoKi nycruit. — Nač by měl hloupý pozor 
míti na jazyk; neb dle smyslu jeho: 

Protof bůh jazyk dal, aby se mluvilo. A. Ha to b14i» 
6ori asufTb AU.vh, qioóu rosopiiTb. 

Breptavý nejvíc chce mluviti, kulhavý scboditi, slepý 
viddtí, bezruký dělali a blázen mudrovati. Č, 

Bud dobrým posluchačem, budeš dobrým povědačem. 
P. Kto chce byc dobrým powiadaczem, trzeba žeby byl pierwéj 
dobrým slachaczem. Hal. EyAh 4o6puiii Bucjtyxaqoii, óyxemb 

406pUNl n0Bt4a40NX. 


*)  R. áHm^d fím^áf Ifyit. Stalin staltai loqaítur. 


*   ?1 

Kdo chce pěkné mluviti, musí pěkně mysliti. S. Koft xofce 
BITO jTkno 4a H36ecÍ4H, Ba^fl Haiínpe Jiino 4a cmbicjih. 

Lépe jest polknouti se nohou , nežli jazykem.  R. ^yqme 

OOTKHJTTbCfl  HOrOK),  EeTtiCAE  flSUKOHl  (OJOBOHl).  S. Eo^t  6  HO- 

KiianyTH hofomi, oero eauKOHi. *^ 

Někdy i kůň dobrý na čtyřech nohách se potkne (pod- 
kiesne). Anebo : Však má kůň čtyři nohy, a předce klesá. — 
Jinak žertovně : Však má kůň čtyři klesy, a předce noha. C. 
— P. Koú ma cztery nogi, a potknie sie. Anebo: Koii na 
czterech nogach, a usterka siq. R. KoHb o qeTupexi uoraxi, h 
roTh cnoTUKaoTCfl. Anebo: 04hhi» hsuki HepeMÍ.ieTCfl, 4pyro(t 
oepeóojTaercfl : KORb o qeTupexi Horaxi, 4a cnoTUKaeTCH. Mr. 
KnL Ha qoTUpěxi HOraxi , Ta ř TOit cnoTUHaercfl. **) Nejen 
o podřeknutí se, leč vůbec o každém pochybení lidském platí. 

I huška někdy na ledu poklouzne. S. H rycKa Ka4Ka4'i> 
la 4647 noK4H3He. 

SIOTO řekni, jen se nepodřekni. fí. FoBopH, 4a oe npo- 
roMpnaÉCfl. 

U nás se , panáčku , bere za kliku , ne za slovo. (Tím se 
lapáčkové odbývají,  kteří se rádi  každého  cizího podřeknutí 

chytají.)  C. 

Podřeknutí není nařknutí. Č. —  R. Omfl6Ka bi ciOBt ne 

CDopi. 

Nekaždé lyko váže. Č. — R. He bchro 411KO bi crpoKy- 
(Nekaždé ostré slovo urážka.) 

Zle jest, když jazyk před rozumem ubíhá.  Č. 

Zle, když jazyk r^etí, a hlava neposlouchá, fí. Pope 
Toay, y Roro aauKi 4eneqen», a ro^OBa ne BÍ4aeTi, 

Od mnoha mluvení hlava holívá. B. Mhofo roBopHTb, 
rojoea 3a6o4]irb. 


*) Lat. Satius eft equo labí , quam lingua. Fr, II vaul iníeux glisser du 
píed qae de la langue. Angl. Better thatthe foot slips, than the tónino. 

'*) Fr. li ny a cheval si bien ferré, qui ne glii^se. 11 ne.il si bon chevnl, 
qni ne bronche. Angl. The běsí horše slumblos. Aťi?i. ^tclpcrt tcA 
cín $ferb, taů oier Sfinc ^at. Dán. dn ^rfi fnubler, cg 1)qv bog 
jirc lOcen. 


72 

Jazyk hlavě nepřeje (nepHtel). & — R. flauKX qMOBiqr 
HenpiflTe^b.  Jinak o očích: Fjiasa qejiostRy Henpiflre^ii. 

Každá straka od svého jazyka hyne. A. BcflKaa copoxa 
orb CBoero asuKa rHHeTÍ. 

Trpí sýček za svůj jazýček. A. 4ocT«eTCfl cuqxy on 
CBoero a3U4Ka.  Anebo : Ha coftKy asu^eKX. 

Datel  v zobci záhubu nachází.  S.  4'kTao y KJioHy nal^e 

3JI0. *) 

Jazyk vrah, mluvi-li před rozumem. R. flauKX sparb 
npesMG yva r.xaro.xen». 

Za zlá slova slílne í hlava. R. 3a xy^ua cxoBa cjienm» 
H rOjiOBa. (A tatarské přísloví praví : Neopatrně mluviti , bei 
nemoci umříti.) 

Jazyk bez kostí, ale kosti (skály) láme.  (^. **) 

Meče za ostří bráti nelze (proti tém, kdož neopatrné řeč 

začínaJO-  ^- 

Seče řeč jako meč.  S. Ctqe piqb xao aaqi. 

Více jazyk nežli meč potíná. 5. 63Uir& ropi nove nociki, 
■ero aaqx. 

Více bolí ód jazyka nežli od meče. P. Barziéj bolí od 
jfzyka niž od miecza. ***) 

Slovo není 8íp, ale hor$í nežli šíp. R, Cjiobo oe CTpt4a, 
4a nyme crpiju. A zas: Slovo není oStěp (t. nehned pro 
každé slovo se hněvati).  Č. 

Rána se zahojí, ale slovo ne. Č. — P. Raná si^ zgoji, 
slowo niezgojí.  Hal.  Paaa aaroHTca ,  ajie Sjíe c^obo hikojih. 

Z jedné huby smrt i život, studtto i teplo. P. Z jednej 
g^by ámierč i žywot, zimno i ciep(o. 


*) Fr. Le piverd  le perd par  son bec.   Šp.  El pito  píerde  se por 
80 pico. 

^ VI La lingoa non ha omo, ma fa rompere il doito. Fitm, La leiifa 
rha nf an 6f , ma fa ronpe j' ós. An^L The tongue breaketh bone, 
thoogh itself haye none. Čud. Lihhaiie keel leikab Intte kaela. 
(MafBý jaiyk řeie kosténý krk.) Srov. Přísl. 25, 15. Láme koftí 
jasyk mékký. 

***) An^l Sometlmef worda hurt more than fword^. 


Zlf jasyk mnoho iMho nafaropí. Ó. 

Zlý jazyk YÍecko pokálí. Č. — S. 3ao «3iim mro nemtme 
■apynornil 

Yoda Tiecko opere, krom £enié tviH a slého jaiyka. 
8. Bo4a CBamro onepe 40 npRa o6pa3a 1 40 noraHa eauxa. 

Od slóT k péstí. Č. — Od slov k meSAm. P. Od siów 
do míecxów. 

Slova 2a alova, až boli hlava. P. Od 8?owa do slowa, 
•i boli gfowa, (— až 2a lby poszli). 

Čiň jazykem, co ehceS, jenom rukoum vůle nedávej. 
Ěr. flaiaovi no xwemb po6i, a pyícam boih ne 4aBai. — 
Roki rozum nemá. P. Rfka rozumu niema. — Rozpřáhni se, 
iie neuhoď.  Mr. 3iiaz]», va ne B4apb. 

Kdo jazyk nedusf, často pokoj mši.  Ó. 

Kdo se nestyd! za hubu, dostane do ni anebo přes hubu. 
-- Pro hubu na hubu. Č. 

Kdo Mlivi , 00 vi , svých vad se doví. P. Kto mówi, co 
wié» iwydí siq wad doidé. 

Kdo mluví, co se mu chce, musí slySeti, co se mu 
aechce. Anebo : Kdo mluví, co chce, uslyií , co by nerad. Č. 
— P. Klo mi mówi, co chce, uslyszy, czegomechce (czego 
by nierad). B. Kro rozopirx, qro xo^ieri, yc4uaun» qero 
I ne xoqen>. S. Ko 6ect4n) mro xohe, nopa Cjiymara, mra 
Mne. j 

Otázka není hřích. A Gnpoci ae rptxi. 

Snáze jest se ptáti, nežli odpovídati. P. £acniéj pytač 
aiž odpowiadač. 

Jeden blázen více ' můž otázek nadělati , než mu deset 
laondrých stačí odpovídati. Č. 

Kdo se na málo ptá , z mála se mu odpovídá. CA. Ko 
■alo pita, néma vnogo odgovora. 

Lépe se ptáti, nežli chybovati. CA. Bolje je popítati, kak 
MelL P. Kto pytá, niebl^dzi. 


*) A. Oé Xiyortt^ d ů-iXova*9, dnovúmatv d f$ti ů-ilovatv. (Plot) — Cam 
dixerís qoae rif, qiiae non vif aiiáief. (S. Hieron.) — Angl, He thal 
ffpeakf lerishly, ihail hear as knavliMy. 


14   •  • 

Kdo Jazyk má , do Říma se doptá. Č. — Kr. Kdor j< 
ima I v' Rím zna. *) 

Cesta leží na konci jazyka. P. Na koňcu jazyka droga. 

Jazyk dovede do Kyjeva, a druhdy i do kyje. Jlfr. flsmrb 
40B04im AO Kuesa, a qacoai h 40 kuh. 

Kdo se mnoho ptá, dále si zajde. Ch. Koi vnogo pita, 
daljo zajde. 

Ze slov se olo neplatí. R. Co caobi nom^Huu ae 6epyrL. 

ftoč se mluví a pivo se pije. Anebo : Řeči se nduví , a 
oUdb se jí. (Dá( se ledacos mluviti.)  Č. 

Výio Ibu u8í nerostou. B. Bume j6a ymsL ue pocryn. 
(Nevfiř hned víemu, co slyiíi; rozvažuj rozumem, tak-IL 
Jinak též : Komu pf ísluáí poslouchati , nestav se proti rozka-* 
zfim vrchnosti.) 

Cti torna, kdo rozumí, a mné prostě pověz. Mr. %iTaft 
TOi^v, XTO aaae, a leat npocTO nan. (ftíká se, když někdo 
AskoCnS a mnoh;[nii okolky feč vede ; anebo jestliže auiohými 
výmluvami se kdo čistí, praví se: Ba4i romy, xio locy le 
Mc.  Ur) 

Na jatyka moiola nebývá. Ck. Na jeifka ai iilja. 

Ptáka oUamivtji lobeai, a člověka staven. JL Ihmaj 
oCwmnaKiri aopmvs ^tejoaAm cjomw 

NAný nic netjedil  i\ 

N>méma vlastni strýc nerozumí.  C. 

Kdo má httba, te* má v nice Qen bď«>. JDLsL Štót 
mm kttbi. lAi «M mry. (Liiá hiba, holé neštésli.) 

Dokvd m^aice Mbonckie, slyitfí se MmUe. & Aon 
iQnMBa w «viaiř« \rni ce ve vose. 

K«co«r lelova, dilap ttemlvra. oba jsia Uadovm. Č. — 
t. Kol KÍef«w«T« cMop níe«ow«y« cteslo ^odny. Aaebo: 
Kmli Mtthmiý^ k»co«r Mlomý^ fnrjiř fhdlírý^ kré^ spra- 
v^^ttrý^ «íMy aic MfK^HéL f . Maidi viemowmy, kot mfowvy, 
fack mtfyttmy . jract SfinnmAíwT.  niply luc aieirskdraj). 


IN IK^H^ hmmÁ mm «^ 


15 

Pes, který neumí stékati, pHvoIává na ovce vlky. Blh. Koero 
nJ^e ne snae 4a ^ae, to na OBiiHTe 40HapBa bijIKH. 

Mhiv pane Martine, a( tvá véc nehyne. Mr. ToBopn K^hmc, 
Hexaft TBOH ae runě. 

Hlava dražSí s jazykem, než bez jazyka. S. Pjasa e 
ckjOjM cb eauKoax, nero óedi^ eauRa. 

list smélejSí než jazyk. P. List émielszy niž JQzyk. — 
List vSude má přístup. P. List wsz^dy ma przystfp. 

Kdo pKliS mnoho mluví, málo škodí.  Č. 

Kdo mnoho hrozí, toho se neboj. S. Ko NHoro nperH, 
oiora ce ae 6oft. — Hrozí tuze, málo může.  Č. 

Nedarmo čert svou mater bil, že se neuměla vymluviti. 
Anebo : Proč čert bábu bil ? — Že se neuměla vymluviti. Ů. 
— E. HoprB yÓBAi pojmyio 6a6Ky cbok) 3a to, <ito y nea 
ae crajio OTTOBopan. 

Špatný vozka , který neumí obrátiti.  Č. 

Jazyk bez kostí , a tudy kam chce obrací. R. flsuRi 6e3x 
KOCTOil, RaKi xoqerB, rairb BopoqaeTca. 

Koho mrzí líbati , říká : bolejí mě ústa. S. Korá ce Mpan 
jjoóara, rosopn: 6o4e4y ve ycTa. 

8ám se udává, kdo se bez potřeby vymlouvá. P. Bez 
potrseby wymowka gotowe oskarženie. 

Mnoho může pečet v listu , více slovo v čas a k místu * 
R. Cjobo bo BpeNa a ri CTara crubwke nHCbiia 11 neqaTH. 

Na dobrém vypravovači mnoho záleží. P. Na dobrém 
powiadaczu sifa naležy. 

Méj pohotově hůlna blátivou cestu, a slovo k odpovědi 
ii OpanacH nocoxx na rpasb, a ciobo na otbíti. 

Přemluvač podoben nutiteli. P. Namawiacz równy przy- 
mnsicielowi. 

Lahodná mluva, jistá přemluva. P. £agodna mowa, pewna 
■anowa. 

Lahodnými slovy vypudíš lopot z hlavy. P. t^agednym 
s(owy wybijesz Uopot z g(owy. 

Kdo dvorný /ten i hovorný. P. Kto dworny, ten i wie- 
tomowny. 


76 

NeSkodi pěknou písničku po druhé zazpíTati. (Neikodi 
něco pěkného a co se rádo slySí, opakovati.)  Č. 

Když se jí , mlčí se ; když se pije , mluví se. S. KaAi 
ce t4e, hyTH ce ; Ka4'i» ce^ nie 6ect4H ce.  (VSemu čas.) 

Kvapný v řeči , kvapný ve všem. R, Kro CjiOBom nocni- 
mevh, TOTh Bcer4a nocnimoHi. 

S panským jazykem svého neměř ; máš-li deUí , příkroji 
ti ho; máš-Ii kratší, ven vytáhnou. Mr. Ci naicnai se 
pHBHail cBoro flsuRa ; rojih 40Briift, to npuopo«iaioT%) kojí 
KOpOTKUi, raKx BUTarnyn.  (V. Stav panský.) 


Bože dej v dobrý čas mluviti, a ve zlý mléeii* P. Daj 
bože w dobry czas mówič , a we i&Ty mQczeč. R. Bi 4o6poi 
qaci nojENSXhy a vh xy40i npoMOjraan. 

Uměti v čas mlčeti není leda umění.  Č. 

Netoliko moudrost moudře mluviti; leč věděti, kdy ne- 
mluviti a smlčeti. P. IKe sama m^droáé m^drze méwič; ale 
wiedzieč kíedy niemówió, lecz zamilczeč. 

Dobře jazyk za zuby míti. — Mívej, radímf, jazyk za 
zuby. Č. — Třeba ústú přivírati I napsal M. Jan Hus. — 
P. Míej jfzyk za z^boma. R. 4ep»ni abuki sa ayóan. Ck. Derží 
jezik za zubmi.  Vtekni za zube jezik.  S. fisuKi aa ayóe! 

Jez koláč se hřiby, drž jazyk za zuby. Mr. %TKk nipMrB 
(fiopmi) SI rpH6aMH, 4ep»ni nauirb sa 3y6ani. 

Kruh na hubu!  S. BpHBmy aa ry6my! 

Kdo se nechceš mrzeti, uč se jazyk drželi.  C. 

6eč na váze měř, málo komu věř. Č. 

Kůži na boty, jazyk na podšvy. HaL Crapa aa <«o6oTai, 
nzuKh Ha nH4omBU. 

Nech vše jíti svým chodem ; neunáhlí se slovem. R. Bo 
Bcnoi  Benui apeia oxH4ai , a c^oboitb ho ycKopai. 

Mlč můj jazýčku, budeš jísti kasičku. Ur. JIohob^h aainKy, 
Kamni doích (6y4emb ten Kanny). 

Slepice kdáčíc zrna v ústech nezdrží.  Č. 

Vola za rohy, člověka za jazyk lapají. Č. — EtU. Bo4a 
imyTb MOTytOMx, a qojiOBÍKa cjtOBam. S.Bó ce Boxce au poroie, 


a iioMKi H fsun. CA. Za roge vezeju ae voli, za jezíke 
I^mU. Blk. hoÁOTh ci BipaoBa orb poniTi, a qejiOBiirL on 
jrcraTa. 

Jaiyk Bechivej doma, a venku -uii.  Č. 

Hubu zapni^ očí napni. Č. 

Ústa ivrírej, a oči otvírej. S. ycra sarzopR, a ovi o^TBopi. 
— Bejvfc hemb qyri noro fcemb pehi. 

Macho alyáeti — Téc bezpečná ; mnoho mluviti — věc 
WMočnáL P. Wielo sluchaé rzecz bezpieesua; wiele mówič 
rzecz wszeteczna. 

Rychlý bnď k slyienf, ale zpozdilý k mluvení. C. — 
S. Xnapi 6yM mra ^ynJ a raxi roBopin. 

Vida neviz, alyie neslyš. Č. — E. Bmíjtb ae Bi4ajrL, 
cjumajTb ae cjaatjn. — SaatKa, zeaBafeitt. 8. DIto BMuiib 
W9 bmAo, mro qyemb ho qyo. 

Vidiče vedou, a nevídié na peci leií. A. 3flaiqr le^yri, 
a HesHUtKa aa neqíct CH4m. (Kdo viude chce býti svédkem, 
wáwá mnoho potahování a opletáni zbytečného.) 

Mlčením nebrzy zkazíš. Č. — P. Milczqc nie wiele zgrze* 

Od mlčení hlava (j^^yi^) nebolívá. ň. C% uo^qaiia aainci 
le éějrnn. B. O41 uj^aHa r^ana ae 6ojih. 

IHčanka nikoho nepokouée. Jfr. MoivaaoqKa aiKOro ae 
KymiTb. 

S mlčenou nejdál dojdeš. — Sič. Ktoi mói Umlčeti , ten 
■eiuhyue* 

Mlčením obrátí člověk, kam chce. — Hneš mlčenou kam 
abeei; Bduveuf nese pykání. Č. — ť« Hilczami obrócisz k^dy 
chceaz. 

Mlčením člověk mnoho řečí odbude.  Č. 

% 

Lepší mlčenec než volanec. Č. 

Dobré mlčeni lepší než špatné mluvení. R. 4o6poe moji*- 
ttBbe jymae nycraro 6o3TaHbfl. **) 

*) I#l. Tiicea<lo non incurritor pericuiom. (Syrtu.) AngL Silence leldom 

4opš harm. 
^ Šp. M«« vale callar que mul hablar. 


78 

Mlaviti stHbro, mlčeli zlato. S. Eect4a 6 cpeépo, a my^ 
HBHhe ajniTO. — Vyřknuté slovo stříbrné, nevyřknnté slalé. 
fí. CKassHHoe cjiobo cepeĎpaHoe, HecKaasHHOc ao^oroe. *) 

Nechoď se vším na- trh. — Ne se vším na harc. Č. (Též 

o chlonbě.) 

Kdo nezná mlčeti, nezná i mluviti. Č. — Kdo moudře 
mlčíva, mondře mluvívá. 8. Ko ny^po mju, jiíoo ronopM. 

Lépe jest více věděti, a méně mluviti. S. Eojfc e nume 
aaan, a nait roBopirn. — Více věz, a málo mluv. R. 3iai 
6oAme, a rosopa HeHbme. 

Mluv méně s jinými, a více s sebou. R. ToBopa n iffy" 
rann noHeHbme, a ch co6oio no6o.ii»me. 

Mlčení i hloupého vydává za moudrého. Č. — P. Mílczenie 
gfupiego uda za mqdrego. 

Kdyby uměl blázen mlčeti, při mudrcích by mohl seděti. Č. 
— 8. ByA^uiti Ka4'i> hyTH, hhc^o ra 4a e uyAapi. 

Dobrý jest někdy staikvík.  Č. 

Kdo mlčí, dva učí. Ch. Koi rouči, dva vučL JL Mojnai% 
MfiJTh ĎOJiTyHOBi Hayqarb. 

Mlčel, a vymlčel (z mlčení se mu obrodilo, přišel užitek). 
A. Mo^qajfb, 4a BUMOjiqajrB« 

Mlčení mladému ozdoba. P. Milczenie nrfodego ozdoba. 

Mlčení více přilehá k chytrosti, nežli k dobrosrdeABOsti. 
P. Mílczenie bližsze chytrosci niž dobroci. 

Otec, matka vyučili mluvem', a svět mlčení. C. 

Ze všech věcí nejtěžší zamlčeli tajemství. A. Bctxi ae^ai 
Tpy4Hte TaMay ymojntííh. 

Svrbí jazyk toho , kdo ví co tajného, ť. Swierzbi jfzyk 
tego, kto wie co tajemnego (dwornego). 

Jazyk bez paměti tajemství nezdrží. P. Jfzyk bez pamifci 
ajemnic§ niestrzyma. Anebo : Jezyk nieostrožny prawdf skryty 
wyjawi. 


*) 6f. El poeo hablar ef oro, y el nraeho m lodo. (Mále ttlorfU tlaio, 
■aoho ailaviti bláto.) JVom^. "A^yv^ rm tUliif$a, /fVM f 
(Téi v Alkoráaa.) 


79 

Co chceš míti ' tajného , měj u sebe samého. Č. — O čem 
chceš y aby žádný nevěděl, žádnému neprav. P. Co chcesz 
mieč tajemnego, miej u siebie samego. R. O newi xo^ems, 
^706^ 4pyrie ao^qajui, iipeac4e cavB ynojnm.*') 

Smlčel Petr, smlčel i Pavel: a to, že jsem jim slova 
nepověděl. Č. 

Svěř se tetě, roznese tě po všem světě. Č. 

Rtové* a zoby, závory dvojí. ň. Ty6hí 4a 3y6u, 4Ba aanopa. 

Neudržel-lis za svými tvářemi, za cizími pocdé udržovati. 
R.  Kor4a aa cbohmh  mcKaMH  ne y4ep»a4i ,  sa  nyTtaaoí  ho 

Neudržel-lis mezi zuby, mezi pysky nezadržíš. R. Bi ay- 
6ar& ze y4ep»a4i, a bi ry6axb ne y4epzcnnb. 

Pozdě po lidech slova chytati. — Pozdě po lidech na 
zavírku dávati. Č. — JL 3a C06010 C40Ba ne y4e[NKaBX, aa 
JD04&HH HO y4ep»iiBaioTx. 

Které slovo z úst vyletí , nižádnou měrou zase nevletí. Č. 
— CA. Reč izrečenn ni moči nazad vemuti. **) 

Co praveno, to řečeno ; a co zapsáno pérem , toho ne- 
vyvrátíš toporem. R. CxasaHRaro ho BopomiB; qro HanHcano 
nepovB, He BupyóHmb ronopoui. 

Co někdy z úst vrabcem vyletí, zase toho nevtáhneš 
čtyřmi koňmi. Ó. — P. S(ówko wyleci wroblem, a wróci si^ 
wofem. (Slůvko vyletí jak vrabec, a vrací se jako vůl.) 
R. C40BO ne BopoSei; BU^erirB, ne nottimemb. (Slovo není 
vrabec; vyletělo-li, nechytíš více.) 

PropovíS-li slovo plaše , tisíci koňmi nevtáhneš ho zase. Č. 

Slovo vypustiv a vodu rozliv, nikdy neschytíš. R, Buny-* 
CTiBi cjiOBO a npc^HBi B04y, ue noftMaemb. 

Kámen z ruky a slovo z úst (nevrátí se). S. Kaii m% 
pjTKe, a ptqb h3i yciá. **♦) 

Vystřeliv kouli nechytíš, R. Bticrpt^a ny4H ae noftiaemb. 


^ Lmí* Qnoá MM tacitoin vU, id nulli diierú. 
**) éf^ Palabn ediada mal paade §ei retornada. 
***) ip, Falabn y piedra aadlft, no liane bveila. 


Ck) proilo derél XQbftv, projde také derél rrehŮT. S. nho 
■po|e ipeio 46901% 9y6íj oje npeio jiesen 6p4Í 

Co Ti čtyřmectima xobAT, to se dorí i čtyfpecibm dnn 
hŮT. S. niTO 31047 49Mecen ■ ^WTHpi syM, aiake ii jpa- 
4ecen n qerupa 4pyrá. 

Co m Tédí, i IK sta se dovedi. Ch. Kaj tri xoajQ, sto 
ih lehko sezná. 

Zrádce tajenstn kaií důvént R. Kto onpmaen ?aiiy, 
Ton BOiyájflen akpaecr^ 


Ve mnohomlavnéiii prardy nemnoho. R. B% híoto- 
cjiOBÍi Henoro opaiju. 

Kdo mnoho mlvrí, lia anebo se chlnbf. Č. — Kr. Kd^r 
veliko gOTorí, veiiko Té, ali veliko laže. Ck Koi ¥pog9 go- 
▼ori, mora mogo uati ali TnogfO lagati.*) 

Mnoho mluTÍi , neprodám plátna. Č. 

Mnoho řeči, málo skutkv- — Mnoho řeči, ipálo vící. — 
Mnoho řeči, účinkn nic. Č. — IL Vele rjMH, a ni|la tTora. 
Ci. 6de je mogo rečih, nudo hasna* fi. Pa cioaaxi noro, 
a la MkMĚX% mero. — T^ uMro ronopf, nuo np«6opjr. 

Mnoho vřavy, málo správy. Č. 

Hory sloT, a dOo (akntek) a prachem lítá. Č. 

Mnoho hlutai, málo svukik -«- Mnoho vřeid^n, méio 
tisku.  Č. 

Mnoho vřeskn a málo vlny. ^ Mnoho výčoa k^y , giále 
vlny. Č. — Ch. Ynogo kiMfi, málo vmíe.**) 

Velké hrómobiti, midý iéit Č. — Ck. Vnogp gormjja- 
vice, málo deidja. fí. Msoro rpony no nycroHy. 

Mnoho hluku, malá hostina.  BLui. Wulka hara a maty 

kWM. 

Nehled na řeč, ale na včc. Č. 

Dobrá ovce mnoho oebeči, ale mnoho vlny dává. S. 4o6pa 
oana moro ae fijei, au moro B}ie 4ae. 


* 


*) ČmA Km HJo lobbifeb, psijo waUetab. (Me WĚMko áve, WĚMko Um.) 
^  **) Lěí. lalnmi ebMOTlp , panni linaa. TL Gna fiiima e pcea hrna. 
4mfl. Gmsi ery snd Rule w«ol. Mk 914 •tfl||ttl nab tmif Stli. 


81 

Kteri kráYi nejvíce fičí, nejméně uiléka dává. Aiebo : 
Která kráva mnoho řve, ta málo mléka dává. Č. — P. Krowa, 
która sila ryciy, mafo mléka dawa. S. ^ino ójiei, aji' 840 aoh. 

Malý ptáček miyá kHklavý zobáček. CA. Gde je velik 
křič, navadno je mal ptič. 

Která slípka, mnoho kdáče, ta málo vajec nese. Č. — 
8. Kofl ROKonib xuoro KaKohe, Hajio ha ioci. 

Plný soudek nezvučí. — Hřmí prázdná bečka, plná ticho 
stojí. — Prázdný sud se nejvíc ozývá. C. — ifr. IIopoKHflfl 
6oqKa ro^ocHtiíme 3Bhuhti». S, IIpasHo 6ype sefcia zeeu. 

Čím kolo u káry horší, tím více vrzá. C. — Sic. Najhorši 
koleso najwiáce wrzgá. 

Na pouštích největší echo. P. W puslkach najwi^ze echo. 

Hafavébo psa dále slyšeti. JHr. EpezjiMsy co6aRy 4aAme qjTH. 

Hrnec se poznává z klepání, blázen z tlachání. Č. 

Kdo nejsa kohout kokrhá, pokoj mrhá.  Č. 

Zbytečné řečí škodí, a mrzutost plodí. Č. — R. AMumee 
roBopHTB^ ce6H noBpe/iHTB. — .^maee c^obo 40ca4y npxHOCHTi 

(AO CTKUa  40B04HTI). 

Kdo rád štěbece , všecko vybrepce. P. Kto rad szczebiece, 
wszystko wymiece. 

Tlaehavého slovo : Nepovídej žádnému ; a sám povídá 
bidému. P. J^zycznego sfoviro: Niepowíadaj žádnému, a sam 
powiada každému. 

Pověz svini, svině kanci, a kanec roznese po^vší obci. 
A. Csaň CBHHbt, CBHHBa 6opoBy, a 6opoBi paaHeceri no BCOMy 
ropový. — Pověz brannému, a branný každému. Č. 

Třeti jazyk rychlejší než pták.  Č. 

6eč se váží (méřQ, a nepočítá. S. Pímh Tpe6a Mipara, 
i 10 6poiTi. 

Tlachati není cepem máchati. Ifr. Epexam ee ntnoHX 
uxaTH. — Rukou tu třeba, ne huby. P. R^ki tu trzeba, nie 
gfby. — Frašky takovým kvadrátem nepohnou.  C. 

Není jazyk nejhorší zbnrA.  P. J$zyk brori  niepoilednia. 

Jazyk nešpatný voják. «- Mnohý jazykem se vysekal, a 
mnohý piMekaL Č. 


Mekaidý kdo jazykem seče, hodí se do bitry. Č- — 
8le. Někaždý kdo kríči, do bitky je jsúcf. 

Co se doma uvaří, má se doma snísti. (Domácí neniM 
věci nemají se po sousedstvu roztrnSovali.)  Č. 

Smetí z domu na ulici nevynášej. E, He buhoci aai lata 
copy.  (Rovné o jednání úřadním platí.) 

Vyzvědače ubíhej, a tlachače odbývej. B. FlonuTaTeji 
óiraily a roBopsa OTOipi. 

By lidé řeč kupovali, ne tak mnoho by mluvili, řeči by 
sobě valili. Č. 


Žert druhdy za pravdu stojí. P. Žart podczas za prawdf 
stoji. R. B% myrKBxi npaB4a qacro 6uBaerB. 

NevíSy co stojí mezi anděly a čerty? — Žerty; Č. 

Pro žert se nehněvej, ani na sobě zná^ti dej. R. 3a myny 
ne cepAHCH, a bi o6HAy ho B4aBailcH. 

Kdo se každým slovem uráží, nech mezi lidi nevychází. 
5. Ko CBanrro 3a 340 npiuia, OHail iiel^y ^1040 Hem ae ue. 

Umíš-li špičky (žerty) rozdávati, uměj též přyímatí. 
II.  lUyTirrb Ha4'B 4pyroxx, jiío6iiti> myrKy h Ha4% cofiOD. 

Od žertu hlava nebolí.  5. 04^ uia^e r^asa ae 6ojUi. 

Časem z žertu přichází se do pravdy. Č, — P. Od žartów 
do prawdy. 

Žerty trop, a lidí nezlob. Č, — R. lIIyTKa ae nory4Ka. 

Šašek med líže, a voštiny mu v hrdle váznou. (Příjemná 
věc šaškovati, ale nevýnosná.) Č. — R, IIIyTfl jiio4n ■e4'B ubiorb. 

Sumářova (šaškova) žena vždy veselá. R. CROaopoxoBa 
aceaa Bcer4a aecc^a. 

Šumař si housličky k hlasu spraví, ale života svého ne- 
upraví. Rí CaoNOpoxi ro4oci aa ry4Rt oacrpoim yvierb, a 
srna CBoero ae ycTauoBHTx. 

Šaškáře všickni poslouchají, však za přítele neradi ko 
majL P. Szyderce wszyscy s<uchaji|, leci go za przyjacíela 
niemaji|; 

Žertuješ-li, ohhžej se.  R. Hlym, 4a orjifl4HBaica. 


SU na chleby a ne chléb na sůl se dává. (Vtipem a 
▼ žertech attldmé si podtoalí třeba,) Č. 

Za tobur po^v (masa), za trojník pepře. Blh. 3a xijisa^ 
■Ui4Xi» aa nap^ muiepi. 

časem sablázniti néSkodí. Č, 

Blázniti i  moudrým  se  trefí  (t; trocho  mimo  rozum 

Necbf neposlouchá, kdo se •uráží, a žertovat jiným ne- 
překáží. R. He J1060, HO cjymaft, a myrm ne nlmai. 

Dobře jest popískati, a pížfalku za pás dáti. A Dobro 
je posvirit, i za pas zadjestí. 

Co mnoho, to mnoho. — Co příliž, to mnoho. — Vie 
vhod dobro, co příliS nezdravé. £*) Napomíná k mflte a 
střídmosti jak vůbec, tak žvláSté v ndovení a v žertech; 

Co příliž, není hezké.  ť. Co nazbyt, to nie krásno. 

Co příliS, ani s chlebem neehntná. IL Kaj je preveč, ni 
ikmkom dobro. 

Co přílii, ani svinč nechtějí. P. Csego nad to, i áwinie 
Viqedz^ Mr. ^oro 6oraTd, to ■ cmohm ae xo^yrb. 

Přfliž ani vůz nesnese (ani koně neutáhnou). CA. Preveé 
•emogu nit kola voziti. 

Když hra nejlepií (nejmilejfií), přestaň. — Když se ti hry 
lejvíce chce, tehdy přestaů. Č. (V. hra.) 

Přestaň žertovati, když se tvář pýříi /?. lUyTH 40 rlai 
lopv noza zpacza bi juoio ne scTynarb. 

Červenému .se nerúhaj, a červen nebudei. Č. (Flažka.) 

Hraj a neurážej ; klámej a nehaněje. Č. 

Nežertuj koďia mopsem, ť. Niežartuj ko(ka s psem. 
Mr. He sapryi Rnxa 8Q neon. 

Nežertuj, s kým Jsi nerostt. Č. (S kýms nerosti , s tiem 
aeklamaj. Flaška. S kým$ nerosti , také s ním nehřej, červ.) 
— R. TiHi ae myra, vh newh hítb njrri. 


*) LaL Oase ninkun vertitiir in vitiam. — Qvod multniii, fUtlUun. 
Mn. Sa Vi^ i# snsefuab. Kam. Re a ydn dra ny dal traveih. 
AmgL Too mnch of on thing ís gaod for nothing. 

6« 


84 

Nežertuj Um, co smrdí, oo škodí, a co boU. P. Níetrseba 
tym žartowač, co ámierdzi, co azkodsi, i co bolL 

Cest 9 zákon a* oko nelrpí žerta. 8. ^acn, aaion ■ oko 
ae rpne majie. Anebo: C% oqiiia a ca aaioaovft ae aajfl ee 
ma4aTH. *) 


Krátká řeč a pěkné slovo vymůže u pánův mnoho; Ó. 
' ftei  uctÍTá  bez proapéchn  nebývá.  P.  Rzadko  rseci 
uczciwa bez požytka bywa. 

Dobrá slova koláče jídají. — Dobrá fei jídá jáhly 
v mléce. Č. 

Laskavé slovo lepif než měkký koláč, li ^acKoaee Cjiobo 
lymMB Haricaro npora. 

Nezabolí jazyk od dobrého slova.  Č. 

Dobré slovo hubu nespálí.  Č. **) 

Dobré slovo nachází měkkou odpověd.  C. 

Laskavé slovo najde laskavé ucho. — Dobrá řeč dobré 
ndslo nalezne. Č. — Mr. Ilpoa^óa rtciie me. ***) 

Dobrá slova se nekupují. Č. — P. Sfowo áfsbre male 
kosztoje, S. 4o6pa pt^b 'ae Romrye aoaana. Pt« ney aa 
Boaaiia. f) 

Laskavé slovo není těžké, ale vydajné. K. ^aoKOso Cjiobo 
ae Tpy4H0, 4a cnopo. 

Laakavé alovo jesl kyje siliějží. JL ^acaoao cjoao nyme 
4y6BBU. 

Pěkné slovo železná vrata otvírá. 8. ^ina piu raoaAeaa 
apara oraapa. 

Pokorné slovo hnév ukrocuje. B. .Aacaoaoe cjovo yvpo- 
maen ratai. Kr. Rabla beseda zltfbnost ntoMži.ff) 


*) Lai, Noa patiUir ludom brna, Sáet, ocaliu. 
**) Anffl. Fair wordf hun nol the month. 
*^ F\r. Bonne parole bon lieu tíent.  Ném. Q^ui SBcrt finttt gut Ort. 

t)  Sp. Cortesía de boča macho vale y poco cosU. 
tf) éud. Hea aasM a^db woara vrĚt.  (Dobré alovo iráTf nepfélabkov 
ano.) Se. Př. 13, 1. Odpovéď Mékká akroc^je hnév: ř«č tvrááTibn- 
i^je prchliToaL 


LtflkaTé sIoTO a laskavý pohted i áifóké zrtte k ruce 
pKyábf. B. 4acKOBO cjobo h juickobojI unn h CBRptoaro asipa 
n pjKaMib DpHiaHHrB. 

I pca nťhned akoosne, vlfdně-Ii proanlavd. B. H co6aqKy 
jacioao npmojiBHiiiiiy tski ae caope yKycmrh. 

Zdvořilost i kočku těší. B, 4o6poi npaelTi h bobří 
opiareai. 

VJídnou ŤeH více získáš nežli sečí. P. Zhofdujesz kaž- 
dego SW0J4 rychléj wymowq niž zbrojq. 

Uctivé obcování, rovné odvetování. B. 3a qecTHoe o6xo»- 
ieibe Bcer4a DO^yqaniii noqreHbe. 

Vlídností každému se zavdéi^íš. P. Ludzkoáciq kaidy sie 
przymili. 

Ne vše praskem a bičem, mnoho zmůžeš i hvizdem, 
ff. He Bce ÚVíon 4a xxucron, anoe MOHcemb h cbhctomi. 

Kde dva mluví, tam třetí nepřistupuj. B. T^t 4Boe fobo- 
ftrhj ryrh rpereil ne npHCTaBaír. 

Kde dva rozmlouvají, tam třetí kosC v hrdlu bývá. S. 4"^ 
j(B06 roBope, Ty e rpehiít koctl y rp^iy. 

Kde té nezvou , nehrň se. Č. — K službám se nevkupuj. 
J?. Koja He cnpaniBBanrB , ne cyilcfl. Ha C4yac6y ae aaicy- 
naicfl. 

K službě se nevtírej, a požádán neodepři. B. Ha c^iyxóy 
le HaÓHBaicfl , a oti CAy^6u ne orpeRaftca.  Nebo : 

Co bezděk, to nevděk. Č. 

Kdo se příliš nabízí, věc jistá, aneb tě sklamal, aneb se 
chystá. P. Gdy sie kto nazbyt ofiaruje, abo juž zdradzif,* abo 
rif gotiije. 

Nebuď příliš sladký, at si kdo na tobě neposladká. 
Er. Ne bodi presladak^ de se kdo s teboj ne posladka. 

Budeš-li med, slíží tě ; budeš-li jed , rozplvají tě. 8. Ha 
6y4i uejn>9 4a TO pasjíHxcy, hh e4'i», 4a re paan^ioio. 

Nebývej ani sladký ani hořký; sícef smlsají tě sladkého, 
a proklejí hořkého. Mr. He 6y4B hh coji04KUft 9 hh rnpbKuft ; 
ijAtMih coAOAJsM, npor.«UHyTi>, a rHpbKUft, apoR^aHyrs. 

Nedávej každému hned ruky, (nedávej se v obyčej). Č. 


M 

Hrubý čloTék neřídí se rosumem, aie cbUdi (Táinemi) 
STJmL B. rpyóiaHi ne no yiy, no npnoTm enom oo« 
crynaerB. 

Laciný přítel, jejž dobrým * slovem a kloboukem koupiti 
mfiieš. P. Tanio dostač przyjaciela, kogo slowem dobrým a 
csapk^ sobie kupisz. 

čapkou, chlebem a solí lidé lidi znevólí. P. Cxapkii, 
chlebem i sol^ ludzie ludzi niewolq. Též takto : Czapk^, 
papk^, szkapkq, solq, wolq i rolq ludzie ludzi niewolq. 

9 

Zdvořilostí nezhřeSíš.  P.  Ludzkoáciq  žáden niezgrzeszj. 

Jedna zdvořilost druhou stihá. Č. 

čest za čestj služba za službu, fí. Hecu qecrbio, a aíjo 

Jaká služba, taká výslužka. — Kde služba, ta i výslužka. Č. 

Hana za hanu. Č. — P. Bru na bru, fu na fu. 

SluSí hodné za podobné. Č. — Milé za příjemné. S. Mjuo 
aa 4paro. — P. Wet za wet. Czapka za biret Džwi^k za 
wech, atd. 

Ruka ruku mývá. Kéyž ruka ruku myje, obé bývají bflé 
(obě býváte bíle, čisté). — Jedna ruka druhou myje, a obé 
spolu tvář. Č. — B. PyKa pyKy mooti, a o6t čt^u. Mr. Py«a 
pyvy Mue, HOra uory nnAolpae. P. Rfka rfk§ umywa, noga 
nogq wspiera. (Ruka ruku utírá, noha nohu podpírá.) — 
S. PyKa pyxy yiuiea, a oópasx o6a4Be. Ck. Ruka ruku umiva, 
obodve obraz. Kr. Roka roko vmije. *) (Zvlášté také o hovění 
• proiAíJeni sobě úředníkův v podvodech se užívá.) 

Jaká otázka , taková odpověď. Č. — B^ KaKoei Dpotri, 
raion h OTiln. Ck. Kak se pita, tak se odgovárja. 

Na rohatou otázku kulovatá odpověď. Č. — B. Ha člmeBOi 
toopoci AM KpyroBOft oraln. 


*) ÍL Xcif /c*^ 9Íxtt$, L, Manus munin lavat áp. -La nna mano a la 
•lni lara, y las dos a la cara. Am. Una man láva rantra, e de« 
lávo la cera. Fr. Une main lave Taotre. Dán, )Den ccne ^aaal 
tocf bcn onbcn. /Vém. (9tne ^anb toáf^t bte onbrc. óná. Kissi pefieb 
taifl, iiif sawad aiollraiad ptthtakji. 


•I 

Jaké poidraveni, lakové odMení. Č. — R. Ha 4o6poft 
ipaaln 4o6poi a otbIti. S, KaaaBX n084paB'&, ouaKUl a oa* 
Mpaai.*) 

Jaký .panbůhdej,^' taký ^bohdejzdráv.^" C. — HLui. Kajkjež 
je pomhaj bóh, tajkje je wjerš pomozí. Jfr. flaul noaai Óan*, 
TaaHi ■ tyw9Ř a^opoei. **) 

Jaké cestování, také děkování. P. Jakie cz^stowanie,^ 
takie dzi^kowanie. Jakie raczenie, takie placenie. Eláíi, Kaji 
wfm powitany, tak so džakuju. 

Jak se kt>nia zavdává, U«k tnu připíjí. S. .Kaxo aoae au- 
mmkj oaaKO ke tm h oaiutii. 

Jaká půjčka, taková oplátka. Jak mi půjčiiS, tak oplatím. C 
— CA. Kak se posadí, tak se vraóa. 

Jaké dřevo, taký cvik. — Do hrubého dřeva hrubý cvik 
dálí třeba. Č. 

Na tvrdý špalek tvrdý klín. C. — A. Ha Kptnvoft cywh 
wMAOtevh ocrpoft ronopi. ***) 

KUn klinein vyraziti sluší. — Cvik cviku uhýbá. Č. — 
i?.Jfr. KjuuTb KJiMHOHi BUÓHBai. Kr. Zagvézda zagvózdo po« 
gánja. (Též v tom smyslu, že ča^o zlé zlým se odstraňovati 
■wí.) — R. Eeax icjmaa UjUixa ae paaao^euib. 

Špiéatý klín na zavilý suk. C. — R. Tu sopoBaTX, a a 
ysjíOBaTi. 

Tvrdé zavilému (houževnémii) bratr.  R. TaepAO KpknKy^# 
éparb. (Též o lakomci můž se rozuměti.) 

Na křivou díru křivý hřebík.  C. 

Jak se do lesa volá , tak se z lesa ozývá. Ji. Kaaoao 
a% Acy KjUKHeTCfl, raaoso a oraoBOTca. f) 


*) Nám. 9tti <9nif, gutc Itnttrort.  9Bie tie grage, fo bie Hnttoort.  SEBíc 

Ui •taf , fo ber (Broengraf . 
**) AmfL Soch a welcome, fach a farewell. 
***) LěL Qnaerendus cnneus est malus inmco málo. (Syrus.) Kém. Itttf 

eiaen sroben Jtlo^ ge^ótt etn grober iteil. 
t) l^ifai. Seai aiaa raabct i $fot)eR, fa faaet man 6t)at. Čii<f. Nenda kni 
■iana meUale, siis mels moiie. 


Chnittiého kárajf, kulhavý ae dottip. — Ipae vtip ••, la 
nos chyf ae. Č. — JL BoxpOHelft paayiitft : aoro aopars, a 
reól Wh r^aaa rosopuri. 

Vám zpívají, a na nás nota padá. C. — A. Bavs lonri, 
a aaHi laBtrm abioti. 

V lese dHvf sekají , a do vsi tHsky lítají. Mr. Bi Ji*cft 
^ipiea py6ax)Tb, a 40 cejia rpiCKU na4aiOTb. P. W cndzéni 
doma dnra rqbia, a do -nas mor} lecq. 

V lese vlci vyjí, a za kamny stradno. Mr, Y jitct bomoi 
BunTb, a na nem crpamno. 

Povedeno úštípem, cliop se toho dovtipem. — Co řeteno 
kratochvílíc, podrž to v mysli pilně. B. CaasaHO aa rjyn, a 
TU 6epH ce61 aa ywb. ToBoparB aa oóyifi, a tu Óepi aa yvk 
Kywh roBoparB aa o6jn, a ayia 6epB aa ym-h.   < * 

Kočku bijí, a nevěstu míní. fí, Komay óbiorB, a aovfconi 
aaslTRH (aaieKR) 4aioTi. Jlfr. KnniRy ÓbwrB,  a Hevhctiii aa- 

MtTKy  4aK)Tl. 

Matka dceru kára, řeč na nevěsta padá. //. Majka kčercu 
kára , a névjesti prigfovara. Ch. Majka kčerku kára , anehi 
prigfovára. S. Maiaa hepay xapa , caama nparoaapa. ^^ — 
K dcef í slovo letí : dovtip se zetí. Blk. Te6e AynviWh csaxo, 
yclmafi ca aarto.   . 

Proto vička bijí, aby se starý vtípil.  Č. 

Boj se lvíku , kdy psa bijí. P. Boj sif lewko , gdy psa 
bijq. Gdy pleska bijq, lewek niech šiq boji. **) Hal. Am toto 
Ma.ioro ayTba óbioTi, aói^ca crapvft unTbO Raaai. i?. Ebiorb 
Oony aa Epenuy aaay. 

Hodili ti kůstka: anebo ji hlodej,  anebo schovej.  Mk 

■ 

4aR0 T06t KacToqay:  xo«i^  rviuaca,  xom aa 4a'ii»oi'b čepexa. 

Kleveta jak uhel: neapálí-li, aspoň ušpiní. R. KiOBOTa 
KaKX yrojb : ae očoanaeTX, raai sanapaerB. 

V hlavě mlat, v jazyku cep : kšlko schvátim , loho amlátím. 
Hal Bi ro.ioat rnn, bi asuirk nin : r4e cxb«ry, to avojoqy. 

*) řiaroř, *Búk trn léyw, Tttv&š^á, yé9 9a r^unova* 1} vvmw^i, 
**j Lat. Coram leone canii rastigatvr. 


Kdo mieh jiným tAIí^ Spatně sebe chválí. Č. — A Kro 
lepeiocm Btcn, rony se At^aen Mecri. — Nedobré ten 
irdce má, kdo jiným se posmÍTá. P. Kto ar^ga, mniéj cnoty ma. 

Nikdo si neváli klevetnika, a rád každý míjí úkladníka. 
R. HaymHHKa hhkto ae noqiraerB, a jyKasaro Bcairb ópamri. 

Datel dřevo razí, sám nos sobe kaši. F. Dzi^ciol drzewo 
klaje, a nos sobie psuje. 

Co datel klaje, na prsy mu padá. Ch. Kaj dételj kljuje, 
na persa ma padá. 

Lépe iíU a párati, než po domech kl^py zbírali HLui. 
Ljepje je šic a proč, dyžli po dwomch kleskač. 

Kdo c!:ce novin (kiepův, klevel), jdi do lázné neb do 
krčmy a k ieatinedélce.  Č. 

Často lidé hvnou klevetníkův vinou. Č. — R. Vi wh la- 
ipacjwrk qro bi 4tjit jiio4H norirtanrB, ko.ih wh ain rplxi 
qrxoi apin^HtaKin. 

Neptej se na Idevety, máš doma novin dost. (Nespravuj 
diich lidi, ale raduji sebe a svých.) Č. 

Po lidských žlabech kalná voda teče. A protož : Není 
áobte po lidských trubách vodu píti.  Č. 

Kdo o kom před tebou, jistě o tobé u jiných. P. Kto 
i kin pried tob^, pewnie o tobie przed drugim. 

Jak mluvíá o cizích, oslyšíš také o svých. A. ToBopa 
i|N> qyvKn, jCjiHmioib h npo cbohxi. 

Kdo každého drbe^ toho všickni.  C- 

Málo téch hlav, na riě>. by tfe utrhačova kukla nehodila. Ú. 

Kdo na slunci chodí, stín ho následuje.  (7. 

Šij vdovo široké rukávy, budeš míti več pomluvu klásti, 
h. nieft B40Ba mnpoKie pyKaaa, tyfifivh bo qro KJiacrb aeču^UH 
ejoHL (Překrásné pHsIovf f ježto zvlášlé mladé vdovy utrhačAm 
lejvice na rané bývají.) 

Úšklabná semena, v polí hrách a řepa, v lidech vdova a 
pma (každému jaoa na rané). /?• OtnxňWi ctHena, bi nojrb 
ropoxi jia ptna, a bx lipt a^OBa 4a 4tBKa. 

Meče na mrtvém nezkoušej. (Mrtvého neb nepřítomného 
lepomlouvej)  Č. 


Pomlouvali nepřítomného, tož jest, oo biti mrtvébo. P. 
Obmawíač niepnytomnego , równo jak bič amarfego. — 
Umrlého snadno bíti (t. jazykem).  Č. 

Zle o těch mluviti, kdož neslySí, hloupost. J*. Mówič 
o tych, co nieslyszq, glupia rsecz. 

Kdo o kom la zády mluví, jistě se ho bojí. R. Kro npo 
Koro sa rjaaa rOBopiTx, totb tofo ďohtch. 

Lidská mluva, mořská vlna.  R.  MipcKaa lO^iBa, lopcKai 

BOjIHa. 

čiA ty, co máš, a lidí nech mluviti, co chtí, pokoj 
bude. Č. 

Neschytáš vSeho, co po vodé plove. A. He ace to ae- 
peHHTii, «iTO i|o plst n^UBerb. JVr. He ace nepetaemb, vo lo 

BOAt fl^UBO. 

Ke vSech lidí kýchání nelze říkati pozdrav pán bih. 
R. Ha BCHKoe qaxaiibe ne Ha84paBCTByeinbCfl. (Nermuf se z d- 
lích pomluv.) 

Huba není chlév; nelze zavříti. /?• Myxoi porB aeutn; 
ae saTBOpuub. 

Aby všem ústa zavázal a zašil , musil by mnoho plátna 
miU. (Mnoho by bylo plátna mieti, by chtél každému ústa 
zastřieti.) Č. — /L Ha <iy»oft poToai ae HaKnenu ujuitoiv 
Anebo : Ha Myvoi porx nyroBiuu ne Hauibemi». SL Huo ae 
Hoxe uaTKaTH  Maxpaae, 4a ul^on calry ycra noeeace. *) 

S husí voda, a se mne junáka lživá slova. A. Ob ryca 
BOii, a cb HOBA nojOAaa aeóbuufl cjiobb. 

Zlata se rez nechytá. S. 3a a^aro p|ya ae opiaaa. 

Orel much nelapá.**) Č. (Veliký muž velikomyslnč pohrdá 
pomluvači — tímto lidským hmízem.) 

Šték malého štčnce velké zvíře neuráží. P. Ogromny 
zwierz na oszczek drobnego szczeniutka niepojžny. 

Lidských řečí nevaž sobe , pakli clnosC a rozum v tobé. 
P. M éw Indskich nic niewaž sobie, gdy rozum, cnota prsy toMo. 


*) nim, ttan ainfte vidttt 8cci ^bcn, oCícii ftuttn brn Hanb |tt IrHta. 
**) Vém. tblft fangta fcinr {(irstn. 


M 

Voda Šumí, a mlýny melí. 8. Bo4a pne, a hjoihu Me^io. 

Chceš-li moudrým mazem slouti , dej řečem mimo se 
plouti. Č, 

Moudré ucho nedbá na hloupé řeCi.  Č. 

Jakým kdo jest , to v jeho moci , a Jak o něm se myslí 
a ahiff, to ▼ cizí. P. Jaki kto jest, to w jegó mocy; jak 
o hiem rozmniej;, w cudzéj. 

Kdo čím není, žádný ho tím neudélá. Ó. 

Zlá huba na Uji neurisne. R. Epaub na eopory ne aiCHérb. 

Krk hlavu nesní. (Nejvíce v tomto smyslu: netřeba «e 
Týtopka báti; proto té nesní, třeba se i obořil atd.) Č. 

Ty umí8 nectnfe nduviti, a já umím toho neposlouchatí. 
A. Tu ymiewh 3^0 rosopiTb, a n yrtK) roro ae cjjrman. 

Kdo se sám neshyzdí, nikdo ho nemůže zhyzditi. 8. 40Rib 
ee qoaen etan ue ocpaHorn, anco ra ne mome ocpaMOTHTH. 

Cizí haněti a sré nečiniti jest dvojnásob hřešiti. P. Cudze 
ganič a swoje nieczynič jest grzeszyč dwojako. 

Tím řeka není horlí , že z • ní psi pijL Č. -^ R. TImi 
■ope ae uoraao^ mo ncu aa^oxTajiH. Anebo: Co6aKa h exMOpt 
jox<ieTib, 4a ae scexrB ero sunbeTX. 

Psí šték (dech) moře  nekormoutí.  //.  Pasji  hak more 

le muti. 

Pea Stéká, ale mésíc neraní. Č. 

Pes Stéká , a vítr odnáší. R. CoóaKa .laeri , a etrepi 
locarb. Mr. Ilecx 6peiueTi>, a BtTep'E hocitb. Btrepi ete, 
co6aKa Ópeme.  //.  Što pas laje,  vjetar nosí. -— Na vítr psi 

Uékají.  Č. 

Pes neumí než hafati. CA. Cucek nezná nego lajati. 

Volno psu i na boha láti. Jlfr. Br.«i»ho coóant h aa 6ora 
ápexan. — Pes i na svatého zaštéká. ilfr. CoóaKa h. hb cbh- 
roro 6pnM. /I. Coóaaa h aa KASAhíKy .laeTx. Bu4i»ho coóaat 
a aa BABjoay Anrnh. 

Pes stéká, a pán (král) jede. P. Pies szczeka, a dworza- 
Bia jedzie. R* CoóaKa ^aeri, uapb tAeri. ilfr. CoóaqKa ópeme, 

a nwh 140. 

Hloupý hloupého haní. -* Tuhý pevného káře. Č. 


čtverek se s klukem kočkuje.  C. 

Holič lazebníka drbe, čert dábla šklube.  Č. 

Pes psa jí, oba nešlechetní. Č. 

Šilhavý slepého kára. — Slepý Šilhavého dojímá. Č, — 
Afr. Crtnui xpoiiOMy 4oraHfle. 

Sova síkoře hlavatých nadává. Kr. Sova senici glavána 
pravi. S. Pyrajia ce coea ctHHiui: máju, Kymno r4aBaTaI Ch. 
Sova senici zpoganja. 

Hrnec kotel kára, černá jsta oba. Hrnec kotlá tresce, 
oba jsta pravá. Hrnec hrnci káže, oba černí jako sáze. 
Kuthan rendlík trestá, jsou oba černý. Č. — HLulL Kotol so 
kachleňkej smjeje, zo je čorny, a wob^j stáj jenakej. P. Kocief 
gamkowi przygania, a oba smolq. R. FopmKy cb kot40K% le 
HacnopiTbCfl. TopmoKi KOTjiy saBi^yerb, a o6a aaicoDrfcjiH. 
5. Pyrao ce Korao 40Hay (40Haa'b TeH49KepH), a o6a4Ba npia. 
CA. Pečnják rekel je loncu : Jeh f kak čerň jeai ! Blk. Opi- 
cwkňMt ca qHpenoTx aa ^^)HeTO, ne Htiia40 yxo. *) 

Lopata se pohrabáči posmívá. A..ionaTa KOieprt CMlerca.**) 

Hadr onuci haní, obadva strhaní. Anebo: Hadr onatí 
tresce, žádný se polepšiC nechce.  Č. 

Šípek hlohyni tresce.  Č. 
Led vodu trestá, a sám se v ní pleská.  Č. 
Když treii na kosa kos, jeden z nich umyká nos. P. Kiedy 
traíi kos na kosa, jeden z nich umyka nosa. 

Smála se fíčka bahnu, a sama z ného vytéká. Mr. HacMia- 
jaca plMKa 6040Ty, a caiiaiKi zi> 6o40Ta BurlKae. 

Smála se vrše bahnu, a už sama v něm se plonžf. Mr. 
HacHtji4acb sepma 6040Ty : ro4I or4HHeTCfl, axrb caMt b% 6o- 
4ot1. 

Nesméjte se popovi, jste sami takoví. Vr. He OKkttrecb 
nonoBi,  60 H caMi raKOsu. 


*  Angl.  The pot rnllt the pan binck.  Čud. Pftdda naerab kalia, tihhed 

tnatlRd molleruad. 
**) Fr. La peUe le BMNfoe da fourgon. 


Na posměváčky také dochásívá. Také na posměváčky mor 
(pohroma) pHcháifvá. Č, — JL Kro crtercH, to tomj ho nHeTCfl. 
Od koho posmídek pochází, na tom se skonává.  Č. 


Sliby — chyby.  Č. 

Čeho nemáS, neslibnj. Č. 

Kdo mnoho slibuje, málo plní (dává). Č. — P. Kto uviele 
obiecnjei mafo daje (zjiéci). R. Mhofo cyxarh^ 4a najio 4aerB.*) 

Kdo mnohomlaven, zřídka slibu věren. P. Wiélomowny 
ntadko sfowny. 

Dlouhý jazyk , krátké ruce.  Č, **) 

Kdo zlaté hory pfíslibuje, ani olověných nedá. P. Kto 
riéte gtfry obiecuje, i ofowianych nieda. Ch. Ki obeóe zlaté 
p^re, málo koga on pomore. — Slibuje hory doly, a nepodal 
ky jednomu vody.  Č, 

Slíbiti a dáti jest dvojí. Č. — Slíbiti a dáti jest pfíIiS 
noho.  ALuS. Slubíč a dač to je wjele. 

nipovédíti jest pansky, ale splniti šedlsky. Č. — //. Obe- 
éaH je gospodski, spuniti čověSki. 

Panská zakázka nebývá jista.  Č, 

Panští slibové a ženSti slibové za nemnoho stojí.  Č. 

Pravil pán, kožich dám ; zatím slovo jeho teplé. Mr. Kasairb 
im, Koxyxi 4a]n>; rafi cjiobo ěro renjie. (A tut často bývá, 
ie po bradě teěe, a do huby nic nepřichází.) 

Blázni slibem veseli , moudří se kají. Anebo : Sliby se 
Házni kojí, ale moudří se jimi kají.  Č. 

Sliby se slibují, blázni se radují. Č, — Mr. 061mniKa 
nna , a 4ypH0Hy pa4iCTb.  S, 06efcaHi>e e AyAomy pa40CTB. 

Na hubu mnohého dost (řeči dost), ale skutek útek. Č. 

Neapoléhej na cizí troSty. Č. 

Na líbezná slova se nespouštěj, a pro hrubá nehněvej. 
JL Ha jiaCicoBUH CjiOBa ae Heqicb, a aa rpyčua ae cep4ici>. 

Kdo sliby živ, zbobatne-Ii, bude div. Č. 

*) Fr. Grand promcUenr, petit donneur. * 

) 8p. La lengaa luen^^a es srnal de mano corta.  Fr.  Longue lanfue, 
covla main. 


Slibu sa nenadej, sám se k dfla néj. jR. Ha hjtůí cjom 
ae cnojiiBaica, a óojbme c$wy spaajruaica. Ck. Koi ae m 
ladska zdéla xanaSa, veéput se nastřádá. 

Strnádka když vábí, semínka dlibaji, a když jim sedl, 
méj kolencem za vděk. A. OecflHoqBy naHari, cenaHaa cjjum, 
a Kor4a npHHaHan, a Topa^aa bi qecTb. 

Od slova do skalka , co od hlavy do kůtku. Č. — 5. Ojri 
peqeaa 40 CTBOpeaa, aa* 041 jucra 40 Kopeaa. 

Slihjf jako v lese hKby.  Sic. Sluby ako na pňu huby. 

Slavik se bajkami nekrmí. K CojiOBba óacHana ae aopnan. 

Vůní vlk netyje.  P. Wfchem wilk nietyje. 

Holé sliby kapsu nenaphií. 5. npa84Be plu 43Ken'b ae njrae.*) 

Řečí nenaplníš povělH. fí. Bo34yxi cjiOBaHH ae aaBOjBUBk 
(Též snad o pozdní žalosti rozuměti se může.) 

Na sliby můž každý bohat býti. Ch. Obečanjem more 
vsaki bogat biti.  P. W slowa lada kto bogaly. 

Cvikem, ne jazykem. Č. — Kr. Od sladkih besedí se 
niče ne zredí. (Sladkými slovy nic se nedokáže.) 

Pro slíbené jed na rychlém koni. P. Po obietnic; tneba 
na pr^dkiém koniu jechač. 

Když slíbí prase , vezmi hned pytel na se. Č. — S. Kaso 
syMi npace, tu 04na» Bpefcy. **) 

Těch slov (slibův) se drž, co se do měSce kladou. 
P. Dzierž si; tych sfow, co je w mieszek kfadq. 

Kdo tone, sekeru slibuje, a když vytáhneS, i topůrka 
líto. A. Kaai ToayrB, raai Tonopi cy^an, a Kaai aiiraagmi 
TUMTb H Tonopama xa4b. Mr. flai roae, to coKupu o61iia, a 
BuranuDi, a ronopama xajao. 

Slíbené se čeká. fí. nocy4eBoe «4eTca. — Ha nocyjt, 
qro aa ciyjA. 

Jednou rukou slibovati, druhou sázeti.  Č. 

Dítěti dej, a neslibuj, a tak také Turku. S. A^rery n04ai, 
a ae očpena HaKa4'B, aao aa Typqaay. 

*)  Angl, Many wordf will not fill a bmhel. 

**) Šp. Qnando te dieren la cochinilla, acvde con la ioguiHa.  Čtid. Kai 
poraas pakkntakse, sns pea kot lahti. 


IV. 

PolLOMi — pýeha. CBdonba — ehvála — éemt — 
iobvé Jméno — powtmt. Závisf , Trpělivost — 
■vomoai — povolnost. Hnév — msta — vkmt- 
Bost — avéhlavost. Udatnost — smělost — 
stMicli — bojaenost.  Btnil — smllstiro. 

Pokora yiuáe projda P. Pokora wssfdy Qjdzie (pod- 
hiie). 

Poníženost pékňá ctnost.  Č. 

Pokorné (tiché) srdce nejvétíí poklid. //. Mimo sérce 
jest Mjreée blago. 

čin pokoméjáí , tfm jsi IfbeznějSI. A. TRmbe cmprte, 
TMn seteb ójAemh vute. 

Pokora milostí, pýcha dochází ialostí. Pokora dochési 
poctiYOstí, pýcha pádo. Č, 

Pokora stěnu proráží. Bal. IIoKopa crtny npoéiiBae. 

Pokora mocnéjžího přemáhá. P, Pokora mocniejszego 
pokona. 

Nestává meče na pokorného. P. Nlemasz miecza na po- 
horoego.  (Viz též Právo.) 

Pokora mlčkem se omlouvá. Č. — P. Pokora wí^céj 
w mOcsaDiu zniewoli, niž wiele méwi^cego slowa. 

Čfm plnéjSí klas, tím hloube se kloní. Č. — Hal, KojIOCi 
■omit raecH 40 aeiuH, a nycnii 40 ropu cmpqHTb. 

Pokora náhrdlek (8perk) panenský, fí. Cvipene A^nnhe 
•sepej&e. 

Pokora činí pokoj, pokoj činí bohatství, bohatství činí 
pýchu, pýcha činí válku, válka činí chudobu, chudoba zase 
pokoro.  Č. 

tím 6 volněji, stav se tím doleji. P. Jim cí wolniéj, tym 
ne staw dolniéj. 

Tfeba se pídí měřiti.  P. Trzeba sif pifdzia mierayč. 


Kdo chce býti povýSeným, musí býtj|pon{£enýin. Č. 

Káo nehrdá, tím se nezhrdá. F. Kto niejest hardy, nie* 
czuje wzgardy. 

Kdo pokorou se páše, ten počestností se taií. R. Kto 
CHHpeu^eMi cečH yKpamaeTii, lovh MecTHOOTÍio yicpliuBeni 

Kdo poslední do pytle vchází, první % pytle TjcUll^ 
HLui. Štóž je pnsleni do mjecha, je prjeni z mjecfaa, CEf^bý^ 
na škodu, když pokorného cena i později se uznává«) 

Netlač se ku předu, dokud místa u dveří. A. He <^ci 
Bnepe4T», Kor4a ecTb MtcTO y 4Bepeft. 

Husíd hladili a nedraatití, chceMí čeho dojíti. <X 

Co v tichu vzešlo , zdárnéji prospívá : hlučný poCálek 
tichý konec Inívá.  C, 

Nemůžeš-li přeskočiti , překroč. Lépe takto : Kdyi nemů- 
žeš přeskočiti, podlez. Č, — P. Podlez, gdzie pneskociyé 
niemožesz. Hal, 4e ae Hoxeuib nepecKO«iHTi , iwb mujtsk 
Bélor. r43t ue ncpecKO<iHuib, raMi no4Jrii3i». — Kde ifla a moc 
nestačQje, pokora pomáliá* Sigmund, král český a spolo císař 
nčmccký říkával, že smyslu tohoto přísloví dobře vyrosumél, 
když po šestnáctilelých válkách konečně r. 1432 čediy sobe 
byl naklonil, n to nikoliv mocí, alebrž vlídnou povolnostf. 

Pokornému (útulnému) telátku ssáti dvojí matku. P. Po- 
korné ciei^ dwíe matki ssio. R, ^aCKoau rejiiiTKH cocyriABi 
MaTKH (a ynpHMoe hh 04H0ft). Jlfr. IIOKipae Te^atio 4Bt laini 
cce, a 3jee hh 04H0h. 

Pokorná hlava dvě viny zahlazuje, vzdorná aai jedni. 
Ck. Pokorná glava dva duge obalja , nepokorna nijednoga. 

Lepší prosba nežli hrozba.  C. 

Mám-Ii se kořiti křápu, tedy raději škorni. Afr. flii Haenib 
K^aHflTHCH 4anTio, TO AymsiQ noHjiOHHCH qočory. (Radii páao 
než pánku.) 

Nízký plot lecjakás koza přeskočí. P. Nizki plot lada 
koza przeskoczy. *) (Přílišná pokora a povolnost škodí. V.?id 
mocného: Na strom nachýlený atd.) 


*) U. Íém% iwor) wístoii osskos kopin^\ 


•7 

Pýcha paUen dýchá.  Č. 

Z hrdosti čerta radosti. B. Bo BCHKoft rop40CTH ^lepry 
pi40cn. 

Hrdý se pySnéma rovná.  Č. 

Podobizna pýchy jest páv ; o něm se praví : Páv má krásu 
andélskon, chod zlodéjský, hlas ďábelský. Anebo i takto: 
Hf mi féti jako andél, krok jako zlodéj, hlas jako (^ert. Č, 
— P. Stroj anielski, chod zfodziejski, glos diabelski, a mieso 
bninie ■ pawa. *) 

Hled, páve, na své nohy!  Č. — P. Pawiu, sptfjrzy na 

r 

f^^ nogiy gdy roztoczysz ogon drogi. 

Kdo se na svůj rozum spouští, bývá hrdý, a ne moudrý. 
P. Kto sif na swtf j rozum spuszcza , pyszny raczéj , a nic 
iqdry. 

Hloupost a pýcha na jednom dřevč rostou. Č, — fí, Fop^y 
6in-b, rjsymm cjiurb. 

Není dudka bez chocholky, a hlupce bez pýchy. Č. — 
P. Každý dudek ma swój czubek. 

Na hlavé šperky, a hlavč třeba i^emerky. Ch. Na glavi 
kmč, vu glavi nic\ 

Kde povýšenost (důstojnost), tam pýcha.  Č. 

Dokud byl kratší vhodnosti, byl o loket delší v moudrosti. 
R. EujFh noMem»me qiniOMX, 4a ooyMHlft apiniiHOiii. 

Pýchy nedobrý konec bývá. P. Pychy niedobry konicc bywa. 

Neveď si pyšno, by na zlé nevyšlo.  Č. 

Pýcha před pádem, utíkej před hadem!' Č. 

Kdei pHjde pýcha, tudíž za ní přikluše hanba. Ó. •— 
S. Oxo4ocTi> npe4X04H, a ctu4'b h cpaMx cjl4ya. 

Na pyšného čeká důlek, a na kvapného kůlek. P. Na 
hardego ddek, a na rqczego kofek. 

Kde člověk mnoho (t. o sobě myslí),  tam lidé málo.  Č. 
Za pýchou palice chodí.  Č. 
Sráží bůh pyšným rohy.  Č. 


*) LtL Angelvf eii plama, pede latro, voce gebciaa. 


os 

I 

Pyšnému chlapa za uchem hvězda tychizí, a xa patott 
zapadá. //. Oholu sebru na uhu zvjezda iztječe, a na pcti zahodi. 

Chudý 'a pyšný, nepHtel boží. P. Ubogi a pyszny, boif 
nieprzyjaciel. 

Sluší chudému pýcha y jako krávě sedlo. IL HnieHjr 
ropAOCTb, Kazí Kopozt CtAJO. 

Zeman! kouska chleba nemám. Č. — Kr. Vaia guada 
kruha strada. 

Veliký pán, a jisti nemá co. Hal. BaiiRiii nan, a ieň 
ae Ma mo. 

Švarný panáček I a prázdný sáček. Ur, IlaHi xoponii^ 
Ta ae Ma rpomia. 

Na bHchu hedvábí šustí, a bHcho piští. R. Ha ópiazi-vTO 
mé^Kx, a El 6pioxft-TO me^iKi. 

Pyšně si vede, a v paty ho zebe. P. Buczno^ a w pifty 
zimno.  Buczno, a w mieszku pusto. 

Hle jaký páni z Čeho košile, z toho i župan. Mr. Ock 
HKUft naui ! ax qoro copoqKa , ax Toro a mymwh. 

Panská huba, žebrácká kapsa.  C 

Pýcha na ulici, a hadry v truhlici. — Chlouba na ulid, 
a h — v truhlici.  C 

Na mysli veliko, a na humně ani toliko — (Hk). R, Ajmj 
AjraaeTX se^iaKy, a vh rjMat y aero nu TOjaxy. 

Pyšný žebrák nic nevyprosí.  Č. 

Slavný dAm, a koCky hladový. Ch. Hiža na glasu, a 
mačke gladne. 

Venku jako růže, a doma holá nouze. //. Na putu mžica, 
a na domu tužica. 

Pán I na nohou safián, a v kapse souchotiny. Jfr. Ha ao- 
raxi canbflax punarb (vrzá), a vh Kemeaa Tpacoa aunarb. 

Š echtíc z převarené syrovátky ; šavlička na provázku, 
a povHsIem se opásal. Hal, VIauxiwií n nepesapeaca cup- 
narau; ma6e.«bKa aa ^UHKy, nepeBec40Mx naAaepesaatíi. 

Jindy okolo bot chodíval, a nyní neví jak v nich si vy- 
kračovati. Hal. Ilepme ko^o qoóarfc xo4aB'b, a renepaa ae 
aaao, tan ai aaxi cryoan. 


Strefuje se svinS š koném , jenom srsf trochu jiná.  Mr. 

OpULia  CBHHbfl  40   KOHH,  TH^bRO  mepCTb  HO 04Ha.  Hal  He 
pDSHftCfl  CBMHfl  AO  KOHfl ,  60  lUepCTb  HB 78X8. 

Zaletěla vrána na dům velkého pána. jR. Sa^erbJía Bopoaa 
y mcon xoponi. 

Kdyby sádlo křídla mčlo, do nebe by vyletélo. Mr. ÍCojih 
th ca40 KpiUfl Hajio, no oh4'& aečecHMi 6u jitra^o. 

Ttdycky vyfintěný málo k čemu dobrý. HJjuií. Wječnje 
pyiny, nihdy duHny. 

Sedí čert v bahně a pláče, že nestačí lidem mody dělati. 
ir. Ci4iTb ^oprB y óojiork , njia^e , mo h04U Ánjvan le 
ncraqe. 

Nyní z mnohých oken pěkná vyhlídka — na bídu. Č. 

Dobře roztahovati se v cizím. Hai 4o6pe mapiTHca y 
ijseMi. 

Nečrfi se pátku nedělí. jP. Nieczyň sie pi^tku niedziel^. 
(Také když někdo z přirození pošmourný veselou tvářnost si 
dává.) 

Čemu lháti: řekni jen , že není z čeho dáti. A. Ha«rro 
jnm, Kor4a ae qero 4aTi>. 

Nejlepší způsob na pyšného : nedbáti nic o něho. P. Jest 
fortel na pysznego, nic niedbač na niego. 

Co se větrem nastavuje, větrem hyne. P. Co sie wiatrem 
oadstania, wiatrem ginie.  (Mála jehlička zničí veliký měchýř.) 

Nadul se jak bublina vodní, rozplznul se a byl ničím. 
R,  B34y4Cfl ^TO ny3upi» B04flH0fi;  a jionHyix h cts^x Haqero. 

Foukej ty si nebo nefoukej : býk předce ze žáby nebude. 
A. XoTb 4yi€fl, xoTb ae 4yicfl: y»i ho óutb óukomi 4flrymKt. 
(Eoj&me Bv 4eHexRt utau aexe^H bx n04yuiKt.) 

Kdo vysoko létá, nízko sedá. Hal, Xto bucoko 4ÍiTae| 
ran BI3K0 ct4ae. Kr. Kdor visoko léta, se nizko usede. 
Ci. Koi visoko leti, nizko se sede. 

Krákala vrána, když zhůru letěla, a když dolů, i křídla 
ffěsila. HaL Hm Jiert^a aopona 40 ropu^ to icpsKaja . a airb 
la 4a.11, TO H Kpu4a onycTMja. 

7* 


Eočky poUadíd-U, hned octs nhrfliá. Č. — T. Gfasscs 
tf kolowi skóre, a on ogon wxgdre. *) 

Nekreslí jizba stěny, ale |koIé£e. fi. He spacia nafia 
jTjaH^ a apacaa laporan. Jlr. He Kpacaaa xaia BjrrjuuHi, a 
óorarra aaponou. (Lep$í dobrá potraya, než nádherné avrchkj.) 

Lépe dobře jísti v komoře, neilí hlad CHti pH dvoře. 
S, Eoji 6 j floary ♦yaaTi, aero y nojaqj xyaaTa. 

ŠCasten jsa se nevypínej, ale na boha vapomínej. t^ Bo 
apen CHacru ae soaHOcacb, a 6ojibnie 6ory nojicb, IL NeoMý 
se oholiti, kad si srican. 

Zpanoší-Ii chuděra, hned z něho fanéra. C. — P. Pyssay 
aadzka, Uedy zpanoszeje. 

Kdyi se žebrák na koně dostane , ani čert ho nedohoní 
Č. — Sic. Neníc horšá, ako ked sa chudobný na kéi do- 
slané. ♦♦) 

Jťšlě nedosedl na koně, a nž kopr nohama. Blk. Ove la 
KOVMm ca ae aa^i&ii, apaaiiíTJ^ zaaazaxb. 

Nečiň bože z Jánka pánka. Hal. He 4aa 6o«e 3i Haaaa 
(n ayvaBa) naaa. 

Od pluhu pána — zlá to rána! CA. Gospon od pluga 
ostrá je kuga.*^) 

Z blála v hrabata — bože uchovej ! JVr. Kojb n rpaai, 
ra aua^e ei nuaa, to 4o6poro ae 6y4e. — Z bláta kníže — 
zas bláto.  B. Hai rpaaa nasb — roxe qiaab. 

Těžké kladivo z mrzáka pán , z kostelníka pleban (farář). 
F. Cif žki z kaleki pan , z klechy pleban. 

Na otci vodu vozfvali , a synu s chomoutem na očí nechoď. 
JL Ha omi ao^y Bavnajn, a rb cuay a e\ xon^-rom ae xo4a. 

Býval volem, a nyní nechce ostati ani koněm. Itt. To éyai 
aojon, a reaepi ae xoqeun aocranca aoaevE. 


^ U. Kalé flostcM kapra křla. Má. %H aurrc aaa flo^Hf JTaHnír 
tf% bčirre bnn bárrt dhiBřco. JVcsk 3c aif|r aiia tte itt|f (hrti^^ 
\t%t ió(^ct tiijt fie ten 84^1^"^ 

**) Am^. Set a beffar on horaeback, and he will ríde a fallop. 

***) Um. iUia 9trfftT al fea« i^^ffet f^crt, als HKia ria Qaan Ha 
3Bafcc anr^. 


flÓl 

* 

Kdyi §e kéné ujeaVtM, Wce drápe nežli rozený jestřáb. Č. 
— P. Kiedy zjastrz^bieje sowa, chce wyžszéj laiaó sokola. 
Eat. Kmi com 3*MCTpj6ie, ro Biuue ooKOJia jrfcTae. 

Kdyi se vrána zjestíPabí, hleďte se ptáci.  C. 

fwsi kohouti na práh, niáS ho hned na polici, //. Pustí 
petla na prag, a eto ti ga več i na polici. 

Nedal pán bůh STÍni rohy, nby netrkala. *- Dobře že 
tnúě roMhr nemá. C. -^ Mr. Kojn 6i cbhkh porn, to &h ycixi 
aoBOJCia. Bilor. Bi^sai 6orT>, hto ae 4aBi CBHim por%. 

Trkavé krávě nedal bůh rohu. A. Bo/uiBOft Kopoai 6onb 
pan ae jmxh. 

By měl dlouhý ocas, sám by si boky orášel. Ifr. flm 6u 
taj AOBTiaB xaiCTBy to casi 6ii co6t 6oku nora^^iiaaBi. 

Kdyby kosa delfif ocas měla^ všem by oěi zvyrážela. 
HImL Dy by koza dlježšu wopuš mjela; wona by wSeiti 
woél wybMa. — Z toho viděti, že dosti hojné 

Na pyšné kvítky máme pHpovídky. R, Ha tboh) cneth 
■ocjoana ecTi. 

v 

Kdo se chlubí , ěest svou (sám se) hubí. C. — R. IIoxBajia 
wymy laryfia. — Chlouba — zhouba. Č. 

v 

Chudá fara, sám kněz (sami mniší) zvoní. C. — P. Chudá 
Cwa, sam pleban dzwoni. 

Těžko boháče a chlubíce rozeznati. Mr. BorsToro ci 
xaacTjoniiflrb ae pocnosaaemb. 

Hlasný zvonek, zlá chvála. P. Gloány dzwonek, zla 
sbwa. 

Vlastní chvála z hrdla smrdí. C\ -— P. Chwala z wlasayoh 
ast smierdsiy zcudzych pachnie. *) 

Kdo se sám chválí , ten si sám kadí ; a kde se kádi, tam 
jistě smrdL HáL Xto ca caai xes^aib, toíI ch caiix Ka4HTi»; 
a Ae ca sa^uiTb, raui saneene CMep^aib. 

Spatná to děvka, co se sama chválí. Mr. Horaua ra 
itaaa, sio caia ce6e xBa^Hib. 


*) lat Laas propria fordet fiim, Qigctt M flinft. 


Kdo ie chválí, sám le hyzdí. 8. Ko ce ♦aji, caii 
ce KBapi. 

Kdo se chválí, není chvály hoden (malá mu cena). C — 
Ch. Ki se sam hvaii , malá mn je cena. 

Vlastní chvála neplatí. Hal. B^acaa xaaAÓa le njam. 
Anebo : Uoxsa^a 31 B^aciOH ry6u ae noojaqye. 

Kdo sám se honosí, v hlavě mnoho nenosí. Č. 

Vlastní chvála v oři práší; jiných chvála čest pKnáií. 
HLui. Samokhwalba (samsna khwala) woči kftfa ; drakidi 
khwala česé éi dawa. 

Kdo se sám chválí, nikdo ho nepochválí. P. Kto 819 aam 
chwali, tego nikt niepochwali. 

Sám se chválí, má zlé sousedy. Č. -~ P. Zle ma s^siady, 
kto si^ sam chwali. Hal. Xto ca carb zsajm, rot ajion 
cyci4'i Mae. *) 

Ani sám so chval, ani sám se haň. R. (j9m% ce6a n 
XBtum, nm xyiu. 

Lépe jest od jiného chválenu býti. S. Boxfc 6 , Aa re 
4pyríil ♦a^H. 

Líbeznéji se chvála z cizích úst slýchá, nežli z vlaatních 
dmýchá. P. Chwaly virlasnéj cudniéj z codzych ust sfochaé, 
niž J9 swq g^bq dmuchač. 

Chvála nejpHjemnéjší písnička. Č. — P. Píosnka naj- 
przyjemniejsza každému, gdy go chwalq. 

Marná chvála i peciválkem pohne. P. Próžna chwafa i 
piecucha ruszy. 

Co lidé rádi slyší, tomu snadno věří. P. Co ludzie radtí 
slyszq, temu facno wierzq. 

Lidská chvála tě nenadýmej. P. Chwafq hiq ludzkq nieunoi. 

Sobě nahání, když tě zlý chválí. P. Sobie gali, gdy cie 
zYy chwali. 

Po vojně hrdin mnoho bývá. A. IToCiit para xpa6puz*b 
noro. 


*. Ah^I. Ha bas ill ntighboun, who is forced to prafie Uaitelt 


Netéiko při plnýdi iíiíoh býti hrdinou. 8. Aacm e noipaft 
umá louROVB 6uTi. 

Rád jako odénec jexdí , «i zmužilost jeho sa plotem leží. 
JL Bi xpaópoMi yóopt t34MT'i»,  a xpaópocn ero 3a RycTOH*^ 

Chval mé, liubo, sic tě roztrhnu. Hal XjMUin Heae, póre ; 
a n, TO T« pos/epy. 

Yětšf dým nežli pečenka.  Č. • 

Chvástej se, chvástej! ajhle shnilá jablka, hle kobylince 
Qid vodou plynou.  Č. 

Chlouby za sio zlatých, a bohatství za zlámanou grešli. 
JL %aHCTBa Ha cto pyó^eBi, a jrhbotobi na rpH no^iyuiKi. 

Špatná sláva, bez kaftanu Sáva. R. Xjam oiaBa, Kor4a 
6e3% Ka^Tana Caaa. 

Chlouby 8 pytel, a lží s dva. Č. 

Kdo se mnoho chlubí, zřídka co umí. Č. 

Nač tím se chlubiti , co nikomu nemůž se hoditi. R. Haqro 
rkn XBajBTbCfl, qro bi AiOAn ho r04HTCfl. 

Nechlub se pradědy^ sám jsa škaredý. P. Przecz chwalisz 
dziady, gdyá sam szkarady ? 

Koupil by ves, a peníze jsou kdes. Č. — P. Kupil by 
wiei, a pieniqdze gdzies. iifr. KynHBX 6u céJio, ra rpomeft rojio* 

Vse domů přijde, co vlci nesnědl (ftíká se těm, již ve- 
likými nadějemi se kojí a chlubí.) Č. 

Dej bože naSemu teleti vlka za. chvost udržeti. Jfr. 4aft 
ftoxe HameMj Te^arn BOSKa niftiiaTH. 

Jsi-li dobrý, méně na tobě čert má. (Tobě to užitečno^ 
nepotřebuješ tím se vychloubati.) Č. 

Když ti dobře, mlč. P. Miloz, kicdy dobrze. (Máš-li co, 
požívej mlče, aby závist na se nevyvolal.) 

Nechlub se, pane Rohu! pomodli se pánu bohu. K He 
ziajDicb, npe«4e iory noHOjucb. 

Ne se vším na harc, něco v zálohách. (Nevykládej hned 

v 

viebo, co máš neb co umíš.)  C. 

Kdo haní, rád by měl; kdo chválí, rád by odbyl. — 
Kdo ohváli, chce odbytí; kdo haní, chce míti. Q — P, Gani 


tea co kupaje, chwalí ten co hanHaje. Gáiii^c hipté, Ghwal%c 
przedač. Hal. lUo np04aBmi aaxsajiye, to Kyaeiib raaiTii. 

Na vychválené jahody s \fpšem ne . nechodí. Č. — 8. Oa- 
jtae Jiro^e, ipaaHe Korapiue. 

Na chválené hrozny beř malý košík. Blk. Ha npexsiJieif^ 
Tfot/ae aiiaft iia^iKi Koimnai. 

Ve vychváleném zelí mnoho hlávek ohnilých. R Bi na- 
^OHOft Kanycrb mhofo vEnAUxi RovameBi. 

Cesf rodí rozum.  R. Mecvb ywb paxc4aerB. 

Chvála k dobrému podnět. P. Chwala pobudka do dobref^. 

Příjemná pochvala od slavného. P. Chwala przyjemna od 
chwalnego. 

Radéj chval jednoho dobrého, než mnoho nanieovalých. 
K. Aynme oahofo 4o6paro noxaa^H, Heace.!! vHorm ajilfxs. 

Čeho nelze chválili, nghaň. P. Czego chwaliá niemoftesc, 
niegan. 

Nechval v oči , nehaA za zády. Jt. He XBajn b% ou , ne 
fipBHH 3a r^asa. 

Tak chval , abys nepřechválii. (Aby nebylo pHéiny někdy 
odvolávati.)  Č. 

Koho ctí, toho také chválí. Jt. Koro nouraDTi , roro ■ 
sejuqaiorB. 

Není plemena do slavného jména. (Níe nepomáhá rod 
k slávě , jedno zásluha.) //. Nije plemena do slavná imena. 

Počestné roucho hanby nekryje. //. časná haljina šramote 
ne pokriva. 

Cesta slávy na ledu stojí. Kr. Steza časti je ledena gaz, 
ka hítro zvodeni. 

Čest (dobré jméno) nad bohatství. R. Mecn .tymae 60- 
rarcTBa. *) ^ 

Dobré jméio nejlepií dědictví.' C. **) 

Ztráta ctí, veliké neštěstí; a se ctí chudoba, lehčí nef 
hanoba. R, Hecri yrpara Óo^bmaa 6^48, a lecTHoe yóOKOCTBO 
4erHe CTU4a. 


^ Ai^ A ^od name ii beUer than richef. 
^ lof. Hoaasla fáma (hMestas nuaor) eti akenun patrimomom. %ni«. 


Lép« ji9fl mMec oraái, bož osobu. Č. 

Česf živolu 86 rovná.  IL Poileiija je ravno m žnroloii. 

Lépe jest se cU umříti, uM s hanbou SítL S. Eowit e 
Donrreio jrupiii, Hero qMUfOTHO aoDjilrH. tL Aymt yveperii 
ci 4o6piurb iMeHOVB, HejReju ó^arojieHGTBoaai:^ c% xy^iin. 

Za óesf a sláva hotov bud dálí i hlavu. R. 3a 4o6poe lua 
I «iecn nparoTOBbCH ■ rojiosy aecTb. 3a ^eoTb rojoaa ruoTi. 

Dokud síla, hledime dUa, by panátka po nás byla. IL Dok 
smo, nek smo; kad umremo, da se spominieuio. 

Lepáá dobrý o nás hlas, nežli slatý pás. 8. Eoai e 4o6ap% 
rjici, uero a^araai naci. CA. Boijši je dober glas, ueg 
dáti pás. 

Dobré zachování za bohatství stojí.  C. 

Teo neiil, po kooi pěkná povést neostala, ť. Ten niežyf, 
|K> kim pifkna pami^ó niesostala. 

Česf a dobrá pověst mnoho na světe může. S. 4oépo. 
ne H r4aci Huoro OBora caera mae. 

Opatruj (žetř) oděv za nova, a čest z mládL tL Sepeni 
usTbe ci Hosy, a moctí* ci^ nejedy* 

Ostříhej £est z mládí , a zdraví pod slarosb B. Eepera 
^ecTb n M0404a, a 34opoBfce no4'i ciapocTb. 

Chceš míti dobrou pověst ? o první pečuj. F. CSicesz miec 
dobni slaw^? o pierwszq si; slaraj. 

Dej bože tomu čest, kdo ji umí snést. A. 4ai Aon lony 
<mcTb, KTO yuherb ee ciiecTi». Anebo : Ilpnoaxa MecTb , m ho 
viierB ee ciecn. 

Komu ěesf, tomu čest, pastuchovi hůl. Komu čest^ tomu 
It^ má býti dána, do chomouta nehodí se jenom sláma. Ů. — 
?. W kaítan bawelna, w cbomqto sfoma. CTéž o hospodár- 
losli se užívá.) 

Co komu, to tomu (pastýři trouba). C. 

.Co jest popovo, to bud hotovo. S. lUro e nonoBO , 4a e 

rOTOBO. 

Psu psí ^^%l. Mr. Cofiaut coĎav^a necth. 
Když ovce pošly, i kozy ke cti přišly. R, OBem ho CTa40, 
I n Kon qecTB iiana4a. 


Před cUhodn^fm imfiiej , a lirtfábe si flerifinej; Jt Vecr- 
MBn nonrnnšj a rop/un npesapai. 

Ne torna 0esf, komu ji dáváme; ale tomu, kdo Ji dává. 
— Kdo čest rozdává, téhož se dostává.  Č. 

Cti ctného z práva.  Č. 

Jedna čest druhou stíhá. C. — Kr. Ch. část je časti vredna. 
-* R. no4ÍJiOMi ■ c^asa.*) 

Kdo drahého ctí, sám z toho chválu mfvá.  Č, 

Jeden drží krávu za rohy, a drahý ji dojí. P. Jeden 
krow; za rogi trzyma, a dragt jq doji. (Jeden česf, drahý 
úiítek béfe.) 

Cti Petra pro Pavla. & 

K vůli hospodáfí musí se drahdy i psu letreost proka- 
zovati. CA. Yeéput mora se prestimati cucek zarad gospodara. 

Cli (chvályj se nenajíš. C. — It. ^to nama w ^ecTb, kojh 
aeiero ten*. 

Co plátno koření, když není vařeni. C. 

Prázdnou chválou (marnou slávou) kapsy nenaplnil. 
S. IIpasHa xsa^a seče ae Hanyn  (aei^e y Top6y). 

Chvála a nic, vše jedno. 8. Xaajia h ranrra, to a 6apa6ap%. 

Chvála košile nespraví.  Hal. XsaAÓa copoqmi ae 4acn. 

Horké naše titule, jsou-li prázdny škatule. (^. -^ JL ^ro 
■ 8% raryjt, Ror4a hítx anero n nmaiyjrfc. Mr. ^opri no 
Tiryjrt, R04B BOMa b% JBMryjA. 

Co mi pláten velký hrad, když v nčm velký hlad. HIaA. 
Što mi pomha wulki hród, dyž je nutskach loty hlód. 

Bolí hanba.  Č 

Kdo sám cti nemá, jinému jí nedá. C. 

Kde jednou smetilté, lidé ještě víc naházejí. Č. 

Za víc stojí příhana moudrého, než pochvala hloupého. 
Eal. 4oraBa My^poro óiAme crom, axx nozaaja ^ypaoro. 

Čím se koza pyšní , za to se ovce stydí (že ocas zdvihla). 
8. HiMX ce ROsa ^a^aja, tmwh ce osua cpaaajia. (Co ten za 
čest pokládá, jiný by se za to hanbil.) 


*) íUm. diae O^rc \f Itx anbera toert^. 


Pvwitt po oSích hitkfék \m.  á   . 

v 

Ploa jsou nebesa slávy boží, a zentfi Mí lidských. C -« 
JL Cjjxowh aemifl no^HHTca. 

Povést letí jako ýUk. .8. T^aei jien ^aaa nrioiii. *«^ Slova 
letl, a povést roste. S. Feu jere, a r^aci pacre. 

Oheň se rozmihá, povést se rotnášL  (ř. 

Není toho fochu, aby nebylo praváy Iroohu. č. 

Trest se neklátí bez vetru. ' (Musit néoo býti ; povést ta 
není bez příčiny.) Č. 

Lidé vždy novin pHčiňujt P. Zawsze ludzie nowin przy* 
czyniaj^. 

ftídko sobe co lidé z prstu vyssou.  C. 

Jedna povést druhou plodL  Č. 

Ču8 vojny a moru ncjvíee novin. P. Czasu wojny i czasu 
powíetrza najwi^céj nowin. 

Z jednoho néata , a nestejné po véati. R. Hs^ o^aoro 
ropoia, jm ae oíbí bíctk. 

Ponést nebe naplnila , t přihlédneS-li , ano pouchle. 
S.  Fiaci AO aeéa, a imAh ioópo norjia4Hmb, a oio ngikaKi. 

O dalekých vécech vysoká se smýSK. - P. O dalekich 
(nieznajomych) rzeczach wspanialsze mníemanie. 

Zvučný bubny za horami, a k nám přicházejí jako úborky. 
P. B^ben w lesle coá wíelkiego, choč jak cebrzyk wielkoié 
jego. A. Sbohkh tijénu sa ropava, a ri aaiTB hfn6yAyn ksitb 
jTKOrnim. Mr, C^iaBini éyénu sa ropaím, a npiff4R é^ia^inie, 
coéaqbH mzypa. Též P. Straszny b;ben za górq. G?oiny 
b^ben za górq, a kiedy do nás przyjdzie, alič jak pudefko. 

Co dálnější, to valnější: tak sprostáctvo soudí. P. Co 
z daleka , to dobré , tak mníemanie níesie. Odlegloáciq opinia 
roácie. 

Vdej mé, matko, daleko, at se chlubím vysokým rodem. 
& ^É HO , aaftao ,  na 4ajeK0 ,  Hesa t« ce fOAOWh ♦ajiinii. 

Události jsou tráva, a smyšlenky voda. R. EHJb rpaaa, 
leÓUA B04a* 

Jak iEiveš , tak slyneš, A. Kaxi m9^l»^ ran ■ cwBQBb. 


Kdo 86 chce t povM dálí, fotfebttji 
• lotlui TydhŽdM. Č. 


ZévM dáfno phed námi ie trodli.  A Samen npesAe 
Haci po4ijimfc. 

Pani závist jeSté trra. Č. 

Všemu koieo kromé láviali. Č. 

Není itdfftt beszávialL Aal. Hevaeiaona éeai aaajipocni. 

Plodi sávidky cizí požitky.  R.  Eepyn dWMjmn aa nymim 


Krom nebe Tšude závist. P. Niecnotliwa zazdroáé^ chyki 
w níebie jéj niemasi. 

Závist nedá do nebe. P. Praed laadroici^ w niebie iriebyč. 

Viiide aáviat kroiM nouie. ť. W kaidéj neoay saadroáé, 
chyba w n^dzy nic. 

Hloipost závidi bohalém«9 a posmívá se chudému, 
it. r^ynocTb 3aBH4yerB fiorarovy, a cnteTOa óftABoay. 

Zlý pMde od závisti^ a dobrý od radoalí. A JíytBWĚ 
(sjBdi) niatierb on awacra^ a 4o6piii on pa^ocTa. 

2ebrák lebráfai závidí. & C^tnaai citaiiy aaBB4a. 
Sic. Hrnčár hrnčárovi sávidL Ck. LoaMr kmčára nenavidL*) 

Záviděl lysý holému, it. no3aBa40Baji'b n^tnuiBOt jiucohj. 

Žádného není skřivánka, aby na jeho hlavé nebyla cho- 
cholka. Č. (SmrSický laklo vykládá : žádný prokurátor není 
tak příznivý) aby při tom nebyl i závistivý. Akd a rowcyřt^ 
\. Q. 8.) 

Závist se po živých ráda vozí. Č, 

Závist nejhorSí nemoc. P.  Zazdroié najwi^ksza choroba. 

Kdo závislivy sám sobe křiv. P. Kto zazdroiciw, saro 
sobie krzyw. 

Závistí ničeho nepřijednáž. A. SaBUCiiio Haqero ae cjrt- 
jiaefflb. 

Závist ujímá, ale moci nemá. R. SaracTb éepera, 4a 
tfovi atr^ 


^ bn. Flfdai afÉfo laviáM. ~ Ficalns žfalam 


ZiTÍslf jeiie nikdo nexbobatt. 8. SaBicrii ionre mnora 
US oéoniTua.*) 

ZáTÍstnlk schne od toho, ¥idf-li zdar a koho. it. Saracr- 
mot coxHen ■ o Tom, xor^a bíliti ciiacTie vh kosi. 

ZiYíaf se ciií nehodou chladíc, by( ylastni se ikodou. 
P. Nienawiič zlým cadzym sí^ chlodzi, choé jéj to samé) 
równo szkodzL 

Železo rez seifrá, a závistník od závistí omfrá. R. JKeiiso 
pn ciliiaen, a aaBvcTjumoft on aasicTH noriteoTV 

y zlobé a závisti není stálosti, ani radosti. A. Bi jnucocrn 
H asBacn rtn hi nposy, m pa^ocra. 

Kdo sobč cizí štéstf cnkngei zbytečné své si zholčuje. 
P. Kto sobie cudze szczeicie cukruje, len swoje bardzo 
gorzUe ucziýe. 

I) souseda viecko lepií. P. Sfl[siedzkie wszystko lepsze. 
Cudze rzeczy lepsze si^ zdadzq. 

V cizím dvoře pčknéjší jehňata. Č* 
Sousedova kráva více mléka dává. C.**J 

Hojnější vidy obilí oa sousední rolL Č. — P, Lepsze 
zImÍo na cudzém. 

V cizích rukou vždy větší krajíc. A. Bi qyxnxi pyKaxx 
JumoTk BOJin.  S. Y ly^ot pyuz yBÍK> e kombai selui. 

(Níemetník lichotí, a závistník rád by po nohy snědL 
JL On jiyzaBiax jecn , a aasn^mBott xonen c^ non citcTb. 

Vlk loupí z pHrození, a (člověk z závistí. R, Bo4ki JumuuRi 
10 npnpoAftf a Mejioetsi no aasicrn. 

Závistník tupiě a ze ctí lupič, fi,  Kto 3aBH4Jami, toti 

H OÓMJUBl. 

Sobě a ne zlatu hanbu činí, kdo je k olovu rovná.  C. 

Závist nepředčí nad pýchou, než za ní v patách kluSc. C. 

Lépe jest, by mně jiní závidoii, než já komu. P. Lepic^j 
ie ari kto zajrzy, niž ja komu. 

Lepží jest závist na sebe vésti, než ulitování. Č. — 
£. Jly^uie lum vh sasicTi,  viirb bi zcbjioctb. S. Božími 

*) Au§L Bnry nevěr enrichet any one. 

^ Šf, L^ cabrs de nd vetina IhM leehe da ^e no U min. 


tff* 

(fiojA €) 4k MÉ sáBMe, šero j» ne tcejie. Temo ohomi, xora 
aca^e. CA. Boije je tebi, kad su li Ijudi jalní, nego kada te 
mllajn. ♦> 

Přej , a bade ti přáno. "Č. 

TrpélivMt íeiesná vrata probfjf. JTr. Poterplenje železné 
traia přebije. 

Trpělivost nejIepSi lékaistvL P. Cíerpiiwoíó najlepaze 
lekaratwo. 

Kde roenm nestatii, (us pomfl£e. P. Gdkie rozama nie,' 
czaa pomože. 

Trp míle, dát pán bAh vfoe.  Č. 

Kdo setrvá, i zlé pfetrfí. Č. -^ R. Bcmoe ajio repai- 
aieii OAOxiíh Hoatao. 

Strpení přináší spasení. C, — R 4^a cnacein>fl Hjxao 
repniaie. 8. Tpajiiine, cnaceHSe. BM. Tipneai, cnaceai. 

Zlé se zle trpí ; ale když přetrpíS, i to dobré. Č. — Pře- 
stálé zlé se líbí.  R. Jhxo repntTb,  a OTrepnirca, cjiotfiTca. 

CTepnHTCfl,  CJUOÓUTCR. 

Trpělivémn všecko na dobré vyjde.- Ch. Koi more pri- 
terpeti, vse mn dobro boče izili. 

Trp, KozáCe, budei Atamanem. Anebo : Trp Kozáče lioře, 
budeš pfti med. B. Tepnv, Kosan, AraiiaBX ójAemh. Mr. Tepu 
Koaarb ropě, fiy^emb naiv Mejs. 

Pomine trýzefi, nastane přízeA. (Trpělivostí nejjistěji od- 
vrátíš nelibost a získáiř přfzeft předslaven^ch.)  Č. 

Neokusiv hořkého nejsi koden sladkého. A. He npnaib 
ropbKaro, ae npiHim ■ cjia4Karo. **) 

Až své prostojíme, i z nás lidé budou. fí. OrrepniMca,' 
a lu 4K)4H tjAewh.  Podobné: Kdo nic nezkusil, nic neví. Č. 


*) ii. *AXX* ofitaf M^tiooov xův olxt$(ftiMř fi^órocr. Lat, InvidiofOfli eita 
praesUt quam miseralHIem. PraesUre invidiam dico míi erí* ordiae, 
Syrui, Piem, V é mei fnvidia , ch' pieU. Fr, 11 raut mient faire 
tntie que pilié. An§k BeUer be envied thaa pitíed. ÍVAn. Sc ffff 
iReiber a\i CBenitUiter.  Lit. Déwe d&k pawydf nekaíp nAjkanda. 

^)  Lai. Dalcia non nemít, qoi bob gogUTÍt ainara« Fr, II d' e»t digne 
du dpttz , qoi B*a godté Taner. 


III 

HiMidrý i iMchTfId pfetrpiti umí. IL Kro yseň, ron 
yiien b ÓesBpeHeHie repnin. 

Ten trpéliv býti nemftie, kdo fidasU šTýdi Bcpřémůže. 
A. Ton repnijUBi 6uTb ne MOsverB, rto BOjn tBoet ne le* 
penoxen. 

čisho neixe spraTiti, hletf t sobě liše ztráviii. P. *Czego 
niemoless poprawič, lepiáj cieho w iobie slrawié. 

Čeho nelze njíU, musíS se mužné pocyifi. P. Csego ujió 
BÍeHofoBx» wytfwaj.*) 

Co bolí,  odbývej dobrou volí. Č. . 

Trp hlavo, na to jsi s.koslí ukuta 1 ff. Tepna rojOBa, 
n Rocrn caoBaHa ! 

Dlouho Irpéti nebylo by nejhorif ,' jén když se čeho na- 
díti. H AoAro 6% lepotTii bo 6^489 ^amb óiLio. te ^ero sMan* 

Kdo eeká, vyčeká.  IL Tko čeká, do^ks. 

A co , véčné bíti nebudou : někdy sami ustanou. Mr, A 
sacevky ae ace Óareajm; Kojmok a népecTaajrrb. 

Týráni příliš trpélíToat měnívá se r popudlivost P. Pne^ 
aagabana cierpiiwoáó obraca siq w pop^dliwoič. 

Trpě mnoho i kámen praskne. Jt. Tepna ■ aanen rpec- 
len (jionaen). 

PHIiš mnoho ani vAz nesnese. C. — CA. Preveó nomogu 
nit kola voziti. (Též o štěstí; práci, žertu, vůbec o každém 
vykročení s aif ry.) 

Lépe bezpráví trpěti nežli činiti. & Eoil e Heopaao 
TyajiTH, aero Benpaao quiara. 

Kde svornost, tu i boží hojnost (tu boží požeknánO*^. 
— & 4^ e C40ra, ry e a 6o»ift 6jiaroc;iOB%. 

Kde sTornost, tam bůh přebývá, ť. Gdzie zgoda, tam 
pan btfg ndeszlta. **) 

Kdo svornost má na iřeteli, vyhoví to všem příteli. 
P. Kto ma %godq na pieczy, igodzi siq s przyjncielem w kaž- 
áéj necay. 

*) L Peraf, noa culpei, quod mutari non potest  Syrus» 

**) Am§l. Where there if peace ,  God i» there.  Ném.  9Bo dini^Uit i% 

H wptfuft 0otr, 


Ift 

Při 8¥omé TůU jdé yie éo Ury. //. Debre^W^, sve 
na boije. 

JMbHmiyihrfcb sikdo nepřelomi (neroEvede). F. Zg^odnych 
nikl niefneloBi. 

Trojnáiobnf provaz nesnadně se přetrhne. Č. 

Otep nepřekmiay a po pratu všecka zlámeél. R. BtaBRi 
ne nepe^OMimb , a no Diivt aeca asjíoaaeBb. 

Svornost luli, sváry nuL  IL Sfoga Jači, nesklad ilači. 

Pro svár a neshodu tratí lidé svobodu. P. Prseniémod^ 
Iracq ladzie éwiebod§. 

Tam ifastné bojuji, kde se všickni svoiojf: P. ^Wiele 
prsewodz^, gdzie si^ wszyscy zgodzq. 

Svorně a 8poIeěn& přeňAiem i Jerla koneAiě. A« Co6o- 
pom ■ qopia notepevk 

LepSi svorná hrstka ouilá, nei nesvorný zástup. & Bojs 
a ejOQKHa auoBonmiBa, aero Hecjitana HHoauBa. 

Tichých ovee naoko se v jednom oklivku sméftná. 
Ck Mimdh ovee vnogq^ v atain stane. *^ ~ Blmš. Dáež je 
dobra mysl, tam je wiudžom ráma dosč. 

Kdy jeden na vflz nakládá a dva a vozu', nebrzo ho na- 
kladu. (FlaikaO 

P^volBMt plátely ěini. ^ 

Setr Havla pro Pavla.  Č.  ' 

Kámen v ohni se puká, a vosk roztápí. A KaNeai nepejTi 
aeapou« rpecaerl, a bockx pacToniToa. 

Čelem zdi nevyrálej. Čelem zdi nepovaiíš. Č. (čeain 
čelo protiv skále vzpřieci. Bmk. král.) 

Moudrý v hádce ustoupí. Č. 

Kdo jest fturokýeh plecí, auioho unese.  C. 

Nespraví ten nic do roka,  kdo nezavře na éaa oka.  Č. 

Třeba druhdy skrz prsty UedčtL Ck Třeba je nekaj i čez 
perste pregiedati. B.Uboř m. cep/mrbj 4a cnbosi naAuii rjNi4nT%. 

Snadno tomu pískati, kdo rád tancuje. Č. — Snadno toaii 
hráti, kdo rád skáče.  Ch.  Koi rad pleše, lehko mu se ígra. 


*) Něm. •cMbigff 6^fc ae^ftt i^iel ia einen CtaQ. 


lis 

Hlaď sobol po srsti i proti srsti, vždy se hladí. C. (Pravý 
dvořan neb človék usedlé mysli, jejž nesnadno co popudí, a 
který jistou povolností ve vše uhoditi umí.) 

Jedno minouti, druhé, svinouti, k třetímu pomlčeti — 
cesta ku pokoji. Č, 

Haév a jazyk na usdě méj.  Č, 

Kdo hněv svůj podmaňuje, statečnost dokazuje. R. Kro 
nte¥ CBOft OAO^taaeTX, rorb KptnoKi óusaeri. 

Lépe véřili koni klopýtavému, nežli slovu prchlivému. 
A. ^yiíme atpiTb kohk) aaopoMemasy, HextOiAH C40By BCOiLibqMBy. 

Hněvati se nezvykej bez pKčiny, ani posměch trop sobe 
z chudiny. R, ralBarbCA desi bhhu hc juca, a pyrar^ca 
MjpDon cnMHCfl. 

Hněv špatný rádce.  P. Gniew zly poradnik. 

Hněv žalost za sebou vodí. P. Gniew žal za sobi; pro- 
wadzi. ^ 

Prchlivost člověka oslepuje. S. IKecTOqiraa sac^njuiBa 
qoaeRa. 

Hněv přátelstvo ruší.  Č. 

Daleko od hněvu, daleko od hromu.  Č. 

V hněvu vyvře, co v srdci vře. Č, — P. Gniew wynurzy, 
co Á% w sercu burzy. 1. 

Hněv ochladí se vskofS; nenávist neztopi ani moře. 
P. Gniew rychlo oploníe, nienawisč ani utonie. 

llbiěvati se jest lidsky, ale zlost v srdci chovati ďábekky. 
R. lUsancfl qejiOBiqecKoe, a 340 nanaroBaTb 4i>HB0>ii»CK0e fiíím. 

Časem hněvati se neškodí. P. Gniewač sie podczas 
niewadzi. 

Hněvej se, jenom nehřeš.  A. ratBaftcfl, 4a ho corptmai. 

Náhlost dobrých lidí příznak. P. Lutoáč dobrých ludzi 
pnymiot 

Srdce po hněvu poznáš. Č. 

Na nerozumného se hněvati , nerozum. P. Gniewač si^ 
■a aierozumnego^ nierozum. Anebo : Mácič si^ nad nieczulym, 
glupstwo. 


U4 

Nemoha po konick (kopati) 9 tedy po Yoji. ť. Nlenógf 
po konin, wi§c po holoblach. Hal. He voxcc no RORffirb, to ro 
rOjio6jiixi. fí. He cHora ci Roóujiy, 4a no OTÁOtAiarh. 

NeKmohla krávn, tedy dížkou*o zem. A. He CHora ci ro- 
poey, 4a 40ftHHRi oseib. 

Darmo se na ty hněvati , kdo na náS hnč¥ nechtf éMti. Č. 
— R. Ha<iTO Ha roro cep4RTiiCfl9 rto ho Cortch. 

Hněv hez vlády málo vadí. Č. — P. Gniew bezsilny 
mejeat silný. 

Hněvá se bába na trh, a trh o tom neví. P. Gniewa sie 
baba na targ^ a targ o tém níewié. Mr. Cep4Hjiacfl 6aóa aa 
Topn, a Toprb npo re ne 3Ha. 

Jsou dvoj( lidé: jedni kteří se rádi hněvají, a dmf kteH 
na to nic nedbají. Č. 

Rovného pána hněv hotové neštěstí. P. Równego pana 
^iew gotowe nieszcz^écie. 

Kdo se hněvá , necbf se válí ; však ho pán bůh nepo- 
chválí. Č. 

Malý hrnek brzo překypí. Č. -^ CA. Mali lonec berzo 
skipi. Kr, Majhne piskcrcc hítro skipe. S. Majierb JtóRqnliB 
<»|nnnR0 npeRanR.*) 

Není dobře oheň oliněm had^. — Nepřidávej oleje k ohni. 
«- OheA ohn(^m neuhasíš , ani olejem. Č. — P. NiepodCegaj 
zapalonego. fí, B% oroRb Mao40 ^htb. S. Barpa ce yjnem 
CaeiTRROiii , CJiaHOMi) ne raca. **) 

ZoHvérou nože nedávej, fí. Ei^meROvy Re 4aRaft RO«a 
vh pyRH.***) 

Prudký pes přichází vlku pod zub. Č. — fí. Gep4STaa 
cofiana B04Ry RopucTB. Hal. Cep4RTafl co6aKa bobkobr Ropucn*. 

Spícího psa nemáš buditi, Ch. Speée cucke ne třeba 
buditi. 


*) Angl, A litrie pot is foon hot.  Něm, Stirint Xbjpft lanfeii loXb nUt. 
^  A, 'Slaiiif ir9^ afienrrttc. Lat, Ofeo iiicendíain restftigiiere . 
**^ Lai, Erípere telaniy non dare íraCo deret. Syms- 


MS 

čloTdka na mnoho nese. Č. 

Dobrá věc nebrati na mštěnou.  Č. 

Neilí se nalfš, a( pomyslti^I P. Niž sie roasz mácié, 
tneba pomyilíé. 

K flecbelné mysli nemá přístupu pomstH. Č. ^ P. Pomsta 
podlego sérea raecz. 

Kvapná pomsta, botová ikoda.  5. Epsa oeaera, roToaa 


Kdo se neodvetí, ten se neposvétí. (Bez pomjténf není 
oapravedhidnL) IL Ko se ne osveti, taj se ne posveti. 
Kr. Kdor se ne osveti, on se ne posvětí. & Ako ce ae ocaera, 
ae aoeaeni oe. (Přfslovf zde uvedené a pokud védomo u 
jiinfch toliko Slovanův se vyskýt»jící nejedenkráte už těžkými 
ktetbaní bylo stíháno a k zatemňování toho Kdu , o něhož 
běžné jest, sloužilo. Co však příčinu k němu zavdalo, krvavá 
pomsta totiž, za dávnich věkův jak veškerému Slovanstva, lak 
i jiným národům dobře byla známa, a posaváde ze světa vy^ 
Uasewi není. I ačkoliv nyní při světle učení Kristova a v ze- 
aick dobrými zákony opatřených smysl oné prflpovídky sám 
seboo nisí, předce jisto jest, že v nadmíněných časech, kde 
nelze bylo proti křivdě , násilím a vraždám dovolati se spra- 
fedUaosti, odkazem osobní pomsty a puštěním ostrachn mno- 
héain ilámu i přítrž se učiníliF,  i zasloužená pokuta zlosyna 

lastihlaO 

Ronmný ani tomu neškodí, komu se za zlé mstf. fí. 
PÉsymoi a roro ae apejUtn*, kom}* 340 otmcthti.    •) . 

Nedaje znáti, že se trápíš, lim nejlépe křivdu splatíš. 
ť. Híepokazaj, že co czujesž ; dobrze krzywdy powelujesz. 

Nedobře si počíná, kdo zlé připomíná.  R. ToMy raxejio, 
■ no Bomum* s^o. 

OdpIáSe někdy i vlk ovčí slzy (rovně í medvěd kraví, 
haOa nyžf atd.). R. OrojaioTefl bo^kjt oaeqba (mo^bí^io ko- 
fOBU, loniirk juimsa) cjie3U. (Poruč pomstu bohu.) 

Ukrutný mrav neostane práv. Kdos ukrutného mravu, 
boj se o svou hlavv.  R. JKecroKOtl apani ae 6yAerh npaBi. 


Vláda přísná všem nenávistná. R. Crporan Bjiacn Bchn 
HeHaBHCTHa. 

Strašný mnohým strachuj se mnohých. P. Straszny vnelom 
strachaj  sie  wielu.  fí. Tony qero Čoarboi,  Koro set crpa- 

mBTCII. *^ 

Nech se dobře zbrojí, koho se lid bojí. P.' Niech sie 
dobrze zbroji, kogo si$ gmin boji. 

Kolik se jich tebe bojí, tolik jich o život stojí. P. Ile mq 
jich cíebif boji, tylec jich o žywot stoji. 

I obruč udeří, když naň šlápneš. P. I obrfcz nderzy, 
kíedy kto na ní^ nast^pi. 

Svéhlavost jest vada slabého rozumu. H. yopgMCTBO 
ecTb nopoRi C4a6aro yna. 

Slabý rozum na své hlavě jezdí (vše na své hlavé sa* 
vazuje). Č. 

Tvrdošíjný nikomu nemilý, fí. Kto bo Rpaai ryn, Ton 
BiKOMj HO 4pyrTi. 

Čert svoje, a sedlák svoje. Č. (Sedláka když myslíš, 
žes nejlépe přesvědčil, vždy on ješté nějakým ale vytáčí. 
„Vy máte dobře, ale já nechci.^) — Mr, flnni CBoe, a ^Ofn 
CBoe. 

Klý kůň když se zatne, nepotálme, radše na stranu 
skočí. Č. — P. Zly szkapa , kledy si^ uprze , i s gtfry nie- 
pociqgnie. 

Kdo každého poslouchá, zle činí, a kdo nikoho, ješté 
hůře. S. Ko CBBKora cjiynia, 3jio quím , a ko HHRora ho cjiyma 
iomb ropt. 

Dvě tvrdé hlavy nebrzo spblu strefí. Č. — Ch. Dve tvérde 
glave nikiy dobra neobave. 

Dva tvrdá kameni zřídka dobré mouky namelí. Č. — 
S. 4Ba ^lOTua KaHCua uRKa^a 4o6po ópauiuo lutrn bo Mory. 

Dva křesací kameny jiskry dělají. Kr. Dva ognjika (kře* 
^ivna kamna) iskre délala. 


*) L Multíf tenibíiif cavelo maliof. Aut. 


117 

Svéhlará ovce vlku kofísf. R. yopaiiaH OBiia Bojocy 
lopucn. 

Na tvrdošíjného dubotec. Hrob napraví křivošíjného 
(hrbalého), a kyj tvrdošíjného. R. Ha ynpaMaro 4y6iHa. rop6a- 
Taro HcnpaBm Mon^a, a ynpaHaro Ayóna. 

Na tvrdý suk tvrdého třeba kUnu a palice.  Č. *) 

Udatný se dlouho nerozmýšlí. R. y^a^oft 40jiro ne 
^yvaen. 

Ctím hrdina i v Tatařínu. R. 4io64io M0404iia h vh Ta- 
lapnfk. 

Toaa sláva a čeA, kdo statné mysli jest. A. Kro no- 
CToneBi, TOTB BcerAa novreffB h CjiaseirB. 

Smělého pán bůh nezkrátí, a opilým čert seih tam klátí. 
A. CMtJiDr& 6orB B^ia^ierB, a DbímiiirB qoprb xaqaerB. 

Kdo v úmyslu stálý, čert ho neošálí. A. Kio bo apani 
iBépA'B, Toro HO oóiiaHerb qépn. 

Nesmčlé srdce cti nedochází. Č. (15. stol.) — P. Nie* 
imiale serce czci niedowodzi. 

Nesmčlé srdce  horší než zloděj.  A.  On^omaocTb xyM 

iOpOBCTBa. 

Kdo si srdce dodává, s štěstím se potkává. Č. — P. Cfdzie 
serce, tam i szcz^écie. 

Bez odvahy není oblahy. Kr. Kdor ne vaga, je brez 
Uaga. Ch. Koj nevaga, je prez blaga. 

Kdo srdce si nedá, vysoko nevysedá. P. Kto niewažy, 
BÍeiifdzie virysoko. 

Odvaha platí. Kr. Serčnost vela. 

Odvážlivost med pije, anebo pouta tře. Mr. O^Bara moai 
»ef a6o RaH4aAi rpe. • 

Den můj i věk můj. R. 4oHb MOft h BtRi MOlt. 

Kdo 'chce vyhráti housera, musí vážiti kačera. P. Kto 
chce wygrač gqsiora, trzeba wažyč kaczora. 

Tytrhmd jsi do pole, už se nerozmýšlej. P. Wpolewy- 
stqpíwszy, .trudno si^ rozmyálač. 


*) L. Málo sodo malof cmeiif tpuerendas. 


118 

I 

Skoč oko nebo zub!  Č. 

Z pohrůžek hlonpému strach. /?. Yrposu r^ynuMi crpcn. 

Smrt udatnému nestrašná. R. XpaÓpoiiy CMepn ne crpanua. 

Kdo se smrti nebojí , ten každému dostojí. P. Kto si; 
smíerci nícboji, ten každému (ten póla) dostoji. 

Kdo se smrti bojí, o slávu nestojí. P. Kto sie imierci 
boji, o slaw; niestojL 

Dvou smrtí nebude, a jedné minouti nelze. Anebo: Dva- 
krát nikdo nezhyne, a jedné smrti nemine. R. /íj^yxh oiiepTei 
HO 6y4erb, a oahoíI ho MHHoeaTb. 

Hlavu mám na dluh , a smrti «e nevykoupím. Č. - 
A. CiiepTb KoneftKa, ro^oaa HaxHToe aí^o, i sce óeaAkjia. 
(Za haléř vážím smrt, hlava jméní, a vSe ostatní mrf.) 

Kdo o strachu neví, ten víté/.L R. Kto ne rpycm, ron 
ciopo noótjum. 

Spočteme , až zbijeme, ť. Policzymy , jak pob^emy. 
(Oblíbené dávnim Polákům přísloví, když se do boje knávali 
proti silnějšímu na počet nepříteli. Nyní ještě ve hfe se 
ttiivá, hroai-li kdo lepší kartou.  Také hrdinství!) 

Za hrdinskou správu vždy získáš slávu. R. 3a xpaópyn 
cnpaay Bcer4a no4yMHuu» cjiaay. 

S Vaňkem zmužilý se neradí; rad^j pro čest hrdla nasadL 
P; Uciekaé mlžnému nieprzystojí, by mu zginqč, póla (placu) 
dostoji. 

Neškodí ještě jednou brodu zkusili. Č. — R. IlonuTKa ue myiKa. 

ňád a muži městům nejlepší hradby. P. Ustawami i n^ 
žami miasla stojq, nie můrami. Aneb: Míasta ludžni stoj^, 
Bie můrami ani domami. 

V protivnosli chop se zmužilosti. P. W przecíwnoáci áo^ 
bywaj mežnosci. 

Mám-li spadnouti, tedy s dobrého koně. P. Kiedy spaéč, 
to s dobrego konia. 

Opovážlivý skok nevždycky se daří. R, Ornaaiuiii CKOHon 
ae Bcer4a y4aqjiHBi. 

Smělce všude bijí. P Šmialka wsz^dzie bijq. — Neboje 
psi kous^jL P. Nieboja psí 


119 

Smékova máti nejdříve zapláče. S. lOHaKOsa iiaAKa Hainpie 
aaiLume. II. Junačka mátí párva zaplače. — Bázlivec matky 
nerozpláče. P. Bojažiíwy matki iderozrzewni. *) 

I baba za zdí amělejfií. Č. — Za zdi i baba bije. — 
P. I baba ámielsza za múrem. I baba za múrem bije. 

Kohout na svých smetích smělejší (hrdina). I kokot na 
svém smetišti udaten. Fl. — Kohout na svém smetiili nejradéji 
kokrhá. Č. — P. Šmielszy kur na swojich ámieciach, níž na 
eudiych wrotach. A. H ntiyx^ ua CBoeirB nene.ami xpa6piTCfl. 
& Caasa e aaovca ua cBon raiaAy 'axa. Blh. BcakoU nlroA 
la Bynn^eTO ci nie.**) 

Kaidý psík na svém dvoře směleji štěká. Blh. BcaKoe 
1^46 aa ABopoTii CM 4ae. 

fiMraeb má veliké očí C. — P. V stracha wielkie oczy. 
& V cvpaxa rjiaaa Be^aiui (Óoibmie). 

Strach větší než poplach. Hal. Crpaxi 6iLii>miA BMAb ne<- 
peoojioxy. fí. Crpaxi 6ojuniii on» nepenodoxy. 

Horší strach než sama bída. Č. — P. Strach podczas 
gorszy niž sama rzecz. 

Stnich se smrti rovná.  Č, 

Straqh veliká věc, a smrt holé nezdraví. Č. 

Bázlivý nemnoho spraví.  Č, 

Bojacnost pravá nemoudrost. R, TpycocTb HCTHHaaH rjiynocTb. 

Kdo nemá chuti, kuráže, nestojí za dva ráže. Ó. 

Snadno strašit, kdo se bojí.  Hal. 4o6pe loro CTpanuiTH, 

Ěme ca óoirrb. 

» 

I bádivý utíkajícího honí.  C. 

K zlému p&vab dává, kdo se nepotřebně obává. P. Uczy 
ile csynié, kto si^ niepotrzebnie obawia. 

Čím více se ělověk včel choulí, tím více se za ním 
sypou. (Tvůj strach protivníka smělejšího ěiní.) Č. 

Btít na éerta kříž, a na strašidla hůl. A Ha qopra Rpecn, 
a la 40HOBaro Ay^ana. 

*) L. Timídi flurter non flet. 

**) L. bi fterealiao plarimom gaUtu potofl. Syrus.  AngL Every cock íb 
fttmá OB bit owD dmglilll. Mém, IDf r ^1^ ifi f Al^tt avf ff inetn W^e, 


120 

Kdo se bojí chřestu (prasku), nechoď do lesa. Č. — 
F. Bojqc si§ wilka (przed trzaskiem) do lasa niejiáé. A. Bojxa 
(rpecRy) Čoancfl, raxi h bi ^tci ho x04HTI». 

Koho očí bolí, nechoď do mlýna. Č. — P. Dia grxutotu 
do m(yna niejiáé, dla szumu do lasa. 

Kdo strachy umře, nezasluhuje na hřbitově místa (prdé 
mu odzvoní). C. — Hal. Xto bu4'b crpaxy yuepi, roiy ósai- 
Hami 3B0HHn. *) 

Kdo na moři býval, ten i strach vídal. R. Kro aa Mopi 
ŮMBBjn, TOTh H crparb BH4a4i. P. Kto zna morze, wié eo 
gorze. Kto na morzu niebywal, ten dziwów niewidal. 

Kdo utekl, vyhrál. Č, — Mr. Xto BTHfTb, TOft ■ opasi. 

Neslouží útěk ke cti, ale ke zdraví. R. BirB He^ecTeHi, 
4a a4opoBi. HaL YTRKaBKa Mcc^iaBHa, a>ie noacvromHa. P. Ucíecz- 
ka jest zawsze haniebna, ale czasem zbawienna. S. Etaa 
cy cpaHHH, a4H ey npoóuraqni. 

Zajíc lapky líie. P. Zajqc lapki lize. 

Lepší se báti, než litovati. — Lepdí jest varuj se, nežli 
neboj se. Č. 

Utíkajícímu jedna cesta, a honícímu sto. R. Etrjioiiy 
04Ha 4opora, a noroaniHRy cto. S. Etrynam cé 4p3RH 64Hon 
nyra, a nohepa cto. (Snáze utíkati, než honiti. Užívá se ale 
též o stíhajícím zloděje.) «*) 

Blahoslaveni bázlivci; neboť oni jsou ukázali paty. Č. 

Při kom jest stud , při tom i svědomí. R. Bi Kon ecTi» 
CTU4'i», Bi TOHT» H costcTb. S. r4* 6 oópasi, Ty 6 II 4yma.***) 

Kde boží bázeň, tu i stud. fí. Bi Torb ■ 6on», n ion 
ecTb CTU4ib. S. Taí 6 crpaxi, 0H4'k e h ctiiI4'B. 

Boha se boj, a lidí styď. Č. — P. Kto sie ludei nié« 
wstydzi , ten sif i boga nieboji. R. Kto 6ora Ďorrea, m 4i>4ei 
cnuHTCfl. 8. Ko ce 4104H ae CTU4a, au 6ora ce ae 6om. 

' Ctnost v červeni chodí. P. Cnota w czerwieni chodii. — 
(Pýř barva ctnosti.) 

*) AngL He who dief of threats, mnsI be niBg to charch by firts. 
*/ ^. Béatnciiam wienf kéla«, o jefikancMam daog kelA. 
**^ L Ubicuiqaa pudor esl, teapar ibi saacla eft fidof. Sffrut. 


U nlidéko p^enf dobré zdmimí; S. Pyien^o 4o6«pi 
6 3ian y Mji«40Me. 

Bak, dobrý znak I P. Raczek, nie zly lo zniczek. (Eni- 
buil, salra res est.) 

Kdo 86 zlodem pýří, snadno nezabýH. Č. 

Tvář tfife se stydí. & 0(^3i 04*^ oópasa ce oni4H. 

Oko stodu rozsudí. P. Oko wsiydu rozsqdnik. 

Kde není oka, není studa. P. Gdzie oka ntemass, lam i 
wstyda. *) 

Zač se stydíme, rádi tajíme; P. Cze|fO aí; wstydumy, 
to radzi kryjemy. 

Oatýchavost nepřítel živnosti i zmatilosti. S. 7 OTU^y 
raie H rolCTBO i nsamrao. 

Hladové bHcdio nestyda, a syté ješté víc. Č. — A Kor^n 
cim, ran aaai cnui. 

Stád jen jednon ztratífi. P. Wstyd doáé raz utraeié. Kto 
raz wstyd utraci, juž si§ s nim niezbraci. 

Stád prodán, život zmrhán, fí. Kor4a whry CTH4a, jrveperb 
le 6i4a. 

Nestondné oči nestoudného srdce jsdu svědkové. S. Be9« 
cnuae ohm 6e3CTU4Hora cp4iia cy aaaaa. 

V nouzi stud na stranu. 8. V hobojuh ctii4'& aajifl na 
CTpaay MemyTH.**) 

Ostydlosl jest také živnost.  Č. 

Bezčelný vétdí díly bére než stydlivý. HLué. Nečesč wjac 
wužije hač česč. 

Kdo se nestydí, nedojde hanby.  Č. 

Hoď stud na sud.  Ck. Šram za tram. 

Stud není dým, očí nevyStípe. fí. Cni4'& ae 4inrB, rjiasi 

le BUtCTB. 

Slodem se dvohinin nekrmí.  P. Wstyd dworzanina nie- 
iL  Sic. Kdo sa hanbí, neklade na gamby. 
Nestydové svět požívají. H. Bezočni svjet uživaju. 


**) JU ?ka aganti initília M pador. 


IM 


V. 

Práee^ pilnost — zahálka, lenost.  Obietfstvi 
a opilstvi. Hra.  Zloděj.  Clzi a zakázané me 

lihi. 

Bez práce není ovoce. R. Beai Tpy4a nin nji04a. 

Přičinlivému dvojí život. (Ano( se nemůž ani říci, ie 
žije, kdo zahalčivý život vede.) Č. 

Kdo pracuje, toho b&h nezkracuje. S. Ko pa4M, 6on ne 
KpaTH. 

Kflň k tahu, pták k letu, a člověk ku práci. Č. 

Nic nemůže člověku bez práce přijíti. Č. 

Není jídla bez díla. 8. Hena tjia 6e3i 4t4a. 

Žáden bez práce nejí koláče. Bez práce ani koláče. Č. 
— P. Bez prače nieb^dq kofacze. R. He Tepou, ne Mmon ae 
Óyjierb KOjiaqi. 

Očima piva nevypiješ. R. F^asaMH nnsa ae Bunbemb. 

PHčínlivost víno pije.  8. Caara bhho nie. 

Nechopiv se sekery chaloupky nezraubíá. Mr. He naasoutck 
sa coKupy xaru ae apoĎanu. 

Kdo chodí, nachází. S. Ko x04H, Haxo4a. 

Vychodily si nožky,  vydělaly si ručky.  Mr. 4oxo4i4ici 

BIVKU, 40po6H4HCfl pyqKU. 

Kdo dělá, vydělá.  P. Kto robi, ten si^ dorobi. 

Kdo dbá, ten má. Mr. Xto 46ae, TOft Mae. IKo xto 46ae, 
TO i y ce6e Mae. 

Za dřepky otřebky ; chceS-li hrachu, dělej, brachu. Č. — 
Sir. Čič nedá nič ; délavic je hlebavic. Anebo : Čič v* nič, 
dálovc kruhovc. 

Čeho nepohledái, s tím se neshledáS. R. 4ero ae noaaieni^ 
Toro slpao ae cmem^ 


tts 

Pod zalehlý kámen ani Ýoda nejde. Ji IIo4% semvn laMeHb 
■ B04a aet^erB. Mr. UnA^ Jiexaqíft KtMnib ■ B04t aejibe: 

Vlk leže neiyje. Č. — P. Lež^c wilk nietýje. (Protož 
málo Yyiahálii i ly, ano člověk ku práci jest slrofm, právě 
jako pták klétinf.) 

Vlka nohy krmí. B. Boříka aorn aopnan. Mr. Boaxa hofu 

Jesle k skotu nechodí. Č. — Ck. Nejdu jásle k volu, neg 
vol k jaslam. *) 

Chléb za břichem nechodí. A. X^tÓi sa Ópioxon HezoA^Ti. 
Kr. S trebúhom za krúhom.  (S břichem za chlebem.) 

Kdo večeře nehledá, toho večeře nenajde. P. Kto nie- 
szuka wíeczerzy, tego wieczerza nieszuka. 

Neběháš-li, nemáš; nehledáS-li, nenajdeš. P. Niebíegasz, 
niemasz; nieszukasz, niezňajdziesz. 

HoA sobě, kflto! Č. — Lov sobě, kocourku! P. £ow 
sobie, kotku ! 

Ráda kočka ryby jf, než do vody nechce. Rád kocour 
ryby jídá, ale nerad pro ně do vody břede. Č. — P. Jadí by 
kot ryby, ale niechce ogona maczač. **) 

Kdo chce ryby jísti, musí se zmokřiti. P. Kto chce ryby 
jeié, musi sie zmoczyč. 

Každý ptáček svým se nosem živí. Č. — Každé ptáče 
svým zobáčkem syto. P. Každý ptaszek swojim si§ noskiem 
žywi.  A. BcHKafl nnma cbohm7> hocoitb cura.  Blh.  Ct* ycrara 

ca  OTHMKa  40BH.    • 

Sokol na jednom místě nesedí, ale kde ptáka zhlídne, 
tam letí. A. Cokoai ua 04hoii'b rkcTt ae ch4hti, a r4t nTiňy 
aijon, ryja i jieTHn». 

Kdo neseje, ten nevěje. Kdo chce žíti, musí síti. Č. — 
Mr. He uectaBrnn aé' noxnemb. S. A^ ce ne cie, aoRa ne HHqe. 
BUL Taíto ro ne ctemb, ran ne tínme. Kr. Kdor rédko séja, 
bo rédko žnjel. 

*) ímL Kon ptief epe boTem , fed boi pniefepe reqairit 
**) Mm. FeHi edil piieem, fed non Tult Umgere Homen. iVéin. iDUita|c 
4|e la9|I %\\éit, íic toiíl fic aBer ni^t fangen. 


IM 

KoaH 86 neleBf, tomi se seieiiL Č. 

Kdo chce chleba, |iracaj co Ifeba. Č, 

Bez price se (Oovék nenaJL Č. 

Z pilnosti se f»í^%\k rodí, lenost hoIoQ bfdn plodi Ó. 

Nerad ořechy louská, rád vSak výlupky cktronstái <). 

Kdo chce jidro jisti, musí ořech rostousknouli Cnosf 
prvé skořepinu rozIouStiti , musi ořech rozhryzti). Č. -^ Ktk Če 
le jedro luika, faiphijo zgrizi. *) 

Častá krflpéj i kámen prorazí. C. — R. Kanjm co apcMO- 
Hen Kalen* iipo6beT%. Anebo: ITo Ranjit B04it % miueift npp- 
TaqHBaeT%. **) 

červík malý velký dub ztráví, ne proto že tuze kouie, 
ale že často točí. P. Robak maty wielkiego d^ba strawi, nie 
Že barzo kqsa, ale že cz^sto loczy. 

Slepička po zméčku klove, a lim sytá živé. A. Kypo^isa 
no sepramRy Rwen*, h tími cura acHserB.- 

Drž se břehu, a ryby budou. Jfr. Aopsncb Óepera, a 
pu6a 6y4e. 

Pečení ptáci nelftiyí do huby. — Žádnému pečený- holub 
(vrabec , pták) do úst nevlctí. Č. — Pečené holoubky nedá pán 
hůh do houbky. P. Nieprzylecq do lenia pieczone gof^ki, by 
siedziaf i nadsícdzial zgotowawszy zqbki. R. IleqeRHo ro4y6n 
HeqMueTflrb ao ryÓRU. 

Pán bůh dává požehnání, ale do chléva sám nevháoL 
BVk. rocno4i> 4aBa, h^ bi Romap^ ho sRapaa. 

Ustavičná práce vieoko přemfiže. Č. -^ P. Praea osla- 
wiczna wszystko przemožo. 

Jednou ranou dub nepadne. — Dub neporazil jedftte 
dechem. Č. — ?. Nie raz siekier|^ gdy dqb cbcesi s^alié. 
R. He cpy6aTi» 4y6«) ae 0T4JrR^ ry6ii. S. Ha eAii% ^yn> M 
xpacn ae no4ctqe. 


*) ilfiý<. He tkát will eat the kenel, miut cnck the nut. 

•*) JÍ. 'PflN^ áNf«A«jr«i^«r<i irdcJla^M ttlři^miř,   AMÍd*É Mfflt saZMi  ex- 
cavat OvmL 


Žádný strom nepadne jednoa ranou (po první třif oe)i Ó. — 
fl. Dob od jedné nepadá. Ch. Ne more Uiiat na jett mah past 
(O aetrfalosti ▼ prád^ nSení, prosbách. Též o sebrání Vtt síly, 
když a atocnejSín fe^ činiti.) 

Kdo chce s něco býti (něco míti), ten se musí pfKinili* Ů. 
— P. Sto chce Go mieé, rnusi úcierpíed. 

Vétií ddbré s větii prad pfícháií. ť. Wi^ksže dohfo 
s wi^liszq przychodzi pracq. 

Úsilím a prací i nebe koupíc. JP. Za pltic^ i niebo knpisz.*) 
Nejde napřed nebe, ale aáslnha.  P. Nie wprzód niebo, 
ale wprztfd jídzic zasloga. 

Telké řeky ticho plynou, malé 0 Somem béží. P. VTíelkie 
rzcU cicho pfynq, ma?e stnraiienia sÉrztmieni si^ po kamienin 
wiok^, cho< nie wíele wody. (Co nadélá kovář Muku, než 
za groS díla spraví, ano zlatník za dukát práóe dovede, a£ 
bo ani alySeti nebylo. Tak i nejhorSí pfsálkové mffaji největší 
Blechy a bubny.) 

Cas času nepracuje. A. Bpena speneim ikte pa60Taér&. 
(Odkládajícím a říkajícím „Ještě dost čásu.«) 

Boboty — klopoty.  P 

Táhněte žíly, dokud jste živy. ilfr. TarHvre xchau, noRii 
iiBH.  (Opilci zas říkají : Pijte žíly, dokud jste živy.) 

Kdo na nic nozaměří, na nic neudeřf. P. Kto ni nacz 
ttiezflDSerza, w nic nienderza. 

Ruky když nepřičíníš, samo se nedělá.  Č, 

Na lovce i zvěř běží. B. Ha jiosna n sstpb óimrri. 
(Lovec, rytíř najde, když chce co činiti, a tak každý ve svém 
povoláni) * 

Lenoch cti nedochází, a rys málo nalapá, když dále přes 
^ kroky nechce.  Č, 

Na měkkých polštářích se jména nedobývá.  Č. 
Kdo chce ke cli, nemůže lehkém.  II  Tko hoóe.časno, 
ae može lasno. 

*)  Itff. Dii laboríbas onnit veaikiiit. 


12S 

Napřed se mlátí, potom plati. Č. — R. Kor4a pos^ ror^a 
■ Mtpa.  (Dříve poalnž, potom ti zaplatím.) 

Jaké dílo, takový plat Č. — P. Jaká praca, taká placa. 
A tak i naopak : Jaká pfaca, taká praca. HaL Haa mara, ran 
po6oTa. ♦) 

Jaká služba, taková záplata. — Jaká záslaba, taková vý- 
sloha. Č. — CA. Kakva služba, takva placa. Kr. Kakoršna 
.^lužba, tako plačilo. 

Dobrá práce, dobrá mzda. Č. 

Jaká tykva, taková modlitba (pravil pop sedláku). BUL 
KaKBOTO niHaara, raKsa MO.iHTBaTa. 

Pihiost sluhy dobrého činí pána štědrého. P. Pilnosc 
sfugi dobrego czyni pana datnego. 

Jaký mlat, taký plat. C. — Jaký klep, taký chléb. S. Díro 
K>ni, TO mym^    •• 

Jaká příze, takové plátno. (Spolu hra ve slovech pláino 
a plaL Jinak též v tom smyslu se užívá , jako ono : Jak ai 
usteleš, tak lehneš. U př. říká se lehkým dčvčatAm: Hrubá 
příze, hrubé plátno : holko, dej m pozor !)  Č. 

Ani slepice darmo nehrabe. — Ani koře rádo darmo kuli 
a hrabe. — Kuře nadarmo nerado hrabe, aby nijakého zméčka 
nenašlo.  C. 

Bolí hrdlo zpivaf darmo.  C 

Kdo lépe krmen, lépe táhne. — Kdo syt, ten táhae. — 
Nesytý nepoCáhne. — Lačný osel ani k&A nepotáhne. (Téi 
O úplatku se říká.) C. 

Kráva z krmu (pudle tlamy) dojí. Ar. Kráva per góbci 
molze. Ck. Kráva prí gubcu doji. 

Prázdný pytel nestojí. A — ^. Ilpaaaa špeha ycnpaBO 
ae Moxe 4a ctoi. ♦♦) 

Čím více se přikládá, tím více hoří. — Bez podnéta drva 
nehoří. C. — HLmin Čim wjacy so pšíkladuje, čím bole ao pali. 


•) Kmu SU bic ftilcil; fe ber ^c^a. áii. Kai 16 ni pdk. 
•-) &A b Mhy kal p«MÍ MiHhT (ládtt pcázázý pyial sujIT) 


Mr. Ben muxora i 4poBa ae ropfliib. Blk^ Kokoto oothimuu 
orutton, TO^KOCB noseqe ropi. (Též o povsbuiOTání a chTále 
pH učeni, o lásce a j.) 

Jak psa krmfS, tak loví. A. KaROaa ncy RopiuHy TasoBa 
ero ■ JOBifl. 

Kdo kahance potřebuješ, nalévej oleje.  (. 

Za Spatný plat nesporá práce. P. Niespora praca, gdy 
Ucha placa. 

Jak se bude, tak se pleSe. Ch. Kak se igra, tak se pléie. 
lir. Kakor se gode, tako se pléie. (Jaká mzda, taková práce. 
Anebo též : Jaké vychování, takové zvěděni.) 

2bánky (mfsy) suché, dévky hluché.  Č, 

Co sluha sní, není íkoda. P. Co sfuga zje, to nie szkoda. 

Hoden služebník pokrmu svého. ^ Hoden délnik zá- 
pbty své.  Č. í 

Kdo rukama med míchá, prsty olíže. 8. Ko pjrxaua uex^ 
lima, npcre o.iHHce. Blh. Me4i»0BU Ka4iie koíto uho, ne uoace 
1% ci HO o6^x(e nipcTUTi. 

Kdo pečeni peče, slušno, by jí okusil. P. Kto pieczeni^ 
piecze, s?uszna Hby jéj skosttowal. 

Kflft, kterýž ovsa dobývá, nejméně ho jí. Č. — Kůň, 
který nejvíce táhne, nevždy také nejvíce ovsa dostává. 
EIřA. Koft, kiž najwja^y čehnje, doslanje zwjetáoh' najmenje 
wowsa. 

Ne sám ten pivo pije, kdo je vaří.  C. 

I ten-li med pije, jenžto na brtí leze? Ten-Ii víno pije, 
jenžto je kopá? Č, 

Mnohý shazuje hnízdo, a jiní mladé sbírají. Č. 

Jiný obrací rožeň, a jiní pečeni jedí. (ftemeslnící o kup- 
cích, na néž dělají, Hktlvaji : Oni drží pečeni, a my rožeft.) Č- 
Viz též ftenieslo. 

Yelká robota, malé tvarůžky. — Velká práce, malá 
■zda. ALiii. Wulka robota, male twarožki. Wulka proca, 
mah zda. 

Kdo nepracují, těm maso, kdo pracuji, těm hnáty. Č. 
V. Služba. 


130   . 

Jeden se řeřavý uhel od druhého hřeje. Uhel živý, při- 
Metly k jiným, i mrtvé obživtije. (Pilní i sebe vespolek I 
lenivého pohánějí.) Č, 

Práce bezděčná nebývá vděčná. •— Bezděčné dílo nebýrá 
valné (vzácné, zdárné). & 

K čemu kdo chu( má, v tom těžkosti nepozná. S. Ibui 
MOBOKi qeiiy bojoo aiia4e, Hvurra My nie rexoco. 

S chutí do toho, je půl hotovo. Č, 

Bez ochoty zlé roboty. P. Bez ochoty z<e (niesporo) 
roboty. Eal. Ta^ noMa oxoni, ran aoMa po6oTU. 

Oči se dívají (oči lekajO^ a ruce dělají. /?. F^iasa rjiiuím 
(CTpaman»), a pyn ^kjiaioTi. 

Než špatně orati, raději vypřahati. Jfr. fliri noraao oparH, 
TO jyvne BunparaTH. 

Práce kvapná málo platná. — Náhlá robota, zlá dobrota. 
Č. — Raděj málo a dobře, nežli mnoho a špatně. Ck. Bolje 
málo pak dobro, kak zlo pak vnogo. 

Kdo zběžně hrabe, , mnoho pohrabkŮv mívá.  Ů. 

Bůh prácí miluje.  R. Eon> Tpy4U jik)6htx. 

Ach, bože I bože I ^k co, neboze ?^ Chce mi se chleba. 
„Pracovať třeba. ^ P.Bože, bože! „Co niebože ?*^ Chce sif chleba. 
yRobió trzeba.^ — „Dejž, milý bože I** Pracuj, neboze; a snad 
dám. Jfr. „4aft mbhí, óovel^ Po6h, aeěoxce; to ft a9m\ aoxe. 

Boha vzývej a ruky přikládej. Č. — P. Boga wzyvraj, 
r^ku przyk<adaj. 

Kdo se potí na poli, a medií se v komoře, ten hladem 
neumře. A. Kto norien na hhbí, 4a ho^tca 6ory bi K^tTM, 
Torb OTi ro^04y ue yiurpaeTi. 

Vílej slunce s modlitbou v ústech a s prací v mkou. 
R. BcrptqaTfc co^nuie ci ho^htboio wh ycraxi h ch paóoroD 
Wh pyRBxi. 

Modli se k bohu, a vesluj k břehu. 8, Bory ce mojv, 
a/li Kh ópiry rpeóii. 

Pomoz , pomoz , svatý Nikolo ! (volal topící se , a svatý 
mu:) Jenom i ty hýbej rukama I S, IIomosh, caeTUlt HiiROjiat 
^ HaxHH n TU pyKaiia , HaxuH ! 


131 

Bfih praví : Pomáhej s! sám , pomohu tobě i já. S. Bon 
roBOpi: noM03H CH carfcy novofc' fcy th h a. 

Časté počínání, časté odpočívání. Č, 

Dobrý počátek polovice díla. — Kdo dobře počne, ja- 
koby v prostředku byl. Č. *) 

Vzav za řemen, neprav že nepeven. R, BsaemH aa rysrb, 
le roBopM qro ae 4K>3irB. tfr. Bsabi sa rynrhy ne Kávu lao He4y»i. 
— Kojí Re/íymij to ft ne Óepicb aa rymi. Bělor. YzitBmM ca 
3t 17V&, ae MTĚM WTo He^ya:^. 

Odkladky jsou odpadky. Kr. Odkladki so odpadkl — Co 
čínití máS, tím neodkládej;  nebo 

Co se dlí, to se mdlí.  Č. 

Co máš dnes snísti, schovej na zejtří, a co máš zejtra 
dělati, dělej dnes. P. Co masz dz^ii zjeič, schowaj na jutro, 
a co masz jutro zrobié, zrtfb dzii. 

Rovně kováno, brzo zbroufieno. (Co déláS, dělej dů- 
kladné.) Č. 

Co k hflře , v5e hflře. Jinak zas : Každý počátek tvrdý. Č. 

Unavenému koni i ocas téžek. — A opět: I unavený kflft 
jde před ocasem. Č. 

Lučiště tuze napiaté puká. (?. 

Struna příliS natažená praskne. CA. Struna preveó napeta 
pakne.  (Též o žertu, trpělivosti  ald.)**) 

Ani kůfl nad sílu neskočí.  P. I koA nad sil^ nieskoczy. 

Chtivého koně nemáS příliš hnáti.  Č. 

Ohnivému koni uzdy, a ne ostruh třeba. P. Koniowi 
bystrému munsztuka, nie ostrog Irzeba. R. Ha peraByio ^oma^b 
le myn, a Bo»4a* //. Berzu konju ostrogah ne tribuje. 
Ol. Berzomu konju néje tréba ostruge.***) 

Kdo sám běží, toho snadno hnáti. Ch. Koi sam běži, 
lehko ga je tirati. 

*)  A.  ^TÍ ^/uav  narto^.  Dimidium facii , qui bene coepit, habet 

Fr. Heareax commencement est la moitíé de ťoeu^Te. 
**) Lmi. Intensafl arcus nimium facíle rumpitur. (SyrusJ 
**^) Lai. Bquo currenti dod opus calcaribus. (Symt.) 

9* 


132 

Na kolo mlýnské netřeba moře pouštéti.  C 

Škoda velikých prací, kde malé stačí. ť. Szkoda wieUdéj 
pracy, kedy mafa zmože. 

Spěšně k jídlu , spěšně k dílu. — Jaký kdo k jídlu , la- 
kový k dílu. Č. — S. KaKasi e ko la ijiy , oiaidi e ■ m 
At^y. *) 

Jez do. sytá a dělej do potu. A. *&»& 40 cuia, a 4lgiai 
40 nory. — PaóoraTB 40 nory, h íctb 40 cura. 

Nůž, kterým se pořád krájí , nerzaví. S. Hos^, roi ce 
yuOTpeójiHBa, ue sapl^aBa. 

Rez se železa  pilník  stírá.  (Stejnozvukost slov fiinik a 

pilnýO  ^' 

Práce  člověka  živí,  zahálka  maří.  R.  Tpy4a  qe40BtKa 

KopiiHTX, a ^tHb aopTiTX. 

Važ si času, chop se práce, zahálky se střež co vádce. Č. 

Ni;budeš-li se lenovati , budeš i sám chléb prodávati. 
H. Kor4U HO CTanemb .liHiiTbca pačorarb, CTanemb h caiii xiftói 
npo4aBaTb. 

Práce čci na dělá bílé penízky. R, Paóora qepaaH, 4a 4e- 
HeacKa 6t.iaH. 

Kdo .se svou prací živí, o krádeži nic neví. Č. 

Lépe irhati konopc rukama, než krkem. (Lépe pracovati, 
než krádeží na šibenici se dostati.)  Č, 

Mitátě práce, ač i těžká, jen když není daremná. P. Míla 
prac I, hibo Irudna, póki nie daremná. 

T^žko zároveň i^rkati a foukati. CA. Sérkati a puhati za- 
jedno je těžko. 

Dv(> dýně pod jednou paží nedají se nésti. Blh. Abí 
4UHH no4i> e4H/lf^ MbímHHa/Tk He MorafíTi 4a ca hocI^tx. (Dvojí 
práce nedá se jednou dobou konati.) 

Švec, dokud jedné boly neušije, druhé nezačíná. Č. — 
A však i následující jest pravdivé : 

Čiň to, čiň jiné, tak ti čas mine.  Č. 

^) Angl. ijuivk nt nicat.  qiiirk Rt work. 


133 

Kdo je zaměstnán, snadno mu den uběhne. S. Ko e 
y uocAj^ OHOMy jiacno 4aHX opo^e. 

Ráno vsUiv pracuj ; sic jinak zas bys ležel. P. Raňo 
wstawszy co robič; bo jínaczéj takže byé ležaf. 

Den zaěfná laštovička, večer kon^í zpěv slavíčka, fí. Aa~ 
GTOva Aeab HauHaen», a co^oseft seqepii xoRiiaerb. (Překrásné 
pHpodobaěnil  Napřed pracuj, potom požívej veselí.) 

Čas práci, a zábavám svá doba. fí. A'^J^y npeiis, a no- 
tíxI «iaci.  Sic, Dneska rob, zajtra bop. 

Po práci mflo odpočinouti.  Č. 

Hlad a práce výborné kořeni. P. Przysmak wyborny 
gfod i robota. 

Práce není bez platu, rozkoi p!odí útratu. P. Praca 
každá nui zapfatf, rozkosz sromot^, útraty. 

Svá ruka vládyka. fí. i Mr. Cboh pyxa Bjia4UKa. 

Práce nebývá křivá, jenom zrovna přihlížej, fí* 4'kjio 
npaaov toako paacuaTpaBai apano. 

Na sebe dělati není hanba. fí. Ha ceóa paÓOTarb ne 
cnuHO. 

Vlastní břímě (nflSe) netíží,  fí. Cboh aoma ne TSHerb. 

Bílé ruce milují cizí práci. 5. Ei^e pyxe ry^h nocao 
MMiym. 

Kde je ruk dosti , jde dílo v rychlostí. Kr. Kjé je dosti 
rok, tam gré délo v' skok. A zase naproti lomu: 

Kde je najviác opichačov, najméněj je pšena. Sfc. (Kde 
mnoho dělníkův při jedné práci , nejméně se udělá a užitku 
bývá, jeito jeden druhému na překážce.) 

Cizím volem chleba se nedoořeS. HaL Hymun-h bo.<oni 
le Aopo6Hm&cff x^óa. 

Mflo dělati, když je čím. (Pravil prý kdosi, jenž kozu 
lebozezem dřel.) Č. 

Kdo se v panské práci (službě) přetrhne, nezasluhuje, 
by mu zvonili. S. Ko ce y rocnoACKOMi noc^iy npeKHHe, 
oiOMy Henajui sbohith. 

Bych měl šat a co bych jedl, tak^ já bych ležeti dovedl. 


134 

(Potřeby nči sebou hýbati.) Jfr. Hvh 6u hhrí xjitói ra o^exa, 
TO ft fl 6u íbx jie»a. 

Pop na zahálce i kůzlata kHívá. 5. EeanocjieHX noiTB ■ 
apifcii KpCTI. 

^Mlátil hrách, mlátU, a cepem si po hlavé klátil. I?. He 
CTO^bRO uyjBMKb Topoxy HaMOJOTHJTb , CKOAKO ntnovb ceóa 
in» rojiosy aaKOjiOTHJii.  (O lenivém a nejapném ddlníku.) 

Zahálka počátek vSeho zlého. Ch. HangaTánje Tse 
zloče pofietak. 

Zahálka matka hHchův.  B. npa34H0CTb*iiaTi» nopoKOBi. 

Mnoho lenochův, mnoho hříšníkův. Č. » 

Zahálka jest čertův pulštář.  Č. «) 
.  Ďábel  neoře ani  kopá,  a proto vždy o zlém přemýilí. 
8. 4hbo hh ope hk xoaa, aa to cse o zAy uacjm m paiui. 

Zahalečům vždycky svátek. -— Kdo nerad délá| loma 
vždy svátek jest. Č. — Kdo nerad robí, tomu vždycky hody. 
81c. — Kdo nemiluje robotu, vždycky svéti sobota. Č. — 
P. Leniwemu zawsze áwi^to. B. Ahnmony Bcer4a npasjíiunrb.^^) 

Močhubové  a  lenochové  mají  svátky  mnohé.  B.  Amm 

«iamRHROBX H ĎpaiCHHROBl XCEBOrb MRoro npa34RiK0B'&. 

Pondělek jest nedělin bratr. (Zahaleči říkají, jimi se 
v pondělí nechce do práce od korbele neb procházek.)  6, 

Stojatá voda ráda se zsmradí (hnije a smrdí).  Č. 

Lenivec bývá ospalec B. Kto jiírhbx, totb i couodv 

Zapoměnlivost znamení lenosti. P. Zapamiftanie córkt 
niedbalstwBi  S. SaóopaBHOCib e auaici ^íhocté. 

Kdo dělati nechce, toho i mouka kole v ruce. P. Tego 
co robič niechce, mqka w r^ce kole. 

Přehnala se královna prací, až ji prst zabolel. BUL Yju^ 
Bi4a cfl napRaara sa po6oT^, ra n aaóojii^i nxpcn». 

Lenoch-li se vzchopí, hned celý svět ztopL S. Ka^^ ca 
jiíri HaRaRi, casi cbíti nonaia.  (Lenoši jsou i chlubiči.) 


• 


*) Ángl An idle brain is the devirs  shop.  Kim. Stúfftggoag t|t M 

Xeofclé {Ro^cbanf. 
**) LtU. Ifiuivif semper feriae. 


1S5 

Lenoch i pod stoq střechou zmokne. P. Leniwy i w domu 
swém zmokníe. (Ale kdo doma zmokne, toho, prý, ani bůh 
nelituje.) *) 

Lenoch nemoh — nedbal si zjednal.  Č. 

Lenoch se strhal, že nechtěl dvakrát jíti. Č. 

Lenivý dvakrát délá (chodí) , a skoupý dvakrát platí. Č. 
— P. iiakomy (skqpy) dwa rázy pfaci, leniwy dwa rázy 
chodzi. Hal. ^íhhbuě abí^h xo4hti ,  cKynuft 4BÍqa ajiariTi. 

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Č, — P. Kto póžno 
chodzi , sam sobie szkodzi. Mr, Xto oisaho xoAjnb , cbwi 
coót msiOAfnh. Kr. Kdor prepozno príde,. pa stoji. Anebo: 
Kdor na zaduje príde, dobf kosti. 

Ranní setí často zmýlí, a pozdní vždycky. (1 — P. Siewba 
raná podczas omyli, póžna zawsze. **) 

Kdo poslouchá ptačího pisku, mívá hovínko k zisku. (^. — 
P. Kto pilnuje ptaszego pisku (kto chowa ptaki z pisku), ten 
miewa lajna w zysku. ♦**) 

Kdo chodí po ptačím hlásku, nachází pírka z ocásku. Č. 
- P. Kto w ptaszy ogon wierzy, ten piórka z ogona znajdzie. 

Rybička — chybička, ptáček — mrháček.  Č. 

Lelkováním se nenasytíš. R. TjuíA^vbQWh cutx ho 6y4eniB. 

Hledě na les nevyrosteš, a zevluje na lidi nezbohatneš. 
A. Tmajsí na jtcx ae eupocremb, a CHorpa aa .iio^eft óoraTii 
le 6j4emb. S. r4e4aiohH aa myny ae aapacre, a rjie4aiohH aa 
iD4e ae oóoraiH co. 

Pes spí kdy chce, ale nefí kdy chce. Blh. Kyqero Roraro 
ve CUM, jUh 4a t4e ae MO«e aoraro me. 

Letícího chleba  není.  Mr.  ^excaqoro  X4t0a neMae  (ae 

Nedobře se jí leže.  R. HenparoiKe tcTb jiexca. 
Panské spaní, žebrací snídaní.  Č. 


*) Ř. To9 éUo&tv fif$xófééiřO¥ ovdi &$6c oiutfi^tt, Apostolinf. 

•*) Nim. gfrfií^e ^aat ttú^t felten ;  itfáu trúgt ófter. ^ 

***) Lúi, Per pil cei et ayes multi periere scholares. JVém.  fifá^ fangeii 
vah Sogrl fttlítn ^txlixbt manc^eit gutui (SefeUen. 


Zahálka netučí. P. Prožnowanie nieutuczy. 

Mladí leZáci, staH žebráci.  Č.*') 

Zahálky jsa služebníkem, neběduj, žes hadrníkem.  Č. 

Ruka bez roboty přijde di» žebroty. Sic, 

Líná ruka (huba) holé ueStěsIf.  Č. 

NedomluTíš-li se, nedolenii se.  C. 

BudeS-li se leniti, budeS cizí kouty potírati. R. Kor4a 
craHemb jitaiiTbCff, 6y4euii» ci cyMOft B04oqmiCH. 

Povalen a opilec po prázdné chodí komoře. S. TjHapa 
xao niairb no npaaHOMx xanry. 

Lenochu se bůh nedodá.  Č. 

Vídává lenivec chomouty ve snách, ale na kčmft se ne- 
dostane do sinrti. fí, BH4t4i 4ÍHHB0ff My9RHir& xoMyrB 30 chí, 
ne Bi4STi» eny 4oma4Ka (ko6u4kh) 40 CMepTH. 

Světa nepřebudu, díla neprodělám. (Tak lenochové říkají, 
ale dobře se hodí přísloví tó i pro ony, kdož nemírni jsou 
v práci a ve vyhledávání časných věcí.) 6. 

Kdo z rána políhá, na večer pobíhá.  Č. 

Kdo v létě nerobí, ten v zimě nedrobí. Sh. — P. Kio 
lecie prožnuje, zimie n^dz; czuje. 

Přijde čas I že se zeptá zima, cos dělal v létě. (Kdo se 
v létě neopatříme , v zimě bídu a psotu trpěti bude.) Č. 

Kde jsi zpívala v létě , zpívej i v zimě (řekli mravenci 
ke kobylce). S. 4t ch ntBao 4ítoci», ntBai ■ siMycb. 

Kdo ve žních hledí chladu, natrpí se v zimě hladu. 
P. Kto we žniwa patrzy chfodu, nacierpi si§ zimie gfodu. 

Kdo nebyl při díle, nebud také při jídle. Ch. Kojeg^t ni 
pri dělu, naj gá ne bude nit pri jelu. (Kdp nepracuje, a( nejí.) 

Vstaniž lenochu, bůh štěstí rozdává I S. ycraHR itnril, 
óorb cpehy 4tjiH. 

Lenochu nejlépe domlouvati dubovými slovy. P. D^bovrymi 
slowy fajač leniwemu trzeba. NeboC říkají: Jaká bolest, ta- 
ková mast. 

9t 

*) Nim. Sttiign 6|)i(ler, attct SettUr. 


til 

Nepálený dubový popel nejlepší pro lenost prostfedek. C. 

Kým nepohneš brkem, tobo strč podávikem. Č. 

Pobísej lancucba ode hřbeta do ucha.  Č. 

Kde jedí, tam jez, a kde dělají, jdi pryč, nepřekážej. 
P. Gdzie jedz% tam jedz, a gdzie robi^, tam jidž precz, nie- 
zawadzaj. 

Jísti a píti jest pAl života, za kamny se váleti celý. 
ffliii. Jesč a pič je pd? žiwjenja , w heli ležeč cyle. (Leno- 
chové Hkají.) 

Dva obědy se nervou (říká žrout). Z přijedkn hlava 
neboK.  Č. 

s 

Víte! pfljdeme na mlat. — „Nemohu, mám závrat^ — 
Vité, piijdem do hospody. — „Honem, děti, kde mám boty.^ 
fí. Taní no>m mojiothtb. — CnnHa 6o4htx. — Tarb! no^ 
ma ran. — 4aft Ka^Taraonca yxBarHTb. (Anebo : Thtt* ! 
crynai mojoko uedan. — A r4t moh 6o4bmafl jiosiaca.) Po- 
dobný ieri nalézá se též v maloruském as v tento smysl : 
Jik ti říkají? PasibKch. A dělati chceš? Nerad bych. Jíš 
lelnid rád? Nemám hlad. A což měchury? Těch třeba půl 
fůry. fliTL Teée aoByrB ? Mnxafi^o. A poóhth xowemb ? Hexaft 
10. A Óopniy ? He xoiiy. A nnpora ? Xom> óu h 4Ba. P. Grze- 
forz! — ^Czegož ?* — Pójdž robié. — „O niemog§č chodzič.^ 
— Ptfjdiže ješé. — „Toó musz; poležó.* 

Malá čest, velký-li kdo jedlík jest. R. Hhofo ícti», ho 
MJiza qecn. 

Sedkké jest mnoho jisti, a panské mnoho piti. P. Chfop- 
ska rsecz sila jeáé, a síla pič szlachecka. 

Břicho děravý pytel.  P« Brzuch wor dziurawy. 

Sklenka píli, zdráva býti; druhou píti, veselu býti; třetí 
pití, rozum se osvítí; mnohé však pití všecko zřítí. R. ^apy 
■n, a4ptBy 6un; noBTOpHn, yM'B Boasecejim ; jrrpoBTb, yoi 
jcrponi ; oHOro nm, necrpottHy 6iiTb. (Heslo toto nalézá se 
vyryté na starodávní éíši jedné.)  Víz též níže: Zdraví. 

Bobře jest píti, ale nepiti lépe. R. Darb 4o6po, a ae nan 
■ Mrme TOTO* 


IS8 

Počal Antouiek zprvu v malý douiek. B. Saqajii Mipoma 

lIHTb  no  HeMHOXKy. 

První sklenice, prvni hůl. JKr. Ilepea «iapRa h nepsa najna. 

Opilec sobě rozum odními, a bůh mu ho znovu divá. 
Hal. IlbflHHtt coói posjMx BM^epae, a 6nrh h3hobx 4ae. 

Opilý vSemu avoiuje. Hal. UhHSUŘ aa ace aHaaajuie. 

Opilý a 8 rozumem , toC dvojí síla v něm ; opilý a hloupý, 
jen 8 ním do stoupy. /?. Uhmrh 4a ymeni^ Asa yro^n b% eenk; 
a ífhnwh ABi TAyny rairB 6ojn»me 6bK)rb. 

NesIuSí s ožralci píti, s bezbožnými spolku míti.  Č. 

V opilého řečí více. Č. — Víno dává slova. K Y nva- 
aaro piqei óojoime.  S. Brho aajiasH piqH. 

Kdo naložil do bHcha, rád se jazykem potýká. P. Kto 
brzuch naláduje, j^zykiem rad szermuje. Anebo: 6dy aobia 
ludzie podpijq, wten czas poznač fantazyjf. 

Člověka pH víně poznáS. Č. — - S. ^onerb ce y any 
(nann) noaaae. 

Víno jest zrcadlo mysli. 8. Bhho e ^yme or4eAajio. 

Víno nemá závory. S. Baao Hena lunqaHHiie. 

Plné břicho jazyka neudrží. P. Brzuch pelny jazyka 
nieutrzyma. 

Co v srdci střízlivého, to na jazyku opilého. C!o střízlivý 
na srdci má, to se opilému na jazyku vypukne. Co střízlivý 
v sobě kryje , to opilý z sebe ven vylije. C. — P. Co po 
trzežwemu na myili , to po pijanemu na jazyku. Anebo : Co 
na sercu u trzežwego, to na jazyku u pijanego. /?. Mto 7 
rpeásaro na jut (bx rojioat), to y nbflHaro aa aauirk. Ihaiaro 
piqa, a rpeásaro Mucjib. Mr. mo ai TBepeaoro aa yvk, to 
y DbflHoro aa asuiii. 8, DIto rpisaei uicjh, to nian roBopi. 
CA. Kaj člověk trezen misii, rad ono pijan včini. *) 

Aneb s námi pij ,  aneb  po svých jdi.  P.  Abo pij , abo 


•) n. To h tfj ua^éi^ xov nffoirroc, vni^ yltirrr^z iatl rov fiě&vovtmf. 
Lmf. Qnoá in ■Dimo sobrii, id est ín iJDaaa ebríi. AngL What so- 
bernesB concMls, drankenness reveals. Ťiěm, XxunUnn Shtnb fpti^t 
itt<^tt§rn<gtttnb. (Žádié tajnosti nenf, kde kraliye opilflTÍ. Fř.31,4.) 


jídi precz. (Kde se bojí Tyzvědače málopijfcflio.) — Bud pij, 
bud ge bij. P. Pij, albo si; bij. ♦) 

Ve mlýné nebuď, a ožralce, když spí, nebud. Č. 

Dítě a opilého pin bůh střeže. F. Pijanego a dzieci^cía 
paa hóg stneže. 

Déti se Slití ofiklivce, a pán bůh opilce. R. Atn fitrann 
ypojif a rocno4b manaro qe40BtKa. 

Vyhni se opilému, jakož i bláznu. S. Viliohi ce maiiy, 
wo M jyflr. 

Opilému člověku se i pán bůh z cesty vyhne. Č. **) 

Ochlasta se klátí, a obžera boží dar vyvrátí. Č. *— R. IlbflHoe 
rtio maroBaro, a nozjrkAROe TomHOBaro. 

Pálenka je válenka.  HLuHí. Palenc je walenc. 

Opilý svíčky nepostaví, ale svalí. Mr. llBHHUtt CBiqRU 
■a HOcraBiTb, a 3BajiiTi». 

Není ten opilý, kdo na tvář, ale ten, kdo na hřbet padá. 
Mr. He to niaHUĚ, mo HanepoAi na4a, a to nbímdl, mo Ra- 
sa a luua. 

Kdo řadu zvyká, řádu odvyká.  Č. 

Kdo dopívá, k zisku mu nebývá. A. IIiitb ju> AHB, ho bi- 
Mffn 40Ópa. Hroto uHTb, 4o6py ho 6im. 

Nejeden pro svoje vrecko (pytel , panděro) priSol o 
fiecko. Sk, 

Přivyknuv pití neujdeS bití. fí. Kor^a ne ylbfemBCfl orb 
WMThM, Re yi4enii» or& 6hti>a. 

Kdo mnoho pije, sám svou hlavu bije. S. Ko noMRoro 
iia, no r^aBH ce 6ie. 

Kdo 8 opilci se vodí, bťžo bez kabátu chodí. R. Ci apHx- 
lOD STO B04iTCfl,  6e3x py6amKK Raxo4HTCfl. 

Kdo vínko dusí, brzo nouzi zkusí, fí, Kto bhhuo Ánůvn, 
wn cBWh ce6fl vyówn. 

Kdo ztuha pije, málo popije. CA. Koi vnogo pije, málo 
fopije. 


*) jL IJé&š ^ anl&i. Nim, €anf oUx lanf. 

"^ Mfm. 9ítttm ooflea nonn foK ein gela^eaer ffiagea aitftDcid^eti. 


14t 

No ten lotras, kdo pije a má zač ; ale ten, kdo nemá laó. 
P. Nie to lotr, co pije a ma za co; ale to, co nienui sa co. 

Hráé nejčastěji bez peněz.  Č, 

Kdo se honí za toušem, peníze mu vypadají. Č. 

Nejlepší hráč, nejlepší lotr. Č. — P. Najlepszy graes, 
oajwí^kszy fotr.*) 

Komu milá hra, neuzří dobra. R. Hrpa ae 40B646rfr 40 
4o6pa. 

Hračky — plačky. 8. Hrpaqza n4aqKa. 

Kdo zle hrá, zisku nepozná. Č. 

I ve -hře přítele poznáš. Č. 

Kdo nehrá, neprohrá. Č. — P. Kto niegra, nieatnd. 

Praví svatý Barnabáš: Nehřej, nehřej, neprohrál. Ó» — 
P. Niegraj, nieprzegrasz. 
I    Hráč a marnotratný žráč, bývá svého statku dráč. Č. 

První vyhrání z kapsy vyhání (a poslední prohrání z ka- 
bátu). Č. — P. Kto z przodku wygrawa, na ostatku BÍoma eo 
stawié. Ch. Perva sréča, prazna vreča. 

Mezi hráči dábel peníze bére. P. Hif dzy graczoii diabel 
pienifdze bierze. 

Ten horší hráč, kdo hráčům svíčky dává. P. Nie lo 
kostera co gra, to kostera co kosterom przyéwieca. 

Když ti nejlíp kostka padá, tehdy honem obraf mUml 
Kr. Kadar narbolj igra teče, jí obemí hitro pleče. Ck. Kadt 
najbolje igra teče, oběmi joj hitro pleče. 

Sedlák o voko kobylu prohrál.**) 

Praví arciotec Cech: Co není tvého, toho nech. — KdM 
nepoložil, neber.  Č. 

Zlodřj není bratr, a nevéstka není sestra. P. Zfodziéj 
mi nie brat, kurwa nie siostra. B. Bopx ae óparB, a ójuul 
■e cecrpa. 

Lepší svůj šat plátěný , než hedbávný kradený. Č, — 
P. Lepiéj swoje latač, niž cudze chwatač. Mr. Ayíme caoe 
4aTaHe, a hhjicb qyjice xanaae. 

^ Lai. Aleator qaanto in arte est melior, tanto eft nequior.  %nM. 
**) IV. Fante ďnn point, Martin perdit ion áne. 


143 

LepU ySc kap£íti , než lonpiti. R. AjHme ToproBarb, vin 
lopoBan. 

Loupiti není koupili; nakosec vždy více prod^láS, než 
Tyděiáš. R. BopoBan ho ToprOBan; Haiua4i óojmhoí aeseju 
iipiSiuB. 

Loupežnici nespravedlivě berou, ale spravedlivé se dělí. 
P. Zbojcy niesprawiedliwie wydzieraj^, a sprawiedliwie si^ 
dfiel^. 

Zlodějství poslední řemeslo. R, BopoacTBo nocjiÍ4Hee 
penecuo. 

Vsal-lis lýčí , saplaf řemenem ; vzal-lis řem^n , záplat 
kožL Č. — R. Bsfljii ^iraco, a ot4Aí penemem*. Mr. Hyme Boabiu 
jimo, a poMemKon ae OA^y^emb. — Také o pájéce platí 
takto jaouc proneSeno: Za ztracené cizí lýčko řemenem za- 
pblB. F. Za zg^ione cudze fyczko trzeba dač rzemyk. 
toL 3a vyxe jih«iro, 4ACb caii pewbHeub. 

Vešmi cizího žtipec, a tvé budou bráti přehršlemi. 
Mr. ^yxoro Boaun XMOHea), tboo 6y4yTb óparn npiropnuMiui. 
P. Ty cudsego szczypty, a diabef twego garšcíf. 

Vlk také čtené a znamenané bére. Č. — I z čítaného vlk 
bere. Sk. — P. I liczone wilk bierie. R. Bojon h nax cqera 
osení Rpa4eTi. Ch. Vuk i brojené grabi ovce. //. I brojené 
ofce korjak jede , kamo-li nebrojene. *) — (Dá se také o spo- 
fiaí a opatrném hospodářství užívati.) 

Vlk nedetřf hospodářových péči, a krade ovce i z počtu 
kez po£lo. R. BoMKTb ae r4ii4irB aa xosaftCRy 3a6oTy, a Kpa4erB 
MQi lai cqera 6e3'B cqery. 

Vlk nenosí zvonce. Ch. Vuk nenosí zvonca. 

Co vlk schvátí, nerad vrátí. — Vlk co vezme a uchvátí, 
lerad toho zase vrátL (Co vlk osiehne, nebrzo pustí.) Č. — 
P. Co vrilk zalapi , próžno wydzierač. S. Ka4'B Kyp/wy mro y 


*) Itff. floD curat nnmerum lupui. Sp. De lo contado come el lobo. 
¥r. BrebU comptéei, le loup les mange. !V^. íDcr Golf frift auÚ^ 
vea geiá^ftfO ^^afeti.  Čud. Kal hunt wOUab loetust 


144 

rpRjUHX yna4He , mymio e HsqjmaTH. *) Podobná i toto : Což 
jednou čertu v hrdlo přijde, toho žádný nerykoupL Č. (Plití 
též o lakomcL) 

Kde ylk jehné byl snědl, lam se často yáli. 8, 4"^ Rjrpm 
urát (CTpBHHy) H3ie , 0H4t ce qecTO eajiA. 

Zvykne-Ii vlk do stavadel choditi, tam brzo po stádu 
veta. Mr, noBa4HTi»cfl bobki bi Komapy xo^hth, to ni 04ioi 
OBni  HO ójTTH.  Anebo  jak Nestor pifie .*  Auie ca BiBMm 

BOJOTB  B%  OBni,  TO  BUHOCHTX  BCe  CTa40. 

Vlk tu nebéře, kde má mladé (aby filak ztratil). Cenrenka 
dokládá: Tak lotři někleří, kdež bydlejf, tu na kabáty neči- 
hájí, leč jinde dále. Což i Cikáni činí. — P. Wilk na dsie- 
dzinie nieszkodzi. 

Kde maso, tu psi; kde myši, tu zloději. Č. — Kr. Qer 
mi9i, lam taije ; kjer mesó, tam pse.**) 

Zahradník sází, zloděj ovoce sráží.  Č. 

Přfležitost dělá zloděje. Č. — Ch. Prilika činí tatt. «•«) 

Nechráněné mléko i psi ločf.  Ch. Pusto mléko i psi ločfl. 

Na přikryté mléko kočky nechodí. Blk. IIoRpuTOTO mmo 
rovití ro ne ^A^Uhn. 

Klíče do rukou, k šibenici řebřík. P. Klucze do f|k, 
drábky na szubienicf . 

Co se nevidí, to se nekrade. Č. — Ch. Kadégá ni iiiěUf 
nigá nit kaj vzetí. Nebof : Oči jsou svůdkyné. 8. Ov cjr 
Bapajume, kteréhož přísloví se také užívá o světu atd. 

Strážný nad strážným, a oba kradou. P. Stréi nad 
strožem, a oba kradnq. 

Domácího zloděje těžko se uchrániti. P. Zfodzieja do- 
mowego trudno si§ ustrzedz. Z{odziéj domowy, nieprzyjadel 
gutowy.  R. 4oBamHiiro Bopa ho yéepexeuiLCfl.  Mr.  XaTHéro 


*) Lat,  Gnttnre clania lupi raro solet esca relabí. Čud.  Mis aoe amiii. 

se soe kottun. (Co ve ylčf tlamě, to ve vlčím břichu. • 
**) L Ubi mnres, ibi fnres. 

***) L. Occaiio facit farem. Fr. L'occafion fait le larroo. Án^ Oppor- 
ťinily makes a thief. Dén. ^ilig^cb gi6r ITpttr. Kém, (9ck^enhei 
mdd^t ÍDirbe. (áp. En casa abieita el justo pecca.) 


145 

MOjctfl He BAepexeniBCfl. 4oMaiiiHéro ajo^tfl rhno cff BcrepeqH. 
8. 04% AONafcerb xpcyaiiHa rexKO e ca^yBanr. 

O Tlka hlas, a krade ovce Sas. B. Ha BOJiRa tojr>ro 
ciaaa, a tcrL oseivh Casa. 

Zlodéji jsou,  i kdo kradou,  i kdo jim pomocni radou. 

A. H TOn Bopx, KTO Bopyerii, h kto Bopan noraRaerB. 

Nebylo by zloděje, kdyby nebylo přijimačáv (skrýraCův). 
Nebylo by zlodějíkův, by nebylo příjemníkův. Č. — S. He nome 
iurm xpcy3flH^ óeai araRa. Kr. Ako bí nebilo skrívavca, bi 
tadi nebilo kradlívca. Anebo : Ko bi nihče neskrival, bi nihče 
vekradel. 

HorSí přijimač nei zloděj. Č. — P. Tak to zlodziéj, co 
przyjmnje , jak ten , co kradnie. Anebo : Nie to zlodziéj , co 
akndnie, ale to, co schowa. JHr. He roft 3J04tft, mo Rpa4e, 
• TOi n(o nepexosye. Nebof : Dobře krásti , když jest kam 
Uásti. Jfr. 4o6pe RpacTH, rojih e 40 ^0T0 RjiacTH. *) 

Zloděj ne vždycky krade , ale ty se měj vždy na pozoru. 

B. Bop*B ae Bcer4a Rpa4erB, 4a Bcer4a ero óeperHCB. 

Nesnadno před zlodějem krásti (a před lhářem lháti). Ó. 
— 8. Te3RR0 e orb xpcysnaa mro yRpacrn. — Těžko zloděje 
okrásti, lháře ob vésti. Č. — P. Trud no zfodzieja okraáč. 

Lépe se zloděj lidí střeže, než lidé jeho. P. Lepiéj sif 
doduéj sam strzeže, niž si§ go ludzie strzegq. 

SUurého zloděje* netřeba krádeži učiti. HLuL Starého pa- 
dacha njetraá wučié kranyé. 

Kočka myšího lovu neponechá, a zloděj krádeže neza- 
lechá. A. KomRa Mumeft ^obhtb ne ycTaueTi, a Bopx Boposarb 
iB lepecTaHeTi. 

Rád  zlodťj mlátí,  ale  zámky.  A.  Tarb ho hojiothtx, a 

lOJbKO  aaiIRH  R040THTX. 

Na zloději čapka hoří. Č. — P. Na zfodzieju szapka gore. 
fr.  Ha  3404tK)  mauRa  ropnib.  Bélor.  Ha  3^043ÍH) maoRa 


*) 8p. No ay ladron sin encubridor. Angl, No receiver, no thíef. Něm, 
SBenn nic^t máte bfr ^tffUx, fo tváře aad^ ni(^t ttx Ste^Ier.  ^er 
^|(cr i^ fo gttt aU ber ®te^lcr. 

\0 


14« 

ropiob.  (ZvláStě ožívá se o zlém svědomí, když při jbiých 
postihujíc své šinráry tím samo se vyzrazuje.) 

S jehličky na greSlíóku , s grešlíčky na truhličku , a ini- 
hličky na kravičku , s kravičky na Sibeničku. Č* — P. Od 
guzika do nožyka, od nožyka do konika, a potem na sia- 
bienicf. 

Kdo koupí, bode mfC, kdo ukradne, bude bit Č. — 
CA. fíoj krade, njega glade. 

Zloděj krade ne k zisku , ale k svému nátisku. R. Bop^ 
Bopyerii ne am npHÓiUH, a am rmóeim. 

Ač chytfe se zloděj  provine,  předce ho zkáza nemine. 
R. XoTfl cb yHOH'B BoposaTb, a 6Í4U ae MUfOBan. 
Dozralého zloděje dohoní kulhavý biřic.  Č, 
Kdo nalézá , dřív nei jiný ztratí : umírá , dřív než poůie 
stonatí.  Č. 

Loví vlk na Uamu, než když ho chytí, běda mnu P. Hou 
wilk, nosi, ale poniosQ i wilka. Nosif wilk, ale pr^yniosf i 
wifka. Mr. .Aobhti* bobkx , jioBHTb bobki , a nvh u bobm 
aiftMaioTi, TO HaóepeTCfl jiaxa. 

Kadidlo na čerty, a žalář na zloděje. R. .^84081 aa qeprei, 
a Tiopuui na Tarei. 

Za hříchy muky, a za krádež býkovec. R. 3a vptxa 
HyKH, a aa bopobctbo KayjT, (4a Bace^ama). 

Kradl zloděj, kradl, až s šibeničky spadl. R, Kaai Bopy 
Bfl BopoBarb, a sHce^HUii (KHyra) ae HHHOBaTb. 

Kdo filut, tomu knut. R. Kto n^yrij 4Ja Toro C4k4an 
RHyri. 

Dobrý člověk není filut,  a zloději sluší provaz a knat. 
R. Bopy BHce.«Haa 4a KHyrb, a 4o6poft Bcer4a ae nji3rn. 
Když zloděj dozrá, sám se na Šibenici dá.  Č. 
Ač zloděj  dlouho  své kousky  tropí,  přede  ho  lýčený 
brod ztopí.  C. 

Zloděj v noci krade , a ve dne ho věsí. P. Zlodiléj 
w nocy kradnie, a we dnie go wiesza. 

Zloději nesluší lépe jako na šibenici. Č. — Ch. Tat ni 
nigdar bolši, kak na vešalib. 


Ml 

Lepší lýéený život, než hedbávná (lýicoá) smrt. P. Lepszy 
lywot fyciany, niž jedwabna ámieré. 

Běda, komu kvítí pod nohama roste! Č. 

Radéj chci točný kapati, než hladový plakati. 8, Bojini 
ncnrb lanarH, nero rjia^aHi ojiaKaTH.  (Zlodějflv příslovL) 

Malé zlodéje věilejí, veliké pouSiéjí. — Malých kminóv 
Těšajú , a velkých púščajú. Sic. — Malé zlodéje věéejí, a 
^d velkými klobouéky snímejL C. — P. Wieicy zlodzíeje 
male wieszajq fkarzq). iL Ha.«uxx BopoBi aimaioTi, a 6o4k- 
■■XI npcmaiorB. CA. Táti veliki slobodno bode, a menfii se 
obeSaJQ. *) 

Krkavci sobe lítiyí, holubi v léčkách váznou. C.^) 

Velikých ptákův pod pomeč nelapajf. Č, 

Nevéfieji toho, kdo kradl, ale kdo schovati neuměl. Č, — 
Jt. He aa re Mock&ía 6i>iot'b, mo Kpa4e, a aa re, mo6x yirbax 
nnui zoBan.  R. BopoBajn, Aa kobiiu pacrep&ix. 


Ciii chléb vždy lépe chutná. — Cizí chléb chotnějif^ 
sltdšL Č. — Kradený chléb chutnější. P. Smaczny chleb 
bradziony. 

v 

Cizí chléb dětem houska. C. — RLui. Džeči cuzemu 
kUjebej rjekaja cafta. 

Chutnější ryba na cizí míse.  R,  Xopoma  pu6a ,  4a  aa 

Hořká naše brynza.  Č. 

Lépe se mi líbí tvůj křaplavý hrnec, než můj celý. 
U. Čini mi se bolja tvoja čmula rar^bijena,  negli  moja  cela. 

Do svého ďábel lžíci medu vpustil, a do cizího dvě. 
P. Do swego díabe? fyžk§ miodu wfožyf, a do cudzego dwie. 

Zasnoubenou pannu každý by rád měl za ženu. P. Po- 
ihibion^ pann§ každý chce mieč za žon^. 

Zakizáoé sladké.  Č. 


*) Lat. Magni fnres rainofes mořte damtiant Fr. On ne prend qae le^ 
petíta Toleura.  iVém. SXúm^iibt ^dngt man, grope láft man laufen. 
**) Lai. Dal veDÍam conrís, vexat cenaura columbas. 


14S 

Není chatnéjSfho masa nad kradené. S. HeMa cjmlf&rh 
Meca OAi KpaÁeHorB. 

V krámech maso po groSi , lovené po desetníku , a kra- 
dené za dukát. 8. KacancKO e něco no qenipH napě, áobuhko 
no rpomx , a xpcycKO oo AyKari. (Vykládá se také tak , ie 
lovec mnoho času promrhá, a zlodt^j postižen jsa i čas a vé«- 
zení tratí, i pokutu platili musí.) 

Ustavičností véci zevSednéjí. P. Ustawicznoiciq rzeczy 
powszedniejq. 

Co v své moci máme , o to málo dbáme. P. Co w swé|| 
mocy mamy, o to malo dbamy. 

Čťho se nám přeje, to méné chutná. Co se méné hodí, 
čluvěku co škodí, k tomu chtíč a čert tím silněji vodí. P. Co 
8iq godzi, to niesmakuje. Co wolno, to nie smaczno. Clifci 
do tegt) ustájí, czcgo nám wi;c dozwalajq. Barziej te rzeczy 
smakujq, których barziej zakazujq. Co sif niegodzi, co barziej 
szkodzi, na to ch§č i czart barziej podwodzi, atd. (Viz též: 
Závist.) 


14* 


if^ti, neitéfttij strdjee svého itěstí. Peiikze. 
Bohatý* chudý* nuzný. MTebezpeéný stav vel- 
kých, — pád mocného. Bolest — hoře* žalostt 
truchle mysl* litostlvost — péj^e — všude ob- 
tížnosti.  Hlad.  Pozdni žel — zmoudřeni po 

ikodě.  tfftéchU ~ naděje. 

Bůh štěstím vládne. Č. — P. Bóg szcz^écfem whdnie. 
Bóg wszystkiem rzqdzi. Pan bóg czasy rozdaje. A. CqacTjiH- 
lOHj TBjaHi OTX 6ora mvch. 

Bflh iítěstí dělí, a kuchař polévku. S. Eor& cpeliy 4t4H, 
I annÍA qop6y.. 

Když pán bůh ráčí, štěstí musí. L 

Ač li bůh dal, a však neupsal. S. Ako e 6orL 4ao, hh e 
njDicao. 

K komu Štěstí jede, dobře se mu vede. Č. 

Komu přeje štěstí, pomAže mu na kflň vsésti. Č. 

Komu štěstí, tomu í losy. R. Kóny • cqacTbe, TOHy h 40jifl. 

Pro štěstí není zákonu (pravidla). A. Ha cqacTbe hítx 
moHa, 

Příhoda mnoho můž. C. 

Komu štěstí huJe , ten Ataman bude. A. Kóny octb 
TuarB, TOrb 6y4erb araHani. 

Komu štěstí slouží, o ničem ten netouží. R. Kóny cqacTbe 
(ipeifl) cjiyjRirB, totb hh o qeirB ne vptxvh. 

Těžko mu 50 bylo naroditi, ale snadno mu žíti. S. TevRO 
ly ce 61140 po4UTii, a ^acHO ly e ^chb^íth.  (Šťastný člověk). 


1»0 

Dobře se tomu bytuje, komu babka čaruje. A. Xopomo 
TOMy aKHTb, y k6to 6a6ymKa BopoxcHTi. A však : Čemu kouzlili, 
neumíš-Ii k dobru užíti.  R. Hauro BopoxcHTb, Kor4a ne yiiteiiu» 

Bl 406pt  XCHTb. 

Těžko  šfaslným  býti,  a závisf nevzbudili,   fí.  Tpyjmo 

CqaCT^HBUMl  6blTk,  4a  HHKOMy  He  40Ca4MTb. 

Štěstí má vždycky nenávisti dosti > sama bída se závisti 
zhostí. Č, 

Koně za ovsem béží, a osli bo dostávají. (Štěstí obyéejaé 
příznivější bývá troupům než moudrým.) Č. 

Neptej se, kde koni byli; buď rád, že domů. přišli Jfr. 
He nuTail, 40 kohh 6y^, aóu 4011a HOMyBaAii. 

Jiná ruka^ jiné štěstí. HLui. Druha' ruka, drul\je zboio. 
DLui. Druga ruka, druga glika.*) 

Při dobrém větru na bouří pamatuj. R. E^aro njUByqi 
noMHH 6ypio. 

První štěstí zřídka bývá dobré. Č. 

Ctnosf a štěstí visí na tenké niti Č. 

Štěstí noclehy mění. Č. 

Nekuždému dlouho štěstí slouží. Č. 

Kolo se dokola točí. Lidské věci se v kole ločí. Č. 
(ŠIČ51Í se střídá.) S. H4e kojIO HaoK040. Kr. Sréča je opotočna. 

— Štťstí jest potočité, kulovaté. 

Jak se koule otáčí, tak světa losy skáčí. Ch. Kak pila 
tače, tak srěča svéta skáče. 

Sté.sií sedá na rozcestí.  Kr. Na razpotjah sréča sedí. 

Po ťhuti nechuť bývá, lib sladec, lib hořec. Č. 

Dragoun se nese, zem se třese; než se ohlédneš, plaik 
dn hláta. /?. 4paryHi ótsKHTi , seiua ipozcHTi; a OfjiiiHembCi, 
Bi rpfl3M jfexcHrb. (Nic není stálého.) 

Štěstí a neštěstí sousedy sobě jsou. Č. 

Štěstí s neštěstím ob jeden dvůr živé. R. CHacue c% ne- 
cvacTbeMi 060 AjBOfh xiByrb. 


*) Z Mťin. 9tntcte $anb| autercl Qš\Ad. 


Snáze itésií imjfti, nežli se ho ujíti.  JI. Aene c^acTbe 
nlTH, Hexe.u y4ep3Kan.*) 

Snadno jesl lapiti ježdíka, ale nesnadno  ho  na  rakon 
udržeti. Č. 

Snadno  najíti  Itéstf,  a  ztratiti snáze. fí. ^erico Hairn 
cqacne, a norepím ^ene. 

Štěstí na čas neškodí, a svou dobou brzo zahubí. R. Cqacrbe 
AO flopu ae Bpe4HrB, a co speMeaen cKopo cqySnrb. 

Méně mysli o sobe, když Slěstí obťáceno k tobě. P. Mniéj 
trzymaj o sobie, gdy szcz^ácie po tobie. 

Výhra a prohra na jedněch saních jezdívají. Výdělek a 
itráta na jednom žijí dvoře. R. Bapumi ci aaiua^ovB 
(uiMrpnmx c% npoHrpímevB) za OABtxik caHcrB liZAUTh. DpiduA 
n jůujhWí aa o^ohi mvByrb 4BopA. 

Znáti své iStěstí, veliké štěstí. P. Znaé swoje szczficie, 
widkie azcz^Scie. 

Zřídka se scházejí štěstí a rozum. Kde jest štěstí, nebývá 
rozumu. Ck. Redko se izídú dobra srěéa i pamet 6de je 
trěéa, neje paměti. 

dtěstí bez rozumu nic není. R. Cqacrbe 6en yna wmo. 
i opět : Lepši s náprstek štěstí, nežli s korce rozumu. Č. — 
& BojbH 6 4paHi cpehe, aero cto oaá naneTii. 

V neštěstí (v těžkostech) se rozum poznává. P. W trud- 
lošci rozum poznač. 

Dobrého vfldce nehoda ukáže. P. Dobrego hetmana przy- 
goá% pokaze. 

Štěstí rozum odnímá, a neštěstí přidává. P. Szcz^icie 
rozum odejmuje, a nieszcz^šcie go dodaje. 

Štěstí i rozum dává, a neštěstí i poslední brává. R. 
CttOTbe (qecTB) ywh pa»4aeTi, a ĎeacqacTbe ■ nocjrfc^Hiil 
(mnen. 

Nouze i moudrého nesmělým čím'. JI El^HOcn h ny^paro 
capien. 

v 

Dostatek zplozuje smělost, nouze mysli ochabélost C. 


*) Am^L Fortme if easely foimd, but hard to be kept. 


Téžko člověku v Štěstí nezpýchati. C. 

Dobré bydlo roby má. Má cbléb rohy. Rohy y čas 
Štěstí přílíS rostou. VSecko čIov(^k snáze strpí, nežli dobré 
bydlo. C. 

Z tučnosti pes se kazí. R. Otx xciipy co6aKa 61cHTCfl. 
JHr. 3x acHpy co6aKa KasHTCfl. S. Bauuce 0H4a HaftBume 61cie9 

MAh Q  lUOrO  CTpBHHe. 

Neyytrvá psí noha na lavici, musí zas pod lavici. P. Nie-^ 
wytrwa psia noga na fawie, musi byč pod {a^^. R, He ym^jm 
necbfl Hora AemsíTh na 6joo4t^ TaK'& sajuifica no4'i» ^asKOt. 

Oslu když  se  dobře vede,  jde  na led tancovat.   Když 

v 

se teleti dobře daří, jde na led a nohu zlomí. C. *) 

Kdo chce dobré bydlo snésti, musí silné nohy miÚ.Č.**') 
(Nemohou tak pevné nohy býti, aby valné štěstí mohly dlouho 
bez poklísky nésti. Rváč.) 

Snáze neSlěstí trpělivě snášeti, nežli ve Štěstí se nepod- 
náSetl P. liacniéj nieszcz^ácie skromtio znosió , niž sif 
w szcz§šciu niepodnosič. 

Když budeS v nebi, netrus na nás. Č. 

Kdo Štěstím oplývá, na mnohé se nepamatuje. Jt. Kro 
no^^eu^ 6uBaerB, ion HHorHxi aaóusaeii. P, Kto w szcz^icin 
pfywa, mafo dba o drugie. 

Lidé v Štěstí paměf tratí. — P. W szcz§šciu ludxíe niq 
zapominajq. 

PříliSné Štěstí, pouhé neStěslí. Č. 

Štěstí když chřestí, tu( třeStí, boj se neStéstí. C 

Koho Štěstí hladí, přerádo ho zradí. P. Kogo azcz^ácie 
gfaszcze, tego rado troszcze. 

PříliSné StěsU více tíží nežU těSí. P. Zbyteczne szcsficie 
wifcéj oci^žy, niž ucieszy. 

Čím větSí štěstí, tím méně mu věřiž. S. IIIto Beka 
cpeka, TO ioi Maut Btpyi. 

Blázen, kdo Štěstí věří, a před nuzným zavírá dveří. 
R. CqacTbi) ae atpb, a on ěk^Haro ne aaiBopaĚ Aaepb. 

*) Mm. Smn brm (Sfel gu too^l i% fo ge^t er aufé (S;é tangcii. 
**) Nim. (Silte Za^t tooDen fatfe SBcine ^aUn. 


ProstiPedid iiésií nejlepšL Č. 

Nech Štěstí jíti svou vahou. (Nechtéj je natiti a zrychlo- 
Tatí hrou, sázením do loterie atd.) Č. 

Yelké Téci pomalu rostou. Č. 

Jablko, které pozdě zraje, déle trvá. 8. fl6yKa, ion 
iomum caapHj ajto ctoh. 

Prška po kapkách začíná. S. Kama iuui xolie 4a na^HOi 
uinpe uoqae KanaTH. 

v 

Kdyi neteče , aspoň kape. C. — B. . He Teqerb., EWh 
naerB. 

I měsíc svítí , když slunce není. R. H micani* cbItitb, 
ior4a cojuna HtrB. (Skrovné štěstí, také štěstí.) 

Osel ku hoře polehku kráčí; ale potknuv se a hory 
borem pádem letí. S. Ka^i Harapam yax 6p40 H4e, ^araao 
ue; a4H khai ce OKpeHe aiax 6p40, cbo ce npeiiehe. 

Štěstí se trousí, neštěstí sype. Č, 

Štěstí o berle se vleče, a neštěstí lítá na křídlech. R. 
CqacTbe 14011 aa Kocxujibflxi, a HecqacTbe ^eiirB aa xpu^axi. 

Neátésti na koní přijíždí, a pěšky odchází. CA. Nesrěča 
berzo dojáše, pešíce odhádja.*) 

Štastní na koních skáčí, a neštastný pěšky se vláčí. H. 
CqacT4iB0i Ha KOBt t4en, a ÓescqacTHOi nimi 6pe4erB. 

Šfastný na koni, a nešťastný pod koněm. A. Cqacne aa 
EOfffc, a 6e3cqacTbe 0041 KoaeirB. 

Samo-li tě štěstí nevyčká, na koni ho nedohoníš. 5. 
Ako Te cpeha ae npiqexa, aa xary e CTiih' ho HOJKoniB. 

HorSi-li člověk, lepší štěstí. Č, (A jistě tak bývá, žef 
bezbožní lidé štěstí zde mají, a pobožní bídu. Červ.) 

Čím větší šelma (pes), tím větší štěstí. Č. — HLui. Wjetši 
ielma, wjetše zbožo. DLui, Lepši šelma, lěpša glika. ^ 

Při kom štěstí, při tom i lidé.  R. 3a kími cqacxbe, aa 

itrb M JII04H. 


*) Fr. Les maladíes yiennent k cheyal, et s' en retonrnent á piéd. 
**) Hém. 3c ftrget etticf, ie beffcc 9ltt(f. 


Kam se štěstí kloní, tam i láska lidská. S. Kjjii ce 
cpefca KjIOhk, Ty4'b m jinóahh qoaeqxa. 

v 

Kde se dobře vodí, tam se rádo chodí. C. 

Bude-li v holubníku krm , holubi se sletí. R. Byjih vk 
rojiy6flTirii KopH^, ro.iy6i c^erarcR. 

Dej jenom med , a much dosti přilne, i?. By 4b JOBOk 
iie4%, uyx% HHoro Ha^&flen. 

Stroj jen hody, a budou i písně. R. Kor^a 6y4en» upi, 
Tor4a 6y4yn» m ntcM. 

Na makovici korouhvička po větru se obrací. C. 

Jak vítr duje, tak plachty obracejí. (Kde Štěstí, tam 
dychtí každý.) C. 

Kam vítr, tam plášf. (Toto však přísloví, a sice hustěji, 
slyieti jest o člověku nestálém, větrném a do paty střeleném.) 
— Jako voda, kam jí dolA, tam teče. Č. 

■ 

Každý k vycházejícímu slunci raději hledí. P. Každý na 
sloňce wzchodzqce patrzy ochotniej. 

Kdo je v neštěstí, vžickni se ho štítí. Č, 

V štěstí mnoho přátel bývá , a v nehodách i svoji se 
opouštějí. R. Bo 64aro spěna naoro 4py3eft 6uBaen», a b% 
óesEpeneabl ■ cboh ocrasjuiiOTi. (Viz též Přítel.) 

Za pěkného počasí i bába lod uřídí. R. B^ rixyia noro^y 
1 6a6a upasiri. & .Aacao e la 4o6poHy apeMesy RopHann.*) 
(Komu štěstí přeje, tomu snadno dobře raditi) 

Běžeti po rovině dovede i slepá kobyla. Č. — P. Toro- 
wanym goáciioem leda kto Irafi. (Kde vše s hůry se usnadňoja, 
kde vše na pohodově jest a ku pomocí, tu snadno vynikati; leč 
kde odvšad se překážky navaluji, kde právě proti proudu jesl 
plouti , jak to u př. při kříšení našeho jazyka a litera- 
tury, tu více než obyčejné setrvalosti a práce jest potřebí, 
ale za to i větší zásluha.) 

Štěstí jako zimnice, koho chce, toho napadá. Mr. Cqtcne 
sn rpaciiH, Koro xoqe, roro Hana4e. 

Štěstí předchůdce neštěstí. Č. 


*)  Lai, In tranqnillo etse qnifqne gub«fiiator poteit. Sffrus. 


flftft 

Kde štéstf, ta í neStéBtf. Kde neStéstí, tu i šiMí. 8. 4t 
6 cpeha, Ty 6 R .necpeha. 4^^ Hecpefca, tj ■ cpefce ma. Kr, 
Ni nesréée brez sréée. (Tak u př. ahořela-K "komu stodola? 
HkáTá : Ješté štéstí, že mi obydlí a chlévy neshořely.) 

Osud hlayy hledá. A. ?ovb fo^obh Hmen. 

NeStéatí vždycky hotovo. Č. 

Nežtésti nikdy nezahálí. Ú, — Kr. Nesrééa nikdar ne 
světí. — Neitéatí se nikdy neupachtf. Kr. Nesrééa nej nikoli 
Tgnana. 

Bída Člověka najde, i když slunce zajde. Xr. Bl^a ^ojio- 
lini HaiUCy xoHi n cosne saft^e. 

Jedno neštěstí druhé stíhá. — Zřídka jedno neštěstí samo 
přichází. C. — Sic. Jedna névola mnoho jiných prinášá. P. 
Higdy jedna bieda (nedza) niedokuczy. A. Bii4a 04Ba ne 
nfmxoAMTh. II. Svaka tuga samodruga. Rědko jedna sama 
lesrééa dodje.*) 

Nehody  řadem  chodívají. Č. —  Ch, Nevolja redom ide. 

Kdo před deštěm běží, snadno v louží leží. Ch. Ki deždja 
beži, rad v mlaki leži. e 

NeHtastné vánoce, horší velkonoc. Ch, Nesréčen božié, 
^fji vazem. 

Chromý si nejspíše nohu podvrtne. HLuL Khromy se 
najskorje podsunje. (Jene njezbožo radě druhje za sobu óenje.) 

Slavný plavač druhdy v ledajaké řece utone, a slavného 
rytíře t chatrné hospfldce zabijí. P. Sfawny p?ywacz w lada 
rzece aloníe, a sfawnego rycerza w lada karczmie zabijq. 

Co mne dnes, to tebe zejtra. Č. — P. Co mnie dzii, 
tobie jntro. Bal. lilo mchí hubí, to roót aasrpa. S. 4aHacx 
Bjmowh, a cyipa 4pyroiii.**) 

Co potkalo jednoho, může každého. P. Co potkalo jednego, 
■ože každego. *^ 


') Fr. Un malheur ne vient jamaís seul. 

**) L, Hodie niihl, cras Ubi. Angl. To  day me, to morrow  thee.  Ném, 

^utt mix, morgen bít. 
")  Cvivif potest ae€i4ere, qood eaiquani poteil. Sffrtu. 


NeStěsU netřeba hledati (volati), samo od sebe pfíjde. Č. 
NeítěsU nechodí po horách,  ale po lidech. — Neitésti 

v 

ne po horách', než po lidech se tluče. C. — P. Praygody po 
ludziach , nie po drzewach chodz^. R. BIau ae no Acy 
x04flTi, no jii04an. Ur. HanpacjHHa ae no Aopesy zojim, 
a no jiiD4flxi. IL Nevolja redom gre. (Nehody chodí napořád.) 
Dokud jednomu se nesetmí, nemůž druhému svítali. 8. 
4oKi ce 64B0He ae cípiue, ae HO»e 4P7roHe CBaayTH. CAoijW 
BOKOHe ae 6740 3R^t, ae hotko HCROHe 4a 6740 4o6po.) 

v 

S^dne-lí jednomu štěstí, sto jiných za to zmýlí. C. 
Nikomu není tak štastná hodina,  aby někomu neSfaatná 

v 

nebyla. C. 

Co škodí, to učí.  Škoda vtipu dodává. Č. 

Co k škodě bylo , to přiučilo. P. Co zaszkodzi{o , to 
nauczyfo. — Co bardziéj dokuczy, to rychléj nauczy. 

Škoda i hloupému někdy oči otvírá.  S. inrera h JíyAOMj 

0«II  OTBOpa. 

' Neštěstí, bídy, příhody dobrého často původy. P. Nie- 
szcz^šcif, n§dze, przygody, cz§sto k dobrému powody. — 
Szkoda, przygoda do m^drošci droga. 

Nebezpečenství učí nábožnosti. P. NiebezpieczeAstwa 
ucz^ nabožeAstwa. *) 

Kdo na moři nebyl, dosti se bohu nenamodlil. R. Kro 
aa Hopl ae óinajii, 40cuTa 6ory ae najiaBajica. 

Štaslný, kdož cizí příhodou vyslříhá se před svou škodou. 
Štastný jest len, kdo cizím neštěstím umí se káti. C. 

Cizí neštěstí druhdy vhod. P. Cudze nieszczfšcie podczas 
gwoli. — Za šťastného toho lidé mají, koho cizí škody vy- 
stříhají. P. Za szczfiliwego tego ludzie maj4|, którego cudze 
szkody przestrzegaj^. **) 

Nepadá sníh, by zahubil svět; nýbrž by každé zvíře 
okázalo stopu svou. S. He na4a catrB , 4a nonopi cnin, 
lero 4a caaza aalpKa caoft rparB noKaxe.  (Nesesýlá bflh ne- 


^ Lat, MagifUr orandi optímus necessitas. Syruit. 
^ IaU. Recte saptt, ptMo qui alicno aapit. S^nu, 


hody, aby lid zahubil, ale aby se ukázalo, jaký jest každý 
i la zlých dnflv.) 

V Štěstí nedoufej, y neštěstí nezoufej.  Č. 

Jednomu se krůpí, druhému se mele. P. Jednemu sif 
ikmpi a drugiemu zmiele. Ternu si; cz^sto zmiele, temu 
ikmpi. Jfr. KoHj c6j4eTCfl, a To6t cicpyniTca. (Jednomu se 
podaří, druhému nic.) 

Jednoho Sídla holí, a druhého ani břitvy nechtí. P. Jednego 
fsydla gol^, a drugiego i brzytwy niechcq. 

Jednomu slunce svítí, a druhému ani měsíc nezaSeří. 
Mr. 0/mony cjwne CBtriTB, a 4pyT0Hj ■ micancb ae 3a6jaicHe. 

Jeden se za list skryje, a druhý nemflž ani za dub za- 
itoupiti. //. Tkogod se i za list skríje, a tkoga ne može ni 
dob da zakrije. 

Pod někým i korek (pantoflové dřevo) tone , a jiného i 
olovo podnáší. //. Za někieh plut tone, a za někieh olovo 
pluta. 

Ne vždycky hody, také někdy vody. Č. — Kr. Ne vsak 
dan praznik.*) 

Ne vždy kocourku masopust (tučný čtvrtek), také pftst 
pHcházÍTá. R. He Bcer^a Rory iiaaiflimaa, xaserL ■ BOjiHKOt 
Bocn. 

Ne vždycky ryba, také někdy žába. Ne vždycky rak na 
■lýnč, někdy také žába se nahodí. Ne vždy rak na mlýně, 
lěkdy také račice.  Č. 

Jeden se postí, druhý se hostí.  Č. 

Někomu hus, někomu prase. Č. 

Ne jeden vítr vždycky věje. Č. 

Zima i léto náležejí k roku.  //. Zima i Ijeto jest godiSte. 

Malá škoda, rovný žel. Č. — P. Ha<a'szkoda, róvirny 
iaL — Lepší škodka, než škoda.  C. 

Lépe zmoknouti, nežli utonouti. P. Lepíéj zmoknqč, 
liželi utonqč. 


*) A*. D ii*eit pai ioigoars féte. 


Má-U prtěti, tedy a( je hodný déSt. C, — Má-Ii býti 
teplo , a( je jak náleží horko. — Mám-lí syině pásti , radSe 
hned celé stádo. P. Ma-Ii J)yč cieplo, niechíe bfdxie zndj. 
Mam-li áwínie paáé, wolf cal^ trsodf. (Raději yétií slé a 
jednou ranou, nežli menSí a po dlouhých trodkách. Má-lí 
býti mrzutost, domluva atd., a( to stojí za to.) 

Čí škoda, toho i hí*ích. P. Czyja szkoda, tego i graech. 
JKr. Mifl niK04a, TOro rplxi. (Znamená, koho neStěsU potkalo, 
tomu se i vina dává. Mimo to i tento smysl v sobe má : 
Komu se škoda nějaká stala , mívá mnohého nevinného y po- 
dezření, a tudy i hřích na se uvaluje.) 

Pokud kdo na živu, měj o štéstí pochybu. P. Póki kto 
iywy, niejest szcz^áliwy. 

By nebyly zlé příhody, byl by svět jako hody. P. By nie 
zle przygody, byl by swiat jako gody. 

Co nás mrzí,  lo  se nás drží,  a co jest mílo  nám, to 

v 

nechce k nám.  C 

Moucha, která rychle letí, hflře uštipne. JTr. Muha, ktíra 
perletí , Jiujži pikne;  (Horší jest náhlé neštěstí.) 

Předvídaná střela méně škodí. S. npe^BiAtHe crpl^e 
iiafli mK04e. 

Nerozbil-li -ěert kolébku , rozbije rakev. S. Ako npan 
HÍ6 pa36io KOJitóKy, paaÓHhe rpo6i. (Nepřišlo-li neštěstí sa 
mladých let, přijde za starých.) 

Silný vítr komáry pudívá, a nešťastný bez prospěchu dny 
své prožívá. A. CH.n>HUft atrepi KOMspu nporoRaerB, a 6ea- 
cqacTHUft Bcye bíiki npoviiBaerb. 

Nešťastný by se břehu chytil , i len se s ním utrhne 
(trhá). Č.^ 

Koho jednou neštěstí umkne, ten se mu tak snadno ne- 
vymkne. P. Kogo sie raz níeszcz^scie jimie, nie lacno nui 
aif wywinie. 

Koho se neštěstí chopilo, ten i nos utíraje palec n 
vymkne. P. Kogo si^ nieszczescie jimie, ten i nos ucierajqc 
palec wywinie. 


U9 

Když přijdou y hotti psoty , a třeba jen na tří dni , ne- 
bno je čert z domu propustí. Mr. flxi aase^yTCH sjiuahh, 
lovh aa rpa ahh, to iioprB ixi amcHBe ■ 40 Btey. 

&Yef i ta doba, že stydno vykročiti z dvora. R. JKaaerB 
I ra oopa, vro biuth ctíI4ro 131 4Bopa. 

Když na koho počnou straky řehotat! , už( i vrány 
kráčí. Č. 

Kde hlava sfata, tam pro vlasy nepláči. B. CHaamH 
rojOBy, o BOJiocaxi ae JUtmyrh. 

Radost jest, když není zbytí, svých neřestí druha míti. C.*) 

Snáze bídnému nesamému. P. Lžej nfdznemu nie samému. 
— Lžej bol cierpiemy spolny s drugiemi. 8. Ka^i e ajonara 
ci HHomni, 014a ce jianne ipn. 

Společné utrpení, společné potéienL C. 

Osud není mračno , aby se přehnalo. Ji. Taian ae 
rpnarhj ae mhmo ii4erB. 

Svůj osud koněm neobjedeš. JL CýveRaro Koaevb ae 
ofotAenn. (Přísloví toto a následujících nékolik poněkud fata- 
lismem páchnou.) 

Co má býti, tomu nelze ujíti. A. ^euy 6HTb, roro ae mr- 
lOBan. — Takf při narození souzeno I B. Taxi aa po^y 
nuncaaol 

Co je komu souzeno, jistě bude splněno. CA. Kaj je komu 
aidjeno, biti hoée spunjeno. 

Jak kmu ryftal (los) , tak se i stane^ neúchranně. R. 
tmy BimeTca, loiy m c6y4eTCfl, ae iimyeTCff. 

Kdo se na frešli narodil, nikdy grošem nebude. Č. — 
Sk. Kdo sa narodil k babce, iiědochádzá k groSu. **) 

Kdo se šfastným nenarodí, jedva kdy v svém věku 
ihstným bude. Č. 

Kdo chce kam, pomozme mu tam. Nebot: Chtícímu se 
kKvda neděje. Č. 


*) JL Solamen miseris socioi habuiise doloríi. Án^l, Iťi good to  háve 

coBpany io trouble. 
*0 DétL ^M^ foni er ftaaen til en Gfiding blivet albrig en ^aleť. 


160 

Kdo za čím Sel, to také naSel. R. Kro aa m^wb nomejn, 
T0T1 TO ■ Hame^.  CA. Kdj je iska), to je dobil. 

Jak zapřáhl, tak potáhne. Č. ^ Sic. Kdo jako robí , lak 
sa mu Yodí. DLui, Tak ak jadeň goni, ga teke žo. 

Jak kdo léče, tak vybierá. Č. (FlaSka.) 

Jak se staví, tak stojí. Č, 

Každý sobč štěstí kuje. Č. — A. Bchri csoero cqacna 
Kyaaeii^. Ck. Vsaki svoje srěče kováč.*) 

Jak se kdo způsobuje, tak si štěstí kaje. Ck. Kakva su 
deržanja, takva su srěče danja. 

Kovář štěstí nekaje, každý je sobě hotuje. P. Koval for- 
tuny niekuje, sobie jq, kto chce, zbuduje. 

■ 

Jakou přízi napředeš, takovou i tkáti budeš. Č. — BIL 
KaKBOTO CH npejTb, raxa ■ rau. 

Každý sobě řepku škrabe. P. Každý sobie rzepk^ 
skrobie. 

Jak kdo sobě ustele, tak lehne. Jak kdo si postila, tak 
spí. Č. — P. Jak sobie pošcielesz, tak sif wyspisz. JI KaiOBO 
nocTejiemb, raKOBO h ycnemb. Mr. Hki co6t nocrejiemb, ran 

■ 

■ Bucuiunbcfl.  Ck.  Kak si je  presterl, tak bude spal.   Kr. 
Kakor si bodeš postlal, tako boš ležal. **) 

Kdo plévy seje, málo nažne. Č, 

• 

Co si naseješ, to žíti budeš. Č. — Sic Co naseješ, to 
žát budeš. P. Jak zasiejesz Qnko zasíaleé), tak bfdiiesi 
žqf. A. KaxoBO noctemb, TaKoao ■ noxnemb. Hro ^octe■^ 
TO H conenu*. 5. KaxBO čího noctemb, oaaKO henib ■ xiro 
Bphn (tříbiti, mlátiti). KaKO ko nocle, OHaxo hen noven. 
CeÓH opemb, ce6H ctemb , ce6i B4aqunb, ce6i hemb ■ xeni. 
Kr. Kar seješ, boš žel. Ck. Kak si sejal, tak buš žel. Anebo: 


^)  Lat Quísquis faber fortunae suae.  Angf, Every man ii Uie foiadtr 
of his own fortuně.  Aem. jeter ift \úuté ®lúďe0 Sd^mieb. 

**) Notoř, "O/tm^ or^iíoM ua&iwa^, &i uoiftfi&j. Šp, Qaien malá cama 
haae, en ella ao yaie. Fr. Comme on fait aon lit, on a*y conchc. 
Amgl. Erery ona will aleep, ai he makat hii bed. JVcai. Oetlfl tir 
sal; fo litffi gat. 


161 

Kakva tetva, lakva žetya. Blh. KaxBOTO nociemb, raaosa me 
I Aa ■anume. *) 

Jaké na ndýn sypei, lakové se mele. HLuL Kajkež na 
■fén aypai, tajke so mele. Štpž sypaš, to meleí. Ck. Melin 
■e^e, kaj ma naapei. (Mfli také o povésti, o advořílých 
pjríalobádi a j. býti roznméno.) 

Cca aobé navařil, to jisti budei. Jea, coia aobé navafíl. 
Č. — P. Pij pivo, jakiegoá aam nawarzyf. R. ^to npiaacemb, 
TO ■ cocemb.**) 

Jak jsi osolil, tak jíš. Blh. KamoTO ci ro cojurb, Tanosa 
ro ■ imb. 

C!o jsi si nadrobil, vyjez. Č. — HLui. Sto sebi nadrebíš, 
to lejĚ dyrbií wujisč. DLui. Co jaden sebe nadrobi , to dej 
t^ bnjesé.  8. Kaao ya^poSinib, orsko hemb i Rycara.***) 

Sám aobé huded , sám vesel budeš. Č. — P. Saai aobif 
fíáey aam wesof b^d§. (Jinak také v tom smyslu pHohási: 
Poifvej ilésti svého v tichosti nebude závist ; a pak : Hendf 
jest radost nesdělovaná s jinými.) 

■nohýf buk sám ke své záhubě topflrko poskytuje. 
Ir. Marsiktéra bukev ť svojimu kohcu toporišče dá. 

Sekera lesu neuškodí béz lesu. S. faKapa myMa Hamra 
6e» myMi y^Haara ae H0»e. 

Pán pMiii všady jest Č. — Ch. Prez peněz nígdo kněz. 
Peníz pán, chmel hrdina, oves komoň. Č. 
K penézflm  celý svět tváří obrácen.  Ch.  Za penézí ves 
srél je obemjen. 

Peníz i kámen dlalbe. R. 4eBi»ra a xaMeub AOAÓnrh. 
Penězi se všecko spraví. C. 


*) Lat. Tibi «erU, iíbí meteš. — Ut sementom fecerís, ita et meteš. 
(Cic.) Angl. VITIiai you sow , yoa must mow. ifáifi. SEBaé bu f&cfl, 
niapt bu emten. 

**) Fr. Qoí fait la ftiute, la boit. Nim, IDen 9rci í^afl bn bir frlBcr gr« 
íeáft, if ií^n aně, 

^*) Lěí, Tote hoc íntrtsti, omne tibi exedendom est. (Terent.) Ném. ^afí 
ba fé eingrbrocfr, fc muft bu tů aud^ autfrffeit. 

11 


; 


t. 


164 

Peníze se hrnou k bohatdma, a elé dni k chodému. 
Ji. 4eHbrji myrh ict» 6oraTO]iy, a ajiu 4hi Kh ydorovy. 

Kde stříbrné zvučí, Um mudrci mlčí. 8. 4^ Hapanui ueme^ 
My^apoH Myqe. 

Za bflh-zapla( nemnoho koupfi. P. Za bóg laplaé nie- 
wiele kupisz. 

Nebe za peníze nekoupífi. P. .Níeba za pieaiqdze nie- 
kupisz. 

Zlatý klí2 vSecky zámky otevře — i pekelný: ale ne- 
beský nemůže. Č. — 8. Sjíaraai Kjuoqahb CBaxy ópaiy OTBopa, 
oxpon HeĎecay. Protož : Boháč (zeman) jest tak řídký host 
v nebi , jako zvčřina v kuchyni chudobného. 


BohAtotvi hnije , a chudoba žije. R. EoravcTBO rnerv 
a HmieTa xcnBeri. 

Boháč v hojnosti, a chudý v střídmosti. K Boraroi 
vh nnpy, a ySorott bi Mvpy. 

Slaré iboží činí novou Šlechtu.  C. 

Čím více fiatku máme, tím více ho žádáme. Č. 

Nepřesytí se oko patřením, a mysl bohatstvím. JL He na- 
cuTRTCfl OKO aptaíerB, a yn 6oraTCTBOM*b. 

Buď jen zboží , bude i štéstL R. Bklii 6u Toeapi, 6y4eT^ 
Ta^aai. 

Za Štěstím hodnosti, za hojností dobrá mysl. F. Za 
szczficiem godnoič, za dostatkiem dobra myál. 

Statky Činí statečnost, a nedostatky nestatečnost. P. Do- 
statek czyní statek, a niedostatek niestatek. 

Bohatství plodí závisf, chudoba nenávisf.  Č. 

Bohatství nyní panuje, ctnost mu ustupuje. F. Bogaelwa 
teraz przodkujq, cnoty jim uslepujq. 

Háš-li příjmy početné, měj i srdce Šlechetné. P. Masa 
dochody niem«(e, míej serce M'spania?e. 

Boháč želí korábu, a žebrák moSny. R. Boraroiiy «aj» 
KopnO^fl, a yfioroMy KomejiH. 

V pranici bohatý chrání úSka , a chudobný rouSka. A. B% 
4paKt 6oraToil Oepexcerb 4ma, a y6oroft Ra^Taaa. 


Velikému Telikó í třeba. R, BaamoMjr 6ojbiiioe ■ Ha4o6H0. 

Velikému korábu yeliké i plování. H. Bo^moHy Kopa64io 
fojuooe H nianane. (Bohatý, vinedený může sobe více do- 
TaloTati.) 

Čín Yétáí hlaya, tfm yělíí klobouk. — Veliká hlava, ve- 
ííki klobouk.  Č. 

Veliký pták velikého hnísda potřebuje. — Malých ptákův 
■alá hnixda. Č, — P, Mafych ptaków male gniazda. H. Ha^ua 
ima CBUBaDTb msuDáň rHt84a. 8. IIIto e aefca irrHiia, Befce 
íot raia^o rpefia. Kr. Veliká ptica veliciga gnjézda potřebuje.*) 

U veliké vodě veliké ryby bývají. V malé vodě malé 
ryby. Č. — 8. 7 Bejouwn ptnaua aaiHKe ce pu6e xBaraio. . 

Veliký strom má veliké kořání. Ck. Veliko drévo ima 
feliko korenje. 

Blaze rybám u vodě. Č. 

Kde plno, snáze ulévati.  P. Gdzie pelno, snadniéj ulaé. 

Čeho dost, snadno tím plýtvati.  Ó. 

Blaze tomu , kdo má v domu.  Č, 

Kdo má sádlo, tomu snadno. Č. 

Snadno v šatech blázniti.  Č. 

Mámo, pecte koláče, táta jede ze mlýna.  Č. • 

Kdo má koně, snadno k n^mu sedlo najde. Č. 

Na starém ohništi snadno jest oheň rozdélati. (Snadno 
hospodařili na zděděném zboží.) Hal. Ha crapnai oniHCRy 
ierao Biren poaiuacTi. 

Každý blázen. kaSi uvaří, když je krupice a máslo. 
Ur. H >Qrpei& xama iiaBape, a6u nmoHO ra c&«o. & 4a ana 
cupa a aacjia, a aoa 6u aara aaa^a rB6aTa ra6aHBay. 

Snadno sedě ve třtí píSfalky dělati, a sobě pískati. C — 
& ^CBO 6 y páry j xapaóy CBapara. **) 

Snadno s plným břichem o postu kázati. S. .AacBO e 
e% nywMWh vpSyxoai nocn XHa^iara. 


*) áp. A chíco paxaríllo chico nidíllo.  Ném. (Bio^tx QSogel, grc^eé tRc^. 

Anebo : itlciae Qogel, flrinc 9tepietn. 
**) iVéiik 9Ber ini dlc^re fi(t, ^at gut 1>feifen fd^neitcn. 


IM 

Snadno za křovím  stříleti.  5. «4acH0 e isa rpm (rpa^a) 

CTpÍ4flTH. 

Velkému pána vždy kostka dobře sedá. P. Wielkiem 
panu zawsze kostka dobrze padá. 

Bohatému čert déti hejčí, a obndý ani chůvy nenajde. 
Mr, Eorarony qoprb 4'kTH KO^uine, a yóoruft h mhuku ae naijia 

Čert vždycky na vetší hromadu klade.  Č» 

Kde holubův mnoho, tam jich ještd více přileUije. 5. Jljk 
SHoro ro^yóOBá jua, ravo iomrb Bume 404ehy. 

Liščí kožíšku, varuj trošíčku; kuno, před stůl; sobole^ 
za stůl; a ty berane, za kamna. P. Lisie, pomkni si^; kunu, 
przed stM; sobolu, za stM; a fy baranie, za piec. 

Bohatý v. kuní čubě se protlačí, ale chudý v cvilinkové 
kytlicí uvázne.  & 

Bohatství mnoho může. P. Bogactwa wiele mogq. 

Kdo má koláč, najde i družbu. Č. 

Kde je maso, tam jsou i psi. CA. 6de je meso, tám su 
psi.  S. 4oKi e K0Ma4á, 40CTa ■ nacá. 

Na bohaté bobry více lovcův. R. Ha 6oraTHxi 6o6paxi 
4yqme 40buobi. 

V koho nadéje, tomu i chvála. R. Orb Koro qairrb, roro 
H BOJHqaiorB. 

Zrno tone, pléva pluje: proto předce plévou sluje.  Č. 

Bohatému všecko se připisuje. P. Bogatemu wszystko 
przypisujemy. 

Nehlťd na psa, ale čí pes. (Přísl. fatkářův.) Č. 

Za bohatým se neuhoníš. R. 3a óorannrb ae yroRiiembca. 

Bohatý více má na smetišti, nežli chudý v chýši. Kr. Bo- 
gátíc več ímá na smeiíši, kot sirota v*híši. 

Bohatec bývá rád skupec.  Kr.  Bogátic je rád skópic. 

Bohatství přibývá , ctnosti ubývá. P. Bogactw przybywa, 
cnoty ubywa. 

Bohatství, rod a hodnosti jsou pékné pokrývky zlostí. 
P. Bogačiwa, rod i godnoáci sq pinkne pokrywki zloáci. 

Boháč  chudého  trudí,  a  svědomí  měšcem  z lidí  pudí. 


1«7 

R. 6I4HOÍ orb 6oraTaro oorHóaerb, a ÓoraroA cobíctb hsi 
iDieA HtniKani BiiroHHen>. 

Boháč zřídka spravedliv, buď sám, buď předek jeho. 
f. Bogaty nadko sprawiedliwy, abo sam , abo jego przodek. 

Kdo se rychle zbohatí , duéf to zaplatí. P. Klo si§ prudko 
sbogaci, duszf tego przyplaci. 

Bohatnouti není hřích, když se děje bez něčího ochu- 
lenL  Č. 

Bohatnouti není největSí umění, ale s bázni boží bo- 
hatnouti, to jest něco.  Č. 

Boj se rychlé ztráty, kdos rychle bohatý. P. Bdj si§ 
pr^kiéj straty, kto prudko bogaty. 

Dokud nesní hada had, nemůž se naroditi drak. 8. 3víi| 
uíd aio ne nae , ax4aiovi ne noxe nocTaTH. (Dokud jeden 
drahého neb jiných neuloupí, nemůže zbuhatnoutL) 

Bohatý nemá dost,, dokud mnoho chudých nesežere. (X 
— P. Ten ternu pan, kto kogo zjé. 

Velké ryby malé požírají. S. BaiHKe pu6e vajie nox^ipy-*) 

Snadno bohatému krásti j a starému lháti. Hal. 4o6pe 
óorarovy RpacTH, a CTapony ÓpexaTH. 

Kdo má cvoky, podpírá si boky. Č. 

Chléb má rohy, nouze nohy. Č. — P. Ha chleb rogi,*a 
■fdza (níewola) nogi. 

Kdo bohat, ten i rohat. Č. — Chlap bohatý, jak býk 
rohatý. /?. Kto Ďorari, TorL n poraní. MyxciiHi Óoraioft, Kaieb 
611KT1 poraroft.  Eoraroft, ^to nopri poraTofi. **) 

Slepice pro zrnko v mrvě se hrabe, a v obilí. zas hrabe, 
by mrvu naila. Č. 

Syté prase (sytá svině) věchtem hrá <zmítá). Č. 

Snadno si vybírati, když jest* v čem. P. £acno przebar* 
szczač, kiedy dustawa. 

Kdo čeho dosti má, rád tím plýtvá. Č. — Ch. Z kém gdo 
več lada, z tém vťé troši. 


*)  S090ř,  T6  ff^éfáko  tfHtQi  XQWYtl  to  ftlKQO. 

**j Lil, Bagorxu0 ragiirsus irgi piiikoczus. 


168 

Boháči netřeba rozumu. P. Bogatemu níe trzeba rosumii. 
(Žertem se Hká.) 

Z ylka nebrzo bude oráč, a z zemana žák. Č. 

Jeden rubl, jeden rozum ; dva ruble, dva rozumy ; kolik 
rublŮT, tolik rozumŮT. Jlřn Oxnch py6in>, 04HH1 yni mjul 
py6jfl, ABa yva ; crhjibrh ifyixtwh^ ciharh yMnrb. R. Ecn 
py6jiB, ecTb ■ yMi.  (Kde peníze, tu rozum.) 

Tlusté hovádko kezké, a bohaté moudré. Aneb: Tlustý 
kus (dobytka) yždy hezký, a bohatý kus rždy moudrý. Č. — 
S 4e6e40 Jiino, a 6oraTO vy4po. 

Pozve-li se osel na sralbu, aneb Tody tfeba, aneb dHW 
nenoSeno. 11. Kad zovu tovara na pir, ili trebuje vodě, fli 
dárva nejma; R. Bojia aosyrB ae naso nan, a zothti at nen 
B04y B03IH. 

Bohatství tu vlastnost má , že z moudrého hlupce ndélá. 
P. Bogaciwa t§ wfasnoáé maj^, m^drego gfupfm dzíafaj^. 

Boháč jídá kdy chce, a chudý kdy může (kdy má). A. 
Eoraroft icn, RarB saxoqerb, a y6oroi, Raax CjiyqiTca. 8. 
Eoran 040, Ra4% xofce, a capovaxx, vAXh vose. Ch. Stromak 
jé, kad ima, bogatuš, kad hoče. 

Sytý lačnému (hladovému) nevčM. (^. *) — R. Cimii 
ro404HOvy ae stparL. S. Curb r4a4Hy ae aipye (ae paayHie). 
JL 340poBOHy Bce 34opoBO.  (Zdravému vfie zdrávo.) 

Bohatec se diví, čím chudý se živí: chudý ach a uch! 
ale při něm bflh. P. Bogaty si; dziwi, czym si; chadzina 
žywi. R. EorsToi 4ZBHTCfl, qtirL rojioi anreHTca; a ro^ea&Koi 
oxhj a 8ft HHirb ÓorB. — Et4HeHBRii oxi, a aa 6t4>eHuuDrb 
6or&. — Haqro Toay vhofo 4BBBTbCfl, orb qero rojiot siBiTca. 

Za chudinou pán bflh. Č. — P. Za chudzinq pan bdg. — 
Za chudým (sirotkem) s pokladničkou pán bflh.  Mr. 3a čapo- 

TOD  6HrB  31 RajIBTOIO. 

Kdo chodí s kabelí, toho pán bflh nadělí. Č. 
Bohatému  dobře činit, ztráta (mrhactvQ.  P-  Bogatemi 
dobrze czynič, strata. 


*) Uí. Sotas alkaoi ae palyti 


169 

Téžko sytého časlOTati, a bohatému darovali. S. Cura 
licnmi a dorara oÓAapns, Tei»a o craapi*. 

Také boháč jen dvé dírky y nose má, jako chadobný. Č. 

Vštk boháC také cokr nezobá, ani ehodíneo kamení ne* 
kryie. R. Eoraroi ae caxapi 3o6jieT%, a yóoroi ae xaveiM 
Moserv — Anebo: A£ bydlíme t stáji, nežrýkáme předce 
dámo. 8. Ako ■ »niHO y noary, Herpiiaevo hh hu c^avy. 

Král Teliký pán, a lopatoa cokm nejídá. P. Król wielki 
|aa, a fopalf cnkm niejada. 

Nač hromada žita, pakli se nejL IL Čemu bi hárpa žita, 
kad 86 nebi jela. 

Kdo flsá nasbyt, mflže pozbyt. Č. 

Z bohatsiTí nejde tak Teliké potéSenl, jako žalost pocházi 
i jeho potracenL Č. 

Co platný perly , když krk mi ikrtí. //. Žaludu mi je 
biser, kad mi gárlo davi.  & Sa^y^y n e óacepi, Ka4'& n 

tím Tlee penča, tia více starosti, ň. Eojuae Aonerb, 
tojome m uonon. 

Není Telkýeh pHjmŮT bez yelkých vydej&T. F. Gdzie 
wielki dochod, wielki rozchod. 

Bohatým býti pracno , ale sytým netéžko. R. EoraTony 
ám ipyjio, a curovy ae Hy^q^eno. 

Nčkdy i na bujném polí jsou koni chudí. Č. 

Tomu kdo stiné, nezpomohou sladké v&né. R. Aponaru 
on myn ae naÓsBan. 

Zlaté lůze nemocnému nezpomůže. R. SojiLHony xposarb 
■ aoioraa ae noaosen. 

PHlíi mnoho ztíží mnoho pomáhá. HLui. Wjele za džiw 
kdy wjele pomha.  Wjele páeco wjele njepomha. 


VlasC se hubí chudoboa, nysl klesá nehodou, a nedo- 
statky ySem jsou nesladky.  R. Ei4H0CTb ryówn oreqecTBOy 
spymarb v0ji04eqecTB0, a He40CTaTKH a sctvi Hec4a4KH. 
Chudý s bohatým nehoduj, moudrý s bláznivým nežertuj. C). 


no 

Pán jak chce, a chadína jak mflže. Č. — P. Panowie 
jak^ chcq , ubodzy jako mogq. Paa jako chce, a chndiina 
jako moie. 

Páni jak blázni, . co chtt, lo činí. Jfr. nau íun Jjrpu, 
nio xoTHTbi re poó^iTb. 

PěSi jezdci netovařiSi. R. Ilimift RonoHy ae Toaaparv 
S. ntmarb aa Konnca y bíbi vpan. — Bezkonný péft i 
T Garbradč.  R.  EesaoHBOi h bi Uiiptrpa4t niirik 

ňidko kdo darmo chudý. (Nejéasléji z marnotratoMli^ 
lenosti, nedbalostí atd.) Č. 

Je-li chléb jedlý , jest ráj i pod jedlí : a nenf-li ehleba 
sousto, bývá všude úzko. JL Kojím xjiióa icpat, ran m vlox% 
ejblo pat : a xji6a aa sycaa, ravb a eesjít rocaa. 

Bez soli, bez chleba, špatná beseda. A. Beai cojpi, óeas 
ZJitta, zyjiaa 6ect4a. (Kde neni co pHkonsnooti, vAtnoii i 
ista T řeči, a mnohý nepHcbázL) 

1 ve Vídni lidé bídní. Č. 

Bobalébo škody, chudého hody. Č. •— P» Bogatego 
pokuta, ubogíego biesi»da. — Ubogiego lažnia, paAska pokttta» 

Blahoslavený chudý, kterého abnuina hledá. 6. 

Tomu běda , kdo za dveřmi hledá. DImí. Bjeda, ehWi 
páed áurjami g^eda. 

Nemoc a běda zatajit se nedá* C. -*- Chudoba a kaiel 
nedají se utajiti. & Gaponaorroo a aameA ae ^ajy ce caapun. 

Netřeba tomu uiMti se kulhati, koho nohy boM. R. He 
yMMTbCfl xpoaaTb, Kor4a aora óojiarb. 

Holý nahého neokryje. Č. 

V jedné ruce prázdno a v druhé nic. £. Bi 0410Í pyrt 
nycTO, a wh 4pyroi HHMero. 

Ze stočeného sudu v prázdný se nepřelévá. & li»\ 
nycraro ei nopoa^Ree ne nepejHaaiorb. 

Není sedla, ani uzdičky, ba ani té věcičky, na niž se 
nzda dává. A. Hi ci^eiuia, u yayuoiu, an toé aeauiiiH, 
■a vro Ba4ÍTi» ysAaiiy. 

Nebohatý jako hrbatý; co má, to nosí. /L HeóoraTUf 
miRi rop6aTuA; vto ecn, to b aocarb. 


ni 

Co chleba, to v ném, co roucha, to na néin. & IIIto 
8 pjxa, Ha w^uy 6, mro e xpyxa, y wkmy e. 

I chladno i hladno i inoSna prázdna. A H xo404ho h 
TOAOAMO m vomHa nycra. 

Prosíš mošny od žebráka, a hoii od ovčáka. Č. (V po- 
dobném smyslu též R, Y KOjianiHRKa App^AeŘ Rynosarb. Ku- 
povati n koláčnfka kvasnice. — Saxoft^ia y Komiui jfenéniKn, 
I y co6aKM ójihhobi. Chtíti na kočce kosmatice, a na psa 
■échary. — & Oítb /ABOĚKt cvtuy synoBarH. Kupovati od 
děvčat hedbáví.) 

Málo požitku z žebrácké kabele. Jfr. y otapmi ei ropói 
le noxHBflfflbCfl. 

Není docela bos; má jeSté podvazky. Č. 

Chudoba cti netratí. (NěkteH přidávají : Polibte mě v — 
bohatí.) Č, — P. Chudoba cnoly níetraci. *) 

Bohatým býti není povinnost, ale ctnostným. P. Žáden 
nie povinien byč bogatym, jeno cnotlivym. 

Na chudobných svět stojí. Č. 

Lepší vlastni chudoba, než cizí bohatství. Č. 

Lépe žíti v chudobě, nežli v hanobě. R. Aymne umní 
n rkcBOrk, ^qiux bi> o6H4'h. 

Lepší poctivost s chudobou, nežli bohatství s nepoctivostí. 
& Eojit 8 nomTCHbe y CHpoiiauiTBy, aero. ÓorarcTBu óesx 
ouniTeBi>fl. 

Chudoba lichvy nezná. Č. 

PH mále malé starostí.  P. Hafo niajqc, male troski. 

Chudoba bezpečna , a proto veselá. (Od r. 1485.) Č. — 
Sic Sirota nevolná , ale sobě volná. P. Ubogi swobodny. 
Dbogi wszfdy bezpieczny. Chudobie ciszéj. Kto ma mniéj, 
ma bezpieczniéj. — K tomu staročeské verše: Blaze tomu, 
kdo nic nemá, nestará se, kam co schová; směle lehne, směle 
Tstane. žádný mu nic neukradne. 

Kdo nic nemá, nic neztratí.   P. Kfo iiíema. níestraci. 


*) Angt. Poverty is no srn. Něm, 9rmut^ tfl řeine ^áfanU, noŮf Unr^tc. 


in 

Deset zbrojných a jednoho nahého nic neTesmoo. P, 
Dziesi^é zbrojných u jednego nagiego nic niewesm^. Nahého 
ani sto zbojníkův nemdž obrati. 

Holému rozbroj nestraien. P. Niestraszny nagiemn roibdj. 
R. ToAOuy pasóoi ae crpameai. Mr. ToÁomy posóii ae 
crpameai.*) 

Nebojí se mokrý deště, ani zbadkaný neštovic. R. Mospoi 
A0«4a HO 6oaTCfi, bh ne/ipoBaTiit ocnu. Jlfr. He óowthcm mok|miI 
B04U, a rojiuft posÓoH).  Blk.  MoRpHi ca ne 6oh orb avm^ 

Nebojí se Němec, že mu gatě vezmou. Č. 

Chudých jest nauka. P. Ubogich jest nauka. Uboalwo 
wiele dobrego nauczy.  R. Tojih myApeuB.**) 

Chudoba je matka sdravL S. CnpovaiiTBO e mnm s^paajia. 

Třeba chaloupka dřevěná , jen když v ni srdce sdrávo. 
R. XoTfl H36a e^osa, 4a cepAue 34opoBO. 

Ač má chlap kožich beraní, předce v něm duše lidská. 
R* XoTfl myóa oseqBfl, 4a 4yma qejiOBftqba. 

Ač můj kabát šerkový ; není vyloupen , ale z mých mo- 
zolův koupen. R. Xotb h dpi Ka»TaHX| 4a ne Kpaxk, aa 
Tpy40Byio 40CTajrB. 

Milá chadobo, nenajíš-li se, ale se vyspíš, č. 

Chudý člověk i od hladu spává. S. Cíponan qOBerb 
H 04*^ rjia4H cnasa. 

Kdyby nebylo chudobných, ani by slunce nehřálo. & M 
BÍ6 cípoTHHbe, He6u HH cjHuc rpiiuo. 

Ač vyšel z bliita , povýšen za preláta. R. Hax rpaaa, 4a 
nocaseni bi rhh3H.  (Tím větší česf.) 

Povýšen ne z rolí, ni za solí, ale tím, co ho bolí. 
F. Powstaf nie z roli , ani z soli , ale z tego , co go boIL 
(Nepřišel k důstojenství pro své bohatství, ani z pochlebenství, 
ale svými zásluhami, svou prací a mnohým úsilím , a jako 
udatný vojín i ranami těžkými.) 


*) L. Cantabit  vacuus  coram  lalrone  víalor.  AngL  The  beggar wěbj 

šing bcfore tho thief. 
**) iÍ« ihfia oaf Mir £!la/«r. 


tu 

Ach, adi I a pomocí není čím« R. Ax%, ux% I a nocoÓHTb 
le rtvk 

Kde péče, tu starost Č. 

UlKMd neBoii. d. *) — Na kohož Tšecko zlá , než na 
chudého? CA. Kam če vse zlo, neg na bogca? 

Není hflf-e, Jako když nouze a hoře. A. Htn Toro xyiKe, 
Kan npMen ajsa. 

Když přijde zlé bydlo, nejde na mysl ani jidlo. i?. 'Kor4a 
MfmjijeTh M^a, ae noiAon aa ywh ■ Í4a. 

Badéji T nenávisti, nežli t bídé tnrati. R. Aymae b% 
■enaieni, lexeJH bi 6^4^ npeóiieaTb. 

Pkota nejdál trTá. Č. — Sk. Psota a bohatstvo zbojovaf 
(ažko. 

Téžko bez peří (kHdel) lítati. Č. 

Panské chyby každý zamlouvá, chudobného ctností nikdo 
nevidL P. PaAskíe b<§dy každý zamawia, ubo|^ego cnotf 
rsadko kto widzi. 

Chudobného zdání nemá uznání. P. Ubogiego zdanie — 
aiedba nikt na nie. 

Kde veliké zvony zvoní, tam se malé neslyší. S. 4^ 
aejiaa sbors seoRe, tj ce uaia ae qyio. 

Na bídného Makara i i^išky padnjí. A Ha óft^Haro Maaapa 
a mmini saiarca. (Makar neifastného , v ničem zdaru nema- 
jícího človéka znamená, tak jako Janek hloupého.) 

Neifastného i haluz táhne.  Jfr. B6ororo h rojiysa THrae. 

Yychoudlému prasátku i o žních zima. Jfr. Xy4oe nopoca 
a n nerpoBKU sflóae. — Chudému vždycky zima. HLui. 
Uiudomu wječBJe zyma. 

Malý psík do starosti dténé. JL MajieabRa coóaaa '40 
crapocn mcHOKi. 

Z vrány nebude sokol. R. Bopoat coro40mi ho óim. 

Chudobného chudobné je žtéstí. Č. 

Chudému vždycky spíše v saicu žába než rak. C. 

Chudoba zle se má všude. Č. 


*) Ut. Ubadfíňái nabadfínňi. 


174 

Chudému yéude pískoř* Ů. — P. Chudobie (ubo(ftemii) 
wszedy piskorz. 

Chudý všude musí za dvéře aneb pod lavici se vtisknouti. 
Č. — Kdo nemá oo dáti, šiusí u dveřf státi. ť. Kto niema 
co dač, musí u drzwi stač. 

Na chudého všady teče. Č. — P. Na ubogíego wszf dy ktpie. 

Chudobnému i z hrnce vyvře (vykypQ. č. 

Kde tenko , tam se rve i a kde chatmo , lam se páře. 
F. Gdzíe cieúko, tam si§ rwie. R. Va^ tohko, Tjn h pseicsi 
a r4i xy40,  tyrh ■ nopoTCs.  EaL 4^ toiko,  ravb on psa 

S.  4t  6  TOHRO,  0H4'b  CO ■  MUS  (OH^t  H  DJUa).  Blk.  BtfMUlTO 

(m K^ca, r4tT0 e Haftruxo. Provázek se trhá, kde nejlenSf. 
(Chudému všude zle;  kdo málo má, i to se mu bére.) 

O chudého se každý otře. Č, 

Ani u strýce, ani u déda (ni u otce, ni a dčda), kdoi 
nic nemá, tomu běda. (X 

Chudý  málo má přátel.   P.  Ubogí málo ma  prEVJaciol. 

v 

Chudobného ani svojef nezná. C. -^ P. Ubogiego i swojí 
nieznajq. 

Žebráka ani ten, kdo ho zrodil, nemiluje. S. IIpocsKa 
HeHHjye hh ouaft, kok ra 6 po4Ío« (Shrov. v Písmě Ph 14, 20 
a 19, 7.) 

Sirotek t6žšf než kámen.  P. Sierots ci§žsza niž kamieA. 

O chudobo^ i vsi obtížná jsi; čím pak více chalopé, 
v které jsi I S. CnpoiiamTBO ■ cejy cn tcxko ; a Ráno 4n Kjiii, 
y Roioft cn! 

Když T pytlíku peněz není, tehdy se i rozum méni. 
P. Kiedy groszy w pytlů nenié, w ten czas síf i rozum udímL 

Bída bídu pIodL Bída bídé ruku podává. Č. -- R. EtAt 
Óii4y po4H'rb.  Mr. Bi4a 3X 6t40K) xo4HTb. *) 

Žádná psota sama není, jedna ráda druhou honí. Č^ 

A kde rak, ježto vody není! (Kde u př. má se vzíti 
bohatá česká literatura při skrovném počtu čtenářův a ne- 
mnohých podpůrcích?) 


^)  Lit. Wflrff«í war^r.i při. •< pír'. 


Netřeba tomu nic horšího přnti, koho mniší bijí, a svíné 
drbají. & Korá luijyl^epH 6iio, h CBnt Apnan, ho rpeóa My 
tofke HOBOAe. 

Kde psota, tam hHch. Č. Chudý z nouze hřeší. P. Ubogi 
ZD^y ^zeszy. 

Chudoba viru láme.  Chůd nevěren. Č. 

U chudoby nehledej hanby. Č. — Sic. Chudoba ako pes 
baftby nemá.  CA. Nevolja nemá srama. *) 

Kdo živé v BUznofli , nehledí poctivosti. R. JKHsyqn b% 
H^BOcrn ne merb qecTflocTH. 

Zlé postavení i dobrého mění.  P. Zle položenie dobrego 

Chudobný člověk, hotový cikán. Ch. Siromak člověk, 
golov cigán. 

Chudoba  krade  a nouze  lže.  R. EtAHOCTb  Kpa4erb a 

Nouze všelijak se krčí. HLui. Nuza so wšeiko huza. 
Nnia wáiiko zhnsa. 

Nouze není sestra ani bralr.ť^.***) 

Nouze i na macechu vžene.  C. 

Chudina z vody vah'. Č. — P. Ubogi s woda warzy. f) 
A vody ani král neujme.  A. Boau h iiapb ho yftneT-b. 

Kde ryb není, platí i rak za rybu. Jfr. Ha óespuóbt h 
pan puéa. 

V beslidenství i Janek člověk, a s ním Ankn, jsou lidé. 
A. B% He40CTaTKaxi h Bona 4B0paHHHi. Jtfr. Ha 6e3JU04bt ft 
Xuna lOJioatKi, a FaBza me t 41040. 

Kde dévc^at nemají, i báby se vdávají. & 3a nesoAfo 
6a6y B04e , Ka4'B 4tB0ftKe ne Hax04e. Anebo : Ka4'i» 4ÍBoftKe 
lefla, 4o6pa % n 6a6a, 

Kde lidí není, tu musí jeden stolice na lavice stavěti. 
(V nedostatku si ledajak člověk pomáhá.) Č, 

*} Angl, Bashfiilnesf is tn enemy to poveriy. 

**) Lai. Pauperias neretríx.— NeceMÍtas egentetn mendacem facit. (Syrus.) 
***) LU. Strokaf ne brolis. 

t) Mm. ^xmt Seutf fcd^en mít Saffer. 


176 

Z ničeho nebude nic.ď — P. Z níczego nic niebfdiie. 

Těžko brálí, kde nic nenL P. Brač tam tradno, gdne 
niemasz nic. Ch, Gde ga ni, ni ga nit vzeti. & 4"^ mm 
neMa, 0H4Í ce Hnnra ae vose hh yaeri. 

Téžkof jest jísti, když není co. Č. 

Kdo nic nemá, nic nemůže dáti. Ck. Eoi nikaj Beaui, 
nikaj nemre dáti. 

Kde není, smrt nebéře. Kde nic nenf, ta ani amf ae* 
bére. (/. — P. I sam btfg níebierze, gdsie niemaai. JL H 6on 
Toro HO B03Her&, Ror4a qero hítv Mr. T^rb len^ nan m émn 
m 08He. Ch. Česa ni, ntt ga car ne trébaja*) 

Ze železa mědi nevykajei. R. Hai xejiisa mímm ne MH 

Na suchém dřevu tčžko trhati listí. JL Ci cyxaro jtkey 
jucna  ae coáepem. ; 

Holému snadno se hlava oholí. C. — Mr. Tojoro jeno 
rojiTH. 8. .AacHO 6 fcejiaBa oÓpiaTH. 

NaSe kapsa ubohá všecko bére, co kdo dá. Č. — 8k. Clra- 
dobné vrecko (pytel), pobierá vSecko. 8. npocawa Top6a ae 
vose ce HanyHHTH (CBar4a e npaaaa). **) 

Koně suchopárného (hladovilého) se nedokrmfi, a motay 
žebrácké nenaplníš. R. He aaKOpvvrb soba cyxonaparo, ve aa- 
xhjam iBTfl óescqacTBaro. A opět: 

Skrovná kapsa brzo se naplní. 5. Majoift mewb ♦pnno M 
aanyBB.  (Chudému jako dítěti maličkosti učiníš radost) 

Nuznému i kousek za celý krajíc. Anebo: Chudéan 
skýva za bochník.  R. E^AMony v KycoRX aa nimi jovon. 

Chudému i dva česká hromádka hezká. R. Y óijpnuro v 
Aaa rpoma xyqa xopoma. 

Vytrhni komáru nohu, a hned jsou i střeva vestai. 
IL Izskubi komáru nogu, crjeva mu su na dvoru. (Chudému 
i malá škoda čitedlna.) 


*) Ném, 9Bo ni^ttf \% ^at ber Jtatfe r fnn fRtáft verlotni. Čmd. Mis uind 
tiilgaft toast wóttab.  (Co veime smít se práxdné arélDÍce.) 

**) Mendiconmi loculí semper inanes. Fr. La besace du ■MBdiasl ■* esl 
jamaís pleine. 


U1 

Lepil a( i děrný koláč, nežli prázdná-moSna. 8. Eojbh e 
I wpn KfMa^ Hero. npaaia ropóa. 

I kiiftánek hřeje , když kožicha není. /?. H Ra^raHi rpien, 
laria aqróu ain. 

KdyS břitvy není, i sídlo holí. B. Kor^a óparau rtr^ 
mn m vano ópterb. 

Nedoslalky okazujf, jak málo lidé potřebují. F. Niedo^ 
fialek pokawje , jak vialo cilek potraebuje. 

Y noQti poznáyáme, co zbytečných potřeb máme* Pt 
W Rfdzy l%a|o poznawaaiy, jak wiele sbytnyoli nseciy 
■íewamy. 

Patrná to běda , kdyt ae rodí t žité lebeda. R. Bmpmmí 
6Í4a, «rro ao pmi pojuuacb AeéeAti. Na lolo pHslofí a« jiným 
odpovídá, a sice: Není to běda, když t žité lebeda; ale to 
dvě brdy, není-li žita ni lebedy. R. Ta ae 6t4a, wto bo pn 
jeóe^a; a Tor4a a^ 6im, Kor^a ra pm, ai AeÓeAja. 

Ne to jest nefitéstí, které peníze zasáhlo; ale neStčstí to 
jest, které se nemá čeho ujíti. A To se 6i4e) hto m AeBbn 
Bomja; to Óii4a, qro na 4eHbrM Hei/en. 

Není ten chad, kdo nikdy ničeho neměl, ale ten, kdo 
■íl a pozbyl. 5. Hie oaaft capovaxi, koh HHxaAi aunta aie 
ano, aero oaai, xoa 0 mao, na aaryOio. 

Kdo nic nezkusil , nic neví. Č. — Kdo v nouzi nebýval, 
ten nic nevídal. R. Kto b% Hy3K4t ne Óubbji, totti 9 ne zMaiv 

Bída nčí roznoiu. Č. •— Naučí nouze práci* JP. Niewola 
aanczy robié. 

Naučí polřeba, čeho k ní třeba., P. Nauozy potrzeba, 
ciego do niej trzeba. 

Člověk v nesnázích d&vtipen. S. ^oseai y nehojm 40- 

CiTjUrB. 

Chléb má rohy, nouze (nezvUe) nohy.  Č. 

Naučí bída popiti, když se není čeho chopiti. Anebo: 
Naučí bída kouzliti, když není co na zub vložili. Mr. HayqHTB 
6t4a nonHTv, ko4h Hena ca ^oro xonuTH. Hay>uiTi> 6i4a bo«- 
povBTi,  fliTB HeMa mo  Bi poTi B403KHTH.  R.  AioAM ^j^an, 

6t4H yMBrh. 

12 


Zlí doové skáčí, nooze učí, a cizi chléb nedá spálL 
R.  Sjíue 4HH cKaqy T% , hcbojm ynwn ,  a qyxie xjik6ii eian 

Drahý chléb, když není peněz. JL 4opor% Xjit6%, aan 
AOMrb iii(r&. 

Nejdražší jest, co se prosbou kupuje. Anebo: Draho io 
kupuje, co se vyproSuje.  Č. 

V hladoTého nejdraiSí chléb. P; U gfodnego M^jdrotizy 
chleb. 

Draháté almužna t čas nedostatku. R, 4oiKMra nuccnna 
ao apcMfl CKy40CTH. 

Co se nám už přejídá, to chudý rád dojídá.  Ó. 

Poffeba věci draží.  P. Potrzeba rzeczy droZy. 

Edo se topí, i břitvy se chytá. Tonoucí i slámy se chylá. 
Kdo do Yody upadne, třeba tmu se chytí. Č. — P. Toni|cy 
í míecza (i cíemia) si^ chwyta. R. Kto TUHon, Ton m sa 
Óparey pa^i yxBaTHTbca. S. Knjci qoseirb Toae, ■ aa apejio 
ce raoai^e xBara. Blk. Koiro ca a^bh b% Mopero, toé ca 
XBania a sa sueMíT^ aa novomb. 

Pomoz co pomoz , jen když jest k platností.  Č. 

Uřež ucha, nastav břucha. Sic. (V nouzi si pomoi, jak 
můžeg. — Uřež břucha, nastav ucha — říká se zas, kdyi 
liékdo nepozoriiv jsa táže se na vécí, o nichž pravé ndu- 
v6no bylo.) 

Viickni jsou k službám ochotni , jen v nouzi pomoci není 
jim chuti. R. Bet 40ÓpoxoTu, a bi nyxcAt noaoqb aln oxoiiL 

V bídé netřeba plakali, leč po léku se ptáti. 8. 7 wbojbě 
Herpeóa njaRaTo, Hero jAvb rpanra. 

Ženský to obyčej slzami bídě pomáhali. R. Xeacioi 
oómaft c^esam 6t4t nouorarb. 

Málo dbá se, když chudý pláče. Mr. Hixto ae óaqe, ms% 
capova njiaqe. 

Telidá chuďasovi boží hod, když košilka bílá. Mr. Torjm 
copork BCJDiirb 4eHi», mn copoqaa 6ijia. 


119 

dtm kdo vyvf ScnéJSf , Um bývá sebou- nebospcčnéjší. Č. 

Edo nad jiné postaren, pohromám véiším Tystaren. 
JL Vacio iipiX04Hr& 6i4a n Hanacn, xony 4aHa Óo^bmaa sjíacTb. 

Kdo po Tysokých yécech touií, po neštěstí touží. Č. 

Kiío nežidá si rlásti, uhne se mnohé strasti. JL Rto ho 
sejaen Bjacrv, aa Toro ae npix04aT% h Hanacra. 

Čím Ticbod Tyšší, tím pád nižší (téžšO- Č.*^ 

Čím kdo Yýš leae, tím tížeji padá. Čím yýše, tím horší 
pád. Č» — Jlfr. Xto^bucoro jrhrae, TOft hh8R0 ct4ae (naxae)* 

Kdo příkře přistavuje, rádo se s ním podvracuje (rád 
zpátkem padá). Č. 

Býyi pod Toxem, kdo býrá na vose. Č. 

Čím se kdo yýše TyEdTÍhuje, tím péčemi těžšími se ob- 
kUčnje.  C. 

%do Teliké břemeno nese, tudíi pod ním na xemí klese. Č, 

Na světě jako v lázni; čím kdo výše sedí, lim více se 
potL P. Na áwlecie jak w lažni; jim kto wyžéj siedsi, tym 
bardziéj siq poci. 

Yětší hlava, větší hlavoboL & Beka r^iaBa, Bume rjiaBo6oAe. 

Kdo na zemi sedí, pádu se nebojí.  Ó. 

Kdo na rovni padne, vstane snadně. P. Kto na rowni 
padníe, wstanie snadnie. — Dolem lepiéj. **) 

8 vrchn dobře hleděti, po rovině dobře jitL Č. 

Huška nebojí se obuSka. B. Myxa ae óoirca otfyza. 
Aneb: 3a Hjxoft ae aaroHaembca cb otyxowi. 

Nejvyšší hory nejtěžší hromobití snášejí. — Nejvyšší 
stromové největší nepokoj od větrův mají. Č. — Na vysoké 
hory, domy — rády často bijí hromy. P. Na wysokie gdry, 
domy, rady cz^sto bijsj gromy. //. Kí u visokih kulah stoji, 
nebeskih se trě^kov boji.  (Vitezovié.) 

Netřeba se třtině báti, větrové kdy dub vyvrátí. P. Bač 
mq nietrzeba trzcinie, gdy wíatr dqb wywinie. 


*) LU. J( auksitesnif daikt^s, jft sunkésDÍs půlis.  Angl The greater the 

tree, the harder the fall. 
**) ép. Aquel Ta Bnai sáno, que anda por lo lliino. FV. Celuí-la va pln* 

lain, quj v par la plain. 

i2» 


tso 

Velici stromové dlouho rostoo, a chyilkos padnou. S. Be- 
jna ^paera Ayro paciy, aji aa qaci Da4Hy; 

Když dub padne, ledakdoa třísky sbírá. d. -— JL RorA 
Ay6% B% ^ečearu jna^aon, xto xoverb neaui nojttnpaan. *) 

Dub když padne, snadno ho přeskočili. 8. Paon Ka^:^ co 
■aeajifl, jiacao ra e ■pecRoqin. 

Když sokol sahuben (oprftOy klove ho i vrána* Č. — 
P. Gdy sokol ipieszeje, bije go i wrona. Anebo: Sokol 
kiedy wíqo zepsieje, bledna wrona mu dogfrzeje. 

Zdechlého lva snadno sa bradu žkubatí. P. Lwu sdeckfe- 
mu lacno brod§ skubač. 

Komu se noha podrrtla, ledakdo naň doskaknje* P. Komu 
úq BOga powinie, leda kto si^ go nabije. 

Na strom nachýlený i kozy skáčí. P. Na pockyle dnewo 
i kosy skacxq (lazO* ^* Ha noiufnioe 4epeB0 h kosu cnaqyn. 
Mr. Ha noxujie 4epeB0 ■ rosu vaa^yrb. Ch. Na pognjeno 
ilrevo hodiju koze. Kr. Pod pógnjeno drevó hódíjo kose arát 
(Bóře se jednou v tom smyslu^ že lidé rádi pohrdiýi tím, kdoi 
moci a hodnosti zbav(*n; za druhé pak znamená, ie příliS 
povolného každý zle a dle své vůle užívati hledí.) 

Každá boleflf k srdci. R. BcflKaa éojitsHb n oep/nQr. 

Srdce nezabolí, oko nezapláče. & 4or& op4ae ne aaóoji, 
■e Moxe 010 saujiaRani. 

Kde bolest, tu práce.  Č, 

Co koho bolí, o tom i řeé volí. P. Co kogo bolí, o tém 
méwié woli. 

Slza avéUá^ ale oA kaU. Č. — R. Cjiesa zn^Ra, /ta t^aa. 

Kde hoře, tu i slzy. R. Fj* ropě, lyn ■ Cjieau. 

Hoře tieztrávíá vskoře. R. Topě ue Hsznreemb CRopo. 

Hoře lýčím podpásáno. R. Topě juRon no^ioacaRO. 

Zle žíti v nouzi, ale hAře v hoři. R. Amxo zcnn v% BjMfíl^ 
a vh ropt a roro xyse. 


*)  LmL Querca jacente  omnet eunt  petUam li^a.  ^  Arbore áflJerUi 
ligna quivis rollígit.  S^jrus 


181 

Jedna bfda za druhou. — Jedna tóžkosl druboo iUhá. — 
Bida se s Udou potkává. Č. 

Boře sa hořesy bídy aa bfdami. R. Topě no ropio, 6i4H 
00 (i4av&« 

UpO ae Mdami, a oohmelil ae alaamí. A ynudica 6t4nn» 
a ozaijnjica c^eaan. 

Až ▼ hrob6 bodei, pak hoře abudeS. R* Ta^ riaaa owih- 
Bjrrby ryn xaj& noKaHyn. 

Plač ku bohu, a slzy voda. R. a Mr. lUaabca Óory, a 
ojoaH B04a 

Ne tak (bojím se) bohatého pychu, jako chudobného 
YidychiL A. He 6oa>cb óorariixi rpoai, 6oiacb yóoraxi Cjiéai. 
(Tťi o svédomí mdž býti rozuměno.) 

2eieao rez ažírá, a srdce hoře arírá. /L We^rhao psa 
rviAaerb, a cep4iie neqa^ noryó^eurb. 

Zřídka která ialoat na dobré vyjde. Ch. Redko koja žala 
na dobro izíde. 

Ač péče iieumoříy vždy zdraví podbořL R, neqajb ae 
ymipnrB, a 34opOBbe noBpe4BTi. 

Červ šlapaný se svíjí. Č. — DLai. HužeAc se ksuži, gaž 
won leptány (tlocony) hordojo. P. I biedna mucha odejmuje si^. 

I roháček piskne, nčkdo-li ho tiskne. P. I robak piánie, 
gdy go przyciánie. 

Den mrká noci, a člověk žalostí. R. Jijtub ■epanen* 
loquo, a qejiOBÍKi oeqa^bio. 

Co den, to radost, ale sla neubývá. R. 4to 4eHb, to 
pajiocTb, a CAcai ne yóuBaen. 

Dokud žil děd , nebývalo běd , a na nás vnuky shrnuly 
ae nuky. R, TÍHnÁSL 4t4H, ue BHAa^n 6ii/(U, a ao^hjih sny kb, 
BaiepniwOicb Byiui. 

Běd a péčí čerti napekli. R.  Et^u 4a neqa^a Mopra aa- 

* 

aatajn. Anebo: He óblio neMBjía, 4a qépTB flaxaqn^. 

Čím dále, vždy hůře, jak ona bába řekla. Č. — P.Dawno 
tak baba rzekfa, co daléj, to gorzéj. — Baba lecqc se wschodu 
woMa: Co daléj, to gorzéj. 


18t 

Sokol s místa a Trána na místo. R. CoROJík c% rtcra a 
BopoHa Ha mIcto. (Sokol u Rusův jest podobenstvím člověka 
idravého, sličného, bohatého ; vrána zas neúhledného, chndého, 
lakomého. Tak poStovSIi pacholci přijíždějíce k míatv, dávají 
aobé lémilo slovy védéli, jak štědrá jest cestojíd osoba. 
Volá-li : sokol ! tehdy znamením to jest dobrého spropilného ; 
pakli ale : vorona I sedí obyčejné skrbUk to voze. 

Co nás mrzí, to se nás drží, a co jest ndlo oám, to 
nechce k nám. Č. 

Netolikem smrtí, kolikero utrpení. R. He ctoaro CHeprety 

CROAKO GKOpĎei. 

I bez pepře doráží ksrdcL A. H 6e9% nepn AoMen ao 
cep4aa. 

Proto slepý i pláče, ie zbla nevidL JL O rowh cjkn 
■ aiaqen, qro ari ae BMir&. 

Bídu tHti, kamenné srdce míti. fí. Biju Tepnin, zaaeiioe 
cep4ne hxíti. 

Jsem-li vesel , všickni vidí , a jak se soužím , nikdo ne- 
vidí. Jt. Bet BHjuirb, KaKi eecejnck, a roro ae auuin, nn 
vpjmycb. 

Lépe vodu píti v radosti , nežli med v žalosti, i?. Ajnmň 
•ojiy UTk n paaocTi, aesejn neji u\ Kpjniaat. 

Raději chléb s vodou, nežli koláč s bídou. & Aywme 
woMy n*n n pajocri, Hexe.u upon ch 6Í401D. 

Nač mezi lidi po zármutek, ano doma pláčí. JL 3a wbr% 
n jDojdi no ne«mjb, corjia jioia njaqyn. 

Daleké průvody, zbytečné slzy. JL 4aABÍe npoiojai, 
laaiaia cjesu. 

Louf eni s milými smrti se rovná. P. Rozstanie s milými 
smiercí sie ro»na. 

Co máme, nevíme, až kdyi ztratíme. P. Nieznamy, eo 
mamy« až poshraJamy. S. Iliamk ne, ae saaBb ne, nryCnft 
■e, nosBamk le. 

Dokud u mne nacházel, i v noci přicházel; a teď M 
jsem chudý, uevi ani ve dne kudy. Či 

Oékmt jsem te uadál,  že mne slunce oUcje,  odkal mi 


183 

mm nruy bijí. S, 04By4'i» chmi ce Ha4ao, 4i ne cyíme 
orflUj OMmyxh me jie^h 6ie. 

Kdo 8 koho, ten toho. Ó. 

Kdo koho vidí, ten toho šidí. Č. 

Z cizí kůže dobře jest široký řemen krájeti. Č. 

Z dzfho (panského) krev neteče. Č. — P. Cudzego nie 
iaL JL Hsi ^xaro iriiniKa UMiaih 4erK0. 

Ozí OGho jako pbf. (Cizié richo jako plst drátL FMka.') 
(fteiatí snadno, ježto nebolí. Též kn právu se vstahuje : Jinak 
naše, jinak ciif pře chceme, aby byla souzena.)  Č. 

Každému STé hoře (křivda) hořké a příkré, i?. BcflKOHy 
CBOfl o6n4a ropbxa ■ ae chochb. 

Neboli ho srdce pro ného; nerodilaf jich jedna matka. 
& He 6ojH ra cp4ue 3a Hbaiii ; epi nxi hí6 e4Ha m aftKa po4HJia. 

Má bolesf, tvfij smích. — Vám je do smíchu, ale nám 
pohříchu I Č. — P. Komu do ámiechu, a drugiemu do zdechu. 
Co jednemu ámiech, to drugiemu pfaez na tém áwiecie. 
jt Te6i cnimno , a usA ki cep4Uj 40qlio. S. BAwan 40 
aj6á, a 4pymi 40 cyaá. (Jedněm do zubeni, druhým do 
slzení.) 

Cizí hoře lidem smích. Č. — HLui. Nječeje horjo, nje- 
feji smjech. 

Šibřinky z cizí klisinky ; a což až tvá zdechne ? Jfr. CiiimKiii 
n ^ywiom KimKU (kočky), a hki tboh 340XHe ? 

Kdo má škodu, o posměch 86 nestarej. Č. — P. Czyja 
szkoda, tego i grzech. 

Vaši hrají, a naši lkají.  S.  Bama Hrpaio, a Haina piii4aiD. 

Vy zpíváte, a nás krvavé polévají. S. Bu otBare, a aaia 
ipaaBe (cyae) mojonhy. 

Kočce hříčka, a myšce slzička. R. KomKt m*pymKH, a 
■mnít cjieaKH. (Zábavy velikých jak mnuho stojí slz chu- 
dého lidu I) «) 

TvAj meč, a má hlava!  R. Taolt neirb, a moh rojiosa. 


*) Kem. !Dci: Stal^tn €d^crj ifl ber 92áufe Hot. 


IS4 

Do pekla hluboko, do nebe vysoko. — Kiil daleko , liHi 
vysoko, pravdy a spravedlnosti v světe málo. — Bůh vjíokot 
král daleko, pravda v koute (a nebeského soudn k poslednímu 
dni dlouho čekati.) d — P. B6g wysoko, krdl (prz^jaciel) 
daleko. B. Mr. a 8. Ao 6ora bhcoko, ao uapa 4a^eK0. Eon 
wcouo, a uapik ^aJORO. (Přísloví loto užfvané u veliké noogi 
u nesnázi vždy nějaké chýlení se k soufalosti vyráží. Někteří 
léi ten smysl v ně kladou, že knždé provinění, třebal posdějí, 
předce porosteno bývá.)*) 

A byt o zem se biti, není se kam díti: do nebe vysoko, 
do vody hluboko, fí. Ckoako u seprtnca, Aa ne KyM 
Aítlch : Ha He6o bucoko, a bi B04y r4y6oKO. 

Země tvrdá,  a nebe  vysoko. S. 3eKia TBp4a,  n leóo 

BUCOKO. 

Do nebe křídel není, a do země cesta blízka. A. Ha neéo 
KjfHÁi HirB, a Bi aeMjDD uyrh 6ji30k%. 

Zí^rmulkem pole neoseješ, a slzami nepřítele rozesmdjei. 
n. K^yqnHOiD nojia ho H3it34Hmb, a He4pyra c^esann yrtmuk 
Anebo : C^ieaoio nopa ue HanojHHuu» , a KpyqaHoio nom le 
n3xt34HniL. (Zde nepomůže žádné bědování ; tak osud ne- 
uprositelný velí.) 

Méně bolí, co v oči nekule. Č. — P. Mniéj to boli, co 
w oczy niekole.  Pročež : 

Nejlépe v svět očima, a dáti zeli pole. P. Najlepiéj w áwiat 
soczyma, potrzeba dac pole žalowi. 

Čeho oko nevidí, toho srdce nezeli (toho srdci méně 
žel). Č. — P. Czego oczy niewidzq, tego sercu nie žaL (Též 
arabsky: Kde oko nevidí, srdce se nekormoutí.) 

Povol bolesti; poleží a umře. R. A^^ 60410 b04«>, nouie- 
XBBi 4tt yMperi. 

Když se silně mračívá ,  lehko priívá.  Cil. Kad sa ji 
oblaci, lehko i deždji. 

Pláč ženský meč; mrzký muži pláč.  Č. 


*^ Čud, Jummal kórf^c, kuninfai kavgel. 


185 

Jtk dlonto na očích , tak dlouho na knygii. i- S očí, 
I nyslL Co sejde s očí, to vyjde se srdce. Jak daleko s o& 
aqda, lak mdlou lásku v srdci najdu. Ú. — ť. Co e oczu, 
to i z serca (z nryáli). fí. 48^oro aai oqeft , ^ajiexo R3i 
cepjiia. 8. /[moko on oqi», ^a^ao 04*^ cpAW. Anebo: 
AsMrfc oiiio, HSBaiTB nanent. ^ 

Zdravý nemocnému nevAH. 8. S^pasi 6ojiecHy ae aftpye. 

Sytý lačnému nerozumí, d — F. Sytý glodnego nie- 
roinmié. **) 

Kdo sám nezkusil, jinému nerosumf. P. Kto ciego sam 
aiedoznaf, drugiemu niezrozamie. Anebo: Kto sam kiedy 
doznal zfego, užali si^ wnet n^dznego. 

V kalné oči písku nepHsypuj. R.' Bi nyraue rjiasa 4a 
aecoKi cunjiembl 

Mokrá pflda vody nepotřebuje.  Č. 

NepKlívej louže k blátu. (Nečiň zlé jeSté horSím; zvIáSté 

pak aeaarmscnj vice ještě zarmoucených, sváry nemnoi ald.) Ů^ 

,   '4 
Uvazuj s pláčem, a rozvazuj  skokem.  R. ysasuBat ujol-^ 

^yqi, a paaBHsuBall cicaqytiH. 

Ani had svých střev nesežírá. R. H sMts cbohxi vepesi 
le ten. (Horší jsou tedy, kdož nad vlastí a bližním zradí. — 
Můi ale snad také v ttim smyslu bráno býti, že každého bůh 
sytí a před hladem ostříhá.) 

Srdce svého nejez; prsténku úzkého nenos. (Nestarej 
se nemímě; zármutku k srdci nepřipouštěj; všechnu svou lásku 
na předmět pomíjející nezavěšuj.) C 

Kdo se stará, brzo se sstará. Č. 

Péie šediví. S. Epara ct4H. A zas : Od péče vlasy še^ 
divé , bez starostí bloud živé. //. Skerban spravlja sede vlase, 
pokojem se ludak pase. 


*) Lat. QuntmD oealii, aníno tam procal a>it amor. (Propart.) Sf, 
Qnaii lexofl del ojo, tan lexos del cora^on. Fr. Loin des yeux, loin 
da coenr. Piem, LonUn daj eui, lontán dal cheur. Angl. Out of 
nghi, oai of mind.  Ném. Qiua bctt ita^cn, auů tnu Cianc. 

**) LU. Soios alkaof na paiyat. 


IM 

Ledajaká péče — a sen a očí uteče. ffr. Cnm mm 
nuiacTi», Ta ciuith ae 4acT&« 

Sladký  sen  bezstaroatnémiL  /L  EeaneiaAHomr  eon 

GjUI40irb. 

Mui nepřede, a bea koiile nechodí; a bába ač přede, 
předce dvou nenosí. R. Myann ae npaAeri, a óeai py6afla 
■e xo4Hn; a 6a6a ■ opa^erb, 4a ae oo abí aocm. 

Klopoty nejlépe zapíti. Č. — P. Na frasunek dobry trunek. 

Kdo ae péčemi nestěžuje, ten pékné a dlouho iije. P. Kl» 
aiq nierad fraauje, pí^knie i dlugo žyje. 

V každém stavu najdefS davu. Č. 

Všudy práce, v8udy kříž, všudy jest ndjaká tíž. Č. 

Každý svou (nějakou) píseň hude. Č. 

Ne všecko pížmem a kadidlem voní. Č. 

I kněžský kníže má své kříže. C. — ň. E y co6opBiix% 
noBOBi HBoro KJionoBi (štěnic). 

I tudy pálí, i tamo boli Mr. H ly^a ropave, ■ emjift 
6ojume. 

Není rflže bez tmu.  //. Svaka ruža ima draču. 

Není každý vesel, kdo zpívá. P. Nie každý weaol, co 
ipiewa. CA. Ni vsaki vesel, koi pleše. 

Každý má svého mole, jenž ho hryze. P* Každý ma awago 
mola, co go gryzie. Každý ma awoje rupie. HLuí. Kóždy ma 
awojeho kraholca (krahulce). Ck. Vsaki avéga kríža iaiia.*) 

Každý má svoje hory. HLui. Kóždy ma swoje hory. 
Každý ví, co má za lubem.  Č. 

Každý nejlépe ví, co nese (kde ho bolí, arrbí a 
kouše). d»«) 

Jeden neví, co druhého v škorni hněte. — Neví žádný, 
kde ho střevíc hněte, než ten, kdo v něm chodí. Č. — ť. Pi^kny 
trzewik widzisz, a niewiész, gdzie mie ciáníe. Mr. Hnxro ae 
aaae, *iiA Ho6wn myjanh. S. 4*^ aora Tamrn, to oai míÓojí 


**) AmgL Ifone knowf ihe weighl of anodier^fl bardsn. 


fSt 

OL Vraki sna, gie ga dižmt ŮSR. Kr. Vsak té, kjer 
ga Arérel iúli. *) 

Komu prase zahyne, tomu dlouho v uáich křičí. P. Komu 
fnúq ighiie, temu wusiy píszcay. 

Vf Parchom, ie na pravou nobn ohronu ň. SHaen Ilap- 
XMn, 9T0 M npaByn xpoirb. 

Kde koho bolí, tam i ruka sáhá. Kde koho arrbf, lam 
i6 i <eš6. P. GdBÍe kogo dolega, tam i r^ka aífga. S. 4t 
lora Óoji, ohaí ce ■ nana.  4t aora capóff, oh^ ce m qeuM. 

Kdo ékee vejce míti, nech ai kdákání Ubití. CA. Koi hoée 
nuél jajce, kokpdanje mora terpét. 

Moif ae dým pro teplo trpétL Č. -^ R. ^R>6m reuwio h 
jaan repnirb. S. Aovh ce ^ob^ri momsí ne aa/iuiai, ae uoxce 
ce aarpe larptan. IL Ko ae dima ne nadimi, on se ognja 
■e nagríja. 

U oken světlo, u kamen teplo. (VSude něco dobrého i 
iMho. Komenský však vykládá: Drž se pHjmův. Zdai ten ide 
smysl, nenahlížím.) 

Kaidá švestka svou pecku má, a pecka jádro. Č. 

Kde Buráx nekouše, tam kouše htuyz. — Kde není chlad, 
tsm ovad.  R. Faí ho xojo4ho, ryn m oboxho. 

PAl světa skáěe, ji půl pláée. Jfr. IIojiOBBHa CBtra cxaMO, 
a BOiOBna njnqe. 

Na moK vlnobití, na poušti svěř, a po světě bída a svisel. 
ÍL B% sopi noTon, bi nycnisaxi aslpu, a bi sipt 6t4u 
M sanacn. 

Plavce topí moře, a nás zasypuje hoře. R. Mopcnui 
ToniTi Hope, a cyxonyTHUxi Kpymsrb ropě. 

Není toho kostelíčku, aby čert při něm své kapličky neměl. Č. 


Hlad je nepřítel.  HLui. tiéd je njepieéel. 
Přetěžká věc prázdné  břicho.  S.  Oai  r^a^aa  rpéyxa 
■esa ropke BOBOjiBe. 

**) Au^ Ifoie knowf where the ahoe wrings so well, •• he ihat wears 
it. Ném. di loctf aKemanb, wo tec %áfui Uúdi, Unn Ux il^n aní^at. 
tud, Igga oniM kiof wa-atab obbm jalga. 


188 

Těžká bnlesr, kájft se chce jisti; jeilé létli, kdyi jedí 
a nedají, ť. Ci^žka boleáč, gdy síq chce jeié} jefEcn 
cifžssa, kiedy jedx^ a niedadzq. 

Hlad není soused, aby od ného ujití mohL A. ToMon 
le coct4x; on aero le yšAemb. 

Hlad není strýc, a bfícho není úborek. JL Fojda le 
Tenca, a ópnzo ae ^xyKOiimo. 

Břicho nerdéiník, starého dobrodiní nepomní. M. Bpnio 
M04ti, craparo 4o6pa ae noiraarB. 

Žaludek není Ukže otčí (ale ilčO* H* Xejjjion ae 
OBqaaa. 

BKcho Jsou nejlepší hodiny. 8. Tpóyxi e mtAoiit cazarv 

Hlad a iízeň pHroči žádného nezná. Č. 

Hladovému Tždy poledne. Č. •— P. GKodnemu sawne 
pofudnie. 

Břicho neslyší. — Hladové břicho uU nemá. Č. — P. Brsoch 
nieslyszy. R. Y 6pDza atn hi ymei an yxa. 8. Tp6yxi lesa 
ymiiD. *) 

Břicho neoprositelná věc.  Č. 

Břicho nerozumí žertům. 8. Tp6yxi ae aan aa mjy. 

Žaludek je pouhé hovado. Č. 

Hlad se nedá slovy utišiti. — Hkdovité břicho nedá se 
slovy ani pěknou řečí spokojiti. Č. — P. Glodnego ioffdkn 
bajkq  niecabawíé, racyq nieodbyów**) 

Hladovému chléb na mysIL & — A. ToAO/momy xjtM^ 
aa yirii. Mr. rojio^aift Kynt xjAói aa yxi. P. Gfodneani 
chleb na myáli. (Druhdy se užívá též jako: Kdo v té ped 
bývá, jiného tam hledá.) 

Dluh kormoutí, a hlad krade. Mr. Aoarb HyraTb, a roJO^i 
Kpa4eTb. 


Fr. Le Yentre n' a point d* oreillef. AngL A hungry belly hu M 
earf. IVem. lDe» ^^ungrigca ^Uft fcittc 9nbigt. 3)n Qoa^ ^t Mat 
O^tca. 

••) iViiii. 9n 9mi4 Upt M mil ttocHa al4< a»f)Kif«k 


189 

I fMrtiiirch 'UhdoTý chleba ukradne, i?. Tojěoamoě m aarpi- 
ipn xii6t yKpa4en. S. Tia^aHi m narpiHpxi Xjil6a lie 
yvpacn. 

ffladoTý aebojí se kjje. P. Glodnj jLÍja íl« nieboji. *) 

Hlad se šibenice nebojL  Č. 

Zlá mrf hladem iimHtL S. 3ja e cnpn on VÁBjm yitpini. 

Hlad Tšechno ztrávf. Č. 

Hlad je nejiepSf kuchař. Č. ^ P. Gfód stanii) za kuch- 
Biairsa.  CJL Gladen ieludec dober sokač.''^) 

Dobrá psu moucha, chlapoyi řepa. Č. — Mr. 4o6pa ncy 

MyjOL 

Lačnému viecko k chutL Č. 

LaAiý i ttelo sní (nouse ke Tšemu pKpudi)-  Ó. 

Hladovému i ovesný chléb chutná. Mr. Tojiojmowy a 
Oicainn Ao6piiM. Blh. rjia4eir& neAOvhwbmcyxh xjii0% t4e.***) 

Dokud má medvěd hnílíce, nebojí se hladu. 8. Aovsn b 
mjAáy roMjmexh icpjmai^, le 6ok ce tjoíml 

Na bflý chléb máslo, na Semý hlad. Č. 

Mlsný jen když uiiUzne, hladový jen když se nají. Ó, 

Cokoliv — jen když je v živá ústa. 8. 4n ^ mroro^i 
y SMI ycra. 

He}lepžf to novinka, když zvonf hladovému hodinka. 
(Když poledne zvoní, říkáirají žertem, že zvoní hladovému 
imíráčkem.) Č. — P. Dobra powieáé, gdy rnéwii| jeáč. 
a 4o6paa rbcrb, koju roaoparb nopa Ictb. 

Dobré to zuby, které zelnou polívku jedí. jlfr. 4o6pu 
176H, mo wnoMXb iAan. 

Hladovému svatu i pláňata chutnají. 8. T^a^sy caary h 
iasjaze y cjacib uy. 4nebo: Ejm^sy ^fOBesy c^aARO cy ■ 
4iB.ij»e. 

Dobré žernovy všedfo zmelí. R. 4o6pHe acepsosa bco 
■e4ion. Mr. Ha 406piit zaMeak mo ne cnin, to ace SMe^ie. 


*) LaL Asiniif esaríenf fastem negligit.  Stfr, Un asne affamé ne fe 

foacie pai des coapg. 
"*) Něm. ^ungei ijl trr htfít Stoč>, (bic (e^e IBftrge). 
**) Sp. A bambre no ay mal pan.  (Ulada neif iádný cUéb ipalný.) 


Kdyi 86 kdo yjpoftt , ▼ niten nenf kostí. F.  6dy sif 
kto pnepoáci, ni w csém niemass koáci. 

Dobrý (hladoTý) žaludek luhou buchla snese. Č^ 

Mti-li chléb a vodo » nemtí hlado. Ur. Kojn zjMi n 
i BO^fly TO Hena roji04a. 

Dobrý chléb, kdy koUčův není.  P. Dobry chleb, gdy 
kolacza niemasx. 

Není ta kráva hladová,  která  má  pod nohani ilámiL 
Jfr. He ro^OAHa Ropoaa, kojí volk^ loraia co40Ka. 

Kdo dobře zažívá, netřeba mu solL Č. 

Není-li vína, dobrél i pivo. 8. T^h Hena Biia, ovabc 
4o6po ■ naso. 

Žíznivý k]^ Q vodě si nevybírá. S. Xe^an mifc 1040 
HO npoĎipa. 

Sytý vody dote£e. (Ne tak zle o nápoj, jako o Jídlo.) 6. 

Syta4i myj, hořká jí mouka. P. I mysz kiedy sif m^ki 
objé, tedy si^ jéj gorzka widzi. A. Mumb cura, Hyíca ropuca.^ 

Břicho hlavu krmí. /L Spioxo rojoay Kopím. CHiad 
naučí) 

Hlad důvtipný. P. Gfod dowcipny. 

Když člověk vyhladoví, jak chleba dostati, břicho im 
povL R. Kor4a nporoi04aemca , to Kar& xjrkóa 40CTaTb, 40- 
ra4ienftca. 

Hlad výmluvnosti učL JL roji04i Hayigrr^ roaopnk 
Aneb : npctaoii roj04'&9 opoanaTca ■ rojoci. 

Hlad učí dčlati. CA. GUd vůči delalL 

Hlad k domu přihání. P. Gfod do domu przypfdti. 

Hlad žene do světa. JL ro404'& bi lipi roaiTV 

Hlad vlka žene z lesa. S. r4a4i n Kypaia m mjwt 
■mfcepa. ♦*) 

Hladové oko nespává. 8. Yxkm^ oko Hecnasa. A opét: 
Li&ka hladová dříme. P. Lis glodny drzymie. (Hladovéaitt 
klesá mysl.) 


•)  Ván. 9{aar 9Iuufcn rt mAt, faa cr 9leelct bcefT. íV£m. Sma bíc SXaaS 

fatt ifl, fc^mcďt ba< Vc^l iittcr. 
**)  Vt. La liíM chMM le loup áa boii. 


« Ifl 

Hladové slepici o prosu se snívá. Mr. ToAOjmĚ Kypmt 
■poco cnrcs. 

Psi Idadovénm TSccIíy dobré Iconsky to snu na oči 
lexou. 8. ¥Mjch B naci rja4aHi, cbo My tomajfhe y cay la o«i 
laijaaj. Anebo: FABABVh naci o K0Ha47 cais. 

Ido pasti hlad do břicha pro groS, ani za dva ho ne- 
TyĚene. Č. 

Hiadorf se i o moucho sradf. P. Gfodnych i mucha 
ptiwadn. 

HUid je nestyda. Hlad odi saprodal. Č. — Cil. Glad oči 
nemá. — Pri gladn šram za tram. 

A co styd , jen kdy i jsem syt J7. Xon ctbi^ho, 4a cutro. 
(NestydoTé říkají.) «)  - 

Lépe jest se po hmbeiskn najísti, než zdvořile hladem 
mhli. Č. 


Co se stalo, odeslati se nemůže. Č. — P. Ck> sif istalo, 
routač sif níemože.**) 

Co lam, to tam, o to hlavy nelam. — Co preč, to lam, 
co tam, to bnď preč. — Co napřed, to napřed, Č. — P. Co 
ifinffo, zginflo.  Co min§lo, juž síq niewród. 

Co bylo, a nenf, na to žid nepůjčí. Č, — 8. 3a oho, mro 
a 61UO, ne 4a ^nsyTHirB m 4HHapa. 

Co bylo v loni, nikdo nedohoní.  Č. 

Co bylo, to za větrem po vodě uplynulo. Mr, II(o 6yjio, 
TO aa Btrpon no B04t non^ujio. 

Co vypito, to vylito, vSe jedno. R. ^to bhomto, to bh- 
iiTO, Bce pasHO. 

Co s vozu spadlo, jakby propadlo. Mr. lUo ai Boaa Bna40, 
TU Bxe npona40. 

Nezpomínej toho, co už pominulo. Loňských sliv nepři- 
pomínej.  Loňského sněhu nevzpomínej.  Č. 

K věcem stalým nejlépe jest nemnoho říkati.  Č. 


*) A, Ki^QV dta/vmif ofittwov.  (LiiGrum praeitát pudori.) 
**) L FacUi inferta fierí neqnennt. (Terent.) 


IM 

Minulé věci nepykej^ Bepodobné levéřy • čeho wM ne- 
mflžefi, nežádej.  Č. 

Čeho nelze vrititíy radéj % mysli putitL JI Hůvo m wxho 
ioaspamb, to Ajmae nosaĎtrn. 

Pust po vodě led ie snéhem.  (?. 

Kdo pláče pro dobro zmiseló, bez očí zůitáWu Btk, Koiro 

DJUrai  38  406p0T0,  TOi  0031  OHH  007888. 

Co ztraceno, mndrovánim se nevrátí. P, Niewsknefi 
racya zgfuby. 

Hrtvým soliolem ani vran neloviv^jf. R. MepTafton coko- 
ÁOWh ae jtOBHTB m Bopoai. 

Za lakem Ifižko loviti. Č. 

Cifho nelze předělati, darmo na lo <ehrati«, Čé 

Tluc hhiYtt o zed, co si vytlačefi ? Č. — P. Tmdno mam 
gfowq przebič. *) 

Nebije se nikdo sám jinam, leč u hlavu. JHr. He 40 ■ 
(SbenacsEp an y rojoay. 

Co zpomflže vodu bíti. Č. 

Tobé k vAli vtU se neotelL CA. Zbog tebe ne b«de legel 
vol teličev. 

Ráno by ptáček zpíval, Skoda, ie ho kočka snAdla. 
A. Paao 61 nnqKa aanijia, maAh, hto KomKa citjia* 

Mívala vrána krásné kočáry, a nyní není ani káry, 
JL  EusajiH y aopoHU 6ojii»mifl xopoim,  a Huat ■ aoia bíti. 

Koné hledati, kdy čas se potýkati. P. W ten czas kunia 
szukač, kíedy si§ czas potykaé. 

Pozdě klec zavírati, když ptáci vylétali.  Č. 

Pozdě závory dělNtí, když koně vyvedli. — Co plátno 
chléva zavíratí, když krávy pokradli (když krávu vlk se- 
žraD. Č. ♦♦) V. Pořek. Pozdě. 

Mrtvého hrob nevracuje. Mr. Mepisoro di rpo6a ae 
Bepraiorb. (k(ki se též o snědené věci, neb o daru, iádá-li 
jej kdo nazpět.) 

*) Lit. Bau masza galwa in akmenio? (Zdaž prorail hlava kámen?) 
**) Laf. Qaíd jnvai amitto claudere septa grege. Fr. U n* esf pts tempa 

dc fermer V etable, quand !•• chevanz soal pria.   AngL Wkm llie 

uteed in stolen, to shut Ihe itable-door. 


MrivéBO koni potdfr oves opálatt. Č, ^- P. Dopiero owsa, 
kiedy chce do psa. (Teprv OTsa, kdy chce do psa.) 

Co platná tučná topinka , ano znbŮY není. Č. *) 

Bycha, bys se bžiením přetrhl, nevhonii. — Pozdě bycha 
honí, ano pan Útrata už ujel na koni. Č. 

Idybf nebylo kdyby, nebylo by chyby. Kdyby kdyby ne- 
bylo, vSecko by dohře bylo. Č. — P. By nie afe, bylo by 
wszystko wcale. 

Kdyby mela paní teta Tousy, byla by panem strýcem. Č' 
— P. Gdyby ciotunia miala w|sy, byfa by wujaszkiem. 

Kdybysme měli tolik mouky, kolik nemáme másla, na- 
pekli bysme celému světu buchet Č. 

Kdybych měl, co nemám, mohl bych, co nemohu. 
HLuaL Hdy bych mjel, had nin^ilm, dha bych móhf/kač njemóžu. 

Bys byl sedl, kdy jsi sedlal, *byl bys dobře dojel. Ch. Da 
á zasel, kad si sedlal, bil bi dobro došeL 

Ukus se nyní v loket, dosáhneš-lL R. Tenep& Kycai 
jORi, 4a HO 40CTaHenft. 

Koně uzdou udržíS, ale co sám zle spravíS, toho nena- 
vrátíš. R. KoHfl 734010 y4epxuiniB, a qro caiii C4tjiaemi» xy40, 

le B03BOpOTHniB. 

Pozdě želíš, nevyželíš. Č. — HLui. Kajai?vki su njewrd- 
čawki. (Quasi : Litovavky jsou nevracavky.) 

Po účinku zlá rada. Č. ««) 

Pustil-lí jsi se hřívy, za ocas se neudržíS. R. 3a XBOcn ne 
74epxanca, KOjn 3a rpray ne y4ep:Rajicfl (ro4H rpiroy yuycTEjn)* 

Po radě bývají páoi moudřejší. — Radní páni jsou mou- 
dřejší, když jdou z radnice, než když jdou nahoru. — Páni, 
když ze sněmu jdou , bývají moudřejší. Č. 

Moudrý Polák po škodě. V. Národopisná př. 

Dobrý rozum po škodě, lepší před škodou. P. Dobry 
rozum po szkodzie, lepszy przéd szkodq. 

Bodej byl ten rozum před soudem, který bývá po soudě I 
S. 4a e naMOTb 40 cy4a, xao 041 cy4a. 

*) Fr, Le pain lni viendra, quand il n^ aura plus de denU. 
^ An^. When a tkÍDg U doně, advice comes too latě. 

13 


194 

Bodej měl cikán teii rozum před úfinken, co mfrá sedlák 
po účinku. Mr» fbtrh 6u y minua toí posyvb nanepe^, no 
B% iiy9icHKa na bi umcmI 

Zadní rozam bes předního, co kolo bez nápraTy. 11. Sa^ni 
yn 6031 nepe4Hiiro, mo KOJieco 6e3i och. 

Ranní ptáček zobáček protírá, a pozdní oči prodírá. 
R. PaHHflfl nnnRa hocori npommaerb , a nosAHaa r^aa npo- 
AHpaerL. Mr. PanHA nnniRa poTHKi npo«iniia , a ims^Ha nponpa. 

Mnohý mudr nebývá, až yepsí býrá. (Mnohý stonek 
teprv setne, když se uhodne oĎ , kámen s cesty svrže, urasiv 
se oft. St.) Č. 

Pes neví o nebezpečenství, dokud se mu do u8f nena- 
lévá. Ch. Cucek ne. zna^za pogíbel, dcA mu se vúha ne za- 
lévaju. 

Kdo se ošidil, nedraho koupil, ví-li jak po druhé. Č. 

Zlé příhody brání od Škody. P. Przeszfe przygody broni^ 
od szkody. — Przeszfe przypadki stojq za áwiadki. 

Koho had uštknul, i ještěrky (hlísty) se bojí. HaL Horo 
ra4i» yKycHBi, a fjihctu 6oHTCfl. //. Koga je zmija upekla, 
i gušterice se boji. S. Korá cy 3MÍe Rjiajie, ■ mrepa (ryurrepH) 
ce 6oi. CA. Koga kača vpiči, i guščera se bojí. Kr, Kogar 
káča piči, se zvité vervi bojí. (Koho had uštknul, stočeného 
provazu se bojí.) 

Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká. — Každý 
dme na vodu, když ho ůkrop spařil. Č. — ť. Kto si; na 
mleku sparzy, na zímnq wodf dmucha. Kto sif na gor|cém 
sparzyf, i na zimné dmucha. R. Kto aa iojiorí oxerca, Tor& 
n aa so^y 4yerB. Aneb : Paai oneacH, bi 4pyroi ae juuien. 
Mr. Xto ch paai oaponovB cnaparb, TOft aa CTy^eny BO/iy Aye. 
& Ko ce e4SH% nyvb oxexe, a na xjia^ao nyme. Aneb : Xeveai 
aamy xjia4B. Ch. Koi se na vrúčem opeče, na merzlo rad puie.*) 

Opařený kohout i před deštěm utíká. Blk. Ilonapeai 
nireju* a on 4'i>a(4'i» 6ira. 


*) Kovoř, 1f);ro«o«' ncUtt /*i ro s^eato, f^vaátt nal ro xft^or. 


195 

Polekaná yrina i křoyf se bojí. i?. IlyraHafl Bopona h 
ijTcra 601TCII. 

Bitému psu jedao hůl ukaž. Č. -^ P. Bitetnii psu dosyč 
Uj pokasai. R. EirOBy ncy xoth luetb noKaxH. Jfr. EaTuft 
aea 6oMTca rkn. 


Idyi popUde, od srdce odlehne. Č. 

Ač jai mi imařil plesy, nemflžeS mi odnftí pláče. S. Aro 
CM mm j3eo ntBaHBe , ne noxemb luaKaHBe. (I t slzách útěcha.) 

I bolest má stou radost Č. 

Nic není zlého bez dobrého. R, ffim xy4a 6e3i 4o6pa. 

Vystřel radost, labijei žalost. Ó. 

Dnes ialost, cejtrt radost. Č. 

Vem Títr žalost! Č. — S. IlycTH y rhrapi. R. Axi, 4a 
pyiOD naxi. 

Slza vysychá. Č. 

Časem břímě ponleyí.  P. Ulžy sif za czasem ci^žar. 

Jeden den není sTět.  Č. 

Viak není jeStě víem dním več^r. Ó. 

Co se jednou nezdařilo, můž se po druhé zdařiti. Č. 

Čas raní, čas hojí. //. Yrěme ráni, al' i leči. 

Růže při trní se rodí, radost po žalosti chodí. Ó. 

Čas růže přináší. Č. *) 

Ožel radosti , ožel i žalosti. Č. 

Ani radost věčna, ani žalost bezkonečna. R. Ha pa40CTL 
iftva, an ne^aib 6e3R0HeqHa. 

Pláč za pláčem, a bude i tomu konec. R. Ckojilko hi 
uaian, a 6irn> nepecraTb. 

Jen poshověj, i zlý čas mine svým časem. Ó. — S. Eptne 
i{riieBovii Ba4fl 4a npol)e. 

Zima zimou přejde.  S. 3inia shmoitb npo^e. 

Sejde sníh, sejde i stopa. R. Cntry bíti, r ca^aj BtrB. 

Bud jak bud» vždyf nějak bude. Č. 

Nic to pro to, přijde léto, vyschne bláto. Č. 


*) Sim. ^if 3dt briftst Olcffit. 

13 


196 

Pobudu, zas nabudu. Č. — A. IIoxHBy, HaxcHBy. fifká se 
pH ztenčeném neb ztraceném jmění. — Dá-Ii pán bůh sdrtTíy 
bi)don rukávy novy. Č. 

Zas dobře bude, až zlé pomine. P. B^dzie dobne, gdy 
zle ominie. 

Zlého se sprostíd, a i smutku se zhostíS. R. Amxo 1367- 
Aembj BCK) RpyqHHy 3a6y4emb. 

Dá bůh hody, zapomened na nehody. R. Aaen 6on 
BOA), 3a6y4emb ■ HeB04io. 

Po svádě milejdí shoda, po vojně chutnějSf pokoj , po 
hořkém libější sladkost. P. Po zwadzie lepsza zgoda, po 
wojnie smaczniejszy pokoj, po gorzkiém cukrowniejssa alodyci. 

Vzpomínati mílo, co před tím trápilo. P. Wspominač mifo, 
co przed tym trápilo.^ 

Dokudkolív žíti, vSi touhy nelze zbyti. Č. — R. Ckojmo 
RH Tonhy a 060 BceiTB ho nepcTysRHTB. 

Mrtvý bez hrobu, a živý bez místa nezůstává. R. MepTBiii 
6e3i HorHJOi, a aneuft 6e3i ntcra ne 6y4en. 

Dal bůh němému řeči, a nahému ulicL R. /Ua ten 
HtiOHy ptqH, a Barony y^my. 

Nemá neděle sedm pátkův. R. Ha 04H0ft HeAftji cen 
naTBHui ae SKiBerB. 

Teciž voda, kudy dříve tekla; takte naje milá matka 
řekla. B. Teč če voda , kud je prije tekla ; Stono nate milá 
májka řekla. 

I dříve jsou statní lidé v nesnázích bývalL IL I prye so 
junaci u nevoije upalL 

Zajíc utíká před liškou, a žába před zajícem. R. 3am 
on 4ICHUU, a ^rynnca on 3afiiia 6t«Hn. (Není náš stár 
nejhorší, jiní jsou ještě v horším položení.) 

Neraduj se, najdeš-li; neplač, ztratíš-li. R. He pa^ýica 
Hame4i», ne o^aqb noTepasi. Mr. HaftmoBi ae pa^jrtcji , a an 
H 3ary6iiiiB, to bo Tyx«. Anebo: Haimóai qepnenb KJi6yn 
ae CRaqe, a saryónsi ne niaqe. 


*) L Dulcíff roalornin pineterítornm memoria.  S^rui, 


197 

Nabylo nám sonzeno, protof nás minulo. R. He name 
Óujo, HO Kb EBWh npinuo. 

Nesdaří-li se po pnré , podaří se po dnihé. Ch. Ak se 
pervič ne sgodi, morU se dragóč zgodí. 

Odptdne jeden krél, nastane jiných pět Č. 

Straka se kře, a dvě ▼ keř. P. Sroka ze krza a dwie 
w kien. R. 0498 copoRa cn njora , a Aecaih na njiorB. (Není 
mi na něm, u př. úředníku. Čeledínu, mnoho záleženo, ne- 
^iroftl mi k srdci, najdu 2aň deset jiných. Též ▼ tomto 
smyslu : Sotra jsem jednu práci odbyl, Yíce jiných na mne čeká.) 

Nebode-lí Ančíčka, bude jiná děvčíčka. Mr. He 6740 Faju, 
•740 4pyrafl. 

Kdy žalost yrchu dostupuje, už se radost ohlaSuje. 
Kr. Kadar žalost do varha perkipi, se vesele že glasí. 

v 

Nevíil, co večer s sebou přinese. C. 

Tečer pláč, a zjitra radost.  R. Beqepi luaqi, a aayrpo 

PMOCTL. 

Po nečase čas bývá. — Po bouři bývá jasno, a po jasnu 
loračno. Č. — R. Iízt, Tyqn 40»4B, a aa Tyqeft ynusaeTCA 
(npaxaeTCH, naroTOBjífleTCH) RpacHoe cojHumKO. 

Po deSti slunce jasněji svítí. CA. Za deždjom je šunce 
jtsněje. — Po zimě teplo, po dešti slunce. S. Haa smě toimo, 
na mne cynue. 

Budef i na naší ulici svátek. R. ByAeTb h na Hameft 
jJoaA npaaiORi. Mr, Ey4e h na Hamíit Byjoiixh npasMKi. 
Anebo: Ey4e ■ na Hameny tu»4hio cbhto. Bělor. Ey43em> h 
n lameft eyjMiui Ropnami.*) 

Zasvítit kdys slunce i před našimi vraty. P. B$dzíe tež 
sloáce przed naszymi wroty. R. B30ft4erB co^sne ■ oepe4i» 
nmm BopoTau. — B30ft4erB jihďo co^inue h ri nani na 
nopi. Mr. Yigievh n Ha4'b mohmh BopuTbiH 3ift4e coHue. — 
H nvB ROJHCb coHiie 3ift4e. IL Šinut če sunašce i před naša 
▼nta. Ck. Svehne i meni kadteda šunce.  S.  Aohn he cynae 


*) Sp, k\gan dít Mra U fiesta de nuestra aldea. 


Nesdechni, mAj odOni, až li tráva naroste. S. He juiiiiiui, 
■arap^e, 4on Tpaea aapacre. 

Než slunce ^'de , rosa oSi yypije. Mr. IIoki coaae aUUe, 
poca ovi Bohcth. 

Blázna i nadčje obohatí. Mr^ AypeHb n AyuKiuo 6orarke. 

Kdo stín lapá, prázdnou hrs( mívá. HLui. Stdž za wotsčen 
piima, ničo w horsči nima. DLiA. Chtož za scenja páíma, 
len njama nio garsči. 

Lehké mysli na Yétm staví, a takové zámky léž vítr 
svalí. P. Lekkíe rozumy na powíetrzu buduje ; . wiatr lei la 
obala. 


I 
• "t 


tel 


vn. 

■yti — pozmn — vtlp»  HoadFost — zpozdl- 

loit — háámnojrmtvi. IJéenl a aménl. ňemeslo. 

Zvyk — přiFOzeiti poiralia* 

Ddava ySeho počáteL  H Tojoia Bceiy Haq&io. 

Hlaya bez rozuma pivní líětéL A. Eeai jtms rojoea 
imoft KOTe^ri. ' 

Hlara řídí. hlara táhne.  Btk. rjasa nparai rjUBa TerjH. 

Mysl sondf, TŮle toU.  C. 

Boimn kralaje, roznm pastachiyo. Blh. yimapyna, yn 
roBCAapyna. 

Rozum kraluje, a zyffe jen pamatuje. 8. Ywh napye, 
I naien Huan h cbo xiBOTiHe. (Um a pamět i zvířata mají.) 

Oko hledí daleko , a mysl jeSté dále. A Oro bhahtb 
4iieio, a MMCjOi enie Aa^me. 

Moře neunese, co rozum zamyslí. S. Bume yvB aamcjn, 
lero lopo noHece. 

Paméf bydlí v tele, mysl y čele (rozum v hlavě), a žádost 
vsrdd. JL EcTb naiUTb bi tíjí, nucjib bo Ji6y, a xoTinie 
n cep4iit. (Obecný lid ruský má ža to , ie duSe na devíti 
U&ich v člověku jest zavěSena, jichžto při smrti poznenáhla 
le spoufttí.) 

Bozumu nikdy nazbyt.  Č. 

Jest rozum nad rozum.  Č. 

Vlastní rozum král v hlavě. R. Cboí yir& sapb bi roiiOBt. 

Každý žije o svém umě (jiůl rozumQ. /?• Bcarb cbohhi 
yion nsen. 

Nezrodila nás jedna matka. Č. — P. Nie jedna nas matka 
podala.  Každý má jiné rozumy, jiné náhledy; a proěež 


S02 

Co hlava, to rozam. Č. — P. Co gfowa, to rosím. 
R. Mto rojiOBa, to pasyiix.  JHr. VXo rojoea, to poaymi. 

Kolik hlav, tolik i smyslův. — Kolik dér, tolik syslftv, 
kolík hlav, tolik smyslův. C. — R. Ckojuro fojobi, ctoako 
H yuLOWh (oxon). Kr. Kolikor glav , toliko míseL Probi 
téžko ve velkých shromáždéních nadíti se stejného smýileni 
a viech jako pod jeden klobouk přivésti. Též mnohoUavé 
panování za nic nestojí. Srbové vypravují tento případný 
pHHh : Němec jeden jda s vrchn a nesa koS sehiých hlirA 
chtél sobe tím nlehSiti, že je vysypal, aby se samy dolt ku- 
tálely; ale práce jeho byla pak mnohem vétdí, když je po roz- 
ličných koncích shledávati musel. Tu prý teprv mu ono pří- 
sloví: Kolik hlav, tolik smyslův, na mysl připadlo.*) T jiných 
proměnách zní uvedené zde přísloví i takto: 

Kolik hlav, tolik kloboukův (rozumův). Č. — P. Každá 
glowa ma swoj§ czapk;. R. Mto rojOBa^ to mausa. — 
P. Každý dudek ma swój czubek. (Každá glowka ma swtfj 
rozum). HLuL Hač hlojička, da wašniěko. R. Hro roiOBa, 
TO lopoBi (mrav, zvyk). Ckoako AHpi», ctojHiRO h cycjaxoKh. 
(Taí AHpa, TyrB h cyc^HKi). Mr. IDio ropoAi, to uopoBi, 
nio ro^OBa, to poayvB. — Každá osoba na svůj způsob. 
S. KojiHKO 4I04H, TO^HKO hy^H. Ch, Kuliko Ijudih, tuliko čudih. 
Kr. Kélko Ijúdi, tólko čúdi. — Kolik pánkův, tolik žbánkův. 
P. Co džbánek, to pánek. — Kolik brad, tolik rad. — Kolik 
chytrcov, tolik mudrcov a j. v. 

Jeden rozum dobrý, ale dva jsou lepší. H. Yn xopomo, 
a 4Ba jyqme. (Sr. Více očí, více vidL) 

Lepší s náprstek rozumu přirozeného, nežli čber při- 
učeného. Č, — S. Eojia 6 3rHqa yna, aero cio 6a4aHá nosrá.**) 

Důmysl lepší než rozum. H. 4oraAKa Jiyqme paayHa. 

Vtipu třeba časem, ale rozumu vždycky. P. Dowcip 
cžasem potrzebny, ale rozum zawsze.' 


) L, Quot čapka, lot sententiae (sensus). Fr, Autant de peraonnea, aotual 
ď avís. Flám, Also menich hooít, so meni^hen sin. Dám. €^a 
■101101 fovfbtr, faa mangc ®ínb. Kim. Ca 9iel Stůj^fi, fo viti @iane. 

) ilfiý/. Ad omica of motker-wh ia worth a pound of cicrgy. 


M)3 

Romn jesl roda gedbkého, « vUp panského. Č. — R. Yn 
tfecThMĚCgioĚ^ a aaMHCju óoapcKÍe. 

Um bes rosuma málo plalen. B. Ywb Ďeai paayna 6t4a. 
Dm sapadi la rosum. & Yn zKLOjmrb sa paayn. (Uměti 
léco a roxnméti tomu, jest dvojí; jedno bez druhého nevede 
kcflL Dm vidy té cesty se drží, na niž uveden; před roz- 
viem tisícero cest se rozkládá k voleni po libosti. Aby 
mafii pravou voliti, třeba nejen nauky, a mnohem více cvičení, 
mjfmáiif i skuienostL Tudy i mládež naSe česká z německých 
ftol ledacos umí, ale máločemu rozumí — z přirozených pHčin.) 

Nedozrálý rozůmek jako jarní sněžek. R. He403pi40ft 
(lOJOAeHbKOft) yuoirB, qro seceHEift abaokl. 

Co brzyzrá, brzy dozrá QA o jiném, tak zvláStě o roz- 
um). Č. 

Kdo v tfidcátém roce bez rozumu, a v čtyřidcátém nebě- 
hat, tomu nelze čeho se dočekat R. Kro bi TpH4uaT& jrbrB 
16 yMfin a bi copoRi me 6orarB, TOMy ho qero mA^th, P. Kto 
w dwndziestu ledech za <eb niepójdzie, do ámierci niepéjdzie. 

Boinm miluje prostoru. R. Ywh juoókti npocropt. — 
Prostora umu a duši zvůle. R, IIpocTopi yuy h pasry^i 
igrmi. (Neobmezovati censurou mydlení, netísniti svědomí lid- 
skými vynálezky.) 

Mysl projde vSudy.  Č. 

Živý o živém i myslí. R. Hímboě aumoe h ^yHaeri. (Mrtvé 
bmy rozumu protivný.) 

Rozum řeči okrasa, ť. Rozum okrasa rzeczy. 

Domácí chléb, plátno a rozum ^nejlepiL Č. 

Kde vládne síla, tam rozumu mohyla. R. Ta^ ciia, ran 
jiy Horaja. 

Síla bez rozumu sama se kazí (mařO- P- Sila bez rozumu 
uma si9 kazi. 

Raděj rozumem než sochorem. Č. — P. Lepiéj rozumem 
úi ilamem. — Důvodem, pane bratře, ne rohem. P. Racyami, 
ftie rog^mi. — Zkus dříve slovy, než dopadneš hlavy. 
P* Pokui pierwéj slowy, niž sifgniesz do glowy. S. Eojt o 
ci naieruo, aero ca CHaroni. (Při rozepřích.) 


f04 

Komu pán bůh nedal, kovář Beakaje. č. — P. Koma btfg 
rozamu niedal, kowal ma go nieukaje. 8. Koho 6on ne 
pasyiia (qiefce) Aao, ohoho e Koeaqi ho noxe CKOBan. 

Komu není shflry dáno, t apatice nekoupL — Kdo od 
přirození hlonpý, v apatice rozumu nekoupL 6. 

Tolům kroky a jelenům skoky. (Jiný jest způsob TÍednidi 
rozumůr, jiný zas bystrých a vtipných hlav.) Č. 

Rozum bůh s krásou nespoIčiL P. Rozumu bóg do krasy 
(úrody) nieprzywi^zal. HáL Eiirb 40 ypoAU poay^jr w 
npHBsaaBx. — Skoda krásy, kde rozumu není. P. Sskoda 
khisy, gdzie rozumu pusto. 

Rozumem štěstí i přirozené vady opravíS. P. Roiomem 
szcz^ácia i przyrodzenia poprawič. 

Cizím rozumem nežij.  R. HywĚXh ynon le wmuu (Ne- 
nechávej vždy jiných za sebe mysliti ; nesedej na svůj rozuk) 
Rozumem každý se spravig, neslušného se van^. Č. 

Drž se rozumu, a projdei celý svět Č. 

Lidi poslouchej, a svf^ rozum měj. Jfr. ^4ei c^xai, 
a cbíě poaymb naft. 

Přijímej cizí zdání, a drž se svého uznání. P. Kaidego 
zdanie przyjmuj, a swego si$ rozumu trzymaj. 

Málo ten v světě spraví, kdo vše na svou hlava flavL Č. 
— P. Co síq na rozum vydají, radzi tácy upadajq. 

S rozumem dobře kupčiti, a bez rozumo se močili. 
K YuLOWh ToproeaTB, a 6e3i yua ropoBarB. 

Bez rozumu kupčení z peněz se loupení. B. Beai jma 
TopronaTB, tojuko 4eHi>ni Tepán. 

Jak si kdo v mysli báje, tak mu též všecko hraje. P. Jak 
sobie kto w glowie uknuje, tak mu wszystko smalraje. 

Nač člověk ve dne myslívá , to se mu i v nod saivá. 
R. %o sa yut /omaeTca, to h bo cnt bkaitch. Mt. Dlo na 
usy 6pe4eTCfl, to ■ bo chí boactcil S. IIIto ko aucjni, o 
OHOVB H cana (oho h CHraa). 

O nemožných věcech mysliti, samoděk sebe lálilL Č. -* 
JJIni. Myslje tejž ludii sjebaja. 


sos 

Š 

PoAé roiuma i tvá moSna bude. R. Ho CBó^ny jny 
■ocm 6y4en cyny. 

Dle íata i^Ugi, dle rosoma proYázejL R. Ho luanio 
Bcrpt^iaím, « no yiy npoBOxaiorB. 

Koko pán bůh potrestati chce , nejprv mu rozum tezme. 
K Pui bdf najprzéd rozum odejmie, kiedy chce skarač. 
Andio: Kogo h6g pokarač chce, zdroirq mu rad^ odbíera. 
S*. Koro 6orb xoqe HaxaaaTHy to nepme poaym BMime* 
& KaA Kora xofce 6orB 4a Kasss, Haftnpe ny nanerb yano. *) 

loznm a lely roste. Č. — P. Rozum s laty przybywa. — 
■idroié przychodzi i roécie s laty; acz nie každý jest m^dry 
brodaty. — Codzíeá czlowiek m^drszy. Hal. Hojobíri ja,o 
9iBMk TO ■y4poxeHB. 

€ai a příhoda rozumu SkoIa. R. Bpeuii ■ cxjnůŘ pasyifs 
w^mvrh. — ZkuSenost dává rozum. Č. — P. Z doáwiadczenia 
rozum fif množy. 

Na£ mu brada , když k ničemu hlava. Blh. Olo ny e 
épajpmi, xora xy ho e bi vASBíhTih. 

Brada nečiní mudrce. — Bradou dává se znáti kozel, a 
ae mudrc. CA. Brada káže jarca, ne páko mudroznanca. 
čistot se stává, že: Brada narostla, a rozumu nepřinesla. 
A. Eop04a Biipoc^a, a yxa ne Biuecjia. 8. Epa4a napac^a , a 
inera xe ^OHie^a. 

Domflm a statkům se počítají léta, a moudrý člověk vždy 
jeit ralad. 11 Kuéam se i baStinam iStu godiSta, a mudar 
^ék sveg je mlad. 

Není starý, ale mnoho pamatuje. (Rozumný, zkuSený.) C. 

Neptej se starého, ptej se zkuSeného. P. Niepytaj starego, 
Rtaj bywalego. K He cnpamxBaft ciaparo, cnpamxBaft 6u- 
niaio. Mr. He nuiat ciaporo, a nuiaft 6yBajioro. Blh. He 
ttral crapo,. axx CTpa4ajio. 

VU moudrosti počátek. (Nikdo se moudrým ne- 
■mdiL) d 


*\ Ul Deofl, quem punire Tolt, deaeatat 


>íH 


Moudrost milvje tvrdé lože. P. M^droáč rada ma twarde 
fože.  (RozkoS protivná moudrostí.) 

Kdo neumí sebe skrýti, ten nemůže moudrým býtL JL Kro 
Hc ynterb ce6H CR|»m^ Ton ne Moxen my/cpun 6an. Na- 
proti tomu sas 

Moudrost tajená, nemoudrost P. M^droáé skryta, gfapstwo. 

Hlčí-ii jazyk, jest rozum bez platnostL P. ffiedy jeiyfc 
milczy, rozum ni zacz niestojí. 

Z palce obra poznime. Č. 

Moudrý nepodléhá příhodě.. Nad moudrým hvéidy nepa- 
nují. P, M^dry szcz^ciu niepodleg^. Modrým gwiazdy 
nierzfljdzq. « 

Moudrý jest i bohu svat  R. ynHma a y 6ora cnarv 

Na moudrých lidech svět Csvětlo) stoji, a na bláineiA 
tma. R. yMiHuau crtrB ctoitii, a ^jrpaRan na. 

Moudrý horu lomí, a hlupce hora. S. Bimn ropy loiii 
a HeetiDTa ropa. 

Moudrému napověz, hloupému dolož (vylož). — Chytrém 
napověz, hloupému dopověz. — Napověz moudrému, dovtípí 
se všemu. Č. — P. M^drego nie wiele trzeba uczyč. M%dréj 
gfowie dosč na s<owie. Hqdremu nie wíele trzeba mówiói 
Hqdremu dosyé namienič.*) 

Na chytrého mrkni, hloupého trkni. Č. 

Moudré hlavě dosti jednoho oka. IL Mudroj glavi jedno 
oko dosta. 

Moudrý bez hádání uhodne. Moudrý zá hadače stojL 
P. Madry bez wrožka zgadnie.  Madry za wrožka stojL 

Chytrost nejsou žádné ěáry. C. — S. Xaipocib m 
uucaRBa o6clHa. 

Největší moudrost znáti sebe samého. C — B. EoAmn 
■3'4pocTii canaro ce6fl anaTB. P. Madrošč najwieksza kaidego, 
snač dobrze siebi^ samego, a niemasz nic trudniejszego. 

Moudrým ten se darmo zove, kdo neumí ndif sobě. 
P. Modrým si^ ten darmo zowie, co nieumie ndxič soUe. 


*} ÁmfL A word ii eatagli lo Um wite. 


207 

Ztéžka jiným rozum spraví , kdo se sám v něm neustaví. 
H. Kto C0601) HO ynpaBHn, totl ■ 4pyraro Ra paajm ae 
ncraasn* 

Není len moudrý, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, co třeba. 
P. Níe kto sila umie, ale kto co potrzeba, m^dry. 

Pád, pHhoda bláznivého, jestif výstraha moudrého. Blaze 
tomu, kdo se cizím neštěstím kaje. & *) 

Moudrý nezavírá vSeho na jedné hlavě. Č. 

Moudrý neodsoudí, a hloupý nerozsoudf. R. YwsfífL ae 
^jMWThj a rjqnioft ae paacy^m. 

Živá hlava , klobouku dobude (najde klobouček). Č. — 
S. 4on e rjiaee, 6iiTfae xana. (Též o naději ztracené jmění 
xu nabyti.) *^*) 

Dobrá hlava sto hlav krmí. B. 4o6pafl rojoaa cro rojioai 
lopnrrb. 

Na dobrou Iilavu sto mk. B. Bi 4o6p3no rojoay cro pyai. 

Moudřejšímu díl dvojí.  //. Tko umije, tomu dvije. 

Hloupý hledá místa, a moudrého i v koutě najdou, 
fi. r^ynot ameri míctb^ a pasyMaaro a vh yi*jiy bh^ho. Na- 
proti lomu zas: P. Níe miejsce szuka gfowy, ale glowa 
■iejsca.  (Ne místo hlavy, ale hlava místo hledá.) 

S hloupým v karty, s moudrým v žerty. P. S gfupím w karty, 
I Bodrým w žarty. 

8 moudrými se raď , a s bláznem se o palici  nevad. Č. 

Moudřejší ustoupí. Rozumnější ustupnějSf. Č. — Ch. Spa- 
uetoéji bedastemu vsigdar prepušča. 

Louleník hráti nezačne, až dudy umlknou. P. Lutnista 
grač niezacznie, až gajda umilknie. (Moudrý nemluví, leč 
Uoapý aneb llachavý přestal.) 

Zle koni, kolem něhož osli hýkají. Ch. Těžko konju, okol 
koga se osli ričeju. 

Čím hloupější, tím drzejší, a čím moudřejší, tím nesmělejší. 
P. Jim kto glupszy, tym ámielszy, a jim m^drszy, tym 
kojailiwszy. 

*) £. Bz Titio alterhu aapieiif eneadat mm. 9fgnt». 
•*) Mn. Wkt einta it0)^ (ot, teai frftt Mn ««t. 


ao6 

Kon6 řídíme uzdou, a lidi moudrou mluvou. P. Koníe 
rzqdiimy wodzamí, ludzie mqdrymi mowami. 

Ději bůh s moudrým i najiti i stratitL R. Aaft 6on n 
yuBSiwb m HaftTHTb ■ noreparB. 

Radéj 8 moudrým plakati , neili a bliiuem xpfvatL 
8. Bojoorb ci my/(pwn njUKan, aero ci jy4im ninan. 

Co se rychle yiníti, nedlouho to svítí. P. Co 8i$ rjchlo 
wzníeci, nie d<ugo to iwiecL (Před lety rozum netrvalý, coi 
i o bohatství, moci, slávě a j. platí.) 

Brzomoudrý (též mnohomoudrý) nedobře mudruje. Č. 

Hudráček jest lapáček. Č. 

Kdo jest přes míru moudrý (přeučený), za blázna se po- 
važuje. CIL Koí je preveč spameten, za bedaka se déržL — 
VfUtí moudrý, poloviční blázen. HLui. Štóž je jara mudry, 
tón je pól njemdry. 

Lidé i pro rozum přicházejí o rozum. R. Jbojm ■ on 
yua cxo4flTi ch yva. 

Nekázal pán bůh bláznitL (Učinil nás k obrazu svému; 
moudře sobě veifme.) Č. 

V každém mudrci dosti sprostoty. R. Bo acHKon myjcpeiA 

40B04I»aO  npOCTOTU. 

Co mudrc mudroval* hloupý hrad opanoval 5. 4oxje 
ayjqiuft «H3'4poBame, ji3'4Uft3H rpa4i upRuame. 

Než se mudrc namudroval, sprosták si peněz nachoval 
S, 4oirB ce iiy4piift HaMy4poBame9 ajajM ce RaxneoBame. 

Uoudrý o málo (o malou věc) se neoklame. — Kdyi 
moudrý chybí, notně chybL Č. — P. Každý m^dry anaczaíe 
ma upas^ S. Ka4i yiewh nocpae, apjo nocpae. *) 

Bláto bez břehův, a blázen bez ohrady. C* • 

S bláznem ani pán bůh nic nepořídí H. Bi 4ypaKÍ ■ 6on 
BeB04CHi.  Hal, AypBeaH a 6arB ae uporasaTca. 

Hli9C0va hlava — ani kam co dáti, ani kde co vzíti — 
holé stěny bez hospodáře. A. y r^jnnoBi roioaa u 4ian n 
Bsarb, rojuia ctíbu óeai xoaaiHa. 


*)  Aoctfř. X) f fár^off ar fěkna&j  o' oi«/or ókw /ěltixa$m LěL 

fodn B«bina (modréma Moadréko aaitéstfs ai to za aéaa iNO^ 


1 


Hlavička  jako  makoYÍČka,  a  rosuinii  jakby  naplval. 
P. Glowka by makowka, a rozuma by naplwal. 

Ciit blázen smích, a Sfůj styd. A. Mysoi Aypairb CMtxi, 
a CMft cniAv 

Op3ý 86 proapi^ alo blázen nikdy.  B. UbKn npocniTca, 
a ^pan HaR0r4a.  Mr. Ilbfuumfl npQCDMTEca, a 4ypeHb hkkojih. 
DéraYého měcha nenadmeS a hlupce nepouCíiH. • A. 4Hpo- 
aaro Miza ae HaAjrrB a Ďesyímaro ao Hajnom. 

Danno blázna uCili a mrtvého léčili. R. AypaRa yqaTb, 
vro aepTBaro jitqHTb. 

Kdo od přirození hloupý, v Pařili rozumu nekoupL Č. — 
P. Kto z przyrodzenia glupi , i w Paryžu rozumu niokupi. 
BaL AyfMM m vh Kueei ze zynurb poayny. 

By vedl osla do Pařiže, komoA z nčho nebude. C. — 
8. Marapna oas^ah a aa lepyca^an, oai fce onen 6uth 
aarapam. *) 

Ani v Pařfii nedčlsji z ovsa rýží. P. Ani w Paryžu 
alerobiq z owsa ryžu. 

Janek do Prahy, Janek z Prahy, d — Ch. Martin v Zagreb, 
Hirtín iz Zagreba. P. Staníalaw z jizby, Stanislaw do jizby. 
Hw za moře, hus domů. (?•**) 
lavka kamkoli leti, černá vidy býti chce. Č. — P. Sroka 
ttwsae patra zostaje, w ktére kolwiek leči kraje. (Též lak, 
b ilá povaha změnou místa nehned se napraviti dá.) 

Vyjel teletem, volem se vrátil.  P. Pojechal cielfciem, 
wilem aif wrécil. 

Yola by přea vAecken svět zvodil, nebude než vůl. Č. 
Hea Seanak kam chceS, česnek i bude. Vezl na trh cibnli» 
ttie přivezl oSlejch. č. 

Blázna cep.  Na blázna kyj. Č. 

Blázen neboji se kříže ý ale kyje*.  A. Ayp&n ne óoktca 
■Kciiy a ÓORGfl necra. 

Blázna i v kostele tepou. Ifr. Aypaa ■ bi nepinn 6bioTb. 

*) Fr. Qvá foa va á Róme, fon en revlent. Nim. tttn Qfcl Meibt ein Qfrl. 

••) Něm. fflifdt eine ttasf ibns Wfcr, fo Mmmt trn «av^ «Vt^n >|a. 

U 


SIC 

Kdo 86 nechce ▼lípiti, musíme ho hnfpili. Č. 

Blázny sluti palicí holili. (^. *) 

Skoda pěstí na blázna; R. XCaju xyjiaia, as 6m% Aypaia. 

Blásen sobe nensrozamí (nebývá moudrý), leč kxfem 
sbil bude (1^^ ho uperou). Toliž až se svou tkodoiL  Č. 

Blázen tepnr rozumí, iídyi se stane.  Č. 

Kdož by se divil, že blázen se urodil. R. He my A- 
BiTiiCfl, Kor4a jiyparb poAiTCii. 

Netřeba hloupých síti, sami se rodí. P. Nle trzebn gh- 
pich siaé , sami 8Í9 rodz;. R. AypaROBi in opnn, n cii>ri| 
a cau po4HTCfl. (Už ve 12. století pKchási.) Mr. Ajrpui le 
ctnn, cavb po/urn>cs. **) 

Blázna netřeba lucernou hledati. S. AyA'^ ce ca cithon 
ne rpaiw.  P. Mazntfw wsz^zie pelno. 

Bláznův rozmanitost veliká. Č. — & Ey4aJUURna t 
pasjíawa. 

Každý blázen ve svém krojí. P. Každý blaien swojim 
strojem. 

Bláznu sluSí každá čepice. Č. — R. Ho CeHuct Baon. 

Snadno blázniti, když rozumu není.  Č. 

Čest hloupému prokaž, kde má sednouti, ukaž (aby snad 
první místo neujal). A. fiMyrh 4ypaRy qecn, van ne aaaeti 
TiA n ctcTb. Podobné jest, nemýlím-Ii se, i loto nalomaké; 
Ha noRyrt ko^h ho nani, to Ryra, a6o ^ypeiiL 6en vyn, 
t j. Na čestném místé (kout, kde oltáHk se svatými obrazy) 
není-li pop, tedy kuté (kaše z rýže nemastná , vyklidani vel* 
kými rozinkami, která se po pohřbu duchovním předkládá) 
anebo troup ničemný. Mnohot si pošetilí lidé na tom uklá- 
dají, kde jim seděli. 

Posad  blázna  vysoko,  bude  nohama  kláliti  (kopati> 
//. Staví luda na visoko, da nogama made. 

Hloupá hloupt^mu i radost.  P. Gfupla gfupiemu i radoii 


*) L. Phryx plagis emendalur.  An^l Fooli mast be louged wilh cMí. 

IVm. nacrea mof man mtt jtoíben lanfen. 
•*) Čud. Ei hullo kiiDla egga kalwatu , kiil m fflwiíb nuMo.  (Blátci 

M Beaře aai sef^e, gin oá Mbc se vyikytne.) 


1 


SfI 

Kom fíla (blisen) nil, nikdy noadrý nebyl. P. Koma 
wifa mil, nigdy mqdry niebyl. 

BUm není nikomu mil, « blásnv ledakdo. 8. Ajn me 
VĚĚOWk aio, a jjAy 6 ceano. 

Pohádky babské, a blámv i ly ae Ubl. JL Bacra 6a6bi, 
a 4ypan to ■ jmAmn. 

Blánra i dřeténý penfi dobrý. Č. (Aekoliv r. i849 i ne- 
Hiini moaeli mlatem dřevené penise la méď bráti.) 

Slepé alepiei vie smi plenice, i?. Ciinoi lypnift bco 
memma. (Také o chudém, jemuž kaldý dar viáoen.) 

Blásnflm jak se mele, tak se mele, leda se rumplovalo. 
— Hloopému leda hučelo, jen když sláma do huby nelese. Č. 

Kosel bláinu po rosumé, ie ho nemá, nelituje. Č. 

Den proiel, lehne na postel; ai se rozedni, zas TStane 
1 p€JL Jt. Aeib npomen, ran ■ cnan nomoA; M,ewh paa- 
oiAy Bcran Aa notjrb. (Nač nad tyto véci moudrosti a 
Tanmu tteba.) 

Slabý duch nic nerytvoH , a jen čas na sdařbflh moH. 
R. Yvh cjia6oft ae xe^sen Hayn, a xoven sin npoxirb 
(cn CKyvBU 

▼AI kováni nepotřebuje. (A kdo chce volem zůstati, ne- 
íhka mu % ostrá nastupovati.) C. 

Kde hlupcAv rodina, tu i jejich otčina. R. T/íi ^jrpaKon 
esu, Tjm CBoa aouja. 

Blásen s bláznem chodi, a oba nikam se nehodi. B. 4y- 
fn Ch jQrpazovB cxo^a^aca, a o6a emejau ne tojvumch. 

Blásen na bláznu jede, a bláznem pohani. R. AypzKh m 
ijfuA t4on, a ^ypozon noroaserb. 

Blázen blázna neporazi, bdď ti mladý nebo starý. Č. 

Dva blázni svobodni. Č. 

Blázen každého za blázna soudí. Č. 

Jeden blázen deftet jiných nadélá. Č. — Ifr. En sam norec 
deset drugih napravi. 

Kdyi ae jedna hus napije, pyi jiaé viecky. Č. 

Blásen piská, blásen hrá (skáče), a kdo se mA díNi^ itoi 

\4* 


rotunu neoUL Blk. Ajxh csipa, syn upae, lOtra riejiffy 

yiii ntna. 

Ač co 8 blásnem kdy ulovfi CoI^onUD, ale ae roviésniii 
roBdélfS.  (Mastičk.) Č.    . 

Kdo aa spolčil a bláznen « roxpolčíl ae a tovmytm, Č. -* 
JHr. SeiDiuicfl ai Aypaen, ra ft caiii 4ypHen 6yAeiiib. 

Hloapému ae ukloft a avaléasa pokloft. 8. y&MMPi ce 
xyjk^ Kao ■ CBOTa.  Aiebo: IIoRopH ce vaxany no m cmij. 

Blásen bláxaa očf, a oba neamysU. K Ayt^an ^ypm 
y^om, a o6a ae cnicjan. 

Mní se blázen na rozumnéhOi a opilec na atHslitAo. 
& Áy/cb aa pasynaa, a nisHam aa TpeaaeaHa iipan. 

Kdyby ilo po sovím, nebylo by nikdy dne. //• Da je do 
sofOi nebi bilo nikada daná. 

Hlnpec smíiek anebo linlíiek (marný). Č. — 8. By^MT 
ce aaoro črta). 

Hloupost záYidi bohatémn a směje se chu^ámn. & Vájr 
QOCTb aaajun 6oraTOHi a cnte ce ótAHon. 

BUzen se o milo nepokusí. Č. 

B6da SYčlu, zachce*li se bláznu býti hrdinou. IL Jaok 
STČta, kad se ludo pojunači. 

Hlupcům nikdy nejde do hory, a fidy jen a kofee. 
'r. JiyffieBtL Beva ropu, a ace ma%. 

Kaž hloupému bíti čelem před bohem, a on hlava al IM^ 
bye. Jfr. SacTaab ^jrpaoro 6ory aojUTHca, to bbbi h m6% 
npo6be. ^ 

Zámky pro blázny, pro moudrého počet. R. 3aaon Mi 
4ypaRa, a ne^an AJifi ynaaro. 

Není dobře vejce bláznu svěřiti. Č. 

PoSli hloupého, a za nim druhého.  Mr. nonua AypaorOy 
a 3a BHHx 4pyroro. 

Hloupý uaesnadi, ale neporadí  P. Gfopí lámieaia, nie- 
poradzí. 

Jeden blizen druhdy patero moudrých avadí. A. OAjtn ^ 
Aypaa^, a yaaion laTepun ecopan. , 


SIS 

Co jeden hlupák skazf, tisíc moudrýeh nenapra?f. P. Jerfen 
gtapi sepsoje, lysi^c modrých nienaprawi. 8. IIIto e^an 
jjii aaapci, cto uyAfhai* ne nory pasipciri. Ck. Veó more 
jeden bedak tajiti, neg sto zpametneh dokaiati. 

Jeden bláien hodí kámen y vodu, ale deset moudrých 
ko nevytttne. R Oabli ^ypaici Kaneiib vh ao^y 6pocBrby a 
yanai jecan ne suraaiaTi. 8. IIIto e^aai Ajxh 6am lUinem 
j 6ynap%, mÉen nanerHiu^ ae nory ra HsaaAani. P. Jedna 
blba kamieA do studnie wwali, a dxiesiQÓ go chfoptfw nie- 
dobfdiie. "*) 

Co hloupý zaváže y moudrý nebrzo rozváie. R, F^iynoi 
sttanEerb, a ynaiift ae CKopo peasinRenb. 

Co jeden hloupý koupí, ani sto rozumných neprodá. 
S. UIto 6438% jiy^i Kyna ,  cto naneraiexi ne noice npCAara. 

Zle nohám pod bláznovskou hlavou. 8. Te^RKO aorana 
lOii jyxon rjiaaonx. Jfr. 3a ^ypaoio rojioBOio ra uoravi juixo. 

Zle každé dflo spraveno, když osla za správce voleno. 
R Zlo je upvden svaki posao, opravitelj gdi je osao. 

Hloupost  horši  než zlodejství.  R.  UpocTOia  xyxce ao- 

pOBCTBa. 

Nouze s hloupostí sousedí.  R, Et4a rjynocia coct4'B. 

Vžude na blázna kape.  P. WszQdzíc na bfazndw kapie. 

Bláznovská síla brzo slábne. S. Ey4ajacTa caara ópao 
njaKme. 

Na váe kýchání pozdravu se nodoříkáš, a od blázna pro- 
Sféchtt se nedočkáš. R, Ha bchkoc qaxaube ho Ha34paBCTByeuibCH, 
a la Aypaxa 4o6pa ae Hanaceiubca.  (Sr. též: Klevela.) 

Z motovidla nebude šíp.  Č. 

Ze slámy nebude než sekanina, a z prkna drtina. Č. 

Sláma nehodí se než do chomouta, a kroupy do jelita. Č. 

Ne každému dřevu dostane se býti fládrem. — Z buko- 
fého dřeva neuděláS fládrové lžíce. Č. 

Ne z každého dřeva neb kamene sv. Václav, Č. — 8. Hai 
caaiorb  oaafl  ne HO»e  ce  cBeTah'B  HsiccaTn.  Ač tomu  na 


•)  iVovtfr. "jSwií: íovQXog^ ifix^tt trjv nitQav u^ to Jttiyáét,  leoi inatop 
^^owéfiol éh rip ivfciiovv.  Téi Arabům známo. 


tu 

odpor mi lai jiné přísloví lakto : Z jednoho dtavn 
lopata.  JI. 1ídf% OAHoro xepesa nxoia ■ 40naTa. & fln 
4peaoTa axOHa n 4onaTa. 

Oblec poleno, dej ma i jméno, nebnde ilovék. JfaLUpi- 
6epn nifl, 4ai ny mfl, ho 6740 vh hoto tojovíkv A aai : 
Oblec sochor, i sochor heiký bude. JL Hapi4n im, ■ ■«» 
xopomi 6y4en. (Sr. Gothe: StldV čine 6to(e, fic fif|l Hic 
eine St&ule.) Z obojího vSak se jeví, že íat a levnitM ohm; 
nepKdávají Člověku ceny. 

Mnoho té země , 1 níž hrncové býti mohou , ale aiálo té, 
z níž zlato berou.  Č. 

Ne z každého žáka bude kněz. Č. — P, Nie z každego 
žáka bywa ksi^dz. R. He sctn nepauan jn iryHeaajn 6ink 

Ze záprtku kuřete míti nemůžete.  Č, 

By( sova pod nebesa létala, sokolem nikdy Mbade. 
P. Sowa choé by pod niebiosa látala, sokolem ni^y niebfdiíe. 

By slavik jak krásně zpíval, předce vrabce nenaafi. 
P. By slowik najmiléj ápiewal,  przedsi^  wróbla níewyncs;. 


Krásný  páv  peřím  a člověk  oěením.  R.  Kpacn 
nepbeni a qejOBiirb yqeabeni. 

Ilmělost svěllo, a neumělost tma. R. y«ieHLe catr», t 
HeyqeHbe na. yqene Kpacora, a ueyqeRbe cyxoTa. (Učenost 
ozdoba, neučenost hanoba.) 

Umění chleba nejí, aniž pod ním nohy klesají.  Č. 

Umění (řemeslo) plece netíží, a s ním blaze. R. Peaecjt 
3a n^eqajui ae Hocan, a ci uuwb 4o6po. 

Umění v štěstí okrasa a v neštěstí útočiště. JL ywse 
Bi cqacTbi Kpacora a si Hecqacni yótaciote. 

Neznámost činí nemilost — Neznámost jest nevděčaj 
host.  Č. 

Učiíl mc vševědem , uc^íním tě boháčem. P. Uczyi ■!{ 
wieszczym, a oczyni^ cí; bogatym. 

^^   Lépe něco znáti , než mnoho míti Č. — 8. Boift « yn^TBi 
■ero oan.*) 

*) if. Mm vale saber qot aver. 


Vi 16, pfljdeí la hudce. C 

Neoděná hlava na kněžstvo se nesvčtí. A. He yvacb n 
■ony ae cnsan. 

Každé nménf hodí se svým časem. P. Kaide nmieč przyda 
Of Ml Medy. ^ 

Dej bože vtocko oměti, ale ne vieho skoošeii. F. Daj 
bože wssyslko nmieč, a níe wsiyslkiego užywaé. HaL 4o6po 
■00 yaftn, a le nce po6mth. 

Dobře tomu kováK, jenž na ol)č ruce kuje. HaL 4o6pe 
Tony lonajeai, iaae la o6t pyau aye. 

Cim Týie vystoupil , tím iirží rozhled. Č. — ELiA. Wuže 
itapaš, dale widiiS. 

Umělý plavec . neutone. A. HcKycHOi ojiasaTe^b ae yTOHer&. 

Lepží snání s pochybou, než nexnání s oblibou. & Bojit 
I amo n naion, aero aeaaaHO ci xaa^on. 

Co neomíme, na to nevrazíme. — Co neznáme, na to 
aedbime.  Ci. Za kaj se nezná, za tem se nehlepi. *) 

Naplival do knih, když neznám slova z nich. A* HanjieBaTb 
n TeipaAb, aor^Ui CAOWh le aHan. 

Svině když kalížiě mají, na čistou vodu nedbají. 

Apaléka hnojkovi smrdL P. Aptoka gnojkowi ámierdzi. 

Zlé jest v karty hráti a trumfy neznáti. R. XyAO vh zapřu 
irpan, ;ui zosupei ze SHan. 

Pěj radii dobře po stehlíku, nežli ipatně po slavíku. 
J?. Doi jyvne xopomo merjenKon,  ^^wb Aypzo cojiOBben. 

Co neumtt, nech toho, nedávej se do toho. Č. 

Lepii neuk, než nedouk. — Lepší prosták povolný, než 
mulráěek svévolný. F. Lepszy prostak powolny, niž m^drek 
nrawohiy. — Učený nedoučený horší než sproslák. HaL yqeHuft 
le 40yqanii nipme azí upocrazi. 

Kdo co neviděl, neumí to dobře malovati; kdo co ne- 
iknail, neumí o tom povídati.  Č, 

Tolik známe, co v paměti chováme. S. OhojUOco auaMO, 
Hmio y nanen iHaHO. 


*) L. Seimitia non kabel oi ořem niií ignoraateai. 


Učení kořen hořký, ale plod sladký. JL ywna lopeai 
ropen, 4a uaoat^ cubaoki. 

Cvičení a zkušení dává umění. — Trápení átwŘ rona, 
zknSení omftnf.  C 

Bez muky není nauky. Dokud se nenamučf, doind ae 
nenaači. 8. Eeai nyxe uona Hayxe. 4oki ce ne laaytni, Aoa^e 
ee ne uay^i. A. Hoůtm bi aayRy, Toputn ■ vyitf . 

Učedlník — mučedlník. C. — Co mači, to učf . & Bho 
■yu, yv. — Kdo mnoho zkusil, mohl ledacos pozorovati. 
//. Tko je mnogo patio, mog^ao je Stogod i zapazitL 

Rozum se cvičením brousí. — Častčjíf cvičení, jistéjší 
prospčch. — Mistr Cvik.  d*) 

Kdo chce ohlazcným býti , musí něco zkusiti. P. Kto chce 

byč gfadkim, trzeba przycierpicč. 

« 

Kdo chce co včdétí a znáti, musí se na to pihié ptáti. C 

Kdo chce mnoho znáti, nesmí mnoho spáti. i?. Kto xoiien 
■noro ausTb, ua4o6HO na^o cnarb. 

Ráno učí se sladko.  Č. 

Jitro jest bystřejší (moudřeji^O večerii. fí. Yrpo ne^iepi 
My^pcHte. 

Syté břicho nepovolné k učení. /t. ťuToe épioxo m y4eib» 
Tyro. A proto také : Břich tlustý, leb pustý. P. Brzoch tfusty, 
feb pusly. •*) 

Kdo se z mládí čemu naučí, k stfíru jak by to naSel. Č. 

Kdo se v mládí učil  leda ,  bude volat v stářf : béda ! Č. 

Žádný učený s nebe nespadl. — Nikdo se nraarodil 
mudrcem. ().♦*♦) 

Um za mořem , a smrt za pasem. H. Ywh aa nopen , a 
mepn sa aoporen. — 8. Yn-h aa nopcMx, a CHpTb aa aparon. 
— Rozum náS za horami, a smrť za zády. B. Ym% aain 
(4yna Hama) aa ropan, a cneprb sa u.icMan. Mr. Aymn u 
ropaaa, a cnepn aa n.ieqan. Tolik co latinské: Ara longa, 
vita brevis. 


*) fiim. Uibang maú^i fccn SKcí^ec. 

**)  jí. ilax^Ut yaatiiQ liJtrop ov Tmící.   Sv. JerOD. 

«^') 6md. Ei Akiki tihiBi laryaks. 


Vrt 

9 

TMM ffU, Téůié se vAti. R. Mn sni| sin y«cb. 
A*. Bte\ sm ■ sin Bucb (a yipenb /lypievk). 

Dobrý knés vidy se učí. 8. 4o6ap'b non ao cuprii 
ce y«. 

Kde nikdy sle , nikdy dobře. (!^. 

Pfftbička — chybička. Č. 

frtwA VýUtd nebezpečen.  Č. 

Tkadlec od káiu sačiná. Kaldý nčedlnik od kazu se 
očL (^ ^ Cft. Po Inrara se Člověk ynči. Ale i toto platí : 
Kalení jest ipatné uniénf. 

I starý tkadlec někdy pHzi zmate. Č. — (R. EuBaeri ■ 
n crapyxy npopyza.) 

I mistr tesař se utne.  Č. 

I nejrétáfm mistrům umění chybuje. Č. 

I staří lidé se dirfvají (nevědí o mnohém), t'. *) 

Snadno v pustém lese hvízdati. C. 

Mezi slepými jednooký (Šilhavý) král jest. Č. -- R. Y 
cAnusTb m Rpnoi — Kopo.n. Bi napcTei cjinuxi zpaBott 
— napb.**) — Kde lidí není, i peciválkovc slynou. R. Ha 
6e3ii>4i>> ■ CH4BH Bi qecTb. 

V nerybných krajích i rak za rybu platí. A. y ÓeapuóM 
I par& pu6a. Též takto: Ha óespuĎbH ■ pazx pu6a, aa 6e3- 
nojuH H 6oHa ABopauasi. 

Někdy i Kuba dobře mluví. Č. 

Někdy i slepý podkovu nalezne — aspoň když v ni nohou 
2.avadí. Č. — 5. ^íuito ■ c^inaui aaDioa (namaká). 

Když pán bAh dopustí, i motyka spus!í. Č. — P. Kiedy 
bóg dopuscí, samo olstro spuscí. 

I slepá slepice někdy na zrnko trefi. ČL — HaL U cjiaa 
lypza Bai4e juzoji aepawi. ***) 


*) LúL Ir wmi Indii biihaíjahfl. 
**) k. ^r rořsr xójtot^  Xmw  Xv%lmw  Aáfi^w  fiaoékévf.   L.  Isler  coCCOf 

Tcgnat strabvf .  Tel irab^ky : Jednooký okrtf a v icbí slepcův. 
***) Ďém. da Hiab ^óar jitři cglaa c( JTeni.  Kěm. Qiat Uiabc ^nc 

fsn cB^ cis Jtcm fialce 


Zadním kosám snáie než plediií, miy miyt iroadika před 
leboa Č. (Ytíp taito, jak se sdá, pfipadá oalře i sa lakofé 
učené, již druhdy o prvenství vynáleskn néjak^o ae kádivajL) 

Dobrý to sýr; Skoda ho, že psí kotí ovinut 8. 4o6ap¥ 
cupi, Horo mrera, mro e y nacboi Koatn (ntmnuO. O dovékn 
dobře učeném, ale ale zvedenénu 

Čtení cesta k uměni.  P. Caytanie do nauU droga. 

Žák, který se bez knih učí, ten se mnoho nenanO. Č.— 
P. Wod^ czerpa praelakiem, kto bez ksiqg chce byč iakiem.*) 

Bez nádobí zle se robí.  8. Be3i xajara aena aaaaTa* 

Kniha za mistra stoji. P. Ksi^ga sa mistrza stoji. A sase : 
Lepší mistr než liniha. P. Lepszy mistrz niž ksi^ga. Zviáité 
když i následující přísloví se přidá: 

Byl jeden mnich, mél mnoho knih, a nic nevédél z nich. Č. 

Ka|dý pop ve své knize nejzbéhlejSí. 8. Caaait ion 
y CBoioi e nuraa atnm. 

Uměni i kozy pase: pět jich zahání, tři přlhání (žertovné). 
Blh. Maacrpia kosu nace, naib aazapsa, rpi jM>aapaa. 

Mistr mistru nerad ukazuje. Mr. Maicrepi Haiciepy ne 
yKazraaiTk 

Když učeného učíi, zbůhdarma ho kazíž (t. toho, kdo 
něčemu lépe než ty rozuměti chce). R. y«ieHaro y^m, juuu 
T04bB0 nopran. 

Neuč rybu plavati a ptáka lítati. C. — JL Re ym puéy 
njiaaan.  He yu njusaTb a^ay; a^aa aaaen bc» aay^r. 

Starého zajíce netřeba učit do zelí chodil. ALiii. Slareho 
zajaca njetijebaž wučič do kafu kbodiíč. 

Už vejce moudřeji! než kuře. — Kuře chce už moudřejií 
býti než slepice. — Kuře učí slepici. Č. — HIřA. Jejo je 
mudriže kaj kokoi. P. M^drsze jajca niž kokoszy. /?. flaaa 
aypniy yqan. Ck. Jajce hoče več znali neg kokoi. Kr. Jajce 
več kot puta vé. **) 


*) L. Haarít aquam críbro, quí váli discero tino libro. 
*^ Mu. igeet vil Ure «dncn.  Ném,  íDa0  di ttitt fligct ftin q10 bú 
^ennc.  Čmú. Munaa on Uirgem kui kaima. 


Holoidwk (holobrad) afi bradáča C. 

Co kdo dobře umi, Um se rád bavL P. Co kto dobne 
BBiie, Ija flif rad bawi. 

Co proniknei, tfin vyniknei. P. W ciein kto pnodkoje, 
tym si; i popiiaje. 

Plavce na auchui jesdce bez konč neposnái. P. Žeglana 
na avcbéni, jezdca niepoznasz bez konia. 

čím kdo ačen^jšf, Um bývá nadutéjif. P. Jim kto uczenszy, 
tym bywa nadftszy. (Známost nadýmá. 1. Kor. 8| 1.) 

Neskákej dílu do řeči. (ftíká se, když kdo sám svou 
práci chválL) Č, — fiemesbiíka dflo ukáže. S SaaaTjdK) nocao 
aoBaaye. 

Ne tak draho, co z čistého zlata, jako co od výborného 
Bistra. A. He rarb 4oporo, <ito xpacaaro ao^ora: to Aoporo, 
VTO 4o6paro Macrepa. • 

Po nádobí řemeslnika poznáš. P. Po snaéci rzemieánika 
poznač. 

Dflo se mistra bojí. (Kdo čemu rozumí, ton hned na 
pravé uhodí.) R. 4i40 nacrepa éoiTca. Jfr. ycaze 4ÍJ0 
■aicrepa éomca. 

Kaidé véci (kaidému dflu) svůj způsob. Č. 

Jinak se pluje po moří, a jinak po řekách. & 4pyroflMÍe 
ce 3L04n no nopj, a ipyroaqie no pixana. 

RooiMlo zlaté dno.*) — Řemeslo páu, tutč vidy iivý 
peaiz. Č. 

ftemeslo pravé křídlo. S. Sauan e Moavsy 4ecH0 api^io. 
— fiasBesIo jistá obživa.  S. Saaarb e y ueso^a xpaia. 

ftemeslo jde fortelem. Č.^ 
Yieliké řemeslo svou psotu nese. C. 
I to jest řemeslo, kdo umí udolati veslo. R. H to peiecjo, 
■TO yaien c^i^Tb sec^o. 

Když ■eimíi řemesla, musíi dělal povřísla. C. 


^ Wn. ^aahNtl (ot chicfi golbcaeit Ookea. 
**) mb. 8srt|cil tfdM iaé ^anbtoetL 


fl6 

Co dobře omtt, toho se drž. P. Co kto dobrae umíe, 
tego 8ÍQ liiech ujmie. 

Když jsi se zrodil Ituchařem, neehtéj býti Fezbiřem. 
P. UrodzHei si^ kucharzeniy niechciéj byč malanem. 

Nemadruj Švec přes Itopyto. C*) 

Podítej Tojáka rány, a ty pastuclio berany. R. Cutsí 
BOHHx paHU, a nacryxi 6apam. 

Kdo je Y8udy, nikdež není. — Kdo ve vSech ulicích 
bydlí, zle bydlí. 6. 

Pes dvojích vrat mívá hlad. (O dvojím řemesle, dvojí 
službě, o držení s obojí stranou.) Č. — Blh, Ky^ero, loni 
naai 4bí sapra, r^fa^HO ocrasa. 

Kdo dva zajíce honí, žádného nechytí. — Kdo na dva 
zajíce £tve, někdy popadne jednoho, a mnohokráte žádného. 
Č. — R' 3a AByHA sažaaMH roa^Tb, hh OAHoro ae notoarb. **) 

Z mnoha řemesel nejjistSí Žebrota. Devateré řemeslo, 
desátá Žebrota. Kdo nejvíce řemesel umí, nejspíše vepsf bývá. 
Č. — RLul, Džewječ rjeineslow , džesaty sljepc (žebrák). 
F. Síedm rzomiosl czternaácie nieszczescia. ***) 

Dělníku půlzlatník a dozorci celý. A. 4'kJiaBiiuiRy nojiriHa 
a Hapfl4(iiiKy pyó^. 

Já rožcA, jiný pečenku. On drží pečeni, a my rožeA. Č. 
(O kupcích, na než řemeslníci dělají uo na zlou horu.  červ.) 

Jedni hnízdo shazovali, a druzí ptáčky sbírali. C. 

Řemeslník jest otrokem toho, komu pracuje. P. Rže- 
niieánik níewolnik u tego, komu robi. 

Ras po rasu nerad dře. (Když řemeslník se |ririvolává 
k opravování anebo k dodčlávání čehos po jinéroO Č. 

Jaký tovaryš, takové srdce. Č. (Bére se bud v jrrostéoi 
smyslu o rozdílu povah lidských dle řemesel,  u př. jiné jest 


*) L. Ne ■■tor ultra crepidan. 
**) A* 'O évo 7ttSí*a^ átwuénřy ovSkti^tov uatcdatipávti* iš, Dao0 iaae- 

qutuB Icporcf neutrum capít. 
**•) KéwL mttithn ^anbtocrfc, fanb((n Ungluďc. — (tc faia »icl ^šuU 

\cttU, ábtx 9eltrln ift bal htfít.  Čud. Wiia anaatit, kaos nilja. 

(Pét řemeiel, seatý hlad.) 


Ml 

srdoe kovali , řezníku, jiné krejčimu atd., anebo připadá na 
latinské: Noacitur ex aocio. 

Kdo neroaamf kování, nech mi kleitf (kladiva) nehaní. 
Mr. KojH HC KOB&iB, TO u KjeiiuiBi (loioTKa) He noraaii. 

Snáze cizí dílo lapili, neili lépo spraviti. Ck. LekSe je 
ladsko délo kuditi, kak boUle napraviti 

n kaidého objrictí  (zvyk) svflj.  fí. Y acaicaro o6tnai 

CBOl.*) 

Každý hoví mravu svémo. R. Bcaki csoeiy apaay 
pateiaen. 

Nenqdei trávu k poznání cizího mravu. R. Hftn ramn 
rpan, qT06u SEan qyacofl apaBi. 

Každý mládek má svflj spádek. C — R, Bcaioft no^o^em 
a CBOi o6pa3eiii. (Sr. PřísL 22 j 6. Mládenec podlé cesty 
ivé, laké když zstará, neodstoupí od ní.) 

Zvyk (zvyklost, obyé^ej) jest druhé přirození, (kteréž se 
téžce vykoření). Č. **) — P. Nalog jest druga nátura. Nafog 
lamie przyrodzenie. 

Zvyk se rád mění, když duSe v těle neni. C. 

Obyčej změní, kdo se nelení. P. Nalog odmieni, klo 
siq nieleni. 

Co hanba a hřích, i to yeilo v zvyk. /?. %o ctuaho ■ 
rpinrao, ■ to bi oĎuqaft Bonuo. 

PH zlém návyku ctnost nemá vzniku. Č. — ť. Ze zlego 
nafoga Irudno ku bogu. 

Zvyk neni kfllna, abys hned přestavil. A. 06inai ae 
utTxa, ae nepecraBaoiB. 

Zlému jako dobrému člověk přivyká. 8. 3jiy co qOBon 
■pmiae Baao ■ 4o6py. 

Zvyk má železnou koSíli. Kr. Navada ima železno srajco. 

Jedna muka nauka (svykánO, i dvč muky oduka (odvy- 
káno. & ^Aaa uyKa najKn, 4BÍe nyxe o^j-aa. 


*) ItfI. Srnu cniqiia mof Mt 

**) L CoBfaeliido •Itera natora.  Arabové pak praví: Zvyl^ P'^^ pHroiení. 


Táhae se Mka, kam byk narykla. P. Ci^gnie fif ijfty 
gdsie siq nafoiyfa. 

Voda kidy jednou tekla , polete opét 8. Bojím ujMM a 
e4aň nyn reaia, onen ke npordui. 

Nenecbá žebroty , komn ae kůl ▼ nkou okřála. Kr. Ne 
neka beračiti, komor se palica v* rokak ogréje. 

Marykl pop na Tařený bob ; snedl ae bob , odrykl pop. 
BM. Rayu ca non aa sapeai 6o6i; CBipmn ca 6ofo| orym 
ca nons. 

Starý YOiataj rád poslouchá , když kdo bičem praaká. 
F. Siary Airman rad alocha, kiedy kto Ucxem trsaaka. 

Zuviřelé dřevo tdžko ae ipřfmí (L tvyk zastaralý). Ó. 

Jaký iryk míval býk, tak fve taká vůl. HaL Ha mo 
óinrb laBioi, to n aojióm pinin. 

Čemu kdo svykl, není obtfžno. Č. — P. Nalog ulacnte 
tmdnoici. 

Rohy jelenu nejsou težky. Č. 

Cikánovy (kovářovy) děti nebojí se jisker, d — & On- 
raacaa ^ina oai aaparaá ce ae Ojrame.*) 

KočUf o£i nebojí se dýmu. Č. — R. Komem rjiaaa 
Auny ae tearca. 

Zeptej se husi, idali ji sáhne v nohy. K. Copoca y ryca, 
ae aaóayrb áu ero aora. 

Sokol se hvozdu nediví.  JL Coaojy jAc% ae vh mmbo. 

Vlku aima v obyčeji. — Brouku díra v obyčeji. IL Bojay 
BBua aa očinai.  Xjray aopa aa o6inai. 

Zrnek močidla nexůstone, ani žába. Žába vždy najde 
močidlo.  Žába nepřejde od močidla. (/. 

Kdo co má od přirození, tčžce se to při nCm zménL ft 

S čím kdo vyrosil , to mu i přirostlo. — A Kako tko 
nikne, tako i bikne. 8. HIto oe cn %mn pojouo, Ojta oiora 
ce ae o^yu* 


*) Lmi. ScÍMlUlae bob fabroniB temnt filiot. Ohm.)  JVIn.  C^arift' 
tinift fM Nf 8»alca a<HM|at. 


Sedh étMlj a starýdi zTykOv neodloia. H. OsMrío, a 
éadi ne osUnrio. 

Kam fe dfefo kloiií, tam i padá. Ih lamor ae drero 
ihmi, tja páde. 

Cr koMka vyhoapala, to nolyka lakopala. S. IDto mh 
jeňa aajiajMjia, to voTiiKa ztatonum. JL Kaion n bojb- 
óejork, TaaoBi ■ vh motujmy. 

Brbalého hřeb- opravf. Jír. ropóaroro Honua capaBin. 

Co fe lyaé nrodf, ]j$é zhyne. Lyié hříbě ikonemlyifB 
Me. *P#' Co aif lyse arodad , lyao igfaiie; tjge ĚnMq 
i konfen fyiym bfdxie. Hal nio ca juco 7po4in, jneo • 
mne. Kr. Lifaatimii konju ae liaa ne sbrile. 

Néponlie haTrami mýdlo, ani mrlréma kadidlo. ť/Nie- 
pomoie krokowi mydfoy ani nmarlema kadzidlo. /?. %paaro 
io6ejfl (psa) ne sunoemb ao 6ijia. 

Kavka by se na anéhn válela, nezbélf. — Kavka, kamž- 
koli leti, černá vidy býti chce. — Kavka, Ie( kam let, vždy 
jest karkon. C 

Kdo se narodil vlkem, tomu liSkon nebýti. R. Kro po- 
4Bica BOJKom, Tony jncniieft ne ÓHean. 

Sova v sokola se nezvrhne. P. Sowa nieodrfldza siq 
w sokola. 

Kočka myší nenechá, liška slepic a vlk ovec.  Č, 

Kočce o myších se snívá.  Č. 

Straka svých skokův nechati nemůže. Č. *) 

Liška srst změní, ale obyčejův nezmění. Anebo: Liška 
chlupy, a ne své přirozené vášně změní. — Vlk změní srst, 
ale ne povahu. Č. — R. Bojiki bchkoí toat^ AnuneTh, a apasi 
le nepertuflerB. S. KypHxi axo ■ A^axy npoHÍHH, hy^i ae 
rtaa.  Anebo : KypsKi 4JiaKy híhh , a hy^a mkbíi. **) 


*) L, Píca ftltas saot díssimiilare non poteft Liš, Wania (fiarka) be 
Mokiicsojimo ne stow.  IVéni. 5Dic Seiffcr (Hftcl) I&gt tal ^fl)>fcn niá^t 

**) éf. Bl pělo móda t\ raposo, maf el natnral no de«poja. VI. II lupo 
cangia il pělo, ma non il yísío. Fiem. La volp pěrd fl peil, ma nen 
«l vifi. Něm. ^it %uáíů )>cc&nbcrt tni Oalg too^l , aUt bcn altcn 
Ciaa ai^t.  Čud. Hont heídab kfil karwa, agga mfitte wifL 


tM 

Vlka v plaby a on k fierta v lah. Mr. Bosn m ujm, 
a Bwn n qopry n Jiyn. 

Vé&ié vlkom orati nebadeS, an rohflv nená. Č. 

VI£f nátura do lesa se táhne. P. Wilcza nátura do laaa 
cqgníe. (Nátura wilka wíedsie do lasa.) B. Harypa nojna 
Kli jdbcy roun* BtU. Harypa soBia Tarae 40 Jtiea. Btíar. 
Boaqaa aarypa y jíci luirHenb. 

Knn vlka jak chceS, on vidy k lesu hladf. A Kan bojdm 
BK Kopu, a on Bce n 4iciy r^isAHn* Mr. BoBRa an bh 
roAyÍ» a BBBi Bi 4ici 4BBRTMa. — Užívá se téS o. (eledfaii» 
úf edniku atd. vidy nespokojeném a bydleai avýnu Petar Veliký 
míval v ústech přísloví toto, když ciaoaemci, jei do útadAv 
a aluieb byl povolával, naplnivio si kapsy ruským alatcm, 
aase po svých táhlL 


9 


vin. 

— BcpfrAtelstri.  I^áska — nenávisC — pHzeA 
velkých. 9wé každému milé* 

Viode dobře, doma nejlépe. Č. — P. Wss^diie dobrxe, 
I doma najlepiéj. Aneb : Dobrze wsjs^dy, lepiéj w domu niilí 
kedy. Hal, BcK>4a 4o6pe, Aoia Hift^itimie. Ck. Vsigde je 
dobro, ali doma je najbolje. & CsarAt e 4o6po, a^' koai 
Kyke iiaftóoji. *) Jak o domácím bytu, tak o celé vlasti 
platí. Pomnčti sluif na Dalemilova slova : Táhaf jest každému 
mezi cizími;  smutný utěší se známými* 

Kile* doma. Není nad domoV. P. Mife doma. Niemasz 
jako doma. 

PH peci dobré véd. č. 

Hezky na Donu, ale doma lépe. R. 4ohi xoponr&, a 4011a 
lyinne.  4oirb, 4ohi, a ^yqme 40 ni. 

Lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá. Č. 

Má otóina, nejlepší hostina. P. Jakq takq ojczyznf wolq 
ludzie, niž wybomq goécine. 

Chval cizinu, ale zlislávej doma. HLuL iíhwalče wonkach, 
bydiče nutskach. 

Bez veliké příčiny nehledej jiné otčiny. P. Bez przyczpy 
nieszukaj jinszéj dzíedziny. 

Otcovské země odumři , ale neodcházej, fí. Ci po4vrejib- 
cKoi acMJDi ynpi, 4a ne cxo4h. 


*) Ángl, Eait^ West, at horoe if besL  Hol. Oott, west, ťhnif beft. 
Nim. OfUn SScjlin, au ^oe am btgcn. 

15 


Kde se kdo zrodí, tam se i hodí. C. — tt. Fa^ kto po- 

4iTCg, Taní ■ rO^HTCfl. 

Kde se kdo nesil, tu mu nevzjíti. Kde kdo vznikne, tu 
také zvykne. S. 4i ce ko ho cíe, Hexa ce ho hrmo. 44 lo 
Hunie, Ty ce ■ o6uKHe. 

Kde sosna vzrostla , tam ona i krásna. R. F^i cocia 
Bapocjia, TaiTB oaa h xpacaa. 

Kde jest peníz bit, tam nejvíc platí. Č. — BLui. Penjei 
laai Mgwjaof pláči » diet je bity. S. Cpeópo /i ce Ky«, ouk 
mr e ■ iitHa. 

T cizím kraji i sokola m vránu majL II. Ha qyxoft cro- 
pofli H coKOjia aoeyrb BopoHon. 

Kde se kdo zlíhne, tam se i tíhne. Č. 

Svá vlasf každému nejmilejší, a mně má. t\ — P. Ojczynt 
swoja každému najmilsza. 

Každý pták miluje své hnízdo (své hnízdo chváU). C. — 
JKtt.. BcflRafl jiicTBina (lastovka) xBajU cbocto ci rHÍ34o. *) 
(Viz na konci čísla tohoto.) 

Proti své krvi bojuje , kdo st^ národ nemiluje. Č. 

Nechvalitebný pták, který trousí do svého hnízda. Anebo: 
Každý pták své hnízdo chválí ; a špatný, který se do nebo 
vyneřádí. Každý pták zlý, co do svého hnízda nečistí. Č. — 
P. Zly (brzydki) to pták, co swoje i^iiiazdo szpecí (plugawi. 
paskudzi). fí. r.iyoa la nraua, Koropoft riit3A0 caoe hohiío. 
Haí. 4o6pa nriaa eeoro rHt34a He K&ifle. S. P^ea e iTina. 
KOfl y CBoe rHt34u ropa.**) 

Bodejž toho nikdy více neslýcháno, že národní knrí kopí 
oblíváno. Jfr. Tóro 3i po/iy hc qyaajii, oio piAioia apoBW 
cnacu oO^uajii. 


') IV. A chaqoe oiteaD son nid paroic beaa. (Starofr. A chatcvn oisel 
st9 nU li eil bíaux.* 

*) Šf. Aquella ave et malá, que en so nido caga. Am§i U ia an iU biri, 
lhal foals her ohh aest.  Sém, iiů mut tin hů\n Sogrl ftia, Ut la 
fria figcaca 9Mí t^at  émá. Se ob wae«e liad,  kct «bhb aalg* ei 
haaaa. (ápalaý plák, kierý avé paH aeaMÍ.) 


Kito kfiWQ J^^mUavfil tangana, má ouioiemcQ h pána. 
JI. Tko neddrií brata za brata ,  on če iadjUift sa gosf^^um. 

Secht^j tuti aénK pro ^ebe ; nexrodilf jsi ae a áa o4 sebe. 
f , Cilfwi^ aif nie ^ aiehíf tylkp rod^, ž;4 Ml M (ylko 
sobie 8if niegodzi. -^ $9m iAden Qie aw<y. 

2iT buif YlMti^ pj^át^lftp, vmtaijí čes( iYýaa popelům. 
f. 2|| mczyímíe;^ pcvyji^cioloii^ (^dads« oieM lYfjm popiatoai. 

MirV pro flaal nila • poekvalna. '« áfldefré dla ofeflyiay 
aúli i fkwalebna. 

VM kftidéciv ardco po jasyku arem. Dal. A týž na 
jiném m^td : Toaiuf vf (yés) «A MAski bhiya, kde j«den 
jaiyk, ta jeb# «láni. 

Kdo se za vlastní řeč stydl, hoden potopy viech lidí. Č, 

Čítat dávné jazyky a cizím rozumčli dobře jest, než 
■ateřský třeba napřed nmé(. Č. 


Kde byt tvůj, tím i ty sloj. A. Ta* nn, rtn « (MKm. 

Jaký kde kroj, tal^ ge. stroj. Jak ti hn^, tak ikákej. 
& Kmo (Wpam CBiqia, onaw sa^ arpars. Aneb; Y laKBO 
K040 4P|emf» , OHaao n arpí^ Blh. Kaitfo m cBVfití^n , ijri 
arpaft. Ha KavaoTO xo.po ca xaaHemb, ryů rpačaa 4a ni)aenib. 

Ta pij vodu, po níž ploveš. fí. Uo noropot ao4i ajami 
Tj K BOJiy naTk 

V nás iijei) naSím bohům se modli. B. Vjíh aum, tími 
óorav^ H itMivfiCfl. 

i(ai4Ý aerojKan aen^nu krajan. R. Bcaaoft lopaHmii 
aipmunjr e»HuiHmnk. 

Yšndy jest země Páně. Ó. 

Každá krajina člověku otčina. fí. Bcaaafl CTpaaa lejio- 
itay oreqecTBO. 

Rybám moře, ptactva povětří, a človélia Sirý svět za 
Tlas(. JL Puóan nope, nraiiani BOSAyxi, a qe^ioatKy OTqiaaa 
■cejemioi xpyri. 

Viude chléb s dvěma kurkama pečený. VSodylě chléb 
jisti. A — JKr. Kodér soince teěe, se krah peče. Ck. Kwá šunce 

15* 


PHtel 8larý lepSf než dvt iio?í. R. Craput Jipjn Jljrue 
■OBiun /iBjrxi. 

Slarý přítel nejlepší. Starý přítel í stiré tM liejleliiL Ú. 
— S. Craporb bihh i craporb Dpiarejui Apn ce. — (8taM 
igye i yíro dobré su dyfe sttari, na prijatelj nad faio mjbolji 
je f lari Nik. Dimitri.) 

Drž se nové cesty a starého přítele. 8. Apnh ce aosa 

■ 

nyra, etapa npiarejia. 

Přítel každému, jisté žádnénn. Č. ^ A. Bcía 6pan, 
nkoay le Apar^.*) 

Neikoušený sa přítele, skonSenf sa dra. R. lle ttiatiit^ 
jipyri, a rot^an, jmt. 

Hedbimoa mkon přítele vybírej, a drž želeinott. f. Pnyjt- 
ciela jodwabnq rfk^ obieraj, a želatn^ traymaj. 

Přítele hledej bedlivé, a našed chraft starostlhr^ A Afjn 
opnieno avi, a namejii éepeni. 

Nežli s kým v přátelství vstoapíS, potřebí jesl s ním dříve 
prostici soli ztrivitL Č. Anebo : Žádnému nedůvéř, leé s kýai 
prostici solí ztrávíš. F. Beczke soli zjesé trzeba s cilowiekieB, 
saním sif go pozná dobrze. S. Voseirb Moneza ae noxe no- 
iHanr, MOVi ch nae apefcy ópamaa ne isi (ae laijie oiojuko 
cojn, lOJDKO y 3y6aa noxe 04ilui). **) 

Svét se točí jako kolo;  méj přítele, ale věziž koho. č. 

Přítele poznáš tím pravého, miluje-Ii tebe víc, než co 
tvého. P. Przyjaciela ty ztqd poznasz prawego, jeslí aúfaje 
ciebi;, níe co twego. 

Nehrad se plotem , ale hrad se přátely.  Č. 

Málo dbej o poklady, máš-li přátel ohrady. P. Niedbaj 
nic o skarbów wiele, gdy masz wicrne przyjaciele. 


*) L. MaliU awcof, BiiUi amicv.  Sf, Aaífo áú todo> y áe iriifHM, 
todo ei uo.  Fr. Abí de platím, aai de panošat. 

**) In Míf •bfnMwdzt aitáin*. piint^a ImImu aáilB. (Bpm$.) 
Vr, Po«r bien couoltrc n lioanM, O lizt avoir matfá «a wmI 
de mI avec Im. JkK§/k Btféie yas utká a fnaaá» a^ * bmhal a 
•ah 


Přitekká láska lepií kamenných hradeb. Rí ídóobb 
6paTCx«i ^y^me KaHeaauxi ctíhi. 

Dokud biii a dobří přátelé, ničeho se báti netřeba. S. Aoki, 
6 6oni H AOÓfWLTt npiflTejiá,  40H4e ce aiiiiTa le Bajii Óoari. 

Dej mi pravého přítele, a při néin mi třeba oči vykol. 
S. 4ai m Uj^ieM^ na u ci iskuwh ■ ou HaaaAii. 

V noiui a potřebě přítele poznati.  C. 

Bez nehod přítele nepoznáš. Ji. 4pyra wh BipaoCTH Óeai 
tiim le yaaa^na. 

NeStdatí okaiuje, kdo pravdivé miluje. P. Niesacafécie 
|K)kasoje, kto prawdziwie miluje. — Przygoda pewna prxyja- 
QtA i niepnyjaciol proba.^) 

Oheň zlato, nouze přítele (zkouši). Č. — S. IIpiflTeJib ee 
y aji^ii noaiiae, Kao a^aro y aarpn. 

Přítele poznáš ve vojné a v nouzí. R. 4pyrii noasasMTeA 
191 pan jia npa 6ÍAt. 

Přítel zkušený a meč broušený v potřebách kaidý jest 
penéz hodný.  Č, 

B«z dmžfltvf není dobrodružství (hrdinství). S. Eea^ft 
xpyvTBa aeia x^HaiaTBa. 

Zlý rok ohlíží se po úrodě, a člověk po přátelích v ne- 
hodě. S. 3ao ro4HmTe po4a amre, a HeBO^ia npiaTejUi. 

Zlý v neStěstí nenajde přítele. P. Zly w praygodzie 
przyjaciela nieznajdcie. 

Přítele v nouzi neodstupuj , ale podpoří^. P. Przyjadela 
«v nieszczf éciu nieodst^puj , ale ratuj. 

Kdo přítele miluje, ten svého nelituje. £. 4pyra 4io6hi>, 
ce6a HO ma4HTb. — 4pyra autrjb, ceóa ae auuirb. 

Příteli přej, a ncpřiteie nehněvej. R. 4pyry 4py)KH, a 
ie4pyra ae rntsi. Anebo : 4pyry 4pyata, a 4pyrOHy (aeipjrry) 
le rpyÓH (ae mcth). 


*) L. Ipsae amicoB reA opimae pariunl, adveraue eprobant Synu, 
Tempore fblici non eognoscuntar amici; sortě patel misera, quae sit 
dilectio vera. Fr. L*adyenité et les periln demontrent les vrals 
aBBis. Áiígl. A Inend ia nevěr known bul in lime of a«Ml. Mu. ffn 
Sen t 9tcben er ®u(^ i»árb. 


Příteli činiti dobře Meď, a nej^tela na dobron cesta 
veď. K 4pyry At^iai Aoópo, a HeApyra n 4o6pe-s% npmaojoL 

Učiniv pHteli dobro, nadej se téhoi. H. Cjiijnaib Mfyry 
4o6po, ■ ce6t asAi Ao6pa. 

Příteli li pomoci třeba o půlnoci Č. — P. Pnyjadelowi 
zawsze dogadsaj, by i w ptfihocy Ic niemu wyckidiaj. 

Přátelské služby se neúčtují. C. — P. Pnyjacieiatai po- 
sluga nagrody niepotnebuje. 

Od věrného přítele necouvej , a vidy v nebo dovTej. 
JL Orb Btpaaro 4pyra ne 0Tjy4aica, a BcerAa na nero aa- 
Aitci. 

Nedflvéra přátelství otrava. Ch. Sumljivost príalelilta 
čemer. 

Musíš vSem dobré přáti, chcei-li přítele sisi^ali. R. Bctn 
■a^oÓBO xe4aiiy «ito6u 4pyra cHCKarb. 

Příteli poroučeli se zbyteči^o. P. Pnyjaciel do pnyja- 
dela salet niepotrsebuye. 

Přítele svého vady znej, však ho v nenávisti neméj. (Ne- 
budeš míti přítele, budeš-il vše na zlatých váikách ' odvažo- 
vati ; dobré-li jest povMhy v podstatných věcech , i vedlejších 
i zde musíš mnohé prominouti a jiné svinouti, jakoby ne- 
viděl) d*) 

Přítele tajně napomínej, a zjevné chval. Č. — P. Przyja- 
ciela jawnie chwal, tajeiunie napominaj. S. 4pyni Taiaocaat- 
Tyi, a asHO <>ajH.**) 

Kdo tč napomíná, měj ho za přítele. CA. Ki te opomina, 
za priatela ga déržl 

I v přátelství míra dobra. Č. 

Přítelem bud po oltář Cpokud svědomí dopoušiO* Ú. 

V přátel řídko bývej. Č. 

Bodejž nemíti přítele, jejž třeba pořád dobřiti, a sluhy, 
který často odprošuje. P. Bogdaj nieniieč przyjaciela, s ktéryn 
si; zawsze jednač, a sfugi, który czesto przeprasza. 


^ L. Anici vitia (mores) noveris , non oderís.  Symt. 
**) L Secreio amicos admone, laada palam. Sgnti. 


z tykT6 nebude nidoba , a s Titkivé myslí přítel 8. Hi 
7 mm cyjia, u y lenocrony Apyra. 

Lepii oilrý nepfílel, nei mékký přítel. P. Lepiéj mieč 
astrego nieprsýJRciela , niž mi^kkíego prsyjaciela* 

Lepil nondrý nepřítel , nei hloupý přfteL //. Bolje je 
■udar nepi^litelj, negli Ind prijatelj.*) 

Hení dobře s bláznem ae přáteliti. Č. — S. Ako e hotko 
ijjch, ne 6jjm My jafjn. 

Přítel jeat^ kdo pravdu nlnví , ne kdo pochlebuje. P. Pržy<- 
jaciel jest, co prawdf mówí, nie co pochlebia. 

LepiU jest zjevný nepřítel , nežli úlisný přítel. CA. BoUl 
ja'odpert nepriatel, neg skaiUvi priatel. 

Přítele 8 tákavou hlavou ubíhej , a přímým čelem objímej. 
(Nemiluj potakače, ale pravdu ti mluvícího.) R. He aio6m 
ipyra noraKOBiiuua , jud6h BCTpt«uuua. 

Přítele vždy uiHetřuj , a s něho nikdy pežertuj. P. Prayja- 
ciela sobie szanuj , a z niego lekce niežartuj. ^*} 

Vtipem (žertem) mnohý přítele pozbyl, ale nikdo ne- 
sabyL Č. 

V příseA a víru šaiUka nepřijífiej. JL Bi Apyx6y h atp- 
locTb myra ae npaHHiiat. — lUyn bi Afym6y ae ro4liTca. 
(Víz též: Žerty.) 

Blízko žije přátelství od nepřátelství. jB. 4pys6a on ae- 
ifjmóu 6jiaio WMBjn. 

Chleba nelámej ! (t. v přátelství bud stálý a svévokiě ho 
leni).  Č. 

UletéK (vynikl) pták z Uece; nečekej, by se vrátil. 
(O přátelství na zmatek přivedeném.) 

Hnév přátelský krátký, netrvalý. P. PrzyjacielaU gniew 
krótki, nieprawdziwy. 

Od přítele i rány milé. C. 

Nestrkej prstu, kde se dvéře svírají. Č. — Nerod prstu 
neii dvéře a podvoj klástL Dal. — P. Niewtykaj palca miedzy 

AmgH. Better a wise enemy, than a foolish fiiend. 
**) I. ABicnm laedere ne joco qoideai Keet 9§rmM. 


éřzwij ko 8if vsknyniett. Mr. Hen Aiepi bumu ■• uMi.*) 
(Mezi přátely rozhněvané se neorichej^ «iii ]• jeilé vím fod* 
paluj prpti sobě; snadnof se opél mohou adoWilí^ a C« soboa 
stran jich hnév padne na tebe.) 

Svoji se psi hryzie^ a cizf nepřistupujte. DalMk -^ K Csoi 
co6aRi rptncyrcs, qyms (a rpena) oe BpflCTanai* *^ PodUbaé 
Jeste Dottéci psi nedávno se hryzli, a ui se líiL P. DolMwe 
psy dopiéro si^ kasaly, a zaraz síf lii^ Anebti DonNiwe 
p^y bhoó m^ M'*J9f ^>U^ ujnawssy naň $iq mciií^. 

Svůj není svij; proto nelez do nadelio braohu. Mr. Cnl 
le «BÍt, a y aami ropoK% ae JriOK 

Za iHtěstim jdou pNtelé^ F. Pnyjaciele ■• sicBfácáea Jid|. 

?tr«j se pHtele tvého ttdstí. d 

áfastnému uniré nepřítel, a nelfastnémn příteL JL J 
cqacT4HBaro yHipaerb se^yrm, a y tescqaofmro Apyru 

Kdo si noha vyvine, i nejmileji ho pomine. P. KoiiH sif 
noga wywinie, i najarilscy go poarime* 

V nouzi přátel snadno padesát na lot ic vejde. Ck* Pría- 
telov vu síli petdeset lehko stane na lot. — Tak i v Pfsaič: 
Bohatství přidávají přátel velmi mnoho t úd chudého pak i li, 
klére itiěl, se odlučují.  Př. 19, 4. 

Pťátel u boháčův jako plev okolo zrní. fí* 4piysei y te** 
raTitín, wto miKmiu eaojo aépaa,**) 

Zbožný (bohatý, zbo£íin oplývající) má přátely* hibemnu 
(nuMéMU) jieh Hefoa,  (FMfca.) 

Kdož má koláč, ten i družbu nalezne. Č, — /!» Bcn 
nMpúmovhj ecTb i- ApyiKoki^. 

Máš-li chléb, zuby se najdou. R Bua% 6u xjrtét, « ayiH 
cMÉUrreik 

MáS-li cinkače , najdeš i posluchače. Mr. Ate óyja Wh- 
ópaaKaqa, to 6yAyTh ■ noc^iyxam. 

Dej mi bože plačidniha^ zpěvodruba sám si najd«. 6. /(ai 
nem nJiamiApyra, a ntB04pyra It ^acao aahn. 


*) Fr. fie mettei poíit le deigt enlre Tenclane «t It Maiteaa. 
^ L Amici diviUua faleaa soai «irea franaai. f«ivmi. ^SínI. 


6náM J6il • ipolečnilui ) než é f9m9cn/úu (^ i**^ I'. Do 
dobrego mienia Inkho • pomomihn. 

Na dobfOQ poWvka najdM ne ti boslé. & Am% e ^op6e, 
Aocn qop6ojOKá. 

Káe teplá klchyné, lepif pHtdé. *- KdM jest mastná 
kochyné, ia much sletí se velmi mnoho. Čé — S. KiAi ee 
Í4e ■ ttifl, oMa b ADora ipiaTejof^ 

Plrixdná roka ubijí přítele. ^ Prtfadná kapea efrattlje 
pMele. & l^asHa pjva (npaaaa% aceM) y6ia 4pyra. 

Přátel hned dosti nabudei, když nic nebere bojirt dávati 
badež. P. Prsyjaciol wnet doáč Mb^diiesa^ jeéli aic mtebraé, 
wiale dawač bf daiesi* 

FfeataneMí lítí^ přestane téci. Č. (Přestaá jiia jen rábtv 
za Aádra sypati , aUedáí, jací to bylí přátelé, červ.) 

PHtel — mtteli a groá vira. ~ Nyní přítel, x kapsy 
smýteL Č. 

Přátelé rádi pomáhají — ale i kapsy. Č. -^ R. Bcb no- 
aoraior^ a asi KapHaaa Tacaaion. 

Jmenuje se přítelem, a jde na mne fortelem. Č. — 
JL Haamaerb 4pyróiii, a oóapaen apyroipi. 

Rádi se mějme, a každý o svflj měiec dbejme. Č. — 
K Anóií Haafla, a Ďepera xapiiaHa. 

Pokud měšce , potud přítele.  C. 

Přítel měšec, a rodina pán bAh. Č. — P. Pan bóg a 
mieszek to przyjaciel prawy; a ladzka przyjažá tylko dla 
xabawy. 

Přátel mnoho, ale upřímných málo. /I.*4py3ei HHOro, 4a 
ttj^iitox. aajió. 

Líto přítele,  ale ne jako sebe.  A. HCau Apyra,  4a hc 

PHtel jest dobrá věc ; ale běda , kdo jieh mtiohó po- 
itebaje. č. 

Lépfe m<ti sto přátel, něž jednoho nepřítele. Ů. 

Mysh Často na přítele, alé častěji ha nepřítele. C. 

Nepřítele i nejšpatnějšího za málo nevaž. P. Nieprzy- 
jacielem by najpodlejszym gardzič nielneba. 


NeméJ nikdy ne|tHlele u ovd, t vidf la vlka. B. He 
CTiBL neipyra OBuon, t cran ero boikovi. 

Ze Blar^ho nepHtele nebude nový pHtel. 8. 7 cnpon 
AynnaHuy HeMa BOaon Dpiare^fl. 

Mířené pHilelstvi jak t břemii led. P. Pojedoana pnyjiiá 
jak mircowy lód. 

Nepřítel smířený a břeh podemlený. Ó. — P, Bnegowi 
poderwanenu nigdy nicdufaj. 

ftfdko dobrá maso drakrát vařené, a pHiel dvakrát 
Buiřený.  Č. 

Žid křléný, vlk skrocenf , to je nepHtei smffený. Č. — 
P. Mieci zkowBny (me6 swařovanf), wilk ohowany, pnyjaeiel 
jednaný, iyd chrsczony — nie pewny. R. Bo«i nopueiol, 
S141 Rpemeioft, a Beipyn npmupeBOl (flenoxesm). 

Schvácenf kflĎ, nalomený luk, usmfFený pHtel vfdyJBOi 
nejisti. A. Ha4CBiBeB0R KOat , Ba4^oKjeBoR iyrb, sm aaKnpeaol 
Apyn — Bcerja neBUesBU. 

Mrtvý pes nekouSe. Č. — R. MepTBBB co6aKa ae aycaen. 
Ck. Od cncka vparjenoga ni se yei bojati.*) 

SnadnéjSi sntrf, když ziroveA s nepřítelem. P. S nie- 
pnyjacielem umrzeč nie žal. 

Lepši a pHlele do ůsl vody, než n nepNtele velké body. 
fí. y 4pyra nim bOjW Ayvme HeDpiflTejbCRaro ■e4y. 

Přítel příteli hrad staví, a nepřítel nepříteli rakev leie, 
fí. Apyrb Apyty repeai crpoart, a HeApyn Bejqiyry rpofrk 
vemen. 

Žehnej vlkfim na zuby, a léi za Suby. Č. (Zain. 
r. 1473.) 

Nepříteli Iřebat jen čapka slítla. A. Ci aeApyra zoik 
maoBa aoaoU. (Folká-li nepřítele nějaké náramná oeilisti, 
musiK by víí di»broly pražen býti, kdo by se i tu je<t£ ra- 
iluvali moliL A viak naproti tomu lakoví jest povaha srdee 
lidského,  ie i len  nejdobromysInĎjií  ne bez jakdii libostí 

*) A. JVfifor w iÁtrm. 


siyii o MeBiídi ikodách a úslrčUch lepHtele Mféh^ a oby- 
^iaé i vélii je spatřuje, nei ¥ sáném skutku b|YqL) 

V uig^iteli střela jako  kopL   R.  Bi ie4pyrt erpija 


Kde láeka, tu i bUi; kde závist, tu ilý duch. d •— 
B. Tjtk móosfc, lyrb m 6or&. 

Láska prsten, a prsten bez konee. A. Aio6oBh ROjbQO, a 
j MAua Hin aoiuia. 

Pro lásku není iádaébo pravidla ani zákona. Ú. '^ R. Ha 
j»6ott (jouoon) o6pa8iia atn. *) 

První předchůdcové v lásce očí.  Č. 

Co ai kdo neváží, po tom srdce nebaif. Ch, Komu ni 
la k^j, za ono mu nit sérce netuiL 

Co není hezké očím, nen{ hezké i úslům. S^ IUto aie 
jkno rje4aTi, me jiino u 4o6ith« 

Láska jako slza rodí se v očích a padá k srdcí. Č. 

Kde srdce leží, tam i oko béžL R. Taí cepMO ^orarb, 
Tyn ■ OKO 6tmT%. 

fiídké vídání, hotové neznání. P. Niecz^ste wídanie, go- 
towe niesnanie. 

Kde milost tu oči, kde bolest tu ruka, a (dle Písma) 
kde poklad tu srdce. Č. — ť. Gdzie milo tam oczy, gdzie 
boli tam r§ce. Aneb : Ruka kde bolí , oko kde volí. P. Rf ka 
gdzie boli, oko gdzie gwoli. A« Va^ bojOMO rairb pyaa, a r4li 
nuo TUVB rjasa.**) 

Láska má tři jazyky. Ch. Ljubav ima Vť\ jezike» (Nemnoho 
znalci.) 

V čem kdo zalíbení mívá, hned mu na jazyku bývá. Co 
kdo rád mívá, o tom se mu i snívá. Co kdo rád má, o tom 
se nu i zdá. č. — P. Co kto miluje , o tém rad rokuje. 
Co kto miluje , to i we snie czuje. 

*) M*. n ii'y a pat de régle pont la gráce. 

**) jL X>7tov xk akytl, naXaě Tip x^^if h'** ^> Ubi ^foif dolel, ibidem 
et nanuai habeU Čud, Km haige ob, seál on kiífsi; kua arm on, 
•eil on aUm. (Kde svrbí, Škrabe ae ; kde mito, kledi le.) 


i 


Co Mi mpdci, la la jaiykii. C. -^ P. Cú m 0evea, U 
i na j(if ka Ck Kaj m serdov , lo na jexikti. (Také a 
■pKmaýdiy neialebnýcb lidech,  mimo to I o nenlMeUrýck.) 

Nemůže se Sídlo v pytli tajili. — Šídlo se z micka tka- 
zuje. Č. (Platí jak o lásce, tak též o rozamu, bláznovstTÍ, 
BMrno&ti a jiných dňciia skionnosteohO P. Ili0 zaU^ si; 
szydf o w worze (w miechu). Mr. Ho iramcfl mMO y iftmi^* 
8. OpacB 06 ne Hory caipiiTH. 

Co v srdcí nosíme, o to se bojiaM. Č. — • fl OMgi 
bardzo pragníemy, o to aif kardzo baginy. 

Láska lásku rodí (budO- <^- — ^- V«oé6 s MWoéci aif 
rodzi. *) 

Láaka s obcováni zrAsl béra P. Mifoéó z obeowasía poáde. 

Jedno srdce druhéha ae týká. — Jedno srdce diahéma 
aozumL  Č. 

Duch ducha poznává, a srdce ardci BévSM d*rá. B. 47Bí 
4ymy aHaen, a Ufm^ cejmy bíct& nojoen. 

Kdo Búinje, usiluje. — Bez pilnosti nenf pKcbybioaU. Č. 
— R. Eujia 6u oxora, Haft4euib jiočpoxoTa. 

Co ze srdce nejde, v srdci se neujme. Č. — Ck. Kaj ii 
serdca ne izhadja, k serdcu ne dohadja. Kr. Kar íz serdca 
ne přijde, se serdca ne příjme.**) 

Kyselým ae nesolí, sladkým se sladí. R. Kncjnon ae 
eoiarb, cjia4RBr& co^o^atb. 

Lásky neyykroztf.  P.  Mifoici niewygrozisz. 

K lásce nepřinutíš ani prosbou ani hrozbt u. Č. — P. Nie- 
wyftekasz na mnie teg^, abym cie míal za mltego. ***) 

Bezděčná milost a vytřená červenost (vde jedno). C — 
Ručená láska a spravovaná krása za nic nestojí. BlňA. Twun- 
gowana' lubosč a poredžana rjanosč njetyje. 

Strach zapuzuje lásku. A. Bcmci crpaxi laroHaen jaoCon. 


*) Fr. Amour veut aniour.  At^L l^vf workelh tev«c Xitn^ VfrMU 

wh«U« ktrettca. 
**) Aém, HUl 9oat ^c;^n fpttimt, gi^i táthn }um J&tf|en. 
***) L. AniOT titorgiMié imi pott, elaM pols. gymi. 


s gtfichiai irieostojí; nemihije^ kiú le boji. P. Mi- 
loič ii bojiinig niestoji ; niemiluje, kto siq boji. *) 

Stnah ratdao né máe paittt, de miloiFtli neplrlnatfš. 
A Eoanca ceÓH aacTasiiub, a juočiTb ne npHHy4Hn« 

Láska  nejlepSí  ochrance  ř(ie.  B.  Jboéom  xpanre^b 

Lásce netřeba ukazovati prstem. Ó. (lliloslif jest prsten 
nenkásatL fitítný.) 

Není ačitele nad lásku. P. Nieaiasz miitrza na4 viifoió. 

Koho miluji, tobě také peslouobají. A. Koro jaoónn, 
Toro ■ CAymsMTh. 

Věrni láska nezbytý host. F. Wiema miloáé niezbyty goié. 

Lásku Tie sladU, všemu učf, ke váemu ponukne, vše 
přemáhá. P. Mifoáč wszystko slodzi, wssystkiego nauosy, 
povub do wjuyutkiego. 

Sladkého do sytá se nenajíš, a uiilébo nikdy nenavolíš. 
B* CjU4Suro 40 eiira le Haiiibcs, a c% munm 40 eisy ae 
iaxHsenacfl. 

Pro milého nic těžkého (pro milou tou měrou). Č. — 
P. Mílujqcemu nic nie ci^žko. 

Pro mého milého nelituji ani mnohého, fí. He xaji> 44h 
iiiaro norepflTb a naoraro. 

Pro mého miloiiška i naušničku s úška. fí. Aah nu^aro 
4pjrxKa N cepeacaa ch ymKa. 

Žena se za milým neunavíš se. fí. Bi C4íi4'b sa uajonii 
le aaroHsembca. 

Jak koho rádi máme, po ztrátě poznáváme. P. Co naj- 
bardziéj miltijesz, straciwszy bardziéj poczujesz. 

Máš mé, nedbáš mne;  ztratíš mé, poznáš mé. Č. 

Raději s milým nevídati se , nežli kned zase loučiti se. 
A Jyqme c% msuaun ne BH4aTbca, aeacejiB CKopo pascraiics. 

Co do světa celého, kde nenf milého. R. Henn^^ h cetrb, 
ior4a nuaro ain. 

Láska nemoc, a zdraví se nechce. ()• -« I bolí i lahodí. 
P. I ^oli i holi. 

*) L Amor niieeri caai tímore aoa potest. Sjprut. 


Láska jest pbii i taieda i jediL IL LjdiiT je pmit Méda 
i jeda. 

Láska noH, láska roskoi tvoH. IL LjubaT moří, Ijubar 
sladost tvori. 

Láska jako rAže není bez trefty. Č. 

Milý není zlosyn, ale vysaSí do kostí. R. Muoi ne sio- 
4ti, a Hacymm ao Rocret. 

Ten mě souží, po kom mé srdce nejvíc totií. A. Oi% 
Toro TepnjDo, ROro 6ojibme b(Ax% jooóaio. 

Láska slepá zbédaje i popa. R. An6oBb cjrtna MiomeMeT% 
40 ótjiu ■ nona. 

Toho pán bůh orSem těžce káře, koma dal horké srdce 
a nehezké tváře. P. Tego pan bég nie pomalu treskce, koma 
dal szpetn^ twarz a milosne serce. 

Prudký, milenec, jistý Šílenec (ztřeštěnec). P. Kto adtaje 
newnie, ten szaleje pewnie. 

Láska náhlá nebývá stálá. Ú. — S. Cacna lajorama .rotMi 
pÍ4K0 e nocToana. 

Kde není pravé lásky, není také viry. Ch. Kadě ni istinske 
IJubavi, ni nit pravé věrnosti.*) 

Kde láska nelicoměmá, tu naděje vémá. RT^t jnóon^ 
He^mieHtpHaa, ryrB Ha4eac4a sipnaa. 

Upřímnost stará ctnosf.  Č. 

Kde upřímná láska, tam andělflv na sta; a kde íalba, 
tam najdeš ďábla. R. Txh npocTO, raní am*e^OB% co cto; 
a r4t xarpo, rarb hh 04Horo. 

Chced-li míti stálou lásku, drž ji na trojím provázku. Č. 

Věrná láska, sanice a krahulci lovy netrvají dlouho. 
Polské toto přísloví s rozličnými proměnami se vyakýtá: 
Wierna milosč, sanna droga, krogulcze pole, níetrwale. MloAi 
rada, marcova pogoda, nicwiešcia luska — jednakowo sta- 
teczne. Gust kobiél, laská paAska, pogody jesíene — 
wszyslko lo odmienne. 


•) L Ubi tnor, ibi fidM. Fr. U ou U y a d« 1' anour, U y a de la foL 


% Ml 

Co kdo miluje, sa poklad mu slojí. Č, -« 8. Uho kg 
nuye, oio ay e h 4|Miro. 

Nent Maho stříbro ani slato, ale blaho jest, co komu 
■flo. 8. Hie 6jiaro u cpe6po hh s^tOi sekb e Ójiaro, mro e 
me iiparo. 

Ne to dobré, co dobré; abrž co se komu libí. P; Nie to 
dobré, co dobré; ale lo co si^ komu podoba.*) 

Tam plachá mysl paluje, kde sobě kdo t čem libuje. 
ři Tam wíedsie myál ptocha,  gdzie  si$ kto w czem kochá. 

Ne ten milý, kdo krásný; ale ten krásný, kdo milý. 
1. He 00 xopooiy- umi , a no ai^OHy xopomi. 8% w^owb 
ňf\ Doenuaro, a si ooctu^ohi Hlrb u^ro. — Kdo milý, 
ten i hezký. Č. — HaL Xto aueni, rot Rpaceai. 

Kdo komf miloočký, i neumyt běloučký. R. Kro ROHy 
■leaen, a aeyai^ Ói^eHeai. 

Kdo koho miluje, vad jeho noposoruje. P. Kto kogo mi- 
hjor, wad jógo nieczuje. 

Co kdo kochá, to mu mílo, a by( na půl hnilé bylo. 
?. Co kto lubi , to mu milo , choč na poty zgnifo. HaL lito 
loiy auo, TO aijio, xoqi 6u a no^osHaa 3orHH40. 

Zavrtal se červ do ředkve, a Jemu se řepa zdála. S. 3a- 
lyno ce upai y poTRay, a 40 atra ptna. 

Hezký můj milý, třeba měl kabát bílý (jako voják). 
A. Xopoon aoft ai^eabROft bi OAHopajiOMRt CHReabKOft. 

Hezké děvče Ančičha, když chválí matka a babička. 
R. Xopoma 40^ AmymRa , ko^ir XBa^arb ee aaib 4a 6a6ymRa. 

Milost z lidí blázny činí.  Č. 

Co Mbosl plodí, to často škodí. Č. — Sic. Čo kto lubí, 
lo ho hubí. P. W czeni siq kochamy, to nam cz^sto szkodzL 

Co ochablo, neochladlo. Č. — 8. Uho oaa^i, ne ovpauy. 

Stará láska nehasne (nezarzaví, Varv. 1613). Č. — 
A Crapaa AnÚOBh ae CRopo npectRaeTCR. **) 


*) Piewi. V é nen bel Id ch* Y ě bel, V é bel \6 ch' ■ pías. VI Non é 
bello quel' ch' é bello, ma é bello queK che piace. 

") Mu. (Bonitneí ir]Arimeb Tufler tíTe. Nim. Hlte Sifbe rcfirt iii^t. 
Čud- Wanna arni ei kastu. 

• 16 


S44 

Kdo koho toemilaje, zřídka ho vychvaluje. C. 
Láska po sobě svornost vodí,  a z neBávisti vniida st 
rodí.  A.  Ajo6oíih  corjiacie B04m,  a on HenBien sptMa 

■3X04HTI. 

Raduji se z daleka milovati, nežli z blízka nenávidétL 
8. Eo^it ce 13% 4a^eKa 4io6ith, aero lai ÓJiaa apsaTi. 

Raději se bíti s hrdinou, nežli se líhati a chadiawiL 
S. Eojit ce cb nuBKOwb 6hth, aero ca p^on juotmrm. 

Co ze srdce vyvrženo, toho srdci není žeL P. Co rif rai 
z serca wyrzuci, to utracié niezasmuci. 

Nedbám na měsíc (ani na hvězdy), když mi slunce SfítL 
Komu slunce svítí, co mu do měsíce? C. — P. Nietnram 
(niedbam) o ^iazdy, kiedy ksifžyc éwíeci. -^ Hej, když mi 
jen měsíc svítí, snadno hvězdy kolem pobiji. Mr. A6u sa Heie 
■icflob cbítibT), a H 3BÍ3Aiii MAOWh uoÓbK). 8. Heia len 
cynue cae, a 3Bt34e sko he cse noupKari. 

Komu pán bůh , tomu všichni svatí , (komu oiHc , lomn 
vfiickni kati). C Už u Štítného : Komuž buoh, tomu i viickií 
světL — CA. Komu bog, t(»mu světci.  8. Koae 6on>, oaon 

H  CBI  CBCTIUI. *) 

Bohu služ, svatých nehněvej. P. Bogu afuž, éwiflycb 
niegniewaj. 

Skrze svaté k bohu, skrz dobré lidi k pánu. Jfr. Vepeai 
cBHTUXi 40 6ora, qepesi 4o6puxi 4io4ift 40 naaa. 

Na koho opat (laskav), na toho i bratří. R. Ha loro 
■ryiieH^, aa roro h 6paTbfl. 

Panská láska po práh (co nohy nevytáhnei). Mr 
IlaHbCKa ^lacaa 40 nopora. 

Kdo si panskou lásku chválí, čímsi neýihiým ae MU 
P. Kto laskf paásk^ szacuje, coá w sobie niepewnego czuje. 

Panská láska jak z^jeóí chvost krátká. — Panská láaka 
roste na zaječím chvostě. Č. 

Panská láska honí na slrakatém (měňavém) koní. P. tjiska 
paAska na pstrém koniu ježdzí. 


*) Aem. SRm ^olt t»oíf[ \iiU, Um niíl ^awU %UUx nióiáM. 


Pandki aiiloii a Tíno t konvi dlerěné přes noc zvčtraji. Č. 

Láska Telkýdi pánAv jesl lehčí nei nech, a hnév jejich 
lilií nei olovo. P. tiaska wielkich pandw IžejssMi niž necb, 
a gniéw jich ci^žszy nad olów. 

Panakéma smíchn a jasnému nebi nikdy nevěř; chvilkou 
se zméní. 8. rocno4CKOiie CHtxy a se^py neáy ae aaia atpo* 
aam; epi ce aa vici apontHa. 

Panská kuchyně každému nesvědčí. BIaA. Bohatých 
kncbeá kéideain njetyje. 

Cisf ehléb mívá rohy, dokud nevstonpí č«'rná kráva na 
nohy. Č. 

Panské slniby jsou kulovaté.  BUtíL Knjejskje služby su 


Milost panská bez štědroty nech se klidí za ploty. Č, — 
P. £aska paAska bez datku nic niejest. 

Dvorské štěstí na teníčké pavučiné visí. Č. 

Dvořenín v lásce panské jako kocour na ledč , » ještě 
f ořechových střevíčkách.  Č. 

Není široké nohy u dvora. Č. (Jest tu nyní na milosti, a 
fezDia žalost pfljde pryč. Červ.) 

Milá kytle, neder se; však milost panská nedědí. Č, 

Jeden miláček, a druhý mrzúček. — Jak jest kdo mi- 
láčkrm, tak býti může mrzáčkem. Č. 

Ka>'dému nveje ne libí. HLuí. Kóždy swoje lubuje. 
Ol Vsakomu svoje po volje je najboije. Vsaki se svojemu 
raduje. 

MAj krám jest nejpěknější. Č. — P. Každému swoje naj- 
l»i(kiiiejsze. 

Cizí i lepší mrzí, a své i horší těší. R. Myxcoe h xopo- 
■oe oocTtt^o, a csoe a xy40 An aa^io. 5. Ako e a 2ao^ hoo é. 

Každému jeho Vlaslní dílo nejlepší.  Č, 

Každému své i nemyté bil >. R. Bcaaony csoe uenUToe 6tjio. 

Každému jesl jeho měšec mil, a mně můj. Č, 

Každá liška svůj ocas chválí. Každá liška svou vlastní 
Uži chválí, a blázen cepy. Č, — ť. Každá liszka swój ogon 
chwali. EcU. Koa(4a Jiacana csift xboctiki xaajiaTb. 


Každý cfkán chválí svého koně. 8. Gbíkíí iuh'MM% CBora 
ROHfl «ajni.  CA. Ysaki cigán svoju kobilu hvali. 

Každý žebrák svou mošnu chválí. Kr. Vsak bera6 svojo 
mavho hvali. 

Rychlejší mfij oslík než cizí komoíL 8, Epxe e iiiroio 
Harape, aero Apyrora xarB. 

Svá vlastní jeskyňka lepší než Sinajská hora. R. Ctot 
Bepreni ^qme CaHaftCROft ropu. 

Ač mám jen malý hrádek, ale jsem já v něm hradiL 
8. H aKO 6 HOft Majiull rpa4aa% ,  ajia can a y nivy 4a84apaiiv 

Kněžna krásna, hraběnka krásna; ale není nesličná i Mše 
sestra. JI. KnaraHa xopoma , h 6apiiHa xopoma ; a sněn 
Rpacna i aama cecrpa. 


t43 

dha páečeljo s woknami wón skakajn. (Když Jde nouze dveřmi 
do doniQ, akádf přátelé okny yen.)*) 

Láskou 86 sluha nezasytí. P. Lask^ syt sfuga nieb^dzie. 
biska paúska bez datku nic níewažy. 

Kdo slouží z lásky, má měSec plaský. P. Kto služy 
zfasky, ma mieszek plaskí. Hal Xto CÁymwn, si ^acKU, 
Toro rtmoKi n^acKUft (Tony iuijiocep4ÍeMi njaraTb — tomu se 
milosrdenstvím platQ- 

Láska miluje tmu.  Č. 

Noc, láska a vino vSecko pouStéjí mimo. Č. 

Láska vojákova jak jarní led. fí. ^6oBb cOjuaTCKaa 
(zojocraro) Kaxi Bemaift abat^. 

Dobře panně, dokud klama! Č. 

Holka bez hocha , ryba bez vody. Č. — R HRwBerh A^BKa 
u napaerB.  Jlfr.  TRane ^tsKa  sa napy6R0Mi ,  aitb piii6Ka aa 

I040I). 

.^ Dcera zle se hodí  matce  k námluvám.  B. Aonb Marepa 
n CB04HI ae ro^nrcfl. 

Hubička neudělá Kubíčka. Č. — Hubička neleze za ňadra. 
R. Iloiitjiyft Bi nasyxy ho jitseri. 

Cizího muže políbíš, sebe zahubíS. R. Hyanro Mysa no- 
iDtHTB , ce6H nory6HTb. 

Studené ruce , upřímné srdce. Č. **) 

Nekouzlený muž, jako nesolený hrách. (Tomáš ze Štítného 
fraví:  Ne tak jako šeredné  ženy  na svých  mužích hledají 
\   nflosti ďábelskú  mocí ,  ježto řiekají :  Nekúzlený muž , jako 
lesolený hrách ; ale dobrá žena přitáhne k sobě muže vášně- 
mi dobrými.) 

Kdo psy a kočky miluje, od toho požehnání mine. Č. 

Kde dva psi kosf jednu hryzou, brzo se sperou. Kr. Če 
dfa psa eno kost glodala , se skoljeta. (Jak o frejíoh, tak 
i o jiném o svůj zisk se ucházení.) ***) 


r 


*) Angl. Whdn poverty comes in  at the doori ,  loTe  leapi out at the 

windowB. 
**) Fr, Froides maios, chaudea amouri. 
***) Nim. B»ei ^vmU aa (ineni Ítno(^en oevtragcn fi^ fcrrnt. 


MS 

Kdo se nestřeže, snadno labřede. Ch. Koi nepaxi, 
lehko zaga£i. 

Jsa na svobodé mysli o příhodě. P. Gdyi na swobodae, 
myil o pnsygodzie. 

Kdež mníS vSecku svú péči sloze, chovaj se. lo vlka 
z ovčí koze. Anebo : Kdež se mníš v čistá travé sada, varaj 
se lítého hada.  Flaška. 

Při čein kdo mní, že do^ijre stojí, toho nechat se nejvíc 
bojí. 8. 04a mra ce qoseirb Majo 6oi, 041 osora aer^ ce 
apjo M^aa. 

Béd se každý chraň, nežli ptijdou naft. H. Bepenicft 
orb ^4*^ noxa ixi airb. 

Tak dělej, a( nevelmi buchne. (TiSe a nepttrně jfirdvcd 
svoo.) Č. 

Nevychyluj se ku předu, nezflstávej též pozadu, středku 
se drž.  Hal Bnepe^i ae auxaiuiica, 9% aa4gr m aociawica, 

CCpe4HHU  TpBMaftCfl. 

Dvá rada, tří zrada. Kde dvá ta rada, kde Iři lii irada. 
(V. Rada.) 

Zrada z kouta číhá ráda.  P. Zdrada wk^cic siedii rada. 

Kdo z kouta měří, jísiěji udeří. Č. 

V poli šipka není šípek. B. B^ nojrk CTpÍ4Ka le 6eaAÍJBa* 

Kdo hrozí, vystHhá. C. — P. Kto groii, przetitrnfa. 
(Kdo vystříhá* jest milostivý nepřítel.) 

Chromý se vyčkati musí. P. Chromego czekač tneba. 
(Nevěř hned všemu, a jednej s rozvahou.) 

Z nehezkých rukou nehádej. R. He lopon, Kor4a py» 
ne xoponn.'  (Za zvěi^tovatele nemilých správ ae nevydává].) 

U samých hranic nenf dobře chalupu stavili. JL Ejhm 
rpaHBím HO 40jiacH0 crpoan* cstTjiBmi. 

Na jednu lod neklaď své všecko zboží. . & Ha f4aj UA^m 
HeMOft ose TOBapari. 

Nepouštěj se bez vesla na moře. Č. 

Neokusiv brodu,  nepouštěj se u vodn.   /L Hm 
(ae cnpociBi) 6po4y, ho cyftca r% B04y.  Ur. He 
6po4y, ae cyHbca b% BOAy. 


*.' 


Mt 

Koojptf «e 4rže •• Uahu. Č. (Kip m bfehs se drie. FL> 

PodoMleiióms břehu oevéh Č. 

Do pláte se hádej , jenom m neoaUédej. R. GMpb jio 
cjeaiy a ofo saKjuuib ne óeicfl. 

Mh výhra tteUed; dbej jenom, abyi aoprohrál , a Trhrád. 
F. Ha wýlraa^ nietfapalraj aíf, ale dbaj o pěivn^ niepraegran^, 
a wygrasi. 

I naleaoaé přepočítali třeba. P. I nalaxaay tneba xUciyč. 

Penéi bos přepočteni neboř, ženy nihomo nosréř. . Č. 

Kde ti lima, drt lam pláK. Č. — Jahý vflr rtie , podlé 
Uiho ae odéj. Ck. Kak veter pode , tak se ogorni. — fiotř, 
adhnd Títr, nesmoknofl. P. Patra, xk^d wiatr wieje, ledy d; 
MaMi nioiiojo. 

Když jdeS k Wkn na hody , měj psa s sebou. IL Kad 
idea t vaka na pir, Todi psa uaa se. 8. Kan ■4emb ayiy 
aa 4flcn, aoBOAii oca ysa ce. 

Tma lidi nejí, ale povaluje.  HLui.  čma ludži njeje, ale 


Vyhri trkaTten koxloYÍ. & — Bode-li , jdi % cesty. 
fflmi. Bodn-li, da dži a puča. 

NeioA ae, psfku, po yIčí stope; ohledne se, sai td. R. He 
erynai coéaRa bi bojríí cjAxh; oriaHOToa, citcrb. 

Tím lidé nehrají, od čeho umírají. R. Ttn ne arpann, 
on vro yaqMiDn. 

Hemái nabrádky hlav, aby atraté jedou vxal na sebe 
dcthon* Č. 

Proto jest $tíka v řece , aby karasi nedřímali. Ji. Am 
rara iqFRa b% ptat, qroái aapaca ae Apeua^a. Mr. Ha to 
MjMB vh Hopt, mo6i aapack ae ^ptnanv 

Není dobře toho hněvati, koho zítra musíá odproiovati. 
P. Niegniewaj tego dzísiaj , kogo jutro maaz przepraaaač^ 
8. KflM 8 wojmníy ae aajDi ra cp4Bth. 

Uúo máá aklenénou dnii, oeháaej na jiného kamenem. 
Bal. Xto CK^BUi 4yxi nae, aai na qyxoro KaHeacHi ho Rti^ae. 

Ďlnh má nohy , pole oči , les uši ; na ty tři věci poaor 
■ili aloU. Aneb: Pole má oči, lea uáí; chovej ae všude, jak 


tso 

fllnif. Č. — HIaA. Pólo na woči, a Igerk ma wM. DUA. 
Poljo ma woci, a bloto ma hafli. Aneb: PÍ: ň ma wooi, a keř 
ma hufli. 8. H Ajraapi ynm nm. (I seď má uií.) BUk. dmjck 
na ymBy a njierB na ou. *) 

Mnoho Jeat t avélé očL (Mnoho aoudci a poioromleUnr.) Č. 

Co vidi čtyři oči, vidi i dvadcet čtyři 8. Uho Mue 
«ienipi OKdi BH4ÍTifce ■ 4Ba4eceTb H«ieTupH. 

Co se neučiní , nezví ae.  Kr. Kar se ne ston, se ne iré. 

Vyjde dílo na bílo.  8. Aol^e aíjio aa Bi^kjio. 

Nic se tak tence upřísti nemůže , aby toho lidé při ihmd 
spatřiti nemohli. </.**) 

Ač krtek pod zemí chodí, předoe se okrytí aeMflle. 
8. KpTHiia HcnoA^ senjie H40, nairb onen ae nose m oe 
caapue. 

Sysel dosti chytré zvíře, prozradí se předce v dfft. 

Z malého oblaku velký déSf. P. Z maléj bone wielkj 
dészcz. 

Z malé jiskry velký ohefi. Kdo chce v doma flkody sbýti, 
nedej jiskře ohnéra býti. Dobře v čas jiskro uhasiti. Č. — 
P, Mafa jiskierka wielkie požogi wznieca. R. Mtuam nciiia 
ropová noxaraerL, a caua npex^e ackxi noraóaen. Ch. Iz 
iskre male vnogo krát veliki ogenj nastaje. Kr. 1% majhíne 
iskre velik ogenj p ostane. ***) 

Malý oheň Velký les spálí. Č. — Od malé jiskry les 
flmahem polehl. •JL  Onb najioi Hcspu ciipi 6opi saropaerca. 

Moskva shořela od groSové svíčky. /?. MocRsa cropija 
on Kontevioi CBtqM. 

Když u sousedův hoří, odstav svého. Č. — 8. Am mmh 
mižBCKa Kjfca ropi, naai aa cbok>. 

Soosedská pohroma, lobé výstraha. P. S^siodska trwoga, 
Iwoja przestroga. 

Ovci střihou, koze H( lupá. Č. ^- Ovečko střikoo, a 
drohá téhož čekej. R. OaeqRy crpiryrb, a Apyraa roro^so sjq. 

^ AngL Fields bavě eyes, and woods háve eara. Tél arab. : Zdi nijí vil 
**) Sp. De pequeAa centella gran hognera. 
***) Nim. mč^iš tfl fo fcítt grf^oiBcn, bas ni^i fcmmt aa bic 


PfeUídniitá — prohraná. Č. 

Dobře X předu i z zadá o2i míti. Č. 

Vozem ku předu, a očima do lado. R. Boaon Bnepe4ik, 
oMnrb naaxb. 

Oči aluíi Y týle míli.  Č. 

Vis la se,. před sebou uzřid.  Č. 

Kdo do nebe hledí a po zemi chodí, snadno ae uhodL Č, 

Hleď pod nohy; nenajdefl-li čeho, aspoň si hlavy nepo- 
dvéeá. JL Fjifl^H no4i Hon; xora vero ae nai^emb, raKi 
rojoBy le pa3o6bemi». 

Vira za moře zaletébu  Č. 

Vira daná často napravuje viru. F. Wiara dann wiar^ 
czfsto naprawuje. 

Nedůvěra i věrného kazí. P. Niedowiarstu o wiernego 
sapsnje. A staří Cechové (15. stol.) říkali: Viera víeře pomáhá. 

Pokud ti věří, potud ti naměří. P. Jilec wierz^, ty leč 
■amierzil. 

Dvé ryby se na jednom ohni pekly, a jedna druhé ne- 
věřfla. S. 4bí ce pu6e aa OjiHOft aaipn neiue, naKi e^aa 
jpyroi ne sipoBa^ia. 

Kdo ví, co v hrnci vře, když jest pod pokličkou? (Kdo 
ví, co se v čím srdci neb tajných radách kuje?)  Č. 

Čert mu věř, jest to zvěř : nepokouše-li, zleká. Jlfr. Hopn 
éqr nipB, to SBtpb: ae BKycHTB, raxi ajiAKa. 

Nedověřovati jest opatrnost. Není to nevěřiti, ale k víře 
dohlidaU.  Č. 

Yěř, ale komu viz (věz). HLui. Wjer', ale hladaj komu. 
NmI. Wjeť, alje páigljeduj, komu wjeriš. 

Kdo lehce věří, snadno pochybí.  Č. 

Kdo se dověří, nejsnáze jest toho oklamati. Kdo k věření 
snadný, snadný k oklamání.  Č, 

Kdo lehce uvěří, hned se v leb udeří. P. Kto fatwie 
vwferzy, wnet síq w feb uderzy. 

Lichá v lidech povaha, nevěříž každému. Č. 

I slunce se někdy dvojí, a tam se ukazuje, kde ho 
aenL Č. 


Zproneyéřílému nevěř. Č, *) 

Nekaždéma věře zaTírej pevné dvéře. IL He ■eaRMjr 
BtpB, saiupaft wptme AiepB. 

Nevěř nikomu, nikdo lě nezradí.  Hal.  He wkfk wmamVf 

EMXrO Tfl He  8pa4HTb. 

Nevěř nikomu, jenom boku a sobě troebk HaL He wkfk 
wmowjf TMMKO 6ofy ■ ooM rpomni. Anebo : Reaa vh nvin 
npaBjíu, nuBRO n 6o8t ■ wb Moai rponmi. 

Zároveň xle jest i viechněm věřiti, í nikomu. P. lartfwiio 
ife i wszystkim wierzyč, i nikomu. 

Hleď, aby nikdo nezvěděl, ani sýc ani sova. Jlr. Fjdui* 
Vb, nofo HiXTO He SHaai, hi cwih m cobi. 

Nesvěřuj se nikomu, kdy o požitek běží. P. NÍM-.íflnq 
ai^ nikomu, gdy o požytek jidzie. 

Yfc chci ětyřem kolám věřiti, než čtyřem něhám koňakýn.& 

Nevěř koňským nohám , šeptané pověsti a kupeekémi 
Usání. P. Koňskim nogom, szeptanéj powieácí, kapiecUm 
zalotom niewierz. 

Cizímu p5u, cizímu koni a cizí ženě nikdy uevěK P, C«- 
džemu psu, cudzemu koni(»wi i cudzéj žonie niedowierzaj. 

S koněm nehraj, ženě se nepoddávej, peníze sám schovej, 
chce.<-li ujíti škody. P. S koniem niegraj, niewiešcie nieulegaj, 
pieníqdze sam chowaj, clicesz-li byó bez szkody. Hal. C% ko- 
HOMi Hc rpaA, HeB^erk hc y^trai, rpomeft cavB xobbI, boji 
ne xowemb mR04U Han. 

Nepřistupuj ke koni u stáda, k hospodyni, když chléb fásl, 
a k pánu, když rozhněviin. P. Na konia u stáda, na mewiulf, 
gdy chleb sadza, na pana, gdy si; gniewa, nienacierq. 

Rnčniťi a koni není co věřiti. S. IlymiiH h rohio ho aaji 
BtpoBaTH.  (Zbraň selže, a kůň spustí mimo naději.) 

Koně nebij, sluhy netup, ženy nepopouzej, miyi-li po- 
žitečni býti. P. Konia niebij, sfugi nieižy, žony niedražni, 
chcesz-li mieó z nich statek. 


Cavt* iilmii sťBiper, qui libí inpofuit feaiúL  S^ru$. 


CtyH Téci Tkdy jsou hojiéjflí, nekli myslíme : naSe léta, 
ůMše dívky, nadi nepMteié, » muíe chyby. CA. Čeivera sn 
Tsigdar obilneša, nego mialimo: nadá léta, naii dugi, uafii 
neprialeli, i naie falinge. 

Ba penézfok, opatrností a víře yždycky spii pří počtu 
te BedoaMvá, aM|Uí nadbývá. Č. 

Bern oprati na vůz, bez veala na vodu, bez oatmh na 
koné le neaaď. P. Bez lejoa na wóz, bez wioala na wod;, 
bes oairof ntf konta niewatadig. » 

Cli kory, moity, cbcei^li míti celé kosti. P. Czci góry, 
■osly, chcesz-lí mieč grzbíet prosty. Mr. lUaHyi ropii, kocth, 
ijMyrh nijii loon. 

Y borini vez pláSf s seboo, v deiti sám pojede. R. Enaa^y 
aonean seiApoHi, a wh leHacne ■ cama Iaoti* — Kdyk pěkný 
te^ nes 8 sebou pléif , a kdyi deštívo, či A co ti libo. 8. Ka^i 
• jrimo apliie, myv^se noHOca ca coOoirb, a aa ajione «iibi 
■ra n 4paro. 

Dobře jest si zajíti a zdravé domů dojiti. S. Eojík e ■ 
lakn, a s^paBO 40«i Aohm* 

Lépe jest se s cesty vrátiti , nežli ápatoon c^tou do 
konce jitL 8. EojA ce ■ oAh ayra noapanri , lero pl^aaím 
^yror^ ao ipaa ahi. 

Kdo nemá v htavé , musí míti v nohon, (a dnikdy také 
v Bdici.) Č. — Kr. Kdor nejma ve glaví, mora v' petah ímeti. 
Ol Kim nemá v glavi, mora v petah imali. 

Z velkého mésta nikdy na noc nevyjíiděj. P. Z wielkiego 
■taste nigdý ka nocy niewyjeidžaj. 

Před vyjitím z domu dobře jest se najísti, a před vyjitím 
z lesa kivottt polehčili P. Z domu niejadszy , a z lasa nie- 
wyfejdanrszy mq niewyjeidiaj. 

JedeS-lí kam na den, beř chleba na týden. R. ^MfiíOk 
m MfiKkj 6epi xitéa na mfijkjoo. 

CSiadobná to myfl, co jen jednu díru má. Myl jest malé 
zviřOt t nevěří jedné dffe. Ú. — P. Nie jednf dziur^ mysz 
CkróUk) na do jamy.  R. Xjm Ta mumk. KOTopaa 04By jasem 


SS4 

aflaerB. Anebo : Mumh ho bi 04Hy aopy xo/ím. CW. 39o£est 
myš, koi samo jednu luknjn ima. *) 

Ne na vše trhnouti, co chce sednouti. Č. 

Na ptáky lepem, ne cepem. — Na ptáky jdi a lepeni a 
ne se střepem. — Kdo chce ptáky lapati, musí pěkné pískati, 
a ne bičem práskati. CA. Koi káni pticu vloviti^ nesmíe % bíčen 
pucati, nego povoljno pískati. 

Někdy i čertu svíci zažeháme. C. — Hal H «iopTOM Tpe6a 
qacoHi cetqKy aanajiHTH. S. 4o6po € ■ AflBOJiy dbtfcy aantjm. 

Dobré jest i v pekle míti přítele. 8. 4o6po « ■ y naiuy 
mať npiaTejM. 

Kde krátko, nastav. (Kde moc, síla tvá nestačuje, nastuvoj 
vtipem, rozumem.) Č. 

Kde vlčiny nestačí, liSčiny nasaditi. — Kde kůie lvová 
platná býti nechce, liščí břevno podkládej. — Kde nenůte 
Wová kůže projiti, tu sluší kůže liščí pHčiniti. Č. — P. Gdzie 
wilczéj skóry niestaje, lisiéj nadstav^ič. Hal. 4o ne orae 
BOB^oi CRHpiii , Ha^crafib ^ica. S. Ako jiascRa Roxa nie ao- 
BOjibHa, a OHO H jiicHqbio sa^ii Ha4mHTH. **) 

Neprodávej kůži, nežlis medvěda zabil. — 'Už kůži pro- 
dáván , a vlk ještě v lese (za humny). Č. — P. Niedžwiedi 
v lesio, a ty skór§ jego przedajesz. Jt. Me4Bt4ii ^bojboí) 
ne yóurb, a KO»y aanpojiaii. jKt. Ne prodajaj koze, dokler 
medvěd v' berlogi tiči. ***) 

Ještě vlka nezabili, a už mu na kůži pili. — Není zisk 
na medvť^dí kůži píli. Č. (Znamená: Nejistou naději ie kojiti". 
Pro nejisté jistého se spouštěti, u př. v naději dědictví statek 


*) Fr.  Soaría qui n* a  qa*  an trou, e§\ bientót príse. Án^L A mouia 

ihat hns bnt one hole, ia soon cauglit  Dán, ^et er cn boarllg 

Ví\i\x€, ber iffe ^ar mere enb eet ^ul. Nhm. Qine fi^U^te íkňui, Vic 

nur cín ioó, toeif. 
^ Ángl To patch n (ox'š tail to a lion*8 skin.  Nim. IDett %ixá^i fpitUn, 

\otnn ber £ó»e ntét auěxtxáfU  (Qaod neqiiii Marto utere arte.)  Přf- 

sloTÍ od Lyfandra uif?ané. 
^**) Lit. Meizka firroj', o akura jau rieia. AngL Seli not the beaťi ikíB, 

before you ha?e caught the bear.  Nem, ^an  m\xf ttr lOtenl^aut 

niájt tfftv oerfaufen, tli hi$ ber OAr geflo^eii i^ 


tM 

promrkatL . Vybrali peníze , než dflo odTedeno , a t d.) — 
P. Niepij na žywego niedžwiedzia skór;. Na niedžwiedxit 
ůótq pije, a niedžwiedi jesscze w lesie. — Jeszcae skóra 
na baranie, a jaž rxežnik pije na ni;. 

Zajíc (ptáci) Y leae, a on rožeň strouze. Č. — P. Ptacy 
jeazcze w lesie (y polu}, a on jaž roženki struze. Ch. Ra- 
ieaií před pedeakum děla.  S.  3eai y dq^mm, a owh pasaab 

rpa4i.*) 

Nezabit medvěda, neslíbnj koze. fí. He y6iB% He4Bt4fl, 
16 cjÁMth KOSI. Anebo: He cyjm mKypii, ae aarpasHai sstpa. 

Neslibuj jeřába v nebi, dej raději síkoru y ruce. B. He 
cyjn xypasja n aeM, a 4aft CHHiniy vh pyat. Mr. He cyjia 
sypaBjfl y Heót, ajbA cEHamo y pynt. 

Lepií sikora v ruce^ než slavík v lese (jeřáb pod nebem). 
K CKHwa B-h pyaaxi jiyqme cojiOBbfl bi jitct (jRypaBjM bi 
Be6t.) Mr. Aymae ciama n nena, mn acypaBCA B^ 
Be6t.»») 

v 

Lepdi vrabec v rukou, nežli orel v povětří. C. 

LepSí vrabec v hrsti , nežli zajíc v <;hrasti (než jeřábek 
v lese — nežli čáp na střeše). Č. — HLui. Wróber rucy je 
lepfi , had hofb na tsješi. P; Lepszy wróbel w r§ku , jak 
cletrzew na sqka. Hal .Ay^mift bubí ropo6eiu> , hri saerpa 
rojyóeiib. ***) 

LepSí holub v ruce, než jeřábek na střeše. Ó. 

Lepií pták v ruce, než dva letíce. Č. 

Lepší vrána v pytli jedna, než na vrbě tři. Č. 

LepSí bažaut na míse, než když lítá po dvoře. Č. 


*} LU. Wowéré ant isakkóf,  o jan jeazm) droii.  Veverka na itromd, 

a ni roieí stroaiei. 
^ Lot. Labbakfihle rohkl, ne ká meddenia kohká. (Lepií sfkorayrnce, 

než tetřev na atromé.) Téi arabaky : Tiaic jeřábův v povétH nealají la 

jednoho vrabce v rnce. 
^ LU. Gerréinis Iwirblis rankoj\  nekaip  elnls girroj\  Šp. Maa vale 

pmzo en la mano, que buitre balando. Angl. One bírd in the band 

(eafe) is worth two in the bnah. Nim. IBeffcr ein íBc^ti in Ut $an^ 

alf ge^n auf bem íDa^e. ^ 


Jísttí plák m talíH pečený, nelH án m pawWtí fmt^ 
ieaí* Č. 

Lepií dnes vejce , nei iftra slepice. A Bo^ « 4iiw% 
ne, Herc corpa roroiiii».*) 

Lepili dnes Iniře, nei na lélo slepice. Ck. ftaJM denes 
piiée, nego li léta kokofi. 

Milejdf dnes pečený skKvan , nei sitra kvra. 8. Bojan 
Aasaci neqeHy mesy aero crorpa ROKomb. 

Lepši dnes kos, nei i(Ura has. Č. 

Nekrájej hned kos, kdyi U slibí has. P. Hie wmI jeé6» 
Uedy rsek^ gqi. 

Upší vejce ochráněné, nellí vil snědeny .% Boyii je 
branjeno jajce, kot sněden vol. 

Nejí se kaidý pták, který letí. S. He *Afi ca CBtn 
DTiiuiy Koa jiera. 

Ne toho pták, kdo ho šklube, ale kdo ho ji. Č. 

Ne každý, kdož mrkev strouhá, také ji jídá. Č. 

Nesluší za vrabcem vejci háseti. Ó. 

Hleď, by dosáhaje vina nerozlU piva. — Žádiye meda 
rozléi pivo. (/. 

Nedávej kůil za píšfalu, ani vola za ptáka. Č. 

GroS v dome lepši nei zlatý na cestách. A. 4oMPIIM 
rpasHa Jiyqme sataxaro py6jui. 

Nespooitéj se silnice pro nejistoty péSinkv. Č. — P. Dia 
ácieiki goáciúca nieopussczi^. Dziertqc sif goáciúca nie- 
zb<9dzisz.  Hal. A4H creaRii ae niHai rocTiHom. 

Lepši jest chvála bohu^ než dá-li (požehnej)' pán bůh. (X — 
P. Lepsze jedno chwafa bogu, nižli dwoje da-li bóg. 

Lepší jest drž ho, než chy( ho. Kr. Boljše je derii ga, 
kot lovi ga. — Podobné jest P. Lepszy harap t níž ho lála f 
CPrvnim se psi spokojuji, kdyi zvěř padla, druhýfD se štvoo). 

Lepši jest miti, neili chtíti. Č. 


*) JVovof. XójUmf to orif»é^t999 avfÍ9 n»^ Tifv dvfmrjp nitmr. K$m. 
Vé md nn ea? ^ackeai, ch* aaa galina átmkn. AngL Aa egf ú 
better to day, íIuid a pallet lo morrow. Niw^ titl^ (cnÉt tin Qi, 
a\i mciqtn i^rrr brri. 


.  Ai iii félmn ni. 6— jSI 41^, mt. (Ziudky do nčky.) 

Vira naději nie nepůjčuje. — V^Hin, co v rukou držím. fi. 

Pro nadéjí mnoha mála se nespouSiéj. Č. — P. PewnégfO 
dli niepewnego oieopisseii^. 

Lepií brat pravdy (jí^^^)* ^^^ PT^^l naděje. Ó. — 
F. Lepsia Irocha pcirnego, niž wiele niepewnegfO. 

Co oko Tídf, na tom se srdce neaUamá. Č. 

Lepší míra nežli  víra.  P.  Lepsza mlara , nižM wiara. *) 

Lepšf vědění než liidání. P. Lepiéj wíedsieé, níž mniemač. 

Více věr svým očím, nežli ciiim řečem. S. Bo.it atpyft 
caoíHi o<uum, noro Tyljtun ptwa. 

Lepší jedno' dnes , než dvoje zítra. č. — 8h. Lepší bol, 
něž něboL 

Lepší málo než nic. Ó. — 8. Eo^i e mora aero amora. **) 

Lépe ai pKspišití, nežli ae opoedili. P. Lepiéj poprxedzič, 
aii poáledzié. 

Kdo si popílí, len se nezmýlí. P. Kto piH, niezmyli. 

Pozdě pHcházející kosti jídající. d«««) 

Kdo nespěšně ^hodí, sám sobS 9lň)df. P. Kto nie rychto 
ebbdzi, sam sobie szkodzi. (V. Lenost) 

Kdo záhy seje, záhy žne. Kr. Kdor zgodaj séje, zgodaj 
ianje.   Ch. Koi zagod seje, zagod ženje. 

Tobo jsú ptačenci, ktož je prvé vybéře. Flaška. 

Kdo dříve pro nevěstu, toho }ď nevěsta, S. Ko npie 
Jiisoim, OHora e ^tsožKa. 

' ML 

čí kůň řyeMejší, ten děvče unáší. Ch. Čijí je berzeši 
kofi, toga je i divojka. 

Lépe pozdě, nežli nikdy. R. Ay^me no34HO , hím% em^ 
ww. +) 


*) Lit Gerani miera, nekafp wiera. 

**) Am^l Better oaghl Uhiii nought.  Dén. 9ebte nogft,  tul initL Ném, 
9fffrt Sá^ti (fitincii), tenit gac fftiáfH. 

***) L, Scro Yenientibaf osia. 

t) In Pneitat lero, quam Dunqnam. 

11 


fyďMí flMio kom nriindo : ala WBáatkmmmi bes potto 
lidí uvedla. ?. Zirlolui rzadko kofo — ^tíiíIí^ m wkwtifíiwoič 
uwiodla bes íicaby. 

í>ípe doéduCL neiii se ukv^pilL Sm. Ljc|ýe je doUad, 
Jim! pokhwateé. 

K^af aeaí dafcrý rádce. C. 

Kvapky mívajf kapky. C. 

Spéck brzo awrá. C. 

Dobré Jeat poékej. — L^fáí paékaj aež bycL Č, 

Drieneo délej. (ZTaiw aáhii)  Č. 

Nevidycfcy sluáí krapitL  C 

Beipedaéji krokem, aei skokea. Č. 

Spédiej, ale nepooiaf si nohy.  C. 

Jeallí pHIU kf apď , snadač ježka lapB. Č. 

Kdo apélí, lidí (^'erta) smčii. Č. — Jb*. Xto cotnn, 
Am/křH cirfcniaTb.  A Xara e apavii (juDOJcrii) aocao. 

Krapný améte, aeryplete. Č. — P. Gor^qf pomieaUi aíe- 

l/krapilébo i stůl trkne.  Č. 

KTftpnémo roitoa boule na bHše (na čele), lenochevi at 
hrtftift.  ř.  Rfczema goa na bnncha roicie, a leaiweaia ai 

Prudký se kolikráte překotí, ai ho i váhavý dohoai. 
H, Kf'A% ce UNoro nyrá opeacTHe, na ra a rpoai crarae. 

Hpéifn«} dílo nebývá dobré (kalé — stálé — trvanlivé — 
ni^railo ne daHj. — Spčíná práce nad výdélkem pláče. — 
K flohní vAci pKnáleií chvfle. Č. *) 

IMIo kvapné není platné. Náhlá robota nikdy dobra ne- 
bývá. (^. — P. Kto dzíafa skoro, niebywa ma sporo. Mr. Kro 

ťNOpO  poÓNTIi,  TOt  C^inUXX  P04HH. 

Hp^Hné dílo t rukou padá. P. Prudká robota z reka paét. 
To so prudťo staví, rádo se boří. Č. 
Nunáhlii ah) táhni; nonásilnč, ale pilnč. fí. He caopo, 41 
ťttupo ;  an aopoau , Aa aAopoao. 

*) NM. ttal «ia| Inu^i tBiilc. 


lAeméšá dfilaje yíc ndfilii. Č. 

Přenysli dobře, fea(fiii rychle, konej pilné. P. Dfogo sie 
unifila} , a prudko wykonaj. fí. Bnimo pa3C74Mn , cKopo 
■aitn, oputimo npoi3B04HTb. *) 

Kdo se příU namáhá, brzo nemáhá. PříIiiS chTátái, brzo 
utaneS. P. Kto lif^^bardzo atliý prudko nstšé musi (sif wy- 
sili). HImL Btfije l[hwataS, menje mdžed. Viz též Práce. 

Pomalu dále njdeS. Č. — P. Powoli (pomalá) jid^c <íaléj 
zajdziesz. Anebo : Kto najpomaléj, ten zajdzie daléj. JL Tnne 
ijiem^ AtuA tfy4emb. CA. Koi poIekSe ide, dalje zajde. 

Bystrý kflA brzo se anavf. R. Eucrpas jioma4B CKopo 
ycraierk 

Nenáhli se ▼ jfzdé, krm kon&  A. He cninui ísaok), 

KOpMI  KOHfl. 

Záhy sedlej, a pozdéji sedej. HLui. Zahje sedlowač, a 
pozdže rajtowač. 

Spramj tAz, nek se kola rozbéhnon.  Č. 

Lepif jedna rozmyMená , tiež slo néinéných; S. Eo^s e 
iAia paanouhia, iiero crormiB ynsimiexi; 

HefosmlaTiT s ktaron nechTátej mkama; Mr. He norofio- 
piami ci rojiOBOK) ae éepa pjKavH. 

Bei sAíry ani trepky neuplcteá. £. Besi nipu ■ ^aors 
le cn4eTemi. 

Desetkrát méř, a jednou řež. C. — Hal. 4écflnk paaiBi 
■lpi, a paai pisb (yna). Mr. TpaMS sHtpaf, a paai Bi4pta». 
A, 4ecimio opúlpflA, 04Ba»4U orptob. 8, 4Ba nyrá iitpa, 
a rpehi ipoA. — Napřed méřiti, poiom krojiti. 8. Bojrk e 
ortpm, na Kpoin. 

Kroj nový kabát, a k staréma přiméřuj, R. Kpoft Ba^raBi, 
a n crapoHy npntpiBaft. 

Dále polokíi, blíže najdeš. R. no4ajiBme no4oa(Hnn>, 
loéjne BOBbneBft. 

Přyď radéji pozdé na hody, než záhy k svárQm. //. Bolje 
je dočí kašno na gosba , nego zaran na kaTgu. 


*) L Dia detibenuiduni, ttatuendam etV lemel. Syrvt. 


Kdo kvapné orteluje, obyčejně po účinko Ui^fe. <^*) 
Jdi rychlým krokem,  dohoníS bido; jdi zvoliui, dohoní 
bída tebe.  P. Jidž powoli , a bieda oiq dogORÍ ; jidž fir^dko, 
a dogoaisz bied^. 

Za mísy jest lýóí dříti. Kdyi se lylp derou (ilokiid 
miska), ttt na né i 8 détmi. Ó. — P. Kiadf siq tykrn drf, 
w ten czaa je drzý. Wtedy trzeba drEd6 lýka, Uedy aif 
diyq.  JEr. Tor4U 4epH jiURa (jij6i»ii), airb 4epyucH. Hal. Tor4H 

4pa JUKO, R04H OH  APO. 

Rflže trhají , když kvetou. Sk. Vtedy róže trbajú^ kti 
kvitnú. 

Když hrušky zrají, tehdáž se česati (třásti) mají. ČL 

Za času sluií jahody sbírati, viSaé trhati, a svýn Časem 
i hrušky česati.  Č. 

Za cesty dřev utrhnouti. (Dokudž toho čas, dalnd toho 
hled.)  Č. 

Horké železo nejlépe se kiqe. Dokud Seleio feřavé 
(žhavé), kuj. Č. — A. Kyft xcejitso, ncaa ropa<io (sor^a nunn). 
Ch. Dok je goruče, nek se železo tuče. S. Bpyhe ce noa^ 
i^a. raos^e aajui aoBara, 4on a ipyke. Blh. Xeiiaoro ca 
npaéiBa , 4or4t e ron^o. **) 

Cas káli vařiti, dokud dříví hoří. Jt. Kor^a >ipOBa ropin, 
T0r4a H Kamy sapAT^. 

Mlat, dokud se mláti; mluv, dokud poslouchají. Ř. Mo- 
jiOTH, aoaa KOJtorarca; roaopa, noxa C4ymaior&. 

Mel, dokud vodu miS. 11 Dok imaš voda, mdí. 

Vodu, která uplynula, mlynáři nepouštějí na mlýn. é.**^ 

Když med, ber lžíci hned. Mr. Kojm ■e4'&) to ■ jontOD. 


*) L. Ad poenitendam properal, čito qni jndirát. Synu, 
^ in Perruio dum ia igo» candel , cudéndum ert liM (luiidf debet). 
Sp, Quando el híerro eaU encendido , entoncM ka da aer halido. 
IVem. Bale 'I fer mentre ch' V é caad. #V. U hn% ballre ie fer, 
tandia qu* íl eat chaud. Angl Strike, while the iron ía bot. Mi. flaa 
maae fmebbe Stmět, mňtně bet rr vatmt. Něm. 6^oHebe baf fffar, 
vctl ei ^eif if. 

*^^) Šp. Con agua paaaada no nnele moJino. .1  . 


Dokud iiiby mái, Mjez se cblebt. 2a subAv se chleba 
■ajisti.  Č. 

Eáo sa iteleii jídlo imeiíká,  bohu ho nenf žel (t. kdo 

v 

pékné příležitosti samodék promeSkal). C. 

Co M prolilo, tíifi ae nedolévá. A. IlpojUrroe noiao ae 
ÓUBaer^ 

Dával p«n4MUt>»poklad, proC jai neiiinél bráf ! A. 4áBan 
6on UMAh, 4a ae yiit.iH asarb. 

Chytej, TouSi, dokud na pomči. P. tiapaj, Tčnnku, póki 
■a pomki. — Ted holube imo !  C. 

Po jannaAu xlý trh. P. Po jarmarku zly targ. Bal: ITo 
apMpirh jnuit TOprb. 

Kupuj, dokud trh.  CA. Kupuj, dok senjem terpi. 

Kdo jednou ptáka z ruky pustí, na střefie ho téžko lapati. 
(Též o zmrhaném přátelství.) Č. 

Upustíce za rohy úsilno jest za ocas chvátati. Č. — S. Akcí 
le yxBara aa rjiaay, aa peni aaKaA^.  (Víz Hospodářství.) 

Žeň bývá jednou za rok  Č. 

Dvakráte za rok léto nebývá. R. 46a3R4U ai ro/ch 4íto 
16 ÓUBaen.  Mr. Abvíu jrkTa ae 6yBae. 

ZmeSkav létoý pozdě do lesa na maliny, fí. Cnycra xiro 
(flopy), B% jitci no va^any ae x04flTi>. 

Co dnes propustíS, zítra nedohonil. P. Co dzii opuácisz, 
julro niedogonisz. Hal IH0 4Heci» yreqe, to sBarpa ae 3jiOBHmi». 

Kdo má k čemu příhodný čas, nechf na jiný nečeká zas. C. 

Kdo maje čas času čeká, tratí čas. P. Kto ma czaa, a 
czuu czeka, czas traci. 

Co ae upeče, to ukroj. P. Co si§ upiecze, to ukroj. 
(Použij toho, co se samo naskytuje.) Cof se dopeká, to 
krájej.  Č. 

SčaaeoB ae srovnávej. Č. — Ch. Morat se po vrémenu ravnatí. 

Každý čas má svůj čas. — Každá věc má svůj čas. 6, 
— Ch. Vse ima vréme svoje. Bth. Bcaaoe atmo aa apeacro ca. 

Cas na nikoho nečeká. S. Bptae bh aa Kaai ae ^lexa. 

I ap6VB čas, i modlitbě svá chvíle. R, Tíhmo Bpeaa, 
|<MBIBÍ qaci. 


? kostele se modlili a v lázni sdrivo jeti ae mýti , nt 
trhu potřebí kupovati a tobolky chovati.  Flaika. 

Do kostela jíti a se nemodliti, do hospody jíl i a Balan- 
covati, raději doma sůstaU. Č. 

Viecky věci čas měnL — časem vSe sapadi* Č. — 
P. S laty v^szystko ustaje. 

Jedno vzchází, druhé zacházL P. JediiQv^itzohodzi^ dmgie 
zachodzi. 

čas hrady slavf, čas je zas odstaví (ztrávO- 8* Bpiae 
rpaAX rpaAi , na ra epiiie ■ paarpaAi. Anebo jak ¥ piani 
stoji: I Kotarské čas věže vystavěl, čas je stavěl, čas je 
rozdrobuje. Bpine rpSAH bh3i Korapa zyjLe,. apiuie rpa^m 
apine pasrpa^ye. 

Co hodina, to novina.  Č. 

Čas rychle uchází. Plynou léta. Č. — R. Bcasoe ape«i 
nepexoAUBo. 

Čas platí, čas tratí.  Č. 

Časem vSe pKjde.  Čas nejlépe poradí, d.*) 

Co rozum nedává, čas přináfií. Č. 

Druhý den vždycky moudřejší. C. 

Co bylo, viděli jsme , a co bude, uvidíme. R, 4to ókuo, 
TO bhaAjIH, a MTO 6yAeTi, yBiAzn. Mr. lUo Óy^o, to óavua, 
a wo 6yAe, to no6aqHMX. 

Živí se vSeho dočekají, a mrtví doIežL Č. 

Čas děd, ale s kosou. (Ač pozdě, předce maH.) Č. 

Zlracený čas nikdy se nevrátL Č» — P. Czas utraeony 
nigdy si; niewróci. 

Jiná doba, jiná mdloba. Č. — Čas své bKiné nosí. 
S. 4pyro Bpine, Apyra 6pHra.  BpiHC aoca CBoe 6pÍMe» 

Jiné doby, jiné způsoby. //. Druga doba, druge éudi. 
Nečeše hřeben hlavu, čas čeSe.  A. He rpe6eifc rojoay 
qemerb — apeaui. 

Vžeho do Času, pán bfth na věky. (X 


*) CoosaUor homiai ftenpof milissinus. 5friit. ČwL Asf aiMiab k— bom. 
(Čas dává dobroa radu.) 


OdM fti i^tHd. — Nebade po iSerlov6 tAH, dotad toho 
bade až. potud. Č. 

SUpajf k(HBiH do čbsu.  R. Kjcůnn KOHapu 40 nopu. 

DoM Tik H08( iHi60f ai aamého ponesou. (V. Zloděj.) 

Dotud 86 s védérkem k studnici chodí: až mu se obrou** 
éA opukne* Tak dlouho žbán do studné chodí, aX se roz- 
tiuée O^iMJe). Dotud se ibánkem na vodu chodí, ai se 
■cho utrhne. Č. (Pozdé se žbánkem po vodu , ano se hMdto 
Mrido. Fl.) — F. Do caasu dsbanek wodf nosr. Do czasu 
dzban wodf nosi, až sif ucho urwie. K. noBa^iTca KyamiHt 
ao woMy xoMMThj lavb euy n rojOBy cjioum. Mr. IIoÉajiUTbCfl 
ijrzoA (ropmon) no eo^y xo^uth, noxu yxo éuy zMUMm 
(Taui euy ■ rojiOBy nojiOHini). Anebt IIIyTii rjeoiqon, noKil 
JHRO ra4ipBeTCfl. Ck. Vérč ide tak dugo na zdenec, dohlam 
le potere. *) — Přísloví tohoto smysl vůbec ten jest, že vie 
do jistého jen času má své trvání ; zfláStě pak vztahuje se 
▼ nravním ohledu na ty, kdož nebezpečenství milují a pHIe- 
iitosti k hříchu se nevamjf; tudy hlavně se ho užívá o zlo- 
dijieh, marnotratnících, nepočestných ženkách atd. 

Dotud néco praitf, až se přelomí. Č. 

Tak dlouho mnicha taháme za kápi, až se na nás oboří. Č. 

Čas se vyčkati musí.  Č. 
Dočkej času, co hus klasu.  Č. 

Nechval den na vzchodu slunce (dříve večera), červ.**) 
Měsíce při nastání nechval.  Ó. 

Často pod večer pláče, kdo se smál zrána.  S. Mecro y 
leie nja«ie, roh ce mi lorpa cmíao. 


*) VL ImU volle al poiso va la socchia , ch* ella vi lasda V orecchia. 
Fmm. La aía va tanto vdlte al pos, anch' ai reata. Fr. Tam va to 
pot 4 r eau , qa^ fl bríse. Tant va la cniche k V eau, qa' enfin elle 
it caff e. AngL 0tí goes ihe pUcher to the well, bot aft last comei 
bfakoB hoBo. Dán, Jtnilen gaaer faa I&ngc til 9\Xbt, til ben lommcr 
bttUě ^icm. StarolUmt, Also lanek gaet die knúck to wator, dan fi 
brickL Nim, ^tx itnig gc^t fo langc gum^l99runnen, hii bn ^nfil 
Máft. Ihlmaném. S>e $tttt gfit fo loagc to ttater, M |e Briďt. 

**) Lil. N e girk pinn wakaro dien^. 


, ^,   Veéer ukáže , jaký den byl. , A. Beqep^ m^uveriH WKon 

Čas vše  na jevo vynáší. Č. .— Ck. VreanerVM.MDuriva. 

Pékný, jenom jestli nepoliná. & Xopom, QcnMllhff^ lo- 
jMHaerb. \'\\ 

Nevyjíždéj v pole před svaty \ nebucf mpodrý píe^ tetf. 
P. Niewyjeidžaj w pole prxed swaty ; Biekfdi nfdrf n pnoé 
Jtfty. 

Nechval kmotře hodův, až z nich pojedei se cti domAv, (;. 
•^ P. Nieépiewaj , aže z god poj^dziesz. 

Netáhni 9 ještčs nevybral.  Č. 

Nevýskej, ještés nepřelkoěil. Neříkej hi\j (hopaa), až 
přeakočii. Hop 1 ' za příkopem. C. — P. Niemów hup CkM)» 
až przeskoczyaz. (Nje nóč tryumfu prxed bitw(|.) EaL He luum 
roiii| noKH ae nepecKO<iinii». Ur. Tofah caasemb rya^, «n 
nepecKoqfluib. CA. Ne řeči hop, dok prek grabe^ ne akočii. 

Na konci kyják bývá. C. 

Před nevodem (sakem) ryb nelov. Č. — P.,Jhrzeá oie- 
wodem ryby lowisz. Jlfr. IIonepeAi aeaoAa le 4oafl pii6ii. 
Aneb : HanepeA^ aeeoAa puóoio ae xeajHCik. (Jindy Ui y ten 
smysl jako svrchu: Ještě vlka nezabili » už na jeho kAži pili, 
t. j. utráceti z toho ,  co ještě nevyděláno.) 

Nešklub ptáka, než ho lapíš. Č. 

Neklál hrušek, až dozrají. — Zralou hrušku snáze střiptL Č. 

Když jablka uzrají, sama sprší. Č. — Kr. Zrélo jal>elko 
samo páde. 

Zralé zrní samo se z klasu sype. Č. — HLui. Zjraliže 
žito lóžo so roni. 

Čemu to píchali, co samo se provalí. Č. 

S jarem samo se ukáže. R. Becaa ece nomnaer^. — 
Jsou-li růže , pokvetou.  Mr. Koau poxci , pocnrkrjTb. *) 

Jindy zajíc v tom dSlku leží, kde se ho nejméně nadáš. 
5. MLíoro nyrá aem y OHaaoBOHi AMyúyuy Aeu, r4i He6u 
ina HH noHucjiio. 


^ Pi€m. S^ataráD rease, Borínui.  řiém. Sin VI 9tofea, autt. {k. taerbcn 
(lú^n.  (GOthe.) 


lie<?i# déma máÍ5 lal^ Kdt potřléiijei. d 

Třeba se dnes nedohonili : zflra «e potkane.  8, Ako ra 

■e mofj cnduf « oaa feeao ce ttapevb oyopaevv. 

'r^^t9%tmkmůk aa oUd, 'aliioettekide. Jbl* lipiiAe Kyiiem» 

aa oMAeub, a junai' ae 6j4b« 

'i«« 'PKjde Jkóia k toul P. Przjjdaie koza do woka. Jfr;l^iiUe 


.' vi. • 


Nescházejí se hofy • ^oranní, ale lidé s Udní* Č. *— 
& ropa c% ropoi ae eoÍ46TOfl^ a qejioatai ct fejoaiKOiix 
(ropnorb e% ropawan) ctOAšMytaL S. fip/io ei tfpilon ae 
aeaoa ee cMrav, a sibé ce jimb caorany (iiOBen e% loee- 
Kovfc ce cacraie). *). •^••'^ 

Sejde se voda s vodMf « tflověik a ČlověkeaL fliof. Bo4a 
0^ soAOV aiÉWToa, e wjpBftK^ .€% qaiOBtaoH«. 

Jest malý, ale zralý. Malý, ale sporý. Starý, ale jarý. Ó. 
^ A Ifaun ^yyAajffk < Heaejm jm ryro Baóarv MajteBen 
AM jmHeaeKi. 

Krátké jest plemenaé^ a malá sfkorka nejirio vyUbá; Č. 

Malý slavík , ale hlas veliký. R. Ma^ii cojiOBeiy 4a roiocs 

Lastovčin zobáček krátký, ale sladký. R. ^acTO^KUi peron 
lapoTOKA, 4a cjaAom. 

Neveliký cvrček, ale silné zvučf. R. HeaejiaKx esep^iom, 
KM rpono no^fB.^   ' '   ' 

Peria malé zrako, a před pány se Uade. & Bicepi a 
apBO HajeaOy ajia npe4% rocn04y ■Bjiasa. 

Malý dokát, ale drahý.  R.  Ma4i BOjiorrairb, 4& 4oporB. 
*   Tmí vydává rAŽičku, skořfpka drahou perličku. Č. 
Pfaná hmika také ovoce. Č. 
I kozí srs( k Stánka obětováno. Č. 
AAé ilechtic drobný, jest předce dobrého roda. P. Choč 


*) A, (Tfof ogei ov /liyrvtat, Šp. Topanse los hofflbres, y oď los 
montes. Angt. Frieods may nieeft, bal aiowitiini nerer gred Dán, 
9Ut^t as S>df aiébf # ilfe , aica Ml 9tetim{lcr. Nim, Sat tg ua^ S^al 
IcanaiBp a^t pfaainMttr a^i Ptaf^m. 


szlachcic drobný 9 jeti porody dobréj. /L Xora BUtsim 
Apoteoi, Aa Dopo^ii J06|K>Í. 

Z détf býrajf lidé. S. O^k ^em Joojm 6íibí». 

Z pronUni veliký stron býrá. 8. O41 apsna (tam iiiin yq^. 

Žádná kráva není, by telátkem nebyla.  Č. 

DoroatouC nAkdy Sténeům (itéftálktai) aaby. — Také 
kozlátkům rohy dorostaji. Č. — P. Urosnq wileakowi sfby. 
(Co v nem v6zí, aa krátký épia poanál) 

Mali lidé také ae unéjí hoévati. Č. 

I kuře má ardce (ila<> JL H y lypaaH oepwe ecn. 

I moucha se-Mnfa itipe. F. I biedaa mada aif odq« 
maje i ukqsi.  I mucha ma i6t6 w sobie. 

Ano i Buravenec nmí ae haévati. Č. *) 

Neveliký ptáček, ale ostrý drápek. R. Heaejmaai amaa, 
4a loroTOn oorepi. 

Jeitérka malička , ale má laby ostré. Mr. flauqwa na- 
^eHBRa, Ta 3y6u rocrpa. 

Malá jehlička, a picbnati bolí. A. Hrojna aajHunaa, mř 
60JUÍO yaojen. 

I to aaby, co zelnou polívku jídají. A. H to ayéu, ira 
VBceja Í4ITI. 

Nikým zhrzeti se nehodí; i nejničemnéjSi uikodí. F. 
Gardaič si^ nikim niegodzi; i najpodlejszy laszkodaL 

Častokráte psíček malý velikého vepře svfdL Č. 

Udatný Alexander, a od Spatného chlapa sbynul. JL Axe- 
KcaBApi xpa6pi, a orh xyAaro yaepi. 

Oko do srdce okno. Č. — P. Oko do serca okno. 

Tvář mysli zrcadlo ; vydá hned , co tam padlo. F. Twan 
(oko) umysfu iwierciadfo ; wyda wnet, co tam padlo* CIL ter- 
calo jesu oči , koje kaZi serdca moči. 

Hned se vydá tváři, co se v srdd vaří. F. Twan lacno 
wynurzy, co si^ w sercu burzy. **) 


«) fy. Čada iMwaifa líasa mi ira. 

^ i^ Ea la ftaaie 7 as lot cjoa §9 lea la lam del caraaon. éa^ h 
dia lóra-haad aad tlia aya iha Mai af Ika aéaé daas Na. 


z MH mysl lářL Č. 

Kaidá Mř na jeve.. R. Bca posa Bapy»k« 
ObMeej jest člověka zrádce.  C. 
Tvářka aení lhářka.  Č. 

Ze iato se vidí obyčeje lidi. P. $zata výdaje cileka 
obycsaje. 

Jak tě vidi, tak lě aa to majt Jak tě vidi, tak tě pfiL d 

— P. Jak ciq widi%, tak ^if p^Of.   - 

Podlé srsti psu jmáno; R. Ho. mepcTi^ coóaai aiu asho. 
IIo mepcTH co6aqKÍ imraiui Aaaa. 

Jaký oděv,  taková čest  Jaké oděni , takové nctěai. č. 

— Jakie odzienie, takie raczenie. 

Po zpěvá (letu, peřQ pták poznán bývá. Č. — P. Znač 
ptáka po pierau. H. 3aan unny no nojery. Mr. Ptiča po perji 
poznai. Ch. Pozná se ptica po perju. Pticu je poznati iz po- 
pěvko. S. Do TJUícy nima, a lo manaxi (po tlapách) ca ÁBwh 
ooaaae. *) 

Ptáka poznái po peH, vlka po srsti, a člověka po řeči, 
kroji a choda. Č. 

Sokola poznal po letu, a statného mládence po chodu. 
/?. SaaTB coROjia no no^ery, a xoépa MOJio^ua no noz04lKÍ^ 
& Saa oe coko no nojiery, qecraH^ lua^akb no xOAau). 

Znáti páva po peH (vránu po letu, — straka po ocase). 
H. SaaxE naay no uepbK) — Bopoay (cosy) no nojiery — co- 
pový no xBOcry.  Hal. IlBSBaTa Bopoay no napbio. 

Lva a medvěda po pazouru poznáš.  Č. 

Znám vlka po srstí neb po pazoořich. Vlčka po chodu 
poznáS. Č. 

Liftu po ocase, Iva a medvěda po pazouřích poznáš. Č. 

— Ch. Pozná se lésica po řepu. 

Berana po rounu poznáš. Č. 

Suď z podstaty, a ne z pohledu. P. Wažyč trzeba rzeczy, 
aie z poaom s^dzič. — Nehleď na postava, ale na podstatu. 
P. Niepatrz na postawf , ale na czfowieka sprawf. 


*) Nim «a bea Stbtm ftnoi aua bia s^%^ 


MM 

Kde kt^t šerkoTý, ne hned i cUtp Itkorý: HA pán 
všecken rozm meaméil K. Ha ■jsurk RMTin Cnnyityxon 
ctpi, a jwk le KTO ciijv 

Často v halené chatrné najde! rotMiy jadrné. P. ftAcias 
w pedl^ nakmanie najdaie rif paMcie idanie. 

I pod oinmélým klobonkem mondri Uara býrá. A 

mie ae i t bfcbié chatrči veHký mni vrofili. (tifka pod 
dnbem.)  S. Mose ce n y aénjaana nejontii mytn poipmL 

I ▼ Bladtch drahdy létech alarý roznm býrá. P. W nfo- 
dych leciech starý bywa rozui. 

AMé hol, rie je sokoL 5. Abo e n roxk, ajn e cnojn. 

Chlap se jako otcs koreeni nenéři P. Korcem dktopa 
ttiemieR. IKemien^ chfopa w konec jako owles. 

Ktt se neehvtfif srstí, ale rychlosti. SL Koab ce nposs 
jMKy ae xaaji, aero apeva Ópanaj. 

HdeH T tom sfla, kobyla^li snra; ale jak tákne. Jir. Ho 
Wh mrk CHia, mo KOéiua ciaa; a an aoaa aeae. 

Sokol peHm lítá, a ne nnsem. A Soko pefjem leB, a ne 
mesom. 

lleMetf na Ukrn, ale na dřeň. BM. He riiejiai aopArA, 
aan epoA^r^ 

Veliký dnb a donpnatý, malý a honžeTnalý. Mr. Bejonoii 
Mytf% Ta JiyanaciMl, a najeauoil Ta aaioniaayf. 

Křivé dfM, ale rovné hoří. JL Kpnni jqH>aa, mm npuo 
ropan. 

Buď si Toda kalni, jen kdjl se mele.  Č. 

Ač je £ereý, není přede ďábel. Ač jsme éemi^ Bojsme 
cikánL S. Aio 6 n iipai, aie MUMOjn. Ako cho h iipB% ncno 
nnraaa. 

Zajíc dlonhé oii má, a není oslem. Koxel dlonhou imidn 
má, a není mudrceai.  Č. 

Ma eemém poli páeniika se rodL — 1 terna ptda bOé 
iito rodL  S. y npaoi aeun 6ij0 ssto poM. 

I černá slepice bílá vejce nese. Č. — P. I ciama kokosi 
jajca níeaie. CA I éenm koko! nese béla jajcn. 


Také černá kráTa bflé oMko dáTá. & -- Ck I čemu 
kraya ima bélo nlekow Kr. Černá kravi^ iaia vsej bél.Q mléko 
S. Amo e H iipia Kpaea, 6íj10 lutio Aa^* 

V ikaredém ittde nflž také býU dobré viio» É 
Na  pohled  orel,  a  rozum  tetřevf.  R. Bi40V»  opej%, 
a yuQWk TeTepeB%» -^ Od pohledá sokoli a po hlasu vrána. 

Mech 86 jak chce vMadf sova, pfedc neostojf podlé sokola. 
P. Niech si; najbardziéj wysmuknie sowa, przed; aiedojdiio 
iokob. 

Není víe vlk, co ieroo barvu má. R. He bco to W)jnf% 
no ctpo.  Mr. He yoe bobii^ wv> otpe. 

Ne každý oráč, kdo sé Ueto drti. Č. 

Ne kaidý pleoháč farář. P. Nie kaidy fysy plebao. 

Daleko hisdani do sajíce. P. Daleko kf sy saj^ca. Jl^. 
Aueio Mynomy 40 satw. (Nedosti na Ion, jsou-li oba knsl^ 
ale jaDit-ii stejné rychlí.) 

StarS na svini i zlatohlav, pfedce svfnf zflstane.  C. 
Osel i ve lví hflii po hlasu se pozná.  ff. Ocjia h bo 
ABnot Korh no Kpmcj jsHanrB. 

PsnoSe je panoze, třeba neměl ani g^roše; a osel je 
osel, by( i zlatý dek nosil.  S. BeroBaui (begův služebník) 

6 6eroBaiix, bko Hehe HMara hi hobsiix ; a narapaiii e iiarapaiix, 

» 

uo he naTH a a^araHi noKpoBaux. 

v 

Uzda pozlacená nečiní lepiího koně. C. 

Šat nedélá muže. Č. — P. Sukoia czlowieka nierobí. 

# 

Kápé nedélá mnicha, ani ornát biskupa* 8. Paca He mam 
la^y^a, hi laiTiii ejBAuay.*) 

Není vSecka latina slovo boží. Č. 

Není vSecko zlato, co se blyští (třpytí). Ne v8e zlato, 
eo se svítí; ne vše sváto, co se vidí. Č. — DLui. Wono 
Béjo *So zloto, co se blyskoce. P. Nie wszystko z<oto, co si; 
iwieci.  fí. He Bce to soboto, vto Ď^ecnri.  Mr. He Bce to 


*) Kem* V sbit U uen 9I nABtco. 


MjioTa, mo 6jieoTm (tu ertm). CA. Rl VM riatio , kaj se 
•réti. 8. fli6 CBe sjíato, nrro ce čin (ójocra).^ 

Ne YSe krása, co ae lf<(.  Č. 

Dohré slHbro; ale adalo lepíf. IL Ao6po eepefpo, a ao- 
jÉerO' jQrvne* 

LepSf slato obneiené, Heili atřfbro Tyhlaiené. 8. Atmae 
M ajBTO ■ lonoBomeia (fiojit ajunro i lonAepaTo), aero «pe6po 
«3floaa losaao. 

LepSf libra zlata, než centnéř olova. P. Lepaay fiini ilata, 
Bíi centaar olowia. 

LepSf stará mísa plná) noilí nová kola. Č. 

Kancovy kly nejsoo slonová koaf.  Č. 

Tiché vody břehy podmývají. Tichá voda břeky pódmflá 
^je, foiriH)^ prudká před se bčžL Tichá Toda bývá hlii* 
koka. Č. ^ P. Gcba woda braegi podUera (rwíe, podrywa). 
R. Taxa aoAa óepera no^unaerb. JHr. Taxa ao^a rpo&n pat. 
Hal. Taxa B04a 6eperu MMjnb, a óucrpa ra^ye. Xtj^ Tíhe 
vodě. globoko derejo (na glpboko koplejo). Ck. Tíká voda 
breg podjeda. 8. Taxa B04a 6pere nepe. Aneb: Tía aoAa 
6pire poBB.  Blh. Orb TBxara BO/ia ab ca ÓOBnn. ^ 

V tiché tůni čerti rejdí.  A. Bx raxon ovyrt (6ojotí) 

qepiB BOABTCfl. 

Pes , který velmi štěká j nerad kouie. Pes báslivý víc 
Stéká než koaše. Pes horší, co mlčkem kouše. Č. — P.Pies, 
co bardzo szczeka, niebardso k^sa. Pies gorszy, co mllcakiem 
kqsa. Nle kaidy kqaa, co w^sem trz^sa. A. He 6oÍcfl roa 
eoóaaa, BOTopaa jaerb (épenen), a éoica rot, Boropaa 
BsnoATBxa Bycaerb. Mr. He éitca lii coóbku, mo épena. 
S. Oat» BOAByKJia nceia nywĚ ce. ♦♦*) 


^) ip. No ef todo oro lo qoe relnie. Fitm. Tat to, ck* • lat. Té Be« 
tut Or. Fr. Tout f e qiii rekH n* est pas or. Ángt. All ii not gold 
that gliften . Nim. máft ůUtů ifl 9oIb , toa< glánjt. 

**) ilii^. SUll waleři háve deep bottomf. Ddn. €ti(Ic Oanbe í^áU ^U 

•rnnbe. Nim, etidc iBáffer finb tief (betrfigU^). 
*^*) ^. Ladreme el perro y no me muerda.  De hombre ijae no kabla, 
y do cas qao no ladra.  (Střos se čknréka, který aeailaTr, a ^» 


•II 

Morovtaii friiie UiAoko ceni rjje. P. foávn éwinía 
glfboko w riéni ryje. 

ftHUMsa— ého 86 Tttnij. ZiMmeiianý jest, stFez §e ho. 
Pia bůh lé danno nemamenaL Č. ^ P. Ceehowmych aif 
slnei.*) 

Kaidi iebna svflj «ejcb má. Č. 

Uchorej bofe od lyiého, navého a kfhronoaého. R. 
Biéara lan 60x0 on jiuca, pma v RpiBoeoca. 

Hleď 86 reioana a Silhonaa. 8. Pid^a h paapoKa vjrmi ce. 

NeMdanio tya se dilhaTým (chromým » hrbalým atd.) 
aarodil. P. Ne darmo aif ty sezowatym (chromyaiy garbatym) 
arodaíl. 

Ryiavt barva nevěrna. (Každý rzavý jest nevěren. St^ 
píseft. Čas. Mns. 1827.) 

Ryiavý, zřidka dobrý; pak«-li dobrý, hodně dobrý. & Pu^ 
voněn pÍ4K0 4o6ap^ a axo 4o6api| epjo e 4o6api.**) 

IMetavý vrch (vlasy), vrtkavá mysl. Č. — P. K^dzie* 
nawa wfosy, wichrowate myili. 

Kdo má srostlé obočí, bývá nrčivý (uhrančlívý). Č. 

SpiCatý nftsek rád podrývá. Č. (Ktoi s končitým nosem 
chodí, blekot jest a sváry plodí. Stará pís. Č.M. 18370 

Kdybys byl co dobrého, neměl bys hřbetu křivého. 
P. Byi ty by< co dobrego, niemial byá grzbieta krzywego. 

Kulhavý čert nejhorSi. HImí. Khromy čert je najhorši. 

Kulhaví, chromí — největif hromy. & 

Prstem mluví , okem mhourá , nohou dupá : varuj se. Č» 

Povědél Pech: Svého hleď, cizího neeh. (Pověděla 
ieaa Pechova : Ten nic nemá , kdo svého nechová.)  Č. 

Zvon klepá : Svým ne cizím ! svým ne cizím f 8, 3bobo 
lyua: ko aa qivbl ko aa qivbl 

Neplet se do cizího lýči Ur. He Hinuiica nesi qyjiui 4UKa. 


který neitéká.) Fr, Chien qui aboie, ne mord pas. Nim, ^unbf, bie 
9iel (cllni, Uiftn ni4^(. Čud. Ei ae koer hammuata kea iggal aíal 
a^nli. (Arab. Pes itékarý aekouie.) 

*) £. Jl aignalia ea?eto. 

**) im Inios heno raro bonu; qwndo bonot, valde boMM. 


J 


. .Umet u/ýprvi před srjmi Každý, af pM i^W 9<nKpi^ 
svým domem) mete. Č. — P. Pierwéj. imeífik piyed 4PW 
9Í6iii% uaúeič. 6dy kaidy prMd swym domea maiaeíay .wiiyslko 
ttiaaio 4^dagíe bfdzie. €%. Vaaki naj funad. arojiun: liiiwi 
pometa;  Kr. Fred svojo hišo pomeiaj. *) 

Co se té netýče, nestrkej rý<ie. C :, 

.Kde tě neavrbí, iiedrbej\ abya příčes&v newdiiaL Kde 
nesvrbfy nedrbej, a psem, kdyi chce spáti, u ecaa aetiiheji^ ÓL 
-^ CIL 6de te neserbi, ne čeii ae. 

Nehat^ kdya té nepálí. Co koho nepálí, laho wabaa. Č. 
•^ P: Nieodgrnebaj (nieg^éX kiedy cie niengara; Kr. Kar M 
peče, ne píhaj; kar ne gori, ne gasi. Ch. Ne puSi, fde la 
•e peče. 

Nejprve stou stříšku přikrýti slnSf. Č. -^ Jt ^ymym 
wpOBAM^ Rpoefln 9 a eeefl 6it se reRjia. (Roiámf ae též ^ ne- 
vhodné dobfDčinnoslf .) A Ty^y ayhy MJeke i a cmd otapa. 
iQti chalapu staví , a svá na spadouií.) IL Od bidhÉV atoji 
níže, rěč je kod nas stará, koi tudju knén difie, a.avoJQ otara. 

Cizím, krovem nehýbej.  Ó. 

' Ciif proso ohánfft, a tvé vrabci loboa. Ó. -^ P. Cudza 
pszenic^ oganfa, a jefo wroble pijq. 

Nebuď do každého hrnce vařečka. Č.  . 

Uč své déti doma kaši jfsti.  Č. 

Na cizí rado nechod ; počkej, až pozvou. A. Ha coairk 
qyxot HO xoAH ; noxa noaeeyrb, noroAi (noAoac4i). **) 

Každý Mat^ o svoje péči měj^ R. Bchri EpoHei npo 
ce6a paaynli.  Mr. &caKuft lepeiiii npo ce6i poayrti. 

,    Spravuj ae sám, nech lidí na pokoji-^ Sprav avé doma, 
neskreslujíc cizího. Č, 

Co komu po tom , f e kmotra seděla a kmotrem^ A Mro 
loay A^JíAi iTO Ryaa ch rjiiomi ca^Ajia. 


^) fV. Si chacmi balie devant ta porto, touto la vflle feva aéica. Am§l 

Sweep before yoar own dooř. Ném. 3(bec ftgt aoc ffiaer %^tx* 
**) I. Ad cMMJHaM ae/ aocaatérif, wHipai Vooarii, Oie. • 


t7S 

čloTék není 2<p, aby SYět čistil. F. Cďowiek nie bocian, 
aieby áwiat czyicif. 

Nech kobyla hlavu si láme, že má velkou: co nám do 
toho ? Ur. Hexai vypiiBca K06ujia , mo bi ii rojiOBa Bojmca : 
a Hun qoro ? 

SedíBi tf peci a hřeji pleci/ i nemíchám se v cizí věci. 
A. Cny noAJrh new, 4a rpii> n^eqn, a ne npHCTaio n qy)R0ft 

Cizfho jídla nesol. Blh. Bi ^y^R^?^ wAJijptíh ae rypaft co^. 

Kde dva se perou, Iřelf nepřistupuj. Mr, Tao ^aa fenTBCfl, 
rperil ae vkmaftca. 

Jiné kaSe (podkasává), a sám se plíhá. Č. 

Jinde toho hledá, co doma nazbyt^ má. Č. 

Cizí vidíš pod lesem, a své nevidíš pod nosem. F. Cudze 
rie widzi  pod  l^em,  a  swego  ai§  niewidzi  pod  nosem. 
Eal. Vy«e bh/uoub wnxh jAcowh^ ra CBoero ae bkahiie imxh; 
locomb 

Nahlédni do svých sám ftader. Č. — Sk. Sáhni za svú 
ptzuchu. — Ukus se sám (t. pohleď také na sebe). 

Nahlédni do své kuchyně, a poznáš, ěebof se nedostává. Č- 

Kdo popředu v cizí nahlédá mošniěku , ten také a( svou 
nizad potřese trošíčku. — Cokoli na jiném hyzdíš, i fe své 
nosně najdeš, budeš-Ii hledati.  Č. 

Kdo se chce kulhavému smáti, ninsí sám rovně static €. *) 

Vodnotelný haní toho, komu prst tloustne, a sám svého 
bfícha zapomněl.  Č. 

Tři věci žádného nepřinášejí užitku: cizí peníze počítatf, 
ciiiho psa krmiti , cisí ženu objímati. P. Trzy rzeczy žadnego 
nieprzynosz^ požytku: cudze pieni^dze líczyé, cudzego psa 
karmič, i cudzq žone lubowač. — Cudze pieniqdze liczqc 
likt sie niezbogaci. 

Cizími  užitky  neztučníš.  R.  0ti qyxcaxi noxcHTKOBi ae 


*) L* Qu claudnoi fubsanare vult, recftas  incedat oportet. Fr. Qaí veit 
C«erir vi boitenx, il faat qu* il marche droU. 


f74 

Dlub . není bratr. Č. «) -* Dhih zlý drah. 8. Ayr% e sac 

4pyrB. 

DI«h % mísy jídá.  Č. 

Na dlah nic draho není. & 

Dlah nosí lež na zádech. Č, — Kdo se dlaiívá, nerad 
slovo držívá.  P. Kto aie rad dfužy, nierad slow| triynUL 

Dlah bývá čím dál vždy mladší.  Č. 

Dluh neplacen, hřích neodpuštěn. S. Ayf^ nen^ahen. 
rpixi aenponrreirfc. 

Když dflm shoří, dluh na komín vyletí. S. Aro Rýha 
Hsropa, Ayrh hr 043KaKi Hs^erH. 

Úroky mají bystré kroky.  C. 

Kdi> dlužobfl, tam chudoba.  Sic. 

Maje než dlužen málo víc, pojedeš do Drbalovic- Č. 

Kdo dluh dluhem platí, ten klín klínem vyráží.  Č. 

Cisi peníze příměří nemívají.  C. 

Nedluž se u Zakusila, oplatíš zase u Musila.  Ó.   * 

Sladce spí, kdo bez diuhův; Ck. Mimo počíva, koí Aúgs 
nima. 

Dlahy sen zapuzují, a i pány burcují. R. Aoave cowh 
paapmaioTi, h bc^mosh on roro ne 4ocunaiorb. 

Nepfljde li k duhu , dáš-li jísti s sebou dluhu. Hlmi. Tan 
njeje dušuje, džež so dólh'(daá) soba za blido sydi. 

Kdo v dluhy zabředl, nebývá bez hostí (ovšem ne tuze 
milých). Č. 

Kdo «e nedluží, život prodlouží. P. Kto sie niedltažy, 
žywot swój przedfužy. 

Na dluženém koní nedobře se jczdL Mr. Ha noaneiii 
Ko6ujii Hc 4a;ieKo no'b4enTB. (A. Ha jiímchoA Ko6ujni ue 40Jro 
HaÍ34Hmb.) 

Půjčka po oplátce krásna. R. Xopouia saftMU ci OT^aven. 
Anebo: 4o^ri» njiaTexccMi Kpaceai. 

Dobrý dlužník cizího měšce hospodář. //. Dužnik d^bar 
tudjema tobolou gospodar. 


*) i^^ Pamdf nawR bnklú. 


Neptice *é\tlkn opláCe. Ó. 

Kdo dlafty splácí, tomu statek roste. Ch. Koi duge splaéa, 
poboISáYi STOj imetek.*) 

' Dhih  odbytý,  hlimi zmyta. Ó, ~ R. SanjiamiB jioArh 
ciopie, TWK% 6j4eini> noBecejrfce. 

Ze iMo dluhu dobra i slána Tzieti. PlaSka. 

Od zfKho dlužníka i plévy beř. Od zlého dlužníka i koza 
bez nlika. P. Od tXego dfužnika i plewy bierz. BaL Beai 
JBxoro 40«»RHKa R nojiOBj 6epH. U. Od zla dužnika i koza 
brez mlíka. S. O^i 34a 4y)KHHRa h KOsy 6erh ffpera (bez 
kůzlete, t. bez ůrokův).**) 

Půjčka jde vždycky s pláčem dom{u Č. 

Půjčka domů klecá. HLui. Požčawki rady kla^awki domoj 
khodža. — Naopak o lichvářích a jiných nuzitelích HdQ: Za 
půjčené plévy čistou pSenici dávej. HLuL Ja sym pluwy pož- 
^owal, a cistu pSelicu dyrbju zas dač. 

Od vracení hlava bolí.  P. Od wracania boli glowa. 

Mluv ty vždy o dluhu, jen když mi jde k duhu. Č. — ^ 
(P. Mów ty, mów, kiedy ja zdrów.) 

Záplat pán bůh za buchty, za kapustu odpuslia;. (ne- 
oplatím.) Č. 

Když Jsi pil, plaf,. s šenkýřkou se nevaď.  Č. 

Mapiš na trám, vezmeš, až dám. (Šenkýřům píšícím na 
trám, co se u nich na dluh propilo.) Č. 

Když hospodský na křídu dává , tu mnohý skáče ; ale 
maje platiti ošívá se a pláče; Hal. Kojím apeH^apb ua 6oprT> 
roptaxy 4ae , ae 04^iti ciaqe , a akx npifi4e n^araTH , to hc 
o^eai n4aqf . 

Dlužník vesele bére, ale smutně vrací. P. Dlužník vesolo 
bierze, a smutno oddaje. Hal. Aobtremkl sečeno 6epe, a 
ciyTHO BH44ae. 

Dlužník když žádá, pýří se, a když má oplatiti, bledne. 
ř. Dfužnik požyczajac rumiany, oddaé majqc blady. 

*) Dolnoném, íDe )>ne @(^ulben httaUt, betert f^n @)oob. 

**) Navař, *Ajr6 xaxov /^ťw^é^Airi^ir x»« (jaxx» axvQa xaílo čévaí. Fr. De 
manvarife psye foin et piiile. 


2T6 

Dokud prosí, zlatá slova nosí; a před plácí xáda obracL 
Kr. Dokler prosí , zlaté ústa nosí ; kadar vrača, herbél obrača. 
8. 4oK^e npocHy a^arna ycra hoch; a mat^ apaka, ojeha o6pafca. 

Dal jsi rukama, vyběhej nohama. P. Dawscy rfkoma, 
biegaj nogoma. Mr. BH44aft pyRau, ra ne uixOAm^ n loran. 
IL Zajemnik dava rokami, shodjava nogami. S. Il^ktt pyKam, 
na rpan Horana. "^ 

Chceš-li přítele ztratiti, půjč mu peníze. Č. — P. Chcesi-li 
przyjaciela atracič, pieni^dzy mu požycz. Hal. Koa xonemb 
npÍHTejifl no86yTicfl, to ny noanqb rpomeft.*) 

Příliš to draho, za peníze nepřítele koupiti. Č. 

Půjčka činí přátely, upomenutí nepřátely. Ch, Posuditi 
iSiů príatete, terjati nepriatele. P. Požyczek z przyjaciela 
czynl .élpprzyjaciela. 

'•6přftelem zřídka slovem, a rukou nikdy. P. S przyjade-* 
lem slowkiem rzadko, a r^czk^ nigtiy* (Neslib, nepůjčuj, neruč.) 

Nepůjčíš-li, hněvu na týden: půjčfS-Ii, na rok. — Čím 
komu víc půjčuješ , víc hněvu míti budeš. Č. — P. Niepožycz, 
lydíleá gniewu : požycz , ca<y rok. 

Lepší první ostuda, než poslední. (Lépe záhy toho od- 
byti ^ koho se pro jeho nezbednost bojíš, by( i s nějakou 
nevolí bylo.) Č. — A. Hepsaff 6paHs ^yqme nocjit4Hei. Anebo : 
He 4aTb BsaftMU (bi 40jn'x) 0CTy4a aa spem , a 4aTb ccopa 
aa bírh. 

By bylo v půjčkách co dobrého, půjčovaly by se i ženy. 
II Da m dobři zajmi, i žene bi aa zigmovale. 

Koně do pole nepůjčuj , a vzav na úvěrek jiným ne- 
svěřuj. P. Konia na pole niepožycaiý, na borg bior^c dmgim 
nfedawaj. 

Koně, ženu a flintu nikdy nepůjčuj. Č. 

Neplatí bohatý, ale vinovatý. P. Nieptaci bogaty , jedno 
Winowaty. HaL He n^aran 6oraTUJl, a4e BanoBaTUft. 

Přátelé buďme, dluhy si plafme. Ó. 


*) Au^ If yon wonld make aa enemy^ IíBÍ a muk moBey. 


WlijiDe 86 jako braiří, a počítejme se (bledme svého) 
jako židé. P. Kochajmy siq jak bracia , a rachujmy si^ jak 
lydxí. Anebo: Milujmy siq jako bracia, a pátraný swego 
jako iydzi. Hal. Aio6muocR rki 6paTi>fl, a paj^ftnoca aki sh4h. 

Co mého, io vraf, a se svým jak chceS. R. Ota^ř hoo, 
a c% CBOvn xairb xoqemB. 

Správid lidé neklátí se se stromův co plané hniiky. — 
SpriTnf líAé neberou se ledakdes co hřibové. Č. 

Častý počet přátely čioi. — Častá pořádnost dobré přálely 
činí. Č. 

Častý počet, dlouhá láska. & 4ecTi pa^jnvAJ^s 4io6aBÍ. 

Počtováním přátelství netrpí ujmy. /f. Bi cqeri 4py»6a 
le lepaeTCfl. 

Nepořádnému člověku nelze dožiti Slastného iňSk. JZ. Eea- 
oopíMoqHUft qe^OBtKi ae opoxuieeTi bi 4o6pi bíiíb. 

Zvykej  pořádku, ujdeS zmatku na statktí.  IBŠÉi.^ Bydž 
ajadny, da njebudžeS nihdy žádny. 


ř;fc' 


i- 


ps 


X. 

Hvét — člověk. Svoboda — vMe — nmienost 
— moc — pirestávání na svém. Chyba. Itiadla. 
Melze vieiň se zachovati. Prohliženi 1l dtžltku. 

Cestováni. — Sntés. 

8vé^jJ|{i yáech lidí domov.  A.  CBtrL ceil aomi bcíxx 

Y<^4f ' SYčt, lelky svět, široký a dlouhý svčL C. 

Ve sTětě vše jest.  B-b MHp-b BbCiil CihTh. 

Svět, koho těší, klame. P. Šwíat gdy kogo cíeszy, 
zdradza. 

Svět neomrzí.  R. Crferb ue Ha40KyqHTx. 

Svět každému mil, ale přijde rozloučiti se s ním. /?. Cei 
cbíti HHJi, 4a pascTaTbcfi ci hhmi. 

Svět na vůli dán. R. Cek cbíti ua bo^h) 4aH'i>. 

Ó časy ! ó léta nynějšího světa ! A. BpeHfl h .itra hu- 
HimBflro cBtra! (O tempera! o mores!) 

Svět nic není než změf. Č, 

Svět se mění, a my v něm. C, 

Kolikrátkoliv v světě se ukáži, po každé něčím se na- 
kazím. P. Jilekroó sie na šwiat ukaž; , tylekroč sic w czém 
nakaž^. *) 

Člověk člověku bůh i dábel. Č. — P. Czfowiek cz(o- 
wiekowi czasem miasto boga, czasem též miasto wilka. Cxlo* 
wiek czfowiekowi zdrowie (žywot, zguba). 


*)  L. PfunquQm iiiurc:;, (|iios extiili, rrfero. .Ven.   (Juotíes intcr hoiuine* 
Fiii. mioor homo rcdii. Thom, a Kemp. 


fl9 

Ryba ryboi, plék ptákem, a élovčkélovčkemžije. P. Ryba 
ryb^, pták piakiciii, a czlowíek czfowiekieiii £ywie. UaL?u6a 
puóom aciee, a AioAe juoAkMM.  (Homo houiini lupu^.) 

Strom se podpírá o strom, a člověk o člověka. S. AfBo 
ce la jpso aacjiaHa, a Mosem ua qoeeKa. 

Nepodobna hvězda bvězdě a člověk člověku. S. SetsAa 
041 38^346 a qoaeKi 04*^ qoBOKa pas^HKje. 

člověk časem se mění. Č. 

Jaký věk, taký i člověk. R. KaKOBU bIkh, laKCl^u h 
lejoBtra. 

Člověk po světě, jak včela po květe. //. Čovjek po svjetu, 
kio pčela po cvjetu. 

Člověk všady má své vady. S, HoHa noBOKa Ďeai nopoKa. 
— Lidé jsou lidé. 

Všecko se lidmi přemůže. Č. * 

Bez rozumné svobody nemá život lahody. Č. 

Bez vrozené svobody, jako ryba bez vody. //. Brez pří- 
rodně slobodě, káno riba brez vodě. 

Svobodná mysl jediná člověku rozkoš. P. Wolna mysl 
jedyna rozkosz  u czfowieka. 

Svoboda nade všecko (nad zlato). R. Bo4i»aocTi> Bcero 
jjqme. S, C4o6o4a Ha4'i> 34aT0. 

Kdo  žije  svobodně,  spává  lahodně,  fí. Kto XHiBeri ua 

BOat,  TOn>  CflHTl  604t. 

Svoboda pěkná věc,  není na ni v světě klec. C. 

Lepši kleci les. Č. 

Stříbrná klec, a zlatá svoboda. Č. — R. Boar nraiiKt 
4jrqme 30jIOtoé mítkii. 

Těikof i ve zlaté kleci slavíku; zdravěji mu po zelcmém 
ieiíkii. R He Ha406Ha cojobiiio ao^oTaa lutria; 4yuuie cMy 
aajeaafl atrKa. 

Biaie hajdukovi po horách ; tamté sprošlěu much i ovadu, 
ač mu druhdy býti o hladu.  S. 4o6po 6 xaft4yKy y 4yry; 

ra K0410 Hyxe hm 0Ba4H,  eehb uy e noiiy<iHO 04*^ r^a4H. 

V poli vAle. A.  Bi no4t  B04a.  Mr. V a04i 46^ boji. 


STobodnému vůle, a jdondmii ceitaL Aiebo: yobéiii 
vůle, spasenému ráj. R. BojibHOHj boju, a xojuneay wjn. 
BojíbBOuy BOjiHj cnaceHOMy (žertem: miiHOMy) paft. 

Co. pláten meč, kdyi roce v poutech. Č. 

Nevolník má jazyk volný.  P. Niewolmk ma j^xyk wolay- 

Ovcí se  chce soli,  a sedláku svobody. R. Anomm oma 

Kl  COJIH,  a XOJIOOI KB BOJlt. 

Nesvoboda učí svobodě. P. Niewolnoič wolnoád nexy. 
A. Bojno HOBOja ymi. 

Zvůle kazí, a nezvole učí. A. Bojii oopnn, a leBOia 
yqurb. Bojia a 4o6pa Hy;Ka noprar^ P. Swawola kaidego 
zepsuje. (Odtud i Komenský vzal : Svá vůle každého zepsuje, 
jakož i některá jiná pHslovi z polštiny vážil.) 

Svá vůle v pekle hoH. C. 

Dej duší vůlí, nebude chtční konce. A. 4aí mjvA bojdo, 
aaxo^ierb ii 60^. 

Dej srdci zvůlí, , zavede té v nezvolí. A. Jltít cepjutyBOJn, 
3aBe4en» toůh bi hcbojio. 

Přílišná zvůle, hotová poroba. A. ylanraaa bojů ^aaocm 
Wh HCBCiio. (Z dějepisu slovanského třeba jen na svobodnoi 
obec Novohradi^kou a na říší Polskou poukázati.) 

Mnoho se chce, ale nemůže se vše.  A. MHoro  zo^eici, 

4a  HO  BCe  CHOKeTCfl. 

Kdo své vůle nepřemůže , ten šťasten býti nemůže. 
A. Kto BO.UÍ CBoeft ho nepeioxen*, Ton> a cqacTjuai 6im 
Hc loaccn. 

Žije vlk po vůli,  ale  vyje  přes  vůli.  &  BoA^-ra u 

BO.IÍ, 4a ■ BOerb AOBOAt. 

Sama Mařka tím vinna, že hosta na postel pustila. S. Can 
e Mapa toho apna, Roa 6 rocra aa apeacn nycruia. 

Dobrá vůle stojí za skutek. P. Dobra wola za ucsyBek 
stoji. 

Jak se komu Ubi» jednomu trnky , druhémv slívy. Č. — 
Sk. Komu sa ako lúbi, komu kapusta, komu hltby. 

Jeden ná rád popa, druhý popovou; zas jiný popavu 
dcerka a Iteba i služku. (Jak U chat anebo liak.) Mr. IbhI 


S81 

jni6KTb aoHa, mníi nona4i>9 a zto ■ nonoBjr 40VC7, a6o ■ 

Kdo iSbmu chce, ůi se jedním vlasem pHtáhneati. Č. 

Chtíclmu nic není za těžko, nechtícímu víecko. P. Chcq- 
c«mu nic nie Irudno, niechcqcemu wszystko. 

K éemn chof, k tomn láska. Č. 

Těžkost nstoapf, když YŮIe (chaO přístoapi. P. Trudnoáč 
QSt^pi, gdy wola przystqpi. 

Kdo po čem dycht^ potkává se s tím. Č. 

Kdo k čemu má chaf , najde toho dosti. (A jak Golhe 
praví : Po čem z mládí bažíme, v stáří hojně docházíme.) 

Kdo odkládá, mfti nechce. P. Kto odirhcza, mieč níechce. 

Bez ochoty zlé roboty. Č. — P. Bez ochoty niespore 
roboty. — Hůře jest , když se nechce, než když se nemůže. 
Hal. Kojih 'Gfl HO xoiie, to ripme flir& kojm ca ne Mose. 

Kdo nemá chutí , snadno vykrůtí. Č. — P. Kto niema 
cbfci, wié jak wykr^ci.  Sic. Kdo němá vdli, víecko ho bolí. 

Těžko toho voditi, kdo sám nechce choditi P. Trudno 
tego wodzič, co sam niechce chodzič. 

Osla na most těžko bezděk hnáti. C. — (ŽeneS jako osla 
Ba most, an vždy s mostu.  FlaSka.) 

Bezděčnými chrty řídko zajíce uStveš. (). *) ' 

Nerada by koza do trhu, ale musí. (Nerada by kozka na 
trh. Červ.) 6. — P. Nie rada koza na targ, ale musi. Ur. He 
xoqe Koaa aa Toprb, ra Be4yTi». 

Nerady slepice na svatbu, ale musí. P. Nie rady kury na 

■ 

wesele, ale muszq. R. Pa4a 6u Bypoqxa ai niipi ae mjia, 4a 
M X0Z041 Tanian. ilfr. He xoqyTb Kypu aa aecH^be, Ta axi 
lecyTb. Hal He pa4a KOsa TOpry a Kypu aecajno, la MycHTb. 

Mu8ení veliká a těžká věc. Č. 

Pan Musil jest veliký pán. — Mus je sukovitý kus. Č. — 
P. Ums ma swe osfki. — ČeStí Skolmistři též říkávali : Oportet 
Jert tvrdý nebozez. 

MnaO jest nejlepií učitel. P. Mus najlepszy bywa nauczycieU 


*) tiía^ Pit geiioungenen funtm i# ft^el iagen. 


Mui iádné výmluvy nepH|iiDá« f. Pneciwko mmm w^ 

masz wymowki. 

Radéj po dobrém, nežli po zlém. Č. — P. Lepiéj po 
woli, nii po niewoli. 

Moudrá i v tpm se hlava pozná, že co musí, i dobré vUe 
koná. P. Mqdréj to gfowy przymio(y, co musísz, to czynié 
z cnoiy. Ch. VčinU je večput iz poiréboce kreposU 

Moc železo láme. C. 

Síla kola lomí.  Kr. Sila kola  lomí.  Ch. Sila kola lere. 

Cvik cviku uhýbá. (Jest moc nad nioo.) Č. 

Do skály stHleli, siřely mařiti. A. Bx KaHem> crpt^turb, 
rojViiKO crp^xtik Tepm. 

Zdi hlavou neprorazíš. Č. 

Darmo proti vodé plovati. Č. — P. Trudno przeciwko 
wodzíe pfywač. 

Tam vůz musí, kam se koné naprou. P. Tam wóz musí, 
gdzie si^ honie naprq. 

Na hrot máchati, s rohatým se trkati. E(ú. Ha poven 
MaxaTH, cil poraruMi 6opoTHci>. 

Těžko bezrohému s rohatým se bůsti. S. TexKO e myry 
cx poraruMii óocth ce. 

Dosti má, kdo na svém pře9tává. Ó. 

Chléb s solí, s dobrou volí. Č, 

Neteče-li, ale vždy ukane. Č. 

Nedbám o velký hrnec, když se z malého najím. P. Níe- 
dbam o wíclki garniec, kíedy sie z mafego najém. 

Tak žij, jak samo béží. H. XiTb, KaKi HaĎinrii. Jfr. 
Tpe6a aum, hki HaóixcHTb. 

Co na jednom schází, druhým se nahradí. P. Co na jedném 
zesilo, drugim ú^ nagradza. 

Medvěd tbipu aia, a iím celou zimu syt žije. IL Miyptj^ 
04Hy .lany cocerii, Aa bck) aniy curi »iBen». (Lid za to aái 
Jd medvěd přespávaje zimu časem jenom tuk z tlapy sse a 
tlm se živí ; pročež také tlapy jeho na podzim jsou tlusté a 
tětké. na jaro zas lehké a vychudlé.) 


Kdo  nic  novdhu  nevídal ,  len i starému  rád.  R»  Kru 

HOBHHU  Ue  hBAMly  JOTb  U  BeTOUlKt  fůXh» 

Na maléui mlátku také se uinuho za rok vymlátí. C 

Ani sokol výše než slunce nelétá. R. Coko^Ii buuic 
i'u.uma ae jieraerB. 

Výše Ibu oči nerostou. JB. Biiuue j6a omh ho pocTyri. 
(Ne vše, co očí vidí a chtějí, ale co rozum za dobré uznává). 

Kdo málem spokojen , ten v pamčti u boha. A. Kro 
ia.iUMi 40B0wieHi, TOTi y 6ora ae saĎUTi. 

Svatá spokojenosti, s tebou všeho dosti! Hal CaaTUft 
cooKOio, rapa34i ch toóok). 

Chtčj jak nejlépe, a přestaň na tom, co může býti. 
P. Chciéj jak najlepiéj, a przestaň na tem, co može byč. 

Nemůžeš-li v čem předkovati, není nejhorší i druhovati. 
P. Kto w czém níemože przodkowač, nieposlednia i wtorkowac. 

Ncmáš-li tabule, zacpej véchtem. P, Gdy szyby niemasz, 
choc wiechciem okno zatkaj. (Nemoha dostati čeho nej- 
lepšího, hled, aby aspoií nejhorším za vděk pHjíli nemusit.) 

Hékce spal, kdo na lavici celou noc přespal. P. Miekko 
5paf, kto na fawie cafq noc przespaf. *) 

Sladké vyspání — pčsf pod hlavu a pasem se přikrýti. 
P. Sfodkie wyspanie píeác pod g<ov>§ a pasem sie odziawszy. 

Čím lépe se kdo má, tíui více si žádá. HLuz. Čím Ijepe 
so komu dže, čim Ijepe sej žada. Aneb: Ljepe so maš, a 
Ijepe sej žadaš. 

K&ň žádá jho, a vůl sedlo. Č, 

Vrtké mysli i dobré se znechutí. P. Niestatecznemu umy- 
rfowi i dobré sie zprzykrzy. 

Ač horší, jen když jinší. Mr, Xoqx rapme, ra name. 

Kde nás není, tam dobře. R, Ta^ aaci ntri, raní n 
xopomo. 

Bez chyby nikdo není. — Nikdo není bez o/e. Ó. — 
Ck Mgdo ni prez kakve- takve neprilike. 

Každý má své škraloupy. C. 


*) L. Bene dornut; qui non senlift, quam male donaiat. Sřitus, 


Vlíckni I jedné vody a na jedněch lávkách péřene. Č. 

Vdickní jsme z krve a z masa. Ch, Vsí srno z kervi i nesa. 

I vlas má svflj stín. Č. — P.\ wlos ma swdj cieA.^ 

HHch a bída na kohož nečfhá ? R. rptn 4a 6iAa u 
Koro ae xneTi? 

NejmondPejíí může chybitL Ch. Najpametnéji faleti more. 

I dobrému kocourovi myi nčkdy uklouzne. CA. I dobroj 
mački zna mU vujtí. 

Každý má své vady; ale při kom se vidí, tomu se sméjL 
Blh. BcHKOft na norpinuc^ ; fHh aa aororo ca vfum^ aenj ci 
cmMhn xopara. 

Bélmo babě na oku, proto i nevidí. S. Elio 6a6a aaoij, 
na HO BH4H. (ftíká se, když někdo vadu na čem omlouvá au 
nepatrnou vyhlaiuje.) 

Nikdo svých chyb nevidí. P. Žáden do siebi; swéj wadf 
niebaczy. 

Každá rada po rozumu hezká. A. Bcazoi cosln lo 
paajMy zoponn. 

Porada dům neboří. S. 4oroBop'& Ryfce ae o6apa. 

Dobrý rádce za boha. C. 

Chceš-Ii býti bez vady, nepočínej nic bez rady. P. Chcesi 
byč bez wady, niepoczynaj nic bez rady. 

S každým se rad, a jednoho slyS. P. Wszystkicb sif radí, 
a jednego sfncbaj. 

S druhým se radf , a svého hled. Hal, Pa4bCfl 4pyroro, 
a CMOipa CBoro. 

Více svěc, více světla. (Vfce-li rádcův, více rady; ae^ 
přijde-li na něco jeden, přijde druhý.) Č. 

Ve dvou rada, ve třech zrada. Č. 

Pán každý dobrou radou stojí. P. Pan kaidy dobil 
rad^ stoji. 

Staré chrámy dobré zvony mají. (StaH lidé dobře ra#* 
vají.) Č. 


*) Ktm, 3ebe< ^aar lyai fcinca ^d^alten 


Slepého na cesta a blázna o rada ae neptej. S. (Xitnaa 
3a nyn a 6y4ajy aa casln ae aa^a nuran. 

Spalné ae slepice poradí s lUkou. Č. 

Snadno jest zdravému raditi nemocnémo. 8. AbíCuo e 
34paBOHy óoiecHOra caatTOsaTa. *) 

Nejsnáze rokovati o tom, co až minalo. P. Najlatwiéj o 
(ém rokowač, co jož pominulo. 

V cizí bfdč i bobem poradím , a vlastni se ani rozumem 
aesbavín. B. ^y«yi> 6tAy 6o6aM (aa boa*) passe^y » a rx 
caoel 6i4i yna ae npajiovy. (V položeni nesnadném obyčejné 
bflými a černými boby hádati a dle toho raditiO 

Bez rady nic nečiň, a po účinku nepykneS. Č. 

Po účinku zlá rada. Č. ««) 

Komu nelze raditi, tomu nelze pomoci. Č. — Ch. Kí si 
aeda dopovédati, ni mu močí pomočí.***) 

Zlá rada , hotové neitestí. P. Gotowe nieszczeácie z(a 
porada. 

Zlá rada vlastního pána bije. Zlá rada rádci nejhorší. (Xf) 

Co smfi raditi, směj sám činiti. Ó. 

Co radí8 jinému, přej sobě samému. P. Co r^idzisz dru- 
giemu, žycz sobie samému. 

V&eni laehovati se nemožnost. P. Dogodzič wszystkim 
aiepodobno (trudno).tÝ) 

Nenarodil se ten, kdo by se líbil viem. — Není nalezen 
ďovék ten, jenž by se líbil (zachoval) lidem všem. — Ještě 
aebyl v světě ten rod , jenž by treiil každén|u v hod. Č. — 
Ck. Ni se joSče na svét rodil, koi bi svakomu ugodil. 

Nikdo nemůže celému světu koláčův napeci. S. Hiro ae 
BOxe niLiovB catry ao^aqa HantcaTa. II. Ko bí svému svje(u 
pogaču namjesio ? 

*) Faeile omnef, cnm valemas, recta consilia aegrotif darnns. Teretit, 
**) An§l. When a thing is doně, advise comea too latě.  Ném. Híaáí ber 

^At iófer 9íatíi, 
*^) Am^ He that will not be coonteird, cannot be help^d. Nim. Sem 

li^ |a trolly \% Um ifl ai4)t ^ ^fea. 
f) L. MaluBi conailion conanltori est pesfímmn. Synu. 
to Aiff. Chie eaanol plMse every oae. 


A 

y 


Ani bflh nemtiž vSecbněm vyhověti. — Ani pán bflh se 
všem nezachová. H. — P. Pan bógf ludziom niedogodri, a 
což cztowielí ? ^S. Hh 6oi% hb MOxce cBaRom 4a yroM. 

Kdo n cesty staví, mnoho správcfiv (spravovatelflv) mívá. 
Kdo staví na obecné cestř , nalezne oprávcfhr dvS stfi. T. ^ 
CA. Koi pri putu zldje, vnogo ima mestrov.*) 

I bohu svíčku, i (^ertn oharek. (O tom, kdo vSem se chce 
stranám zachovati.) ti. 

Kdo se chce zah'bití každému, nezalíbí se žádnému. Č.^ 

Bez dolu nebude hráz, a zisk bez nákladu. P. Bez dolu 
yrroMa, bez nakladu zysk niebedzie. 

Kde se tisíce vydélají, mohou se sta obStovali. S. 4t ce 
xH^fl4a 4o6ie, cTOTHHa ce Hoxce noK^oanTH. 

Lépe na f)av1n(^ získati kopu, nežli v^rdunk na hedvábí, t. 
(R. 139fi.) 

Lépe vydíMnli na mlátě (blátč), nežli prodélati na zlatě. t. 
— S. Bojit a Ha MeKnnaNa 4o6uTn, aero na s^ary mTCTOBan. 
(Též Arabftm známo: Lépe na blátr* získati, než na pížme 
škodovati.) 

A třeba písek,  jen  když by solil.  /f. Xoth 6u necoKi, 

TO.IbKO  6h  CO^H^l. 

Třebaf i pes, by jen vejce nesl. A. Xoth 6u neci 
(qepii), TO.ibKo 6x aíiua aeri. 

Čuba se nenosí pro krásu , ale pru teplo. R, IlIyGy 
iiocflTi ne 4'iH KparoTU, a 4^h ren^OTM. 

Chlub se bába strůjem , a kráva diijtun. A. Kpacna 6a6a 
noBOCHi, e Ropoea y4oeMx. 

hJí nehezky skrojen, ale pevn^ u^it. H. Ht* .ia4Ho cKpoeH> 
.Ta Kptnao ciiihti. 

Oiil co (Mň (pomoz co pomoz), jen když jest k pialnosli. t. 

By nám kobylka zbrafi vezla, a my rádi za ní pěiky. 
A.  Han  6u  .«oma4Ka  pyxcbe  neajia ,  a  mu  6i  3a  ne!  ■ 

niUIH  DMH. 

Jezdce švec pozdraví, pěšímu se poklonL (/. 

*) L, Uai •tmii íb calle, nnlton habct Ule magiitroji. 
**) if, Qaien haie |ior comnn, hair por nÍD|run. 


Nemflie-Ii kovali , ale pomáhá dýmati. (Vidy k něčemu 
pláten.) Č 

ChMb na cesié netíží:  P. Chléb w drodse níedfiy. 

Netíží rohy jelenu , ani křídla ptákn , ani oteš koni. P. 
Nieciež^ rogi jeleniowi , ani skrzydfa ptakowi , ani owies 
koniowi. 

Datlovi svĎj nos nepřekáží. P. Dzi^ciofowi swdj nos 
niewadxi. 

Lepší  malý zisk,  než veliká škoda.  (Lepší ziStěk,  než 

škodkaO ^^ 

Lepší alédka než škoda. P. Lepsza szkodka nižii szkodB. 

Lépe jest býti zbitu, než do smrtí ubitu. S. Bojit e 6uth 
I laGieR}', Hero nocee y6leny. Anebo : Eo^t g h paHeni nero 
yóieai. 

■ 

Na cestu nepospíchej, dříve rozpočítej. A. "fixan bx 
Dyrii He cotma, a npex(4e 4eHbrH opanaca. 

Peněz a opatrnosti na roste nikdy nezbývá. Č. -^ fí, 
Kor4a t4enii> ai nyrb, ocTopoxceni 6y4i>. 

Napřed se nebe ptej , polom se v cestu dej. R, noro4H 
Bi 4opory cÓHpaTbCfl, noKa Btrpu nopeMinaTca. 

Pocestnému cesta nestojí, fí. 4opo3icHo^y nyn ne ctohtx. 

Veselý na cesté tovařiš za dobrý koť^ár stojí. Č. 

Cizina rozum ostří. R. ^y^Kaa CTopona npHĎasHTX yia. 
ř, Kto obcych krajów co zwiodzi, domaki w rozum uprzcdzi. 
— Doma se vychová tele. Č. 

Chválí cizí krajiny, a sám ani krok z dědiny. R, Xaa^iiTX 
■Tvyio CTOpoH}', a canx nn na nor}'. 

Proměna krajův nezlepší mravíiv. P. Odíhiana dalekich 
krajów, niepoprawi obyczajów. 

Není na svt^t(^ ló strany, kde bys zléi^il duše rány. P. 
Xíejsc rozmajitf* odmiany níoulocza dusznéj  raný. 

Kdekoliv budeš , sebo nikde nozbudes. P. Gdziekohvick 
jedno bedziesz, siebic ni^dzie nícpozbedziesz. 

Daleko šel, a dobra nenašel. jR. 4ajieK0 mejix, a 4o6pa 
le aamejrb. 

Kde se polepšíš, tu si polepšíš. Č. 


Talák mnoho světa zrejdf, a bratra nikde nenudě. P. 
Biegun wiele zwiedzi swiata, a nigdzie nienajdzie brata. 

Všude byl, a nikde neobstál. Č, ,^ 

Tolák nikde místa nezahřeje. Č. ~ CJk. Koi zmír putuje, 
nígde nestopi mésta. 

Kdo doma sedí, ten se zlé příhody schodL Č. 


Co se na jiných nelíbí, na sobě netrp. P. Coé sle 
w drugich niepodoba, w sobíe niecierp. 

Jinak smýdlejf lidé o nás, než my o sob&^:;p. Jinaczéj 
ludzie o nas rozumíejq, níž my o sobie. 

Každý se rodí, ale nekaždý mezi lidi se hodí. /?• Bamol 
poAiTCfl, 4a ne scairb bi judam TOAjncn. 

Nehodí se každá obuv na jednu nohu. (?. *) 

Kdo nedosléchái nech se domysli. Č. 

Bud všímavý, ale ne zvědavý. R. Byjp^ npniTJiiBi, 4a le 

6y4B H3BÍTJiaBl; 

Kdo za dveřmi poslouchá, sám o sobě slýchá. C. 

Zlá tam odtucha, kde šepcí do ucha. P. Zla tam otucha, 
gdzie szepc^ do ucha. 

Neběž jako divý, ostýchej se lidí. Č. 

Šaty dělají lidí a hadry (kloci) vši. Č. 

Jda s lidmi nepředbíhej, ani v stranu nepobíhej. Jfr. ITo- 
nepe4H ^io4eÉ ho ělxca, a bi4'b ^io4eÉ ne 04iCTaBaft. 

K hostině ani první nebuď, ani poslední. P. Na ucíU 
niebqdž pierwszym, ani ostatním. 

Do domu před hostem, z domu za hostem. P. W don 
przed gosciem, z domu za gošciem^- 

Jez, co li dají a odpovídej, když se ptají. Č. — JI. 4to 
oocTaBfln>, TO ■ Rymaft, a xoaaHHa si 40Mt c^ymai. 

Chléb-sůl jez, a čiň, co káže kněz. A. XjAOit-^coM aynal, 
a 406piirb 4i04eft c^ymaft. — Kto 4o6puxi 4io4eĚ cjynaeni 
Ton C4ame Bymaeri. 


*) L, Hra oaai eaadwB ralca— Miias padl.  B§rmĚ» 


Ridj by oči jedly, ale huba nemůže. Č. — Odí vidí, ale 
nby neberou. B. Tjmvb bhahti. 4« syóii Heftiier&. 

Oči jsoa nesytá věc. Č. 

Ocl jsou podvodnice. S. Ohm cy aapajme. 

Čím oko napaseš , tím břicha nenakrmíi. Hal. Hrnn oko 
unacemb, Tmii qepeaa ae Haro4yemi>. P. Palrzyč a níexaiyč 
malá ohrada. 

Rošti psAm tráva, lidyž má kobylka zdechla. Hal. Pocth 
Ky rpana, rojh hofo koha Hena. 

I -kočka na biskupa hledí.  Kr, I maček biskupa gledL 

Jedno^Ékp, ale vidí daleko. R. Oamo oko, 4a Bi4irb 4a4eK0. 

Poznťw po očích, kdo chodí po nocích. R. SHan no 
oiavi) KTO xo4HT'ii no HOMan. 

Veselé srdce s kužele. přede. //. Veselo sérdce kudjelju 
přede. 

Kdo nachýlen k smíchu , nachýlen Mké k pláči. S. Koi 
cy aa cvkfl ckjiohhu, ohh h Ha uami. 

Na velký smích rád následuje pláč. Ck. Za smóhom va- 
líkem sledi rado plač. 

Krátká veselost dlouhou často činí žalost. Ch. Krátko 
veselje dugo večput číni terpljenje. — Radost seješ, hoře 
ineš. ň. Pa40CTb ctemb, ropě xcHemb. 

Zpívá kohoutek, těší ho živfltek. R. IIoeTi KOqoTOKi^, 
ricTb n04&eT'ii npo hh40é xchbotoki. 

Labuf pod oblaky, motýlek jedva nad zemí — každému 
ivé určeni. A. AeGeAh no no4He6ecbH), lOTUJieKii Ha4'b aevieft 
lyrb — ncHKOHy cboě nyrb. 

Kdyby jinoch věděl , starec mohl , lenoch chlěl : ničeho 
by se v světě nedostává^). CA. Dabi mládenec znal , starec 
■ogel, lenjak hotel: nikaj dobra nebi bilo .zapušóeno. 

Ten mlid jest, kdo zdráv; ten bohat, kdo bez viny; ten 
Tesel, kdo si hlavy neláme a s bohem se těší. P. Ten m<ody, 
co zdréw; ten bogaty, co niewinien; ten wesof, co nieuwaža 
t bogiem si$ cieszy. 

Děti povídají , 00 činí ; staří , co jsou činili ; blázni , co 
by činili měli; stateční, co by rádi činili; rozumní, co činiti 

19 


shiSi. CA. Détca povédaju, kaj činíju; sttri, kaj m véinilí; 
bedaki, kaj bi včinití niorali; serdčeni, kaj bí vďniti iil#; 
pnmetní, kaj je činiti. 

Sloto vyřčené, dědictví ztracené, čas jeni pomine, 
6 vodou co uplyne — nikdy se nenavrátí. P. Síowo wyrie- 
ccone, dziedzictwo ztracone, i czas który minie, s woda co 
upfynie — nigdy si^ niezwracaJQ. 

Velké bohatství, věrná láska, téžká nemoc a raněné svě* 
domí utajiti se nedají. P. Wtetkíe bogactwo, vrienm mifoié, 
cieftka choroba i zranione  sumnienie níemogq  byé  zatajone. 

Jsi-H hřib,  lez do krosny (do koše s tebofU  P.  Jeális 

■ 

grzyb, ležže w kozub. 11. HapemuHCb rpy34eHT», jrkan* n 
KysoBi.  Mr. Ko^n HaasaBCA rpnóOMi, to ^tai* y KysyB-b. 

Jeden žid n(*délá jarmark. Ch, Jeden židov nečíni senjma. 

Jedna lastovka nedělá jara. Bez jedné laštovičky léto 
Inide. Č. — P. Jedna jaskdfka nieprzynosi wíosny. Anebo : 
Jedna jaskdfka nieprzynosi lata, i jedna míasta nieuczyni 
chata. Hal. E4Ha ^acTHBKa iie poóHTb Beomi. A. O^aa Jia- 
CTOMKa BecHU BC Ai^aeri (bc qHBiiTi). Ch. Jedna lastovica 
ne čini protuletja. 8, 64Ha ^acra ne mrhr npo^tha. Blh. Ci 
ejmif^ A^cmmif^ npo^trb ne craBa. *) 

Jeden strom nedělá háj. Č. — Sic, Jedno dřevo nenie 
hora. — Pro jeden kmen les se nesvalí. HlAti, Jeneho Stoma 
dla holá njepanje. 

O den se léto neopozdí.  P. Dniem lato nie požne. 

Bez jednoho člověka mfiž dobře trh bfti. 8, Beai €4Horb 
qoBCKa Moxce ďuth Bauiapx. 

'Kdo se psa a chtipce neujme, ten také o ženu ra neza- 
stane. P. Ktu sie o psn i o chlopra niewežmie, níewežmie 
sif i o žone. 

Nejednomu mysl na koně, a paty u popele.  Č. 

Špatná jízda za dobrou chAzi nestojí. C. — B. naopak: 
Bojrk a H fla Haftpi^aBÍeMi kohk) BxaTM, aero ntinfeue arhi. 

^) L, Una hirando non farit ver.  Šp.  Una golondrina no hata verano. 
•    Angl. One <wallow  makes no fnimmer.  Nim, tfinc ^^loalbt nioi^t 
feine n CcatmeT.  Čud. £i flka pitoke te anit. 


4m 

v chomoute J(obylii tábi^e cp $íl«. /?. 4iWAI> .Pi* i^OMyrt 
■eaeri no Moryrb. 

By. JkAň o své síl^ vč^jčl , nikdo by na něnn x^epseděl. 
P. By koA o 8wéj sile wiedzíaf, žáden by pi&wjdio na nie^ 
niensiedual. 

Když vůz namažeš, jak bys třetího Jf^pě pflgf^j^ P. 
Kiedy wóe nasinanijesz, j^ko byá Xrzeciego ,k(iinia jWfsyprzqgl. 

Když na medvěda žalud padne , bručí; la Jsdyř kQ H^9S 
ideK, mlčkem se klidí. (Človék v malých nesn^ch často 
hůře si vede, než když ho potká veUké Ii6$t6«tf.) P. Kiedy 
niedáwiedsia uderzy gaf^ž, tedy rykníe; a 4iedy go idrzewo 
przywali, tedy milczy^ Anebo: Niedžwiedž jTOgo na iof^dé 
ryka; gdy gafqž spadiuc, mHczkíem nmyka.*) 

Palec-'li mu skřiviš, křičí: a dáš mu péstí za ucho, mlčí. 

lliP.  IlaJieUB  CKpHBHUft,  ICpBVHTk .*  Ky^MKOMl HOpCKHemb, 'MQBqHTIi. 

Ani lesu neposekej , ani bez dříví domů nechoď. //. Ni 
fore posjeci, ni bez dárvah domn dodji. S. Ha rape o«^ do- 
ciiuiy Hi Óen-b 4pBá 40Ha 40tiH. 

Kdo se vrabrův bojí , nech prosa nesije. S. Ko ee 6011 
Bpaóaná, neví ne cte np4h£. Polák zas dí: Dlaiptaatwa aiesiač 
glupatwo albo lenístwo. 

Jiným se divrli, a sami se na ledu prolomili. /?; 4pymi 
jdBajDicii, a caMH aa AhAy o640NH4hci>. 

Zapřáhl přímo , ale jel křivo. R. Sanparx npnuo, a no- 
ixajrb KpHBO. 

Těžko nesl, a domů nedonesl. H. Taveno noaeci, a 
iOHofl ae npHHeci. — Ode mne odvedl, a k sobě nepřivedl. 
£. 0ti Mcaa OTse^ii, a ki ce6i ae npaBe^i. 

Mířil na vránu , a trefil krávu. Mířil na orla , a trefil 
Tola. JL MtmJi bi Bopoay, a nona^i bi Kopoay. Mr. Uíjhbi 
n opjia , Ta nonaei B^ BO^a. Co do smyslu podobné jest 
Sic. Zmeriv na něprjalělóv, praáčil prjatěldv. 

Potkal s radostí a sprovodil s žalostí. R, Bcrptra^ix ci» 
piAOcmo, a npoBOAH^i cn aca^ocTbio. 


*) ÍM. Meixka gille užgauU baubjíi, fzaká prislégUi tyl. 

19* 


Vysoko podňal, a nfzko pustih  f?.  Bucoro no/puíÁ%j 4t 

HH3K0  0nyCTH4l. 

Koupil boty, a nepozbyl bosoty. R. Kyunjrh canorv, 4a ae 
■86ujri 60COTU. 

Hotovil sáné, a koně ty tam. R. Fotobh^x Qw^aujtl) caM, 
a jioma^H eponaju. 

Časem s kvasem, a jindy s vodou. R, Hacoirb n Ksacor^ 
a nopOM) ci B040K). 

Ve dne mračný, v noci jasný. Č, — R. noyrpy 6tciTCii, 
a no BeqepavB nimnrcn. 

Dobře chrněli, když se tyčky drží. P. Dobrze chmielowi, 
gdy Biq tyki irzyma. 

S pomoci řeky plynou. P. S pomoci| rzeki p(yni|. 

Kde vrba, tam i voda. Mr. Tab Bep6a, ran ■ B04a. 

Síti se vodou sytí.  HLui. Brunka so rady wodži tunka. 

Špatné léto, když slunce není. R. Xvao jitro, Rorjia 
cojiinia Htn. 

Na své ovoce může kdy kdo chce. 8. Y cnoe aohe ««/% 
RO xolie. 

Zli obrana sově vrina. R. Bopoaa cost ho o6opoM. 

Neptej se u kočky po koblihách a u psa po koláčích. 
R. He cnpamHBai y KomRH jienennw a y co6aKi 6;niHa. 

Bez konce potřeba, když je víno (pivo), není chleba. Č, 

Kdo nechce slySetí, musí čití. DLui. Chtož Aoco sluííai, 
ten dej cuá.*) 

LiSka hřeje, kuna chladí, sobol zdobí, beran vSi plodí. 
P. Líb grzeje, kuna clrfodzi, sobol zdobí, baran wszy pfodsi. 

Krátká modlitba, dlouhá klobáska. Č. 

Na dožádání nejlépe jest housku koupiti; nebof nelfbí-U 
se, sám snístí můžeš. P. Dia przyjaciela najlepiéj kokielkf 
kupic; bo jeéli mu si^ niepodoba, tedy j^ sam zjész. 

Z písně ani slova nevynech. R. Hax ntcaa c^osa le 
BUBíHeou. ifr. 3i ntcai C40Ba ae auKiuaeTCfl. 

Žij bez hluku, a přilož ku psaní ruku. R. HKmbm b% rnm, 
a Ri Han rpaiiOTKa nanu. 


*) Nim, Set nt^t ^«ren toiU, muf fú^Un. 


XL 

Zdrávi* Střídmost — správa života — potravy 

• nápoje. Nemoc — lékařstvi. Krása. lEladost 

— starost.  8mr<. Začátek — konec. 

Zdrávi hlava všeho. R. 34opoBbe Bcešy ro40Ba. 

Bez zdraví není bohatství. S. Eeai 34paB4ii aesa 6oraT- 

CTBa.*) 

Zdraví na vSecko vystačí. Č. — S. TKmwh (34paBi) he 
lOBen cae jvhhhth. 

Človdk pro zdraví vSecko váží. P. Wszystko czlek dla 
idrowia wažy. 

Ostřihej zdraví pod starost. R. EeperM 34opoBbe 004*^ 
crapocTb. (V. Čes(.) 

Zdrayý nemocnému nevěří. Č. —  Zdravému vSe zdrávo. 

A. 340p0B0liy BCe  340pOBO. 

Co máš, ne tvoje, i zdraví na dvoje (nejisté)j> C. 

Třeba chaloupka tmavá (jedlová) , jen když duše zdráva. 
K XoTb H36a e40Ba, 4a 4yma 34opoBa. 

Zdraví od srdce, a nemoc k srdcí. (Dobré svědomí, veselá 
mysl, spokojenost, nepoddávání se vášním a náruživostem jest 
počátek zdraví; nemoc odevšad zas přgítí mohouc vždy 
k srdcí míří. Jak mnoho v nemnohých tu slovech obsaženo ! 
Srdce tn považováno jako chranitel zdraví > jako střed života, 
rypouštéjící ze sebe paprsky ke všemu tělu, kdežto zas jako 
I obvodu ke středu choroby se tisknou.)  Č. 

Srdce má uši. A. Y cep4ua ecTi> yuia. (V obecné mluvě 
Bii znamenají tolik co síně, atriu cordis, auriculae.  Příslovím 

*) Án^L Health ís above weallli. 


pak tímto cbce se říci, že srdci jakýsi zvláštní útlý cil dán 
jest a jako ostřejší než v samo ucho sluch v ně vložen, kte- 
rým rychle vnímá a opovídá vše, co životu našemu pro- 
spéšno neb škodlívo.) Podobné jest : 

V duší míra. A. 4jiua itpa. (Co a pokud zdraví a iílí 
našemu přiměřeno, a kdy zmíry se vykračuje, k poznání 
tomu netřeba hluboké moudrosti, anof sám přirozený cit, 
chceme-li jen dbáti, dostatečně to ohlašuje, a tudy sama ži- 
votní moc neboli duše míru udává.) 

Přirození na mále přestává. Ch. Narava je z málam xa- 
dóvoljna. *) 

Prostě-li žiješ, sta let dožiješ.  R. }Khbh npocTO, npoaw- 

BemB A^Th 00 cto. 

i&y \mi s tMŘmetň , obejde^ se bet lékařflv. /f. TKmbu 
ch paayiOMi, a ^tKapoKi ne Ha4o6HO. 

Zvolmii-li jedeš , dále dojedeš. R. Ti^me t4euu> , 4i'ii 
6y4euu>. 

MH dar boží , střídmé požij. ř. Dafdl hóg daty, ožy waj 
miary. 

StřMtfMiftt se při hojnosti poznává, a íie v nouzi. P. 
Skromnoéé w dostatku poznač, nie w n^dzy. 

Nedobírej do dtia. — Sladkosti se nedobffej až do hoř- 
kosti. P. Niedobieraj do dna. Sfodkošci niédobiertfj do 
gorzkoéci. * 

Aozkoše mírné užívej.  P. Rozkoszy skromno zažywaj. 

Čím pohráváš, tím se ukoleš. R. MImi noHrpaemb, rhm 
n 3amM6emBCH. 

Veselá tnysl půl zdraví. (Žertem se druhdy k tomu rý- 
muje : Celé tele pĎl krávy. Anebo : Nemoc holé nezdraví.) Č- 
— Kr. a CA. Dobra miselpol zdravja.— Staré přísloví tak praví, 
že dobrá mysl půl zdraví. 

Na lékaře nemyslí, kdo jest veselé mysli.  Č. 

Nezlob se, aby játrům neublížil (aby Žluč nepukla). 
JL flfé cep4>ci>y ne*ieHB jionneTi. 


1 L. Nalura paucíi contenu. 


9^ 

ČisloU pAi idravL (Místepi zas říkají : Muzika půl idranrí.) Č, 
— & HiCTOTa nojOBHua cnaceuba. *) 

Třeba cbodobaě, jen kdyi čistotně. P. Choc ubogo, byle 
chfdogo. 

Sám sebe bije^ kdo nečistě žije. R. CaNa ce6a pa6a 
therbj mo neuiCTO BeACfh. 

Nemůže každý stkvostný oděv inílí; ale čistě mftž každý 
choditi. li. Ne može svaki lepu odéčo imatí; ale svaki može 
&t biti 

Kůň , panna a víno veliké čistoty potřebují. P. Kon, panna 
i wino wielkiego och^dostwa potrzebuj^. 

Neber v mce Seredu, nezprzňuj pohledu. Mr. He aaAiiail 
nua, He KajMi CBoro aa/ia. 

Mnoho jídel , mnoho nemoci  C. 

Kde pití a hody, tam i cborpby. fí, Faí napu a» nam 
raii ■ Reaoqa. 

Kam stfíďmost nechodí, tam chodí lékař. Č. 

Hlád UildeJ kosti , a stár kaSi jez. R. M(i404i kocth 
fioan, a ctfgfr^ aamy tm. 

Půst nikoho neumořil. R. Hhkto c% nocra le ymnpHjFk. — 
Známo jest, jak mnoho předkové naši na posty drželi, a jak 
pKsné Rusové posavad je zachovávají, zvláště v pálek a ve 
středu, nábožnější i v pondělí. Na to naráží i nástedající ná-* 
rodní pohádka: (lojMyóa cyxaro, noji476a cHparo, 4a MaxymKa 
aoiOTaa. Půl dubu suchého, půl dubu syrého, a vrcholek 
[neděle') zlatý. 

Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti níei plno léta. 
R. tsKii B^ nojicura. neů bÍ no^obAua, npomHBomb bíkt» 40 
BOjna. 

Pracujíce jezte více. R. Kto cbíhci, toti no6o4i>me t^b. 

Hladové břicho lehčí, a syté lepši. A. He iauia Jierqe, 
I aolama AjHvie, 

Ponoukej ruce k dílu. a ne hubu k jídlu.  C. 


*) #lr. fitotUlé aourrít 1« §nm%é. 


Hubé nikdy nevéř.  Č. — P. NietrzBbn* gfbie 
(Os esl impostor.) 

Nejez na sádlo, ale na sílu. R. He 40 xipy, a óim 6u 
sny. 

Nemnoho jídej, ne všecko zvidej (málo jídej, moc ne- 
zvidej), budeš dlouho živ. Č, — Mr, Ta ho nurat, a to crapiii 
6y4eiiiB. — Ne všeho zvídej, budeš dlouho mlád.  červ. 

Neví čiovék, po čem ztloustne.  Č, 

Co sytí, sílí.  CA. Od česa sit, od toga debel. 

Plíce krm větrem, žaludek zemí, \Mi vodou, srdce 
ohněm — a dobřef bude. (Miluj čerstvé povětH; iív se lim, 
co tvá zemé dává, a zvlášté rostlinami; myj te často, a bud 

v 

veselé, laskavé a nábožné mysli.)  C. 

Hlad netrpí mrazu. Aneb: Chlad nepřítel hladu. R. Xo- 
j04y HO TepuHTi roji04i»- (Při lačném životě nedobře jest ve 
mhlavé a studené povětří vycházeti.) 

Kdo sladko jidá, nesladko spává. R. Cjia4K0 icrca, luoxo 

CMTCH. 

Kdo chce spáti sladce, nech večeří kritea. — Krátká 
večeře, lehká noc. Č. — Krátká večeře, dlouhý život S. Kpanca 
BO^epa, 4yrift xasorb. 

Domácí večeře nejlépe svědčí. //. Domača večera naj- 
bolje probude. 

Je-li jasno, záhy vstávej ; pakli mračno , déle spávej. Č. 

Na lože o deváté , s lože o páté. CA. Ob devět na krevet, 
ob pete na péte. 

Co neuspíš před půlnocí, po půlnoci nedospíš.  Č. 

Hodina před půlnocí lepší, než dvě po půlnoci. Č. *) 

Dobré vyspání stojí za snídnní. Č, — Polák zas něco 
hruběji praví: Spokojné wyfejdanie stoji za sniadanie. 

Kde se nocí nekladeš, budeš dvěma.  Flaška. 

Neslané jídati, co nemilého líbati. A. He co40ho X4eůan, 
liTO HeMi4aro nijiOBarb.  . 


^ An^L One koaťf sleep before midBifht tf worth two kam 


Bes Mli mĚňá sladko, bes dileba nenř syto. ÍL Ben cojm 
le cja^io, 6earh xitóa le cutho. 

Bez Meba polovice obAda. R. Eeai xjt6a no^osna 
oMjia. 

Mékký chléb kapso vyjídá.  Č. 

Koláč se brzo přejí, ale: chldb nikdy. JL Kaia«% cKopo 
HprkcTCfl, a xjrkói UKor^a.  Ob zajaia curi ne óy/iemb. 

Chléb, boií dárek, sytí a sílí. (^. — A. Cb qerom ve^o- 
Birb curh u KplooRi, xaxi ne ei X4t6a? 

Chléb a voda, sedlská ztrava. R, XáM^a^ B04a, xpe- 
cnncKaa (loaaiusaa) t/ia. 

Do sytá ddeba, penéz co třeba, šatstva co unesu. 
B. Xjikóa c% Áymy, Aeaerb ci nymji Juana ci aoniy. 

Chlebíček náš tatíček, kaše matka nade. R. XáM% lami 
(kiT»mxa, a zama HaryinKa. 

KaSe , matička (útěcha) naie. C — P. Kasza wysloffa 
Msza. JL Vmmmteih zama. 

loláJhgiillii^lflDho. P. Kolacz grunt wszystkiego. 

Bez koiájftr není svatby.  P. Bez kolaczy nie wesele. 

Krásný toul střelami , a oběd buchtami. Anebo : ňeku 
krásí břehy, a oběd buchty. A. Ko^azi npnroxci crptjiaHH, 
I 06I41 niporam.  Kpacna ptza ěeperauz, a 06141 niporaMH. 

Vejce dneSní, chléb včerejší, tele Šestinedělní, a víno 
Iónské. Č. — P. Jaje dzisiejsze, chléb wczorajszy, ciel^ 
szeiéniedzielne « a wino ^oiiskie najlepsze. *} 

Máslo kraví jez pro zdraví.  R. Mac^o zopoBbe zymai aa 

Máslo před obědem zlato, po oběde stříbro, a po večeři 
oloTo. P. Mas^o przed obiadem zloto, po obiedzie srébro, a 
po wieczerzy ofów. 

Máslo k snídaní od zlých par chrání.  Č. 

Splákej mléko z útroby^ chceS-li ujíti choroby. P. Splocz 
nléko z w^troby, chcesz-ll ujiáé choroby. 


*; L Otudi unins horao, panis uniu« díeí, viknluf unias meaiif, yinam 
annu anni. 


Ifmi lefší ivéKny jako iad# hiMídka : (MM iperí , dobrý 
prachy nehaň mi též masíčka. P. Niamaas lepaiéí žwiatsyiiy 
jtko naaza g^aka: dobré piérko, dobry aaech, irtégvÉ mi i 
mi^aka. 

Jeřábek panský pták, ale cUapaká (Mlrafa. P. Jévs^bek 
paAaki plak, a ohfopaka poMfvra. 

UMiiý alanec a nadínmý r^k Smí dobrý irak. Č. 

ftedkoT Yiéako ztrávf , a sama žatodak lalthAe. . Č. — 
A. HecHOBi H pk4i»Mi aa xaaOTk Kpino. 

Nejei ředkTe, až se ipoti ; nepij, ai ji artrávtf . P. Miejedz 
rzodkwie, až sie zapoci; niepij po niéj, hž aí^ prsewroci 

Cibttie aodaMro Aeduhův leči ; česaek Jiah aednera při- 
vodí. R. Ayzí cemh ao^yroai jrimwb; wcaon cen ■ojorroit 
aaaoAm. 

Česnek třikráte přesazovaný v jed přecbási P. Ciaaaak 
trsy hroč prseaadzony obraca sie w Irudzaf . 

Pivej pivo s bedrníkem , jídej ikrop a čMMfcem , bsdei 
dlouho živ. (Lid má za to, že bedmlk fjpÉ.iariími oehra- 
ňuje.) Č. v   • 

Na BMSO pivo, na zelí voda.  Č. 

Myseio (kvaaaá polévka) břichu (neb zubAoi) tteublili. 
ň. KacoiieMi ópioxa ae vcnopTaBu*.  Kace^b ayóaai ae aopM. 

1 špatný kvas (nápoj z řídkého těsta vařený a vykvalený) 
lepší než dobrá voda. A. H xy40A icaaci Áynme xopomei boail 

Nech piva, pij vodu; nečiň kapse (hlavě) škodu. Č. -^ 
Hah 4o6pa ao^a, 60 ue nyjwxh y%9u 

Blahoslavená vuda rozumu nekalí. Hal. EjiaaceaMUi aoia 
ue Myrava yiia. 

Dokud člověk zdráv, i voda mu sladká. S. 4oRi e <ioaeai 
34paBi H B04a uy e cja^aa. 

Voda mladým, víno starým.  Č. 

Nepřidávej k slámě ohně. (Nedávej mládeži rozpatajicich 
nápoj Av.) — Kde sláaui a oboA blízko sebe,  rádo ae chytá. 

NepHlévej horkého k teplému, nedávej vína mladému. 

Sklenka vína mysli piidá.  R. Hapaa anaa opaóaam ywk. 

Bolest lékaře hledá.  JL Eojib apaqa amen. 


Nemocnéiitfu Vfe hořko. Č. — 17. fio.ii>HUJfy sce roi^ico. 

Bolett nňMi Hěáů. Ú. 

Iféto* iieMllc jtfzYkti, a přede iMutí. ff. Eo^ fest 
i3uxa, a ciaauBaeTCfl. 

NeHcMf nenftboí; lépe poclitidfi, fctf)rž \Se rypovíi. 
/?. He Ahcn Bi 6o^3hh; 6ojii»me cjiHacenib, ece cKaxceiliB. 

Neptej se lékftře, ale némcrcflébo , kde ho koH. t. Níe 
lolitora pytá}, éhotego pytaj, gáiie gv boli. 

Nemoc nepěstuje. Č. 

Nemoc člověka nekráaí. fí, EojikaRi qejfOBkxa He KpVcw 

Nemoc neumoří-li, ale zkazL Č. 

Dnes človék , žeby skály lámal , a zitra by ko větHk 
povalil. Č, — Snes člověk pevnější 'kamene, a zítťk VOdy 
shibU. i?. yilrepAiTCff qejipBinct Rpknqe Rattna, a ocjnfftHen 
ciaóke BOAU. 

Tělo stárne, neduhy mladjioa. &.^^ 

Nemoc ňa koni pHjiždf a pědky odchází. (^.**) 

Nemoc po librách pfíchází, a po lotech odchází, i?. 
Bo.ik3Hb BX04im ny4alÉi, a BUXOAan sojtormncau. 8.. Ha 
Jirpe yxoAH, Ha Apaxie icxoah. 

Cbntl Bcroucnéhu nevěř.  /?.  EojMOMy vh k4t ho BkpB. 

Není horSího člověka nad toho, kdo z nemoci povstátá. 
P. Niemasz gorszego czlowíeka nad tego , który z choroby 
powstanie. 

Nemocného břicho bfvá dAmyslnějšf než doktoftká hlava. 
R, EojUiHaro 6|^ioxo yMHte 40KTopcKoft tojiobu. (KdyC nemoc- 
néma, majícímu chuť na některé jídlo, požívání jeho se 
zrazuje.) 

Dobrá to nemoc, která dá pojísti. Č. — Sic. Já soin 
chorý, jém jak bars ktorý. 

Panská nemoc, chudobného zdraví. Č, — P. Pariska 
choroba, tibogiego zdrouríe. BM. HeroBaTU 6oJiecTi>, mooto 
a^nmie. 


*,  čud. Juaimenne Ifihhib waMetuiiki. VéhBi MHflIlb Udrtfinaltá. 
**) Lit. Ligg^ nOlfl ai^oj*, páMeMia alrtlU'- 


Kde pán už ▼ posteli, sluha jeSlé veselý. Č. 

Chudý nemoci hledá , a k bohatému siay se krooa. 
R. Hamii 6ojit3Hei umeii , a ki 6oraTOiiy oil caiu íšryn. 

časté stonky, jisté zvonky. Č. 

Dlouhá nemoo, hotová smrf. S. 4yra 6o4ecn cspn 
roToaa. 

HorSí odval, nežli poval. S. Popa e 04Baia, aero noMua. 
(Po povstání poznovu upadnouti v nemoc horli jesl. Mi 
prvnf rozstonání.) 

Bez pfíčiny ani vřed se nevykydne. JL 4spon ■ upel 
le CH4en>. 

Kašel ze sucha špatná odtucha. Č, — C!l. Kaiey suhi 
smert nazvéstša. *) 

Nejvíce na svět< lékaf&v. P. Najwifcéj doklorów na 
iwíecíe. 

Lékař léčí, bůh uzdravuje. Č. **) 

Dobrému lékaři potřebí orlových očí, ženských rukou a 
lvího srdce. S. 4o6api witKapb uopa man opjOBO ow» pjae 
KOHCKe M cpAue jiaBCRO. cNezdá se býti domácL) 

Každému lékaři trojí tvářnost: když přijde, milý jako 
andél; když uléčí, dobrý jako bflh; a když plat žádá, ilý 
jako ďábel. R Každý doktor ma trzy postavy na sobie: 
kiedy przyjdzie, mify jak aniol; kíedy uleczy, dobry jak 
bóg; kiedy sif nagrody upomina, zly jak diabef. 

Lékařové léčí , a nemocní pláčí. R. AnreKapn Jiiian, a 
xBopue RpnqaTi. * 

Kdo se lékařflm svěří, a( peněz nezeli; JL jlisapm 
iipe4aTbca, 4eHBraMH ae vanca. 

O té duší veta, která po lékařích létá. fí. Ta ^yma le 
3KHBa , qro no ^RapairB nomjia. (Neradno měniti lékaře bez 
dfiležité příčiny.) 

Mnoho lékařův, hotová smrf. — Mnozí doktoři cisafe 
umoH (a mnozí kuchaři polévky nedovaří). Č. — P. Lekarséw 
wiele umorzq chorego imiele. 

*) ilfi^ A dry ooagh íf Uie trampeter of death. 
^) AngL God healf, and the phyfidan kia ihe tkanka. 


Nedospělý lékař, hotový záhubce. Č. 

Béda té slepici, na kteréž se jestřáb učí. Č. — P. Biada 
téj kokosiy, na któréj jastrz^bia zaprawuj^. (Červenka k lomu 
posnamenal : O nových lékařích, z nichž každý pond má nej- 
prve tři hřbitovy zhrbatíti, a potom teprva dobrým a zkuže- 
ným býti.) — Béda kohoutu, na kterého jestřába pouStéjí. 

Nežli doktor jednoho uléčí, deset jich umoří. P. Nim 
doktor jednego uleczy, dziesiqci jich umorzy. (Zde připome- 
nouti sluSf, že jak u Čechův, tak také u PolákAv iSpatným a 
oezkušeným lékařům přezdívka se dává: Doktor punčoSka — 
doktor poňczoszka.  Viz Wojcickiego Przysf. I. str. 211.) 

Lékař jest poctivý kat.  (Lomnický.) 

Když nemocný dédice za lékaře bére, ten se jisté na 
on svět sáhy odebere. P. Chory dziedzica co lekarza bierse, 
ten sif na on áwiat prudko wybierze. *) 

Nečekej z léků dlouhého věku. B, AnreRa se na ^aa 
lim. H 4o6paa anreRa yéaBMTi Btaa. 

Na léčeném koni nemnoho ujedeš. rR. Ha A^nenoŘ jioma4R'h 
le HRoro y^Aemh. 

LepSí malá pomoc, než velká nemoc.  Č. 

Každá nemoc má svůj lék, jen že ho lidé vždy ne¥ědí. 
S. Csaiui óojiecTb nia cboíI áíki>, a^m ra jii04iMe sna^y. 

Číms sobě ublížil, tím se leč. B. mni yuiM6ca, rtn ■ 
A^MCh. (Základní pravidlo homeopatův tedy i lidu známo, 
který oznobený úd tře sněhem, popálený přidržuje k ohni, 
na krvácející ránu tudíž sekeru klade, boule klíčem neb nožem 
zatlačuje a t. d.) 

V hlavě šum, v kostech lom, třesení na srdci, hledej 
pomoci. P. W glowie szum, w kosciach tom, na sercu 
(w mieszku) trwoga , ratuj dla boga. 

Když se hlava klepe, jdi spát, jest nejlépe. Č. 

Nemá se klásti, kdo chce nemoc střásti* B. Tony ae 
ia4o6HO jioiKHTbca, rto xcmoti on» ÓOAtsHi- CBo6o4iiTbca. 
(Škodlivý zhusta předsudek obecného lidu, majícího  za to, 


*) ÍL 'jif^ttif ó voai/éo^ Hkfiqoifůftor dl&éa f^nfuw. 


že lépe jest nemoc rozchoditi [ciiocht^ í8 aortx^],  než bez 
prodlejií na leže se ukládati, když neooc opstupuje.) 

Co Mft itt vlk skaiis^jí , nerado se bojí. (Srnec pijiloví 
tomuto také smysl ten podkládá, že přeiěžké josi naprafeaí 
čloYéka ve fldýoh společnostech zkaženého.) C. *) 

Krev pustiti, hjrebík v rakev vraziti. R. ?yAy (^Mm) 
nycTVTB, nioa4b bi rpo6i BKOjiOTHTb. 

Krev není voda, a jest vojenské lékařství. P. Krew nie 
woda, wojeane lekarstwo. 

Nemoc má stero cest do těla, a tří z téla: horem, dolev 
a kozí. Č. 

Lázeň druhá matka. A. Eana BTopaa MaTb. (Obsvlážlé 
Rusfim lázně, jako oni je strojí a užívají, zdraví nejvýi pro- 
spěšný jsou a tudy i Iťkárny větdím dílem nahrazují.) 

Pára kostí neláme. (Ovdem lámání v kostech parou se 
léčí.)  A. riapi Kocrefi ne jiOMari. 

Vítr Otec, a voda matka. P. Wiatr ojciec, a woda oiatka. 

Nejlacinějiií lék voda — kdo mu rozumí. Č. (Zvláštní 
důvěra slovanského lidu k léčítelné moci vodní jeví se nejlépe 
v šetrnosti jeho k čistým pramenům a studánkám. Odtud ono 
množství Dobrých vod, Sv.atých vod po všech končioách slo* 
vanských, jež nábožná mysl větším dílom i nějakou kapUtkou 
přiozdobila.) 

Bedmík v moru lík. Hal. Aki óy^emb Marn ÓH/ipMVb, tu 
TH ae 3po6iTú aoBirpie hume. 

By voméje a kozlíku (odolenu) nebylo, jako pán by po- 
větH chodilo. HaL HCeóu ne toh h hc OAOAnn^ to 6u no- 
itrpie xoAJUO hki naoi. 

Nezpomohlo babě ani kouření. Č. — Jfr. Ue noMoxe 
óaót ft KH4H.I0, KO.IH 6a6y cKasa^o. (Zaklínání nemocí, hledáni 
u bab a rasův pomoci , nošení jistých amuletův , požírám' 
zvláště v zimnicích cedulek neb kůrek tajemnými písmeny 
popsaných a mnoho jiných sympatických a povčrečnýcb pru- 
středkův čím dál tím více i u nejsprostších osob pKckází na 


*) AéM. QBaé $f4f[ca itabW^ifr bcipen, í^ f^iver |u ^cUca. 


itéstí y nerážmwt a siqMDenutí. IbkiriraTásá vSak pgind a 
nnolidy a froa^cham se Iconi.) 

Na ihrém se vSe zahojí. R. Ha xasovb aoe aaoanen^. 

2iTá kosf masem obroste. Jen když jsou keslí, maso 
bude. A Xuaa ROCTb iiacoMi •6pecTer&. iujim 6i rocth, a 
uco 6y AfiTh. 

Kde jsou dni , iu jsou i léky.  8. Ta^ cy Atma, ry cy 

Krása — očím pastva, a duSi vazba. Č. 

Co krásné y io každému milé. 8. Ahno e caaKOMy mh.io. 
R. Kto raa^eBeai, rorh n uueaeKi. 

Na pékný kvítek i véela lelí. — Ku kvití včela lelf, a 
M krásu člověk hledí. R. Ha xopoHiii valvorB a nqe^aa 
jenre. Ha aairb nqejiKa jieTarb, a aa npiaTCTso qejiOBin 
roAin. 

Dokud růže voní, každý stojí o ni. 8. 4oMe pyauna 
lapíme, jiOTjie caairB e 6ereHifue. 

V kráse stálosti není. 6, .Mnora aie cTsapb nocTona. 
Krása — řása. Č. 

Vdecky krásné dívky $ijí zlatem.   R. Bet apacaya /("kaKH 

30JIOTOHI  mblOTl. 

Na krásném pazdeří rádi psi léhají. (Krása bez ctnosti 
nebezpečný dar.) Č. 

čisté (pěkné) tváři málo vody třeba. & Macry oópaay 
1840 B04e rpeóa. 

Netřeba tomu plachty , co i v zástěrce hezké. Jfr. He 
rpeéa njiaxTU, mo a bi sanacut rapno. 

Pěkný vousek najde sobě kousek. K Xopomift ycoKi 
Bai4eT% ce6t Kvroirb. 

v 

Co je hezké, není těžké. C. (Plato naopak tvrdí.) 

V čem není skladu, vtom není i lada. R, 4to BecK4a4H0, 
TO a ae jia4H0. 

Krása bez příjemnosti nepřivábí Minoho hostí. P, Úroda 
bez przyjemnoáci nieprzyciqgnie wiele gosci. 

Co dobré, to také pěkné, co zlé, to ohyzdné. P. Co 
dobré, io i pinkne, co zfe, to i szpetne. 


4ilno0f a péknost jest milá spol^nost. Č. 

I člověk nebeský dédíc nebeský.  Jfr. HoJCNribo botmíí 

— qowMrtirb čoxdi. 

Pěkní rádi býTají hrdi. Č. 

Skoda krásy, kde rozamu není. Č. — ť. Sskoth kniy, 
gdzie rozumu niemasz. 

Hlavička jak makovíčka, a rozum na poušti P. Gfowka 
jako makowka, a rozumu pusto. (Úrody doéč, ronmi li 
k^ska.) 

Krásný jak makový květ, a hloupý jak vyhofelý pařei. 
R, KpacoHi KaKi iiaKOBi uatrB, a r^iym Kazí  ropiwioĚ  nen. 

Zevnitř lepý, uvnitř slepý.  Kr.  Zunej lep, znotrej slep. 

Po tmě každá kráva černá. Č. — P. Každý kot w nocy 
estmy. A. Honbio ect zomKH qepau. Kr. Vse mačke ao po 
noci černé. Anebo: Po noci je vsaka kráva mavra. CTan 
čiaf všecky předměty stejné. Zvláště pak žertem téifvá se 
ten, komu nevelmi hezké ženy se dostalo.)*) 

Mladost — radost. Mladost — nerozum. Č. — HImí. 
Mfodosó — tornosč.  Hal, Mojio^uft — 4ypHiift.  Ch. Mladost 

— norost, starost — žalost.  S. M^a^ocn e jiyAOcn.  Mjia/io 

— JíjAO. Kr. Mladost je norost. ♦♦) 

Mladý chlap — pĎl zemana. JJLui. Mlody hólc po{ 
zen^ana. 

Každé pachole plno svévole. R, Bcazafl M04040cn 
pt3B0CTM no.«Ra. 

Zlaté časy — mladá létal R. So^oroe epeiia mOAOMW 
.^tra I 

Mladost výší, starost hrbí. Č. 

Mladým náleží budoucnost.  S. Mjia4i ce aa^a Hanpejpy- 

Mladost má široký rozhled. P. Mfodoáč przestronno patrzy. 

Špatná věc , která děti netěší. Č. - DtHi děUnsIvi těžL 
8. 4'kua 4tTHia>CTB0 ceoe npoB04e. 


*) Vr. La nuit touf chaU iont grís. Afém. 9ct Ux SRa^t (iitb aUc ita|tB 
fd^arj. (Lucerna sublata nihil discríminis inter nmlierea.) 

**) Podobné rýmy jsou: L. Juvenius — ventuf. fiim, Sagnib ^t aMH 
Xvgenb. 


Kobyla běhá za dilem, a hříbě bez díla. Jřr. Ko6iUi 
6irae 3a aíjomi, a joiua 6es% A^h^ia. (Mládež bez ú(3eln jadaá.) 

Mladík a psik nedělá si mnoho ze zaoházky. HLuíé. Mfo- 
dému hólcej a hawakej je jenak wokolo zaňč. 

Mladík jako orlík, a rozum tetřeví. fí. UoAOAeni mto 
op&Ai, a yaa qro y reiepesa. 

Nov měsíc nesvítí celou noc. R. Mo^04i atcam He bcío 

lOU  CBtTin». 

PÍYO mladé čep vyráží. Č, 

Bujnost mládeže netrpí otěže. P, Hfodoéč bujná do 
n^du trudná. 

Mladému viude rovno. Č. 

Mladému nebe kotlem se vidí. P. Mfoaemu niebo kotlem 
fif widzi. 

Zelený hrozen není sladký , a mladý člověk není stálý. 
A. Se^eaii BMHorpaAi ho cjia40irB, a ua^ai* ^eAOB•kv% we 
xpknoKii. S. 3eAen rpo34i nie cau^ki*, a Hjia4i» uobobi via 
ipkoaB'b. 

Mladý ze všeho vyroste. (Míní se o nemoci, navy klestech, 
nouzí a j.) Č. 

Mladý se má i na lede zahřáti. C. 

* 

Co starší , to pravější , a co mladší , to dražší, ň. 9to 
crapte, to opaBle, a mo H040»e, to 4opo3Re. 

Slunce jest milejší,  když vychází, než když zacházL  Č. 

I z mladé hlavy soud pravý. A naopak: Hlava šedivá, a 
rozum v háji. C. 

Mladý na léta, starý na rozum. Mladá léta, rozum starý. 
P, Mlode lata , n)zum starý. (O tom Wojcicki Przysf. fl. str. 
110 následující zajímavou událost zaznamenal: Ondřej T^* 
czyáski když maje let sedmnácte jednou u přítomnosti krále 
aesiujný návrh bradatých senátorův byl pohaněl, ěínilí si 
smích z něho jako z holobrádka. Na jiné potom sezení když 
zas jíti měl, připravil sobě bradu a vousy, a když na něho 
pK poradě doilo, za bradu se vzav vece: Brado, mlíiv! Což 
když několikráte opakoval, odhodil s pohrdnutím vousy strojené, 
a tak vážně a dftkladně mluviti pucal, až  všickni nemálo se 


podivili.  y^Hladá léta ,  rosum  starý !*  odeviad  radtif TolaK, 
j^dÉomyslnč žádajíce, aby napolom meií nimi Sedával.) 

Mladým délati , mužům Hdití ,  stafým pHslušf še Modliti. 
P. Mfodym robič, mf žont rcqdiié, starým modlié ii^ (líjnystoji. 

Užívej svéta,  dokud hovf léta. Č. — P. UlywÉj iiwiata, 
pólci sfužq lata.  Za m(odu áwiata užyé. 

Pfebud z dobré vůle v hoři za mládi , a nebtide^ na 
starost bezděky vepsí. Ó, 

Mlád jsa pamatuj , že stár budeš. ť. Mlodym bedac 
pami^taj, že starým b^dziesz. 

Mladý nabývej, starý užívej. Ó. — P. M(ody nabywaj, 
starý zažywaj (odpoczywaj). S, Ko e pa^ 4a y cÝaporrH 
04iloqiHe, y Mjia40CTii sajia 4a ce Tpy4H. *) 

Bud za mládi starcem , abys byl ve starosti mládencem. 
C, — 5. Ko xohe y crapocTb 4a 6y4e 11.18419 aa^a y ■Jia40cn 
4i áy4e crapx. — Y M4a40CTH CTapmihb. a y crapocTir 
MmjvAh. **) 

Čím se mladý pHIiš veselí, na starost toho požili. R, B\ 
jmn 1104041 noxBa4HTCfl, bx tomx crapi noKaorca. 

Jsi-lí mladý, užij té rady, ctnostně se chovej. Č. 

Člověk jeví  už  v mladostí ,  Jaký  chce  býti  v sltrosti. 

lír.  člověk káže  že  v* mladostí ,  kár  hoče  biti v* starosti. 

R.  KaKOMv 6un>  bi  crapocrh ,  M0404U  ^tra  o6xaBj|iia>n. 

P. laki kto z Wilodu, taki na staroAr. 

Dobré podletf brzo se pozná. //. Dobro se proijetje iz 
raná poznaje. 

Z mládi se trn ostří. 6\ — P. Za m(odu siq tarnek 
oatrzy. Ch. Iz ninla se pozná tcrn, kóji če bosti. ***) 

Co má býti kopřivou , záhy pálí. Anebo : Co se ko- 
přivou býti strojí, hned z zemé lezouc pálí. Č. — Ck. Zágoi 


*j  Fr, U faul acquerír en jcune«se, poiir reposer rn vicUlea«e. 
**} Angl. They who wotild he young. when they are old, mbiI be oU. 
when Uif> are yoang. 

***) Piem, La fpina éh* a dev ponse, pons honora. Ang!, Itearl) prirks, 
tkal will be a thora. 


začme igati, kaj kopřiva hna optati. Kr. Zgodej Mčmžgtli^ 
kár kopřiva ima ostali. *) 

Čema kdo % mlMi přivyfcné , to i v stáří k némii lípne. 
C — HLui. Kaž ao njéchltf wo mafoači naWuči, tak 80 
potom na staré dny zadžerfii. DLuh. Kák se Jeden wot mla- 
dosči náloži, tak se potom na staré dni žarži. **) 

Co kolébka kolébala, to motyka zakopala. 8. IDro toiesM 
3UD4ajia , TO HOTUKa aaaoaa^a. B. KaKoai at KOjitl^ejiKy, 
laKOBi 0 vh MorHjKy. 

SUirost není radost — kr/^é dní ty taái. A. €fápocn 
le paAOCTb, He KpacHue 4an. Mř. Crapac^b ire pa4ifcvt. ÁUf. 
Mo.i04RCTb — óyftHRCTb, a crapMCTb He p^pacTti. 

Starost — žalost, po zadá hrt prc. Č. — Ch. Starost 
— žalost. 

Co staré, to nemilé. Č. 

Starý nevrlý. Č. 

Staroba — choroba. Č. — P. Sáma iHaroM stoji it 
choroby. 

Pnjde starost,  nastane  slabost.  R. IlpiMerb  cťápoctb 
6yAeTh cjiaóocTb. Anebo: Ctá^ócťii npÉkojnm né ci paJkOCTbiOy 
10 Ch cjia6ocTbio.  S. Ctapocrb e caiia no 'ceĎa 6ojiecn. **♦) 

K starosti i chromá pfíkléce. C. 

Na starost dva hrby. P. Na staroáč dwa garby. 

Sto bab — sto nemocí.  R. Cto 6a5^ — cro ttéMotei. 

O bídná  starosti!  což  pod te!)Ou bolí kosti.  P. Bíéidna 
ttaroáci! noszqc cie bolq koáci. 

PHbývání veku, ubývání života. C. 

Starost žádná bylina nepřerO^rte. Č. 

Letftm ani cvalem nentečeš. R. FpyHbio ;rbrb ae Har6iraTb. 

Na starého lejna lezon. F. Na <^arego fajna laz<). 

Šediny, hrobové kvétiny. Č. f) 


*) L. Urít mature, quod vult urtica manere. Slaroném. £■ brenna frao, 
ÚŘB zeiner nesselen werden  soli. 
**) Cmd. Se wiis mU norelt Oppib, se wanalt peab. 
***) L. Scneclof ipaa morbus. 

f) AmfL Gray hairs are death'i bloflfóiii«. 


sos 

Kflil jest jednou hříbětem , člověk dvakrát dítětom. Č. — 
S. CrapH JII04H norOTOBy 4tiia. *) 

Mladi rádi sobe let přičítají , a staH ujímají. P. IHodzi 
radzi sobie lat przyczyniajq, a starzy ujmaj^. 

Bídná starosti, vSiekni tě žádáme; a když knám příjdel, 
předce naříkáme. P. Bledna staroáci, wsiyscy cí$ žqdamy; a 
kíedy przyjdziesz, to zaš narzekamy. 

Babí zahrádka dlouho netrvá. H. Ea6t oropo4i h^ 
40Jiro4tTeHi. 

Skřípavý (vrzavý) strom déle v lese stává. P: Drzewo, 
kitfre skrzypi , dfužéj w lesie stoji. Jtfr. Cxpinyqe Aopeso n 
CBtrb 40Bro aciiBe.^ 

Ne tak starostí šedivějí vlasy, jako starostmi. Č. — /?. He 
ro4aiiH 4I04H craptiOT^, ropeMi. Kr. Veliké skerbí zgodcj 
lase vbélijo. 

Starobylost s mozkem. R, CrapHHa ci mosfomi. 

Ne tak let jako obyčejftv šedivost ctihodná. P. Nie ht) 
ale obyczajów s^dziwoéč powažna. 

Kde starších správa, tam řád ostává. Č. 

Drž se starých rady, nedojdeš brzo vady. Č. 

Nedobře jest za starým do hory lézti, ale dobře ho po* 
slouchati. S. 3a crapuM^ ysx 6p4o ho bb^a Hhfl, a 4o6po rt 
e noc4ymaTH. 

Starších i v Tatařích mají ve cti. R, Crapmiixi ■ bi opAt 
nouTajon». Ch. Starost je poštenja vredna. 

Znáti víno po octě. P. Znač wino po occie. (Starost 
obraz mladosti.) 

Když mléko za nic nestálo, jakže syrovátka? Jb*. Kojí 
ue 6y40 na M040iit, a axce ua cuposaTall Jfo/. Ko4a aeia 
ua M04oal, TO H Ha cupaBTUt HO 6y4e. 

Starý vlk psům zábava. IL Star vuk pasija maskara. 

Starý pes, slarý rektor (učitel). Č. 

Na mladém koni ku kvasu , u na zlákaném ku rasu. 
A. Ha M04040ft jioma4Rt ko 4oport, a ea crapoi vb cropoiy. 


*) Angk  Old men are twice chiidreii. 


909 

Starý kůň k hnoji, ač před tím sloužil k boji. P. Mfody 
koá do bojů, a starý do gnoju. 

NeposmfTej se starému; sám budeš stár (neobfisi-Ii té 
před časem). Č. — R. He CMtftca nwb CTapími; cavB 
6yA!dmb crapi. 

Babí plemeno chytré. P. Babí národ chytrý. 

Čert starý, a proto dobrý není. Č. — P. Dia tego diabet 
n^dry, že starý. 

V staré peci ďábel topí. P. W starém piecu diabef pali. 
Eal. Bx crapii neqH a44í»ko tomu. 

S babou i čert soud prohrál. Hal. 3i 6a6oio h a^XiAo 
copaBjr iipoftrpaB*b. 

V dvou babách vězí tři čerti. — Baba jest tKkrát horSi 
Betli čert. Č. 

Kde baba, tu netřeba čerta. B. FjA 6a6a (noin»), ryn 
se Ha^oÓeHi qeprb. 

Kam ďábel nemůže, tam babu poďe. — Kde sám čert 
nestačí, tam starou babu strčí (nastražO* — Co nemůž ďábel 

v 

dovésti, to baba vSe hledí svésti. C. — P. Gdzie diabet nie- 
nole, tam bab^ poszle.  Mr. Ta^ qoprb ue ciio)Re, ry4a 6a6y 
Bouue.  Hal  Ae ^ofrh mmo  CKyparu ne nojrc,  tbwi 6a6y 
mule.  8. r4t  4i»aB0 ho  noxe  mro  cBpmuTH ,  0H4'h  Óa6y » 
iionuLu»e.^ 

Baba a čert z téhož příbuzenstva. HaL EaÓa a qoprB, to 

co6i pH4Hfl. 

Nesluší starci na vojnu a na freje choditi. 8. UoA^h 
crapocTb BOftHHMHHa H aaiHKOBaube pyxua e cTBapb. 

Ačtě kůň zchvácený, nezapomněl předce řehtati. 8. Ako 
8 6orh yaeo rohid uore, aie HbucaKi. (Když stařec necudné 
řeči vede.) 

Sám smích ze sebe tropí, když starý peníze kopí. R. Ha- 

40ÓHO  CHlflTbCfl,  MTO  CTapUe  KX  ÓOraTCTSy  ^bCTHTCa. 

Smrf konec všemu. Č. — Smrt proměna všeho. P. Šmieró 
koniec wszystkiemu. émierc wszystko odmicnia. 


*) Dám. 4))or 9*>nten t((e fomnifr fclo, ber fante; ^an en Clointe. 


Ztm volá: kdo za kým! kdo xa kým I D. Zřeno kuca: 
ko za kim ! ko za kim ! 

Dnes jsme zde, a zítra kde! Č, — S. 49Bac% dCHO, a 
CDTpa Híeciio. 

Člověk dnes, a zítra černá země (prach a popel). & 
4aHac% qoBeK>, piorpa iipsa 9euMí. 

Přední zadnímu most. R, nepe4Hii 3a4HeMy iiocf^. (Vii- 
voté i v naukách.) 

Človék na světě okolo smrti se plete. Č. 

člověk jest co pára nad hťncem,  (co na deUo\6 vodé 

bahlinky). Č. 

Doba za dobou , a k smrtí blíže. /?. 4aci on «iacy, a 
n OHepn ijo^e. 

Den za dnem, a léto za létem. Č. — S. 4eHx no 4an, 
4on H onj/rih aa ppari. 

Rok má krok, a život v patách smrf. Č. 

Ifiiyž poěnou v hrdle hudci hráti, smrf slojí v hlavách. 
Ck. Kad počmeju v gerlu gudci igrati, za vretom je  smert. 

Mnoho lét, a mnohých nevidět. A. Mhofo .rkn, t 
pipru% utvh. 

I ten ěas nastane, kde í nás nestane. R. H to-to tyMn^ 
vto n laci ae Óy/erB.  Hal  Upyrh  41046,  n umí to 6y4e. 

Žil dlouho, a umřel skoro. R, TUhai 40jiro, a ymepi empo. 
SmrC cestu najde. R. Cmoptk 4opory oumerb. 
Zdravý nemoci,  a nemocný smrti  se naděj.  P,  Zdrowy 
choroby, a chory ma si^ spodziewač ámierci. 

Se smrtí nikdo bratrstva nepil.  Č, 
S každým smrf tancovati bude. Č. 
Každý se ěemého  pátku  dočeká.  S.  CsaKUMi he 4ofcH 
no BABWh npHii neraKi. 

Každý smrti daň zaplatí. Č. — R. Cnepn* OK4a4aoe 4Í40. 

Co se narodilo , umříti musí. P. Co sif urodai^, ttmrzeč 
musi. 

Rakev každého změří. P. Truiiina každego najpewnicj^za 
mÍHra. 


sil 

I 

Y Iirp||> $e i nejvéUU vuéstná. P. Grob i najwi^kszego 
imierzy (obejmic). 

DYakráte mladým nebýti, a smrti nijak nesbyti. J9. ^aa 
paaa MOA040iiy ae 6uib, a ciiepTH ae orÓUTb. Anebo : Cro^IiKo 
n anm, • CMeprv ae ot6uti». 

Běž jak béž, smrtí neumknes. fí. Etrarb, m^pni h<i 
yóiran. 

Smifi ani kHžem odtehwiš , Hni odniodiíš. Hal. Bh4% 
ciepTH aui BMxpecTJiTiicay ana BH4iio4nTHCfl. 

Smrli s^ nevykoupíš. Č. — 5. 04% CMpra ce ae 04KjnMmb. 

Jednou máti ro4ila, jednou umříti třeba. JTo/. Paa% Mara 
p04MJia, paai rmyrn Tpeóa. 

Vít se jak \rt, nic na to nedá smrf. P. Šmierci žáden 
sie niewywjerci. R. Kpyrh aepTb, bi Mepenoqai cuepn. Jfr. 
Xo«ft aepTH ae Bepra , a rpeóa BURpara. Bělor. Kpyaii, aapa ii 

N40  TMflpUl. 

SuirC vždycky xa pasem vézí. Č. — R. CMeprb Bcer4a 
M OrieqaiiH. 

Pro smrť není léku (dodává se druhdy: by (iovék snčdl 
apaleku). -^ Proti smrti není léku, a proti Mořené není ko«- 
řane. Č. — Hal. Ha CMeprb bomb 3i.iba. R. Oři CNepTii n^Tii 
.liRapcTBB.  S. 041* CMpTH Hena JiiiRa. 

Proti smrti radé neroste koření v zahradě. Č. — P, Nif- 
pomogq ziofa, kiedy rozkáže wsíadať gofa. Ch, Nemaju travé 
Terti proti smerti. *) 

Smrf jest hořký (raftk.  Ó. 

Smrf vSecky v jeden snopek váže.  Č. 

Starý musí, mladý mflže. Č. — P, Mfody može umrzec, 
a starý niusi. Anebo : Mfody rychto umrzeó može, slary dliigo 
iyé níetnože. Ch. Stari mora , mladi more vumreti. S. M.ibai* 
loate, a crap-b iiop« yMpern. **) 


*)  Ir. Contra viiii mortis non est rncdiVamen in horlíš. ^|;. A la maerta 
no ay cot»a fuerte. Lit. fliera žolú pro smerli. Mém. %k% ten Xůt tft 
fem J^raut gcmac^fm. Cu4. PoUe i urma waato efRa rohto, aRga •hto. 
**^ Dán. Ungf funtu Mf, (Íam|e ffuKe bóe. 


Smrt nebledly  kdo starý , kdo mladý.  S.  Cmpth ne oaaa 
HH crapo, HH iijia40. 

Smrt nevybírá, bére na()ořád.  Č. 
Smrt má kosu , a ne sekeru.  Smrt staré pokosí ,  mladé 
postřílí. Kr. Smert ima koso, ne sekiro.  Smert staré pokosí, 
mlade postrelja. 

Smrt nehledí na zuby.  P. Šmierč niepatrzy vf zeby. *) 
Starý má smrC před očima, mladý za zády. HLut. Starý 
ma smjerč před woblečom, mfody pak za khribjetom. 

Více telat v jatkách bývá, než starých volův. Č. — 
8. Buffle e aratharb Koxcá aa naaapy, aero OBqiixi. 

Kudy měšťané, tudy i dvořané. B. Ky4a iripflHe, ryAa 
1 ABopflHe. 

Ten v zlatohlavé , onen v damašku ; a my po prostu — 
po tomže mostu. R. Kro bi KaMKt, kto bi napqt; a mu m% 
xoAcry no Tony »e Mocry. 

Nic nepomůže malované lOže. P. Niťpomože malowane 
lože. 

SmrC nešetří pleoiene,  na Němce i Čecha zpomene.  R. 
GMcpTb ae paaóHpaerB 4HHa, a ecAeri pasHO n Pycaaa h HiMmaa. 
(Nic naplat,  že  se Nčmec z onačejšího  bláta  býti domýšlí.) 
Také hrobař do hrobu musí.  Č. 

Kde svatby, tu i pohřby. A. Ta^ Bta^aiorb, ryrh h no- 
rpeóaiOTi. 

Smrt sobě příčinu najde. Č. — Žádná smrt není bez 
příčiny.  P. Žádna ámieré niejest bez przyczyny. ♦♦) 

Jedním se způsobem rodíme, a tisícerým umíráme. P. Jeden 
jest sposéb urodzenia , a tysíqc zginienia. S. 6Annn ce aa- 
qHuoirb pa^aao, a XEAHoy aama^Ma yMipaiio. ***) 

Kdyby lidé nemřeli , koně se nedřeli , dávno by svět 
potřeli. Kr. Ako bi ludje ne merli, se konjc ne derli, bi 
dávno svét poderli. 


*) Lii. Gíltinč ne weizd dantú. 
^^) Ir. Mori Rliqaam causám semper habcre snlcl. 
***) L (Tna est nascendí, moricndi mílie fij^rae. 


Mrtvéko už 9uby neboU. 8. MpTBora Beli& 3y6ii ue 6ojie4y. 

Pláč nepomůže, když snirf přiSia. fí, JKa^itrb ue noio^B, 
ior4a ciiepTb npHuiJia. 

Pratem do hrobu nevženeš, a z hrobu koláčem nevyvábfS. 
R. lAoaon vh Moruy ee bfohiuiib , a hsi mofejIU KO^a^oiii ne 


Ani TŮI dvéma smrfma neumirá.  Ó. 

S lidmi i smrf milá. P, S ludžmi i ámieré mifa. R, Ha 
juo4flxx ■ cnepTb xpacRa. 

Smrf, co lepší, bére.  P. Šmieré, co lepsze, bierze. 

Smrf každému zlému lék.  8. CBaRone 3jiy cnprb e aíri. 

Mysli na smrf ; hrob. každému hotov. R. 4yiiaft o cnepiH ; 
rpo6ib BCflKony Torowb. 

Hrob a pohřeb zbytečná starost. P Grob i pogrzeb nie- 
potrzebne staranie. R. BcflKaa seiMfl neprsy rpo6i. Anebo : 
BcHKony neprsy zemM rpo6i. 

Mrtvý necítí, kde a jak leží. P. Umarfy niepzuje, gdzie 
i jako lezy. 

Živý nezůstává bez místa , a mrtvý bez hrobu. R. HHbboř 
le 6e3i iitcTa, a Mepreoff ne Óesx Morn^u. 

Hrfvému země se nekoupí , ani kdo s nčho kůži sloupí. 
R. MepTBOMy seii^H ho Kynarb, a Komn ci aero ho ciynnib. 

Nazí jsme na ten sv£t přiSIi, nazí s něho zas půjdeme. Č. 
— S. Haní CNO aa OBaft cetii 400MB, uarn feoHO ci irbra n 
onfca. 

Život bohatství dává , a smrf vše odnímá. R. JKhboti 
óoraiCTBO 4aeTi, a CHepib ace OTÓepeii. 

Smrf všecko rovná. P. émierč wszystko rowna. 

Po smrfi král i sedlák panuje. Č. 

Pán se na sluhu za života ježí, a po smrti v kostnici 
lároveň s ním leží. P Pan si^ na slugQ za žywota jezy, po 
smierci rtfwno s nim w koánicy iežy. 

Jaký žiwot, taková smrf. (Smrf životu podobna.) Č. — 
P^ Jakie žycie, taká ámierč. Jak žyf, tak skoňczy4> Hai, Hro 
UTbc,  raKa (I oiie|rA   Ch.  Kakvo živlenje, takva  smcrt. 


316 

O mrtvém bni dobré, anebo nic. S. 3a MpTBim mjm 4o6po, 
un Himra. 

Kaidý laéátek tčiký (tvrdý). Ó. — Ch. Vsald početek 
je težek. *) 

Nejtíž se vzchopiti. P. Najcíf žéj sif ochyn^č (ostrassyó). 
Najcifžéj poczqč. 

Práh a domu nejvyšSf hora. //. Prag od knče najviie 
bárdo. 

První písničky pění nebývá bez zapýření. A. IlepByio 
ntceHKy aap/itBmHCi* cnlib. 

Přední kola kůň táhne, a zadní sama béif. R. IlepejiDfl 
ROjeca joma4i» Beaen, a 3a4HÍfl caMH KaiHTCH. 

Dobrý počátek, půl práce. Č. — P. Pocz^tek dobry, 
pofowica roboty. Poczqtek wiekszy jest, niž polowica wszyst- 
kiego. ♦♦) — (Viz Práce.) 

Hned na začátka hled získati pochvala. Č, — P. Na po- 
cz^tka si§ trzeba popisač. 

Začátek dobrý konec mívá podobný. S. 4o6ap'fc no^eian, 
4o6api HCX04'B.  3ao noqeraKi, sao h capmeraKi. 

Jedno nemotorně pustíce, půjde toho více. Č. 

v 

Cos ty zpříčil, (o jiný zhmoidí a dolomí.  C. 

První kus hlava všeho.  Jlfr. riepeuff Kyci yceiiy rojiOBa. 

Na čepě vino dobré.  Č. 

Za nova pivo kyše , než se ustojí. (Přílišná z počátku 
horlivost dále chladne.)  Č. 

Kde studánka , voda jest chutnější.  Č. 

V novém obydlí veselost sídlí. fí. Ha HOBOcejibl Bcer4a 
>KHBerb Bece^be. 

Čím dále v les , tím více dřev. Č. — P. Jim daléj w las, 
tym wiecéj drew. R. 4a^te bi 4tcx, 6o4bme 4pOB%. Jfr. 
4ajibme bx jtc%, 6o4bme 4poBi. (V rozličném smyslu se 
béřc , jako : Těžkosti s prací rostou , zvláště pH učených bá* 
dáních. Jedna chyba, jedha pře, jedna nehoda množství jiných 
za sebou obyčejně táhne.  Dato uno absurdo sequuntur inf nita.) 

*) Něm. 3cber linfaitg t^ fc^mer. Čud. Keik hakkiitas raske. 
*^) Šp, Boen príncipio la miuid ts hecho. An§L WeU began is bdí doae. 


Konec dílo chválí (krásí). Č. — R. Koneni 4t^o bíh- 
qaerB. Mr. KoHeub 4tJio ptniae. Hal, Koneiui 4^40 xBa^iTb. 
S. Kosám 4^0 xpacH. *) 

Účinek chválí mistra.  Č. 

K posledu se chvála činí.  Č. 

Jaká jesl věc, dává znali konec. Kde jesl dobrý konec, 
dobrá jeil celá věc.  Ó. 

Začátek hezký, třeba jenom ještě konce. Č. — R. Haqa^o 
ójaro, a KOHem norfeóen. 

Lépe' jest népočfnati, než počna nedokonat!. Č. — 
S. Bojit 6 ae no^em, aero ae 4oqeTH. **) 

Dobře počíti dobré jest ; ale. dobře skončili větší čest. 
S. 4o6po noqera 4o6po e ; a jih 4o6po caBpmaTH iomn 6o4t.***) 

Ne tomu sláva , kdo počne , ale kdo dokoná. P. Nie ten 
co pocznie, ale co dokoná, slaw^ olrzyma. 

Kde nenf začátku, není i konce. //. 6dě nemá početka, 
nemá ni svéršetka. 

Žádná píseň tak dlouhá není, aby jí nebylo konce. I ta 
lejdeMi písnička má svůj konec. Č. — A. CKOJibRO hh ntib, 
a aMHHeMi Bepmirrb. 

Není tak dlouhé nili, by se jí nedovití. R. CKOjibKO ee- 
pesra HH BHTb, a Koany ÓUTb. 

Není květu bez odkvětu. R. CROjbRO UBtry hh OBtCTb, 
a 6iiTb ona4aTb. 

Bez chvostu (konce) ani ředkev se nerodí. R. Eeai 
xBocra He po4HTCH h pt4Ka (orypeui). 

Stůj dokud stůj, přede vezmeš konec svůj.  Č. 

Medvěd lehl, lehla i hra. — Medvěd zdechl, tedy dudy o 
lean. R. Aerb ueAB^Akf h Hppa jier^a. P. Niedžwiedž zdechf, 
dady o ziemi«. (Der ®í)ap ^at ein @nt.) 


*) JL Fiois coronat opuf. 

^ Angi, U U beUer nevěr to begiD, than nevěr (o make au end. 
^ AmgL Good to begin well, belter to end well. 


n% 


XII. 

IHoená)- — vláda.   Dvorská  •Iniba.   Stav 
panský.  Podclanost.  Sedlák.  HLvpee — ob- 
chody -^ koupe.   O  některých  řemealech 
a živnostech.  Stav duchovni. 

BeL krále není sákona. R. Hi napa, mi aaKOM. 

Kde hlavy není, fádu nenajdeš. P. (ídzie gfowy niemass, 
rei|du niepytaj. 

Ovce bez pastýře nečiní stádo. R. Osnu 6e3% nacrj^xa 
ae crajio. 

Jeden řídí, mnozí táhnou. Blh. EAnn-h Hanpae^a, Maoro 
Ter;iMír&. 

Jedno slunce dosti na nebi. C. — P. Jedno sloáco doéč 
(dosyé) na niebie.*) 

Slunce jedno za všecky hvézdy stojí. Č. 

Jeden d&m dvou  pánův netrpí. Č. 

Běda mužAm, kde žena vládne. (Gore mužeui, jimie žena 
vlade. Soud Li buš.) C. 

Řádu nemnoho, kde pánův mnoho. P. Rzqdu nie wiele« 
gdzíe panów wiele. 

Kde jich mnoho velí , tam se myslí délí. — P, Gdiíe 
jich wiele rzadzí, tam sie czesto bladzí. 

Kde mnoho správcův lodních , tam se loď rosbije (jde 
na dno). I/, tidje vele dumenará (nau(ierá = ftwxlijQo^) 
bárzo se brod razbije. 


*) !•. Muiidus noB rapit dnoi folef.  Alexandři M. 


Kflá dTétt pánftv hubeilec. P. Dwócli pan<Wr ktfA sawsze 
cfcttdy. ♦) 

Jedna ovečka, a sedm pasluchův. K. Y o/moŘ caemcil Aa 
eeiib nacryxoBi. (ÚsmeSek nad repujblickou spráToů.) 

Zle nohonin pod nemoudrou hlavou. S. TesKRO aoniMa 
no/Ch AyMoux rjiaBom. 

V nohou blud , kdy v hlavě neřád. P. W nogfach Mad, 
fdy w gfowíe niersad. 

Láska a vláda (lože a konina) netrpí spolkii. P. Kbclťante 
i panowanie niecierpi (niepozwala) towarsystwá. S. Kpyna 
i nocrejia opraKa (jipyra) ae rpne. **) 

Dvě hlavy beraní v jeden kotel nelezou. A. 4ai 6ftpavM 
rojOBU Bi 04nHi Kore^x ae jesyrii. 

Dva kohouU na jednom smetišti nesrovnají se. — Dvě 
kuchařky v kuchyni, dva kohouti na smetišti. Č. — Hal. 4Ba 
Koryru, 4Ba 4UHU r 4BÍ rociio4i>iHt hhkojih ca ue 3ro4aTi>. 

Dva medvědi v jednom brlohu se neshodnou. R. Asa 
wéiUttAn n ojinoki* óep.iorl hc ywHByTCH. P. Dwa kaci 
v jednom miasteczku síe niepóžywia. 

Cizí kůň má tvrdý hřbet. (O cizím panovníku , cizí 
vrcbtao^ti.) Č. 

Domácí ve$ nckoiiSe tak jako cizí. CA. Oomaóa vúš 
ne g^ízé tak kak stranska. (Domácí vláda netíží tak jako 
cizozemská.) 

Svflj pán zbije, svAj pán nahradí. Mr, Ceilt nanii no6be 
I no»a4ye. 

Kdekoliv tobě žíti, hleď svému králi sloužiti, fí. Ta^ hh 
aiTb, ir 04H0iiy uapH) c4>iichti>. (Sotva jest pod sluncem druhý 
národ, který by ve všech případech na jevo dával takovou 
neobmekenou oddanost a hlubokou uctivost k mocnáři svému, 
jako to ruský činí : o čemž kdybychom odjinud dosti světlých 


*) Iří. Bendras arklys wisuttdoti \c9Uíi. 

'*) Lai. Thronas et iliorus socium non paiiuiilur. Mec regna ro* iiim ferre, 
nec taedae Aciunt. Šp. Mandar no quiere par. Vt Amor e aignoría 
Bo YOgliono coiiifiagnia. Fr, Jamais amour et seigneurie ne »e 
tiendrenl coiiipagnie. Angl.  Love and lordsliip lil^e uo fellowaliip. 


sto 

neměli důkazův, dostatečně i uvedená zde pHslovi by nás 
přesvědčiti musila. Po bohu Rus na světe vezdejiím nic 
nezná slavnějšího, nic velebnějšího, nic mocnějšího nad cara 
a pána svého, a stoje pod vedením této hlavy, ovíem co 
služný úd velikého těla, sám sebe tudy povyšuje v mysli. 
Jaké závěrky ze smýšlení a pocitu takového se ěiníli diyí, 
ano co dále z toho svým časem plynouti musí, důmyslnému 
členái^i zde předstírati netřeba. Nebude-li tento národ první 
na světě, kterýž?) 

Vše jest boží a mocnářovo. R. Bce Óoxie 4a rocy4apeio. 
Bůh nad duší, car nad tělem.  fí. Pycxie Ayme» 6oni a 
rfejiOMi rocy^apeeu. 

Vůle boží, soud carův.  fí. Bojia óojRbg, cyjn aapeai. 

Na koho bůh milostiv, na toho i car laskav. R. Koru 
MHjiyen» Óorb, roro mnAyeri n uapb. 

Mocnou ruku bůh soudí.   P. Cn^bHaa pyxa 6ory cy^m. 

Bez krve bůh, bez rodu car. R. BesKpoBeHx Óori, 6e3- 
po4eHi> uapb. (Žádných osob přijímati ani na koho se ohlíželi 
nemá, stoje sám jediný v důstojenství svém.) 

Car rozkazuje , a bůh pravou cestu ukazuje. R. Uapi 
noBe^teacTi, a 6or% ua HCTiHHofl nyri* HaopaaifleTi. 

Car myslí, a národ se dozví. R. Uapb 4yuaeTi, a aapo/i 
Bt4aen>. 

Cara nekaždý vidí, ale každý zafk se modlí. R. llapa le 
BCflKX BH4Hrb, 4a BCHWb 3a Hero UOAim. 

Kde car, tu také Orda. R. r4i uapb, ryrb h Op4a. Co 
do smyslu podobná jsou: P, Gdzie papiež, tam Rzym. L 
Róma est, ubí imperator est. 

Mocnářstvo bez hrůzy, to kůů bez uzdy. R. I^apcno 
6e3i rpoatt, KOHb Óesi y34i>i* 

Zhřeší-li národ, car uprosí, ale zhřeší-li car, národ 
neuprosí. R. Hapo4'b corpiuuiTi, uapb yHOJurb, a uapb co- 
rptmirb, Hapo4i ne yH04urb. 

Kladivo bije, kovadlina drží, až se jedno o dnihé roi- 
raiL Č. 


321 

Kde se tlačí, lam se odtlac^uje. Č. — //. Prítisnuto jače 
STe na Tiše skáče.  (Co se silnr; tlačí, skáče vzlifini.) 

Ne králům království, ale králové královstvím jsou dání. 
P. Nie krdlom królestwa, ale krdle królestwom dani 

Páni daleko sáhají. Č, — Páni (králové) dHleko vidí a 
slySf. P. Panowie i krélowie daleko widzq, wiele slyszq. 
Ck, VelikaSi imaju duge mke i veliká vuha. S. y Kpajiesá cy 
jgrre pyxe. — IlapesH Msore ymn ■ oqn ■Ma4y. *) 

CarAv hněv,  posel  smrti.  R.  IlapcKOll  (aapoei) ratex, 

DOCCjn  CMepTH. 

BIfzko cara, blízko smrti. A B4H3b uapa, tmzh CHepm. 
Obojí přísloví povstalo nepochybně za časĎv mongolských 
tnebo Jana Hrozného, a poxději druhé toto proměněno takto : 
Bjiiab uapa, Ó^HSb qecTH (cti). 

Car není oheň, ale spálíš se chodě okolo něho. R. Uapi» 
le oroHb; a xo4fl okojio Hcro ona^ambca. 

Daleko od ohně, daleko od popáleni. — Od ohně vzdá- 
lený nebývá pálený. (Jinak též o varováni se příležitosti ke 
zlémiL)  C. 

S pánem a s dvorem jak s ohněm : z blízka se spálíš, 
z daleka neohřeješ. P. S panem a s dworem jak s ogníem : 
z blizka si^ sparzysz , z daleka niezagrzejesz. 

S dvorem jak s ohněm: ani nebývej příliš daleko, ani 
přilije blízko. & KoAi 4Bopa Kao ko4i» earpe aa^a Outii uu 
cacm 4840X0, hh cacna Ďjinsy. 

Dvorský život, stkvělé otroctví. P. Dworski žywot, áwietna 
líewola (nedza).  A. 4BopflHCRaH C4yxc6a, Kpacnaa Hyxc4a. 

Dvořenin bez pout otrok. P. Ktu przy dworze, bez peta 
niewolnik. c 

2ivot dvorský sladkobořký. P. Žywot dworski sfodku- 
gorzkí. 

Dlouho při dvoře, dlouho v pekle.  Č. 


*) L.  An nescis , longns regibus essc maniis ?  Oxid.  Fr, Les rois on 
let roainjt longnes. Angt, Kings háve luiig haniU. Sem, <0TC^e ^arril 


sn 

Raději chci sto mil jíti, než bezddk u dvora býti. Č, 

Dobrá polívka pK dvoře, než vysoko skákati. Č. 

Široká vrata ke dvora, úzká nazpét. P, Szerokie wrota 
do dv^oni, ale virqzkie se dworu. 

U dvom dvorné, ale doma výborné. P. U dworu dwomie, 
a doma wybomie. 

Šlechtic slouží u dvoru, a doma mu kyj roste. P. Silaclicic 
u dworu služy, a doma mu kij roécie. 

Blaze tomu při dvoře, komu doma pluh oře. P. Bfogo 
ternu przy dworze, komu doma pfug orze. 

Vždy u dvor« deset na jednoho slouží. P. Zawsze u 
dworu dziesieé na jedneg^o í^užy. 

Na velkém dvoře hojnost v$eho , jenom éekati třeba. 
P. U wielkie^ro dworu bodzíe wszys(kie(ro s potrzebe, tylko 
trzeba poczekač. 

Ctnost a pokora nemá místa u dvora. Č. — P. Cnoti, 
pokora niema miejsca u dvora. Aneb : Prawda , siczéroáé i 
pokora niemiewa miejsca u dwora. Jinak též taktu : Ctnost 
si nohu zlámala , pravdé dno vypadlo , a srdce upřímnosti o 
dvora vychladlo. P. Cnota noge zfamafa , z prawdy dno wy- 
padfo, a szczérošcí u dworu juž bardzo nadbladlo. 

v 

Starý dvnřák,  hotový žebrák.  C 

Komuž odpušténio od dvora dadié, na toho vrány kvačí, d 

Jaký chán, taková OrdH. /?. KaKORi xaHii (iiapb), raioM 
0p4a. ♦) 

Jaký císař, takový písař. — Jaký král, taký kraj.  (^. 

Jací páni,  takoví poddaní.  Č. 

Jak se hudť, tak se pleše. Ch. Kak se guda, tak se pldle. 

Za příkladem %vého krále jde obec i děli malé. Za pH- 
kladero své vrchnosti jdou domácí také hosti. Č, — P. Pod- 
daný jidzie za pany. 

Pán příkladný poddaným živé právo.  Č. 

0<i  hlavy ryba  smrdí. C. — /?.  Py6a ch ro^iOBU nilen. 


*) L  Qnalis rex, Uli* gvtx 


BaL Bmi rojiOBii pii6a ciiep4HTb. 8. 0% rAtme pu6a 0Mp4H. 
Ck Riba od gflave smerdi. Blh. PuĎara on> ynmrt 0OHÍe.*> 
Kdyby opat koslek u sebe nenosil , mnMf by v né ne- 
brili. P. Cedy by opat kostek prsy sobie nienosH, tedy by 
nniai w nie niegrali. 

Opat ta kalíšek, m bratil za žbánky. fí. Hryvevb sa 
upRy, a 6paTM aa kobdw. Jfr. Ko^ii aryiieHi sa nupny, to 
ép«m 3a ROBm (aa napry). 

Kdo nikdy nebyl poddaným, Hdko býri dobrým pánem. 

P. Kto nijjrdy níebyf poddaným, rzadko bywa dobrým panem. 

Nekmbé pravda; tak tét i Sk. Kdo neví trpef, ndvi pmuvat. 

Pán stojí poddanými, a poddaní pánem.  P. Pan poddá- 

aymi, a poddáni panem stojq. 

Pán dobrý stojí za otce.  P. Pan dobry za ojca stoji. 
Pán má býti ňiii dobrým, a zlým kladivo.  Štítný. 
Pán dobrý a pastýř dobrý v povabáoh jsou sobč rovni. Č. 
Dobrý pastýř ovce stHže, ale kflte nesdírá.  fí. 4oéparo 
Btcmpa 4Íjio OBOiii CTpaqb cnt^io, a Kom ae 4paTK & 40- 
6port 8 nacTupa oaiie crpniuiy a le 4epaTH. ^^) 

Kupecký život tlustý, ale krátký; a zemanský teaký, ale 
dtoniiý. ň. noca4Cide xiboth TOicni, 4a aopoTioi; a 4BopaH« 
ode Tonm, 4a 40jirn. 

Kdo 8 pány pobývá, v ro7«um prospívá. B. C% 6oflpaHH 
annca, yna Hačparbca. 

Velký pán ne vdeho si váíiná. P. Wielkíemu panu nie 
wszystko trzeba baczyč.  (Má býti velkomyslný.) 

Kdo knížetem zlým, do louže s ním. fí. Kojih xyn 
niafc, TaK% bi> rpaafc. 

Šlechtic ve své opleti vyrovná se knížeti. P, Szlacbcíc 
u zagrodzie równa si^ wojewodzie. (Nejchudší šlechtic neb 
zemánek polský stejných práv a výsad požíval s nejvyšším 
fanztvem, maje i hlas pK volení krále i naději dosíci krá- 
lovského žezla. Oplef r= plotem ohrazený dvorec. Sr. Jungm. 
Slovn.) 

*) No99ř, *jht6 TO KiifáJu ^QUfiáéi to ipáfít. 
^> L. Boni pastoru e»i londere, non deglubere ovm. 


tS4 

Na orlím hnízdě i sova zorlí. P. Na orluwém gníeidiie 
xorleje i sowa. 

Pán bez sluhy, kníže bez zemé, otec bez détslva, seman 
bez kmetstva. P. Pan bez slugi, ksiqfie bez ziemie, ojeiac 
bez dzieci, ziemianin bez kmieci. 

fteka bez potokflv nic není. (Tak i panstvo bez podda- 
ných). Hal. 4o6pe ptat c^ ooTOKaMi. 

Až bndeS pánem, dostaneš všecko darem. Mr. Hsn ójMfimk 
nanovb, to bco 6y4emb Man 4apoirb. 

S větrem a pánem daremný zápas.  Č. 

Slabá rosa proti mrazu. (Těžko zápasiti, souditi se chu- 
dému s bohatým, poddanému s vrchnosti.) Č.  V. Právo. 

Nevzchápej se na medvěda, kocourku. P. Nirmiec síf 
(nieporywaj si$) kotku na niedžwiedzia. 

Kdo nad sebou seká, tHsky mu do oěi letí. Ck Ko verh 
sebe seče, tresée mu vu oči letL 

Kdo na hvězdy laje, tomu zuby vypadají. IL Ko na 
zvézde laje, izpast če mu zubi. 

Co pán prosí , to býti musí. — Co pán prosí, ves musí. Ú. 

Panská prosba rozkazu horlí. P. PaAska proiba gorsza 
niž rozkazanie. Hal Ilpocbóa nancRa passo vi naraaoBi 
X041TI*.  S. Be^HKO rocno4e hojiór no roTOBjr saDOetcrb. 

Skákej, vraže, jak pán káže. Mr, CKaqi (poói), upaxe, 
HKh naai aaxe. 

Každý pán svou milost chválí, a naši službu za nic váží. 
fí. BcHROA čoapni cbok) inijiocTb xBajiHTi, a aamy ycjxry n 
BO ^0 craBHTB. 

Když pán nadchází sprostého , jistě cos cítí u něho. 
P. Pan ubogiego gtiy szanuje , juž pownie coš u ntegti czuje. 

S velikým pánem není dobře na bratrstvo. Bal. 3% seji- 
Ruu naHaui ae sa nairB-6pan>. 

Starému, zkušenému, a vclkénr.u pánu musí člověk věřiti. 
P. Starému , bywalcmu , i wicikicmu panu musi cslowiek 
wierzyó. 

Pán  s svým  služebníkem  nehraj,  a  služebník  pána 
>laj.  Ó. 


32S 

m 

S Yelikýní pány není dobře třešni jísti. Č. (Nerádno 
5 vyšším spolkovati j žertovati.) — /?• He tsKb ci óojibiinniH 
BMmewh; koctuih r.ia3a auóbioTi. Kr, S veiikimi gospodi ni 
dobro črešnje zobati. CA. Z velikum gospodum ni dobro črešefí 
zobatí. 5. Hie 4o6po cb seASíMWh rocno40Mi h3i' 64HorB qaHxa 
rpemrt Icri. *) -^ A v staročeských veršících takto čteme : 
S pány kdo jídá, se nepřejídá; oni, co se sluší, vědí, kosti 
nechají, maso snédí. 

Nebryz s ďáblem ořechův. P. Niegryž s diabfem orzechów. 
HaL He rpuai si A^AhMVi optxiiBi». 

S pánem v karty nehraj, v závod se nepouštěj, penéz mu 
nepůjčuj. P. S panem kart niegraj, wzawod sif niepuszczaj, 
pienifdzy mu níepožyczaj. 

Nemíchej se sediský psíku mezi dvorské. P. Niemi§szaj 
si; sielska sobako miedzy dworskíe. 

S pány ředkev jísti , s prasaty spáti. Mr, PeAbxy tcTH 
n naHaMH, a coarH ci cbhhhmh. 

S pány rukama se neměř : máš-li delší, odsekou ; máš-li 
kratší, vytáhnou.  Mr, Hmko^h ci nauaMH ne iitpattcb pyKaHH; 

60 flKl  40BrU,  BII4ptHCyTb,  H  KOpOTKU ,  BUTflFHyTb.   TéŽ  taktO *. 

S panským jazykem svého neměř : bude-li delší, přikrátí ho ; 
bode-li kratší, po vytáhnou. Ci naHbCKUMi cbofo aauKa ho 
piBHaA : KO^ 40Bruft , to npuKopoqaiOTb ; ko^h KopoTKUft, 
iirrarayTb. HaL Ob naHaMH ne 3axo4H ; 60 bki tboo 40Bme, 
TO yrayTb, a hki Roporme, to HaTarnyTb. 

Těžko myšákovi býti zetěm lvovi. P. Žle myszurowi ziq- 
eiem byé Iwowi. 

Páni se perou , sedláci nastuvte vlasův. — Páni se budou 
rváti, sedláci půjčte vlasňv. Č, — Sic. Keď sa páni zvádiá, 
sedláci sa musiá za vlasy rúvaf. 

Páni se drží za paresy, a sedlákům hlavy brní. P. Gdy 
^owíe za fby chodz^,  u poddaných w<osy trzeszczq.  Jfo/. 


^ AngL Those that eat cherries wilh greal perduns, shall háve their 
eyes fph*nted oat with the itones. Ném. ^tt gropcn ^enco tfl ní^t 
gnt i^irf^cn effen. 


St6 

TlflHH 6uoT]>cfl, a nyxcHKMi 60KU 6ojRTb. Mr. Ilaiiu ^epyrbcH 
(cKyóyTbCfl), a y MyícHKHBi nyóu 6ojmTb. R, Khhsm óbvrcfl, 
y 6oapi inei óo^arb. 

Páni se klouzají , a sedláci s\ nohy lámou.  C 

Co páni zkřiví, sedlécí platí krví. Kr. Kar ^spoda itorí 
krívo^ kmeti inorjo placať živo. Ck. Kaj veliki zakriveju, malí 
platili moraju. 

Cožkoliv králové bláznivá spáší, toho lid zlým užili muzL C. 

Čeho pánové navaří , tím se poddaní popaH. P. Cze^(» 
panowie nawarza, tym sie poddáni poparza. Hal. Horo oázu 
aasapaTb, ruirb ca nii44aHÍH nonaparb. 

Pán má rýmu , a čelúdka kýchá. P. Panu rýma , paaiéj 
sapka, a czelad/.i parNkot. 

Kde se koné spínají, tam osli mrtvi padají. 8. Faí ce 
KOHH Hrpaio, 0H4t zarapuH npTBH oa4aio. 

Slonové se trou. a komáry dáví mezi sebou. R, Cjohu 
rpyrcfl. a Nexc4y ťoóoft KoMapoBi 4aBarb. 

Já pán, ty pán: kdo budu sviiié pásti? Č. — Hed, Bci 
naau, a xto 6y4e CBHut uacTii ?  blr. Vez nauu, a hz rpe640 

A HZKOMy. *) 

V kostele a hospoda pána není. Hal. Bi uepKZZ ■ zi 
Kopvzt nana ueza. ť. W karczmie , w fažni , w mtynie 1 
w koscíele nieznac pana. 

Lepší pán než pánek. C. — Nejsou tak zl/ páni, jako 
paňata (pánkové).  Mr. Ta ue razí zazt oázu, nwh  nazizzia. 

Lepší jest rané tele, nežli raný pán.  Štítný. 

Mladému dubu a ranému pánkovi třeba záhy vrch zrazili. 
HJaá. Mfodemu dubej a mfodemu (nowemu) knjejžikej Uyrbjrf 
bur z časem hfowu wotceé. 

z malého pána malý strach. C 

Nač plot dlouho obcházeli, když snadno přeseA pře- 
zkoéitL  (Čemu  ucházeti  se o panskou pHseA ,  kdyi  noizá 


*) Lcl. Asi poii's. tu pon'», kas néfi kasiélr.  Čud.  Mina horra, súaa 
herra,  kea pOrgel kotti kandfja. (Já páz, ty pán, kdoi bzdz p|tli 


Drahá lifoe před obddem. Jfr. AofOfn joma ;io oH^a- 

Drahé vajičko o pomláace. Ji. Aoporo amo n CMt- 
jumy AH». Ifr. 4opore ae^KO vh BejiHR04H». 

NejlacindjM kožich v letě.  P. NajtaAaif koiucb w lecie. 

Cena jest svobodna, a podAnf též. Č. 

Cena do metpe nejde. Č. — P. Cena w miesiek sie* 
jidiie. B. Sanpoci bx KapiiaHi ue ^esen. Mr. Cnpoci le 
6443, B^ KapMaai ne ^tse. 

Co jsem vycenil, ještě jsem noshrábl. Co se řeklo , ne- 
poseklo. S. Ako caiib peino , riecanb yaeo. Ano peion» te 
norfcBOxi. (Kdyi se někdo vysoké ceny leká.) 

Jeden cenil tisíc, druhý podal sto; koneiné se pfedce 
ahodlL 8. 64aHi o pexao ÓNaame, a 4pyrít dapante; na cy 
ce onen noF04MH. 

NepHIžei-li, neprodáS.  H, He co4ran, ram ae ■po4an. 

Koně lacino neceA ; pána o málo nepros. P. Konía tanio 
nieceň; pana o mafo níeproá. 

Nespravedlivé ceny (mzdy) žádej, bys dostal aprave- 
dlivoo. (?.♦) 

Kdo bani, rád by měl ; kdo chválí , rád by odbyl. Č. — 
fí. He xvAH HBiiero ae KynarnB, a ne xaajia amero le Dp04ami. 

Kdyby nebylo na koní lysiny, nebylo by mo ani ceny. 
fí. Kor4a 6i na koiio 4a ae jiuceaRa, ■ niau &h emy ve 
611UO. (Těm kupujícím, kteH i při nejlepdí věei vždy ně« 
jakou vadu naléiajl.) Podobně £esky: Dobrý kftA, ale Spatná 
podkova. 

Prodavači jest každá kráva telná, když takovou míti 
chceme. Č. 

V kráma dva Mami : jeden lacino prodává , druhý draho 
iádá. Mr. Y 6a3apa 4Ba 4ypBa: o/uan 4emeB0 4ae, 4pjnii 
40poro opociTb. 

Dobrá koupě (dobré zbožO kopce nehledá. II. Dobra fér- 
govina kupca netraži. 


*) L Oportet iniquam peUf , ut aequum feras.  Angl. Afk bot eiKNifli, 
aod you may lower lbe príae aa yon lift 


ISl 

Na Idjpifai lefií tuk. Na nejlepšia nejlépe ae vydélá. Č. ^) 

Laciné koupi nikdy ae neradaj. Č. 

Za aaatojte kouptt, a hořem zaplatíš. Č. 

Láce la láei, peníze darmo. Č. 

Co je vzácné, neoíe lačné. 8k. 

Co draho, lo mílo; co lacino, to hnilo. A. H 4oporo, 
jia Muo ; ■ 4emeBo, Aa raiuo. 

Z lačného masa lačná polívka. Laciné maso, zlá (fídká) 
polívka. Č. — Jfr. 4emeBa puÓKii, noraua lomKa. 8. On ear 
naa aeca qopéa aa n^ori. 

Laciné maao rádi paí jedí, Č. — P. Taníe kupili , piom 
wyrzttcisz. Aneb : Co $iq kupi lanie , piom $iq lo doilanie. 
HaL Taae naco ncn t4iTb. Blk. Earenero haco ■ ijrveraTa 
le t^MTB. 

Na ileželé zboží slepý kupec. P. Na zležaly lowar álepy 
kvpiec.  /?• Ha raajiot Tosapx citnoA Kynenx. 

Chceá-li dobře koupili, muiifi dříve zvátili. Č. 

Lépe jesl véřiti ivým očím, nežli cizím řečem. /?• Eo^bme 
Bipb cBoniTb oqaai, nexejiH qyzciMi ptqQni. & Eo^it e Blpo«- 
BiTH CBonx ována, uero Tyl)HHi pt^na. 

Véř, ale hled, co máž (dodává ae druhdy: praví svatý 
Tomáš.)  Č. 

V ivdlníci svéllo, a na dvoře ivétleji. fi. B^ hsM cbítjo, 
a Ha ABOpt CBtr^ite. 

Patřily jste , očí , co jste kupovaly : nuž tedy jezte. Mr. 
Eavun oqn ,  mo icynoBa^i : t^tcresríi X^vre, xon nOBUjaabre). 

Kdo neotvírá oči, musí měScem dotahovati. — Kdo ne- 
frohlédá očima, prohlédne méScem. Č. — Sic. Kdo si ně- 
prezre oči, prezre mešček. HLtá. Šléž njecha woči rozdže- 
né, lén dyrbi mošnju wotčinječ. DLuS. Chtož Aoco \^oci 
po&wai, ten derbi mošnu rozáegaá. P. Kto niedojžrzy oczkiem, 
ten dopfaci mieszkiem. Aneb : Kto oczyma niedojžrzy, workiem 
dofoiy.  Bal. He npH4pemb OKa, opi4pemb nomeaKy.  A. Hero 


*) Aóa. Hnt Veflcn tfl Ux befle (erjUj itouf. 


Drahá lifoe před obddem. Mr. 4<Vora joma 40 o6l4t. 

Drahé vajičko o pomláace. Ji. Aoporo umo Vh QrtT- 
4CNiy AH». Mr. 4opore ae^KO vh BejiiK04HK>. 

Nejlacindjii kožich v letě.  P. NajtaAnf koiucb w lede. 

Cena jest svobodna, a podAnf též. Č. 

Cena do méSce nejde. Č. — P. Cena w mieaiek nie- 
jidaie. fí. Sanpoci bx KapNaHx ue ^esen. Mr. Cnpeci le 
6t4a, B^ KapNaai He jiiae. 

Co jsem vycenil, ješté jsem neshrábl. Co se řeklo , ne- 
poseklo. S. Ako caMb pexao, niecaib yaeo. Aro peioxi» le 
Doctsoxi. (Kdyi se nékdo vysoké ceny leká.) 

Jeden cenil tisíc, druhý podal sto; končené se ptedce 
shodli. 8. 8A9twh 6 peKau ÓHaame, a 4pyrit éipame; na ej 
ce onen noF04MB. 

NepřilžeS-li, neprodáš.  /7. He co^raib, ram ne opo^an. 

Koně lacinu neccA ; pana o málo nepros. P. Konia tanio 
nicceň; pana o niafo nieproá. 

Nespravedlivé ceny (mzdy) žádej, bys dostal sprave- 
dlivon. (?.♦) 

Kdo bani, rád by měl ; kdo chválí , rád by odbyl. Č. - 
R. He xyAa Hmeru ae Kyniimi>, a ne xaajia anero le npOjia» 

Kdyby nebylo' na koni lysiny, nebylo by mo ani ceny. 
B. Kor^a 61 na koiio 4a ae 4UceHRa , ■ ntau &h evy le 
611U0. (Těm kupujícím, kteří i při nejlepší věci vidy né« 
jakou vado naléxajl.) Podobně česky: Dobrý kftň, ale špatná 
podkova. 

Prodavači jest každá kráva telná, když takovou míti 
chceme. Č. 

V krámo dva Máxni : jeden lacino prodává , druhý draho 
iádá. Mr. Y éaaapa 4Ba 4ypBH: OAjan 4emeB0 4ae, 4pynii 
40poro opociTb. 

Dobrá koupě Cdobré zboiO kupce nehledá. 11. Dobra tér* 
govina kupca netraži. 


^) Ín Oportot iniqQam petaf , ut aequum feras. AngL Afk bnl 
■nd yoo may k»wer the prise ai you liat 


Chrt bývá pokorný, ohať lakomý, vyžel svárlivý. F. Chart 
pokorný, ogarz hkomy, wyiot zwadlíwy. 

Kuchař, který 2 hladu umře, nehoden hřbitova. P. Ku- 
chaná, który glodem umrze, niechowajq na cmentaržu. 

Ďábel nechtSl býti kuchařem, vozatajem a chflvoú'^ ale 
chtél býti mlynářským vepřem , úředníkovým kontem a na 
faře kuchařkou. P. Díabel niechcial byó kucharzem , ftirma- 
nem, mamk;; ale chciaf byé mfynarskim wieprzem, urzedni- 
czym koniem i w plebanii kucharkq. 

Vozka v alé přfliodé odříká se stavu svého , a přijeda na 
Bocleh , předce sas vůz maie. P. Purman we z<ém razie 
odrzeka si^ swego stanu, a przyjechawszy na noclegf znowa 
wdx smaruje. (Komenský takto ^esky vyložil : Forman v hiáte 
formanství se odříká, a do hospody přijda zase maže vůl.) 

Kde kndží a vozkov«^ pí^dj^ ^^^ nejlepší pivo bývá. 
P. Gdsie ksieia a furmani píjq, tam najlepsze piwo. 

Hospodský mysli tak, a ochlasta onak. S, BnpTanrb muojui 
SARO, a niflHHua 4pyro. (Onen jakby připsal, ten jakby uklouzl.) 

Pomni,  knřiey  žes dříve byl ^lovokem. Č. — fi. By4ii 

« 

lone qoBOKi. 

MáS-li býti špatným knězem, bud raděj hodným robo- 
tézem. P. Masz-Ii byé lada jakim popem, lepiéj že b^dziesz 
dobrým chfopem. Hni, Aynme óyTii ^oópmi x^onoirB, nvh 
vatrh nonoHi. 

Viickni jsme lidé, jen pan farář je člověk. P. Wszystko- 
say ludzie, tylko ksíqdz pleban rzlowiek. 

Jaký farář, taková osádka. — Jaký pastýř, takové stádo. Č. 
— F. Jahi pop, laki chfop. A. KaKOR^ noni, raKoai h opixoAi. 

Jaký opat, takoví i bratří. — Hodný-li opat, nejsou i 
Bni$í nanic^ — čeho se chápe opat, toho i mniSÍ. A. KaKOBi 
iryievx, raKoau 11 éparba. HryNeai xopomi, 4a n épana ne 
xjr4U.  3a qro iiryHeirb, sa to n 5paTbH. 

Jak kněz zpivá, lak mu lid odpovídá. Č. *) 


*> Hf. Como canu el abad, afsi regponde el íacrwlan. 


9Stt 

Po viMci Tojsko, po ptslýři oTce (poinávajf se). Ě. Uo 
snrart araMaei, a no OBKavb nacrupk. 

Jaký kněc, takové jeho požehnáni. Hal. flnii mn, rase 
éro ÓJiarocjiOBeRCTBO. 

Sobota kněžská robota. Č. — S. Cy60Ta AjunuB 6y60Ta. 

MoadiÝ kn£i třeba jen ústy mektal, a my htíštá se do- 
Yiípfme. H. Ymboě noni xotb ryÓaMH meBeju, a ni rptmue 
4ora4UBaeMCfl. 

Knéa bez nauky, správce bei zdravého sondo, aáéek bes 
peněz — stejné to ceny. P. Ksi^dz bez naokí, ursfdnik bei 
rozsudku , miesiek bez plenily, jednej s^ oeny. 

Více lid hledí na to, jak kněz živ, irelli jak utí. 8. Bam 
ce afeipR na to , Raxo noni zcrbh , aero Raxo y qi. Aé ky 
vlastri^mělo býti podlé následujíciho : 

Nečiň to , co kněz činí , ale čiA , čemu učí. A Re on 
010, niTO noni qira, aero TBopn, mro ym. 

Zvon do kostela lidi přizývá , a sám v kostele nikdy ne- 
bývá. P. Dzwon do koáciofa ludzi zwofyna, a sam w koiciele 
nigdy niebywa. 

Odřekni se světa pro pravdu (spásu) kláštera. 5. O^peoi 
cc nipa ea Hcrny MOnacTipa. 

Ne viickni v světě ztraceni , ne všickni na pouštích su- 
šení.  NH  BbCH  Bl*  MHp-te  norblBOUlA ,  NH BbCH n 

noycTbiNt* cnacoiuACA. 

Maje činiti s mnichy nenaděj se konce. /?. y orneai le 
Hat4emb RoaiieBi. 

Kde mnich, tu kápě. Č. 

Na děvčata fortelem, na mnichy s korbelem. Č. 

Pán bfth slepého vodí, a čert mnicha svedl. JL rocatji 
ynyApaerb Cjrknna, a 4Mbojt» ucRymaen qepnaa. 

Čert nepláče, kdyi mnich skáče. /?• Bicii we uunyn, 
Ror^a qepaiui caaqj-rB.  Mr. Mopn ne n<«aqe,  rojb 


KnHiki sváda , - Abloya svatba. R. noROBOMM CBa4a 
AiBOicKaa CBa4b6a.*) 

Kdyf knés posvětil pomlásku, nestojin o jeho lásku. 
BaL Kam Hm nocaarni nacay, to ae ctob> o ero jmcKy. 

ChraA se koftského aadku, paHského předku, a knSzo 
po předif. i po lado. Č. — BLui. Hladaj so před lónskim 
prjedkom, před wóslaqfoi zadkom, a před popami na witch 
bokách. **) 

Zachovej nás, pane, od vlka Slapáka* od mnicha bosáka, 
od Mandy racochaté, od hoIS sukovaté. Č. 

Kdo se nevi čeho chytiti, aneb do kláštera, aneb na 
vojnu (béžO- A* Kro HBvftvb npoxirb ae noxen, Ton no- 
6ism wUi6o B% noHacTupb hjib na eoftHy. Ze zoirfhlstvf 
aaebo voják, anebo auricb. 8. tlz% 04*itanui un noiann uu 
njy^pv 

Hlenýidi v skořepiné nejlépe, a kndxi na faře. Č. 

Pop zpívá a popova koláče peče.  A. IIodi aoer& » no- 

niM 6jaBii neqen. 

• « 

Kdo se chce nutí dobře na den, nech sobd hus zabije; 
kdo na týden , nech vepře zařeže ; kdo na měsíc , nech vola 
porizi ; kdo na celý rok , nech se oiení ; a kdo al* do Innrti, 
lech jde na kněistvf. P. Kto si; chce mieč dobrze na dzieň, 
■och sobíe gfá zarzníe; kto na tydzfeň, niech wieprza 
iikole; kto na miesiijc, niech wofu zabije; kto na oafy 
nk, niech žon; pojmie; a kto do imierci, niech ksifdzem 
lostanie. 

P|pd 4|(ouzi do kláitera.  K On 6tAU vi qepHmi. 

lle kaidý knězem pro JežíSe ; mnohý též k vůli dobré }íše. 
B. He AMB bcyca , a pa4B x^tóa Kyca. — Krajíc hezký, ne 
Pán nebeský (takovéiio vábí),  ť. Dia chleba, nie dla nieba. 


*) Am$L  Cfanrchmcn^f contenlioo  if  the deviPs  harvegt.  Ném.  tBenil 

hU ^afffn lanítn, fo lad^t ber ICeufel. 
**) ámgL Bawart of ■ womaa before, of ■ Imtm behiná, ol a cart 

aidewayf, of a pněni every way. 


3M 

U mnicha v chýší ,  Cím bůh obmysU.  R. 7 on|Mia b\ 

Ke^bH, qtMi Óori noc^ajn>. 

Kdyby byl kiléz y lese, přede se ea ním nese. Č 

První spralek knézí pod kožich. R. Ilepsyi) lepiyniy 
nony aa onymay. 

Bohu sláva a polt slanin popu. A. Bory ciasai a oony 
Koposat ca^ia. 

Knězi pečené i vařené, s mrtvého i živého. Jfo/. Ilonoai 
040 H neqene h Bapeae^ aai xasoro a BMOpjioro. 

Vem třeba pod kozí, bei knéze nelze. S. Aro fce rpi 
cra, Óesi nona Hwra. 

Když mnicli mluví, almužnu loví. — MniSské řeči almužna 
konéfeitf. • 

Když se mnich niyedl, potřebí mu i vioolnu naložili 
P. Mnichowi dawszy jeáč, trzeba mu i w biesagi wfožyé. 

Knčz nikdá nemá dosti, jednou rukou žehná a druhou 
bére. Č. 

Ač mnoho pro bůh dáš, však lékařův ani knéžt nikdá 
nenadáš. Č. 

Kachního žaludku nenasytíš, a kněžské mošně se nedodáš, 
é.*^: — Kněžský měšec a kramářský kůů — vždy lačnL 
JIo/. IIouBi nixi, xeópaKRBi Kiub, uaROJi ne cuth. 

U popa hluboká kapsa. S. Y oona e 4y6oKi 4xen%. IIo- 
noBCKa apeha HHKa4i ce aanyHflTii ae noxe. 

Všecko bére jako desátková stodůlka. P. .lak dzieaiecinny 
brog wszyslko przyjmuje. 

Kněz jen piskne, a už tiskne; kostelník (kantor) áŠ^vNská, 
přede málo stiská. Hal. ITani thjibro načne, a racae, a 4i»aKi 
peae, a lajio 6epe. 

Avarus farář, Superbus písař. Ó, — P, Labor chfop, 
avaritia pop. 


*)  VL Preii e polli non f on mai latolli. Am${. Prícsti aid poallry kare 
nevěr enough. 


SS7 

Dokii Iui5xe stává, i kuchařka vládne, a jak ho neni, i 
ta sapadM. Hal. IIokii nona, nora nona4fl» a axi ae craae 
Hona, TO iipona4H. 

Kdy by čertův v pekle a vlkův v lese nebylo, dávno by 
kBéftf a paatochové hladem zemřeli.  Štelcar. 

Svaté misto neapustne, i kdyi popa čert vezme. B. 
CaiToe mícto uj^cto ae 6yAen, ko^h h nona nefn BOZhuerh. 

Kněz jako vrba , čím více se osekává , tím lépe obrostá. 
Č. (Snad bys kněžského litoval, říká lid.) Štítný podobné o 
ledláhii: Chlap Jest jako vrba; čím ', eestéjie ji obrabái, Km 
H kAité obatt. ^ 

bežské naebevánf, židovská dnie: to obé do pekla 
Unie. Č. — P. Žydowska dusia a ksi^žt zebranie po liiferci 
bég wiéy komu si9 dostanie. — Jak po knězi, co kdo popadl, 
lo jeho.  P. Jak po ksifdsn, co kto porwaf, to jego. 


^ 


SS8 


xrn. 

Právo* 
ObyéeJ — zákon — sohcI.   Právni ptUblovi 
obecná a zyláitni.   Výstraha  před  sondj^ 
svláité  •  moenéjiiml*   Pofcntfr  m  tvesty* 
liondce.  tirády.  Vojna — pokoj.  Uwé^k^WĚá. 

Kolik krajŮT, tolik obyčejův. — Kolik krajftvy tolik krujlf. 
Č. — P. Každý kraj ma swój obyczaj. — Jaki kraj, taU 
obyczaj. — Co kraj, to obyczaj. Hal. KotraM xpat vae cait 
oĎuqat. Mr. lUo icpaft, to oĎuqaft. — lUo xpana, to po- 
4MHa. ♦) 

Kolik mčst, tolik obyéejiv jeat; kolik vsí, tolik zyykloatt; 
kolik b^jflv, tolik mravflv i nemraTŮv. R. ^T0 ropo^rs to 
HopoBi; 4fo 4epeBHa, to oóuqaft; vto aeM^iH, to npoRaau. 

Na každé dědinč zpflsoby (nevěsty) jiné.  Č, 

Jaké prase, taký kvik, jaký národ, taký zvyk. Ó. 

Každý kraj své právo má.  Č. 

Co se mnohým hodí , to v obyčej vchodí. P. Co sia 
wielom godzi, to w obyczaj wchodzi. 

V cizí klášter se svým řádem se nechodívá. JL B\ 
qyxoft lOHacTupb c% cbohmi ycraBOiii ae xoAnrb. (Jiný klášter, 
jiná řehole.) 

Jak by poznal cizí mrav , na to není práv. JL Hin 
TaKHxi^ npaai, qT05i aHarii qyxcoA HpaBX. 

Hlas národa, hlas boží. Č. — fí. Tjacb aapoAa, r4aci 
6o»iA.  S.  r^aci  Hapo4a,  rjiaci  cuaa  óosinera.   P.  Glos 

*)  VI. Tal paefe, lal usania.  Šp, En cada iierra su ufo.  Nim. fiat 
Uáf, fíUiiáf,  Cu<L KuiUa ma, neniia wiís. 


SS9 

lodski, gto$ boly.  Aneb#:  Glos ludzki  zgadia sif i wol| 
bož^.*) 

Za hks boií to migí, y čem  ie vSíckní srovnávají. P. 
Za glos to boski uznaje co wszyscy zgodsie Iriyouyi. 

Hromada obcí porada. Č. — Jak uloiíla hromada, lak 
buď.  R. Hxo mpowh nojioxeao, Tony m 6mh Taai. 

Kaidý spuaed má V hromadě stůj kousek (dfl).  R Hi- 
laxot idpaHnix on npy ae npoqi. 

Hromada yai odpovídá. 8. 4oroBopHa cejiy 04roiapa. 

Véttf počet krále volí O- rozhodae). Č. 

Nový pán, nové právo. — Nová správa, nová práva. Č, 
— & Hone cjTAÍo, hobo aaaoau. 

Novým právem staré se kazí. Č. 

Novoty — křivoty. JL Hobi3hh — Bpmiaau. 

Stará  práva,  čerstvá potrava  —  nejlepší.   P,  Staré 
Bslawy, iwieže potrawy — $% ni^lepsze. - 

Dávnost svédek nemalý. A. 4aBH0cn neifa^iift cmutT^^- 

Lepií tád, neili haf maf. Č. 

Co právo chce míti, to musí jiti Č. 

Vrch práva, vrch kKvdy.  Holé přísné právo holé bez- 
práví. ť5.»») 

* Horííf právo nežli meč.  P. Prawo gorsze niž miec^. 

Přísný zákon vinníky množí.  R. Crporoi  aaRoai mbob- 
unu TBopm. 

Práva a řízeni zemská — žravá hryzení zemská — dravá 
iizeni zemská.  Komen. Lab. 19, 6. 

Právo má tenký nos.  C. 

Mocní práva píší.  B. Ca^bnue namyri npas^y. 

Jedny ruce práva  pííí, jedny je i  maží.  Hal.  Ejuíím 
pyni npaaa namyTi*, cahíh a naxcyTb. 

Kdo  zákony vydává, nech je první zachovává.  JI.  Koi 
aaredbe van daje, valja da im on pérvi nastaje. 


*) A, Bo^ laov, fio^ e-tov,  L Yox popali, vox Dei.  Fr, La voix  du 

pMpla ett la toíx de Dieu. 
**) L. Sanimuiu jus, suiuma iojuria. 

22* 


ft40 

I 

Ten mocní zákon stanoví, kdo ho ňa aobfi obiiOYf. F. 
Ustawf mocno stanowi, klo J9 na sobíe odnowi. 

Darmo zákon psáti , nemá-li se zachorati. Jt. Bcye sa- 
ROHU nican, Kor^a nň ho ■cno.AHiin. 

Málo platný ploty, přes které se leze.  Č. 

Spravedlivému zákon nepsán. A téi se praví: Blám 
zákon nepsáh. A. ITpaseABOvy (Ayp&Ky) aaaon le ncan. 
JWr. AypHOBH saKOHi ae nicain». 

Zákon nepřečká tapitel, ale plnitel. /?• Saaon le ae- 
peaciTb 6e33aR0HH0vy, a upaBCAHOvy. 

Zlé Inravy, dobrá práva. Č. 
' Spatné to řízení , kde nejvíc práv a nařízeni.  P. We 
zfém rz^dzie najwifcéj praw i rozkaza. 

Kde mnoho zákonftv, tu i křivd mnoho. B. r4t mioto 
saaoHOBi, Tyvh ■ o6i4'b VHoro. 

Kde dobrý v lidu mrav, tam také Šetrnost práv. JL Tt(k 
AoSpii ITL aapoAl apasu, rairb xpaHarca ■ ycraBU. 

Zákon jak zvon ; kdoi ho slySÍ, nebije-li srdce ? Č. 

Kde síla vládne, tu zákon zapadne. B. T^t cajia B4a4ier&, 
tjvh aaROHi yciynaeri. •) 

Není na svétě tak pevného pravidla (zákonu) , aby se 
hnouti nemohlo. Č. 

Nuzná (a náhlá) potřeba práva lomí. — Potřeba zákoa 
ruií. Č. — Hal. Hy»4a aaRoai jiOMiTb, B. Hym^a aaROii 
ii3iilHflen. S. Hy3R4a aaROHi iiaMeHioe. Blh. Hyx4a aaRon 
NBMtHflBa. P. Potrzeba prawo lamie. ^ Potrzebie ustawy 
ttstfpuj^.  Ch. Sila boga nemoli. ^*) 

Nouze zvfllě'*nemá. V stejném smyslu jako : Nouze lelezo 
láme. Nouze (síla> kola lomí. Č. — CA. Sila i železo tere. 
SUa tere kola. ♦♦♦) 

Příhoda své právo má. — Příhoda se nezpovídá. C. 


*) Šp. Do fuerza viene, derecho se pierde.  Fr,  Oa force re^ne, droH 
D*a lieu. 

^) L. Meceifítaf fraogil Irgcm. 

^**) Mm. 9tolt ^at ftin O^ebol^.  9toll^ hi^t difen. 


341 

Nekaidé přestoupení jesl provinéaL Č. ^ A. He BCiuaii 
loa BUOBera. 

NevMoHioii hříchu nečiní. (Nevédoinofit práva v^ak s nej-* 
■6Dii částky omlouvati se můž.) Č, — EáL HeaiAOMOcn rpizy 
la unn. P. Níewiadomoóč graechu nibcsyní. Grzech nie-* 
aaany níebywa karany.*) 

Úmysl ospravediftuje skulek.  Č. 
Povolující s činícím na jedné jsou váze. C. 
Dlouhý ohloud (hůl), krátký soud.  Č. 

Svftj soud kratíí. B. Caott cyxh Kopoqe. Híní-vU se pří- 
stovím tímto, ie svůj i domácí neb místní soud kratií^ kde 
snáie ku porovnáni se přichásí, nezavírá ovSem iádné Ili 
v sobe. Uiívá-^Ii se ho ale tak, jakoby každý smél sobe opra- 
vovati o své moci a pésti, křivé jest a svědčí proti nému 
aádedující : 

Pranicí nedojdeS práva. Jt. 4paROio npaai ne 674000. 

Neopravuj sobe sám, máS právo. Č. 

Ve vlastní při nikdo soudcím býti nemůž. Č, — P. Žáden 
wswéj sprawie s^dzí^ byó niemože. 

Právem se řed a po něm jdi. Č. Tudy u£ Pythagoras 
řekl : Nekopej ohně mečem (nepřestupuj spravedlnosti a prává; 
bezpráví bezprávím nehromad). 

Práva a svobody natahovati jak řemen stačí. P. Prawo i 
wohoáé ciíjgn^č jak rzemieA može. 

Kdo se řídí jen právy, nedojí mu hrubě krávy. Ch. Koj 
se derii pravice, ne dojí kravice.] 

Kdo finí co chce, utrpí co nechce. Č.*' 

Kdo právo zle neb neužívá,  snadno o ně přicházívá. Č, 

Bdícím práva pomáhají. — Práva bdícím, ne spícím 
sloaží.  d**) • 

Svět kromě boha nikdo nesoudí. Aneb: Sněm (hromadu) 
jedin bůh soudí. R. Hipi hmkto ho cy^HTi, a 04Mhi Óori. 


*) fiim, nntviffcnb fánbigt nxt^i. 
^^  L VigiliiDlibiis jura. 


34t 

Králotský yýrok nepodléhá soidv. A QApcRoe oejnuerie 
cy4y He npe^^emirb. Nebof : Král soud vydal , jtk tam htb 
iria srdce podal. Itapb cy4m, van 6orib sa eepne eaj no- 
Mmm. O vysokém smýSlení a úcté, jakov národ wekf 
k mocnářflm svým • chová (j^Ai o tom v předešlém éfile XK 
zmínéno), přemnohá svědčí přísloví, jako: Sovdf Mh a aiocntf. 
Cy/mn 6on 4a rocy^api*. Známo boho a leroépáno. BAAaen 
6orB 4a rocyAapb. Vie jesl boií a moonářovoi Bce 6osm 
4a rocy4apeBO. Víecken lid v mkou božich a mocnářo^ch. 
Bci 4iD4a tOMhu 4a rocy4apeBiL Vftle boží, a sood oarikv. 
Bojii 6oaQÚi{ a cy4% napeai. Car pHkáial, a rada se pH* 
UAsílii. Itapd jiOBe4Íj%, a Ďospe oparoBopain. aid. 

Posla ani sekou ani tepou, ale darujL R. Ilocja u dukjn 
ni pjf6aT% a toako xajiyioTi. *) 

Posel jak měch , co v něj vložíš , to i nese. A. OocoiA 
aan níkn^ mo wtr aero ajosamb, to b aecerk P. Poaal jako 
osief, co naA wlož^, to niesie. 

Noc má své právo. Č. — Noc má svou nMMX. Kr. Noč 
ima svojo moč.  P. Noc ma swéj obyczaj. 

V čem zastižen, s toho souzen. R. B% qem BaoraBy, 
Bi Ton ■ cyvy. 

Bez původa není soudu. Č. — Kde neni žalobníka, i^eai 
soudce. S. 4i seva napua, Hena hb cy4iia. 

Kde nenf rozepře, tu netřeba sporu. — Kde neni pro- 
tivníka^ tu není půtky.  & 

Kdo veáe, nech dovede. & (Afllrmantis est probere.) 

Rozsouzeno, dosouzeno. SvrSeno, pohřbeno. /}. Pineso, 
BepmoHO. — Souzené se znova nesoudí. JL Cyxeaaro ne no- 
cyxan. (Obnovuje-li kdo rozsouzenou při , v pokuta smilku 
upadá.) 

Přednější časem, bližší právem. Č. — P, Kto pierwBzy, 
ten lepszy. JL Kro nepeie, rorb ■ npeake. **) 


•) JÍ. n^iafivf ov xvmrfeu, ovót  vfi^iUrat,  Lesaivt  BOB  caediuir. 
neque violaiur. 

♦♦j L Prior temporc, prior (polior) jure. 


343 

Čím dávnéjM, tím právně pevnější. JL Vin crapie, 
Tin npaBte. — Z věcí nikomu nenáležejících — co vzato, 
to sváto. R. Hio Bsaro, to h cbhto. 

Kdo čaa 0éta) právní promlčel, vždycky mlč. Č. 

Starilí sápis právnějSí.  A. CrapaH KpinocTb npaBie. 

Kdo dříve do mlýna donese, tomu dříve melí. — Kdo 
dřív přijde, ten dřív mele. & — P. Kto pierwéj do mlýna, 
pierwéj miele. Kr. Kdor před přijde, před mele. Ch. Koj 
predi v melin dojde , predi melje. *) (K právu kdo prvé se 
iteče, prvé slyšán bud.) 

Kolik ialob, tolik odpovědí.  C. 

Nepořád žalobu zdvihá.  C. 

Kde neprokáže^ nebéře. Č. 

Pečef platí, byt v listu nic psáno nebylo. (O smyslu ta- 
kovém některých poSelilcův ironicky řečeno.) Č, 

Zápisní pře podlé zápisu, a nezápisní podlé výroku (ná- 
lezu). A Bi icptnocTHUxi 4ljiaxi no KptnocTiiHi, a ae bi 
ipinocTHiixi AtJiaxi no poaucKy. 

Co malým ptáčkem do knih vletí, toho největším volem 
nevytáhneš. P. Co malým ptaszkiein do ksiqg wleci, tego 
najwi^kszym wolem niewyciagniesz. 

Co napsáno pérem, nevyhladíš toporem. B. Hro Hanacaao 
nepOMi, ne BupyÓHmi* lonopoMi. Radí k opatrnosti v zápisech 
I víkbec ve všelikém písemním jednání; k náležitému opatření 
písemností podpisem svědkfiv a k potvrzení knihami atd. 

Kde ruka, tam i hlava. li, Ta^ pjKa, TaMi a rojiosa. 
Předešlému podobné. 

Písmo oči kole.  Afr. IlflCfcMo o^u K04e. 

Lépe jest na souvrati se dobře smluviti, než prostřed 
pole se souditi. S. Edt ce Ha yspaianaNa AoroBapaiH, aero 
ce Ha€pe4i HMBe Kapara. 


*) Šp. Quien prímero viene , prímero muele. Fr. Qui premiér arrive 
■o moVn , le premiér doiC moudré son graiti. Angl First come, 
finl terved. Dán, ^tn fpm fórfi fommer til WdUcti, faaer fórfl 
ttolft Nim, f&tx gttftft lommt, ma^U aucnl. Čud. Kes enne wefkele 
joniib, le jahwatab eone. 


344 

Ocas mn$í sa lUkon. Č. Vykládá se latinským: Acees- 
soríam seqailor iaom principále. 

Kam jde Uaya, tam i žirot. ff. Kjr4a rojOBt, tjmm ■ 
SIBOTIL  Kam se přenáší osoba , tam i jménf jejL 

Ohlav jde s koném. 8. Yáů^i ci Rofaien mo- Anebo : 
Čí jalofice , toho i proyaz! 8. %e nHe, OHOn a jme. — Kdo 
koné koupil, bere i uzdu. Hal. Xto rohr qmm, depe ■ 
yi4euy. 

Čí pole , toho i plot. /?. HhH seuia, Toro n ropo^Mla. — 
čí pole , toho i obilf. R. Hm aeua, Toro ■ xjA6%. — čf bfeh, 
toho i ryba. R. Hei Óeperi, roro ■ piióa. — čí dTŮr, toho 
i stavení, fí. Heš 4Bopx, roro ■ xoponu. » Čí kflft, toho i 
vůz.  A. Hei ROHb, Toro ■ b03v 

Není můj lov, není můj zajíc. //. Ní moj lov, ni moj lac. 

Na či půdé stojím, tomu též sejí. R. Ha taei aoMii, 
TOMy ■ ciK). — Na čím mlatu se mlátí, tomu se i zrno vozL 
Mr. Ha (děny roKy mojiotatii, rony ■ xáM% Boaan. 

Služba svobody netratí. Bal. CjiyacÓa boahoctb ho rpann. 

Moje a ivojet celý svét mate to dvoje. P. Moje (to 
sfowko) i twoje!  wszystek ówiat mi^sza oboje. 

Hled svého, a nech což jest mého. — Hled každý ivého, 
a nech jinému jiného.  Č. 

Cizí jroéní strachem ohrazeno. R. Hysoe 4o6po crpaxon 
oropoaceno. 

Svoje sváto, a cizí nejsvétéjší. Hal. Csoe cbatoc, qyse 
HaftCBfliiftme. 

Kdo cizí chvátí, i svoje tratí. Č. — R. noi4enu sa 
qysRHMi, CBOe yrpariniB.  (Srov. Zloděj.) 

Cizí hrouda ubíjí člověka. //• Tudja gruda (zemlja) ubga 
čovjeka. 

S cizího koně prostřed moře. (S cizieho jest prostřed 
mofe ssiesti. Fl. Z cizího vysedni v prostřed moře^ Červ.) Č. 
— Sic. Doluo s ludského kofta. — P. S cudzego konia i 
irzód blota zsiadaj. R. Ci qyacaro kohh cpe4i rpaaa aojoí. 
Jfr. Ci qyacoro Boaa xotb cepeAX rpaai (Rajnom), ra BCrtBat. 
'nebo : Ci qyjRoro kohh xoih nocepe4i 6ojOTa.  8. C% iy^ 


34& 

zara jcpexb 6iaTa. Bal. Oi qyxnx ■ hi oepe^ ceia poc- 
cneatcfl. *) 

Kdo na cizím koni jezdí, brzo se najezdí. II Tko tadja 
konja jaSe, bérzo ae sjaSe. 

Každá Yéc za arým pánem křičí. Véc cizí k pána aVému 
▼oll *«) (V krádeži není žádného let vydržení.) Č. 

Kradené-Ii koapíS, svou kapsu oIoupíS. P. Kradzione 
kopič, pieniqdze zgnbié. 

Najel a neohlásil, jakby odcizil, fí. Hame^i 4& ne 
ofrMBi^ Bce pasHO qro yraijn. 

NaSIi jsme, délme se. Č. — /?. Hypi.BMicii. 

Dobrá vftle právo ruií. Č. 

Slovo délá muže. Muž slovo. Slovo Je slovo. Co slovo 
to slovo.  Slovo za skutek. Č. ***) 

Slovo s to a ruka v rukáve. Č. 

Méj slovo za slovo, a zlaté hory neslibuj. Č. 

Slíbiti jast pansky, držeti chlapsky. f) Nepočestné toto 
pHsloví nezdá se býti pftvodné naie; Čechové a Slované o 
této véci, jak ze v8eho viděti, svédomitčji soudí. 

Dobrý dí, dobrý splní. Anebo: Čech dí, Čech splní. 
České slovo t. poctivé.  * 

Slovo zákon, drž se za ně jak za nátoň (kůl). R. Cáobo 
MKon, 4epxicb 3a aero Kaxi 3a koai. 

Do slova se tuž, a dav slovo mu služ. R. Ao cjiosa 
ipinicb, a 4aBmH c40bo 4ep}RHCi». Jinak : He 4aBi (ne cRaBasi) 
cjOBa apimcb, a 4aBi ero 4ep)Kaci>. 

Polož míru, a drž víru.  Mr. JIocTasb Mtpy, 4epsH atpy. 

Hřích (nectno) nedostáti^ slibu. R. Tptxi ho acn04HHTii 
oMra.   Kto  h3iíbhti  c40By  (co^xerb) ,  tomjt 4a  674011 

CTII4H0. 

Kdo svého nedrží slova, nemá poctivosti zhola. Č. 


*) Lii, Ne f«wo joJ9« ir klane nusési. 
**) L Ref clftnat ad dominnin. 
"**) iVéM. Ctin fdprt, cin Díantt. 

f, Nim. ^crfprec^cn ifí ebclm&nnifdlf; l^aítcn tft 6&urif<^.  Čud. Hea meea 
lootab, harria peab, C. dobrý chlap alibi, šehna dril. 


Sl6 

Raděj nefHÍŇmili, nei slo^n nedoitáti. 8. BoH « le 
o6eliiTi, Hero fé^h ne 4pxaxii. 

PHpověď jest gprayedUvý dloh. — Dobrovolný slib, spn- 
yedlivý dluh; Č. -^ P. Obietnica za ding stojL /fol. OM- 
iiaiUMi HOBUi 40Brb. Kr. Obljuba dolg déla.*) 

Kdo se dobrovolné k čemu syoH , toho žádné právo ne- 
rosTodí. C. 

Dobrolibezné svolení horši než bezděčné pKjměnL" Č. — 
P. Ochota gorsza niž niewola. .Ur. Oxora nyve nenojn. 
(Chtlcíma se kKvda neděje.) 

Kdo slíbí, ten dej.  Slib a dej. Kdo slíbí, chystej své. Č. 

SlíbíS-li za dmhého, sázej ze svého. Po slibu ikody 
čekej. 6. 

Chce9-lí míti nesnáz, půjč aneb slib. Č. 

Ručení — mučení a učení. A. IIopyKa — Myaa. Ilopyiui •- 
Hayaa. nopyaa — paéora. Ton neqajii»ca, kto py^ajca. Kdo 
ručí, ten se mučí. JL Kto nopyqircH, Ton ■ Vy^nrca. Já 
se zaft zaručil, a on mé vyučil. B. fl ero Bupyqnn, a on 
■em Buyquii. Jfr. Xto pyqiTbCfl, roi ■ Mywrbca. P. Kto 
r^czy, tego kfopot m^czy. Kto r; czy, ten j^czy. — A Pisno 
dí: Slibl8-li za přítele svého, zavázal jsi cizímu ruku svou. 
A opět: Soužen bude zlým, kdož slibuje za cizího. PHsI. 
6,i.all,15. S čímž shoduje se opět R. 3a ipyra no- 
pyqimbCfl, or& He^pyra nony^Hrnbca. Druha-li vyručii, ne- 
druhem se pomučfS. 

Rukojmě, ukoj mě.  Rukojmě, hrdlo jmě. Č. 

Kdož nechce práce zbýti, uruč se za druhého.  Č. ' 

Sebe v svízel uvodí, kdo druhého svobodí. Sebe uvazuje, 
kdo druhého vyvažuje. Č. — P. Siebie zawodzi, kto drogíego 
swobodzL  8. 4pyroHi na bojio» a ce6a hobojIio (yqom). 

SlibíS-li za druhého, dej pál svého.  Č. 

Rukojmě vytrhl z cizí nohy trn a vstrčil do své C^yAaf 
z cizí ruky trn vsadil ve svou). Č, A jak Srbové praví : la- 
tejUi rpni y aipasy uory. 


*) L Promiitiún čadit in dtbttam. 


347 

RskojnS jako jiitec, obá jsUi patná. Č. ' 

Yérná roka nic netratí. (Ztráta věci schovávaje ne- 
omlouvá). Ů. 

Raka roce soudL S. Pyxa pjni cj^i. — Roka ruce 
iBáma. R. Fym pyxy 3Haen. (Od kohos vzal, tóno odved; 
koBNM dal, na tom pohledávej). 

Kdo savadil, nech odvádí. Č. 

Kdos koopil, znej svého jistce. Č. — /?. Kro qriuui, 
Ton mi cBoero ncrna hju 41th ero. 

ResdeCnost trho nečinL  Č. 

Rannf déit a večerní smlouva — obé nestálé.  Č. 

Co jest psáno, má býti dáno.  Č. 

Pán bůh spářil volky, a čert spolky. Č. Anebo jak Lom- 
ncký praví: Bflh stvořil volky, čert spolky, hleď kaidý sám 
9fi tobolky. 

Kde mu£, tam i žena. A. Faí ny^i, laMi a xeHa. (Žena 
dflf stav manžela svého.) 

Mož s ženou v rabstvo , a žena s mužem v chlapstvp. 
R. Do pa61 xojionx a no xojiodI pa6a. Ho nyaA pa6a a no 
|Mi6i xoAOíTh. Týž smysl chová i přísloví: Kudy jehlička, 
tady i nitka.  R. Kyia iro^a, Ty4a a Harsa. 

Draho do pytle, draho z pytle. (Podlé věna obvénéní.) Č. 
Matka při synu není nápadnice.  A. Man npa cuhI ho 
ucil4Hma. 

Sestra při bratru není osednice (otcovského gruntu ne- 
osedá). R. Cecrpa npa éparfc ae BOTUiiaiia. 

Krajíc k bochníku více nepřistávej. JL OrptoSHaua jOMon 
n xjA6y ae npacTaaerB. Mr. BH4pt3aHa cauóa bua xjiMa, 
sas' ÚB ae npBTy4inii». (O vybytých a nedílných z ohledu dé- 
dielvL) Mohlo by i takto se říci : Krajíc s boehníkem se ne- 
eeU, a vybytý s nedílnými nedélí. 

Do roky svíce » z ruky klíče. CA. Luč v ruke , k^uč 
ii ruke. 

Dvou Iřetí rozvodí (míří).  P. Dwu trzeci rozwadza. 
Sváda poAtko nedá. Č. — Sk. Sváda nidi osohu« 


SAA 

Do sondu le nepoaitéj, dřív jiné cesty ikoniej. F. Hie- 
porywsj A^ do s^da, moiess-li jinak dojáč rs^du. 

■ 

SlyS moudrých lidi rady: MůieS-Ii, nedávej se do srády. 
P. Sluchaj ludsi modrých rady : Možesz lýtf ó, niessokiý swady. 

Pochybovati, půl pře pryč. Č. 

Krátké porovnání lepSí, než dlouhé sporování. SL Xjmqě 
HHpx 4yqme AOÓpoi SpsHH. Kr. Kratka správa je boljSi kakor 
dolga pravda. S. Boai o Mpiuasi lupi, aero 40600 npoiieov*) 

Lepíí slaméné porovnání než zlatá pře. P. Lepiu aI6- 
miana zgoda niželi zloty proces. HaL Ayímtí cojomia' aro4a 
HVb sojiora 3Ba4a. 

Měj ty i právo, a vždy v kapse zasvrbí. A. Xoia nptBOO 
iijOy a B% KapMani aacaepóijio. 

Přydei-li próV| nevyjdeš zdráv; přijdeS-li křiv, nevjjdei 
živ. S. Ako 40l^e npaai, ae lanl^e 84paBx; aao 4o|e ipani 
HO lail^e 9MB%. 

Kdo mnoho žita má, af si myií nasadí, kdo mnoho penta, 
a( se soadí. Č. 

Orlové se bijí, a junákům peří. il. 0p4U ÓbiOTca, a mo- 
404iiairb nepbfl. 

Když se dvá pohánějí, třetímu nahánějí. Č, — 8le. Ked 
sa dva b^jú, tretiému osoh ženu. — Kde se dva byf, lam 
třetí za měíec. Hal Tag ca 4B0xi 6i»e, rairb rpeiit sa la- 
.IMTK7 6epe.  P. Dwa za leb, trzeci do kaloty. 

Psi se o kost hryzou, vezmi kost a přestanou.  Hus. 

Lidský svár, cizí ziskj a právníkům slaté žně. P. Luídiki 
swar, cudzy požytek, i zloté jurystom žniwo. 

O málo se soudil,, mnoho tratíš. A. 3a Majioe C74anca, 
Óojunoe noToparb. 

Do soudu pytel peněz a dva pilnosti. P. Do prawa wor 
pieu'9dzy a dwa pilnoóci. Hal. Ao npaaa rpeóa man 4ia 
rtunu: oabui rpomíft a 4pyriitt óawocri. 

Na silného bůh i král. A. Ha cubHaro 6ori» 4a rocjr4apb. 
S ^'ímž nehrubé souhlasí následující přísloví : 


*) Nim. Via magtm ScrgUi^ ifl Ufítx, ols cia fcfttiK 9rH4- 


Kdoi moc mi , ten pťáyo. — Kde moc , Ui ponoc. — 
Ido yláda, tam pravda. Na kom yMda, na tom pravda. — 
Ido vládBdjií, ten ailnéjSI. & *) 

Yétii jii, v«tíl mtí právo. HIa*. Wjetii si, a wjetie 
Mi prawo. 

Kdo mocnéjií, len lepif. P. Kto mocniejaiy Cdaiazy), 
ten lepasy. Jfr. Xto ^ysmift, toé Jiimnii. £• Him caniite, 
Tin npaaie. Hhň cliuiie, ra ■ Dpaiie. (Hůi téi o božích 
loodech §e rouméti.) 

Čí afla, toho i vftle.  IL Hm cua, tofo h bojů. 

Koko imohu, toho na rohy. R. Kro xoro cnora, ton 
Toro ■ wb pora. 

Tic může hrst moci, nežli plný pytel práva. — Lépe 
I hrsf moci, než pravdy (spravedlnosti) s pytel. Č. **) 

Sádlo (mastné) vždycky zplývá. (Bohatý vždy aiívá svou 
lavrcb.) Č. 

8 ailným nechod v lápaa, a a bohatým před soud* Č, — 
L Ok CMjihBMn ne Acpic^i a ci óoraruHi ae rancb. Mr. Ci 
i^nain ue Copacb, a ci ÓorarUMi ue cy4acb. 

S mocným zápas — smrť za pasem. Jfr. Ci Mymun 
óopoTiCfl, cnepTb sa nje<iaHa. 

S mocnějžím se nevad^ a s nepřítelem se nerad. Č. 

Nejdřív v posmich zavadí, kdož se s vyUím nesnadf. Č. 

Silndjžího nehi)ft, straň se ho na mílí. P. Niegoá duž- 
iiego, mijaj go o mile. 

Hrnci s kotlem ae potýkati těžko. Č. 

Biéem nepřeávihneS obužku. JL Iljienio o6yxa ae ne- 
pennóemb (ae nepe6i>emi», ae nepcROJiOTaoib). Mr. Ilyroio o6yxa 
16 nepeSMmb.  Bilar. ILteuio oóyxa ae nepe6uu». 

Proti palici žermu není (ani jakého fortele). Č, Kyj 
piKcu málokdy zadrží.  Rak. Kr. 

Nezapásej s medvědem. Medvědu do ucha nedmi. Č. 


*) Lit. Kieno walle, to ir teiiyb^. 

**) Nim. 9(aa Ummt mit cinet fanb ^qU HtwaM mlUx, aU nit tinm 
Ctil 900 tte^i. 


9W 

Sltmený starosta duborého rolníka ptemflle. P. Slowaay 
starosta dfbowego ziemianina zwalczy. 

Jest Yěru Yěc téiká pésti sabiti jeika. Ú. 

Tttko jest dítéti a obry aa prsty ae takati* Anebo: 
Není dobře s pány za prsty se táhati. Č. (V. Pán.) 

Psi tHdcátek, yIčI právo.  Slo.  (Ylči priro I. sihéfUko.) 

Právo nepomůže, když levo přemAže. Č, 

Práva jak pavnfina, brouk se probije a na novcha vím 
(a moacha uvázne). Č. — P. Ustawy jako paj^ezyna, aNMhi 
uigníe (uwí^anie) , b^k j^ prsebije. A Jan Koehanowski aa- 
psal : Prawa s^ nasze jako pajf czyna , wróbel sif pnabye i 
na muszkf wina. R. SaaoHi aan nayriHa, Hjieni ■pofoerai 
a nyxa yBasien. 

Komu kára, tomu i viiia. Č. 

ZkaKI beránek vlku vodu — pod nfm stoje. (?• — P. facao 
wilk na barana najdsie przyczyn^. — Baranie, niem^ó woáf. 

Ne o žkodtt zajíce honí.  P. Nie o sikodf saj^ca goaí^. 

Kdo éeho hledá, snadno nalézá. Č. -^ S. Ko ca psfi 
ncye, rpami aapork 

Kdo chce biti chudinu, snadno najde příčinu. P. £ícbo 
o przyczynf, kto chce bič chudzin^ . 

Snadno hfll najíti, kdo chce psa bíti. <^. — P. ijcaa 
kij naiežé (fatwo o kij), kto psa chce udersyč. JL Kto 
aaxo<ien coóaay y^apnrb, ron Hai4eTi ■ oajny.*) 

Kdo chce psa obésití, snadno oprátku najde. CA. loj 
svoga cucka oběsiti hoóe, lehko vužínec najde. — Když psa 
chti ubiti, volají, ie se pominul. 8. Koe ncero ohe 4a y6iD, 
Boaviy: Mcao o. 

Sud se, sud; ale k smíření vrátek nezavírej. R. BpaiMi, 
a aa nps cjiobo ocraajmS. 


*) Ft, Si Ui veox biittre le chieo, lu troaverao racilemeat ob bálM. 
ilNfl. Til an etf y matler lo And a atick lo beat ■ d«f. H« iImI *» 
reaolv«á to beat a dof, nevěr wantt loag a atick. IUěu Slaac mi 
«U fUat 4aabea« M^cr atta let ca Ěxtp. Nmu lUa fÉbd Ml 
ffiara Ctcdm^ wcaa aiiv ciam ýanb f^^sea niU. 


K soptil. j«ko mliOTé , a od fouda jako bratH (strany 
jděte). & 4o cyjia lao ^pasiiMi, a on cj^a lao 6paka. 

Co proflo, jakby do vody poilo. Jfr. IE[o npolDUOy tm 
n BOAjr rilBuo. 

Kdo starý svár pHpomene , toma oko z hlavy; IL Kro 
crapoe nouHen, tomjt rjiaax bohi. 

Udavači (žalobníku) první knut. A 4oHOciuny (40Ka8«Ry) 
aepiHi KHyn. 

Kdo svědčí, pes (lhář) větiL (Mflž jen o kfívých svěd- 
cích býti rozuměno.) Č. 

Starý pamětník, písma xástupník. JL Oo crapoi naMSTH, 
vro no rpauoTt. 

Od původa svědectví neplatí. A. On ^ORia^a nocjijrxa 
le ópan.  (Nic neplatí svědomí ani sobě, ani proti sobě.) 

Víc lidí, víc vidí. Č. — P. Wi^céj oczy wifcéj widju|. 

Čtyři oči více vidí nežli dvě. Č. — P. Dwa wi^céj njrz^ 
Dii jeden. 8. Bume BH4e ou aero oko. Eo4t bmo ^t rjia^ e 
lero OAHa. *) — Há své místo i krom práva také v jiných 
připadnostech. 

Co oči vidí, o tom mohou ústa mluviti. 6. 

Jistější oko než ucho. — Očím před uíima víra. Č. — 
A. Ou ymei sipute. S. Bume aaju siposarM oqiua aero 
jmuna. (JistSí jeden svědek očitý, nežli deset ušatých. Ujatý 
STědek, žádný svědek.)  P. Oczy stojq za ussy. 

Oči svědkovy, oči čertovy. Jfr. y CBÍ4Ka oqa «n y 
aAbxa. 

Jeden člověk, žádný člověk (co svědek).  Č. 

Svědek na svědka se nevede. R. Ilocjiyxy na noc^yxa 
le 6im. 

Člověk kmetcí kmetcímu svědek, fí. Xojionx na zojona 
BOCjiyxv 

2ena a( svědčí muži doma, a ne před právem. (Zna- 
nenej dvojí smysl slova svědčiti.) Č. — i7. XCena Ha uyxca 
le 40Ka3qma. 


*) Angl. Two heads are better Uiaa oae. Mu. ^^ iĎjae fee mcerc cn( 
tft. Nim. $icr 9ugen fe^en ht^tx qU fi^ti. 


Dv< bes duie , ffetf bez hlayy. 8. 4Ba 6e8% jQrme, rpeki 
6631 rjase. (D( se o tom, kdo zahynul křhrou pHiahov droa 
SYédkův.) 

Vlastní přiznáni za tisíc syčdkóv; A. CcÓctsenoe npi- 
aflame naqe nu eBi4ÍTejieft. i 

Skutek pravda vykládá.  Č. 

Kdo mlčí, přiznává se. — Kdo mlčí, 'svoloje. Č. — 
P. Kto milczy, zezwala.*) 

Prostému odporu prostá očista. — Prostého odporu při- 
sadí ou potvrď.  (/• 

Přísahou boha neoklamei. P. Przysi^g^ boga nieoasukasz. 

Hustá přísaha , řídká pravda. Č. — Kde se snadno přisahá, 
pravdy není. Kr. Kjer se lahko rotí, resnice ni. 

Kde přísaha, tu přestoupení. A Taí RjiflTBa, ryvh m npe- 
cryojieHie. 

Bůh, kdo křivě přisáhne, před rokem na soud táhne. 
P. Kto krzywo przysíQže, rzadko rok przeiyje. 

Radéji umříti, ne£li kříž políbiti (v nepravdě). /?. Áy%m» 
yMepoTb, a Rpecra ue uijiOBaTb. Tak mluví bohabojný ruský 
národ, jemn£ milejSí jest v8e ztratiti, než křivou přísahou 
uraziti boha. Takové přísahy konávaly se ve chrámě při 
slavném zvonění a vAči vSeho lidu. Zevnitřní znamení pří- 
sahy bylo líbání svatého kříže. Ostatně jakýsi odpor i ve 
spravedlivé pM skládati přísahu jeví se při všech národech 
slovanských tak podnes jak za nejdávnějších časAv dle svě- 
dectví Helmoldova a jiných spisovatelův. 

Na mySlení právo nejde. — Myilení před rychtáře ne- 
chodí. Č. — P. Mysli do wojta niejid^ (niepozywaj^. Myili 
urz^d niesqdzi. **) — (Pro wéli nenie ijeden jeité otsAsen. 
DaUmil.) 

Kdo druhému v mysli sedí ?  Ó. 

Duíe cizí ve tmě sedí. A. ^ymM ^ma bx noreuxaxv Co 
se v duJi jiného člověka děje , o tom žádného světla nemáme. 

^ L. Qni tacet, conienUre videtur. Fr. Attei conient, qni mol ne áll. 

Něm. e^toeigfl bu fliH, fo f^l Uin ®in. 
*) Ánst> Thouahu are free. Ním. 9ebanffn ffnt {plífrci. 


Obecni řefi, obecná pravda. Č. — P. Mowa pospolitá, 
pospolicie prawdsiwa. ' (Po obecné řeči nebolí povísti mů£ 
soadce flakovatí zločin; za důkaz ji ale bráti nemá| ježto 
i lliyé potěaH se roznááfvajf.) 

O čem Yšickni mlavi, zřídka bývá selháno. CA. Od čeaa 
Tri goTore, redko je lažlivo. *) 

Zřídka JobS lidé co z prstu vycuéají. Č. — P. Rzadko 
co ludzie z palca sobie wyss^. 

Není loho fochu, aby y něm nebylo pravdy trochu.  Č. 

Plamen nebývá daleko od dýmu. Č. — R. Htn /uma 
6e» orHH.  & Ab ce rol^b nymi, 0H4I earpe luia. 

Jedna řeč, půl řečí; jedna pře, p&l pře. (V nařknutí kohg 
Tinou pevným se opatřiti dftvodem , ne pak domněním neb 
I cizího poslySení přistupovati.)  Č.   . 

Domnění (zdání, podezřenO mnoho v pytel vcházL nic 
Mnoho domnění do pytle se vsype, ale pln nebude. Č. 

Omyl za faleš., so: nepokládá. R. OmaÓKa b% ^fkAbmy ne 
CTaiiTCfl. Jlfr. IIoHiMKa sa xeajibmi ne a^e. i^^-v 

Nikdo na sebe nepoví. C. — P. Žáden na sí§ níepoj|^ 

Rovným na křivého, pravým na vinného. Č. (Výslechy 
Bemají úskočně býti vedeny.)  Tomu poněkud se příčí: 

Udeř na stůl , ozvou se nožíky. (Zhurta na obviněqeno.) 
6. — P. Uderz w stol , ozw^ síq nožyce. Hal TopMa bi 
CTju%^ TO ca Hoxma Bi403ByTi». Mr. VAapi* o6x cthjix. hoxhui 

06l3ByTbCfl. 

Po niti klabka se doviješ (doptáš, dohrabeS, aolaSi). 
Kdo se chce klubka doptati, táhni se po niti. ChyKj^ubko 
po niti. Č. — P. Po nici klubka dojdziesz. Mr. '^Il^l4%4l%h 
no anotuit ao MyCo^xa. Platí o výslechu; drtthi^iéž o 
setrvalém spoření se užívá. noi.oMua řbi, 

Zloděj na zloděje nepoví. Č. — P. Zlodziéj na t^i^zieja 
niepowié. siq umonniw 

Kdo zapřel , právu se vypřel. Č. Dle prvniht oj^nboa^ffia 
vidla právnického:  Quod  fecisti,  nega.  Tak  též i Srhové 

*) ilfifl. Common  fame ii seldom to blume.  íiém, fBfHái^^théjí ifl 
fcllta nlogen. "»*'*'» 


c^<\ 


«4 

říki\ji : Aowh € zama, 40T4e Kjfca sama. (Dokud xapirtf, dotud 
tvá chalEpa.) A pak ironicky: 04% laliapa i^Ma 6ojMn 
kapa.  Upřeoí nejlepSí obchod, — jen te dlouhá ■eliffc 

LepSí zapření, nežli zavřenL //• Bolje je ndriti « bak, 
negli uvézti u tamnico. 

Přiznal jsi se, vydal jsi se. Č. — Mr. fln npasuMSíS 
posniTOBaBCfl. 

Lépe jest mačedlníkem býti, nežli vyznavaéemi. Č. 

Dole ahřeiíla , a nohy vinu nesou (že neutekly). B. Jíjmě 
corptnnua, a aora BHHOBaTU. 

Bůh mu smysly zmátl.  Krey  človéka  pomate.  R:  Bon 
nouyrajn.  KpoBb nyraerb. Neprospěje zločinci zapfrinf. 
Zlá moudrost STědčí, až bflh smysly zmate. Č. 
Ve lživém béhu bůh nohy podráží. A. Bi Henpaajii éon 
, sanmiaerB. (V. Pravda.) 

Bůh zločince najde. R. BraoBararo 6ori cumen. 

Pomsta i na chromém dojede. C. — P. Pomsta boží 
(kára) dojedzie i na chromém. — Ač se n^kdy o beriáck 
kulhavý trest vleče, ale předce zřídka mu zločinec uteče. 

Co se vleče, neuteče. C. — P. Co sí^ przewlecze, to 
nieucíecze.  Kr. Kar se odloži, se ne opustí. *) 

Zpomenet se jaré i ozimé.  Č. 

Přijde na psa mráz. Č. — Jlfr. npift4e aa nca uoposi. 

Proto soud, aby soudil. (Ne však bez pilného vyietřo- 
vání odsuzoval a káral.) 

Ne hned odsuzuj, dřív pilnč rozsuzuj. A. Beai pa^cys- 
AtuM ae TBopa ocyx4eHUi. 

Neopravuj,  až vyslyiíš.  Č. —  R.  He  cotnu aasun, 

4ai  BUHO^fBtTb  (BUrOBOpHTb). 

Lépe vinného pustiti, než nevinného skřivdíti. P. Lepiéj 
winnemu przepuicič, niž niewinnego karač. R. Ayvae Mitcwn 
BUOBBiai  opocTiTb,  míhi  04Boro HeBíHiaro  nunaan. Ck. 


*) t. Noa lofertar, quod  diffArtnr.  Nim» Hufgcfi^obea ifl at^t <if' 
g<|olfn. 


i 


m 

Mje Je deset krnreh odyesati, kak Jednog^a prarMnoga 
ohraditi. *) 

▼iBMéto iMv voda , a netimého běda I JL BnoiiaTaro 
ipoBb BOjm, a veiBMNiro M/ia. 

ČloTělui sahahfti ne»i maličkost. P. Czfowieka tgubié 
ne pdf fteesy. 

Ilétéžk# MavB arazíC, ale tetko nasadif. R, He xjrApeio 
NJDiy epyŮĚtth^ vy/ipeHo npwcitiwrft. Hiaya není makovice, 
b} se sase postaTíti mohla. Tojtona He KSpmirb, ae opioraBMaa. 

Ukřiydénému můž se škoda nahraditi, ale slzy nikdy. 
P. Ukrzywdzonemu szkoda mote si^ nagrodsió, ale <zy nigdy. 

Béda jdoacímu, liéda i vedovdmu (phMi sond, ku pK*^ 
use, na smrt).  A Topě uy^eHy, ropě h ae^ymeHy. 

Kde mnoko ylkAv, psůy mnoko třeba. P. Gdzie wiele 
wiiktfw, ps4iw wiele trzeba. 

Mnoho pochopAy bére i strýce svého.  Č. 

Žalář zlá hospoda.  8. 3jia e Kyha Tanna. 

Kat nejvyiií úřad. (Není dále odvolání.) P. Kat naj- 
wyiszy Costatni) urz^d. 

LepSí mky podání, než za vlasy tahání. B. IIoAaaatcfl 
no pyiam, Tamk jierqe 6y4eTX ao^ocaitv (Z dávnich časAv 
Ují vystupujícím stranám na pole ještě na vůli ponecháno 
bylo smířiti se, nežli se boj započal.) 

Dobrého nepálí (a zlého nesmí). Ů. I toto pHsIuví, jakož 
i několiko následujících, pochází z časův božích neb svatých 
loudův, kde železem nevinnost se osvědčovala. Nyní se ho 
rifrá, když někdo svíčku prsly utíraje aneb jinak se spálí. 

Při kom bůh, ten bije. Č. — P. S kim bóg, ten bije. 

Když jsi se na pole vzdal, bij na poval. R. Kojm y noja 
enjFhj raiTB 6ei na nosa^i. 

Ležícího nebijí, ff. ^exaMaro ne 6hion. Kdo na souboji 
padl neb poražen byl, toho bíti zakazovalo se. Bére se také 
v tom smyslu : Nešťastnému nepřitěžuj. 

*) F/. Meglio é liberar dieci rei , che condanDar un innocente. Fr. II 
tmí mieax absoudre víngt crímineU, qoe de condamner un innocenU 
Nim. ^Uhtt jc^n c^rlii^ ma4^n, ols ciaea |nai %á^\m. 


356 

Kyj není Hospodin, a palice není oaudnice. A. Ocjon 
HB rocno4B , a ocjionHHa ae cy4B6iBa. 

Čí 86 yyftme, toho nemine. R. Kóny Bitmicn ^ nwy ■ 
c6y4eTCH, ne miHyeTCH. (Týlcá se losoyánf aneb liřd>L) 

Desátá vína se kára. IL 4ecaTafl ana anoMmL Řiká 
se, iídyž provinění na celé obce, pluky a spolefinoalí padá a 
ony se desátají. O jednotlivých zas osobách di přísloví: 
Třetí vina se kára.  R. TpoT&H anna eiaoBaTa. Prvnft se po- 

vaiaje za omyl, druhá se připisuje návyku, a teprv třetí m- 

> 

tvrzelostí srdce. 

Aby nápotom nehřešil, odpouití se na srážku. R. yroói 
Boepe^i ne rptnurrB, npomaairb vh saverB. 

Pokorné hlavy ani meč neseče. A. IIOBíHHyiD rojoay i 
nevb ue ctqerb. S. IToRopaj rjiaay ca6ju ae ciqe. P. Cichéj 
(pokoméj) gfowy miecz niesiecze. O těch, kteří se hned 
k svým přestupkům znají a jich litují. Srovnej téi časop. p. 
katol duch. 1828 str. 560. 

Přiznáni polovice pokání (napravenO* R. IIpnaHanie nojo- 
enia ncopasjíeHifl. 

Žádný dvěma metlama mrskán nebuď.  Č, 

Nebéře se s jednoho vola dvou kozí. Č. — P. Trodno 
s jednego wof u dwie skorze zedrzeč. Mr. Ci 04Roro bojv 
no 4Bt K03KH fle 4ep}rri, a ci 04Horo rarjia no 4Bt 4ait le 
6epyrB. S jednoho vola po dvou kožich nederou, a s jedno- 
ho gruntu po dvou daních neberou. *) 

Záplata musí včtSí býti než díra. BLui. Záplata dyrbi 
wjetša byč hač džjera. (Náhrada větSí než Skoda.) Jinak: 
Záplata větSí než díra říká se, když vymlouvá se někdo více 
než třeba. 

Pokuta nebuď pomstou, ale zlým uzdou. P. Karanie niemi 
byč pomsta, ale zfoáci hamulec. 

Častá kázeň málo způsobí, a přísná vrchnost hanobí. 
P. Karanie cz^ste niepožyteczne ;  srogie zwierzchnoáé hidsL 


**) ^ Ab ttno bore bina pellii non trikilar. 


357 

Obecné lo xdání: zlosyna slutí apránf. R. ILioiKa^Hafl 
piu, qro BUOBiTaro Ha4o6HO ctqB. 

Koho M dobrá slova nechytiyf, toho se masf karabáč 
chytatL Č. — P. Kto gardzí sfowy prostými , tego trzeba 
dfbowymL Anebo : Klo si^ níeporasxa sfowy , tego poruszy 
ilfbowy. 

Pflník 8 želexa rez stírá. (Zlé zlým , ostré ostrým za^ 
UúSú ue mnai) Č. 

Na praiÍYoa hlava ostrý louh. Č. 

Dobrý ae právem spokojí, a zlý i ran se nebojí. Mr. 
JtjdůpuĚ 40tfporo cjosa 6oiTLCfl, a Jie4a«t h y6on ho 6onTbCH. 

Díté praví : bito jsem ; ale nepoví proč. Č. — P. Prawi 
dxiecify ie go bito, ale niemtfwi za co. Mr. Kaxe 4lTiHa 
w óaia, a ho aaxe aa mo. 

Potrestání neb domluva iádnému hlavy neprorazí.  Č. 

Zlý bud kořen, ale ne mořen. 8. Sjíora saia lopara, 
UM HO MOpm.  Ako KOpe, ae nope. 

Káry jsou boií dary: ale zlé, když bijí a nedají plakati. 
8. Kapi € Óoaái 4api, a4H e 840, Ra4'fc tiin, na aé 4a4y 
ojaKan. 

Karabáč není muka^ leč nápotom nauka. R. Ksyn ho 
qna, a Boepe4'b aajKa. Anebo : Karabád není čert, ale pravdy 
se dopídL  KHyr& ae 4I>hbo4%, a npaB4y cumcTi. 

Začata mrskáme, a velikým žákům odpouštíme. Č. (V. též 
Ztodéj.) 

Trestání jednoho, skrotí desátého. P. Karanie jednego, 
Bskromni dziesiqtego. Bal, E4Horo CKapanbe 4ecflTbOHi noRanaLe. 

Kde vina lehce sejde, tu ráda zlá vAle panuje. C. 

Trest pnitén na jednoho, strach na všecky. P. Na jednego 
kára, a postrach na wszystkich. 

Kyj na sedláky, železo na pány. P. Kij na chtopy, 
ielno na szlacht^. 

Kdo nemůže penězi , nech platí železy (télem). Č. *) 

Pán za vinu odpovídej hlavou, a kníže zemí. JL EoapHHi 


*) U Qni non habet ín aere, luat in pelle. 


3S8 

OTBÍTCTByt n oni rojOBOw, a Kifl9i> y^l^joiii. (Z časftv 
údélných knížat ruských.) 

Vyyrz buřiče, a přestane svár. (Vjhnaiistvíin ae sené 
buřiče trestati.) C. 

Třikrát se zloděje tážL B. Ihnůmrh raia no Tpn ne* 
pentHU. (Obstál-li zločinec třikrát na mučíme, bývnl pr^ 
pufitěn.) 

Když zloděje se ptají, žebra y ném praskiýf. A. Pefpa 
ÁBMBJorby KaiTL rara nuraion.  (Viz též článek : .Zlodéj.> 

Ne proto vlka biji, že Šerý, ale prolo, ie oroi snádL 
A He aa TO ao^xa ój^iorB, mto on clpi, a an to, hto íMJ 

Tíže Yinen, kdo k zlému radí. P. Cifžéj winien, co 
ile radzi. 

Povolující s činícím jednostejnou odplatu berou. Č. 

Hana za hanu, rána za ránu. Č. 

Pro hubu na hubu. Č. 

Slíbiti jako dáti, a kanéti jako práti, d ~ & Snait no 
romTOHi, « ncoaaHi aao 6ieai»* 

Kdo bije, bývá bít. Č. — Kr. Kdor tepe, ga tepu. 

Kdo k půtce vybízífi, mčj, co sobe utržil. Č. 

I kdo počne, i kdo raní, obá trestáni, č. 

Hodmo , bodmo , vše bije. (ftekl soudce^ když se jedea 
vymlouval, že neuhodl, ale uhodil. Č.  Podobné jest : 

Tak rána bolí v noze , jako v hlavé. P. Tak raná bolí 
w goleni jako i w glowie. 

Hrdlo za hrdlo. Č. 

Za sedm běd jedna odpovéd. JH Caus 6in, ojmn 
OTsln. (Tím se zločincové vespolek povzbusiúí, lUfce se 
tím , že za množství zločinflv přede jenom jednu pokutu jest 
podstoupiti.) 

Obec velký kopec. (Mnoho osob i malými ^njUlum 
více mflže než člověk jednotlivý.) Č. -* JBo/. Tpamuia winui 

Obec má tvrdou (tlustou) žiji.  A. Mipcnaa mea Tojcia. 
Provaz nepřetrhne jeden.  Č. 


Jeden  kftl  ploia  neudrží.  Hal. Ejpsu^  rhjtb  njoTa  ne 

Kde «lli (množstvo , tam i moc. P. 6dne síla , tam 
i Boa 

2íž, ciflk nedá; eS, touš nemá; katr, drije pomáhej. 
Aieb: TovS, ei nemá nic; žfi, cink nedá nic; katr, drije 
laplat*) Cisf loto od kostek vsáté a starým Čeoliflm ob- 
líbené i^loil to chce říci, že vySší stavové (žestka - pětka) 
pro obecné dobré nic nedají, nejnižSí (jedno oko, dvě) nic 
aemajf , a tady že viecko bHmě xemských daní a obecných 
ptailAv na středním stavu (tři, čtyH) leží. 

Když vší semi jest vzdychnouti , musí i pafiátko sdech- 
BonU.  A«  Kar&  Bctn  nipOHi  B034oxiiyr&,  rmi ■  ape- 

■enUKl H340ZHeT%. 

Soudce spravedlivý — kamenná hradba. R. Cyjiia npa- 
leAiutt orpa^a RanesHafl. 

Ke všem musíš rovnost míti, chceš-li pravým soudcem 
bfti. Č. — F. Sfdzia wsselaki obiema stronom jednaki. 

Soud má dvě strany.  Č. 

Soudce má na obé uši stejně slyšeti. Č. — CA. Sudec 
mora obvodva vuha jednaká imeti. P. Ucho jedno daj skarsq- 
tmMj drugie obvrinionemu. 

Vyslechl jsi berana, vyslyš také vlka. P. Sluohawszy za 
btranem, trzeba též sfuchač za wilkiem. Anebo: Méwiwszy 
po baranie, trzeba též co i po wilko rzec. 

Soudce bud jako váha, kterážto zlato a železo stejně 
Táží. Č. 

Tak suď každého, aC jest vlk syt a koza cela. Dobře 
bývá, když jsou vlci syti a kozy cely. C. — P. I wilk syt, 
i owce cate. Anebo : Ca(y baran (ca(a koza) i wilk syt 
nieck b^dzie. Hal. JKeÓu bobki óyai cutué a óapaai nt^iift. 
JL H BOjam curu, n oemi aljiu. Opak toho, ač též pravdivé 


*) L. Denx ice non possunt, et sixe cinque solvere nolunt; Est igitur 
■olMB (purtre Irey aolrera tolam. Att^ If sixe-cinqae will not, 
dace-iea cannot, then qiutra-trey mast. Nim. ^att( 9ě niáfté ^ah 
6ef Sin! ni^té bat; ábn Dnatcc ^rei, ti< ftalb fittě ^alei. (Luther). 


Nemohou býti vlci sytí a kozy oely. (Viem ie ttiko uchovttL 
Aneb : Co jinému škodí, jinéma poii tečno.) — P. Caly buran 
a wilk syt zaraz byč niemože. Hal. Bonn cimii m inni 
utjia 6yTH HO noxe. //. Ne mogu bití i vuci aití i koifiéi 
na broju. 

Kozí zdraví, vlčí lilad.  P. Kozie sdrowie, gldd wilaay. 

Krev a příbuznost činí v soudech rozličnost. Č. 

Krev není voda. Č. — P. Krew niejeat woda. JL Kpon 
ae B04a. IL Kérv nije voda. Bal. Kposb ne sojiai poajUBan 
niK04a. (Krev není voda, přelévati íkoda.) Přísloví tohoto 
rozličné jest užívání; nejvíce v těchto smyslech ae béfe: 
1. Výmluva smilných a nezdrželivých, pak také zlostných i 
hněvných lidí — sanguis fervet 2. Rána vysoko se váží; 
drah život lidský; 3. Ohledem na lékařství. 4. Svojí a pH^ 
buzní se více milujL Z toho vyplývá, že soudce nemá býti 
stranám ani pMbuzen ani pokreven, a že zvláSté hrdeLiiaN 
soudci nejvyžSí svědomitosti a opatrnosti třeba. 

BAh lid ztrestal, advokáty seslal. R. Haiaaajrb 6on la- 
p04ib, aacjiajii BoeB04i. 

Lid v různici žije, právní přítel tyje. A. nonyn (noecopO 
6ore Hapó4i»9 48 noKopuH booboa^. Nebof 

Snáze jest v kalné vodě ryby loviti. Č. — P. W odaifcie 
ryby najlepíéj síq fowiq. R. Xopomo dobiti b% vyraol lo^ft.*) 

Neboj se soudu, boj se soudce, fí, He óolca cy4a, 6oic« 
cy4i>H. — P. Jidqc do wojta oba si; bojta. 

Na právníka žalovati,  do věže se stěhovati,  li Ha Boe- 

B04y  npOCETl>,  Bl  TlOpbHy  II4THTI». 

Turka žaluješ, a Turek tě soudí. S. Typqma npem^ a 
Typ^BHi TH cy4S. 

Ten-li tě soudí, kdo tě pohnal, nelze leč u boha spra- 
vedlnosti se nadíti. S. Ako to OHaft npe, boi ti h ey^ 
0B4a Ba4A cauo 04% 6ora cy4a HCRarB. 


*) L. Torbato melius capiontur flamine piices. Pr. Eao Iroable, fain 
da péchenr. Angl. Tis good fishíng in Iroobleá watan. Nim, Srn 
Zxůhtn ifí 9nt fíf^fn. 


Mi 

Soudce jak tesař,  co ehcOi to vyseká.  R. Cy^ui vro 
Eionm, «T0 sazoqen, to m Bupyóan.  A k takovým ná- 
dedqíd pHsloTl dobře připadají: 
SpraTodlnost do nebe utekla. Č. 

Vinen medyěd, že kráTu snddl; vinna i kráva , že do 
lesa íla. ň. He npeai mejiBtjihj no Boposy cil a; ae npaaa 
a Kopoaa, qro vb jAc^ aanua. 

BAb niloje spravedlivého, a soudce pletkáře. R. Bon 
JUoÚWTh qiaBe4SBaa, a cyAbfl (^opn) fl6e/iiBKa. 

Od koho soudce vzal, ten práv ostal. R. Ob loro cyjikM 
w$Mjn^ Ton ■ npasi craA. — Soudci dáS, svou vyhrál. 
ÍL Kor4a cyAbio no4apHniB| to bcIxi no6lAaniB. 

Roslila svine žbán oleje. Dva sedláci se soudili u 
správce: ten čí soud byl spravedliv, daroval Žbán ol^e, 
druhý pak svini a vyhrál ; načež onen vynesl tuto průpovídku. 
Podobné ae říká : Snédl vůl blány. — KožiSník daroval soudci 
blány, jiný vola a vyhrál. Č. 

fiečBík, hudec, kurva — ti tři, kdo nejvíc dá.  Ón 
Soudce bére od vinného i nevinného.  R. CyAba 6epen 
I ci npasaro a n MBOBararo. 

Dře koza vrbu, a vlk kozu, a vlka sedlák, a sedláka žid, 
I žida pán , a pána jurista , a juristu čert. Ur. 4epe Boaa 
joay, a bobitii Kosy, a BOBxa nyxBBi, a nysaia m4%, a n4a 
murfc, a naaa lopacra, a aipacry «iopr&. Jinak: Kráva řve, 
■edvéd řve, a kdo koho dře, ani čert nevyskoumá. R. Ko- 
poaa pesen, meAfitAJb pesen, a bto Koro 4eperb, bb qopn 
le pa36eperB. Podobné i BaL IlaBi ^ynarB xjona an caona, 
i 4B4U0 naaa ain» 6apafla. (Pán loupí chlapa jak skopa, a 
tort pána jak berana.) 

Suchá lžíce ústa škrabe.  A. Gyxaa 40»Ka pon 4eperB. 
Mr. Cyxa jioxKa pon 4epe.  (Pomazánkou viecko spravil.) 
Po pěšinkách blíže. Č. 

Soudce i řečníky přemůžel, podmaž jim palček. Č. 
Kdo nemastí, vězí v chrastí. Č. 

Kdo soudci sází, toho do věže nesází. B. 4apa cy4bH>, 
•tuPh ae noca4aTi bi Tiopbny. 


Kdo nosf, neprosí.  8, Ko hoci, ho spoca. 

Nenauný vůz téžce se táhne. Kdo maie, len Jede. Č. 
— P. Kto smaruje, jedzie. R. no4Ma8aBflDi jene txm. 
Mr. He noMaxemb, ne nolAemb. Xto naxe, rot ía^. Ck. Koj 
boije maie, iwlje yozi. Koj maže, mu káže. Kr. Kdor naze, 
mu laže.  Blk. 4a no/msTKmwb KOiara, 4a nf/sMrh. 

Na zlatou udici snadno ryby lapati. Č. 

Kdo ze stříbrnýcl^ dél střílí, nebrzyf se ckybf. Č. 

Kdo se stHbmými kopími potýká, ten Tybrthrá/ Ó. — 
P. Zlotými wfoczniami wnet zwyci^žysz. Kr. Kdor s* zlatím 
iHiidjem bojuje, je zmage gotov. CA. Koj zlatem oraljem 
vojuje, dobit če.*) 

Zlatý klíček železné brány otvírá (královské ivady od- 
myhá). & Sjíararb KiuonAh rB084eiia epara onapa. Sjíran 
iLOHihb napeax rpaii ovBopn. 

Zlatým žídlem hned prorazil. P. Zlotým szydlem vroel 
pnekolesz. 

Zlatý orel vžude doletí. C. — P. Zloty orzel wszfdy 
doleci. 

Když ruka ustane, obrátí se na raby ústa. Č. 

Zapekla se ústa, anof mošna pusta. R. 3»neicjDiefl m ycra, 
^TO Honna nycra. 

Proto jiným klasem zazpíval, že cizího chleba se nazobaL 
R. A^a Toro waun rojoconi saotjii , qro vyacaro xjMa 
not A. Aneb : Am toto cenba naun rojioconi aant ja , ^iro 
vysaro xjA6a notja. (Dá se též o téch Kci, kteH ▼ dobré 
složbé se vykrmivíe potom sobd foikají a zpyšnéjL) 

Béda ovcím, kde vlk soudcem.  R,  Xy40 omamk«  r4i 

B04KI  B0eB04a. 

KůA miluje oves, pole hnAj, a soudce pomainnkn. R. 
AomBMk juoúwn oaeci, seujn Haaosi, a booboau npnioeft. 

Nechoď k soudci s pouhým nosem, ale cbodf s pHaoaem. 
R. He X04n Ki BoeB04l c% oiHin hocomi , X04n n wmy ci 
nptHOconx. 


*) Áf^l. He lhal fighu with tilver irmf, it snre to ovaroome. 


Rjchlář rok hovi, • dvé léta iaví. B. BoeBOjmron no- 
liqaerK, a ^aa OTaiqaen. (Jeito voje vodové bývali v Ruaícli 
na IH léta voleni.) 

Kachního žaludku se nedokrmíš, a kancelářské kapsy 
Bedophui. R yriHaro 3o6y ae HaKopiauii, a aoA^wiecKaro 
lapHaaa ae eanojiHaiiib. 

Zastup, pane, sastop ; jenom z kůže neolup I R. Sacryni, 
4a KQsn ae c^ynn. 

Neiud «a dary> pomní na máry. Č. 

Stav stavu (úřad úřadu) nelaj, a níiíí sad se na kraj. 
JL Hmwh uma oouTaft, a Hea^míi ca4icb aa icpaf. 

Úřad úřadu véří. P. Urzqd uns^dowi wierzy. 

Do kostela kdy chceS, a na radnicí, (před soud) musíi. 
P. Do koédola kiedy chcess, a na ratnss musiss. 

Raději chci býti rychtářem ve vsí , než konšelem v méstt. 
f. Wolf byé wojtem we wsi, níi {awníkíem w mieieie* 

t^rad neumírá. Č. 

Lepší úřad jakýkoliv, nežli prostá služba. P. JaU Uki 
nn^d lepsxy, niž prosta sloiba. 

Úřad nemýlí: jestli neteče, aspoň kape. Č. 

Židaý úřad tak Spatný není, aby šibenice nesasloižil. Č. 

Vždy ti více jedí , kteří blíže mísy sedL P. Zawzdy ci 
wi;céj jedzq, którzy bližéj misy sieda^. 

Písař při mésté, co kočka při t6st& A /Uhki y Hlcra, 
1TQ Konna y itcva. 

Není službičky, aby nebylo partyčky. Č. 

Není toho úřádku, aby nemel svého dárku, d — P. Co 
VMd, to obry wka. *) 

Téžko o rychtářství, ale snadno pak o med a máslo* 
& Teno ce S9joŘovb Haaaan, a OHjia 40CTa ne^a ■ nac^a. 

Úředníkem býti, ne bes meda žití. B. BoeB040» óun, ae 
ienaiejiy amrii. 

Fřyede úředník, nebývá bes koláče. A. BoeaoAa npit4en, 
■ wojmmi Dpmecyn. 


O ^Mik (Si m íúa átaMitlc, €é 4at aud^ cia Cd^lftaM^. 


364 

Hodnosti — starosti. C. — P. Wielld nn^d, wiellui me- 
wolft. — Pánem yelkým býti jest velká nevole. Č. 

Mčicem masf notné hnouti, kdo žádá na důstojnost se 
vypnouti. Č. 

Za hodnostmi běháni, motýlův lapáni. P. Godnoád la- 
bieganie, motyftfw fapanie. 

Nevysasovati déti na slánce. (Mladých, nezkoienýeh lidí 
do úřadův zemských nebrati a v přednosti neposlavovatL) 

Nesvěřovati vesla těm, kteří na vodách nebývali. P. Sikodt 
tym stým zwierzaé, kttfrsy nieplyvali. 

Kdo svého domu spravovati neumtt, nech v obecni správy 
se nepouittt. P. Kto ns^dzič domu nienroie swojego, nie- 
podejmuj si^ pospolitego. 

Hodnost za ctnost, a ne za urozenost P. Godnoió caoeie, 
nie urodzie ma byč daná. 

Hodnost s úřadem chodi za rodem, někdy i za rozumea. 
P. Godnoáci s urz^dami jid^ za familiami, czfsto nie u 
dowdpami. 

Koně za ovsem běhají, a osli ho dostávají. Č. 

Úřad nedědf, jak se v něm kdo chová, hned lidé zvědi Č. 

Hodnost ukazuje, co se v srdci kuje. P. Godnoié wy- 
nurzy, co si^ w sercu burzy. 8. Ako ofcemB xora 4a noaaaMk, 
noxai ny aiacn y pyze. 

Třeba nestál za lýčený provaz, přede ty úřednika málo 
nevaž. R, BoeB04a xoTb ae ctoitb jnota , a crasb ero si 
eejiiRa. 

Na hodnost vySel, o mravy přiiel. Č. 

Dostal blázen palicí, už všech napořád mláti. — Nedávej 
bláznu palice.  (Nerozumným moc a vládu.) Č. 

Kdyi se pohůnkovi bič a žebráku hůl v ruce ohřála, ne 
tak snadno od ní pustí. JSTLui. Hdyž so pohončej křndiiiéo 
a proáerej kij rukach shrjeje, da žadyn Idhcy njepnMitaj. 
Znamená že člověk od dané sobě moci nerad upoužtf; pak 
také vůbec, že každému přijaté obyčeje t^žko s sebe iUádalL 

Dávněj jednu svini krmívali, a nyní i s prasaty. A. Dpevie 
OMMj enam lopaji , a renepb c% Bopoonan.  Pfidovi Is 


miiklo, kdji sa dasův KateKny 11. foiei úřednictva i Rosích 
pořád Tíce se množil. 

Čas tt třodníci, časU SiiAdníd. P. Cif áci on^dnicy askodzq 
wssyscy. 

Napitá blecha méně itípe. Č. -* Lépe jest ayté itomáry 
trpéti, nežli hladové připouštěti. 8. BojiA e cure aonapae 
TpnjiTM, aero rjia4He HanymraTi. 

Úředník na vsi pýchá; pán o ní ledva slýchá. P. We 
W8i urcfdnik zažywa; pan o niój tylko slychywa. 

Na obce ukládají, a panství okrádají. R, Hipi 0iLia4UBaiDTi, 
ffi BOJiocTi oapa^iiiBanTi. 

Grod smrod, zíemstfvo kiepslwo, a trybunaf grunt. Polské 
loto přísloví o soudních inslancích as takto by se v jazyku 
Bišcm vyložiti mohlo: Městský soud dá se zvrtnout, apellaci 
Bepodvrací, dvůr tvrdí. 

Den zasvěcen, soud (úřad) uložen. R. Aenh cbhti, a 
4t4a cnan. ' 

Bflh na začínajícího. Č. — iL Ha saqmaiomaro 6orB. 

Nebude-lif s námi boha , neujdet nás tudíž noha.  Odtud 

Be říká : Všickni popráni, noha jich neuSla. Č. 

Š pravým na vinného (v boj se dávej). R. Cx npaBUire 
fta BBHOBararo. 

Nepřizývej vlka ku pomoci na psy. R. Bomh na coóaKX 
^i noMO^ ae sobh. 

Lépe jest tři léta se soudili a sněmovati, než jeden rok 
Váleti. Č. 

Vojna nebývá každému hojna. Anebo : Vojna pro jed- 
noho kojná, pro druhého chrt, pro třetího smrf. Č. 

Vojnou jeden zbohatne, a sto jiných schůdné. Pí Wojna 
jednego zbogaci, a sto jich zubožy. 

Co ve vojně nepřítel nedobral, dobírá přítel. Č. 

I v dobré vojně chleba se nedostává. R, H ri AOÓpoft 
4pavk na xxi6^ ae npiftAemb. 

Kudy vojsko chodí, tráva se nerodí. CA. Kud vojska 
hodi, tráva (jačmi^nak)  ne rodi.  Dalm. Kud vojska prohodí. 


traya se ne nahodi.  8. Kyjuk aoiCKa npojiastt, ryjch ce Tpaaa 
ne Hajiaai. 

Vojsko rosbiié, iné zabité, JI. IIo pasrpovy, %«& cojOHjr. 

Kolem každého vojska na tři mfle zlé cesty. IL Oko 
stakogn rata tri milja zla puta. 

Vojna o boha nedbá, ani pána nezni. Mr. BliHa ■ o 
6ory aaóyaae, ■ naHa ae aaae. C^ čas vojny nenf řádu, pFe- 
stávaji zákony.) — IL Sila boga ne moli. 

Moc s moci ráda se potýká. & 

Kde síla vévodí, ka právu se nechodí. IL Gdje aila go- 
spodi, s razlogom ne hodi. 

Kde vojna vládne, bratrství slábne. Ch. Kad je rat^ nigda 
nikomu brat. 

Vojna bez šrámu není. Č. 

Kde ostřím hrají, smrt vede k tanci. P. Gdzie radzi 
ostrzem graj^, ámierč taniec zawodzi. 

Zemé hyne, a vojsko bůh krmí.  A Mipi rnerB, a pan 

6orh KOpMHTX. 

Vojna se dá dobře slySeti, ale téžko vidéti. Č. — K Boln 
xopomo cjuimarb, as Tsxe^o BiutTb. P. Mifo doma sieday 
o wojnie sluchač. 

Na radách dobře mluviti, a v boji se zmužiti. S. Pi« 
cy y caatry 4o6pe, a y páry caare rpeóa. 

Vojna se penězi vydržuje , vojna se z krve raduje 
fí. Boftna niraerca 4eHbraMH, BOiHa yBece^aerca xposia). 

Kdo sto nevinných zabil, za vítěze se vyhlašuje, a kde 
jednoho třeba lotra ubil, jako vrah se odsuzuje. Ch. Ko, 
makar sto nekriveh vmori, za viteza se derži, a koj jednogi 
makar krivca vumori, kakli Ijudomorec obsudjuje se. 

Jednou sekni , dvakrát bodni, kde o hrdlo běží. P. Rai 
tni, dva pchni, gdzie o gardlo jidzie. 

Kdo se chce práti, musí vSecku sílu sebrati. Ji. Kn 
xoMeri 4paTbcii, Tony aa^oÓHO cb cmaoř coGpanca. 

V bitvě ku předu nevybíhej, ani pozadu nezfislávej 
P. Na wojnie naprzéd sie niewymykaj, a pozad irieiostaw^ 


MT 

Kdo chodf.T sápasy, neplač o vlasy. A Hati w% 4|iaRy, 
le MtuAth BOjoci. 

NeobráníS-li se, nevyprosil. Č. Anebo jak Slováci fikají: 
Briň sa chlap, alebo skap; 

Ve Yojnd lépe jeil koně o nepřátelského plotu (sá ne- 
pHtelský kfll) váiati nežli a svého (la svůj). S. Y parjr e 
6oii KOHH sa BenpiflTeACKÍtt luonb BeaaTH Hero 3a caot. 

Útok lidi nefodi  P. Szturm lodzi nierodiL 

Lepši baba na bradé, než rytíř pod hradem. P. Lepsza 
jest baba na zámku , niž ryčen pod samUem. Zas jmé zní : 
Lépe vyhlídati ze křoví, nežli v křoví. P. Lepiéj zo' krza 
wygjqdač, nižii w kierz. 

Dobře jest za dveřmi (za hradbami) se brániti. & 

Nejlepší tvrz dobré prsy a udatné srdce. S.'4o6pe npea 
I q)jma aatóo^ cy rpaAV 

Medvěda kdy přemAžeš, za nos ho vodit můžeš; P. Niedž- 
wiedzia gdy przemoiets, za nos wodzié moiesz. 

Vojna se vede mnohými rukami, ale ne mnohými hlavami. 
ÍL BowiorB MHOraxi pyKanH, a ae HHoraxi costroirB. 

Vůdcem vojsko stojí, a vůz musí za voji. Č. — P. Het- 
manem wojsko stoji. R, Apre^iB aTanaHOirb KpioKa. (Houf 
vftdcem silen a udaten.) 

Vojsko silno vévodou , země svobodou. R. I^iuKa pan 
ioeaoAOio, aen^a cboďoaoio (jiní říkají nopbua oropo40iD). 

Lepší stádo jelenův pod Ivem vůdcem , nežli houfy lvův 
pod vůdcem jelenem. 

Jiné jest vojsko , a jiné hromada (zástup). Co jiného 
jest šik, a co jiného houf. P. Jinsza jest vTojsko, a jinsii 
gromada. 

KůA do koně , rek do reka , muž  do muže.  Flaška. — 

S. KOHb  AO  KOHfl,  IDHaKl AO  1088X8. 

Dobrého vojáka sluší vybírati, a ne kupovali. R. 4o6paro 
cojuara BuéMparB, a ne Kynarb. 

Najatý voják a sluha potud zaě stojí, pokud tlusto a 
■okro. P. Proszony žolnierz a sluga, póki tlusto a mokro, 
póly dobry. 


Koho lebka srrbí, tomu se chce na- vojnu. F. Kto w feb 
niebieraf, ternu siq chce na wojn§. 

Mladý voják, starý žebrák. 8. ILuuri 4ejbi, ctapi 
npociaKi. 

Tetko vlku masa nejisti, a bojovníku vina nepiti. IL Teiko 
vuku nejeduči mesO| a junáku nepijuéi vino. 

Za kus slávy, jako trávy, bojovnik iivot váiL P. Dia 
k^sa sfawki, jako trawki, ždnierz xdrowie wažy. 

Voják čas pokoje,, co kamna v lété. 8. Bolaiiui cy y 
nypHO 4o6a Kaao ♦ypyue y jitro.*) 

Voják zbrojný lepti než strojný. P. Žofaien ibrojay 
lepssy niž' stroj ny. 

KůA vášnivý, zbraň tupá, ručnice netrefná zle poslouží 
na vojné. P. KoA swawolny, broA t^pa, rusznica niepewna, 
nie dobré do potczeby. 

Kord do boje, 8avle do stroje. P, Kord do bojů, szablt 
do strojů. — Vůdce Suvarov zas IflLával : llyjji Ajrpa , a 
mtiiRi moAOABVh. (Koule ničemnice, bodák je jonák.) 

Ústa k licí a meč k boku. Č. 

Do boje se žavle nepůjčuje. Blh. Ha 6oi caójn ca le 
aaeHBa. 

Sám kyj (meč) nebije. P- Sam kij niebije. (Více dobrf 
odénec než dobrá zbraň plati.) 

Kde občd tu milá, kde večefe tu jiná. (O ničemflén 
spoléhání se děvčat na sliby vojenského lidu.) Č. 

Kdo bývá na koni, bývá i pod koněm. C — F. Kto 
bywa na konin, bywa i pod koniem. (Též vůbec v tom smyslu: 
Komu rychle dtčsti svědči, snadno se mu zvrtne.) — Kobylka 
běži, Jeníček leží.  fí, Ko6iUKa 6ixrn>, KsauiKa jierark 

Kdo jiného honí , sám se uhoní. CIL Koj drugoga na* 
ganja, zatrudi se kak i on, koga naganja. 

Bitva každá na dvoje bývá. (Nejisfa i vyhraná i pro- 
hraná.)  Č. 

Válka žádné rady netrpi.  V. 


*) Amfl. SoMíen in peiirc are lilie rbi«mct in imaHier. 


M9 

?e Tálce itestf nejvétši iQ mfvá. R. B% cxBanA cqacrie 
leino aíjo. 

Kyj aiá dva konce. Č. — P. U kija dwa korica (niewiész, 
ktiry bič b^dzie). Jt. Y ayíeeu xbř KOHqa. Mr. 7 ma (6m- 
npa) 4aa noibiui.  8. Eanraa hm ^sa xpaa. 

Svatý kyj, kdyby měl jilce. P. Šmqiy kij, by roial jelca. 

Kdo chce koho bíti, musí při tom býti. P. Kto chce kogo 
bií, musí aam pray tém byé. 

Když hroxU, nasadiž také svého půl.  Č. 

Čert kuli viř, když jest napiata. Č. 

Kdo Škoditi nemůž, hrozí. — Snáze jest hroziti nef 
ikodili.  Č. 

Kdo se ženeš po nepřátelské hlavě, svou dříve schovej 
do vaku. S. 3a HenpíHTejiECKOVB rjiaBon ĎixcyliH cbok) y 
nfói ooBecM. 

Dvá jednomu pán, a tří celé vojsko. Č. -«- P. Dwaj na 
jednego pan, a trzej wojsko. Dwa pan, trzy wojsko. Jt. Asa 
Ojdoiy pan. 8. 4aa ^tmaiiKa opaxy cy BoftcKO. Anebo : 4Ba 
ioma isóime M&ioma. *} 

Hromada zlého, dvá na jednoho. P. Sila zfego, dwqj na 
jednego. 

Mnoho psův (chrtův), zaječí smrf. Č. — MLuí. Wjele 
psow jenoho zajaca smjeré. P. Gromada pséw, ámieré zaj^cza. 
Ci. Vnogo psov vuka zakolje.  Naproti torna zas 

Jeden kocour stáda myší se nebojí. P. Jeden kot stáda 
oyszy sif nieboji. 

Málo sršňův mnoho much zapouzí.  Č. 

Kdo chce pokoji (kdo chce žíti v pokoji) , nečiň zmínky 
o boji.  Č. 

Kdo chce pokoji, hotov se k boji. Č. — /?. Xota noKOio, 
roToncfl n 6oio.  8. Y Bpine niij^a sa^ia o páry huc^bth. *^ 
Pro pokoj zbraň tuto nosím,  o nějž pána boha prosím. 
P. Dia pokojů t^ broň noszf , o ktéry ci$ bože prosze. 


*) Lai. Ife Hercales quídcm contra duos. 
**) Lal. Si vif pacen, para beUain. 

24 


370 

Dej bože dobrou zbrafi mílí, a mkdy jí AepoffeboyalL 
P. Daj bože dobr^ broň mieč, a nígdy jéj nieužywié. 

Největší obrana neyolfebovati obraoy. f^ Iiajiri|ksu 
obrona mepotnebpwaé obrony. 

Kdo meč drží , j^okoj iidiftí. Py, K(o KiieM Irsf nit» pthéj 
miewa. 

Kdo mi ne4í, nuže v seó.  Č. 

Kdo nemáš zbroje, míjej boje. P* Klo ftmna ahroje, 
mijaj boje. 

Není ten sílen , kdo popral , ala kdo sa^ rymkMl. Jfr. He 
TOft Ajnaift (KoaaRi), mo no6opeB'b, a taft, mo BttaapHjaci. 

Dobře ustoupiti, kde zniku není.  Č. 

Moha užiti pokoje , neobláčej ae do zbroja.  Č. 

Lepší kus aucb^o chleba s pakojemi aež ne. Lepši hůrka 
y pokoji, nežli bochník v rozbroji.  Lepší trocha v pokaji^ Mi 

v 

na vojně hojnost. C — P. Lepsza trocha w pokojů , nii na 
wojnie wíala. — Lepsza trocha w pokojů, niž wielka kajnoič 
w niepokoju. — Lepsza trocha s dolHn| wolfi niž wiala aa il|. 

Chléb s solí, s dobrou wolí. Č. — P. Chléb • sal% 
8 dobr% W0I9. 

Dobrá vůle koláče jídá. — Dobrá vůle koláče jí, slá 
hlavu tepe a řídké pivo pí.  Č. 

I cukr bai dobré vAle v petynSk fa obtaoí. P^ I cukiar 
bez dobréj wali w piafun uiq obrooí* 

Špatný pokoj leptt Mž dobré vojaa. & lyAOt mpi 
jy«mie 4o6poft ópann. A vojáci fikají : Špalaý pohav lepáí 
aež dobry pochod. R. XyA9Ji CTaaBiia jyuia AOéparo noxo^u. 

Ten neví, jak milý jesi pokaj, kdo nezaktsil vojny. 
P. Niewie, co to pokoj, kto nieskosztowaf wojny. 

Nešlehej v cizí viata prutem , aby neprali do tvýak ao- 
oborem. B. He 6aft b% iiyntia aopata njeiMo , aa yviapMi éu 
Bi TBoa A)r6BHOio» 

Nepodávej pan vidliěaL  (Zlýak Udí nadriždi) Č. 

Jedno minu, druhé svinu. Jedno minouti, druhé svi- 
nouti, třetího tak nechati. Musíš něco minouti » něco svi- 
nouti. Č. — P. Jedno zwin^ó, dmgié iauni}é. 


STt 

Vojni flbviiá lepSí než hanebnf pokoj. JI. Bpan cjiaBHa 
Áj^me HHpa cni^va. 

Kdo nebojirfe, nettW«f.  Č. 

Mír trvá do války, a válka do míní. jR. Hqm crom ao 
pan, a pan 4i> loqia. 

Zbovy jsou spory, a nesmiřoi neodchoďw Č,*^R. Gco^hcb, 
épautb; pacxo4icb, ■Hpic&. 

DobM lidé k vůli míru druhdy pobrojí; leé p9' amkru 
koilinka si vystfoji. R. 4o6piaa \«ioah ópwmrca aa Ha|tB, h 
wůfŘ-mBnsMOh ooĚMyTfOí n ^očpefluúi nip'&. 

Siaiii se 1 vlUkní čerti il vodv, a bubliny vzhůru, fí. Bwth 
Tin I Brk 6*m b-b lo^y, 4b h Bysupba aaepxi. (PK smiřenf 
a zjednáni pak«ja«) 

Dobré svědomí nad viecko jmění.  Č. 

Dobré svědomí, ustavUUié hody. Č. — Dobrému člověku 
kai^ den. svátek. B. Aoófomy qeďiOBlij BCSKOft 4eHb npa34anKi. 

Dobsé svůdomí hlas božík R* CosicTb 4o6paa ecu rjaci^ 
6oalb — Dobré svédomi , největSi zboží Cžekzná seď *- 
HĚiká obranaO '• flumnienie dobré najlepsze szczfácie «— 
wirika ebrona — mur želazny. 

Zlé svědomí, ustavičná poprava. Č. — P. Sunnienio ale 
^ji za kata. R. S^an coBtcTb xyme na^aqa. 

Zlé svědomí nejhorší soudce. S. Siia caatcTb juqtuř e 
cy4ÍR. (Hamra ropě nie 043b 340 castcTH.) 

Kdo zlé svědomí má, hada za ňadry chová.  Č. 

Najdeš časem i takého, jeoi se hojí stínu svého. P* Na- 
j^iziesz czasem i takiego, co si^ boji cienia swego. 

Jazyk neočisU svědomí.  P.  J^zyk sumnienia nieoczjéci. 

Jazykem lidí odbudeš, ale svědomí nepozbudeš. P. J;zy- 
Uem ludzi odb§dziesz, lecz sumnienia niepozb^dziesz. 

Svá mysl peklo i ráj. Ó. — Stá chaloupka peklo i ráj. 
Červ. 

Svědomí dává hbitý rozum. (Kdo si zlého svěďom, mysli 
▼Uy, že řeč naň padá.) Č. 

V čem se neseznáte , úd toho snfcr pokoj. 6. — P. Do 
ctego sif nieczuj^, do serca nieprzyjmuj;. 

24* 


91Z 

Dobré svědomí tisíc svddkflv. Č. — P. Zt tfBÍ%e éwiid- 
ktfw samo sumnienie. 

Jaký kdo šelma jest, též o druhých myslL  Č. 
Vymlouvá se, an ho jeStč nevinL  Č. 

Čeho sám dosti máš, toho u jiného Uedái. C. 

Kdo česnek jedl, tomu dech páchne. Č. — A. He íbodi 
jyxa Ajma ho oaxnen. S. Hh jjitl io, hm lymowh Bono 
(jam EbUM% MHpHcao). 

Kdo v té peci bývá, jiného tam hledá (mnívá). Kdo 
v peci bývá, rád tam jiného ožehem hledá (itárá). Č, Kéo 
sám rád v pec lazí, ten do druhého to také mní. Fkiki. — 
P. Sam w piecu lega, a drugiego ožogiem si^gt (maca). 

Kdo koho v tom kH hledá, sám tam též bývá. Č. 

Na mou střechu hází, a na jeho padá. Č. 

Komu včela za uchem lítá , ten se omítá. 8. Koie mtM 
aa ynnna, n cairB ce ctfca. Anebo: Komo e nqeja aa xjoóy- 
KOiTB (3a KanoHi), h caiTB ce ctfca. (Pflvod přísloví prý tenio 
jest : Když jsou se lidé v nějaké vsi byli sešli , aby vyskoa- 
mali, kdo úl ukradl, kmet jeden se prohlásil, že ví, kdo lo 
učinil. „Ten to jest, dí, komu včela za kloboukem šedi.' 
Tehdy zloděj, aby včelu sehnal, máchnul rukou za hlavu, a 
tím se prozradil.) 

Kdo nejdřív věděl, ten na tom seděl.  Č. 
Od koho pokřik, od toho oheA.  C, 
Když mezi husy kámen hodíš, ta křičí, která cítí. Č. - 
P. Ktérq gqi uderzq, ta g^gnie. 

Ví pes, čí sádlo snědl. Č. Ví kočka, čí maso snědla. 
R. SaaerB Komna, <ibe mhco CT>tA9i. — P. Kto jada fitki 
(drštky, drůbky), mdwi, že každý taki. 

Kde dva blázni spávají, tam třetího hledají.  C. 
Hěřil zloboh boha na svou míru.  Č. 
Dobré svědomí v nenávistí u zlých.  R,  4o6pafl cosicn 
340Hy HeHaeiCTHa. 

Ukřivditi snadno; ale co svědomí řekne (jak duií bode)? 
R. 06uAMTh 4eno, 4a ajísA aasoBO? 


STS 

Raděj af té náUá smrt přikvačí, nežli slza ubohého tiačí. 
& Eoii 4* TO CHpTB nptRa /pĚTuej Hero cysa CHpoHamHa CTHTHe. 

Kdo sobe SYědoin, zasméja se kleyetám.  Č, 

Dobré svědomí klevet se nebojí. R. 4o6pafl costcrb ho 
601TC11 KjeBerB. 

Kdo se zlého odříká, nikoho se neleká. R. Kto 3Jia or^y- 
vrca, TOTi mnoro ho óohtch. 

čiA co jest pravého , neboj se žádného. Č. — S. lipaso 
nopeki HHKora ca ne 6oft. 

ZlojSínec viní se , a spravedlivý nikoho nebojí se. R. Bh- 
manii bibitch , a npaBUt inriero ue ďohtca. 

Čisté nebe nebojí se ani blesku ani třesku. íR. MncTOe 
leóo ne óohtcii hi hojihíh hh rpoiy. 

Zlé se neutají, a s dobrým můžeS před boha i před 
lidL Č. 

Dobře jednej v mnohu v mále , a neboj se ani krále, 
ti dobře a právě , neboj se císaře ani krále.  C. 

Kdo není bohu hřeien , není caru vinen. A. Kto 6oiy 
n rpimeiTB , napio ho BiraoBaTi. 


« f 


»u 


XIV. 

Domácí živote   Čeládka — sliiXba.  —  9Ě 
ielstvi — žena — pHbuxtiá a pokvevni.   n 
dlčové —  maeecha  — ditky — vTrctkoirimS* 

Kmotr — soused — host. 

Vlastní díun zlatem nezaplatil. DLiá. Wiosebna wjtia 
jo zlota winowata.*) 

Tvůj dflm, tvá vfile. IL Tsoft AOWh^ TBoa m mom* jBL Mm 
Ryfca , HOfl c4060Aa* Anebo : Moa uylmn » wi r,in<iiMl 
íl Svoja kuča, avoja volja, neka buck 4ln\pb ))oya« Cft. Moji 
hiža, moja Tolja. 

Doma jak chci , u lidí jak káží. R, 4oHa Kaxi xoqj, t 
Bi jooAHxi KaKi Be^flTB. — Doma jak chceš , u lidí jak pK- 
slaší.  P. Doma jako chcesz, u ladzi jak przystojí. **) 

Ve svém domě každý jeal pánem. Č. — Hospodář každý < 
domu svého pán.  P. Gospodarz každý w svém domu pan. 
S. CsaKiA 40MahKrB Aomy B4a4UKa. 

Hospodář v domu jak Adam v ráji. /?. XoaflHHi bi Aony, 
KůKb Aa^mi b% paio. 

Ne dům pánu čest dává, ale pán domu. — Ne pán domem 
stojí, ale dům pánem. Č. — Každý dům hezký dobrým ho- 
spodářem. R. BcflKOft AOMi AOÚfhai xosflHHon xopoorb. 

Lepší klín lipový a hospodář, nežli šafář ocelivý.  Fl. 

S otevřenou hubou obcházeti, není ješté dům spravovati. 

R. AOMOITB  3RITb,  HO  paSHHfl  fOVb X04HTb. 

*) Ném. (Bigencc ^ctb ifl golbcémett^. 

^) Šp. Mientra en mí casa me  esto,  Rey  me foy.   Fr.  Chacnn Mt 
maitre en sa maison. 


f 


Hospodář spnrfvj ycrie, stoMu^ kenínni, a hospodyně 
tfUepy, knchfiii, špižírna. P. Gespodara pofffníen wiedzie6 
e póla, o fiomie i stajni, a gpéspodyaf o knclifií, o szpižarni 
i o piwnícy. 

Hoapodář má páchnouti Téireni, a hospodyně dýmem. 
JL Orb xoaima 40jnRH0 aaxnyTb BirpoMi, oti xoaafiKH 4UiioirB. 
(On vně domu pilně vydMávej, a ona získané schraAnj a 
ožítečné Tynakládef.) 

Pilný hospodář činí obratnou čeládku. //. Marljiv gospodar 
fiai bém družioi. 

Kii# hospodyně líná, dává i deleď rueo do klina. 11. Kad 
je gospodarica léna, nit družina nevalja. 

Znej sebe, a ukazuj doma. R. 3mt ee6fl, 4n yxaaH- 
Bat 40Ha. 

Poattěj hrůin na fvé, aby se otaí tfásli. R. rpou 
cioni, TaKi ^yme TpacyTcn. 

Ocel a hospodář neostrý, za mnoko nestojí. S. OnarB, 
KOI me jBOThj a Aomsíkvwbj koh aíe sao, ae sa^n aimra. 

Nabud lvem v domě stém. Č. 

V hostech (anebo v hospodě) veselo, ale doma lépe. 
ILBi rocrajr& xopouo, a 4ona ^yvne. Mr. Y rocTiixi ěoftao, 
I 40aa Jiyvne. Spalný to hospodář , jemui doma slano ani 
mstno není, a jinde voní kadidlo a koření. 

Chceá-Ii pravdě, bývej doma. (NedbalénM a toulavému 
aiaiela netřeba se diviti, když žena jeho v nedovolené skoky 
se pouští.) 

Běda tomu, kdo nepořádkem žije v domu. R. Topě Tony, 
ITO Benopfl4Kon rnuBerb bi 40iiy. 

Co se doma navaří, má se doma snísti. Č. (Sr. Tla- 
chavost.) 

Zle tomu hospodáři, u něhož se myši a kočky spřátelují. 
Ck Těžko onomu, pri kom se mački s misi pokumé. Kr. Gorje 
Qu, per komur se misi ino mačke bratijo. 

V cizím domě jak kníže, a doma jako ježek. S. Y ryi^oft 
lyhn RHcaii, a y CBoioft emi. Anebo : Veself host, a žalostný 
hospodář.  S. Beceo rocri, a xuLiocTaHX 40HafcHHi. 


.M7 

Dobrou rukoa dobrá zbrtá, kflA jezdeen, vojdío TŮdceiii, 
poddaní králem, statek hospodářem. P. Dobni r^ dcArt 
broA, koA jezdcem, wojsko hetmanem, poddáni królem, ma- 
j^tnoáé gospodarzem. 

Jak veliké hodiny ukazují, tak malé ae po nich spra- 
vují.  C. 

Jaký pán, takový krám. P. Jaki pan, taki krám. Ubr. flnii 
naai, tbkuA éro ■ Kpani (synan). — Játdte také o jiném 
platiti, u př. jaký u koho rozum, taková i řed atd. 

Jaký pán, taková čeládka. — Jaký úřad, taková osádka, 
jaký hospodář, taková čeládka. Ó. — S. Kaxan rocno4ap^ 
OHaRH H Hjiai)H. CA. Kakvi gospodarí, takvi posIL ifr. KakorSni 
gospodáiji, takšni poslL*) 

Když se pán směje, celý dvůr vesel bývá. (^.^^) 

Jak hospodář píská, tak čeleď skáče. 8. Kaxo rocno^upb 
cBHpa, OHSKO iuai)i Hrpafo. 

Jaký dům, takový stavitel.  R. KaxoBa oéirejb, vuon m 

CTpOHT.ejIb. 

Jaká přídveřnice, taková i svétnice. R. KaRoaa jvepnan* 
TaxOBa H ropHHiia. 

Jaké sáné, takoví sami.  Mr. Hku caai. Taxu can. 

Muž v domě hlavou, a žena duší. R. Uywrh b^ aomJ 
rj:iBOio, a ;iceHa ^ymoio. 

Běda tobě vole, pakli tě kráva kole. Mr. Etxa to6í 
BOjie, 1:0^ Toée Koposa xojie. P. Biada ternu domowi, gd^i^ 
krowa doboda wofowi. 

Běda tomu dvoru, kde tele rozkazuje volu. Č. -^ 
Sic. Bčda ternu domoví, kdě těla rozkazuje volovi. Hat. T^p^ 
4BopoBu, r4t Roposa posKBsje BOJiOBx. (Kde pán hloupý, kde 
ženu, syna neb sluh svých poslouchati musí.) 

NeSfastný taký dům bývá — (ten dům neprospívá) — 
kdo  kohout  mlčí,  a slepice zpívá. Č.  —  Sk. Běda  témo 


*) Fr. Tel mailre^ tel válet.  AngL Líke master,  like man.  AViii. ^i' 

ber ýcrr, fo bec Stntáfi.  Dán. ^om ^(rren, faa Xitntun. 
•*) Nim. Xan^t bie %xau, fo ^úpft bie Snagb. 


nt 

dfoni y kdi ilepka kričl a kohAt ml£i , toliž : Kde muž noaí 
plMKci a lana palici *) 

Kle ocas- aoadf, tam hlaya bloudí. P. Gdiíe ogon niidxi, 
tam glowa Mí|dzi. 

Bédv torna hospodáři, jejž ainha ačf. 8. 8jo (tb ouon 
nBAOVhj KOra cjyra ymi. **) (Mflie též v mravním amysla 
rozuměno býti, když duše totiž těla poaluina býti mnaf.) — 
8L Nebývá dobré, keď Unčar avého pána učí. 

Kdo ná věrného čeledína , má poklad v domě. Ck. Koi 
ifflk vémoga alágu, ima blágfo pri hidi. 

Yěmý sluha neiaplacený klenot.  Č. 

Kdo i^atného sluhu pozbyl, jakoby nejlepiiho najal. 
P. Kto itegp stngq zb§dzie, jak by najlepszego pnyjql. 

Bez poiodu nemái syna, a bez platu čeledína. R. He 
posen ae onn, ae aynjien, ae xojoni. 

Těžko r cizím domě sloužiti, ale tíže svůj zříditi. 8. 
ToKKO 6 lylf^ Kyfcy óajtrmtu^ tuC e iomr& rexe cboio crefci. 

Služba není družba. Hal Cjiy»6a ae 4py»6a. S. Cajmůš, 
aia A]fym6B. 

Cizí chlib brzo se přejí.  A. ^y^aie xaMu upitA^unu. 

Lepší cliléb v svobodě, nežli koláč v službě. ^ Lépe 
la svým krijícem^ než za cizím pecnem. — LepSí vlastní 
kousek chleba, nežli cizí pečeně. Č. — E. Csoa cyxapa jiyqme 
^yanxi naporoei. — Xora xstóa Kpoua, 4a bojih cboh. 

Ltfpe stáli za svým snopem, než za cizím mandelem. Ů. 

Na své klisně, kudy ráčím, tudy skáči. /?. Ha csoeft 
Bjarl^ xy^a xoqy, Ty4a caaqy. 

Kdo o své ruce býti můž, nebuď pod cizí. //. Tudj 
nikřd neka nebude, koi svoj biti može. ***) 


') VL TrísU é quella casa , dove le gallioe caotano , e '1 gaUo iace. 
Šp. Con mal esia la casa, donde la rueca manda el eipada, (kde 
preslice mečem vládne.) Slarofr. C* est chose qui moult me déplaíst, 
qaaod poale parle et coq fe iaift.  (Jean de Heun.} 

**)  L, Malom eft habere fenrum, qni dominam doceU  Syrus. 

*^ L Non flit aUeríus, qui suuí esse potefi. 


Sliiba ^ tužba.  Č. (15. fiol. srr. Ču. oiiif« XD, 450.)*) 

Kdo slouží, v dvojnásob touží, d — JB, Ck«imm> ^Jigfwa», 
ú BMMoe rysHA. Anebo: Kro 6o4Uua CAjm^n^ won ŮBJome 
•»H TjmrB. 

Kdo v tfložbé nebývaly (en l>ídy aevídaL Jír. Xto y 
oijraiM ne ^ijnaai, xoft ■ uymm ae aa4i^%« A Kro wtA^n 
vh CAjméjf Ton fBMswTh Bcmyn t^ri^y* 

Pán brdy, cbléb tvrdý : ehlédM sa jinde. 

Ach jieUastaá chvíle: cizí rol^m^siif yj^é^wj. Mr.Uo^ 
ÓHjia MXML ro4HHa, or-ra qyaea hwíi ra nogwwifi cf^fo^ 

SvĎj pán činžovník, ahižebník relMMk. č. 

ProBiUal jaí ae , prodal jai «e. Jir. Haiaaoat opó^uca. 
R. 4t# aa— >iqi^ vto apo4ajica* 

Kdo láhno, leho pohánějí. Mr. Xto aese, iioro m Boro«* 
HiHorB, — kdo se dal zapřihnoutit totjž v službo. 

Přeléžké bydlo panský dvAr: chodě najiž le, aloje vy^^ 
spíš se. R. Heaojiff , aeaOdifl óospcKoft 4Bopi : Kua aaimca, 
CTOfl BHcnaniBCfl. 

Do panského dvoru vrata široká , ale ven úzká. A. B^ 
óoapcKOft 4Bopi BopoTa mapoKH, 4a bohi ysica. 

Chlap nevolník, a pánu vůle. B. Heeojui xMony, a bojpí 
rocno4HHy. 

Dvá hlupci na světě : pán, jenž chová bezděCného sluho, 
a sluha, jenž bezděčnému pánu sIoužL P. Dwaj glopich na 
éwiecie : pan , co niech^tnego sfug; chowa, a stuga, co nie- 
chetnemu panu sfužy. 

Chlap poddán pánu svému, a pán svým žádostem. B. Xo- 
Áom Bx HeB04Í y rocno4BHa, rocno4BHi y npaxoTett cioin. 

Služ jako sluha f aneb utec jako srna. Č, 

Maso pánům, kosti sluhám. (Tak vůbec v životě bjvá, 
že mocnější si maso bére , a chudému neb tomu , kdož pro 
něho pracoval, kosti nechává.)  Č. 

Panské nedojedky dobré pro čeládku. (5. — P. Co dni- 
giemu s w^sa spadlo, to musisz jéfó. 


*) Ui. Slnima — tuimi. 


JIoTý Uobouk at hřebfk zavéteji. Č. — Sic. Nory iMk 

Za ntva Míátke m hMMfika povMijí, staré potom pod 
larvid beiU. J&. Séhiobo canio la nuoqiy, a an aocrapto, 
10 ■ muft ja^. JL Hoaoe ohto aa nojnA aacan. S. HoM 
CBTO o KJBBjr BBCB. P. Nowo sítko na nowém kolku irieazaj^. 
GL Novo aito ae n klín meče, a jlaro ae i pod postelj híla. 
Blh. HoBO pamero ^a ro aaKaqflM^ *) 

Starý bičik pod lavid leží, a nový na bidelcí tísí. 77. 
Crapaa njerRa 004"^ ^aBxoft A&mfLVh^ a BOBan bb ctobkA Bvevn. 

Pokad chodiS, potud ae hodíí. Č. — P. PtfU ohodzim, 
pity 8Í9 godzim. 

Staréaau psu aataréaHi sluhovi jeden plat.<^. — Starý če- 
Mfa, jako starý pes: pryé s dvora, anebo pod lavici. Ur. 
Cnpait xojOBiy aao craput nec%, npou ci 4Bopa, bjib sbH 
XUMJ. P. Starý sluga jak starý pies. 

Nové koitiště dobře mete. — Každé nové pometki dobře 
■ete. C. — ÍL Hoaaa Her^a ibcto Hereri. Hobho a»4B bi 
lanrt nocywĚL Kr. Nova netla lepo smétá. «— Nove metle 
iofero poBiétajo. & Bosá ueTJia jtoo aere. Anebo: Hobo 
CBTO cano (aa bscoko) de. (Nové síto samo seje.) Ck. Nova 
■etia rada pomeče. **) 

NovéjSí fždy lepií.  P. Nowsze zawsze lepsze. 

Služka nestálá nikdy k pěkné sukni nepřichtfsí. Č. 

Hustá služba , řídká sukně. — Husté vánoce , řídký pial. 
-*- ftídkou sukni mívá, kdo dasto hody měnívá. Č. — Kr. Gosta 
itaifea, rédka onknja.  Ck. Gusta služba, redka balja. 

Kámen často se hýbající neobroste. — Kámen často hý- 
baný neobroste mechem. Č. — P. KamieA cz^sto poruszany 
mchem nieobroánie. Anebo: Rychléj kamieň obroécie, gdy 
Ba miejscu lezy. R. Ha 04homi híctí b KauemeKi o6pocTer&, 
(b MHiPUfc MXOMi oépocTaenb).  A v SibiH se říká :  fla ^era- 


*) L. NoToa oribruni sovo paxillo pendet. 

••) Am^ A new broom fweeps clean.  Dán. fSb^t JtofN fe^e beb^  Ifém. 
9tfne 8efcn ftgen gut — fe^ren f(^atf. 


S kým $ě koma snili pHhodí , také proA* te naroáL 
jR. Koi^ M MWb mmmrhcnf ton AJ^n T#ro h fěumíUL 

SiMrtek se pKbUff , nsMrd se ti ruce s?iH. A. Cyj^i 
npi4erB, pyxi Haat^ jĚfmBttmwt. 

ítMiií, 2f?ota sménétif. A. Kro ffrenrcii, nepaitnmi. 
P. Kto si§ oženi, to siq odmieni. 

^ej bM,  s kým k oltáři, s tím také do kroku.  R. Jbi 

Uh dej IM byli, jakby vtoky tUíI Mr. HexM m 
mngrn , mci firkfloqmi midti I Toato p6kno« prĎpovfdkM 
éíflirajf boslé pNnf ženichovi a nevěste. Jinak i takto som- 
T0ité pMvá: Bflh dej sdráva byla jak ryba, čistá jak ¥ida, 
veselá jek j«mf doba^ pracovitá jak včela a hojna jak leaié 
svalá% HuL Bysaft 34opo9a ňsrb puóa^ ro»a mrh boj», Moeia 
flin Becmi, poáoqa sitb mojm a Óorara mn Bemjm CBuraii. 

Srdce moje a tvoje spojiž, bože, to dvoje. P. Senv 
moje i twoje, bole, pof^z oboje. (Tsto prkpevídkn dáwní 
PoUd sobě obyčejné do snubních prstenův rýti dávali.) 

Dobrá svatba iýden trvá. Jt. 4o6paa cM^ibte noAt^D* 

Kdo má jakou stájičku , aC hledá i kravičko. Č, -^ téo 
sedí v zeleni, ženiti se nelení. P. Kto w zieleni, ieaíá lif 
nielcni. 

Samota člověku nesluflí.  Č. 

Živ jsa ne-^lec, nmftš ne-flovék. A. HCaaevb ae poja- 
rejuíj yuféMTB ue juoai.*) 

Někdo raného setí a mladého oženění nelitoval. P. Hikt 
wczesnegfo zasiania, i ailodego oleiiienia niežaiowal. 

Když nevěsta se rodi, ženich na kflík sedej. R. Hesicia 
poAHTCfl, a TKCHHxi Hd KOHb cBAUTCfl. (Ukazujo ua roidfl věki, 
by totiž okolo desíti let ženich starší byl své nevěsty.) 

Vtčch letech se mflžeš ženiti, kdy umíš šavlí se pásati. 
8. y Koaaa ce Abiu mo^kc caóvis nacaTH, y OHHaa ce ■ senn. 

Ožeň synu, kdy chceš, a vdej dceru, kdy můžeš. C — 
P. Ožeň syna, kiedy zechcesz, a wydaj có.rke, kiedy noiesz. 


*) L. Natcitnr indifne, per qnem non natcitur atcer. Pnllafaaiaa. 


Sen CBSUL mm xo^b , kojul MOflieiii^ MBntík 40«^ & Keňu 
, nufib xofcem, a idiep& y^at, Kay^i MMéiiib. *> *-*« Vafc 
jboje, by toto přísloví původné srbské bylo, j4ito> p«siHÍ 
flMBt?í srbském saáze jest deeru pvovdflU, neiH syna 

ItL 

• 

Heflépe ▼ykáněti , kdyi se práská. (NejUpe doere tdáti, 
ienUi berou.) Č. 

Dři lyka , když se derou ; vdej dcera , dokad berou. 
TorAH 4U]ui.4pB» Koju cfl Aepyib; tofau 4IM7 Aaft, 
Aepyn. 

Dévče do dvanictí let éeš, do iestnácli slřea^ pit lesí-* 
MdfilEq toniH, kdo vytede dceru z dotou. Č. — Bai. 4o 
jirb qemH, no cenn ^ítcxi crepeacH, me aamarrE KOHy, 
» ««i^ joxo 9% Momy. 

Wř rychlém koni na niainvy nejeadk Ř. Ha pianon 
tRénmcH ae ta^n. 
Ktapné ženění, dlouhé želení. Č.— H Caopan acemmOa, 

iOĚ pOR^ 

Chléb se sní a pivo se vypije; ale běda, komu se žena 
L šatný. 

íena nejsou housle, aby pohrav na stěnu pověsil. R. SCeaa 
fcju; .noarpaei na crooKy ne noetcamB. 

íena není střevíc, s nohy neodhodíš. fí. Xeaa ne canorx, 
fa ne cumemB. 

Snadno se oženiti, ale těžko rozženíti. S. 4acH0 ce 
m, tum ce nyuo panceaHTi. — Ženitba jest, ale odže- 
iienf.  R. 3CeHHTi»6a ecTb, a poaaceHBTBÓu airB. 

imit jedno rozváže , kdo s kým si svět zaváže. Č. 

hnělý jest ten, kdo se dvěma se bije ; ale smělejií, kdo 
mí nic nemaje. P. émialy, 00 siq ae dwieaM bije; ale 
iiy, co si§ zeni a nic niema. 


^. Clna el hijo , qttanihy quisierts , y hi h(j« , qaandio padieres. 
bifl. Marry yonr soo, wfrcn you wHf , bal yotir daiighter, when 
on can. 


3M 

Rodičové chovali dceru do vénce, a muiovi ji chovali 
do konce. R. Poat^ih óeper^ ao^l ao bíhimi, a mymy 6epe« 
ee 40 Kosiia. 

Vzal jsi mé, méj si mě, buď ti libo nebo iel. DLmL Gai 
si mnjo wozef, ga derblš ronjo měi, daái jo lebě libo abo lito. 

Neieň se očima, ale ušima; Č. — R. Buéipat seiy le 
r^asaMi, ho yman.  S. ymHMa a ae oqna Ba^u ce seain.*) 

Než ae ieníd, pošli uši mezi lidi. Ó. 

Ženu ber ze sousedstva, Itmotry co možná nejdál. HImL 
Žona sej ber* ze susodstwa, a kmótrow proS sej sdaloka. 
Ch. Zeni se kak najbliže, kúmi se kak najdaije. 

Bera dceru hleď na matku (jaká jest). 8. FáeMBĚ aaliv, 
a ysHM ndiepny. 

První dceru bera hleď na otce a matku, a drohon bert 
na sestru. R. IlepByD 40«ii> 6epi no OTu^r ■ laTepi, a BiopjD 
no cecrpt. (Hleď jak rodičové nevéstini jsou živi, anebo já 
vdaná už sestra její.) 

Podlé bratrův nevěsta. S, Ilpohy épana h HOBicra. 

Ženy a plátna není dobře kupovati při svíci. Č.**} 

Kuřete od mlynáře neboř ku plemenu, ani svine od pe- 
kaře, a ženy z města nepojímej do vsi. (Rosenb. 1598.) 

Ze dvoru děvka, od Prahy sedlka ( — nelirubě valné), d 

Kdo rád si namlouvá , nerad se žení. P. Co si; ndií 
zalecajq, nieradzi sie oženiajq. 

Kdo se rád přebírá , rád přebere. — Nevybírej, nepře- 
bereš.  (Což také krom manželství o jiných věcech plalf.) Č. 

Vybíráček najde olíráček.  8. IlíaÓBpaqi aai^e oiHpaqv 

Kdo mnoho vybírá , zřídka co dobrého sbírá. CA. Koí 
preveč izbira, redko kaj dobra dobi. 

Mnoho-li budeš vybíraf, zůstaneš vždy neženat. R. Iboro 
craHemB paaéiparb, bobcc 6y4emb nexeHaTi. 


*) fiém. ffiiQjl bu eint S^au nc^meit, gic^ »c^r bie llugcn alf titDffm 
|n ffaift. Přfilovf do«ii bloapé ! Slovtné to o koních ■ m o inéA 
praví: Ifoknpig koně ušima, ale očiau. 
*0 Mu. ncito BSb Mnaianb fauf nid^t ^i Sí^U. 


986 

Bil se, ndátil se, a dobré ženy nedobil se. R. Euca, 
KOiOTHjcii, a Ao6poft xeHU He 4o6Hjicfl. ^ 

Matku nadcházeje dceru předejdeš. Č. — S. Koft idieps 
xAe 4a 4o6ue, aaTepa Ba^a 4a ce yiuLiasa. *) 

Mnoho ženichův, žádný hráč. HLui. Wele nawoženjow, 
iadcn berjan. — Mnoho jich z Drážďan, žádný z Berouna. Č. 

Vdala by se i dcerka i matka ; ale není s čím ani zač. 
S, 748 ja 611 ce a Khepiia h Maftka , ho Hena cy ^mrb , a aeHa 

Čím déle hnčtinka v troube stojí, tím lepšího hosta se 
dočeká. 8. IIIto noraqa Bume y earpa ctoh, to 6o4tra rocra 
^en. (Útěcha nevdaných.) 

Každá nevěsta sedmkrát se zblázní. Č. 

Každému před oženěním tři léta třeštiti. P. Každý powi- 
nien przed oženicniem Irzy lata szaleč. * 

Nevěsta bez místa, a ženich bez rozumu. R. HeatCTa 
6e3i vbcTa, a xenexi óeai yma. 

Neplač, nebohá, žes dostala se tomu; nech pláče radčj 
on, že vede čerta domů. Jlfr. He njaqb, aeóoro, mo^Xemb 
3a éro; nexaft n^a^ie bhhi, mo 6epe jhxo y 4BHpi. 

První žena od boha, druhá od Udí, třetí od ďábla. P. 
Pierwsza žona  od boga, druga od ludzi,  trzecia*od  diabla. 

Chatrný ženich vzkazuje, a dobrému se cesta ukazuje. 
R. XjAoH accHHxi CBaraercfl, a 4o6poMy nyTb BasKercfl. 

Kdo se chce ženili, musí peníze měniti. — Kdo se žení, 
tolary mění. Č. 

Nepojímej -matky s dcerou , af hlavy nesperou. Anebo: 
Teznú matku s dcerou, hlavičku ti sperou.  Č. 

Která čítá, zpívá, liude: div, dobrou-Ii ženou bude. P. 
Która czyta, špiewa, g^dzie, z téj rzadkb cnotliwa bcdzie. 

Dokud sedí u matičky, lo jsou krotky jak ovčičky; ale 
když se s muži svedou,  lu trprv jim huby jedou.  S. 4oR4e 


^ ÁngL He that would Ihe daughter win,  mnst wiih the molher fint 
begin.— Sr. Géthe: IDet VtiiUtx f^enť i^, tic Zo^iti UuT i4* 

25 


38f 

S kým §e koma snili pHhodf , také proft - se narodL 
JI. Koifj^ lit něm Mvmnhcn, ron 4^11 Toro ■ fe/urtcn. 

Sitatek se přiblíží, nssvd se ti ruce sTfkí. i?» CyBte 
npH^erB, pyxH Haaa^ npmnHmen. 

Ženéní, života cménéní. R. Kro xieniTcs, nepeHtaircf. 
P. Kto sie oženi, to si^ odmieni. 

Dej bdh 9 s kým k oltáři , s tím také do krobu. /?. 4tt 
5ori» 6% Rfffk stmancfl, ch rtwh n ROH^iaTbCff. 

Mh dej žiti byli, jakby vínky vili I Mr. Hexat m 
anmyrB , sks &too«iRu mon» I Touto péknon prflpovídkon 
čittftvají hoslé přání ženichovi a nevěste. Jinak i takto seně- 
▼Mě přivá: BAh dej zdráva byla jak ryba, éista yk veda, 
veselá jak jarní doba, pracovitá jak včela a hojna jak seaé 
svalá. Hal Bysaft 34opoDa mn, pu6B, roxa mn bom, aeceit 
fliTi aecaa, po6o<ia airb nqojta a óorara nvh aeiijiH CBuraa. 

Srdce moje a tvoje spojiž, bože, to dvoje. P. Serea 
moje i twoje, bože, pof^cz oboje. (Tato prApovídka dáwoí 
Poláci sobe obyčejné do snubních prstenflv rýti dávali.) 

Dobrá svatba lýden trvá. R. 4o6pafl caa^bda ae^ijn. 

Kdo má jakou stájičku , aC hledá i kravičku. Č. — Edo 
sedí v zeleni, ženiti se nelení. P. Kto w zielení, ženíé lie 
nieleni. 

Samota človéku nesiudí.  Č. 

Živ Jsa ne--0lec, umřeS ne-človék. A. JKaseair ae po4t- 
reji-y y«p«rfc ae jmuv^*) 

Nikdo raného setí a mladého ožeaění nelitovaL P. Nikt 
wctesnego lasiania, i arfodega olenieaía niežalowal. 

1 nevěsta se rodí, ženich na kflA sedej.  R. Heaicra 

Ésenixi aa aoHb csautch. (Ukazuje na rozdíl v6ka, 

>lo desíti let ženich starší byl své nevěsty.) 

blech se mfižeS ženiti,  kdy umíš davlí se pásati. 

M jítu aoxe caó^ia nacara, y OHaaa ce n xesara. 

m 

"^a^ kdy chceš, a vdej dceru, kdy nifižeš. C. ^ 
My secbcesz, a wydaj có.rke, kiedy notesz. 

aan ■aieitiir riM. Paltafaaiaa. 


Hledd Bt bladkett tvářičku syt nebudeš. P. Na gladkq 
loiif patrzqc syt nieb^duMS. 

Málo k málu, a vády yíc.  Č. 

Zlé maso be£ chleba. (Prayil hladový ze{.) d'. 

Co mi po ženéní, když není krmeni, Ifr. lUo mohí no 
XHBul, Ko^ Hena qHu KopmiTH. 

Béda, kdo 60 žení na čtyři větry a na pátý áum. Eal. 
OMeiUBCfl aa qorupe Btrpu, a aa datuě mywh. 

Přines s sebou, chceš-ii živa býti se mnou.  Č. 

Veliké věno nedělá muže. R. Eovibinoe Dpa^anoe Myxa 
le Cjii^aeri. 

Nerovná spřež nerada spolu táhne. — Rovné s rovným 
rádo táhne zároveft.  Č. 

Nejednostejnými koAmí Spatné budeá formanili. Č. 

Ženu vem si stejné váhy, chceš-li ujíti věčné vá4y« P» 
2on§ obieraj stanu równego, chcesz-Ii goaonu ujáč ustavr- 
lego. 

Kdo se ženíš, hledej sobe roveft. S. Ko x(riie 411 ce 
xeu, ceĎH pasay aoKa Tpaxca. — Nerovní, nesvorní. JL Ni6- 
rowni, niezgodni. 

Béda muži tomu , kde žena nad stav jeho v domu- A* 
X740 Myxy Toay, y KOToparo xceaa ÓOALmaa vh 40V}r. 

Věrnost a ne bohatstvo pH ženě si žádej. i?. He atejuift 
sa xenoK) éorarcTBa, xce^iat nocroHRCTBa. 

Žena bohatá hrdá , a v řečech k muži tvrdá. Anebo : 
Bohatá se nadýmá, a s mužem sváry mívá. R. JKeua óoraraa 
ropAiTca, a cx nyxcexi qacro ópauHTCfl. 

Lépe s chudobnou chléb jísti , nežli s bohatou se hrýzti. 
R Jyvne aa yóoroft xceHHTbca, BOxce^iH ci Ďoraroio Bcer4a 
ópaBBTBCB. Slovák vsak ve své sprostnosti praví: Bars je 
hrbatá, len keď bohatá. 

Hálo po věftě, není-li ctnosf při ženě. P. Nic po wicnie, 
gdy niecnota w ženíc. 

Při velikém věnu poslouchej muži ženu. P. Žop^-á poj^ 
s wielkim wianAB) ; wiedB, ža Aieb§dxie«;i jéj papem. 

1b* 


388 

Kdo se pro peníze žení, prodává sroa svoboda. & Koi 
ce sa HOBue xceh, np04ae CBon cbo6oa7. *) 

Pro statek vložil sobě na hrdlo zmatek. Č. 

Na světe nic není mrzutějšího jako bohatá fena. HLiA. 
Na swječi nej ničo hobeňSe dyřli bohatá £ona. DImí. Nt 
awěse nějo nic hobuznejšego ako bogata žona.**) 

Bohatoa ženu jsem si vzal , ale jsem panství la ni dal 
ELul. Bohatu žona sém sej wzal, ale s tém sém knéjstwo 
piedal. DLui. 'Bogatu žonu som wozel , s tim som mojo 
kněstwo páedal. 

Gert oběti pobere, ale oltář zůstane. (Věno brzo to tas, 
ale žena zflstane na krku.) Č. 

Dostal kata vedle zlata; čert zlato vzal, kat mu ostal 
S. Yaeo apara  nope4'B  Ó^ara ; aparB ocrao , ÓJiaro nponaio. 

Jedno k druhému, zlá žena chudému; komu se dostane, 
vždy jemu běda bude. C. 

Jde-li dílo hakmak a opak, nech raději tak. R^ Kojn 
noft^erB BKOCb 4a Bposb, iwn, a^ao h 6pocb. (O manielstrí 
ne po 'Srdci.) 

Edo nemá s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. Č. 

Spolu jim těsno, a od sebe teskno. R. Biftcrt rfccio, a 
p03H0 rpycTHO. 

Ani s tebou nemohu žíti, ani bez tebe býti.  C. 

I dobré manželstvo za kajicnost platí. R, 4o6poe aaijna- 

CTBO  nOCXHMeHbC. 

Není hospůdky, by nebylo půtky. Č. 

Není té krčmy, aby v ní při kvasu někdy svády nebylo, 
(ani toho manželství, aby se mezi manžely něco odporného 
nepřihodilo^. Č. 

Není toho kostelíčka , aby nebylo kázaníčka — (aby čert 
neměl svou kapličku). — A zas naopak : Není toho kostelíka, 
aby v něm jednou do roka posvícení nebylo.  Č. 

Není toho domu, kde by nebylo časem dýmu (mmlosti). 
— Není domu bez dýmu.  Č. 

*) Ah$L He tiiat marríei for wealth, doei seli hif Ubariy. 
L. laioleiabiliaf wMí ett, q«ui fbemfaui ^ives. lav. 


í 


389 

fiídká radosly huBtí ialost, šetř pilně, to jsoa jich knn& 
— Krátká radost , věčná žalost. Č. — A vfiak pomněti třeba 
i na toto: 

Ne vSade kde rAže roste, kopřiva také vyroste. C. 

Kdo má pokojné manželství , v svobodném jest stavu. Č. 

Manželstvo bez dětí, den bqz slunéčka. Č. — HLui. Man- 

dlelstwo bjez džeéi jo runě swjetej bjez slónca. DLtd. Man- 

felstwo  páez  žeéi jo  rowno  ako  ten swět  piez  swuňca. 

& Epaai óeai a^w obbko e rbko ABWb óeai cynna. *) 

Ženy se styděti, dítek neviděti. Ji. Xeioi CTU4iTBca, 
Alret HO BH4aTB. 

Muž miluje ženu zdravou, a bratr sestru bohatou. 
B. MjTKTb meEy AnÓEVh s^oposyio, a 6parB cecrpy Óoraiyio. 

Starého pro radu, mladého pro vádu. Č. 

Lépe se starým papati, nežli s mladým plakati. 8. BojA 
e ca crapiiHi nanani, nero cb iubaumi n^axaTH. 

Zderouc starý střevíc koupfS sobě nový. (Starý pán 
z Žerotína dceH své tak řekl , když ji dával za starého Te- 
toura, kterýž potom brzo umřel, a ona po něm statku do- 
slala.  Červ.) 

Na starém do mlýna , na mladém do vína. (Jak o koních, 
tak o mužích platí.) Č. — Jinak : Na starém (}. trakaři) do 
mlýna, vykládá Červenka takto: Kdo dělá, a{ předce dělá, 
jiným se pohoví. 

Plaché koně, starý vůz, mladá žena, starý muž. Č. Anebo : 
Když se starý s mladou ožení, jakoby do starého vozu plaché 
koně zapřáhL P. Kiedy si; starý s mlod^ oženi, tedy wlaánie 
jakoby w starý wóz szalone konie založyl. Ha!. Kojh moaoajoř 
zo crapOK) o^KeaHTCfl, to laxi e, hki 6u moaoaíhí HeyKU Roaa 
AO craporo Boaa sanparL. 

Patrná bída, u starého mladá Lída. B. Ba^Hiiafl ót^a, 
no y CTaparo zcena ao^o^a. 8. V CTapua lua^a zcena 6tAa 
roToaa.  A staročeské veršíky praví:  Ořech tvrdý,  zub čer- 


^ Lof. Hatrimoníum dne prole est qaasi mondus fline sole. 


^vHf, mladá žena, kmet šedivý: toho apolka, radfm, ea střeš, 
Véc nejlepší jest roYná spřež.  Reš. 

Řídká shoda, starý muž a mladá žena. HaL 4e wywL 
CTapuíl a xHHKa M0Ji04a, ran pt^xa aro^a- 

Starý muž a mladá žena — jisté děti ; mladý maž a starii 
žena — jisté bití. HLuL Starý muž ha mloda žena — wéste 
džeóí; mfody muž ha stará žona — wěste paky. 

Krátké dříví, hotové uhlí; pozdní dítky, hotoví sirotoL 
S. KpaTKa Apaa (Rp&TKe r^aert) totobu yrapím; no34Ha ^vt, 
roToee CHpore. — Starý otec sirotky plodí. 8. 04% crapt 
OTua A^w CHpo<ia4i». 

Bez ženy dům jako bez kočky, a bez muže jako bei 
psa. R. Eeai xeau Aon «ito 6e3i RomKH, a 6e3% myTUt mo 
6e3i coóaKH. 

Nestojí dflm na zemi, ale na ženě. 8. He ctom Kyfca it 
seHjui, Hero pa »eHH. 

Dobrá hospodyně dům střeže, a nefielrná ho v rukáTě 
roznese, fí. 4o6pafl xeaa aoui c6epex;erb, a n.ioxafl CBom 
pjrKaBKOitb pasHCcerB. 

Více žena hrnkem nežli muž pytlem (vyvláčí z domo). 
A. He CTO^bRO Myxcb HtmBOHi, cro^lko xcena ropmKon. 

Nenavozí muž na řebřínovém voze do domu , co žena 
po zástěrkách vynésti může. HLui. Muž njezaraože zreblo- 
wanym wozom tak wjele domoj nawozíč, hač žona idrcnií 
domach wotnosi. 

Huž-li zahýří, půl dvoru hoří, a žena-li zahýří, vlecken 
shoří. R. MyjRx 3a;(ypHr&, no^osna 4Bopa ropirL, a arem 
3a4ypHTi, H Becb cropsTB. 

Muž se snaží, jak by chleba dobyl, a žena se snaží, jak 
by muže pozbyla. R.Wyi^rb roHo6HTi, ksitb 6u xjit6a 4o6in%, 
a »eHa toboóbti, kbrx 6u Hyaca H36uTb. 

Žena jak kněžna , a světnice nemetena. Bal. JRem kbi- 
niBRa, a xara rc HereRa. (Žena nádherná žpatná hospodyně.) 

Poklid jeví hospodyňku, neSvara ukáže sviAku. Č. 

Ženina  krása domácnost.  R.  XesniRBt  Rpacora  4oao- 

CrpOftCTBO. 


um 

Oxdoba ien ctnost a dobré mravy. P. Niewieicía ozdoba 
CDOta i dobré obyczaje. 

Dobré ieny není ceny. Č. 

Dobrá žena drahá směna : zlá pak žena trpké zeli. Č. 

Dobrá žena lepší nad zlalý sloup. C 

Z dobré ženy  muži čest.  JR.  JKeHOD  4o6pOK> -h  Myx% 

2ena počestnější, muži milejší. R. JKeaa ^ecrate, Myinj 
nuke. 

Jak slunce okrašluje nebe , tak d dflm žena pobožná. 
DLtí. Rowno ako swuúco něbjo káasi, tak jo fromna žona 
kiasa swojeje wjaže. 

Muž a žena jedna duše.  IL  Mjdtb h »eia o^aa 4jmt. 

Co muži Yzácno (draho), to buď ženě sváto. Č. 

Žena muži plastýř (flastr), a on jí pastýř. R. X(eHa Mjrxjr 
JuacTupb, a 0H^ et.nacTupb. 

Krásna pávice peřím, a žena mužem. R. Kpacaa naaa 
nep^eui, a xeaa ujTRcn. S. CeaKa xeaa aa caorb iiyxa 
ipnjUi4Ba. 

Dobrá žena dělá dobrého muže.  Č.*") 

Zlý chlap od ženy.  P. Zly chfop od žony. 

Lépe žíti manželům svorně nežli hojně. C. — R. Ue 
n406eHi ■ KÁ^Aiij Ror4a y lysKa ch menoio AWh> 

Kdo aa ženou nedopatřuje , ten ji jistě nemiluje. 8. Kot 
le noaopCTBye aa cbow aceay, oaaft e a ae MHjiye. 

2enu miluj jak svou dušku, a třes jako hrušku. R. Atoón 
xeay Kaai .4yuiy, a rpaca kari rpymy (6eft Raai my6y). 
Jfr. JKeHxy (4tTHBy)  jiío6h aKi Aymy, a rpaca hri rpymy. 

Pomoz bože neženatému, a ženatému už žena pomílže. 
Jfr. noHOJKH 6oxce aesKonaTOHy, a aKoaaTOHy t acaaRa noMOTse. 

Zachovej bůh od už dobré ženy.  Č. 

Ohně, povodně a zlé ženy uchovej nás, Panel R. Orb 
nosapa, on noiona, a o^^ záoř meau  coxpaaa aaci,  ro- 

01041. **) 

*) Angi. A good wife makef a g^ood hasband. 
^)  K. IIv^ m»l &ciXaúaa ncU /vv^ nand t^ia. 


Kayka a dá fena dm se Tícepere, Um SernSjiL IL 
Čayka i zla žena Sto se vece pere, to je cárpija. 

Zlosti ienské není lékařství.  Č. 

Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lAže. Č. 

Koné vášnivého, alvhy úporného, ženy nestondné, bodeji 
nikdo neměl. P. Konia s narowem , chlopa s aporem , iony 
0 niewstydem, bodaj nikt niemíaf. 

Dlouhé vlasy, krátký rozum. Č. — P. V bialych gféw 
átngle wlosy,  a rozum krotki.  Hal. IKhhkii 40Bre BOJioc^e 

MaDTB, a pOSyHX ROpOTRUt.  R. Bo^ocu 40jn*H, jwi KopoTork 

Mr. y XHHOKi BOJoei ^oanift, ra jwb xopoTKUft. 5. y xeie 
6 4yra Koca a KpaTxa naMtib. //. Důgi lasi, králka pamet 
CA. Žene sů dugeh lasih, pak kratke paměti. Dugi lasí, 
kratka pamet. Kr. Žene so dolgih lás, pa kratkíh mísel 
(kratke vére).*)* 

Porozmyslím s poduSkou, potom se- poradím s ženuikou. 
A. no/ariiaK> c^ noAymROio, a nocjt cnpomycB cb xenjnnov. 

Ženská rada bývá jen někdy dobra. Č. **) 
Koně chval teprv po měsíci, a ženu po roce. Č. 
Nechval ženino tílko,  ale chval její dílko.  R. He zitJH 
xcHy Tijon, a xea^n ee 4ťiOHi. 

Žena přechválena už jest zavedená. Č. 

Ženu a ručnici můžei ukázati, ale ne zapAjčítL & Zeij 
■ nymKy uove mobcki noxasaTH, au ae ysauaTM. ***) 

Koné nepAjčuj, a ženu na hody nepouštěj. Mr. Kou n 
noaraý ae Aaaai, a miHKy bi opi^aHUi ae nycxai. 

Nevěř ženské vfili, a koni v poli. E. He Btpb xeil wh 
BOJit, a ROHK) Bi no^l. 


*) JL Certam eit, longoi eMe críne« omnibafl fed brevei leiiAOf bb- 
Ueribuf. Coim. p. 12. — FV. Longf cheTeaz, courie cenrelle. Nim, 
£aigc ^aarc un^ furgft 6inn. Lii. Moterísikéf flfas rabaf* trampti 
amai.  Čud, Naei te - rahwal on pítkad juukied ,  lOhhikoMed mOlteá. 

**) AngL Women'f connscl if fometímefl good. 

•—)Ansl, The wife, the hone, and the aword may be ikew*d, M 
not lent. 


Z?ůle dobrou ženu kazí. R. Boah Ao6pj sohj nopTan. 
Amjfl nym memh bojdo, ho 6uTb 406py. 

Povoluj iené, pak hledej ji po cizích domech. R. Kor^a 
xeii cnycKaTB, rairB b% MyssHxx 40iiax% ee acRaTB. 

Yodu, ohefi a ženu téžko si podmanili. 5. BoaJj aarpy 
■ xeey ne aove ^obcitb HaAB^a^aTH. 

Žena žene, až dožene. Č. 

Ženskou chtivost téžko nasytiti. R. XeHCRÍa npnxoTH ee 
■cnojHHmB. 

Ženské nemoci dají se jen uhodnouti. R. JKencKia eenonoi 
Aora^KU jAntíTh. 

Ranní déS( a ženský pláč dlouho netrvá. Č. — HLuií. 
Ranili dešč a njewiesčinski plač so bórzy minje. P. Deszczyk 
majowy i Ižy panny mlodéj niedlugo trwale. *) 

Ženský pláč, babí hněv, psí kulhání nemá dlouhého 
panování. Č. 

U blázna kord, u ženy pláč, u psa moč, u koh? lejno: 
to když chtí hned jest hotovo. Č.**^ 

Ženský pláč, kočičí slzy. Ch. Ženski plač, pak mačkine 
suze.  J&. Žénski jok, pa mačkine solze. 

Jedna Žena pláče od žalosti, a druhá od chytrosti. R. 
O/ia meua njiaqeri on Jxa^ocTH, a 4pyrafl orL ^ecrn. ***) 

Když pes spí, Žid přisahá, žena pláče, nevěř. P. Kiedy 
pies ipi, žyd przysiega, kobieta placze, niewíerz. f) 

Z ženského pláče smích. Č. 

Ženě a klínu nikdá nevěř. Č. 

Koni , psu a žence nikdy nevěř. Mr. Kohk), coóaut , ra 
miift HO vkfh. — P. Ani na wsi, ani w mieácie nietrzeba 
wierzyé niewiescie. 

Lesf, chytrost a oklamání nejvyšší ženské umění. 


*) ŠfM. Dlorgenregcit nnb SScilemai ftnb um je^nc nimmennat. 
*^ Fr, Femme rit qaand elle peat, et pleare quand elle veul.  (Žena 
se sméje kdy může, a pláče kdy chce.) 

*^ L, Didícemiit flere foeminae in mendaciam.  Synu, 
t) Nim. ^n tec ýuntc ^inítn, Su^Un S^infen, %xavLtn SEBeínen, 3ubm 


3M 

Ženská lest, a6 bez zubův , a yiak i s kostmi poUrá. 
R. XCeHCRaa jiecn, xota óeai 3y6i, jia ci KOCTbn ciicn. 
S. ]K6HCKa ^axB, npeiuia eeia 3y6á, a^' onerB 340 jriAa. 

Žena muže oSidí, by očí měl co řičíce. Hímš. ^ona 
muža zjeba, by woči mjel kajž křida; 

Koně nebij, čeledína nelup, ženy nepopouzej, chcei-U 
z nich užitek míli. P. Konia niebij, sfugi nielžyj, žony nie- 
4ražni, cbcesz-li mieé z nich statek. HaL Kohh ne 6il, 
cjiyru HO npoKjiHHaíl, xcehku ho 4pa3HH, k04h xoqb moói crar- 

.KOBa^H. 

Ženy umějí bláznům pískati.  Ó. 

Žena věrná, milá, jest divná ce vrána bílá. Č. 

Ženská milost jest jako host; panská pHzeň též jako sen; 
růžový květ — to tré jde zpět. Č. — P. MKoéč panienska, 
azcz^šcie w karty , laská paAska i krása rožej , nie dingo 
trwafe rzeczy. 

Žena muže nebije, a přede ho sobě podbije. R. Xeia 
MjJKa HO 6beTi, a no4'B ceoi Hpaai bcaoti. 

Ten ;ivět se divně obrací, když žena mužem kotácf. 
HLui. Tón swjet so džíwnje wobroéa, dyž žona moža 
mocy ma. 

Kalhoty kde žena nosí, málokdy muž dobře kosí. jrr.Kjér 
iena hlače nosi, mož malokdej dobro kosi. 

Zle, kde muž v rouše a žena v kukle chodí. Č. 

Za starých časův bývalo , že muž ženu bíval , a nyní 
žena muže tepe. R. Bi ciapu ro4U 6uBawio, Hyxi xaay 
ÓHBaji, a TcnepL jKeaa Hyaca óbevh. 

Znej ženo své křivé vřeteno. R. Snail mem cBoe ipDoe 
BepeTCHO.  (Neplet se do věcí, o něž mužům činiti.) 

Žena smlčí každé tajemství, o němž neví. S. jKeia ke 
caHO ony raftHy caMysaTH, koío ae sea. 

Šafránu nepřetřeS, a ženy nepřepřeS.  Hal. Dla^paHy le 

neperpcmb, a »hhru ho ncpenpemb. 

Ženské dílo a ženská řeč nemá nikdy konce. Č. 

Kde baby, tu hromady.  JVr. lUo 6a6u, rb h rpoMAH* 


30S 

(Hromady, totiž sedlákův shromáždéní , kde obyčejně hlučná 
se rokoje.) 

Kde husy, tu smrad a iítěbetyi kde ženy, tu svár a kle- 
pety. Č. — P. Žona rzadko bez gomona. 

Dyč y tři ženy dělají jarmark. — Třem ženám se jeStě 
vždycky klep povedl Č. — Eal. 4Ba xchau, a 4Bt HeBtcrt 
apo&um flpHapomb wh híctI. & Tpa jkc^ho h e4Ha rycaa qiHe 
lanapi.  TH ženy a jedna hus činí jarmark. *) 

Kde dvě ženy, tam sněm, a kde tri, tam sodom. R. Ta^ 
jrt 6a6u, TajTb cyěn, a r^t rpa, Tam* co40hx. 

Babích klepův ani na svini neobjedeš. R, Ea6i»a epaHM 
H la CBHHbt HO o6i/t4emi». 

Přijela bába % města, přivezla klevet s p&l města. R. npi- 
lza4a 6a6a aai rop04a > upasesja Btcreft rpa Kopo6a (tři 
koše novin). 

S jedním mužem do dolu , a s druhým do domu. Č. — 
P. S jednym w dol, s drugim w dom. 

Žena muže želí, dokud nezevre zelí. Č, 

Žena umírá, a muž jinou vybírá. Č. — /í. JKena yviipaeTi, 
a lyz^ co CHtxy noiapaerb. 

Komu ženy mrou a koně se množí, tomu přibývá zboží. 
HLiii. Komuž žony rorjeja a koně steja, tomu so kubfo roji. 

Vdovieka svá volička. — Jak u kněze tak a vdovy, 
každý chodí za svou vůlí. P. Tak u ksi^dza jak u wdowy, 
kaidy chodzi po swéj woli. 

*^U  vdovy  chléb  hotový,  ale  nekaždému  zdravý.  P. U 
wdowy chleb gotowy, ale nie každému zdrowy.  JRfr. Y b40bu 

■ 

xii5i rOTOBiift, 4a He ycHKOHy 34opoBUft. 

Vdovec 8 vdovou zřídka se shodnou. P. Wdowiec 
>wdowi| rzadko dobrze s sobq. 

Vdovy za muž hotovy.  P. Wdowy za mqž gotowy. 


*) L EbX qnasi grande forum yox aha triům mulierum. VL Tre donoe 
ed un oeca fan nn mercato. Dove sono donne ed ocche, non yí 
•OBO parole poche. Piem, Doe fomne e n' 5ca fan un marcá. 
AngL Tkree wpmon and a goose make a markct 


89ft 

Kdo vdovu bére, jakoby staré poctivice koiipU nt tAi: 
kdož ví, kdo v nich chodil ? P. Kto wdowQ pojmojoi Jakoly 
staře poczciwlce na wendecie knpif: co wiedzieé, kto trnich 
chodzil. 

Nebezpečno dostati koně po smélém jezdci, a rdovn po 
smélém  muži.  P.  Niebezpieczno  dostač  konia  po  íaMim 
jezdců, a wdowy po émlafém  nifžu.  Jiní zas takto prtvi: 
Po nieémialém jezdců konia,  a  po  ámiafém  mqtn  wdowy 
szkoda dostač. 

Vdově někdy čert Štětky pfljčuje,  a vdovce  sám čeie* 
(Oba se rádi Sperkujf, aby se zas zalíbili.) Č. 

Sij vdovo široké rukávy. . . . Viz str. 89. 

Vdovec má jen polovici srdce.  Č. 
I    Vdovec mívá lžičku a skleničku,  a mládenec holé nce. 
HLuL Wudowc ma žičku ha škličku, mlody hélc ničo. 

Svedené děti, svedené neStěstí. Č. —  Ch. Dvoja detca, 
dva veliki gréhí. 

Dvoje děti svedeny, vždy jedny skráceny.  JL 4Boe 4tn 

BOAHTb,  OAHHlfb 40Ca4HTb. 


Krev není voda.  Viz Právo sir. 360. 

Těžko všude svému beze svého. //. Těžko svagdd svoma 
bez svojega. 

SvOj svého želí.  C. 

Svdj svému i nechtě družíc B. Ceoft CBoeiiy no aefMt 
Afyn (óparx). 

Přítele (svého) jest i bolejíc chovali. Č.  Štítný. 

Doba doby hledá, svůj svému a psu kosf. Flaška. 

Svoji nejsou Němci , nedají zahynouti. Hal. Cboh JiD4e 
HO Taiape, ne 4a4yTL aaručariL 

Bližší košile než kabát. — Bližší jest těla košile nežli 
sukně. Č. — Sukně košile bližší nebývá , nemúdrý pro daleké 
bližších zbývá. Dal. — P. Bližsza koszula, niž kaftan. B. Caoi 
pyĎauuca Kh itwiy ÓAume. — PjČamKa ÓAume vh ojeqaMi, livi 
Ka^raai.  Hai Ejnninna copoqxa hki cap4an (xcynan).  Cta 


unie je rab«£a tela neg halína. S. EjHva e Romyia aero 
xama.*) 

Jazyk dobře věří, když zub bolí. (O Bejbliž8ích pří- 
buzných, potká-Ii je neštěstí nějakéO  C. 

Příbuznost platná, co stará plachta. Kr. Toliko pomaga 
ildita, kolikor stará plahta. 

NeTÍdím-li srých, teskno mi po nich ; TÍdím-li pak svých, 
a mnoho zlých, lépe mi bez nich. R. Kor4a ne BHxy cnoiixi, 
larii Tonmo oo ewxi; a yBUxj cbohxi, 4a MHoro xy4Hxi, 
Tin ly^me Óeai hhxx.. 

Dobré bratrstvo nad bohatství, fí. 4o6poe óparcTBO 
muie ÓoraTCTBa. 

Bratr bratru jako silná Téže. 

Dva bratří na medvěda, a dva svakři na moučnou kaSL 
H 4Ba 6paTa áa ■e4Bt4a, a 4Ba cBOHKa na xacejib. P. S szwa- 
grem na zaj^ca, s bratem na niedžwiedzia. (S svakrem na 
ujíce, s bratrem na medvěda.) 

Bratří se bili, a zas sobě mili. S. Epafca 6H4a, ópafca 
nua.  (Svoji ublíživSe si snáze i^ež cizí se porovnají.) 

Třebaf bratří spolu nevaří, predce spolu hostí. (Zdá se, 
ie i o slovanských národech platí.) Téhož smyslu jest i ta- 
tarské přísloví toto: Psi jedné vsi často se hryzou, ale na 
Tlka hned se zberou. 

Ačtě bratr můj, však má rozum svůj. B. Eparx HOft, a 
jn y nero CBOft. (Nemohu za to, nežive-lí bratr můj řádně, 
nejedná-lí moudře.) 

Bratr bratra až nad propast přivodí, ale do ní ho nevrže. 
&' EparB ópara Ha4'i» nuy bo4h, baví ra y hk) ne THCxa. Jinak: 
Cioft cBora Ha4'B auy B04B, ba' onerb nebe y Ruy 4a ra rypE. 

Ač jsme my bratří , nejsou předce naše kapsy sestry. 
8. Ako cmo ku čpafaa , HEcy Kece cecrpe. 


*) i. Tnntca palUo propior ett Flaut. — Fr, Ma chcmUe me touche 
de plafl préfl quc ma robe. — La chemise est pluf proche, que le 
pourpoint. AngL Close sitf my shirt, but closer is my skin. — The 
fBock is Dearer than the peUicoat. Dán, 6ftortcn cr mig n&nuere 
CQb itiolen.  Nim. 3)aé ýemb i^ mil a&^cc aU Ux (Roď. 


srn 

BratN jsou bratří, ale s^r za penfze. 8. Epalia n* ■ 
ópafca , aHa cupi sa acnpe. Anebo : Co bratr lo bratr, 
méScoYé ale úhlavní nepřátelé. S. Epafca la' ■ 6pdui, a to- 

604IIH  Ka'  H  KpBHHUH. 

Bratří yespalek nebývají dobří.  Č. 

Bratří snášeliví — veliké divy. P. Bracia zgtidliwi tq 
wielkie dziwy. ♦) 

Syn otce moudřejší — radost ; bratr bratra moudřeji! — 
závisí. /?. Curi OTua yHHte, pa40CTb ; a 6paTi 6paTa, saucn. 
Podobné tomu jest ilyr. : Každý človčk si přeje , by byl lepií 
než kdo jiný, a jediné horší než syn jeho. — Čovék zeli, 
da je od svakoga bolji, a od siná da je gorji. 

Bratr bratru nejhloub oči vypichuje. 8. Epan óparj 
Hai4y6.rk oqu Ba4H. Anebo : Kdo ti vyloupl oko ? Bratr. Protot 
tak hluboko ! 8. Ko th g Hsea^io oko ? Epan. 3a to e raio 
4y6oKa (A tak všude, čím vetší bývala láska, tím vétii 
vznikne nenávisf, kde nepřátelství vzalo počátek.) 

Sestra (dcera) vdaná, sousedka nazvaná. S. CecTpt 
(anebo mkepua) y4aTa C3'ct4a aasBara. 

. Tesf miluje česf, a zet dary. /?. Tecii .ik>6iti <iecn, 
2ftth jifoĎHrB B3flTb , a uiypHHi f-iasa i^ypin (gvakr očima 
mhourá.) 

Každá svekruSe zřá na nevislu. S. CaaRa cseiqpBa >p3i 
aa ciiaxy. 

Zlá svekruše i vzadu vidí. R. Y .uixoft CBeKpoBi ■ caa^a 
masa. 

Téžko tchýni po zefové síni. IL Těžko poničí po zo- 
tovoj ulici. 

Deveř (bratr muž A v) nevčstě pfítel z obyčeje. A. 4eBepi 
BeBtcTKt oóuqHoíl Apyn. 

U zefův mnoho úskokflv. R. Y sareft MHoro sarki. 
(V rus. spolu hra ve slovech.) 

Není-li v Čí hlavu, tedy v ženichovu (v zefovo). JI. Re 
Wk <n»io rciOBy, B^ meuuxoBy. 


*) IaU. Rara coacordia iratttui. 


Když všickni v dome spí, nevésti mliti Telí. R. Bet 
vh ccMbt cnHTXy a uehiciKb uOAOTh BeAsm. 

Sjftá kočka dobře loví, hladová nevěsta mnoho krade. 
Ck. Sila ma£ka dobra lovica, gladna snéha verla tatica. 

Jede-Ii kdo z příbuzných ženiných, vrata otvírej , a je- 
de-íi kdo z mužových, vrata zavírťj. R. ^Kobhah t^erL po4Hff, 
OTBopaft Bopora, a Hy^icHH po^aa, aaTsopaft aopora. 

Dokud živi rodičové , cti je , a za mrtvé modli se. R. 
KojOI xhbu po4HTe4H, JO Exi noqHiaft, rojh yvpyTX, noiiaHail. 

Není přítelíčka nad tatíčka. R. Ehn rasaro 4PJ9KKa qio 
6aT]omKa. 

Dej bůh otčíku zdraví, a dítky nebudou bez živobytí 
Jí. 4aft 6orb 6aTiomKÍ 34opoBbe,  a sítích bcí bx npoHUcjiy. 

Požehnání rodičův na vodě neutone, v ohni neshořL 
A PoAirejiLCRoe 6jiarocjiOBeHÍe hb boa'^ ne ToaerL, na orat 
EO ropETb. 

Matčina modlitba s mořského dna vynímá. R. MaiepHHa 
■ojiTBa co 4Ha Hopa BUHmiaerB. 

Nedej bůh to dítěti nepřítomnému, co otec a matka 
myslí. 8. 4a 6or& Atreiy Be4a obo, mro uy otbux h huti 
wMCAe. (Nepřichází-li kdy dlouho dítě odkud, i hned rodi- 
čové myslí , že to neb ono neštěstí je potkalo.) 

Co otec zděravil, syn jako slabé zláme. P. Co ojciec 
przedzíurawi , syn jako slabé zfamie. 

Když otec stár, rád bys ho zahrabal, a když umřel, rád 
bys ho vyhrabal. R. Ciapx ĎarbKa, yówAi 6u ero, a yHepi 
tfmxa, KyDi.rb 6u ero. 

Jak ty rodiče své , tak tě uctí dítky tvé. F. Jako ty 
rodzice swoje, tak ci; uczczq dziatki twoje. 

Ylečeš-li otce ku prahu, povlekou tě tvé dítky přes práh. 
IL Ako vlečeS otca do praga, budu te tvoji sini čes prag 
sunuli. Kr. Če vléčeS očeta do praga, te bodo tvoji otroci 
čes prag sunuli. 

Syn-li vyhání z domu, lehni si na pec; zef-li zabručí, 
koniBiD se chop kliky. Jfr. Koa ciib% butobh z% xani , bb mmb 
yusiaftca; kojuti bstb crase Bop^iaTB, to aa ABopi xBaraicfl. 


400 

Kdo otci nepřetrpf, ten jinému oči vyloupí. P. Kto ojcowi 
niewycierpi, ten drugiemu oczy wyfupi. 

Kdo neposlouchá tálu, prokáže poslufinost katu. Mr. Xto 
ne c^yxae rara, TOft nocjiyxae Kára. 

Kdo otce a matky neposlouchá, bude posluSen tdad 
kflže. R. Kto orua u HaTopn ne c^ymaerB, toti nocj^yinaen 
re^flqbei ro»h. Jfr. He bmIbi c^yxaTU óaTbxa, cjiyxat co6iqoH 
nncypu. 

2ena muži zas se mAž narodili, matka nikdy. P. 2ont 
mežowi može si§ urodzié, a matka juž nie. 

Co matka ťo matka (co macecha to macecha). Č. — P. 
Mamka za matk; niestoji. 

Na slunci teplo, a pK matce spu blaze. R. Upi cojnil 
TODiio, a npH HarepH cuHy 4o6po. 

Ač dítě křivo, přede mateři mílo. II. Xota amtr xpiao, 
Aa HarepH hh40. 

Ačté i štíře, od srdce je. S, Ako e h 3HÍfl, oai cp^iifl e. 

I cikáně své matce vzácné (milé). Č. 

I Cikán cikaňata miluje. Mr. H IluraHi miranm Jii)6m. 
— Cikaňata černý jak čírfata , a Cikán je předce rád má. 
Mr, UuraHHTa 3x0 hki qopTHKa qoj^qji,, a UuraHi wn Bce 
raKU Roxae. 

Dítě za ruku , matku za srdce^ P. Dzieci; za r;k§, malk; 
za serce.  (Snadno $i nakloi)í8 matku, maje se vlídně k dítěti.) 

Mateřské srdce, v dítkách , a dětské v horách (v kamenQ* 

« 

B. Marcpniio cepAue s-h aíthxi, a AtrcRoe bt, KaMBt. 

Matka za dcerou pláče, a dcerka po prkna skáče. 
fí. Marb no 40MKt n.iaMer&, a 40MRa no 40CRt CRaqer&. 

Dítě špiní a dere, matka šije a pere. Č, — fí. Atm sa 
Hrp3'uiRu, a HarKH sa CRa^KH. 

Matčiny rány nebolejí. — Matčiny ruce, i když bijí, 
měkký. C. — fí, MarepHH no6oR HCĎojbRU. *) — HH^aro 
no6oH ne óo.ihti. 


*) Lot, Maijtea  rohkai  allarch  inihkftakas.   (MttČíay  rnce jsou riá\ 
Bičkcí.)  lÁl. Motinda rankos axwelnof. 


r-y 


4mi 

KoDn 86 ckybí, ale nechybí se mateino slovo. Mr. Kyjin 
e, a laTepiHO cjiobo ho Mane. 

Bei matky rúetičkjj ztracené dětičky. R. Eezi Haricfl 
B^iejKi, oponamifl 4tT». — Kuřátka svou kvočna ztratily. 
AkTi nocnttty 4a luiTb óesi eiRy 40cntjH. 

Zlý prut Biaceeha. 

Macocha racocha. Č. — Sic. Macocha psí socha. 

Kolik vran bílých, tolik macech dobrých. Ó. — S, Kojibko 
6 MjOirb Epaná, tojibko e 4o6pHex'b Hafcezá. 

Y lese medvěd, a v domě macecha. B. Bi xicy He4Bt4i>, 
a vb Aony iiaqaxa. — Z lesa honí medvěd, a z domu ma- 
cecha. R. 111%% Aony roHHrb HaMHxa, a asi 4tcy He4Bt4b. 

PHjemno, co macedino česání. Č. — R. Eowuao, «ito 
HauziHo qecaue. 

Hoirko od macecjiy pastorkovi, a též nesladko od pastorka 
maceie. R. Topbio »m on iiaMHXH nacunaj, a le Cdia4RO-9irB 
H MaquLft orb nacuHRa. 

• 

Maceiiao dítě  dvakrát  pokrm  dostává,  f.  Macoszyne« 
diiecif dwA rázy obrok (dwa obroki) bierze.  .. 

Ztěžuje si macecha, že pastorek smetany nechce, a jemu 
chnifitka dej třeba ayrov^Jku. A. Pope HaqaxHRO, ^to nacuHORi 
CMíaiH le ftcn; a nopoN> ■ cupoaaTRi pa4'b. 

Andulce po půlce.' S. Mujthrj nojiyrHRy. Macecha jedna 
majfef ffi pastorčata a jedno vlastní dítě takto spravedlivě 
meii ně koláče dělila , řkouc : Zde máte vy tři každý po 
kolid; poněvadž ale svému dítěti ničeho jsem nedala, tedy 
dáte ibratrské lásky každý Andulce po půlce. Takovéto la- 
skavé dělení bývá druhdy i na vyfišfch místech ! — 

Nedá chůva nejlepií kousek dítěti. 8. He 4a 40iRuu 
iat6ojtra aa^oraa 4^1077. 

Pro smrf nenf nikdy dosti dítek. R. Ha ciiepn 4ÍTež ho 
aapoxaeoftca* 

Sklenic a dětí nenf nikdy nazbyt. P. Szklanek i dzieci 
niema nigdy nadto. 

Groi bohatému a dítě chudému. Č. 

26 


Kdo ná ditky, ne«i}e bes lahtděk.  JT. 7 lOW ^ifem, 

y Toro ■ ar04Ki. *) 

Dítky jsoQ clnidiné žirý poklad. 8. 4tm cy cípMftifNn 
nuo 64aro. 

Syn do domu , dcerka s domv. P. Syn w dotn , dsíéwlii 
z doma. (Přestane býti mazánkem. Anidr též o ieaitbé a 
provdání.) 

Dal bůh dítky, dáf i na dílky. Č. — 5. Ka4% 6or% wieiy 
4tiiy 4840, nocTapa ce ■ sa xpaiy. **) 

Malé dMi, malá slaroal. 6. — lír Majii Atn, Maje ■ 
jixo. 5. Ma4a 4tiui, iia^a 6pm*a; BenKa 4ftiia, Bejna 
ópara. ***) 

Malé děti kaši jedí, a velké déli srdce užirajf. Č. 

Nevyroste dítě, které se netluče. P. Nlenroácie áůedqy 
klére ňq nieUncze. 

Vtipné déli netrvalé,  li.  Sarkijmin  peósra ne 40jro- 

Bt«lHU. ^  ' 

Dobré děti krásný stalek , zlé pak déli ▼ domě imatek. Č. 
—  Dobré děti  věnec,  alé déli  viemn konec  HaL 4o6pB 

4tTI BtHeilb,  a JMXIU  ROHeUB. 

Kdyby nebylo dětcfiv, nebylo by pláéův. <X 
Zlé děti nedají radosti pojmětí. iL Xy4Ha Mkrm ne MŘMjn 
pa40CTi ntni. A opět : Slastné ty děti , z nichž olac m mát 
budou radost jměti.  fí. TI c«iacT4iBU 4íti, on zoun 4mii% 
■ Han 6y4yrh pa40CT& zmíth. 

Chudá matka spíje sedm dětí vychová, nel aedmero děti 
jednu matku vyživL Č. — Jeden otec deset synAv vychová, 
ale deset synův jednoho otce neuživL P. Jeden ojciac dzie- 
si^č synéw wychowa , a dziesi^é synów jednego ojca iywič 
niemogq. f ) Ne žeby uživiti nemohli, ale že obyčejné nechtf ; 

*) Ám§L Children are poor maii'8 ríehea. 
^ iliiýi. He that senda montlia, aenda meat. 

•^^) Ut. Maii waikaí, maii wargai; diddí waikai, iliddi warfri. Bm, 
Jtlpane Jtinba, fíoane €orgc, groffe JKnbo, groffe Cprgc. ČmI. Piaie- 
keaaad lapaed pusoke murre. 

t) Nim, din Q)atet fann e^er ge^n Jtlnber em&tti n , al# ic^a Xlibn 
cmcii IBaUr. 


4M 

můébĚt dUeMé titveMT todiéAm se dárá, aby nikdy sa ži- 
TOla sfiho Yfieho jmění s rikou nedáTtU • na milosl srféH 
ém feMéli jieAiMli. 

Lépe 0 mnžein od pMm k prahl , nežli od syna k syml. 
& Seyifc e ei Hjmevft 04% lymra 40 rymm, aero o(/r« cuna 

40 CHia. 

Defit sfnÉY oshiva, a Jeden potrava. 8. V jmen xaajia, 
y 64aóiv xpapa. 

Ruka má fH prsiAr, a každý jiný. HaL V 04Hoa pyxu 
oanui, Ta HO 04naKon. 

€Uék metá bez olnby a rod bez výrodka. it. 9h x^tót 
le 6e3i jrxBOCTMy a bi po4t ne 6e3i ypo4a. — Není ▼ ro- 
tiace kes Imofiinee. Mr. B% fOMy ze óen ypo4y. Bělor. 
Heaa po4y óeai BHpo4y.  i?. B% cent ae 6681 yp04a. 

NeaíM-li protÍ¥Bfka, malka ti ho rodila. S. Aao aJiOTBopa 
■ennifc, niia trn ra po4i4a. 

Nnf didtay bes tminy. IL Nemá otčevine bes han- 
dračine. 

I ra dobré iveatoe ponchr roste.  Č. 

Noi nemii ufot býti, aby ista nebyla zknráoena. (Jeden 
iobyidí druhdy oelý rod i národ.) Č. 

Jaký otec, taký syn; jaká voda, taký mlýn; jaká dřevo, 
laky kHn. — Jaký mlynář, taký mlýn ; jaký otec, taký syn. Č. 

— F. Jakie drcewo, taki klin; jak! fejciec, taki syn. Jfo/. Aruí 
■Jnl■ap^ Tanii mjiiihi; auift oreiib, TaicuĚ cuhi. — fí. KaRoai 

éaiWO, TaKOBU h *4tTlUI. *) 

Jaká matka, laková Katka. — Jaká matka, taková dcerka. Č. 

— S. Kama Hana, raasa Karaa. — KaKsa HaAKa, ohbkr ■ 
hepaa. CA. Kakva máti, takva kči; kakov otec, takov sin. — 
Podobné sobe své syny mívá otec vSemi Číny; dcera pak 
následuje zas filepějí matky každý čas. 

Po otci syn, po matce dcera se poznává. S. Do ony 
cioTB, a né laTepM dui noaaae  ce. 


*} AmgL Such a father, such a «on. 

26 


Rodila malka mládence, podobnéiMi na olea. H. Pmui 
MaMa MOjiOMa, TaRoro-xi Kun omar 

Zplodil déti Vávra , to Jánka , to Vaáka. B. Ufman 
Atiei 4>ajajitt, rto AbaM, kto ^mmiUL 

Jaký strom, takové ovoce. — Zlého itromu ilé otom. & 
— P. Jakie drzewo , taki owóc. *) 

Z dobrého kořene dobré vttve. ň. Orb 4o6paro Mpeu 
406pafl ■ orpacjB.  KaKOBO Aepeeo, raKosa ■ orpacA.**) 

Jaký kořen , takové obnoží. HUA. Kajkiž korei , tajU 
wukoreň.  Mr. flxe Ropanba, raRe ■ naciíM. 

Jakové! semeno, takovéž plemeno. Č. ^ S. Káno etie, 
oiaiii 1 nj04i. 

Od fipatného semene nečekej dobrého plemene, il. On 
xy4aro ciMom ae ac4H 4o6paro njeiieu. 

Jaký rod, taký plod.  Ck. Kakov rod, takov plod. 

Z žaludu nebude než dub.— Na dube nerostou neiialady.d 

Nedaleko od stromu jablka padají. — Jablko nerado da- 
leko padá od jabloně (od štěpu): nemflže-lif jinié, ale 
Špičkou se k nému obrátí. Č. — HLui. Jabluko daljoko wot 
jabunj nčpadnjo. P. Co s jabloni spadnie, niedaleko opadnie. 
Od sada niedaleko jablko padá. B. flÓJiORO He4ajieR0 najaerk 
on CBoei fl640Bi. Mhho aĎJOHRi flĎjoiRO le na4aer&. Hai 
He Ba4R0THTca hóro 4a.«eR0 bi4'b aó^ffyHH, a zot^ ca sMRom, 

TO  ca  XBOCTIROITL   OÓCpRO*   Mr.  flÓJIOMRO  BMAh aÓJOlUQH  le 

4a4eR0 Bi4R0THTca. — He na4e rpyuua 4a4e Bm/cb 4iGna. 
Ck. Jabuka ne opade dálko od stébla. Kr. Jabelko ne páde 
daleč od drevésa. ♦♦*) 

Jablko rádo zachovává chuf stromu svého. Č. 

Na vrbě hrušky, a na osice kyselky nerostou. Mr. Ha 
aepM rpjmi , ra la ocaut ruc41uih ne pocT3rrb. Hal. Tepamn 
rpymoR'^ ne po4iTi». 


^ Ángh Soch is the tree ii, nich ii lbe fnúX. 
*) čuá. Kai Um ní wAuud. 
***) Lat. Non proeiil a proprio sUpite porna cadant íáL Obolel •hélii 

Mka. Dám. Ilcblet falbcr tffe langr fra Srdci Nim. íbn «afcf (ilt 

aii|t »f it M« daanit. 


f 


Dobrého knfsdi dobré plémd. P. Dobrego gn^tsdi dobré 

plenif. 

Pod slým krkavcem slé vejce. — Zlý pták, clé vejce. Č. *) 

Sova nevysedi sokola. Č. — P. Nieorodzí sowa sokola. 
& 4t e coea isjíerjia coiojia ? — VLvh spané mro letoane, 
resRO coKo nocraHe.*^) 

Krkavec ani sova nevysedí holubic.  Č. 

Orel orla plodí, a sova sovo rodí. A. OpeA op^a ojio- 
m%$ a coaa coBjr po4m. 

Co kočka rodí , Ip mySi loví. — Co se z kočky narodí, 
nebude než myši chytati. Č. — IL Sto mačka koti, sve misi 
lovi. Ck. Kaj se od mačke rodí, vse po miSih gledi. Kaj god 
načka rodí, vse za misi hodi. 8. IIlToro4b naiia oiaiui, ono 
cae nime jobh.  Kr. Kar mačka rodí radě míši loví.***) 

Od losa Iflsata, a od svině prasata. R. 0ti 40ca ^ocaia, 
• on CBírn nopocara. 

Jaká řepa, (aká naf, jaké plášti, taká mlaď. Č. 

Tříska nepadne daleko ode pně. 8. Hsepi ne na^a 4ajeR0 
oAi K4a4e.  CA. Iver neopada dálko od klade. 

Z dobrého vína dobrý ocet bývá. 8. 4o6por'b BHHa ■ 
ncemiia 4o6pa. — A opět: Z nejlepSího vína nejostřejší 
ocet. P. Z najlepszego wina ocet najostrzejszy. (Což také 
říci chce, když dobrý se druhdy pokazí a zvrhne, bývá tím 
horií lotras.) 

Tyže patoky, jenom 2e jeSlě řidší. R. Ttxi ace met, 
MJk nonace sjei.  (Otec za mnoho nestál, syn tím méně.) 

fiídcí synové otcům svým podobni se nalézají. Č. 
Zvláštních lidí děti nezdary.  C. 

Vzácných předkův potomek často bývá holomek. P. 
Pnodkéw zacnych potomek cz^sto bywa wyrodek. f) 


*) 8f. Da mal caervo mal liuevo.  Kim. Odfer Sogcl, bófeé (Si. 

^) Vim. 9é ^tdx řeine jevál^e  rinrn Seiflfl aué.  (Sé ^eďt feine XwiU 

dnctt 6)^ftbet. 
***) IVIm. OoS i»on ita|en fommt, baé maufet gem. 
f) lol. Heroum fllii noiae.  6p, De padre ganto hQo áiaUo. 


A« ai* ii«|MNl ilá mimmjj fkěétút irýii toMlilt* ^- ^ 
w rozumíe níedziedzicEy, workí tylko dobne zliczy. 

U popa mdlá by byli t hovadft nmiM ý aiiy jioii mi i 
4Bti Uoupé. S. V nona 6ii BajHUo, 4t cý a rosen Ay4pt; 
• OM cy ay ■ jitna ^4a. 

Panské telátko rozumnější nei sedraké déMIko; R. TAp^JI- 
CRoe Te4flTR0 paayaHlo 4epéB6BCRaro 4iTiim« 

Mé«fádié děti jako prasátka, a panské jako SMňitta. 
P. Míejskie dzieci^ jako prošij ,• a sztaicbeelrfe Jiko scoaeai^ 

Nejen zplodili, ále také vodili.  Č. 

Umel jsi dtlky zploditi, uměj léS Tysfili. IL YatA Mwrn 
poAiTk, yaltt I Hayvirrb. (Nebof není lo láska živol loliko 
Aověka dáti, ale péči míti třeba také o jeho tyehovánf.) 

Dals bože dítky, rač pomoc dáti řádně Je vyehovafL 
•JL 4>i 6ůrbj Roay A^n po^an, toay ax% a BCRopam. 

Roditi dítky není Irhati kvítky. /?. 4íti po4Hn, le 
ubítri cpusaTb (ne bItrh jioaiTb). 

Lépe dětí nemíti, nei nezbedně chovati. Č. 

Komu bflh dal syny, nč je a kárej za viny. fí. Koay 
6orb 4acrL cmoBei, ne 4'kHflCb yqa mxi a 6ei. 

Dětství bez učelií, mladost bez cvičení, mládenectví bez 
slada, dělá hroznou ostudu.  Č. 

O čem mladí nevědí, to jim staří povědí. Č. — Kr. Kar 
mladé ne véjo, jim staré povéjo. 

Vychování měkké dělá děti líné. Vychování tvrdé dělá 
děti zdravé. P. Wychowanie piefičlíwe czyni dzieci leniwe 
(zlofiliwe).  Wychowanie surowe czyni mocné f zdrowe. 

Otcovská povolnosi syna kazí. P. Ojcowska lagodaoió 
syna psuje. 

Kflň o dlouhých otěžích rád z koleje vyskakuje. P. Czfslo 
z brzegéw wylewa, klo dlugíe wodze miewa. 

Lépe bohatý psa cvičí, nežli chudý syna* P. Lepiéj 
bogaty psa čwiczy, niž ubogi syna. 

U tvrdého (skoupého) otce zlodéjiké délL S. Y np4a 
oma Rpa44aaa xkw^ 


Okfíá K obpi pKdáTá, kiU nladdma tího dává. P. Ogníi 
do ogBÍa pcsydíye, lUo mlodemo wiiia daje. 

Jasyk M soby I Jsou tu bosí I (Pfed détmi velmi na 
jaxyk poior niti třeba, fiíki se tonu, kdo něco nepMalulného 
a přítomiioatí dítek prohodil.) 

lOadáho snáze na ozdě držeti. P. Hlodego laoDiéj 
nqdzič. 

Mladému třeba rozum do Uavy vhánétí, P. Modemu 
rozumu do glowy naganiač trzeba. 

Kam strom ohýbáfi, tam roste. — Strom jak zroste, tak 
stojL  (/. 

Neohýbáj-lí tenkou hfllku, tlustou neohneá. — Strom, 
který se z mladu shýbá, bývá přímý. Č. 

Mladou pláňku snáze zpřímíS. P. Hlod^ plenky tacno 
naprosto wač. 

Větev odrostlá nedá se ohýbati. P. Galqá rosla níeda 
8if nagina^  Ck, Staro dřevo nedá se več privijati. 

HJadý strůmek, kam chceš, ohneS. 8. AoKh e Apao 
Eiajio, Moť ra caBiari Ky4* xohemii. — Aovh e DiH6a ranKa, 
Tpe6a 6 HcnpaBMTi.  Ch. Drévo za mlada ravnali se móra. 

čo Jnribo nepochopí, tému sa Juro nénautí. S/c 

Starého psa neuč v povod.  Štítný. 

Téiko starého psa učiti. — Starý pes k řetézu nepfljde 
(nepřivykne). Č. — R. Crapyio coĎaxy Tpy4H0 wh utni 
npiyqnrfc. *) 

Starý se kAA nenaučí skákati. 8. MaTopi ce kohb ho 
■ayiQi irpaTi. Ck. Star konj nedá se več ravnati. A. Craparo 
Kojui m Koéiuott 0nepe4i ae noroHamb. 

Čím kocour starSí, tím ocas neohebnější. Č. — P. Jim 
kot itarszy, tym ogon twardszy. 

Nosí-li Jeníček žbánek, nepustí ho ani Janek.  C. 

Čím hrnec za nova navře. Um zapáchá, až se rozbije, 
Cčím střípek zapáchá, tím potom i střepina páchne). — Čím 


^ L, Veterior omif catenis adsaefieri non potest.  Angl  An o\4  dog 
wfll learn no trícki. 


40S 

hrnek t nové navaří , tím sapichá, ai ae roiraif C^akúá ho 
stává). Čeho stiPep xnovu najde, Um bode vonfiif mt veleeb. 6 
-^ P. Czego Biq nowa skonipa napije , (o 6Í9 i niéj polem 
nigdy níewymyje. — 8. Han ce ■ob'^ eyjch laDyni, la oao 
y sim. y4apa. Hbmi ce robi 40Ban aanyBí, onmn j w%n 
aa^ume. *) 

Každý dobře zvedaný 2ná se, kde byl učený.  Č. 

Kde kázeň , tu stud a bázeň. — Kde není kiznfi, neai 
bázně. — Malá kázeň, malá bázeň. (/. — R. F^ift crpaxi, 
TjTh m 6jiaro«iecTie.  S. T^t flOHa crpaxa, aeia hi cnua. ^ 

Škola bez kázně, mlýn bez vody.  Č. 

Dobře se snáSf česf a hrůza. R. Xopomo qeen ■ rpoaa. 
Anel) : Faí rposno , ryri ■ qecTBO. — Co pevno (hrosno), 
to silno. IL HrorposRO, to b Rpinao. i  '■ 

Kdo roste bez kázně, sstará se bez bázně. — Kdo se 
sslaral neboje se, ten živ bývá nestydě se. Č. 

Kázaní bez bázně pokrm bez soli. Č. — 8lc. Člověk bei 
kázara, čo koň bez kantara. 

Medvěd neuvázaný netancuje. 11. He npnaaan mejmijík 
flo BjMmen. 

Povol čepu , hned bude po pivě. (Popuaf v kázni , a iM 
následky brzo spatříš.)  Č. 

Jako dítě, říká hadu ptáček a žábě slavíček. Č. (lUt 
jest to znamení; daleko jest lépe, af děti říkají hiffiti had. 
Červ.) 

Dubová hAl učí dělaf, březová metla rozum dává. P.D^ 
bowa wič uczy robič, a brzozowa rozum dawa. 

Březové nauky nejdou na buky, ale do hlavy. Jfr. Bepa- 
aoBB aayaa Hei4e aa 6yRa, rai ai ro^oay. 

Lískovka v ráji rostla. S. ^tcKOSBHa e b3% paa laiBLia. 
Lísková masf divy tvoří. 8. ^iCRoaa e MacTB ^lyAOTBopaa. 
Dobr kocúr Švihaný. (Staročeské.) 


*) L Qao semel ett imbuta reeeof , ser^abit odorem, tetta dta.  8tr. 
— Šp, A la vaiija naera qaeda el reiabio de lo qae se echo mi aUa. 
^) A, *Ipa yd^ ůio9, h&a »ai cM^wr. L, Ubi tiaior, ibi et pador. 


lOýay Ueptné lepé neU. — Brontený nůi lépe ř(|>e. Č. 
— £r. Nabrufien nož rad róie. 

Za bitého dva nebité dáTají, a předce jich nechtějí. 
Mr. 3a 6iToro  4Byzi mtviyaik AaipTb, Ta me i ne óepyn. 

Boji se učedlník haluzek víc než pohrůžek. A. Bohtch 
y^enn jioau ÓOjume rposu. 

Kázeá a dobrá metlička k dobrému vede Jenidka.  Č, 

Metla vyhání děti z pekla.  Č, 

Žídká metla dobré dítky činL  Č. 

Metla novou mfii zpívá.  Kr, Šiba novo^mešo poje. 

Čím mUejfií syn , tím vétdí metlu viň. Č. *) — Srov. 
PHsI. 13, 24.  Kdo odpouStí metle, nenávidí syna svého. 

Kdo káirá, ten miluje. JL Kro xapaerb, ron ■ vňxyerh. 
Anebo: Koro íioď^k), roro ■ 6bio. 

Ne tak boM od laskavé ruky. P. Od laskawéj r^ki nie 
tak bolí. 

Lépe jest, aby děti plakaly, než otcové. — Plač ty raději, 
neft já! (Hká moidri matka, nechtíc býti po vůli dítěti v žá- 
dostí jeho nemoudré.) Č. 

Bitím ťeiník získá, a ne učitel. Anebo: Žádný víc bitím 
aeifská jako řevnici. <Přísloví toto a následujících několik na 
jiný zas způsob pK vychování odkazují. Který by lepší a pK- 
měfenéjU byl, není pochybnosti žádné, ačkoliv pfi vfiech 
dítkách, a ve všech případech naprosto jenom jednoho se 
pHdržeti rádao ani možno není.) Č. 

Kdo se domluvy (slova) nebojí, nebojí se ani holi. S. Ko 
ce pku ae 6oi^ ne Óoi ce hh 6aTue. 

Rozum v hlavu nevbiješ, a ctnost ke kůži nepřišyeS. & 
-- A. Ki KOKft yia ae npHnii>emB. 

Bitím podaří se jednoho čerta vyhnati, a deset jiných 
▼ehnati.  Č. 

fiemen se v ohni nepolepší (a bitím nikdo nezlepiO- ^« 

Ne každá oprava vede k lepšímu. P. Nie každá poprawa 
^ lepsze. 


^ tn4. Midda amiMm lapí, sadda kibbedam wita. 


npaBjuDDb, Heioi la ra Óes^ecmn. 

Heiahtiibaj pán sluhy a otec syna (U před JtiýBi)- 
^. Pan altagt a o)c{ee syna nigdy niezeUy. 

Dílky naprayuj stydem, a ne hrftzon a bičem. JlL MtoI 
HaRaaiisai cnMon, a ne rpoaoK) i ónem. 

Ne holf přes kosti, ale dochem tichosti. R. Ayxowk ipo- 
Tocn, a HO najiKOi no Rocn. * 

Přiklad veliký řečník. 6. — P. Prayklaď wielki  oratoř. 

Přiklad lepSí než učení; čiň co mluTíS. — to iiai6aí! 
P. Przykfad lepszy niž nauka ; czyú co mówisz — to ni ntnka. 

Nekazí děti hračky, ale zlý příklad. R. A^^nn na nopia 
irpjrmKa, a nopqa xjabh npnoqrxKa. 

Jaký pčstoun, takoyé dítky. R. KaxoBU r4* ammoí, moaii 

I AlTflTKH. 

Jak staří deiigi, tak se mladí od nick oči.  Č. 

Co déti činí? Co pH otci vidí. & IIIn» um jim? 
IIIto BH4e OAi oma. 

Jak staH zpívají , tak mladí cvrlikat -« Staří plád jak 
zpívi^í, mladí po niok tak vrzajL — Mladí skvíčkavé očfiqí 
se od starých zpívati. Č. 

éténě dtéká; takt od psAv slyM. & monom jum%; on 
óojunnxi cjounarB. 

Jak veliké hodiny ukazují, tak malé se po aioh spnngf. 
(Tolikéž o vrchnostech, představených n poddaných plnlL) Č. 

Život (příklad) stariího nčí mladifho. P. Žywot sttmego 
nczy mfodszego. 

Jak chodí sUrý rak, i mladý se nČí tak. (MltdAo raki 
starý rak trestal , ie leze naopak : neukázal nra lépa jak, i 
lezou po dnes oba tak.) Č. 

Kam rád chodí táta, tam i synek chvátá. Č. 

Kudy jcMíčka , tudy i nitka. JL KjAa nrojna , tjmm > 
HHTRa.  Mr. Kyjou rojuca, Ty4U i HiTRa.   Viz též Právo. 

Děti kradou a otec přijímá. Jt. 4íth Rpa4yn, n oran 
npa^erb. 


4M 

ZTon trtlrfý • v kosM Mckodl. Jfr. Amnn jniOHvn, 
n n qcpkoBii le xenri^^ ^*^ (Pétaié lUiiei, ale sám tak 

Stromky ia bno Vaadí, Me k hned e?oce dadl. & Ae^ 
'pew cMpo eaxm^ jm ne oaopo ci aero njK>A% ikMÉTh. (RoVné 
to i • ▼yóheráirfmO 

Děvčata rychle jako konopě roetott. P* DziewU Jak 
konopie prudko rostq. 

Divka Jeil jako vrba, kde ji vsadtf, tam se tjfiie. BaL 
4kBia nwh Bep6a, 40 10 noca^miiB, raní npiiiieCH. 

RajpékfiějA Téno panlie ctnostné vychovAnf. P. ?ong barzo 
yifkny pannie jest cnotliYe vychovanie. 

Málo mi po velkém véně, pakli Jen počestnost t Sené. 
F. WMo mi po wielkiém wfenie, kiedy cnota wielka w ženie. 

Bylina (slmm, itép) bez kvétn, panna bez studu, ffdko 
pHcMzí k jakému úžHku. Č. 

Vídaná panna médéná, a nevídaná zlatá. P. BvA^aa A^Bza 
vijitta, u teeiUAJia ao^orea. 

V klecech ptačátka, a v domech détC^átka. R. Bi nrbncaTB 
wmam^ n bi repaHaxx Atamu. 

Drž pénfze v temioté , e dévče v těsno lé» JL 4epMi 
4aRUV BTk renoTt, a jíimy b% tíchotí. 

Dobře jest, kdy£ každý o panně slyM, ale nekaždý ji 
ňiL IL Bemcb 6u npo 4ÍBjrnngr oiumajn, 4a ae bcbki tu 
ee biaíA. 

Sedávej panenko v koule, jsi-li clnostna,  najdou té» Č. 

Dočkej panenko své doby ; netraf nejdražéf ozdoby. 
8. Mezai, aIboíko, apeiOHa; ae aaryéjiaft cbofi meHa. 

Stará panna čeká na starého vojáka. P. Stará panna na 
atarego žofnierza czeka. 

Čín víc kmotrův (strýcův), tim víc Selem,  d 
KaM>lřiěko , okřti' moje děfálko , « v raém dvoie se ne- 
ukazuj. A. KjTHymKa, Kyna, ozpecTn uoe auth, 4a ■ ae SHatf 
Moero 4B0pa. 

*) Am^. Belu call otheri to church, bul onter not íq themiohres. 


419 

Vil rfie: Žemi ber s bUska, kmotry s dtleka. 

Umře dítd, umře i kmotrovstYl. Č. — S. Ympe Mjiwa, 
noKBapi ce KyMCTBO. — Kynqe yHp^o, RyMCTBO ce pacnnjjo. *) 
(Smysl ylastné ten: Smrt sproMaje od láTaskly.) 

Vítr v poli oedohoiiiiSí , a kmotry iileTelné ae naaprotUi. 
11. 3a Btrpon bi nojA ne yroHaembCAy a c% ópafeMDOii 
iKyiiOD ae Banpomaenftca. 

Soused xa pHt^e stojí. Č. — P. Syiad dobry u 
brata stoji. 

LepSí blízký soused, než daleký pHteL Č. (fit. PK 27, 10. 
LepSí jest soused vedle, než bratr daleko.) — P» Lepaiy 
Sfsiad bliski, nižii brat dalekí. 

Dobrý soused drahý Idénot (veliký poklad). Č. — 8. 4o6api 
KOJunifl BOAiRO e 4o6po.  3ao e ROMaiífl aejuo zao. 

Dobrý soused pfll iívnosti.  Ch, Dober sused pol iívle^ja. 

Od dobrého souseda hraditi se oetřeba. Č. 

Kdyi soused jako med, zvi ho na oběd. Hal. Koa pycij!! 
aai hI^i*! T0r4U npoci éro aa o6t4i. 

Když té tlačí bída , nehledej iida, ale souseda. Hak Rojb 

M^a, ne í4H ao aci^a, jimne 40 cyci^a. 

Noha nohu podpírá, a stojí obé dobře. Č (Sr. Zdvořilost) 
Nekupuj sobe domu, kup souseda; dům koupíi, touseda 

neprotiáž.  A.  He Kynu ceóft  40irb,  4a rjtm oocAai;  n6y 

Rynamb, cocÍ4a ne npo4aini».  ť.  Niekupuj maj^tnoici, kupij 

s^síada. 

Soused 8 sousedem plané hruSky jísti povinen. Musí 
soused s sousedem kyselá jablka i plané hrufiky jtoti , a u 
dobré přijíti.  Vedle sousedův zlé i dobré trpéti.  Č. 

Kdo chce požiti dobré vůle musí okusiti mnohé nesvůle. č. 

Ač je daleko, chodí se lehko; i ač blízko, chodí ae slizko. 
Jfr. XoTB 4ajeR0, ra xo4HTb jerzo, a xovb éjmo, ra Z04m 


^ Dén. 9laar Oamet ct \h%, tx gfabbcrfoltt ube.  IMmmUm. Bfial 
itinb bob ié, fo is be Qabbetr^o)) ui^. 


K ca itUího sousedi lépe jest pomod hledsti, nei a 
bliikého.) 

Veliké pány méj přátely, ale ne sousedy. Č. 

Konný péfiimu není společník, a^velký pán ob pokoj není 
soused, ň. Hioxo4ei|i n njrri ne TOBtpnn, a Óojbmoi 
n nsM ne coctxi. 

Dotud jeden ▼ pokoji bydlí , dokud se sousedům jeho 
líbí.  Č. 

Maje souseda slého a k tomu bohatého , béž a nechej 
▼ieho. P. S%siada fdy mass pot^žnego, a k ternu Elego, 
odbiei wssystkiego. 

Vědí sousedé, jak se komu Yode. P. Wiedz^ s^siedzi, 
jiko kto síedsL 

Srad se s sousedem , povít , jakous měl matku a babku. 

— NoYÍS-li urození a zachování svého, rozhněvej souseda 
nejbliiiflio, povíf povahu iivota tvého. Č. — . P. Kto niezna 
swéj žadnéj wady : niech pytá ini^dzy s^siady (níeoh sif 
powadzi s Sfsiady). 

Ho0t do domu , bůh do domu. (Host nese požehnání, 
radost) Č: — P. Goáč w dom , bég w dom. 

Hosta uctění nahradí bůh na jmění. B. Hecn npHjoxeia 
(roeTD), a on yównay 6or& nsěaB&rb. 

Staročeská byla ctnost : rád byl vidén v domě host. Č. -^ 
P. Staropolska jest to cnota, nikomu niesamkn^ó wrota. 

Hostinnost velké schválení. P. Goácinnoič wielkie zale- 
cenie.  (Hostinnost velká ctnost.) 

Dobrý host vždy hospodáři vítán. Č. — R. FocTb 4o6poi 
icer4a xoamiHy upiareHi. 

K vůli milému hosti rád hospodář nadsadí sv^' statek. Č. 

— R. Am 4o6paro rocra h xoshhhi noacHBiTCs. 

Hosté pozváni, postele postlány. A. .Tocti noaaaBU, i 
nocTOA nociaHU. 

Myj se bíle, hosté na půl mile. R. Moica ét^eiiBgo, 
rocn ÓjisenRO. 


6ím víoa m tlefci, ttn lépe chEtná; fúUief^k MM 
na oběd Hká jRLiii. Wjacy jich je, a Ijepe sIodiL 

Co má pec,  to M slul «ec. JL %# m ra, m 
orán ■em. 

KiAli hoslm koaec poilii. £1. 4o^ roan, m pasopa 

Kdo vina lítaje, ten hostí necestuje. K XajitA 
noffWBan reorei. 

Co bůh dal , i já podávám. Č. 

Čfm jsem bohat, tfai alonšfai Fád. ife 9teft torarft) Tin 
a pM%. Jir. %nn óemn , nan ■ pa^ik AiJL %nn sm 
óorara, run pa4a. — - Ač nejsem bobat| jitM koiMiii rM. 
R. Xoni ne óorarb, a itH^inn paAi* 

Nebnd pro hosta zá.^oben , a buď jemu rád. & He 6jm 
TMfrm aanaoMiy a ^yjfh «^y pft^rfc. (Zásob se ▼(ce pHvétÍYOU 
tiráH , než jídlem a pítlni.) 

Spatný starosta , ne«mf-li ^leatovaM hosta. il. KyjTk Har- 
Bii, norAt ne yvien noruBaT^ roeret. 

Při hostech lepSi jest za tolar Škody, n«i sa luiléř hMby. 
P. Przy goáciech lepszy talár szkody, niž szel^ wstydu. 

LaskaiTá tvář mileJSí než koláč. A. Bn^ xopoan «ojaia 
jiyqme. *) (Tak čteme také v Pl. 15, 17. Lépe jest posfiaa 
býti na lelf s láskou, nežli na krmné tele s nenávisif.) 

Nebudou-Ii hosté hrdi, nebude také Mm lAsen. & Am 
ae 6yAT roon 6ieHi, aehe tutm lyha rioaa. 

Pro .dobrého dosti , a pro ilé hosti i toho žkodn. A Aii 
40(paT0 AOBOiuo, a aíh JiyAfxa n roro ainua. (Zcela ^e 
smyslu Sokratesové.) 

Maje hosta v domu , vystříhej se sporu. Anebo : Nertd 
se s čeledí , když t domě host sedí. P. Goácía maj^c w dona, 
nieczyň s czeladzi^ (przy niem) gomonu. 

Lépe hosta nevpouítéti, než ho hrubé proponilélL P. 
Goicia lepiéj nieprzyjmowaó , niž go todziež wyforowié. 

Kdo hosta rád vidi, i psa jeho nakrmí. P. Ao mlf nu- 
luje, i píeska (služki) mego szanuje.  A.  Kro rocno fi0% 


*) Am§L WelcoBo it thc betl cheer. 


iHK ootagr mm w «6t.f) (PHdoví Uito dKvaJf AmU frětlé 
•véáMld • kofthBOill ilovaMliélié mároiu ; ale ?iak méaé 
MMdofNM i# i takoTýflh, jež UMa Mela jioa n odíiror, 
Jrfi inad afldtae. To liak neMíe dimo, Ufi se pováifi 
le »|míiijM Tiliin (Mam « «iro4ftv efropikýeh prá^e polNH- 
jJlMtií 141 « Slerae&T dechem «ye«|f«fho lékrn leduioeti 
peéfná , eei le owie táheC práva káj lak Mrooe poloieey 
byly, by hoTěli mčlo Tielikým ialákfln a MMchepáeMhn na 
^fmi fcoepoiUMT m jich 4e»ác< lámožnosti. TeaC ptán toho 
itee sBeeclíTá, kdei ho imsíítí.) 

Jaký kost, lakorá era i ^ieef. 8. Raaan rocn, oiaxa 
qr ■ qacTk. — Byl-liby vétií heel, hýla by I vetu «eif. 
& >|e oy tojui MCiB, teua 6h 6oji m nMcn. 

Jaký ho«t přUel, taký ma i raCnlk dáme. 8. KaxwiM 
6 roůt% A^mm, OMidi my ■ eemwpi >iaei%. 

Flhvý koeiek pro milého hoeta. C Xopenli ayoon Mjm 
lepomare focri* 

ftídká návitera, Tzácný host. A. Vijonoe CBuaaBe, npisr- 
iHft rocn. 

Kdes rád Tid6n, zHdka býrej, kde nerad, nikdy. P. 
Miioé radě, rsadko bywaj, gdiie nienido, nigdy. Anebo: 
fldftie cif radai widsf, tam nie os^slo bywaj. íh. TjA 
npocarft, ae BWtMI, nti ae npecan, ae éyaaft. Val. Ae 
J^6Jil^ le vaeni, xe ae juoéjan, ae jlomm* 

Kde nescházím, nechci zbýratí. Č. 

Volt (Mtý a dlodhf hrso omnfl. P. Goáč csfsty i dtugi 
rychfo si^ spnykrsy. 

Nevhodný hest herif net Tataři. JI. He ao apemr rocn 
■y«e Tarapnaa. 

Hesla oblebeai^ soH, nesdvoNUm holí. Č. (Když Clovek 
iiesdfoHlý na právo hesHnství ee odvolává , la se mu dává 
•dpovM. Chléb a sůl, loto anamení pHvMivého uvítání, po^ 


^ if, 9bI«i Měn ^riere á fiel|nui« qolere Men k n col 


41§ 

MVfíáe netrjkjnúlQ o naieko TaakoTskáko Kdo. Ttk .bfnlú 
v doni nýcli rodičŮT, kdykolif někdo Eoámý.aeb ■« fouMé* 
hivá do sYétnice viloapil, knad. io Ho fro chléb, a lil, • 
přyato jej dovy ^Ukrojle si x naieko boifiio danL*^ Nkio 
laké toho učinili se nespéčoTal, ježto la xlé bylo by m mi 
pokládalo^ U RoiAy pak,. jak Yůbec inámo, přesné §m poand 
▼inde lento obyčej lachoval, lak že n nich každý kostinaký 
človék cbleboaolem slově, sama pak hoslinnosi pékné jneno 
chlebosolslva obdržela.) 

Vídč jámn, v ni se nekoC, nesrán pak na hody nechodí 
A. Ba4H umy se sa^icb, ae sBarb an Jinp% ae zojpL (Také 
lém ku. poučeni , kdož do cixich Técf ^J^ se pleloa a ne- 
ptaní radami SYými se nabiiejL) 

Nezvaný host nenf radost. A. Heaaan rocn ne aa 
pa40€n. 

Nezvané hosti nebývaji vsácné. — Nezvaných hoatt pod 
slfll sázejí (sa pec sáxívají). Č. — P, Goió na banklel nie- 
proszony nie barzo bywa uczczony. Hal. Fícn neipomenHly 
HO Ajme ójsae rj^eauft. 

Nezván přiSel, bez úcty vySeL Ch. NezVan doiel, ne-* 
poSten pošeL 

Na body nezvaný bývá n dveří cestován. Č. — Nezva- 
nému koslu místo za vraty. 8. HeaBaay rocry sicro sn apa- 
nua.  Mbr. HeaaaHOMy rocrai aa jteepuui nicro. 

Nezvaní hosti hryzou kosti. A. HeasanHe rocn rjosjn 
locn. 

Host se mrzí na hosta, a hospodář na oba. S. rocn 
npan aa rocra, a 40MaiUiHi aa o6a4Ba. 

Když host nejmilejií , nech se dále bére. Ck. Kad je 
gost najdragši, ondá naj odide. 

Host první den zlato , druhý den stříbro « • třetí *- 
méd: honem domfl jed. Ur. Tocn nepmoro jqbi sojoto, 
4pyroro -— cptóao , a rpeiéro — ntAb :  xo%k ao 40^y njk 

Host a ryba třetího dne smrdí. Č. — P. Goáč i ryba 
trzeciego dnía precz (cuchnie). & Haluuien room aa vpa 


41Y 

40CTa. /iM Be«iep» rociy ^oora. CA: Vsakoga gosta 
tri dni dostft. *) 

Boď hostem doUul, dokud svatbff trvá. Mr. 3a rocTfl 
lom aecBAO ciroeTCfl. 

O tukorý panket nedbám, kde hodomikŮT neanáni. 
F. O táki bankiet niedbam, gdzie ipMsiedz^cyeh niemam. 

Sám sedím, ač tuhostí dost: s neznámými jakáž veselost? 
F, Sam siedži^;- cboda goíci jest wiele: s nieznajomymi co za 
iresete? 

Kde hosti hromada,, nechutná rozprava. P. CMíie goéci 
gromada, niesnaczaa biesiada. 

Host nemluvný (neftoVorný), pravá bečka. P. Goád níe- 
rozmowny za beczk^ stoji. 

Host se zoby jen a panděrem buď mezi osly posazen. 
P. Goéé a brzuohem- tylko i žabami g^zíéii siediieó jest 
I oslamL 

JedéS-H ňa obéd , méj s sebou odpověď, ň. IIotsjKail 
sa ůd^jthy a cjiOBO noiiesH aa OTBtn. r 

Host, který nic nepřinese, nech se vyspi v poli, v leá^a^ 
P. Goitf, którý nic nieprzyniesie , niech síq przeipi w pólu, 
w lesie. 

Bosi (Mzdný málo vzácdý. Ó. — P. Gošé nte s prdZny- 
mi r^koma najdzie u mnie wszystko doma. 

Mnoho hostí , málo jísti. — Mnoho čápflv , málo iab.  Č. 

Zvi mán6 hostí, bude chleba dosti. R. 3obh rocref 
lea^me. tsítb xjit6a ctaHeTOí óo^ibiúe. 

Při slavnosti dvě těžkosti : kdo by rád pil , tomu nedá- 
?ajf ,  a kdo nechce,  toho nutívají.  fí,  Y npa84HHKa 4Ba ae- 

*) Lat. Poft trei laepe dies vileicU piscis et hofpef, ni lale coBditOA 
rit vel fpecialis amicus. Anebo: Si yenies bis aut ter, accfpiam 
te libenter; li yero quater, pudeat te, bone frater. Anebo: Ho^pítii, 
nralierii, plnviae post tridunin satis est. Šp, El huesped y el pece 
a třes dias hiede. Angl, Frfsh fish and strangers stink in three 
dayi. IVém. 3)cn erfien Xa^ rin ®aft, brn antern čine iafí, ten brttteu 
fttnft tx fa% Anebo: IDrettfiqiger ®afl ifl eine 8afi*, breit&giger 9if<^ 
tangt ni^t )nm %i\áí. 

27 


41S 

BOjMiiRa:  04iOMy xo^ercH niib, am m Aann, • 4P7IV0 
normaiorB, Aa ne xoqercii mm. 

Kdyi hoit 86 ráno na cestu chystá, o nocjeh se do- 
mlonvá. JL Tocn iojh pano no^UHaercfl, to aoqeaan zoion. 
(Host, který by rád déle n tebe pobyl, obyčejnd sáhy k od- 
ohoda se strojí , čekaje ; bys ty ho k dalitmo pozdrienf se 
pobUftoL) 

Jsa ▼ hostech nesuď o domu. 8. Sean aouj ue ejjoL 
(Dle hostiny nesud o mohovilosti hospodářové, ani dle úklidu 
pouorovaného o ySedntm pořádku a čistotě; nebof to býřá 
ihusta jen  na ten čas, dokud hosti jsou, pékným  uanobO 

Nestydatého hosta pivem s domu nevyieneá. & Beacriu- 
laro rocTH ubohi usi móu ae BuroHimB. 

Neplet se hosti ▼ hospodářovy vécí, své míj na pé& 
P. Goidn w gospodarskie rseczy niewdaj sif , swe mjej na 
pieccy. 

Více spocoruje host v cizím dome sa hodinu, než ho- 
spoda]^ ca rok. P. Wi^céj goáó w cudaém domu sa g odanf 
i^ány, nii gospodarz sa rok. 

V cixím dome nejlépe býti poloudmým, poloUuchýal^ 
poloslepým. Č. 

Hospodář počítá , a host pozoruje. R. Xodiaun cuiwen, 
a rocn npiHiqaeri. 

Varuj se. hostí, kteří mají ostL P. Strzei si^ ^áci, 
ktérzy maj^ oáci. (Kteří rádi sváry tropí, úiítépační třeba 
i na hospodáře si vyjíždějí a jako ježkové kolí.) 

Před hostem ženy nechval, čeládkou se nechlub, konéai 
se nehonos. P. Przed goiciem žony niechwal , czeladsi swéj 
nieialecaj , s koniem si^ niepopisuj. ^^ 

Host přijde , host odejde ; ale Mpodář zAstane. 5. Tocn 
fce Óirrn, uan n oraha, a ^ovahairB ocTara,. 


fit 


XV. 

■osimdANtvi polni a domáei. — PřKlnllirast 

— doMed — Šetrnost a spofeni. -^ Cboycd *^ 
ile av^ho stavu a dAehodu; — mála al iraft; 

— na  budoaei  pamatuj. — Žlirlové. — PH- 

šlohni kalendAHk. 

Ze ikoly hospodář , a vfldcé i knik — neimioko po 
nick. P. Sikolne fospodarstwo , a z ki^g ketaaáaliro, oboje 
aiepowiie, 

Zsáli tea ^ pnmf hoapodářské pravidlo. Č. 

HospodářslYÍ Deřeatné — škodné a nečešlné. P. Goipo- 
daratwo s gnechem csyní sikodf 8 poimiechem. 

^Iný hospodář, kter^ mluví: Po nái rčk bode, a po 
náa IfebaC ani tráya nerostla. R. Aypaui xoaanrb rosopm: 
Do aam ain 67401%, a nocjit aaci xom ■ rpaaa ae pocra. 

Který hospodář nemyslí večer: co aejtra? ten ni do- 
hospodařil. //. Koí domačín no misii 11 ve&: $ta u jotra? 
ta niti je kuče, ni domačina. 

Dobrý nái páni nebije ;« nedomlouvá ; ale také o nie 
nedbá. Ur. 4o6piill naail HH*6be hr ^ae, ra o avitsi ■ 
aejSte. ^ 

Kdo kvočno prodává, ten své étesti prodává. BUěí. Štói 
starko předa, sej xbožo předa. (Kdo k dédířnému aboií, 
k plnosti , sákladnfm jistinám sáhá , pumáhá si z bláta do 
looie.) 

Kdyi kupujejl statky, nevybírej všecko a tobolky. •— 
Nebol: Statek nenadány, pláštík aedrsný. //• Go^^baltína ^ 
fola plaitina. 


4M> 

Jaká  pflda ,  takový  chléb.  R.  KaKoea  seuii , 

■ xjrfcói. 

Pěkný rok pěkný dává plod. R. B% xopemoil ro^i zopom 

■ npin.i04'B. 

LepSí moudrý zloděj, nei hloupý správce. P. Lapuy 
nii|dry zfodziej, niž glupi w^odarz. 

Koupiv statek kup také správce. JL Kjiiirb cejo ijn 
npHRaaqHKa.  Aneb : He Kyni óeét ce^a, kjom npHKaamxa. 

Co ti plátno koření, neumí§-lí jím upravovati IL Zaladi 
je zaSina, kad nije načina. (Bez rozumu statky jdou na matky.) 

Setby a dobytek i bez peněz požitek. JL Xjii6i At snofi 

■ 6e3i 4eHerb xcesěTi. 

Lépe moučno než loučno. (Lepdí pole nežli louky.) Č. — 
P. Bardziéj mi|czno nížil {qczno. — Lépe mončno nelli 
rybno.  P. Bardziéj juszno niili rybno. 

Vinnice jsou bidnice; osení — jistií živení. Též takto: 
Vinnice — bídníce; chmelnice — pouhá dělnice; zahrada — 
častá náhrada; louka — ta si fouká; dobré pole neprodávej, 
vole I Č. 

Slívy — sliny, hružky — labnžky, ryba — voda, chléb — 
hlava. HaL C^HBKa — c^HHKa, rpynma — myniKa, paóa — 
i04a , xjrkói — rojiosa. 

Rybníky chybníky, dědiny šediny, zahrada zlá radt, jislé 
platy hotové Sáty.  Č. 

Zpustlá štěpnice, prázdná truhlice.  Č. 

Zle jedná ovčák, drM-lí v zimě stfíž. (Tak i vrchnost 
když poddaného a zvlášf ve zlých létech na krev utahuje.) Č. 

Roli méf korcem , a ne lánem. P. R0I4 korcem mien, 
nie sznurem. 

Jinak v údolí, jinak na horách (hospodářství vésti le 
mntí).  Č. 

Svého kraje polí každý oráč sv^dom. P. Swego kraja 
póla Každý oracz iwiadom. 

Torno zisk jda neomylně, kdo vzdělává roli pilné. it. Toi^ 
6yA&rh Boe|^ ciiacTjnBO, rto nameii le Jiiiino. Anebo: 
Kro GTaaeTi naxarb, Ton 6y4eii óoran. 


Kdo žito má, vieoko má. P. Kto ma £ylko, ma wssyfko. 

čím kdo pluhu bedlíydjší, tím zisk hotově jif. A. AefiKHCb 
cojoi lUOTrtOy ran óyAerh npHÓii^bHte. 

Ačlé hezký bochnfk tvAj, přcdce pole upravuj. R. Xoth 
XKhÚM zopomi, a nanraio namH. 

Ono pole dobře rodí, po kterém hospodář chodí. P. W tém 
ai9 póla dobrie rodzí, po którám gospodarz chodzi. 

- Kdo k polí přihlíží, má také v díži. fí. Oparb namaio, 
ROmm Ksanmio. — (Kdo dělá zemi svou, nasycen bude chleby. 
PřísL 12, 11.) 

U rolníka demé ruce, a chlebíček bílý. 8. Y parapa iipae 
pyie, a 6tjia noraqa. 

Láska kpoll krmí voly; tučný vA! krmí stůl. 6. 

Čert zlým za dobré, a pole dobrým za zlé se odměňuje, 
(čím více Jest trháno, vláčeno, a třeba i hnojem pokydáno, 
tím sa to bývá vděčnější.) 

Úrodná jest země, kterou hospodář tluče. IL Plodná je 
zemlja, koju gospodar p\eše, 

v 

Kdyby nebylo oráče, nebylo by boháče. C. — R. He 
6j4en> naxaTHiKa, ho 6y4eT'B n óapxaTHHKa. (Nebude-Ii v poli 
délníka, nebude též aksamítnika.) 

Kdo nechce bídy pozna'i, musí svým pluhem a na své 
roli orati.  Hal. A6u ábxb ne  3BaTi, rpefta cboui n^yron 

Tt Ha CBOet HHBt opaTH. 

Chce5-Ii s pole bráti, musíš na ně dáti.  Č. 

DbáS-li o roli, dbá role o tebe.  Č. 

Neživí pole, ule niva (role).  R. He no^e KOpnri, HHsa. 

Není dědiny bez klučeniny (kopaniny). IL Nemá otče- 
vine bez kérčevíne. 

Dvojí orání, dvojí oUéb; trojí oráni, trojí chléb. 8. 4bo- 
crpyito opaHbe, aboctpjki X4e6an%; xpocrpyKO opaabe, xpo- 
crpyn X4e6aiii. 

Brázda hluboká, sláma vysoká. 

Pot chlebu první vláha. Č. 

Ne tak rosa jak pot činí úrodná pole. A. He croiuto 
poct  onojhMO noTB TBopHTB oojff uoAopoAnm*   Bylo prý 


obUbené pHilovf Pelra Velikého.  V pHiloTieh tobolo drehs 

v nejpéknéjUiii světle se nám akaioje pokojný, pneovil}, 
trpéKvý iWot Slovanův a jich láska k rolnictví. • Má-Jí který 
nároá pravdívéjftfch a hojnéjUch pHsIovf o tomto předUeiitém 
pfedméto, nech se s nimi vytasí, ač my o tom veUco pocby* 
bijeme. A předce taková jest nestydatost některých bmk 
dfiékův německých, ál i tylo vlastnosti národu nniema npfraji, 
svtfmn je pHpisojfce. Ne tak, pánové! orba • hlavně orba 
to jest, ktoronito národ slovanský v takovémto davn nepHi* 
núrých okolíčností nejen svoo bytnost lad^oval, alebrt i 
▼ tak nesmírný podél srostl, a orba to bode — no pak 
šmejdy lídovské a kramái^tví — která byt jeho , dá blb, 
věkostálým nčiní. jsouc nejpevněj^m xákladem jobo sdmvoty, 
itěsti a spokojeností. 

Vinohradu netřeba modlitby, ale motyky. S. BnorpaA 
ae nare nojarae. uero noniKe. fflk. Ao^ie aeme nojHraJs 
ana ncisa hotuikA. 

Hnůj na dvoře, slato na pulL  Č. 

Kde se Imojí, tam se rodí. *) — Kdo liiiojí, dobře 8lojí.<^. 

Pole miluje hnAj.  R. flaie ji>6nr& aaaoav 

Ne s mraéen , a s mrvení přickáii požehnání. JL Ejmro- 
cjoaeaie ae mn T>4n, — mry aaaoaaoi bvhb. Španielé Hkaji: 
Hnůj neni tádný svatý, ale divy Činí. 

Kolec hnoje nad potřebu nebude na ujmu chlebu. i7. Tift 
.wmBaa naoaa sojumm, ran .uumaa x.rb6a Ronpiava. 

Prutu se hnoji , aby niva rodila , a samupli sejí, by le 
lidem hudíh. iL Ajm ruro aasus-v kmij^tv vrota Óojuae 
pOAniOc^ a BOjěy cimr^, vroěy jmjian rojuuoc^ 

Sláma — poU máma: neNd ~ hrabej poMd; aMch 7- 
lon nock.  Č. 

Málo sena v ktpáck málo pones v mhách. JI. B^ lonnan 
■e ctno, Wh Ka6ajajL% (jR>jmx%) ae aeaun. 

Ol aiělku , sij řídce, urodí se metlice. HmL Buopn mime, 
ptjM, ypojnncn jAjmo. 


') 


Ten nepoiláTá, kdo setbu obstarává. R. namno namyn, 
pjiau ae Mamyn. 

Kdyi jař seješ , oddechni si , a kam chceS , se ohlfdni ; 
kdyi oiiin sejeS, slítne-li klobouk s hlavy, ani ho nezdvihni. 
J. Korjca apoBOil xjAói cto, to ci nooT4umROiD ■ aa cropoHU 
mOTJumj; a pxaHoil xaMi ctn, mauKa ci ro^OBU csajuTcai 
■ rol ae mjoíHy. (S ozimým setím více pospíchati třeba, 
B0iU i jeři.) ^ 

Kdo v deiti .aeče, za sucha sklizL  Č. 

Žito bez strachu sij do prachu, a oves třeba ve vodu, 
jea když v svou dobu. R, Poxcb xotl aa qacoai, aí n ne- 
nejovb, a oeeci xotl bi B04y, 4a ei nopy. — Žito třeba do 
popela, jen kdyi v čas.  B. Poxcb xoTb bi 30Jiy, 4a bi nopy. 

Sij iito třeba v spraš , a pSenici v čas. R, CM poxb bi 
I04y, a nmeHHuy bi nopy. 

Žito dvě neděle se zelená, dvě neděle se metá, dvě 
aedéle odkvětá, dvě neděle se zamlečuje, dvě neděle usychá. 
P. Dwíe niedzieli kwitnie, dvíie niedzieli ť\q wysypuje, dwie 
niedzieli dojžrzewa zboié na polu. R. Poxcb 4Bt 804^41 
lejeuTca, 4Bt fle4Í4a oTUBtraeri, 4Bt He4tJiH Ha4aBaeTi, 4Bt 
ie4Í4H no4ciiixaeTi. (U nás poslední Ihflty o něco kratSeji 
w udávají.) 

Obilí ze sýpky na sýpku v osmi nedělích. R. XaMi no- 
^irksaerb aai aaKpovi b% aaKpoai bi aoceub He4tJiB. (To 
)Iati v severních ruských krajinách , u nás jeStě jednou tolik 
ino i více času potřebí.) 

Dá bflh déš(, dá i rcž. R. Anen 6on» 40x4^, 4acrB 
I poxb. 

Kdyi na cestách bláto, oves bývá jako zlato. A. Kor4a 
ii 40port rpasb, Tor4a oaeci KBflSb. — Žito praví: Sij mé 
ftba v praS, jen když včas. A oves dí: ZaSlapej mě v bláto, 
bodu jako zlato. R. 

Žába kvače, oves skáče.  R. AuryuauL Ksaqen, oboci 

»aqer&- 

Pohanka  malá zrůst dává ovsu.  JI. Tpeqm vaja, oicy 

lopocn. 


4t4 

Pohanka sej xa p6kné rosy. R. Tfénwxj ekt , loria 
poca xopoma. 

Oves i skrz lýčený střevíc prorůstá. R. Oeen ■ esBOn 
jianon npcpocraeTt. 

Ječmen hospodáře devětkrát larmouli, (net ho sklidí)* 6. 

Rak a pSenice zároveň do zrna rostou. (jĚdké se, kdy* 
plenice kvčtoa, že jsou raci nejlepší.) Č, 

Pšenice nedbá, zdali pátek anebo svátek. C. — & UBa-* 
HHiia lesKaTRa ae ^cKa. (PSenice všedního dne nečeká; lUfMJ 
ji, kdy pěkné počasí.) 

2ítečko krmí vSecky blázny napořád, a pSenička jenoB 
vyvolené blázny. /?. HarymKa poacb Kopnmb nckxi jiypaioiv 
a nmeHH^Ka no suóopy. 

Vtipná jest tato ruská přípovídka : Sea^i aqMOHb nmeviqKj : 
noft4eiii Ty 4a, r4t 3040TO po4HTca, mi Taví 6y4en c% toóob 
B04aTi>cfl. IIuieHHMKa CKasa^a: Y reófl immeiíh 4^HHeR'B jc%, 4a 
jn KopoTOKi; 3a mhwb aaMi ci 3040Ton B04HTbCH, 010 
Kb aaiTb H caao upasajiHTca. T. j. přimlouval se ječmen k pše- 
nici: Pojďme tam, kde zlato rodí se, však nám dobře k roz- 
koši hodí se. PšeniČka pravila: Tobě, ječmeni, dlouhé jsou 
vousy a krátký rozum. Nač nám medle za zlatem jíti; nechmež 
je samo pro nás přijíti. 

Kde roste stoklasa , živí se sedlák i chasa ; kde roste 
metlice, neuživí se ani slepice. Č. — Roste koukol a metlice, 
bude chleba po Hromnice; modrák a zvonec (svlačec), chleba 
konec. R. HeT4a 4a Kocrpa, 6y4en> X4t6a 40 Ileipa (Ilerpí 
no4yKopiii, 16. Ledna), a cauem u 3B0Hem, xjikéy Koaem. 

Stoklasa praví: Sedláče, živ se, já nesu, mi se mi hřbel 
prohýbá. Metlice praví: Zhyfi, sedláče I HLui. Koserwa pnjk 
Buro žiw so, ja nesu, hač so mi kríbet shibuje. Smica praji: 
Buro, zdern I 

Len do kolen, konopí po uší. (O pfldě úrodné.) ELui. 
Lon haó do kolen, konopje hač do wušow. 

By se bHza nestyděla , na kořeně by shořela (I- Ueiové 
dHví i syrové dobře hoří). Č. 


r 


Révu á koia yoém nemíkijí. 8, Aqwř m losa wony He 
míjn. 

Kdo 86 dobytka spouští, chleba se spouftfí. Č. 

Kap koně mladého, a sa starého penéi * nevyhazuj, 
/í. AomuAh moAOMywí noKynat , a aa crapyio ^enerb ne repail. 

Dražší obrok neilí kAft.  R. Kopvi koha 4opo)Ke. 

Mladý kAA roste do pen^E, a starý s penéz . P. Mlody 
kvá * pi6nii|dze jidzíe, a starý i pieni^dzy. Hal. Kavb vo^o* 
JHt vh rpom §46, a crapuft BHX04Hn. 

Ktift dobrý předkem seče, a zadkem vleče. R. AornBA^ 
40épa nepe40v& ciqen, a aa^ovB sojioqeTi. 

KAA buď čHý, noh pevnýeh a povolné huby. P. Koú ma 
byč czuly, nég pewnych, i g^by wolnéj. 

Huba o koné bud volna, u človdka pravdivá , u psa lapiia 
P. Gfba a konia wolna, a cz{owieka prawdziwa , a psa 
ufapna, takie majq byé. 

Uida ukáie koné, jazyk člověka, chuC krmi. P. Uzda 
konia , j^zyk csluwieka , smak potraw^ pokazač ma. 

Železná mast (srsOi železný kflA. P. 26laina sieró, te- 
lazny koA. 

Čtyři nohy bf lé , pátá lysina , ten-li kAA dobrý , velká 
novina. P. Cztery nogi biale, pii|ta lysina, jeili koA dobry, 
wielka nowina. 

Koné bez promSny (jedné masti) vrat, s jednou chovej, 
s dvěma dej příteli , s třemi nepříteli , a se čtyřmi honem 
prodej. P. KoA bez odmiany oddaé, s jedni) sobie chowaé, 
se dwiema przyjacielówi , se trzema nieprzyjacielowi , a se 
cztérma przedad. 

Kdo na bílém koni neseděl, neseděl na dobrém. P. Kto 
na bíafém koniu niesiedzial, niesiedzial na dobrém. 

KAA sivý, chrt plavý, pták bily — obyčejné dobří. P.KoA 
siwy, chart (tfowy, pták bialy — czfécíéj dobrzy trafitf|iB[ si^. 

KAA bez cviku, posel hloupý, střecha otrhaná, Spatné 
chválí svého jezdce, pána a hospodáře. P. KoA niewyprawny, 
posel ginpi , dwér odarty, ježdca , pana , gospodarza niemog^ 
laleeič nigdy. 


Konfi chromého , psa líného , slihy opilého itefsé Jmw 
služby. P. Konia chromego, psa leniwego, chlopa pijtMfi 
jednakie s) poslugí. 

KůA nekovaný na mráz, děravá bota do Mála, lapá iekera 
na drva — ale se hodf. P. Koň bosý na mrói, ból dsinrawy 
na bfoto, t^pa siekiera na drwa, nie pewni s^. 

Kůil drobné stoupající a pacholek éerslvé lyíidéjM no- 
bývají leniví. P. Koň drobno st^paj^cy, a chlop prfdko Jel- 
dži|cy nie leniwi bywajq radzL 

Koné než jsi pokosil, potravy nel jsi okusil, ďovéka 
než jsi zkusil, nikdy nechval. P. Konia niedoáiviadoiywiiy, 
potrawy nieskosito wawszy , cilowieka nieprobowawssy » nie* 
chwal. 

KftA ovsem , pes chlebem , pták (sokol) masem mnohémn 
se naučí. P. Koá dla owsa, píes dla chleba, pták dla mífsa 
mnogiemu si; nauczi| radzi. 

Kdyi kflň nad chlapa úpoméjU, a chlap nad koné vy- 
myšlenější, cvičí se oba. P. Koá chlopa nporem, • chlop 
konia pnemyslem, b^dq si; čwiczyč oba. 

Syp koni obroku , pfljde s tebou do skoku. Č. — JL Cm 
lOHio Htmxoni, tbki ae 6j40uu xo4nn nimaovb. 

Krm koně jako bratra, a proháněj ho jako vraha. IL 
Hráni konja kao brata, a jaši ga kao dujmanina. 

Dej koni ovsa, a proháněj jak psa. Hal. 4aí hohobi uaca, 
a roHi ro an nca. 

Když ujeden míli, postflj koněm chvíli; když lýedei 
iest, dej mu jíst. P. Ujachawszy mil;, postéj konion chwilf; 
ujachawszy szeič, dajže koniom jeié. 

Plné stáje vedou v ráje. Č, 

Nedávají rohule, ale mnohule. 8. He 4ai> poryje, nro 
iuorj4e. (Lépe mnoho malých krav, nežli málo velkých.) 

Dávej kravám do držtky, dají tobě do dížky.  Č. 

Hojná píce, pbiý krajáě. Č. 

Ovce s jehnětem jest la úl včel nejspravedlivéjIL  č. 

První kofata za plot Č. — P. Pier\v:»xe kocifla za plot 
Hal, Uefum loni aa n40TU.  (Tak i jiných doaaáoloh siffat 


.í-:i 


411 

pnmféala nebývají valiiá k odchování.) — S. Ilpsn ce naqiki 
j nope óanian. Anebo: Ilpen ce mieRiui y 6apy 6aaaio. 

Pes ve dvoře., menSí hoře.  Č. 

Slepice na Uchu, husy, kachny na audu (nasazuj). Spíte 
to povéra; nebof nevidéti toho nijaké rozumné příčiny. Po* 
dobní pov&rčiví lidé nékteři vždy nerovný počet bochníkAv 
B tčita vyyaliyí^ majíce sa to, že chléb bývá požehnanější* 
K lomu jeat i případné přísloví : Bflh trojici miluje. P. Bóg 
Irojcf lubL Lai. Numero Deus impare gaudet. Srov. téi : 
Do třetice vieho dobrého. 

v 

Kdo nechová myti , špatnou má živnost. C, 

Kde myti, tu zlodéji.  Ch. Gde miti, tam tatí. 

Spáti dlouho do rána nectí hospodáře ani hejtmana. 
P. Spáč dlugo gospodarzowi i hetmanowí sromota. 

Záhy vstávej, pHklad dávej.  Č, 

Špatni ta hospodyně bývá, kterou slunce pod peřinou 
vídá.  Č. 

Záhy zhflru, pozdě dolfl.  C. 

Chleba se nedospíš. Č. — Nesmí ten dospali, kdo chce 
chleba dostati. P. Nie dospaé trzeba, kto chce dostač chleba. 

S postele ranní skok bývá k bohatství krok. R. Maoraro 
aaxo^ieaifc, nopante ch nocre^H cKOMamb. 

Ranní ptáče dál doskáče.  Č. 

Kdo ráno vstává, tomu p'án bůh dává (bůh bo pužehnává). 
P. Kto ráno wstaje , teniu bóg daje. JL Kto "pauo Bcraeri, 
TO^y 6on no4aeTi. Anebo : Kto paao BCiaoii , ynaia 611I- 
Baerb. Mr. Xto paao Bcrae, rouy m 6or% 4ae. //. Tko ráno 
ustaje, vas dan mu dobar nastaje. 

Z večera kvas , ráno rada. Č. 

Kde pán sám do koutAv nahlédá, tu hospodářství dobře 
stojL  Č. 

Čafiá dohlídka pohání práci.  Č. 
' Béda lé kuchyni , která nevídá hospodyní. S. Tesso onoil 
Kjjuni, 4i rocna ae yjiaan. 

Bez  hospodáře  i dobytek  pláče.  Mr.  Beai xesanaa M 


Více dvě OČI než dv6 ruce yydélajf.  Č, 

Oko páné nejlépe konč vyobročí. Č. — - P. Oko paúsUe 
konia tuczy. Eal. IlaHbCKe oko rorh Ty«im. A. Jomaji^ 
Ao6pterB orb xosaicRaro r^aaa. CA. Oko gospodara tastí 
vola i konjtf.  5. Oqa rocno4apoBe kohr roe. *) 

Oči hoi^odářovy střehou domu.  Č. 

Oko páně má vSe na ráně. Č. — JI. XoaiitcKii rjaai 
cHorpoKi. — Oko hospodářovo záhledčivo, (v8e zahlldne, 
vSeho si vSímne). 

Cizí  oko  nehledí  široko.  Č. —  A. He csoil rjan, ae 

^IDÓOft Rycí. 

LepSí jedno oko své, nežli cizí dvé. ť. Lepsie jedno 
eko swoje, niželi cudze oboje. Anebo : Cudze oko nie bystře. 

Nevčř bratru rodnému, věř okn svému křivému. R. He 
Bipb 6paTy poAHOvy, 4a rjiaay CBOCMy RpaBOiy. 

Mezi mnohými babami i dítě se ztratí. Anebo: Kde 
mnoho bab, nezitstane dítě bez průtrže. S. 4t e uoro 6a- 
ÓHiiá, RH^asa cy 4tua (itre npona4He). CA. Gdje je vnogo 
bab , djete je kilavo. **) 

U sedmi chův díté bezoké. R. Y cchb nnueKh 4Ith 6e3i 
nasy.  P, Gdzíe wiele nianiek, tam dzieci^ bez nosa. 

Čím víc školákův, tím větší ikoda. Č. — U sedmi paitucb 
není stáda.  R, Y cevH nacryxoBi ae CTa40.***) 

Kdo chce vepsí býti, spusf se na čeled. C. 

Co sám můžeš spravili , nechtěj jiným svěřiti C. — ř. 
Co sam sprawič možesz, družnému niezlecaj. Anebo : Pilnnj 
sam zawsze swego, niespuszczaj si§ na drugiego. 

Cizí ruce lehké, ale nevydejné. — Sic. Cudzé ruce lahké* 
ale něosožné. P. Cudze r§ce lekkie, ale nie spore. R. Hym 
pyRi 4erRB, 4a Re ki cep4iiy.  S. Tyl)a pyaa He cnopa. 

*) Fr, L*oeil du mattre engraU se le cheval. Šp. El ojo dal amo angorda 
el cavallo. Piem. L* eui d^l padrón 'ngraaia V cáral. Am^ The 
matter^s eye makei the horae fat. Nim, 9)fl (^etrn lluge oiať^t Ui 
¥fcrb fctt 

*«) Maď. A' aók bába kAiOt mrermek el-Téii. 
) L. Malti paalorei aani ano deteríorea.  iVdai. 9ei ^iiUn ^irtia »itl 
fiBrI 0f^fit^ft 


- Badej lim do noci, než při dif pomoci. 8. Bojiii cain> 
40 nolui, aero ntroBc noMoiin. 

Mnoho nikoUi málo díla. 

Nilidý se ^loTék po poslech nenají kolářův. Č. 

Po poalech vlk net^pje.  P. Pnei posly wilk níelyje. 

Kdyi není koooar domi^ mají myši lioAy, (poarfcenf, 
pré). ' — Když kocour pHjde, myši v koul lezou. Č. — Sk. 

« 

Majů myši liody j ked kočky doma.tjiěnie. F. Gdy kolu 
myszy nieczuji|, beipíecinie sobíe litfrmijq. HaL Kom mmiN 
BOTU ne nyioTib, to co6t áeaneMHO repnioiOTb. A. Kor4a hítx 
■orn n 40mj, urpajon mhoih no cro^y. 8. Ka4i naqie k04'& 
qrke mu 9 ei4a ce mimn aeccjie. — A^ nie uaMKe, ry mimu 
KOJO no4e. Ck. Kad mačka ni doma, ondá sQ misi gospoda 
pri bíŽL Kr. .Kadar néj maéke doma , so misi dobré vole. 
Aaebo: Kde négt mačáka, se misi goatujejo. *) 

Když lev spí, po hřbetě mu myši a lasice bébají. Č. 

Kde pán chrom, tam i sluha kulhá.  Č. 

Spořeni — bohaté koření. Č, 

Schránlivost sa tíc stojí nežli bobatstyí. fí. Sanacjiwiiii 
jiyqme Ďorararo. 

Lépe doWe -spořiti, nežli mnoho robiti. Č. — 8. Bom 
9 nrre4M} hofo m 4o6pa pa4flff. 

Peníz, který přichováš, jest tak dobrý, jako ten, který 
vydčláš. Č, 

Schránlivý nebojí se  nouze.  A.  Sanac^nuft ajric4ii ae 

Tepnm. 

Uflidj střádati, nebudeš strádati. HLui. Bóit sijadny, 
nébudžeS nídy tradny. 

Pfíyykej hospodárnosti z mladu, nepoznáš na starost hladu. 
Hal. IIpisuKai 40 rocno4apcTBa 3% 10^047, ne ÚyAemh zuavk 
aa crapncTb r0ji04y. 

Kdo šetří, ten má. — Šetrnost nad bohatství.  C. 


*) JU lofaBÍre fach mores abfentia catti. AngL When tha- eat if aWay, 
the mice play. Dán, SRaar Staittn n bořte, n^ittc Hufeae ^aa OAn« 
feae. Čmd. Hea on biredel ellada» kai kaa ai alle ka^áa^ (Blaia 
myiaai, kdyi kočky doma není.) ^ 


49& 

Šetrnost — jistý výdélek. Č. — R. Bepenrjnoen 40 liqr 
Kopím Tpy40Biim 4eHbraHi. *) 

Schrána  dílo přemáhá.  (Délej  dnem nocí;  nespofO-Hf ^ 
nic plátno nébuáeJ)Ó. 

Sporota jest veliké mýto. Č, — P. Statek esyiii doilatek 

Uspořené penise — dv\)jnáiobné peníie.  Č, 

Kdo clK>e našetřiti , musí sáhy saffti. 8. Ro xohe m 
wneMMf sesa sa pasa mme. 

Záeoba méšec nékasí.  JI. Sanaci wšmy ne nopw. 

HedTábí se nepřetrhne, ocele se nendrhne, a krásaé 
slato nebude rezovalo. R. niejm se pnerca, 6yjnn ne 
raercii , a jtpacioe aojiOTO ne pscasten. (Co k potřebé sjed- 
náTáil, hleď by bylo dAkladné.) ^ 

Raddji zámečníku, neili sámečníCkovi , (radéj dnliinni 
řemeslníku nežli lacinéjšfmu hndlaří dej prácO* Radéji kováře 
než kováříka.  Č. 

Kdo želí malé výlohy, učí se potái le ikody. A.MMtro 
^09Ka4tenI^ 4a 6o^me norepaemb. 

Neumíá rukavicí zatkali, ale budeš tkáti pláitén. Č. — 
P. Lepíéj rfkawem niž cbI^ sukníi| salkaé. 

Co se  v lété rodí, pro zimu  se hodí.  Ji 4to jiron 

p04HTCa,  TO  3M0I0  npHr04ITCfl. 

Příliš A kapsy neber, a ubohou neder. Č. — JI. ^muro 
ne 6epn, a RapnaHu ne 4epii. 

I báně se přeberou. Sk. Báílfr je báAa (rudnf korá, 
šachta), a predca sa přebere. 

Spěšněji se vybere, než sebere. P. Rychléj sif wybierse 
niž zbierze. — Snáze se ulívá, než dolívá. Č. 

Jmění se po nitkách sbírá, a provazem vyvleče. Kr. Blago 
se po niti nabírá, pa po vervi zuprávlja. 

Šlojž je yep^e dyžlí woš, to $ej pékně domoj noš. JfLai.**) 


*) Lit.  Zopotlinfas pereit  lartingf.  An§l.  Oí ftrinf  coim havlif. 

Nim. €)Kirf4aft gibt «orf^ap. 
^ NupwUthtté ■ mémSmj pojato :  «a« Nffcr i#  aU rtnt Uí»$ .  Ui 

tragf Wr nnr fein na4 ^aai. 


Ml 

Co f8 Bihodi, N|6Taf neškodí. P. Co fif nafodsí, 
fdbowač niesikodÁ 

Lépe jesl nepfálelům po smrli nechati , nežli u přátel sa 
iÍTa hledali. S. Eoit e HeApíareJio no OMpre ocraaiTa, aero 
on ipiflTeiá aa snoTa acxaTH. 

Kdo cliOTá (pKchQváyá) «¥ého , nebade Mden cisího. Č. 

Kdo nechoTá avélio, méné bude ciiflio. P. Kto nie- 
oiscifdia fweg^y mniéj jesicse b^dsíé cudieg^. 

Kdo lYé lahaiiye, ciíího neiaslnlMife. U. Tko swje od- 
baeoje, n^e ni tudjega vrédan. 

Neilj pytle bedbáyím. (Na špatnou Téc nečift yelikého 
aáUada ; jako onen hospodář , jenž dal do kraifín pranorové 
llaby délati, anp tam salím slunce skrse ifltodra svítilo.)  Č. 

Snadnéji střecha loupati nežli pob(jeti. Č, 

Chléb má nohy kraťoučké, ale pustíd-li ho, ani dlouhými 
nedohOBÍL Mr. Y utte noru KopoTeauoi, a cn no6telT^ 
TO ■ Aoanani ae HaseaeiDb. 

Kdo sdí, ten staTí ; kdo roubí a teše, na střechu si křeie. 
P. Kto muruje , buduje ; kto z drzewa  kleci , ogieA w domu 


Bláini domy staví , a moudří hotové kupují. 8. Eyjuue 
lyke ZMMjUo, a H|y4pn roToae ijrnyio. *) 

Kdo ustavičné stavěti žádá, ten jako s žertu ochudne. Č» 

Co aby tečno, nebývá požitečno.  P. Zbytek kaši poiytek. 

Kup, čeho nepotřebuješ, a brso prodáiH, bei čeho nelse^C/. 

Kdo kupuje, čeho netřeba, prodávati bude i to, čeho mu 
třeba. IL Tko kupuje, žto ne tréba, prodávat ée i ono, ito 
ma tréba.**) 

Hloupý včecko skoupí.  Č. 

Dobrý hospodář více prodá nežli koupí. P. Gospodara 
dobry wiele przedaje, mafo kupuje. A. Aomobitoí éojiie 
npojiacn lesoji ijtoit^. 

*) AngL Foolf baild honief, and wUe men boy them. 
**) Fitm, CU Tssl conpré,  ch' a conpn lol maroa; chi  veal TMNlť, 

ch* a Teada a ca (cafa). Šp, Qaíen compra lo qae no p||ad«, vendr 

1o <iae le dnele. 


4Ít 

Mevtrffeej vfc než tMf», AůHt nt tam póftUĚA. Ů. 

Mfrné trvá, nemírné letí. P. Mieme dtlUgó třWil , a tffe^' 
nileni<^ led. 

Čf kMa, drt ji sa rohy. — Čf kráva, drž ae ji rohflv i ' 
ocasa. — Kdo za rohy nedrží, rn ocaa jisté nic.  lla|e aa 
rcfhy m oc«a Itecliválali. Č.^ ^ 

Znfite drž, když ho máf; když hó puatfi, vfc ho ne* 
shledáš. Č. ...^ 

DH¥e dfé mce a' Voso sházejí, než' deaet naloží. 

Dokud co máš, nech o to dN9. 8. Mon mama, MOWAé 
n «iyaat. 

Pozdil toho šetřiti, éebo nestává. S, 4oikRan « OBjía 
nV^Am, Ka4% le craae. 

Neudržíš-^li ža nztfttV aa ocas netidržfi. Č.  . 

Cě' prudce bélf,' skoro dobíhá. Č. 

FbMní chovatIfVbal nH dné^ — pfi počepí. Č. — E Rie 
w czas oszczfdzamy, gdy dna dobieramy. — Nlé ťfMtt ůu 
schyftn  osccz^dncáó.  fí.  Y Topoaararo  dkynocn  n  jurk 

První kus lotr. fí. flepsui ayci paaÓotaaKi. (Prviir 
abiMak-mli vypniténý péiMz volá hded jiné zá aeboa.) 

Načatá slanina zhnata sé' krájí. Ch. Kari ^ slanHia itafata, 
filsto B« réžé; 

l^élej , jak H řemen slačf. Č, — P. Tak trzeba némiert 
d^^é, jako by si; nfezenval. 

Podlé stava bidlé (a také bydlo). 6. — TéC P. Podfog 
itawB grobla, t. j. hráz podlé rybníku. 

Ne tak jak chceme, ale jak můžeme. P. Jak molMy, 
nie jak chcemy. S. Ako ae Moseao, iraao xokeao, a au fteao, 
aaao aaseiio. 

Hentéi-H koné, choď péžky. Nemái-ii (nenMO avSIe, 
pťestHA na mále. Č, — P, Kto niema konta , fHMk pieekoki 
chodzi.  Žertovné též takto : Kdo nemá koné, nech péšky jezdí. 

Témi koni oř, které máš. Č. 

*) Kém, Mm bíc iht^ 0el^0rt,  ter faft fic 6fim €d^toHia|€ an.  (a«yfl 
vttk Jeft jiný.) 


4tS 

^'^ Víc 86 nenatahuj, 4iM se mAiei přikryti. — Jakou duchnu 
mál, tak lehniy tak pod ní se obraf, stělini. Č. — DLuš. Jaden 
se nedej dalej píestrejá y ako se može woieé. (Nemáme dál 
noky TyttHti, než jak se mftiem přikryli.) fí, IIo 04excRt 
■poTffmai Hosn. (Podlé peřin nohy protahuj.) S. Ilpena 
ry6epy sajiH ce apyncan. Ch. Kak se morei oděti, tak se 
prelegni.  Dalm. Steri noge dokle bjelja čutiš. *) 

Kdo vysoko sačne , musí míti dobrý hlas , aneb přestati 
brzo. Č. 

Zpívej, co umíi; dělej, co mAžeš; jez, co máš; nesahej 
Týle sebe: ostojíS, poznáš. Č. 

Kdo vysoko lazí, ten se často urazí.  Č. 

Nelez tam tvářičko, kudy neproleze hlavička. Jfr. He 
Át9h ryAU JPi>iiHO, Ky4H ae B^se ro^OBa. 

Pod nízkým stropem vysoko neskákej. — Tak se vynášej, 
aby hlavy o strop neurazil. Č. 

Kdo z korce hlavu vystrkuje , shánéčkou v leb dostává. 
P. Kto z korca gfow^ wychyla, tego strychulcem w leb. 

Nejlépe každému, když se na svou píď méří. P. Naj- 
lepiéj sif swq pifdziq mierzyé. 

Nejsi-li knéz, do ornátu nelez. Mr. Ko^acb ne mni, ne 
y6apaicii (ae Muzaica) b^ paau* Bélar. Kojm ue non^, ho 
yMpaica y piau.  fí, Koam ho noni, ae ^isb bi piay. 

Seď cvrčku na svém záhrobci. K Snai csepqozi cboí 
aeoTOn. 

Podlé dostatku mnich strojí svou chatku. R. Ho ecxio 
cTtpem zeÁK) crpoRTB. 

Kdo nemá zubAv, nechf jídá kaši. Č. 

Kdo krátké nohy máš , drobné kroky délej. — Kráčej ty 
ivým krokem (t. délej tak , jak mAžeš ty, ne jak jiný). C. 

Nebuď bláznem , když nemAžeS býti velikým pánem. 
P, Nieb^di bláznem,  kíedy niemožesz byé wielkim panem. 

*) Ve mnohých evropských i asiatikých jasyofch ; a př. Šp, Ceda 
ono eitíenda la pieraa como tiene la eabierta. An$L Stretch yoar 
lef f lecorálsg to your coyerlei. Nim, IRoa maf fl^ fhrtifni aa^ 
ter ^tfen. atd. 

7» 


4t4 

(BláznoYsIvíf jest, hrá<-li kdo na velikého pina aemaje k 
prostředkftv.) Č. 

Ne vSickní ptáci jsou páv aneb orliee. č. 

Nelítejte vrány na vysoké chrámy. R. He Jierai aopoia 
vh BUcoRÍe xopoMU. — Nač vrané velké domy, sůatai ona 
ve tvém kři. A. Haqro Bopont 6ojiUDÍe xopoui, aaiaft aopoia 
CBoe : Ka I 

Nechtéj lítati, dokud Urídla nenaroatla. d— Ck. Ni moéí 
letěti, dok krila nezrasteju. 

Nepřikládej myslí k lomu , co oči vidi , ale k lomu , co 
pán bflh dal. S. He aa^fl Ha to mucjbtm, mro ow BH4e, aero 
Ha TO , mro óon 4ao. 

Co kde vidíS, ne všemu cbléj. Č. 

Z mála ber malé ilípce. Č. —  R. 4ero aaMHMOy  roro 

KpOUU MÍJIOHIiKO. 

Panské životy tenké (úzké), ale dlouhé. R. 4uopnone 
atiBOTU xoTb TOHKi, 4a 40iini. (Z lesného spoření pHchási 
volné panování.) 

V krpooch musí člověk na peňáse robU, a v čifaikich je 
trovif.  Sic. 

Častá pírka hotová dírka. — Časté pírky délajf dirky. Č. 

— I voda má zuby. 8. H ao^a ayée lua.  Čistotu v$ak aaílajicí 
řikají: Lepší dírka nežli špinka. 

Odév, stravu podlé slávu.  C. 

Bohatý šátek a chudý statek délajt na počtech zmatek. Č. 

— DLui,  Welika  suknja  a  malá  budka  páikrigajo  wele 
chudoby. 

Cti odév doma, a bude lebo díti v hoalecb. BUor* IDa- 
Hyi 043t3irRy 4011a, i osa utóa y rocuara. 

Co dům, ne co trh dává. Přestaft na donáeim. (X — 
A. 4Bopao, 4a HO npoTopao.  Či>té, ne sftvoalaé. 

Třebr chlebová , jen když poirvá , a na výrattai nespo- 
léhej se.  A.  XoTb  pimeioiii,  4a exce4eHi»,  a Ha cinoe ae 

Ha4ÍACA. 

Dokud hrách a kapusta, chaloupka není pusia. IM. Topoxi, 
ta I zara ae nycra. 


4WI 

Po domácim zeli břicho nebolí. //. Od pítoroa selja 
tárboh ne bolí. 

často v díži husto, v moučnicí pusto. R, Cxopo bi xianrat 
TjCTOj a Wh aaKpoHt nycro. 

Je£ chleba a pij vodu,  nepřijdeš na chudobu. Č. 

Nechat huba nevadí se s měšcem. Č. — P. Zgadiaj sif 
gfbo s mieszkiem. Anebo : Pi^kna to zgoda ^ kíedy mieszek 
8 gf b^ Biq igadza. 

Nebij se draho pres hubu. fí- He óeft 4opo«e ce6a 
no poxt. 

Hulia malá dírka, ale velká sžírka. Úsia malá dírka, a 
mnoho do nich vchází; nékdy také domy, vinníce, zahrady 
i hrady skrze né prolezou.  C. 

Kdo chce spořiti, od úst musí začíti. Č. 

Snáze projdeS tři vsi lačen, nežli jednu nah. Kr. Loiéj 
skozi tri vaši lačen, kakor skoz eno nag. 

Kdo staré nelátá a nové nešetři , brzo bude vepsi. Jflriii. 
Štójž staré neplata a nowe na kedžbu nebere, ton nidy da- 
leko nepřindže. 

Reiné plátno ne bílo, ale jest mé dílo. R. CypoBO ae 
Óijue, cBoe pyK04ÍAe. 

Režná košile není nahota, a režný chléb není hlad. 
77. Xo4flieBaa pyóaxa (nocKOHHaa pyóamxa) ne aarora, a bo- 
w^MBMĚ Xjrk6i BO ro^04'b. *) 

Obnošený klobouk na cestě nezmokne. Č. 

Car velký pán^ a městům záplaty dává. fí. Uapb rocy4apb, 
■ ropo4a njamrL. (čemuž ty tedy měl bys se za záplatu 
neb obnošený šat styděti.) 

Kdo mála (svého) nehledí, ten dlouho nedědí. Č. — 
P. Kto na male nieprzestaje , ternu zawsze niedostaje. S, Ko 
le ^yaa iia^o, ae Moace hh 40CTa aaani. Dalm. Ko ne čuva 
karantaiie (krejcary), ne brojí cekine. 

Kdo si mála neváži, po mnohu af nebaží. — Kdo si mála 
navšfmá, není více hoden. Č.**) 

*) Liš. Jftda dftna ne badtf, ir slori marfikinnei ne n«gakif. 
**) 1. Perdof miýoni, minoni mí feiraTerit, Sjfr^ 


m 

Dépe málo a často sfskati, než na veliký siak čekati 
P, Lepszy cz^sty zysk mafy, aniž wíelkiego czekač dingo. 

Kdo málo chová, mfvá mnoho.  Č, 

Troška k trošce činí trochu.  Č. *) 

Zrnkem po zrnku kuřátko naplní avojc volátko. Č. **) 
— Zrnko po zrnku nazbírái rofrku. P. Ziarnko do siamka, 
a nazbiera si^ miarka. 

Haléř k haléři, a ze dvanácti (jinde : ze čtrnácti) b«de 
groš.  Č. 

Z kapek moře.  A. Ho Kane^bKt Mope. 

Nitka k nitce, kamáček ; zrno k zrnu, koláček. S. ^Uaxa 
no 4JiaKa, ero ótjaqa ; apuo no spuo, ero noraMa. 

Mnoho zrn hromadu činí. S.  Haoro apaá roMHjiy HaqRie. 

Hromádka se ráda po hromadě ohlíží. Č. -^ Sic. Malá 
hrba (hromada) pytá viác. 

Malý déšC přináší vélší.  Č. 

Přilož babku k babce , budu krpce. Sk. 

Bylo a báby s rubl, ale ne najednou. JI. Bujo y 6a6ii 
ci pyó^b, 4a HO B4pyrb. 

Blahoslavený ten groš, co kopu ostříhá. P. Šwí^ty to 
grosz, co kopy strzeže. — Šwí^ta to grzywna, co dziesi^ci 
atrzeže.  Rej. 

Groš tolaru stráž, a tolar hlavé. R. AeuemKŘ pyůik 6f- 
peacerB, a fyóAh roAOBy crepexeri. 

Drž groš, aby ti zlatý neutekl.  Č. 

Kdo neostříhá groše, sám za tolar nestojí. A. Kro le 
6epe»erb KoneiKH, rorb caii ne ctomti pyóxH. P. Kto nie- 
szanuje grosza, ten za grosz niestoji. 

Dobře jest při kopě klásky sbírati. Č. — P. Dobne jesl 
przy kopie zboža klosy ibierač. 

Lepší bobová sláma, nežli prázdné jesle. 8. Boju • i 
60601a c4aMa, uero npaaue ec4H. 


*) AngL Many « Uule maket a miokle. 
***) Šp, (irano a grano hinche la gallina el papo. 


4af 

K malému výdélku dej velkou sirái, • bude yelký. 
JL XoTb lULieiiKa 4o6umui , 411 Óo^bmaa óepexc^. 

Stokrát nic umořilo osla. //. Sto nidlá ubiše lovara. 
(Tém kdo malých vydejAv si neváží, řikajíče: to nic nezna- 
mená, to nic nedkodí.) 

Dej pozor (paq^atuj , ohlížej se) na zadní kola. ó, — 
Sic. OUedaj aa na zadníe kolesa. P. Oglqdaj si$ na poilednie 
(zadnie) kola. Ch. Ogledaj se i na zadnja kola. 

Zítra také den bude. (Říká, i kdo rád spoří, i kdo leniv 
práci odkládá.) 

I to nejtlustší (t. dřevo) přehoří. (SUtek, jakkoli veliký, 
miii se utratiti. Znamená též, že každou véc neustálou snaž- 
Bufiti přemúžed.) Č. 

Více dnftr než klobás. C. — Hal. Ba^Buie ahobi BWb 
KUB6ac%. 8. Bume 6 4aHá , uero KoóacHuá. //. Veée je danáh 
nego koniadáb (ilež krajícAv). 

Rok má dlouhý zobák.  HLui. Ljeto ma dolhy pysk. 

Nemái každý rok mladé vysedí. HIaA. Nimaš kéžde 
ljeto nrfode lehnje. (Také v tom smyslu , že chudina oby- 
čejně nejvíce dítek mívá.) 

Rok není nedéle, a všecky dni jsou před tebou. ň. Toai» 
HO fle4*4H, a Bci 4BH Bnepe4Ji. 

Cesta životem není procházka polem. H. Bíki nepexm 
le 0046 nepeiTB. 

Rok má krok, přijde prvé než zvíš.  Č. 

Svátek trvá jen jeden den. //. Svetac prodje u jedan dan. 

Není každý den posvícení. Č. — Nejsou každý den 
Tinoce.  Ch, Ni vsaki dan bržíč. 

Schované véci se sejdou. — Schované se hodí. — Odlo- 
žené se neztratí. Č. 

Chovej bílý grošík pro černý den. R. Bepeni 6i43n> 
4eBevBy aa qepaiift 4eHB. Jfr. 4epBUi RoniftKy npo qopHUi 
vmxh.  8. HjTBai 6i4e Boaue aa upae 4aBue. *) 

Nevíi^ co večer ilého piinese. Č. 


*) řhw^ř. T Aoftifa ta &iUé 6 c^0'(^mn9€ 4éa t^9 §»av^' V^éftm^ 


Kdo má ntibyl mikže posbyf.  Č. 

Za dobrou dobou slou ^ekej. Hét. 3a Ao^foi» xmmo» 
2Ay wxtík. 

K starosti jest bezpeč veliké.  Č. 

Nyní tak, ale potom jak? Č. — /?. Tenepb rarb, » 
noeji-TO KaKi? • 

Přijde čas , že se zeptá zima , eos dělal v létě. Č. — 
P. Spyta ci9 zima zárazem, by?-Iíé lecie gospodarzen? Cl. 
Bo pitala zima, gde je bilo léto. 

Co zima zdere, to léto nevidí. S. UIto ama UAepe, to 
jrkro Re bh4I. (V lété málo kdo pováif, co zima spotřebuje. 
Anebo: Pro zimu každý Sat dobrý.) 

Hotov v lété sáné, a vAz v zimé. R. Totou jrlitMn can, 
a SMOK) reitry. 

Nezahazuj starého 8atu , dokud )si nového nezjedual. 
P. Niezbywaj starej sukni, póki nowéj niespniwisz. 

Ne hned nový dům vystaví, kdo starý zboří. F. lAe jai 
nowy dóm zbudowaf, kto starý obalil. 

Usiluj se hus dostati, dokud vrabce trávíc C. 

Chleba za chlebem hledej.  Č, 

Přítomné véci opatruj, o budoucí se peiuj. Ů. 

Třeba chleba i konec obéda. Ur. Tp«6ft xji6a • ucji 
oMjia. 

Syt chleba neodhazuj, ani v horko iatu. Č. (Srtvaej 
tež články: Práce, Opatrnost, Čeled atp.) 


Šedé u vody vidy čekej bědy. R. Cuii y boju zcerjia 
»jui 6ÍJIU.  P. Czasu pogody bój sie wielkiéj wody. 

Voda neiletři kmotrovství ani příbuzenství. S. Bo4a le 
■ua ijMcna ii ipíaTejacTBa. 

Voda nemá ocasu (ruliku), by se laA chytili hmiU. 
d. Voda nemá kečke, za koju bi s* přijati maái 

Zloděj aspoi kouty oainví , a (AaA í ly poban^ Č. — 
F. Uodaial brwasy w doma k^ly zoilawi, a ogiaá Uady 
/t9]jĚtKtf wB^fa■Da paMaiaa. 


TSIk* iboda — ohdl, voda. P. Trudná tgoda ogieň, 
woda.  BáL Oron 3i b040» hirojb ne noro4iinib. 

Oheft a voda dobři jsou sluhofé, ale zlí pánoTé. Hal. 
Qroiu a aOAa 4o6pH cMymra, a^e jolja naaoBaTi. 8. Barpa 
■ BOM 4o6pe cy cjjre, a4H a^H rocao4apH. *) 

Oheft syatý se mstí, kdo ho nectí. HáL Ořou cbhtuA — 
■oniCA, KWh ro ae maflyemb. 

Tsdich boii duch. PovčtK dech boií. Hal. Btrepi 
óosRÍi 4yn. 

Kalendářik. 

Bůh dinf časy, a lidé kalendáře. C. — HImí. Ludžo činja 
pratykv, a bob wedro. 

Kalendář je lhář, a bůh nejlepU hospodář, d — P. t.že 
jak kalendan. 

Kdo Yčtrův šetří , nebude síti, a kdo oblakův , nebude 
iiiL & 

Kdji se hrézdy čistí, čistí se oelé nebe (t obyčejně 
MBtáTi a trvá jasné povětří). Č. 

Dle hvéid  koráby  plovou.   ň.  Do aBÍ84aH% Kopa64n 


Slunce peče, déšf poteče.  Č. 

Měsíček má studánku. (Za letních dn&v bývá to sna- 
naníB deitivé doby.) Č. 

Bledý měsíc déS(, červený větry, a bílý jasné časy před- 
povídá. 8. E4e4'B Hiceii% aimy, npeeni eirap^, a 6eo ae- 
jpny 4ae. Nepochybně podlé latinského: Pallida luna pluit, 
ndm flat, alba serenat. 

Východ hoří, západ hasL Ranní červánky jasno, večerní 
déiC inamen^jí ; ač jinde naopak se praví : Ranní červenost 

w 

déK, večerní pak vílr inaroená. C**) 

Ranní déSf a ženský pláč brso přejde. — Babí tanec a 
raiinf déK netrvá dlouho. Č. 


^ A»f^ Fire and waler are  iwo good fsnranu, and ai bad mailers. 
^) ajp. Anrora nivla, o vianto o Uavia. Srov. Mak 16, 2. Jarao bode ; 
nala se tovaná vaěer aabe. 


449 

Kdyi volá celená iabka, bývá r«Ultt kapki.. HUá. Dyi 
wufa zelena iabka, je rada kapka. 

Vrána kvače, bude dMf. P. Wrona kracxe, b^dzie dészci. 

Když se Krkonoš kukli, bývá déáf. «- V jižních saa 
Čechách kBoubínu se hledí, a tu se říká: Boúhin se mhlí — 
má čepici, bude prSeti. 

Jak vítr véje, tak slunce hřeje. (Zi4áátč u nás v cechách 
má ivou platnost, kde teplo a studeno rychle se siřídá, jak 
mile se vitr obrátil.) Č, 

Vítr od Dunaje , Dunaj za ním. *) (Jižní vítr přináií 
déšt.)  Č. 

Jih véje, starého hřeje.  fí. K)rb ateri, craparo rpien. 

Vítr Selojnik na Oneze rozbojník. Ji Birepi me^otam 
no Oflert paaóoiHHRv. Rusové, jakožto národ pK mořích, 
jezerách a velikých řekách žijící, a tudy mající svetry mnoho 
činiti, hojné si utvořili názvosloví vétrův, podlé sí!ý jejich 
a stran, odkud véjí. Tak jarní, k setí pohodlné větry slovoa 
Cwia4uue atrpu; na Volze tichý polední vitr xuorb; na 
Selihťře příznivý plavbč vítr naBirepi, severovýchodní Hes- 
■iRi, Mexeneui; protivný upoTHseab, dující v bok lodí 6oKOBmr&, 
noKaqcHb, atd. Šelojnfk duje od jihozápadu , jehož se rybéd 
a plavci  na jezeru Qneze velmi bojí. 

Harbin (západní vítr) lítý moře do dna zmftá. Garbu 
Ijuti, kóji more do dna muti.  Př. plavcAv Duhrovliických. 

Kvetou-li hojné jeřabiny , dobře se urodí oves.  R. Ecia 
UBireTi nHoro paÓHHU, to xopomi 6y4eT^ ypoxai oaca. 
Čím více hub roste,  tím tužži zima naroste. ^— Mnoho 

v 

hřibův, málo chleba. C. 

Labuf lelí k sněhu, a hus k dežti. — Labuf neie sníh 
na nose. A. Je6e4i» Aermn^ Kh cairy, a ryc^ vh 40x410. * 
Ae6eAh neceTi ua nocy cniri. 

Půl dubu suchého , půl dubu syrého , a vrcholek tlalý. 
fí. no^4y6a cyxaro, nojjyóa cuparo, 4* Maaymu 304OTU. 


*) AngL When Ihe wind '§ in th« foalh, it *f ía Ikp iaia'i aoath. 


441 

Zmnená se tfad, ie t ruské /^rkvi p&l roku pofty trvají, a 
pAl roku mtsité dni, vrch pak vdeho jsou boií nedéle. 

Zima. 

■ 

Zima matka, vyspíš se do hladká. Jfr. 3na Marica, bu- 
cnambCfl rjaAKO. 

Kdy límní chlad,  tu každý mlad.  A. Bi 3iaHÍII xoAOXb 

■CIKOi M04041. 

Mrái skrovný, a každého honí. ^fí. Mopoai ho sejpai, a 

CrOHTb  HO  BOIIT^. 

Dobrá saníce, koňská smrf.  Č. 

Sainici^, andélská jízda , ale Certovský zvrat. Hal. Caaua 
t3Aa, aHre.icKafl t34a, aje ajěa^íř Busopaii. 

Krátký masopust, dlouhá zima.  (ftíká se žertem.)  Č. 

Veliký sníh, malá voda. (Tak v naSí vlasti to bývá, ač 
ne vždycky.) Č, 

Jaká nedéle pestrá (devítník?), taková i masopustní. 
R. KaKOBa necrpan, laKOBa h Mac^ua. 

Pékný-li čas tu neděli po devítníku, bývá teplo i o ma- 
sopoatních dftech. li. Koju Ha bcoíaboí ÓyAOTi xopoma no- 
ruAa, TO M nacjUHUia 6y4en» reujia. 

Leden. Ve dne svítí, v noci pálí. ^ V Lednu a Únoru 
tím vice v noci mrzne, čím jasnéjií den byl, a tudy se říká: 
Slunce fvítí na mrái.  Č. 

Teplý Leden, polituj bože I P. Cieply StyczeA, požal 8Í9 
bože I ♦) 

V Lednu mhly přivodí mokré jaro. P. Slyczniowa mgla 
sprowadza mokr^ wiosn^. 

Častý déšt v Lednu mrví hojné knéiakon oboru (hřbitov). 
P. Czfsty dészcz vrStyczniu zamierzwia dobrze ksi^žq obor^. 

1. Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o skok 
dále, na Hromníce o hodinu více (pfíb)vá dne). Č. — P. 
Pnybylo  dnia na kurz^ stop^. — R. Ha Baci4BeBi eeqepi 


*) Nim, 3anu«r toatm, baf 9ott nfiariit. 


44f 

(den před Norým rokem) Aenh irpaÓiiBaerB m kypmet 

— Sem téS náleží: 

Přibývá dne, přibývá i zimy. Roste den, roste i zima.^.*) 

— fí. Co^iBue i4erb na jiIto, a sna na Mopoai.  Slunce jde 
k léto, a zima k mrazu. 

Ptafi se vlka, kdy je největší zima? A on odpovédél: 
Kdy ie slunce rodí. //. Pitalí kurjaka, kad je najveéi 
zima? A on odgovorio: Kad se šunce radja. (Tak to bývá 
i v mftivním smyslu, kdy se u př. rodí slunce národnosti « 
osvéty.) 

6. Třpyti-li se hvézdy noc před třemi králi, rodí se bili 
beránci.  fí. flpxn 3BÍ34iit nop04arB tfijiui apn. 

Už nás mrazy nepoplení; minulotě boží břténf. iL Tpeví, 
ae rpenui, a HiHyjii Bo40Kpenui. 

— . Jména Ježiž — ke kamnům nejblíž. 

15. Den sv. Pavla poustevníka: Pěkný den, dobrý v^' 
vétmý den , mokrý pok. P. W ďzieA áw. PawlÉ postelnika : 
czysta pogoda, dobry rok ; ježeli wiatr, tuž za nim w pofoii 
déizcz. 

95. Den obrácení sv. Pavla — když je voda ¥ kolejí, 
šetřte v žlabe ojedí (píce; nebof nastane noré lima). Č. 

tJnor. Únor bílý pole sílí. Č. 

Když Únor vodu spustí, v led mu ji Březen sh«ali. A 
4>eBpa4i> Hicfln^ B04y no4nycTHTi , a Hapn HtjAapen. *- 
Paao aaraon, 40jro ae pacraerb. Když záhy tiye, dlouho 
neroztaje. 

Když ti komár v Únoru za uckeai sažimá, ptbMuies 
v Březnu ke kamnítm s ušima. P. Ježeli w Lntéai koaary 
kolo ussu brzfoiti w Marcu uciekaj s usiyma do pieca. 

Zeptá se Ůmt — inái^li boty. P. Spyta cif Laty — 
li buty. 

2. Hromnice — píti krajíce, pAl píce. **) Rusové, jsoiee 


*) fZ. Cretce di, erefce 1 freddo, — Ah§L  As tke dayi leagtkMi, §• 
Uie eold ttreiiflhenf. 

**) An§l, On CandlemM*day you moit litTe halí yoar flraw aaá kilf 
yoar kay. 


po ftarén kalendáK o 12 dní sa námi, kladou touto počot 
do Ledna a jmenuji ar. Tímothea poluzimníkem (32. LO9 a 
svaloo KfeHÍ pofaichlebucf (24. LO — IWooet nojiyamniHRi, 
Ovoma ■ojyxjiftiima. 

O Hromnidch ronaí akřivánek nvioiif, kdyby měl imri- 
aoaC. Le6: Jak dlouho skřivánek před Hromnici spfvá, tak 
dlouho bude po Hromnicích mlčeti. P. Skowronek o jile pnsed 
Groronic^ ápiewa , o t3^e potem mileiy. *) 

Ptejdov Hromnice, koneo aanice.  Č. 

O Hvonnídcb lepk>, — medvěd staví boudu; o Hromni- 
cich mraie — nedvéd bourá boudu. C. — Leie-li o Hrom- 
nídch jesevec z jámy , poleze na mésic zase do jámy. P. 
Ježeli w Lutóm wylazi jažwiec na sloAce , wlazi potom na 
estery tyfodnie do jamy. 

O Hromnicích milejší ovčákovi vlk nežli slunce. P. 
W Gromncf milizym w owczami wilk jak s(uAce. 

Keď chyfá Hromnice, odhazuj onice (simni íat), ked 
pasfá Ifromnice, chytaj onice. 8k. 

Na Hromnice sténá vlhka od vrabce. JL Ha Cptrenen 
A9Mh on sopotefl CTtaa HORpa (zaiíná vlhko le slén vyrážeti). 

O Hromnicích sníh, na jaře déif. B. Ha CptreiLe cni- 
mowhj aecRoio 4oanoirL. 

Vetollce na Hromnice cesty umetá, píci podmetá. JL 
EmůJn na Cptreabe uarejib ^opory nepeueraerB, to Ropvb 
DOjpieTaerB. 

Na Hromnice zima s létem potkala se. fí. Ha CpireHiie 
31MI e% Arowb BCTptriwiacb. Hal Ha Cípireme crptrn^aca 
ana a« jArovb. 

5. Svatá Agata bývá na sníh bohatá. Č. 

6. Na sv. Vukola  telí se rohule (krávf).  K.  Ca. B7R04a 

—  TOdUTCfl  SjrKOlU. 

11. Sv. Vlasí zimé roh uráží.  R.  Ca. B^acit cnui6aeTi 

poT% C% aiMU. 


^ Něm. Co Iau0e bie Scr^c oof i^i^tmeffett flnet : fo ía^S* f^^Hgt ft 
aa^ tUKaifffni fUK. Blam. 


M4 

22. Svatý Petr za stolem nechává na holém , a tapnr 
v okovácb (1. Srpna) posýlá sedláku výsluhy. Č. 

24. Sv. Matéj mosty boH, anebo itavK -<- Nenajde-li Ma- 
tějova pila, najde Josefova šíročina. Č. — Svatý Maléj úwm 
tratí neb bohatl;  P. Šwi^ty jUaciój úmq traci liib bogaoL 

Najde-li Matěj led, seká ho hned; nenajde<-Ií led, dělá 
ho hned. Č. 

Na sv. Matěje pije skřivan z koleje. (). 

29. Svatý Kassían lomí dobytek i stromy. A. KacM» 
Ha CKOTi Bsr^Horb, ckoti aajiin, na 4ep6B0, Aopeao aa^m. 
(Svatý z přestupného roku, a proto pověrčiví mu nedovSřujl) 

Břeien. Y Březnu vítr z břízy fouká (bývá rezavý, 
ostrý).  Č. 

Y Březnu prach co zlato a stříbro , ale sníh bývá pro 
obílí jed.  C. 

Březen bez vody. Duben bez trávy. IL Ha n Mapri 
B04U, Hi Bi Aupi^t rpasu. 

Smířeni nepřátelé jako v Březnu led. P. Pojednaná 
przyjažA jak Marcowy lód. 

Lépe býti od hada uštknutu, nežli v Března od slunce 
ohřitu. Dabm. Bolje je, da te zmija upekne, nego da teMar- 
čano šunce ogjije. 

Y Březnu stár boj se roar. Č. — Sic. Prijdě Marec, 
zomre starec. P. W Marzec nie jeden zadrze brode starzec 
Marzec zwykf starých slraszyé márami. 

Druhdy i v Březnu hýl na nos se poradí. A. UH0r4a i 
MapTi Ha Hoci cbamtch — ai Mapri rpani aa uoci ca^iTCs. 

Když pluh zemi ryje, zima ještě žije. R. KorM coza 
Bi seMJiio 000401%! Tor4a HcaseTi xoaoat**  Yiz téi dále : Máj. 

Hříbě, Stěně a dítě březnové dobré bývají. P. Žrebif, 
szczeni^, dzieci^ marcowe^ dobré bywajq. 

1. Sv. Evdokeje ještě psa po uši sněhem zavěje. JL C% 
EB40KeR Bi CTOHTb coóaKj saHOCHTi CHtroiTb. — Bvdokie 
příznivá, ale blátivá, fí, AB40Ti>a ó^aroBOjari, 4a lacopm. 
Též se praví : s které strany toho dne vítr fouká , odtad 
dřeš jaro a léto nejvíce poduje. 


441 

to. (U Rusův 9.) Čtyřidcel mučedlnfkAv, člyHdcet jitře- 
■íkŮT. R. Cop<Hr& MjrqeiHKOBi, copoKi jrrpemiHKOBi. Bý?á-li 
liráx lobo dne, prayf le, že ještě 40 ranních mraEův přijde. 
— Podlé Čtyřidcíti budeš Petra Pavla míti. R Bo qro Copoim, 
II TO ■ nerpoRM. — Na lýi den kladou také Rusové v Ře- 
sanské ^berníi pHIet skřivánkův se čtyřiddti ptáky. A 
f Kurské gubernii: Přiletéla slukt z cizích zemí, přinesla 
jaro z Téienf. /{. Ilpuierkjii zy^irB nn sanopM, opaueci 
lecay m zeBOJ&fl. 

12. Na svatého Řehoře plove led do moře. Č. — P. Na 
iw. Grzegorza jidi| rzeki do morza. — Na sv. ftehoře iába 
hubu otevře. — Na sv. ftehoře čáp letí od (přes) moře. — 
Na sv. ftehoře každý sedlák lenoch, který neoře. Č. 

17. Na sv. Alekseje s hor se voda leje. li. AjieKciii 
ÓOMhM qeiOBixa c% ropi B04a. Y Ukrajině se zove teplým 
Aleksejem. 

25. Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu jeáté nevyhání. Č, 

Na den Zvěstováni P. Haríe déšf — rodí se rež. A. Ha 
EjaroeimeHbe 403K4i>, po4HTCfl poxcb. Jaké Zvěstování Boží 
Matky, takové Yelkonot^ní svátky, fí. KaRoe Bjiaroetmenbe, 
Tazono H CBlTjioe BocRpecenbe. Též se říká, že toho dne 
vesna zimu přemohla. Ha Bjaroetmeabe sečna 3iiíuy no- 
6opojia. 

27. Matrena zmrazeěnice. fí. Marpena uacTasHua (která 
už jen z rána zmrazky dělá). 

Jaro. 

Když laslovice letí, jest znamení podlctí.  Č. 

Jaro krásné, všem tvorům spasné, fí. Becna xpacaa na 
Bce nonuti. 

Jaro nám otec i máti, kdo nesel, nebude mu zráti. Hal. 
BecHa aamb ořem* h mstb,  xto hc nocte,  ne 6y4e sóepsTa. 

Jaro přízeů, a léto trýzeň, fí. Becsa Kpacna, a .itro 
CTpa4a.  (Pro těžkost polních prací.) 

Z jara déšf paH, a nn podzim moří. fí. Becnoio AOMAh 
naparb, a ocenbio MOMurk. 


Na jaře a v lété, co den a noo nocí, kodíiia Tytoií. 
JL BecHOi ■ 4ÍT0MI cyia Moun^ a laM cjmnb. 

Na jaře čber deilé -— lžíce blita; na poáúm VUot 
deité — čber bMta. Č. 

Na jaře zanaž^ na podaím zaprai.  Č. 

V kožiobu aíj jařinu, v kei^ili oziminu. P. Ozimúif wímt- 
luchu , a jarzyn^ w koiuchu. 

Kam se nese první bouřka , tam oaiatní za n{ láhnoiL Č. 

Čemu podzim říká : hnilo ! tomu jaro prafí : aalo I fm 
kdyby bylo. fí. Oceň roaopir^ mjio, a necMi hmo, tojdio 
jmu 6u 6UA0, — • Jinak se mluví na podzim při doataÉi 
potravy, jinak z jara, když dochází. 

Polib mné sedláčku pícn ! — Tím hlasem strnad i jara, 
maje potravy už dosti na poli , sedláku se posmívá. V Malo- 
rusfch zas s prvním jarem jistý druh síkorek přilétá a slyieti 
se dává : IIoriihb caaa, aosbui aasi I — Zahoď sáné , vmbh 
vůz I — Polská zas lastovka přiletěvši na jaře zpfvá : Byl; 
tutaj stožki brožki, tetaz niema nic! (Byly jsou to stohy 
brhy, už tu není nic I) 

Duben. Duben hojný vodou,  ftíjen pivem.  Jt.  AupiA 

BO4010, 0RTH6pi» nUBOHl. 

Když záhy trn rozkvétá, záhy se žito vymetá (brzké 
žné nastanou).  Č. 

V Dubnu čas a panský kvas. (Nelze si na tooa co za* 
kládatú) Č. — Podobně se i o Bí'esnu rozpráví : Ženská 
chuf, panská láska a březnové počasí, to vidy nestálé. 
P. Gust kobiet, laska paiska, Marcowa pogoda, lo lawsze 
níestale. — Též Srb. Nestálý jako Březen. Heoocroan na 
Maprb wkcem^. 

— . Duj vetře nebo neduj ; Velkonoc přede dvehnit a ae 
Vánoce. Mr. Xoqb mjŘj ho 4yi ; ae n Pi4cnjr i40y n Ba- 
jmo/uuo, 

— .  Suchý půst, úrodný rok.  Č. 

— . Velký Pátek deátivý dělá rok žíznivý. Anebo : Na 
boží-lí hroby prii, sucho úrodu poruif.  Č. 


44f 

— . Nebude tu červených vajec jísti (nedočká v té službě 
Velkonocí).  Č. 

1. S Aprílem koho poslati. (Pořekadlo téměř po vší 
Evropě známé.) 

5. Svatý Theodul, jarní větřik podul. i?. 6e4y4i — 
leoioft, eeceHHift strepi noAyjn. 

24. Jiří 8 teplem, a Mikuláš s pící. R, Eropeít ci renAOWh, 
a HiKO^a Cb KopHOMi. — Dle ruského kalendáře připadá dvojí 
svátek sv. Jiří (23. Dubna a druhý 26. Lístop.) , a podobně 
jest i dvojího Mikuláše (9. Máje a 6. Prosince) ; jeden slove 
vždy jarní, druhý zimní. Odtud přísloví: U nús dvOj Jiří, 
jeden jde s chladem, a druhý s hladem, y naci 4Ba Eropui, 
04nrB x040AHUt, a 4pyroft rojo4Hiiift. 

Jedva se doěká Jiříkovy rosy. R. Bpfl4x ^h euy bMtř na 
lOp^eiy pocy.  (O neduživém člověku.) 

Den za dnem, přijde i Jiřího den. 8. Abui no 4aHi, 
Bn% fca 40hR ■ 4K>p4BeBi ami. (Říká se k útěše, a tu tě- 
ieftý přidává : By jen do ného tolik neděl nebylo I) 

Před Jiřím není léta, před porodem není bratra. S. HoHa 
lira 6e3Í 4K)p4BeBa 4SHa, hhth ópara,  40K1 hc po4i iiaftKa. 

O Jiřím jdou hajduci (srbští loupežníci) v sbory, o Di- 
mitru (26. ftíjna) s hory. S. 4iop4i>eBX 4aHaKi xai^yqidi ca- 
CTaHan, MiTpoai 4aHaKi xaft^yqKíft pacTanaRx. 

Jiří i Marek mrazem nás zalek.  Č. 

Když na sv. Jiří mráz, bude i pod křovím oves. R. Kojm 
n EropiiCBi 4eHb Hopoai, to h n04i RycrOHi OBeci. Aneb: 
Kojn na Eropia aiHHÍft h aeuiHiít Hopoai, to 6y4eTi i npoco 
■ OBecv 

Sv. Jiří kravám píci dává , sv. Nikola koním , sv. Eliáš 
(20. července) zažinuje, Maria panna (8. Září) zašívá, a Má( 
orodovnice (1« Října) vše s polí sbírá. A. Cb. lOpill aanacaerb 
KopoBX, cb. HHRojiai ROHei , 'CB. Il4ifl sasRHHaeTi 3RHT0, npeu- 
CTM Mtn aactiaeTi, a IIoRpoBi co6HpaeTi. 

Co do sv. Jiřf vína vídáme , to o sv. Havle neobfráma 
(ježto raný květ obyčejné ponurzá). č. 


MCI 

Mki.  Studený Máj, v stodole  (v sahndách) ráj.  Č. 
Když  Máj vláhy nedá,  Červen se předá. — . Jeslli Tlláji 
neprší, tehdy to Červen převrií.  Č. 

V Máji aby hfll pastýři ani neoschla. — Suchý Břeiei, 
mokrý Máj , bude humno jako háj. Č. — P. Suchy Marzec, 
mokry Maj, bedzie gumno (žyto)jako gaj. Ifa/. Cyxui Hapoim 
HOKpuil MaA, 6y4e xchto ro6u t»ř, *) 

Májová voda vypije víno. (Deštivost v Májf vinicín 
škodí.) Č. 

Březen — za kamna vlezem; Duben — jeité tam bodeai: 
Tmopuk — s kamen Tuk.  Č. 

Aj aj, pan Máj, teplý a hladový, fí. At al, rocy4api 
Maft, icíiA^h 4a ro404eHi. 

Přijde Duben, zbytky výmelem z humen; pKjde Máj, 
přede dobytku daj. ť. Przyjdzie Kwiecíert, oitatki V4?ttMm 
wymieciem; przyjdzie Maj, przecie bydlu daj. 

Svatba v Máji volá na máry. fí. Kro rk Man * xerarca, 
TOTi 6y4erb HaariiCfl. Mésíc Máj už dávní ftímané povalo- 
vali jakožto svatbám nepříznivý. **) 

Když se ozve v Háji hrom, chy( kámen anebo stron, 
(a třes jím).   Praví pověra, že to tělesné síly přidává. Č. 

V Máji hřímoty nedělají trampofy. P. Czfste w Mtjn 
grzmoty rozpraszajq chfopom zgryzoty. 

Roj, který se v Máji roji, za plný vlkz sena stoji: 
v Červnu rojení nestojí za zvonění.  Č. 

Od polních prací aneb jiných přirozených úkazflv dávají 
se Q RusHv některým svatým v tomto měsíc! přídavná jméati 
jako : Jeremiáš zapřahainfk, 1. M. ^ Boris, slavičí den, 2. - 
Irena rozsadnice (od rozsazování hlavatice), 5. — Job hráiaik 
(selí hrachu), 6. — Lukeria komámice, 13. — Helena dloabé 
Iny, 21. — Leoncius okurečník, 23. — Theodosia Uasníce 
(od metání se klasův), 29. 


*)  Áp, Abríl frio, pan y viso. — Ángi. A coM April fk% bani wH aU. 
A colá May aad • windy makei a fall bani aid a andy. 
*•) Lat, Menie Migo  nnbunt  mali.  A Ovid.  Fait.  Menta  aalat Miio 
nabere vnlfm ait.  Fr, Ifocef de Mai, nocae aiorlellef. 


449 

1. Na 8Y. Jeremiáie chop  se  rozsevačky.  K. EpeHia 
MspsrajbBiRa — D04iiMa ctTeao.  (U náa oTšem dříve.) 

2. Boris  a Gleb sejf jarní chléb.  IL EopHCx ■ TjA&h 

3. Svatý Kříž, ovce střiž. P. Na áwi^ty Krzyž owce 
strzyž;. 

9. Miicuiáš podzimní honí koně na dvflr, a MiknláS jarní 
na zvflr. R, HiBOJia oceHHÍft jionia4B na ABopx aaroRirB , a 
HiKOJa BeceHHill jioma4ii OTKopnrB. — Jiří s nfldí, a Nikola 
s vozem. B. Eropeft ci Homeft , a HaKO^a cx bosovi. (O 
přírosta trávyO  V. též 23. Duben. 

10. Kdo seje pSenici na den Šimona Zelota, tomu se 
m*odí jako zlato. Běl&r. Xto cieiis nmoHRiiy bi aohi Cnoia 
Sajora, y tofo po4Hiii»cfl axa s^oto. 

11. Mučedlníka Mokia — den mokrý, celé Této mokré. 
R. CBflmeHHOHyqeHBKa Mokíh 4eHb HOKpuft, ace jiIto 6yAerb 
■oapuvb. 

12. Pan Serboni pálí stromy. (SpíSe SkoTní než pro- 
stonárodní přísloví, z prvních slabik tří svatých^ jichžto za- 
hradnici se bojí, anof přicházející tehdáž obyčejné chladné 
noci kvetoucímu stromoví škodný bývají.) Č, 

14. Pomine Isidora, pominou i severy. R. Kairb npoft43m 
CnAopu, raai npoft4jTx h CHBépu. 

25. Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom 
mi povez. Aneb : Pro Havlovo žito a Urbanův oves netřeba 
stodol přistavovati. — Na Urbanův den pospéš síti len. Č. 

— . O svatém Duše choď ještě v kožiše. 8lc. Do svatého 
Ducha něspúščaj sa kožucha, a po svatém Duchu dobré chodit 
v koinchu. A. He CHviaft Kosicyxa 40 csararo 4yxa* 'fr. 4o 
CBflToro 4yxa 4epxcHCH xosyxa. 

Červen.  Červen studený, sedlák krčí rameny.  Č, 

Ne třeba boha o déšf prositi; přijde hned, jak začnem 
kositi. Eal. He Tpe6a 6ora o 40im npocHTH; 6y4e bhhi, hri 
cranevk Kocarn. 

Toho měsíce opět připadají: Pelr kapuslník, 12. — Aka- 
Um pohanková — rpeqnnBma , anebo :  Akalina bzfkalka — 

«9 


fWH (dohytek od mucb sužovaDf bsikáTé^ t pohanki se sfrá). 
13. -^ 4ff»PÍM kosaliice^ ArH^ew KjmiuLiuiA^ 88. «^ 
fm KupalOy svatojanské ohnfi, Mbolky, 24. 

— . Na boží Télo jaký den, dlouho potom se fmoí Im* P. 
J[aki dxi^ů jesl v Božo CMo, takích dai p^lén aíMialiau 

8. Medardova krápé čtyfídcet dní kape. Č. — P. Od 
^VK^^Q Medarda czlerdzieéci dni azarga (deilivtf po(teO- 

i5. %io sej^ na Ví(a — dkoda žita. & Kro cien aooik 
^úi;t% TOTh npoiCT&^ 6uBaeT'b wm^ 

^ví(ek jen do sv. Víla ^pívá. P* I alowík .&i4ko po 
šwif ty Wit ápiewa. (Bére se v soiyshi : Každá věc aiá avij 
iss. RozkoJ na krátce trvá, ietmd uíive>^ Na iwi^ly Wit 
^awik cyt! — UmUkl jak ilowik M iwi$lego WiUu (Sr. 
16. Října.) 

16. Po svatém Tichota ptactvo licbne. Ji. Ce. Tnon 
— QTMmi aaTKxaioTV 

24. Od Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horka; 
a od Jana Evangelisty (!$7. ProsO obraci se slunce k létu a 
aima k larazům. B. Oh Oerpa Aoottcaaro (12. CervniO eoiaiie 
BoaffaHiBaoTCfl ua 9aay a jiIi^to aa vapu; |k c% Cu^sufim 
co^HuoBopoTa (12. Pros.) co4aH6 aABopwaaaen aa jíto a 
aana na aoposi. 

Kukačka po sv. Janu aa kolik dní kaká, za lolik ftolftv 
(nyní snad zlatých) žito bode.  Č. 

Pře4 sv. Janem modli se o ééšť, po sv. Jano pKcháiif 
bei mo<lIe«l P. Przed áw. Janem proá o désacL> pa iw. 
Jania p^yjdite niepcoszonyw 

Do Jana Křtitiele nechval jisčmeae.  Č. 

26. Který svaly mlátí bez cepu? (Pohádka sIíSěí. Sv. 
Jan Burian krupobitím při panujících toho času boqřkách.) 

29. S Petrova dne zří oko srno. fí. Ci Ilerf^aa jm 
aopaaaa spari XÁtón. 

li é I o. 

Lidé se radují létu, a včely květu. Ř. Ajom fsjm ifti>'t 
a mejíhí natiy. 

Léto schranitalka , a zima travilelka.  & Akro Go6flpoia» 


45t 

^ MM ]ipi6ipo»k jkneb : Airo iqpnacKm, a ama npiÓepHKa. 
Mti sUrtr án scifrá.  V téM dělej, v zimě rydílávej. 
KeMiTé lAoi hovR podsímkii.  fí. M^mAiamoe xtno xymě 


Umnožii biiii léto tamyseiDv a zima mtBxem. R. yiuroxHjrs 
Itnb jítíi wyjumm^ a sny iiopoaam. 

Mnoho ryb, málo zrna.  Č. 

Dlouhý deiH hrátká nif. *> Nejoa o prádle, ale i o jiných 
pracech plat/, ježlo letní den se spíSe rozchodí a prozabátt. Č. 

^nrenec. V Červenci do kodile rozdej se, a v Pro- 
sinci po uSi odéj se. R. lio^ib-Ta xoTb pa3AtHBCH> a /texatfpb- 
la BOreaiki OAWkcsi. 

Correnec , Srpen, Září muka , ale* polem bude mouka. 
Ji Imakr ABryťn m CeiiTfl6pi» Karepra-, m nocjHk 6y4er& 
laroBza. 

V Cenwnoi volá křepelka ieaee dv pole:  ^Pojďte  žít, 
pojdte žít, dostanete pél peněz, pět peněz I ^ Ů. 
. Ženoi na pole, včely » pole. Č. 

4. Svatý Prekop kořen nakop. -- iiiiak takto-: Skatf 
Vít kořen 5típ , sv. Petr , ten ho natrh ,. sv. Ppokop' hrořcnt 
dokop, 8V. Markyta vede žence do žita. Č. — Jeat. pověra, že 
v den 8V. Prokopa sedm se lidí utopí, sedm oběsí,, sedm^ ia«^ 
sype atd.  (Možná, že i více ; nebot svět jest velký.} 

iík Svatá Maakyta stréí orp do žil» ( — veide žence do 
žitaj); Č. 

20. Na av. Biiáše dopoledne léto , a odpoledne podzim. 
JI. Ar MÁbn 40 o<Hi4a Jiira, a uocjA o6l4a óceaB. — Do 
ntie i pod křovím schne , a po Eliáši ani na křoví. A 4o 
HAna 4HH n04i RycrovB cymaTi, a noc4Í ILuRea 4HB a Ha 
Mfcrk ae eonen. — O přibývání toh^ ěasu noci jest ruské 
přísloví: IlepBUi Cnaci (Vstoupení Páně) qaci npanacx, Ilerpí 
m UuMATh 4aa npaěaBRA , liua Ilpopoax rpa vfmoA&n, — 
V. 23 Dubna. 


O Ném. 3e Unger tctr Xa^ {c íůxitx ber gfalen. 

29* 


4SS 

24. Boris a Gleb,  dosrál chléb.  B. Bopack ■ TM/i, 

» 

nocnijTB utóx. Hal. Ha Eopica ■ rjii6a tepicii 40 xjMi. 
r- Boris a Gleb, polní práce nech. Jfr. Ha TjAtti ■ Eopaci 
sa XA±67» ne Ďepaca. (Povrra, že pokuta toho nemine, Ua 
|ia ten den téžkou práci koná.) — Sr. 2. Máje. 

25. Jak teplý sv. Jakub, tak Vánoce studené. P. Jak 
cieply áw. Jakob, tak simne Boie Narodzenie. 

Co do sv. Jakuba dopoledne (yfna) odkvéle, to do Havla 
uzraje. Č. 

26. Svatá Anna, chladno z rána. Č. — P. Oá áwift^ 
Anki zimné porankí. 

Srpen. Duben, Máj a Červen víno v audech anif ; Srpei, 
Září, ňíjen hospodáře krufií. R. AnpiA, Mai ■ Idd mo 
vh 6o4Kaxi  cjmirb; AarycrB,  Cearaópb ■ 0RTfl6pb zoaani 

KpjmHT*B. 

Asie Afriky česlnějSí, Srpen Března teplejU. A. Aiif 
A4»pHRH qecTHie, Anrycrb Mapra Ten^%e. 

Když kvetou boby, nouze o chleby; a kdyi kvete mák 
to už ne tak. Hal, Kojih uatre 6h6x, to thxko o xjtfo; 1 
JDTB naai, to ae tski. 

S počátkem toho měsíce říká se, že opět studený vítr la 
atmtšY fouká. 

1.  Sv. Petr v okovácb, v. 22. Února. 

6. Spasovky lahůdky, Petrovky hladůvky. A. Cnacoaia 
jiacoBKa , a HeipoBKa ro^040BKa. (Půst k sv. Petru a Pavla 
trvající přes 5 neděl, jest pravý půst, an lid bex toho mívá 
vSecky kouty vyprázdněné; půst ale Proměnění Kristova 
v Srpnu, tehdy ve žních a po nich, dává už dostatek moičaé 
potravy.) 

Přišel Spas, vezmi rukavice zas. Mr. Hpnion Cnaei, 
AepsH pyKaBHUH npo aanacx. 

10. Na den sv. Vavřince jdou oříiky do Tence. P. Ha 
iw\qW.go Wawrzeňca jíd^ orzechy do v^ieňca. 

15. Svatá královna dostane (dává) první výlnpoL (Okilt 
Na nebe vzetí P. Marie první oříiky.) Č. 


45S 

18.  Kro cierB pon na 4^jiopoBi abel^ y toto po4flTC9 

24. Na Bartoloměje sedlák žito seje. P. áwi§ty Bartfumi 
Ijto potlami. 

Bartoloměj svatý odpoledne krátí. P. ^wi^ty Bartfomiéj 
podwiecxorek prsytluuni. 

26. Natálie nazvaná ovesnice — OBcaama; ježto toa 
doboa ve středních a pfilnočních Ruších ovsy se sklízejí; 

Záfi. Čeho Červenec a Srpen nedovaH, toho ZáH ne^ 
oSBažf. P. Csego Lipiec i Sierpieň niedowarzy, tego WrzesieA 
■ieiisinažy. 

1. Semin den, babí léto. R. CeHena .dÍTonpoB04iia. Ce« 
■m Aen> 6a6be jAto. Léto na odchodě. — U nás ovSem 
Bejméné o i^est neděl později. 

7. Yis 23. Dubna; 

15. Niky ta fepořez, anebo husí odlet — piaoptai, rjca- 
ipojerB. V Raších zelí a řepa se sklízejí s polí, a husy lati 
od Severního moře na jih. 

21. Po sv. MatuuSi čepici na uSi. Či — P. Po áwi^tém 
Hiteusza každý klep w kapeluszu. 

25. Od Sergieva dne zima se snáší, a od zimní Matreny 
(9. Listop.) se usazuje. R. Ci Cepriesa 4hh Ha^HaaoTCfl^ a 
CTh Marpeau 3HHHet ycTaHaajHBaeTca 3HHa. 

29. Svatý Míchal vSecko s polí spíchal. P. Swi^ty Michal 
kopy spychal. 

Podzim. 

Podzim na strakaté kobyle jezdí. R. Oceob aa ntrol 
BOÓiurk %34H-rb. (Z příčiny časlé změny povělH, sněhu a bláta.) 

Když dlouho listí nepade, tuhá se zima přikrade. P. Jim 
mocniéj liácie na drzewie siedzi, tym ostrzejsza zima si; 
utwierdzi. 

Na pěknou ozim nepři stavuj stodol. R. Oceaseft oaoa 
■e Bja^u vh sacim. 

Podzim praví: pěkným osením pole odívám; a jaro df: 
také já 86 na to podívám. A. Oceob ronopan: a nojia jíjA6ow% 
JptMj ; a aecaa roaopiri : eme n norjunay. 


Srbová praví , ie jeřábí odlétajíce iw poian volijf : 
Nechej svačinu , vezmi halenu I a na jaro přilétajíce : 2iM 
balena Oat), vezmi svačina I — Typa ynmjTj a fum xtflngr. 

Když čečetek nevídati, botov se na tuhou suia. CL 

Řijen.  Teplý Říjen , studený Únor. Č. 

Když ňíjen blýsiiá, zima plíská. P. Gmnol falMenl^ 
kowy •— niestatek zimowy. 

V Ruších okolo 1. ZáH, nékée dříve někde fezáéji, n- 
£fná se Babí léto ; n nás leprv asi dvé neděle po sv. IMdava. 

Bode-li první den Babího léta jasný, nastane teplý 
zimek. B. Ecah nepsuft 4eHB 6a6iiiiro JitTa aceai, to ■ 
ŮyAerh reiua. 

Divoká husy na odletu, konec i babina láli. Č. V. 1t. Mi 

1. Den Panny Marie Orodovnice první mrazíky, ň. Ilovpon 
Eoropo4imu nepBoe saanibe. — Fouká -li toho dne vítr od 
výehoda, stna bude tuhá. fí. Kor4a na HeapovB eirepi no- 
Ujeri o% BocTORa , to srna ůy^en xoji04Ha. V. 23. Dnbna. 

16. Svatý Havel do všeho i do zelí velel. — Zp(vá jako 
ilavík po Svatám Havle. Č. Srov. 15. Června. — Bavlovoiito 
v. 25. Máje.  HLui.  Na swjateho Hawfa, hdyž je rjepa zralí. 

18. Do svatáho Lukáše, kde chceš, ruce méj; a po sv. 
Lukáši za Aádra je dej. B. 4o cseTora Áyne , Ry4* ti j^aHl 
pyKe; a 04% caeiorb .lyxe, rjfh y HÍ4pa pyKC. 

Na sv. Lukáše hojnost chleba i kaše. Č. 

26. Jestli Dimitriflv den po holu, bude Velkonoc tepla. 
B. Ec4H 4HHTpoBX 4eHB HO ro^y^ TO H Hacxa 6y4en Tenjuii. 
Viz táž 23. Března. 

28. Na svatáho Šimoniše přikluSe nám zimt Uše. &Bona 
Judy, zima je všudy. Ó. — Sta, Na Simona Judy hájnioi ven 
z búdy.  (Hlídači zahrad a vinohradflv opouštějí svá bondijO 

Šimona Judy — biče schovejte, kyje řeiejie, nkavice 
vyndejte. HLui. Symana Judy, khowajče křodlf, Iqje fjeut^ 
rakajcy pytajče (anebo: — křndy, tykajče mkqof , wjbmmjU 
lulje, wobVajče črije). Toho času v Lužici pfí hoeéiif debfllil 
místo bičův holí užívají. 


4SS 

Srálek Šimona Jady, tuhnou na poK hrudy. «^ dimona 
Hěf^ aníh nebo hrudy. f. Szymona Judé^ šnieg albo graáq. 
Siymona áwi^to i Judy nabawi cíf pewnéj grady. Anebo : 
Swifty Ssymon s Judq nasl^pujq s grudq. — W dzleá Szy- 
mona Judy boji sí§ koá grudy. Bal Ha CiireoHa IO4H 6oinrca 
lOBft rpyAU. 

Uitopad. 11. Hu$ o Martině nejpěkněji zpívá (zviáSté 
tomu, kdo podlé yerSíkův naSeho Lomnického světf st. Martina 
ledé II dobrého yfna.) 6. — Martinská hus. Zabíjení husí 
k tomu dni nejen u nás , ale také v PolStě a v Průších oby- 
Sejno. Protestanti němečtí vykládají si tento obyěej jakožto 
památku naSeho Jana Husi, jeji považují za předchůdce 
svého Martina Luthera. 

Na sv. Martina koařívá se z komína.  Č, 

Má se jako husi o Martině (t. zle, nebezpečenství mu 
hrozO- ^' — '• Dzieň áwi^tego Marcina wiele g^si zanyna. 

Padá-li první sníh toho dne, říkáme , že sv. Martin pf^al 
na brAně.  Č. 

Pfljde-Ii hus přes led o Martině, bude se po něm dlouho 
jeSté koupati P. Ježelí gfsi álízgajq si^ przed áw. Marcinem 
po lodžie, po áw. Marcinie topič siq mogq w wodzíe. 

;23. Klíment zimu oblibnje, ji sv. Petr (22. Února) ucemije. Č. 

25. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Č. <^ 
A( Kateřiny nebo Kříže, kdy mrzne, tehdy topte oh^^ie. 
JTr. Bodi si svéta Katarína al pa Krés, kadar Je menio, 
le neti lés. 

86. Co u vlka v zubech, to mu Jiří dal. R. Hro j mjool 
n tyém^ , TO Eropit 4a a. U RUsův , jak se už rýSe po-» 
dotklo , mimo jarního jest také podzimní sv. Jiří , kteréžto 
doby aedUtí dělníci a nádenníci do celoroční služby se pro- 
najímají, a tak zaprodavše se druhdy ovžem pravým vlklm 
do tlamy se dostávají, kdež jim nic nezbývá, leč těžiti ae 
tímto příslovím : A vžak přijde zase Jiřího. R. Botb toM, 
éaóynma, 6yAen K)pi>eti 4eiii! — rozpočítáme se potom 
• hoapodářem neb pánem. 


4ft6 

Prosinec Když v Prosinci mrzne ů snéli , úrodný rok 
na to běží. P. Mrožny Grudzieú i wiele ániegu, iysny rociek 
b^dzie w biegu. 

4., 5., 6. Na sv. Barboru saně na dTOru. P. W iwi^tf 
Barborky, wlož sanki na górk^. 

Barbora mosty mostí, Sáva hřeby ostřf, a Hikulál je pH- 
bíjL jR. Bapeapa moctu HOCTarB, Caea rt034H rBoa^ani a 
HiKOJia npHÓHBaeri. Anebo: Barbora zavaH, Sáva zakali, a 
Nikola skuje. Bapsapa sasaparx, Casa saxa^urb, a Huuja 
saKyerB. Barbora vař/, Sáva chladí, Nikola jí. 5. Bapeapím 
Bapa, a Casaiia xjia4H, HaKO^aua Ryca. Srbové strojí den sr. 
Barbory jistou odvarku (Bapaiia) ze všelikého obilí a vařiva, 
kterouž pak třetího dne jídají. 

Po svaté Barufii střež nosu a uSL JR. Tpeiiuir& Bapyxa, 
fiepera hoc^ 4a jxa. 

Co sv. Michal (8. Listop.) zakuje, to HikuIáH rozkajc. 
JL Hto Maxan^i ApxaarejrB saRyeti, to Haao^a pacayen. 
(fiffi rozjih, jestli jsou záhy mrazy připadly.) 

Jiří s pící a Nikola s mostem. IL Eropii cib KopMon a 
Hntojia ci Mocrorb.  (V. 9. Háje.) 

Sv. MikuIáS splachuje břehy (prSívá). C. 

13. Lucie noci upije (a dne nepřidá).  Č. *) 

25. Jitřní jasné, tmavé stodoly. — Tmavé Vánoce, avéllé 
alodoly. Č. ♦*) 

Zelené (černé) Vánoce, bílá Velkonoc. Č. — P. Zielone 
bože Narodzenie, biafa Wielkanoc. 

Jestli o jitřní hvězdno , slepice hodně ponesou. Č. -^ 
Up Tenaue cbhtkb, ho^omhuh Ropoau; cbít^iuo caarKH, aociia 
Mj^u. Tmavé vánoce, dojné krávy; světlé Vánoce, poneso« 
slepice. 

ToY může dříve b^^tí jak Vánoce. S. To noxe 6utii apie 
■ero EoaRBlib. (Tu spíile možno.) 


•p" 


^ Sp. Santa Lacía mengiia la nocbe y crefce el dia.  Fr» A la ttmU 
' Luče du aanlt ď noe puče. Kim, Šujcn mai^t tom ^'ag 9u|ca. 

••) An^l A light Chriattnaf , a heavy f heaf, (Sféllč vánoce, Xéikf Mop.) 


Yinoce jsou vánoce, a pečené jest jejich sestra. 5. Eo»ri&& 
« Óomlib, a nemiBO my e 6parB. 

LepSÍ Vánoce třeskuté , nežli tekuté. Č. — S. BojA e 
6onlib njmŘVh aero nmmh (lepSí Vánoce s morem, nežli 
s jihem). Anebo : Teplým Vánocflm a přátelskému koláči nikdy 
se neraduj. 8. Khaiy óoxcafcy m npiaTe^ibCKOvB koamj ne eajiii 
ce pa40BaTH. — Nedej bůh jasných Vánoc a pošmourného sv. 
JiH. 8. 4a Te 6on caqysa Be4pa óoviiha ■ oó^aqaa Jijof/íkem, 
4ie. — - Do Vánoc není hladu ani zimy. Anebo: Do Vánoc 
buj I od Vánoc auve I 8. 4o 6oi(Blia aie bh rjia4H bm anHO. — 
Ao óoiuriia: KpajiiBifcy Hapxo ! O^^ óoxcHha : floxi moh HaiRol 

26. Na svatého Stepána každý se má za pána. P. W áwi^ty 
Scepon kazdy se pon. (Protože toho času čeládka ze služby 
Tystupovala.) 

BMÉ s tím jako s vlčí kůžf po koledé. P. Biega s nim 
by s wilczq skdrq po kol^dzie. (Po vSech koutech s néčím 
béhati.) 

27. Spiridon v. 24. Června. 

28. O Mláďátkách den se omlazuje. — Jest také obyčej 
toho dne ráno ptát| se dětí jeSté v posteli: Kolik bjlo mla- 
dátek? Které neví. Stehně se metlou a připomene se mu, ža 
čtyH tisíce čtyři sta čtyKdcet čtyři.  Č. 


4M 


XVI. 

VřisloTi  1* národopisná, S. si^měplsná, 9. 

dřjeplsná. — Mikterá fc slovunukémn báje- 

slovi a povérám »e TaEtalinjiei. 

Rás«5 a dAmyslně nazývá Slovany ^holobídta nirtdem* 
Aáí Komenský, nevím, sám-li.od sebe anebo s BéjakélM ná- 
rodního hlasu. Dále na slovo jsou vzatí Čechové jakoilo 
budebný — Poláci jako rytířský (rycarski) — a R|Bi jako 
oaromílovný (napenoóiiBUft) národ. 

Kdo Slovanka, tam zpěv. — Kdé Slováčka, tam spev* ůlc 
Jinak i takto : Kde Slovan , tam ipév ; kde Maďar, tam hnév. 

Slovanskému jazyku od Němcův dobra neMdi^ ie. A. 
C40BfliCK0Hy «í»iRy ne Biuarb Aoépa on HtmieBX. -* Hé^ 
necké plémě se Slovanským nic dobrého neobmýilL it. fit* 
■eoKoe n^ievfl C^OBHHCROHy laRam Aoépa ne mcjisn. 

Jest přísloví mezi Němci o Slovanech , že „kam Slovan 
přijde, každý hřebík před ním se třese.* Naproti tomu zas 
Slovan praví : ^Pravda ; ale kam Němec přijde, ten ho sajisté 
vytáhne." 

Nedej bože dočkati té chvíle, by se poznal býk a Slovan 
ve své síle. //• Danju noču molit čemo boga, da ne pona 
bik i Slavjan svoga roga. (Tak prý se cizozemci sa nái národ 
k bohu modlívají; jen že psího hlasu bflh neslySÍ.) 

Praví se , když od boha s nebe svržen byl Satan , že 
padnuv na zem rozbil se na kusy, tak že hlava jeho padla 
na Spaniely — a odtud pýcha národu toho; srdce do Vlach, 
kde nejvíce zbojnictví a zrady; břicho do Němec; ruce do 
Turek a Tatar, aby loupili a zabíjeli; nohy pak do Francouz, 
kterýžto národ odtud rád skáče a Uncuje. — Měl pak při Bobé 


tál Satan jakousi tabulka, a ta prý lalítla do zeoif aloYan- 
diýek , aby ae na m eUi Uríchy zapisoTaiy, za néž by Slované 
trpéU. 

Pravý Sinrocech I (řádný, poctivý maž.) Tak téi i jiM 
kmenové o sobe: Szczcry Polák.  Je praví Horvatl atd. 

^Slovan (Čech) vůU Němec kfll, Turek tráva selená, 
Francouz růže červená.^ — Příiíel vůl, porazil kůl, sežral 
trávu zelenou, pos — 1 růži červenou. 

čeaké slovo <pocLivá, věrné). — Jakýs to cech, že slovo 
nedriii ? P. Co za Czech, slowo nietrzymaé ? 

česká země matka chleba. 

Čechové tebdáž zpívají, když se najedli. Anebo jakVele- 
sUvían praví : cechové, když se jim jísti chce, nebývají veseli. 

čecb má hlavu svou — a to neústupnou. — Též se 
praví 9 že Čechové mají: Srdce z hubky ^ v hlavě kámen: 
UKsBÍ , hnedle bude plamen , t. j. jsou sice měkkého , dobro- 
thréko srdce, ale ustrnuvše na čem, nedají se snadno svésti^ 
totii mají svou palici, léž nemnoho stojí je rozdrážditi. 

Ďábel svodil Evu po vlásku, Eva Adama po česku, bůh 
jim zlořečil po němečku, anděl pak je z ráje vyhnal po 
■hersku. P. Diabel Ew^ po wlosku zwodzil, Ewa Adama po 
ezesku, bé; jich po niemiecku gromil, aniol zač po WQgfier- 
sks z raju wygnal. 

Do chléva Němkyně, Češka do kuchyné, Francouzkn do 
lože (nejlépe se faodO- 

Těchto tĚBň^ divnější jest na pražském mostě pravý 
Čecb, nežli jelen se zlatými rohy. — Tak touží už Vele-^ 
Slavína dokládaje : Mnozí se zvlažili a poturčili (chtěl nepo- 
diybné říci: poněmčili). — cechové se ivlažili, peníze se 
jioti zplažily. 

Zlatí plotové, a svině v stříbře chodí v Čechách. Červ. 
(Bez výkladu i nyní se rozumí.) 

Lacino v Čechách — tři košťály za groš. 

Vypravíme se jako vrabci z Čech (o nevýpravném člověku). 

Nenávistní Čechům někteří Moravci říkají : Čech nepleok. 
Jiaa ale opět s naši strany : Moravec <^ nemravec. 


Fin bůh Čecha neopuslf^ pakli sjm sebe se nespiiilL 

Čechy a Sasy prošel , a rozumu předce nedoSel. HUL 
Ty sy Česku a Sasku wobhonil, a nejsy ničo nazhonlL 
Dlndí. Ty sy Césku a Saksku hoběgnul, Bftjsy pak nic na- 
huknul. 

Slovák jako řepa. — Čirý Slovik. 

Milý brachu, ješče pojfS mnoho slovenského bracha (aei 
to neb ono se stane; než se to ono naučiS). 

Co Vlach to doktor, co Němec to kupec , co Polák to 
hetman. P. Co Wloch to doktor, co Niemiec to kupiec, co 
Polák to hetman. 

Starší Šlechtic polský, než baron německý. P. Starssy 
szlachcic polski, niž baron niemieckí. — * PMslovf toto jesl 
dflkazem veliké a chvalitebné národní hrdosti. Každý Slechtie 
polský více sobě na tomto jménu zakládal, než na jakénkoD 
hraběcím , ano i knížecím títuli , jak toho v dějinách mnohé 
jsou příklady, z nichžto jeden zvláštní tuto uvedeme : Stani- 
slav Jablonowski vojvoda ruský a hetman velký korunný po- 
ftaven byl pod nejvyšší správou krále Jana Soběského nad 
vojskem polským pod Vídní r. 1683. Po tom slavném, jedině 
Poláky dobytém vítězství poslal císař Leopold k němu a tím 
předložením, že ho chce učiniti knížetem německé ftfe. 
Jablonowski dal ale Žirowskému, císařskému poslovi, tuto pře- 
památnou odpověď: ftekni J. cis. Msti., ráčí-li mi z vdééností 
za mou službu darovati pár pistolí, že z té pocty mu velice 
děkovati budu; kdybych ale knížecí titul měl od něho přijíti, 
zdálo by se, že se nedostává něčeho k mému šlechtictví, jel 
já předce zároveň i tituli i stavu knížecímu považuji. 

Co Vlach vymyslí, Francouz zhotoví. Němec prodá, Polák 
hloupý všecko koupí, a Rus ho zloupí. P. Co Wloch wy- 
myáli , Francuz zrobi , Niemiec sprzeda , Polák glupi wazystko 
kupi, a Moskal zlupi (jiní praví: a Tatar wydrze). 

Polský most,  německý půst,  vlaská nábožnost,  vie to 

ničemnost. P. Pulski most, niemiecki post, wloskie nabožeá- 

•two, to wszystko bfazeástwo. — V 16. století též se říkalo: 

leski post a polski most,  wsz^dzie nierzqd — jak Stan. 


Ml 

fltraield poxnamenal. A Uojactíň Hocn, ^lOTepexit nocn, 
lypeiiKoe Ha6oa(eHCTBO, to bcc Ď^aseHCTBO. Anebo : HtoenROt 
MOCThf no AnroBCKÍft Hocr&. Posud ztéžají si pocestní na 
i^alné cesty a mosty ▼ Polšté , což teprv za dávnfch časAr I 
Nezle o polských mostech zni toto přísloví: „Jakýž polský 
mosl?^ Na most čtyřmi, a s mosta po hlavě. HaL flaiitt 
noAcnit Micn? — Ha hhcti qonipHa mniuni, a vi Mocra 
Ha rojiOBy. 

Vlach se salálem krmí, Polák po něm vyškoudne. P. 
Wloch 8iq safat^ karmi, Polák na niéj schudnie. (Poláci ne- 
jsouce milovni salátu vlaskou travou ho jmenujO* 

Co Polák vypije za den , Němcovým statkem bývá. P. Co 
Polák vrypije za dzieň, Níemca majetek stanowi; (Za to také 
pili, až se droždí dopili I) . 

▼ PolStě přfliSná hojnost vede zemí na mizinu. P. Zbytek 
PoIaU ziemi9 (paíistwo) gubi. 

Nebude v PoUtě dobře, léč bude dříve velmi zle. P. Nie- 
bfdsie wPoIszcze dobrze, až pierwéj b§dzie bardzo žle. 

Poláci — tuláci. Přísloví hanácké: Poláce so toláce. 

Nikdy T PoUtě se nedostává železa na zbraft', rytířstva 
na koně, žita, lnu a pSenice, plné vína pivnice. P. Nigdy 
w Pobzcze niezabraknie želaza do broni , rycerstwa do koni, 
žyta, lna i pszenicy, i pe<néj wina piwnicy. — Anebo : V naSí 
KoniBě jest zboží milosti žita na chléb v hojnosti, len na 
plátno, ovce na sukno, dost koní vSudy, na zbraň i rudy. 
P. W naszéj Koronie jest z 7aski božéj žyto do chleba , len 
do pfétna, owce do sukna, stáda do koni, kruszce do broni. 
— Pěkná to a pravdivá přísloví e bohatosti krajin polských; 
leč poslyfime , jaká nepěkná pravda v následujících starých 
ktinakých se objevuje verSících: Clarum regnum Polonorum 
Est coelam nobiliorum , Paradisus Jndaeorum , Pnrgatorium 
plebejorum Et infernus rusticorum; Auri fodina advenarum, 
Causa luxus feminarum. MuKis quidem dives lanis Semper 
tamen egens pannis, Et copiam lini seril, Sed extemam 
tehm quaerit; Merces externas dilígit, Domi paratas neglígit; 
Caro emtis gloríatur,  Emta panro aspernatur. 


Kdtt dvá Poláci, in tH straBy. P. Gdiie dwóch PotakéiP^ 
Um Uiy 8lrMy^ 

lte|M)H(tten fékkm siojí. ť. Nícnyleoi ffobloi sloji -* 
Tak biýv»I» dMod ti fotaL Ale irii Fredr^ opM se ppoli 
mmlo iriPíiloví, řka: 

Klo mdw^ níers^dem Potoka stoji, suě im lien^á w gfoirio; 
Jedi dd Rzymiiy Mun aoftaw moM i przysltowie. 

A slavný Sarběvský takto pěje: (L. IV. 5.) 
Mo prifcft lactat feibula: cresc^M 
F«r ípflft Lechan danuu ; sed lits! ttcMS 
Ne me relellai ftma, Leclmia 
Oamna saij cnmalare dannif. 

S čímž souvisí i následující: 

Moudrý Polák po škodé (by jea bylo na čem). P. M^dry 
Polák po szkodsie. — Po stracíe Polák m%dry, byle byfo na 
czém; Wfoch przed szkodq , Níciníec w azkodzíe p Polák fo 
szkodzie przychodzi k sobie. Hal. VlyApuá Áaz^. uq onojit, 
tun KOMA BKfMMj TO CTaAHio aaMKByBi. Anebo : MyMfUĚ 4an 
no eeBqact, ko4h le crajK) ai aanact. (Mudr Polák po dobé, 
když nic není v zásobé.) Mr. IIo oikoaI (ucjia mogai) ■ 
Aíix% uyAfhtíL A starý Polák — Bej z Náhlovk — napsal: 
Maiy to rozunii co bywa po szkodzie. 

Dej mi, bože, ten rozum před účinkem, jaký míwi Rosia 
(Polák) po účinku. Eal. 4ai neat 6o»e rot poayn aa 
nepoA*!) mo PycHHoea aa noc4t4%. 

Dokud sv6t světem, nebude Polák Němci bratrem. P. Jak 
áwiat éwiatem, niebfdzie Polak Níemcowi bratem. Pobi áwtel 
áwiatem, Polak Niemcu (\vilk owci, pies kotce) nie braleai; 
Podobnou zpívávali i naši staří Čechové u ph Dalimil: SpBe 
oráč dobrým knížetem bude, nežli Němec s Cechy rěné 
zbude. Příčinu pak takových nechutí , ač laiím nikoma ne- 
známa není, prostým ale jadrným verSem klade Lomnický na 
aačálku knihy své: Káaa sv. Jeronýma, 1^13, kde řádky: 
Cíli národ nás sužuje, atd. se počínají. 

Láska bez žehravosti, jak Polák bez vousAr. P. mtoió 
bei zazdroác), to jak Polak bez w^sa. 


483 

Polská pčchota — nicota. P. Polika píeohota, malá cnott 
(lichota). 

Dokad husara, dotud i Poláka. P. Dopdki hmaKa, do- 
pdtty Poláka. Poki kopiji i husarza stáje , b^dtie Polák pan 
w pcdn; skoro kopija zginie, zgínie i Polska cnoia. 

S husarského padaa sedla rukon neb nohou , a s koza- 
eUho Tazem zaplatil. P. S busarskiego siodfa r^kq albo nogi, 
a B kozackiego szyj^ przypfacajq. 

U nás není Polsko, a jest více. Anebo: U nás není polská 
inrUe, a jest jedna pevná vůle. R. V lacB ee IIoahui/ ecn 
■ 60diune. (Ne svobodná obec, plná svárův a zmatkftv^ ale 
jedna vie řídící hlava.) 

Straš ty Poláky! Mr. Crpaxu na Aaxu. Hal. Crpaxu la 
Abxu, a PycHHX ne óohtch. P. Strachy na Lachy. (Strafi ty 
koho jiného, a ne mne, anebo jak Němec dí: laé finb 
S^tdmttXjitx. Přísloví z časflv hetmana Chmelnického, když 
Kasaci vSade Polákův tiskli a málem na mizinu přivedli. 

Cikán a Polák jedna baba. Mr. IIIo bt, QuraHa, mo bi 
JbULŘj TO 04Ha nepe.AflKa. 

Hej Poláci, po Sluč jsou nafii. Mr. Ovh .^bme, no Cjyqi 
Hame. 3Haft »e .lamě, no Caj^i name , Q*iní praví no Bac^y 
Ráme). Po vybití Polákflv z Maloruských krajin za Bohdana 
Chmelnického za hranici mezi těmito vraždícími se Slovany 
položena byla řeka Sluč anebo Sluš, tekoucí skrz Volyňskou 
gubernii.  Odtud toto  přísloví jako na posměch nepřátelům. 

Pro hříchy bůh opustil, Poláky na nás pustil. Mr. 3a 
■aiBB rphzu HaAX04flTX Aaxu. Užívá se nyní, když koho 
veliké potká neštěstí. 

Nech se třikrát spolačím, není-li to pravda! Mr. IUo6'b 
ae a Tpiqi «Iflxoirb craei, ko4h to aenpaBAa. — Veliká to 
bývala kletba, tak sice, že hned druhý klnoucího se těmito 
slovy pamatoval,  řka: Pomni na svou duši,  a nezatracuj ji I 

Polská, židovská a psí víra (vfie jedno). Mr. .lauibCKaa, 
jUMBCiaH ■ coóaqaa vkpa. 

Matko!  zakryj  mi oči, at nevidím ohyzdného Poláka I 


4ft4 

Jfr. MflHO I aaipiii Heiit oqv, nexai He aisjioch 8« Toro onu- 
Horo ^flxa. 

Bodeji zdechnul na Polské víře. Jfr. IHoíru ni n 
jlmncidi Btpt 840x1 1 Slora tato považují se sa hroné 
pohanění, pro něž každý Malorus na krev se MU hotař Jest. 

Proto Polák Polákem, aby bil, a chlap chlapem, aby trpéL 
HcU. Ha Toe Anm Anxowhf aóu óhbi, a xjion xjioaoai^ ata 
TepnliBi. 

Poláka rubejte a si podávejte ; nestojít za nic, leda pečený. 
Hal Ahxh 6ift H me 4pyroMy noAaeai; 60 nni xu6a noveiHi 

MOÓfUĚ. 

Nelíbí se Poláku, že ho zabili: hle, jeSt6 nohama Uití 
(kope). Hal, Hepa4x Anxi , mo ro aaĎRjm : nie aoraa 
Beprae. 

Proč čert Poláky bére? Proto že pro sebe chodí. HaL 
^omy qoprB ^hxrbi 6epe? Eo no e4HH<iH xo4ATb. (Odře- 
zujíce se ke své největší škodě od velikého těla slovanského.) 

Poláku , ty bloudíš I — Co na tom , jen když jezdím. 
HaL Anme, tu 6^y4Hmi»! — 04HaK0B0 1i34iti. (Polák myiií, 
jen když on pánem, af to vede kam vede.) 

Čert na jedno  kopyto  šil všecky Poláky.  Hal. Ha 0410 

KOnUTO  4t4I>K0  BCixi  AňXHBTt  nORpOHBl. 

Hybaj , Poláku , dělej místo Rusáku. Hal. nocyncfli 
^HDie, naft Pjchhi ca4e. 

Kůň Turek, chlap Mazurek, Uherská šavlice, Maďarská 
čepice (nejlepší). P. Kort Turek, chfop Mazurek, szabla 
Wegierka, czapka Hagierka. O Tureckých koních praví tél 
jiné přísloví: Kdo na Tureckém koni neseděl, neví co dobrá 
jízda. 

Usmívá se na to jako Naiur na žemli. P. Rozámiaf sif 
jakMazur na žemf^. Lužíčané praví: Won so smjeje (woseli), 
kajž Njemc na tykancy. A my Čechové : Sm6jo se na to, 
jako Kuba na jelito. — Z Mazurův sobě ostatni Poláci rádi 
smich střápají, pravíce o nich, že se slepi rodí (Slepý Hasor 
od ciemnéj gwiazdy) , ačkoliv při vší své prostotě lidé tito 
nejsou bez mnohých dobrých vlastností, a jako vojád vytrvali 


MS 

■ vdaUif. Vstoopí-li Maznr kam do sinžby , první rok prý 
obyfefaé otlalnf čeládka blázna sobe z n^ho strojí, drabý 
pak rok «i on sám jich, a třetí rok i samého pána za blázna 
■ffá. Pranice milají , tak ie příslovím jest u nich : Spatný 
to byl Jarmark , jenom pét bylo zabito. Zfy jarmark , kiedy 
tflko pifci« zaUjq. 

Horal má nohy čapí, koho chce, toho lapí. P. Gtfral 
na nogí bocianie, kogo zechce, to dostanie. Horalé, oby- 
vatelé při Tatrách v Krakovském vojvodství. 

Tvrdoifjný jak Rusin. F. Uparty jak Rosin. Bat. TBopAUi 
fyemn. 

Tvrdá Ros, vSe přetrvá. Bal. TeepAa PycB, bcó nepe- 
6y4e. 

Rosina kdo oSidi, moodrým bnde. P. Rosina kto oszuka, 
b^dzíe m^dr. 

Nejaon-K v tom čáry , to jich už ani na Rosi není. P. 
Jeieli w tém nies^ czary, to jich juž i na Rusi niema, (O věci 
velmi ebytře neb úkladné nastrojené.) 

Velikýlé Roaký bůh I R. BojnRx Pyccxoft 6orh. Říká se : 
Jaký človék, takové i boiství jeho; ovSem totéž o celých 
národech říci se může. 

V Rnsich od hlada ježte nikdo neumřel, fí. Ha Pyci enie 
oři r040Aa hikto ho ywipajis. 

Byv na Rusi domů musí. P. Bywszy w Rusi do domu 
m«ri.  (As lak jako Karel XH. a Napoleon.) 

Nikdo tolik béd neuvalil na Rusy, jako dvůr římský a 
chán krymský. Ji. Hbkto crojniRO 6i4% Poccii ho Ha4t^a^, 
lan lana Pmoiift 4a xaai Kpmciritt. 

Wimm zadním rozumem silen, (ba véru i předními) ff. 
Pyewoi aa^nnrB jmoHi Rpfcnorb, t. j. po chybé učinéné rychle 
k rozumu přioházi a opraví. 

Bij Rusa I i hodinky délati dovede. R. Bet Pyccaaro, 
iiacH CAijaerB. (Ke všemu jest schopen, vSe dovede, zvlažte 
potfeba-U jej k tomu dohání.) 

Rofl rád čítá, Malorus zpívá, a Polák povídá. R. Pycan 
AO wfíMy XojuuíVh M0 cBiaaiva, HoAím 40 eiaaaiM. Mr. 


MocMA UTae, i^siki cnisae, ooÍ také takto se fommM 
BkAie: Rus poroučí (zpívá), a Malenift poaloaehé (tanout). 

„Ruský dar"" slove Polikůan Ukový, jejt dárce liie 
uaxpét žádá , ano za jaký nejméně v dvojnásob odUaronií 
třeba. — Danai dona fereotes. 

Moskevská víra. Mr. HocRoecRa stpa. Právi to co grooca 
fdeSy na niž se zpolehnouti neradno. Odlud: Miibalo vettí. 
Mr. HocKajii BeaTi, tolik co oiíditi^ okhiniaU. 

Vyčkej ruský mésic. P. Pocsekač Rasbi aniesi^e, — 
protože o 12 dní jest za naiím. Mť. MocsoBanii n%€% bi- 
40bc4bI Znamená: Nezpolóhej na slib ruského člověka; roský 
slib 9 pochybný skutek. 

D.imf já mu, že na to ruský měsíc pamatovati bode. 
P. Dam ja jemu, až ruski mien^c popaBnifta. CPohrižka.) 
Hal, IlonaHHTaemb nocROBCRUft Htcam*. 

Ví Moskal cestu, a předce se ptá. Mr. Moetautk jiopory 
ana, Ta me nura. 

Dí*lí Moskal: na mou čest! kdo bmi věM, sklowán jest 
Mr. Kojm Mocxajb xaxe opaso, to 6peme ěpaao. 

Dí-Ii Moskal : sucho, vybrň se po ucho. Mr. Kom MocBajft 
Kaace cyxo, to nH4HBHaftcfl no yxo. 

Na vlka se svádí, a Moskal kobylo ukradl. Mr. BatOBU 
novoBKd, a MocRajb Ro6u.iy yRpaav 

Jak Žida poznaU ? — Oči vy kol (t. aobě^ a hleif každý 
na se). Jak Rusa poznati? — Spát lekni (a okrádo.tě). Jak 
Poláka poznati? — Běž a ohlížej ae, poleno ae n leboa. 
Jak Valacha poznati ? — Měšec vyndej , a pt^ ao , čí jeit. 
ňír. Hn úu Hcnt }Kn4a noěsMOTS? — On bidmui. flrb-ta 
Mocaaja loóaqBTB ? — Coari 4arai. Hvh 6u Aixa noiowTB ? 
— Etacs Ta osRpattca, y noroB» ětear^ ějr4e. fln 6ai moI 
Bo4oxa nočayBTB ? — Kamesio noKaxa, tb ninoft : lio ? 

Tak se smoakalil, že  pod živým élověkes poty řeže. 

Mr. BiBi ran BajiocBajOBca, luo lai 0041 »Doro ami ptoan 

S Moskalem  za dobré bývej,  ale vždy kámeo so Měrj 

mívej. Mr. C% Mocaaien 4pyant a Moeoa ao ooajaMt 4opsfl. 

Aoeb: C% Hociajem aiaica,  a Raven^ j oasyo* mfn. 


iéi 

#• $ ftasíaani gadaj, a w lanadrau kaoiieá Uxyinaj. A Raain 
tu prolt toam:  3% Anowh roBopn,  a xaMtab at  mzyx^m 


Soli jako po vai Moskal. Jfr. MyTiTb avh y cexh MQcaaA. 

Moskal čertem podsypaný. Jfr. MocxaA DMCuaieToa 
ticixon. 

Moakal nic velikého neoi, ale — ale I Jfr. Mocva^b le 
aejin tiauUNiiiinb — fa 6a I 

Rač mi bože dáli, s popem se nepotkali, Meškala ne?!- 
dali, ttebade néStéatí. Mr. A6u nijibRO 6irL 4apjBairb, zi 
nonom ae BCTptHyTbca , Ta MocRa^a ae aaptn, to jiaxa 
■a 6yjie. 

Táto I táto I kle, čert k nám leze do chalopy ! — nNeckf 
ft leae, jen když není Moskal.^ Mr. Taty I TaTy I ^tae HOiprh 
y xary! — 9)4apHa — aóu ne Mocaa^b.^ 

Čerta aaieneS křižem, ale ne Moskala. Mr. Bh^tb qopra 
av4zpaiOTiBncH, a ea/rb Mocxa^fl ne Ba4i6bembCff. 

Uřež i póly (Sosy), a utíkej od Moskala. Jfr. Bh4% 
MocKajM noiH aptm, Ta BTiKat. 

Moakal jak yrána vyhlíží, a jest čerla chylřejíL Jfr. 
MocaaA ai% Bopoaa, a xuTpiftmii qopTa. 

AngiíAané naiývají Rusy bradatými détini — bearded 
oUldien. BedHoh Veliký , pruský král , praví , že Rus trpéliv 
do sofrySiiho stupně, fiekové mají pHpovídku o Rusech, že 
se jím proto nelíbilo v Konstaatinopoli, poněvadž tam žádného 
kYniO, toho oblíbeného jim nápoje, není. , Ti žtóAi^, ónov dh 
Sjfli jc/Utfaff, — jakéž to město, kde ani kvasu není. 

Svoboda, svoboda — to Kozácká výhoda. Jfr. Bojí, 
MM -^ Koaamuui AOjia 1 (Vztahuje se na dřevnějží samostatný 
sioY bojovných synftv Ukrajiny.) 

K#iá€Í jak děti, jen když se najedí a nakrmí nadějí. 
Jfr. Koaaau an aíti, xoTb 6araT0 not4aTb, xon tpoxH la- 

Aoivaa. 

GUáb a voda, (o koiácká strava.  Jfr.  XjitÓi ra ao^a, 

TO Roaaiiaa ijia. 

30* 


4ft8 

Ne na to Kozák pije, co je, ale ne lo, co Nide. Mt. 
■a re Koaaxi obe, mo e, a aa re, vo 6740. 

Maje fiat a co by jedi, i Kozák by ležeti doyedl. lĚr. Kojí 
&% xjA6% ra OAema^ to ó-h tel ■ Koaan jem. (AumIbo 
pánům lenošiti, an se chudí o ně starají.) 

Koník yraný, to mé brány; bič za pasem, to airfij phb. 
Mr. TiJiBKO vh nene čopoaa , mo Ro6iMa Bopoia ; nuuo n 
Heae njyra, mo 3a noacoHx nyra. (Oblíbené přfalovi KMákli? 
uporožtkýcli.) 

Nechceft-li kozačiti ^ jdi pacholčiti. Mr. He xoqeflft Maa- 
KOMTM, tt4i qjmaRoaaTR. 

Chléb s chlebem se srovnává, když se oba snMí: ale 
Kozáci ne tak I Mr. X^tós aa xjrfc6x ae aajim , jib% o6on 
8%*4aTb : a Kosaxu ae to I — Smysl toho jeal: Lid nMdiý, 
sedlák se sedlákem přestane se tehdáž haiteHtíy na nebe 
sočiti, a počne v mim žíti, když obou snédf ; ale ne Ink obec 
vojenská, jakou Kozáci činili , tuf jeden za viecky n viickni 
' JM jednoho. 

Přifili Kozáci s Donu, vyhnali Poláky z doma. Mr. flpa- 
niJii Koaaau cx 4oHy, Ta tt nomaja Anjonrh z% jaay. (JeŽlo 
Kozáci nejvíce k vypuzení Polákflv z Rus jsou pHapéli.) 

Jak na Ukrajiné. P. Jak na Ukrajinie. (ftiká ae, když 
bezzákonně , bouřlivě kde děje se, a každý aám na ffoa 
aflu se spoufitéti musí.) — Není svobody jak na Okn^jiaé. 
jfol. Hena CB0604U msTb aa Vapaiali. 

Propadl se jak Kozák s dudami. Mr. Ilponaa^ mrk Koaan 
31 AyA9MM. P. Przepadf Kozák s dudamL CZhyaal, tea 
tam jest) 

Hijdaiiiák. Jméno strafiné zbojníkův a loupeiaiiv 
Ukrajinských , Kozákflv zaporožských lupem ae živfofeh, na- 
mená to co u Srbův Ajduk. Odtad n Polákův: Miaa 0^<ř)i 
postawa Hajdamacka, (zdravá, bujará, čerstvá). — Počiaali 
si po hajdamácku. Post^powač po hajdamacka, po keaacka, 
(loupiti , z nenadání loupežnický Atak učiaitl> — Zkraaczyč 
fti9, rozbisurmanič si^ (r<»zdivo^iti, vztekati se), aid. 


Tak jako Malorusí o Velkorusích rozličných přeadívek 
uĚÍT^í, jmeniyíce je Moskaly, Burláky, Kacapy (t. cápy, bra- 
datými kozly) , rovně oni zas jím šlovou : Mazepníci, Maie- 
povt dole , křepáci (kdo v tuhém poddanstvo^ chochlové atd. 

Moskal s chochla (Malorusa) pás prodal na jarmarku za 
IK groie, a chochla darmo přihodil. R. Mociuia opo^aJi c% 
xozja la gpaapKi noacB sa rpa AeHi»ri, axozojrb bi npiAaqy 
noBCA Bi aa xajiaqx, hr aa 4eHe»Ky. 

Kozel vede stádo beranův, jak Tatar cliochlův dfi Krymu. 
JL Ilan MCAtrh ctbao óapaflOBX, rbk^ TarapiRi xojuiobi vb 

KpHVk 

Vjatka vší hojnosti matka. li. BarKa Bceajr 6oraTCTBy 
■aTKa.  (Yjatka severní gubernie hraničící se SibiH.) 

Sibiř zlaté dno.  fí. CaÓapb aojoroe 4flo. 

Bohatá Astrachaň v jesetry a Sibiř v soboly, fí. 4oBOABa 
AcrpaxaBb ocerpaHB a Cb6hpi> coÓojhhr. 

Dobrátč Sibiř, ale lid tu vzteklý. A. E^arafl Ci6ipi, xa 
JUOAM Mmeaue. 

Srbaliá náhlost a řecká nemfrnosl za nic nestojí. A 
Cp6cRa BarJiocTb, FpMKa HeanpHOCTb HBmra aesa^. 

Rituál (knihu služeb božích) jsou Řeci napsali , Rusi 
vytlačili, a Srbové jej držf. S. Tbdhki cy Fpm BanHca^R, 
MoGKajia BafflTaHoa^H, a Cp6i Apxe. 

Chcei-li se pomstiti Turku , pros boha, by pil pálenku ; 
chcei-li se pomstiti Srbu, pros boha, by ho poslal mezi haj- 
duky. (Pak celá jeho domácnost v nepořádku , a konec ho- 
spodářstvL) 8. Ako hemb 4a ce ocBCTHmb Typ^auy, mojm 
6on, 4a nowe nara paRÍJo, bro hemi Aa ce ocseTBou Cp6aHy, 
■OJI 6ora, 4a 04e y xaa4yRe. 

Hleď se starého Turka, a mladého Srba. S. Mysai ce 
crapa TypqaHa, a H^a4a Cpóaua (zvláště v boji). 

Baaát a Bačka , kdy úroda, celé Uhry nakrmí ; pakli ale 
Uad trpí Banát a Bačka, z celých Uher koše vyprázdní. S. 
Eaaarb a Eawa jubíai po4e, ue.iy Ma4:KapcKy aapane; a^a 
aajii Eaaarb oi Eanaa aar^a4Hy, ue^e Ma4;KapcRe zomeBo 
nnpaaae. 


Hercegovina vSecky zemfi zplemetiilt} jen feba nerOi- 
plemenila. S. EpiieroBHfla cse 3eH^e Hace^, a ceóe m paaceji. 
(Cfmž ovSem nemoudře Hercegovci se chlubf.) 

Ne Žmudskon bečkou hn6v sIuSÍ meNii, alebrf Kra* 
kOYským korcem , a i to shán6non mírou. P. Nie íamdzkii 
becskil fUryji mierzq ; krakowskim korcem , i to pod atrych. 
Znamená se tfm , že ve vzteku a hnévé míry ieiřiti tteba. 
Žmud = Samogicid. 

Do boty litý Němee,  Kovaný Némec. Č. 

Mluvte 8 nim, když je Němec, (o hloupém, tftžce chápa- 
jícím človčku). Č, — Hal FoBopa 40 nero , kojhi bhbi HiMeni. 
FoBopn XTb 40 aero no hIvcubru. 

Je Némec, nevěř I Č. 

Tenkrát Němec Čechu přeje, když se had na ledu 
hřeje. Č, 

Mol v drahém rúSe, živá ryba na suSe, vlk mezí kozami, 
žák mezi pannami , kozel v zahradě , Nt^mec v české radě : 
kde to přebývá, tu dobře nebývá.  Č, 

S ptákem dítě, kmet s mladicí, Němce s malvazím v lah- 
vici, což nekřesfansky zachází, když jim do rukou přicházL Č. 

Kde Němfcyně, tam falei;  kde Cikánka, tam krádež. Č. 

Věci druhu horSího, žpatnějliho mnohdy Čech niuieiiá 
přídavným německým tak 1 př. Německá myš, německé bram- 
bory aneb němčata. Němec potméSilec slově bylina porieliria 
glabra, jinak: střílice, zlobíce. Německá růžiďui druhdy iw- 
tovně bodlák alove. Německý ruk u Slovákflv tojik 00 libá, 
atd. SlySel jsem jednou na podskalském přívěse v Pfuei 
kterak převozník povzdychnuv si pravil: Ty Němce pán bAh 
předce má radše než nás Čechy; vžecko jim dal větif : vělii 
myži, větií brambory, ano i vělái volata. 

My jsme my, a Němci jsú Němci (říkají na Moravě). 
(Me Hanáce jsme me, a Němce so Němce.) 

Daj pozor na své věci, aby tě nepokradli Němci. Sk. 
Němec pánek, otťhánek.  Hal HinenB noKÓ4taeiai rcKio- 
iaeab. 


4T1 

ffébojf fa Ifénecy le nu fa té Texmt. Sk. — S. nivám 
ee M 6(Ni| jia iie ralie nryórn. 

Ze spolka (k tAIí společnfkflm) dalť se i Němec oběsili. 
VcBká to sajisté dmZebnost! P. Dia kompanii (dla ton-orzysza) 
dal si; Niemiec powiesié. II. 3a KomaHÍD i TRwh y4aBnjicfl. 
— Uiivi aa loko pHaioTi svlášlé , kdyi kdo přes moc k jídiu 
Dcb pití 16 pobíxí, aneb aic jinak k néjakémo nehrubé valnému 
účistnicivL 

NéaMc bez uaiňloali (bei dlmyalq) ani i lavice nespadne. 
ť. Niemiec kec satokí (bez Tígla) s <awy niespadnie. 

Necky po sémecky, koryto po česky. JIo/. FIo Hiienau 
■eaRH, no pyccm aopuTÓ. (Jak mnohé jsou ty némccké nectyj 
jež u nás korytem šlovou ! — ale Bildnng-Gesitlung umí 
opreaiOTati.) 

Libuje si v tom jako čert v německém kroji. P. Zakochal 
si9 v tém jak diabel w niemieckiem ubiorze. 

Němec jako vrba, kde vsadíš , tu se ujme. Hal. Ilineub 
nn nepSa, ^e ro noca4amb, inn ca npíftMe. 

Seděl jsem tam jak na německém kázaní. P. Jak na 
niemieckiem kazaniu tam byfem. Siedzieč jak na niemieckiem 
kazaníu. Býti v společnosti, kde cizím mluveno jazykem, anebo 
o Těcedi komu nepochopitelných. Dávní Poláci vždy velikou 
neohvf mívali k němčině, aniž se jí učili. Teprv za Zipnunda 
IH., jenl s donem rakouským v příbuzenstvo vstoupil , bral 
dfflr na se poněkud německou podobu. Tu i knězi němečtí 
v svém jazyku ' držívali po kostelech kázaní, a odtud prý 
Tflalo pHiloví to počátek. 

Bůh vyučuje člověka, a čert Němce. fí. Bon ynyApnen 
HCJOBtica, a qepn Htnua. 

Kolik Roafiv, tolik kyjův; kolik Nčmcův, tolik psův. R. 
Hto PyccKOlt, TO Ayóaaa; mto Htnenx, ro coSaxa. 

Na ardei lehce, když vyklejeS Němce. R. Cep^uy Jierqe, 
lOTjia D06pairamb Htaua. 

Na smích lidem všem, po způsobu německém. P. Ha 
cmhx% wceny nipj, no bíhcikkohj naaMpy. 


41t 

ZlosU by se dal člověk do némeckého ipíváni (I. tlosU 
by pukl). HLuL To móhf přeco njemski ipjewai&l (NflpiH 
chybné od hrozné líbeznosti německého ip0vu viato.) 

2enku nikdy nepřemilujeS, Němce nepřepiiei. HaL Xami 
le nepe4io6imb, Hímiui jie nepenimemb. 

Děvka Němka, mluvit neumfy a viemu FosomL R. 4iua 
HtMKa, rOBopm le yiilen, a ece paayHienb. 

Němi Němci za horami, něm